Absolutt leseverdig og en god debutroman. Synes det ble noen litt langtekkelige partier, men det er muligens fordi jeg brukte litt tid på å lese ut boken.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The only thing he'd ever blown up was a balloon, but would they trust him on that?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Dette er en ny krim-forfatter for meg. Jeg har de to neste bøkene i serien også, men jeg tror ikke jeg kaster meg over dem med en gang. Her var det mye spenning og action for de som liker det - ikke akkurat noen "snill" kriminalroman. En del tankevekkende temaer hadde den, men den kom ikke helt ut på pluss-siden hos meg. Mer om denne i Reading Randi

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Om litt sjenerte kan godtas i himmelen??

Også forlagsomtalen hinter om at problem-området vil strekke seg
utover å handle om 'innadvendtisten', den introvertes
naturlige skyhet
i møte med råkjør-manipulerende
'elitistiske' religionsvirksomheter --

eller politiske miljøer for den del, karriere-baner.

"trangt og uniformerende", spørres det -
"Mange mennesker forlater kirken og troen
fordi de ikke riktig føler de passer inn"?

For ikke-elitefightere er det lett å tenke ydmykt og subjektivt - -
kunne jeg brukes, i det heletatt ?
Passer pasifister i åndelig revolusjonære kampstyrker?

Eller hva for styrker må til for å opprette selve Fredsriket.
Må vi tro på en ultra-profet som skal hyldes som Guds Kraftsalvede -

risikerer jeg å bli kassert flassblemiker..?
må jeg rett og slett ha gransket Bibelen ordentlig for å
skjønne hva jeg kan ha møtt på gaten?

La meg trekke inn noen relaterte ytringer.
_

" Vi troende ble hjemløse i Kyrkan, " sukker en Teologie doktorinna.
Omtalt her > .

Det samme mente Hans Nielsen Hauge, han kom i scenelyset da han
i 1796 meldte vesentlige feil i Statens egenmektige forvaltning av
Statens tvungne monopol trossystem, som den hadde eid siden 1537 - -
betenkelig likt forrige regime, enda avlaten fra da var avskaffet.

Hauge skrev om "Verdens Daarlighet", Kirkeverket heri innregnet.
Det ble dyr protestantikk for ham..

Videre tenkte jeg på broder Joseph Wilting, som ikke startet ut fra
statsmonopolsk garanterte forvaltninger, men brøt ut fra en heller
miskjent kult - dog også denne 'seg Selv alene'-dyrkende.
'Herre, hvem skal vi gå til?' >

Men hva var det siste Paulus sa til sitt Jesus-revolusjonære team?

At snarest ville falske brødre snike seg inn, listige etter å overta
ledelsen, og gradvis sno inn defekt lære. "Våk derfor".
Se Ap.gjerninger 20:27..32

Hvis du har hørt noenhundre religiøst mente prekener i ditt liv..
hvor mange av dem kan ha handlet om, eller bare nevnt konfliktområdet
'falske brødre', maktpsykopater, lederskapsdrama ?

Et 'forvaltningsverk', i motsetning til en moden og levende
Nytestamentlig forsamling,
er kun ment til å passivere og dope ned Legfolket, det er en falsk-
åndelig fangeleir, fangene må psykes ned, påføres selvforakt og
depressivitet.
Okkupantene liker ikke helt at katastrofeområdet nevnes.
Men det skjedde som Paulus forutsa.

Holdningene ligner det som ellers er vanlig i næring og forvaltning:
Det er bare kunden som er dum. Men hun kan få kjøpe flere riktig-
holdningsutviklende kurs, så det er liksom litt håp i sikte.
Evangeliet er det hvertfall ikke. Men det er jo droppet ut av pensum?

..og før Næringslivet fikk blå kjole, skulle Arbeiderparadiset befri
oss fra å få høre om Gud Skaperen, som i de kretser var statens fiende.

