Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 61 til 80 av 59527 sitater

We look at the past from today; we cannot look at it from anywhere else.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

I build temples out of our feelings. Out of our desires, our disappointments. Dreams. Out of which was, but might slip away.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Suffering justifies our hard and ungainly life. For us pain is art.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Remembering is not a passionate or dispassionate retelling of a reality that is no more, but a new birth of the past, when time goes in reverse. Above all is creativity. As they narrate, people create, they write their life. Sometimes they also write up or rewrite.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Det meste i livet kan ses fra 2 sider eller flere. Fra hvilken side du skal se det er det bare du selv som bestemmer. Du kan velge å se alt fra den triste og negative siden eller du kan velge den lyse og positive siden.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Egentlig traff jeg henne ikke, jeg henne, stående foran bardisken, og hun så meg. Vi veksla ikke blikk, men likevel stirra hun tvers igjennom meg, rett inn i øynene mine uten å stoppe i hornhinner, linser eller netthinner på veien igjennom, som var de tomme tunneler, og blikket hennes traff veggen bak hodet mitt med et smell og skar seg helt sikkert gjennom den også, det var ganske avansert. Hun hadde vel trening.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

As slaves we were this countrys first windfall, the down payment of its freedom. After the ruin and the liberation of the Civil War came Redemption for the unrepentant South and Reunion, and our bodies became this countrys second mortgage. In the New Deal we were their gestroom, their finished basement. And today, with a sprawling prison system, which has turned the warehousing of black bodies into job programs for Dreamers and lucrative for Dreamers; today when 8 percent of the worlds prisoners are black men, our bodies has refinanced the Dream of being white. Black life is cheap, but in America black bodies are a natural resource of incomparable value.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The robbery of time is not measured in lifespans but in moments.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

You can not forget how much they took from us and how they transfigured our bodies into sugar, tobacco, cotton and gold.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Anyone can make a baby, but it takes a man to be a father.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Good intentions is a hall pass through history a sleeping pill that ensures the Dream.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

The world, the real one, civilization secured and ruled by savage means.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

I was a curious boy but the schools were not concerned with curiosity. They were concerned with compliance.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

I remember being amazed that death could so easily rise up from the nothing of a boyish afternoon, billow up like fog.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

[! alt det man bare har å gjøre for abonnentene i fredens sak..? ]

Selv om man ikke vil benytte kristendom og kirke for å nå det
politiske mål å eliminere krig, eksisterer der visse andre
muligheter for å tilfredsstille den religiøse trang
og dermed eliminere den misnøie som følger av ikke-tilfredsstillelse.
(..)
Menneskenes religionsbetonte trang til fellesskap og fellesfølelse
kan delvis tilfredsstilles ved å gi massen anledning til felles
folkedans og alsang. Det vil forekomme mange som en naiv tanke at
det religiøse behov skulde kunne tilfredsstilles ved slike midler,
men et studium av primitive religioner vil gjøre en mere reservert
i ens dom.
Det er neppe noen tilfeldighet at gudsdyrkelsen oprinnelig foregikk
i form av dans og rytmiske bevegelser. Det kan også minnes om at
en del av diktatorenes teknikk for å få undersåttene til å akceptere
verdslige religioner er å kommandere dem til å marsjere i takt,
synge i takt, kle sig i uniform, tenke likt og føle fellesskapet på
alle måter. (..)

Den viktigste underliggende årsak til krigen -- krigens kraftkilde -
er den aggressivitet som synes uadskillelig forbundet med mennesket.
Uadskillelig fordi den henger sammen med den menneskelige reaksjons-
mekanisme, med selvopholdelsesdriften, seksualinstinktet og med det
faktum at menneskene bor i sociale samfund hvilket skaper jalousi,
prestigekamp og trang til makt.
Denne aggressivitet behøver ikke nødvendigvis å føre til krig, men
den skaper en kamplyst som lett kan transformeres til krigslyst,
fordi impulsene går i samme retning.
Nu er det ganske klart at (...)

[ følg fredsprofetens utrolige utredning videre på side 391 ..]

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Når en riktig skal finne sterke ord mot menneskelig atferd
taler en om brutalitet, bestialitet og animalitet.
Alle tre betegnelser betyr dyriskhet.
Dette er ikke helt rettferdig mot dyrene.

( bokmerke )

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Likevel er det som man ved å anspenne seg til det ytterste kan høre en annen lyd, under sjiktet av harmløs, vederheftig hverdagslighet: en forferdelig larm, en mørkets musikk, et de profundis som av dundrende jernplater eller bomberomsdører som smelles igjen, larmen fra et inferno under den trivielle dagen. Men det er ikke bare lydene av militær og paramilitær virksomhet, av offentlig og privat vold, av tortur og terror som synes inneholdt i dette så å si tilslørte auditive fenomenet, nei, kanskje ikke en slik stakkato støy i det hele tatt, men noe som ligner en fjern, veldig eksplosjon, langsom og tidkrevende som evolusjonen av en dyreart, ja, liksom det faktisk, hvis man bare lyttet oppmerksomt nok, var mulig å høre selve verdens galskap.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Som ung gutt ble det klart for meg at militærtjeneste ville jeg
ikke gjøre. Ikke skyte på andre mennesker.
..jeg kunne ha møtt straffereaksjoner, jeg ville ikke ha bøyd meg.
Tror jeg.

Men vårt samfunn er snilt. Det fantes regler for dem som av
overbevisningsgrunner ikke ville utføre militærtjeneste.

Riktignok måtte vi utføre siviltjeneste. Selv om det var meningsløst,
var det tilsynelatende en lett byrde å bære.

..man måtte begrunne sitt syn.. jeg har i ettertid lest min søknad
om siviltjenste mange ganger.. det er nokså naivt, det jeg skrev. ..

Enhver pasifist kan forstå argumentene for at en nasjon må forsvare
seg, ha beredskap, slåss når en fiende hærtar landet og øver ugjerning.

Jeg forstår dem som bebreider pasifistiske standpunkter.

Men, kan du forsvare menneskenes ukrenkelighet ved å krenke andre,
uskyldige mennesker?

Nazistenes ugjerninger førte til at mange ga opp sitt pasifistiske
standpunkt.
En av dem var Halvard Lange, senere utenriksminister.

Og de siste års redsler i Sentral-Europa utløser sorg og mismot.
Tanken om en verden uten krig virker fjern.
Er vi virkelig kommet så kort?

Det menneskelige samfunn må da utvikle seg,
vi må skape fred
og rettferdighet.

Hvordan skal det målet kunne nås hvis vi ikke tar noen fundamentale
prinsipper på alvor ?

(. .)
( kildetekst )

[ For dels tilsynelatende motsatte meninger fra nokså likt utgangspunkt:
mental ammunisjon her - 'Ikke-Krig'? --
  et hint, et slitesterkt spørsmål: Hvem er 'vi'? ]

'Human krigføring' ???

Godt sagt! (3) Varsle Svar

He stood up and started pacing. 'Damnation. I didn't mean to say it like that. I'm sorry. I just...I keep worrying that I'm going to screw this up somehow.'
'You worry you're going to screw it up?' Shallan said, feeling a warmth inside that wasn't completely due to the wine.
'I'm not good with relationships, Shallan.'
'Is there anyone who actually is? I mean, is there really someone out there who looks at relationships and thinks, "You know what, I've got this"? Personally, I rather think we're all collectively idiots about it.'

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Jeg får øye på en tredje bibliotekar. Hun befinner seg midtveis mellom K og L, der har hun satt seg fore å rydde litt i hyllene. En herlig jobb, forekommer det meg. I går kveld, kanskje etter en film på tv, slår tanken plutselig ned i henne: I morgen tar jeg for meg hyllene i grenselandet mellom K og L. Dagen etter setter hun denne sin avgjørelse ut i livet. Gjør ideen om til virkelighet. Jeg tror mennesker med jobber som dette bare skjelden plager seg selv med spørsmål om meningen med det hele.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Bjørg  FrøysaaAtmanBertyLiva DelirVannflaskeEmil Christiansenkjell kGroStineHildaErlend Risvik PaulsenTorill Elisabeth RevheimIna Elisabeth Bøgh VigreAnneWangTanteMamieEivind  VaksvikmoiraTine SundalAnne-Stine Ruud HusevågAnitaLesevimsaHarald KMarianneMerethe SolstadPernille GrimelandLena Risvik PaulsenInger-LiseJan-Olav SelforsTnKnutsenAnn ChristinKjetil Klakegg BergheimMonica  SkybakmoenLailaErlend Rødal VikhagenClarityReadninggirl20Dolly DuckHilde VrangsagenThomas KlakeggMette-M