Prof. Karl Vold skisserte dilemmaet for oss på 1930-tallet, omtale >

Man har tenkt seg at Hitler-okkupasjonen i det minste skulle ha gitt
mange et underlag til å tenke seg om..
men så fikk vi velstandsutvikling, kaostrafikk karriere og Rock & Roll
av dyktige pushere.
Ennå kan det kanskje nytte å ta en nøktern omvurdering av noen prioriteter?
Er det jaktsesong på vår tenkeevne ?

Tro om vi kunne finne et alternativ til politikken ?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

CREEPY: Looks like hands turning into jellyfish; tastes like cakes that are alive; feels: too close.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

«Du må gjerne kalle London dum og treg, kjedelig og umenneskelig og vulgær og latterlig. Men for meg er London likevel den by hvor livet er vidunderlig levelig»
(Henry James)

Godt sagt! (2) Varsle Svar

En bys menneskelige rikdom og trivsel har med mangfoldighet og motsetninger å gjøre. Det er de veldige kontrastene som gir London bredde og perspektiv, spennning og farge.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Overfor det gjenværende mer kommunistisk rettede arbeiderparti
stillet russerne sterkere og sterkere krav, som førte til
stadig bitrere strid innen partiet i Norge.

Sommeren 1923 holdt den kommunistiske internasjonales utvidede
eksekutivkomité møte i Moskva. Komitéen forlangte efter dette
møte, at der skulde begynnes åpen kamp mot religionen.

Det ultimatum, som således var stillet fra Russland, førte på
landsmøtet 1923 til den annen store splittelse:
Norges kommunistiske arbeiderparti dannedes i tilslutning til
den 3.internasjonale, Moskva-internasjonalen. Resultatet av
5 års kamp var blitt tre arbeiderpartier i Norge.
Og dette forhold kom nu i nogen tid til å vedvare.
Disse partier bekjempet hinannen på det kraftigste i nogen år.

Hvilket av disse partier skulde bli det sterkeste? Skulde
utviklingen i Norge nu gå samme vei som i Europa forøvrig, at
man fikk et stort og sterkt socialdemokratisk parti med
reformistisk program og metoder, og med en i allefall nøitral
stilling overfor kristendom og kirke eller kanskje endog en
vennlig stilling?

Men denne vei kom det ikke til å gå i Norge. Særlig fra 1926 av
begynte enhetsbestrebelser igjen å gjøre seg sterkt gjeldende.

( . . ) Grunnlaget for sammenslutningen var uklar, og resultatet
er blitt, at socialdemokratene efterhånden er slukt av den annen
part i sammenslutningen. ( . . )

de socialdemokratiske elementer innen partiet har bestemt anmodet
om, at der ikke måtte skje forandring i de teser, som var grunnlag
for samlingen. Men dette er ikke blitt respektert.
De kommunistisk og russisk anløpne elementer i partiet har tatt
overhånd og fremtvunget forandringer i radikal retning.
Programmet stiller partiet helt på marxismens grunn og er fylt
med uttrykk som "aktiv kamp", "den sociale revolusjon", "væbnet
arbeidervern" etc. Partiet ønsker ingen ministersocialisme.

Utkastet er utarbeidet av Tranmæl, Edv.Bull og Torp,
og betegner .. siden 1927 en radikalisering av såvel det
prinsipielle som praktiske program.
Man vet i så henseende, hvor man har det norske arbeiderparti.

( . . ) det spørres ikke her om hvad menige tropper, hvad
adskillige medlemmer gjør eller ikke gjør, men om partiet som
sådant og hvad det vil gjøre.

Når vi nærmere skal bedømme Det norske arbeiderpartis stilling til
kristendom, kirke etc. er vi så heldige å ha et programskrift,
forfattet av en av dette partis mest ledende menn, en av hovedmennene
for partiets program til valget i år (1930).
Det er prof. Edvard Bulls skrift: "Kommunisme og religion", utkommet
på Det norske arbeiderpartis forlag i 1923.
Vi har all grunn til å anta, at professorens syn er det almindelige ..
la oss se litt på immholdet av dette skrift.

Vi bemerker først at forfatteren ikke likefrem har godkjent det
russiske program, åpen og konsekvent kamp mot all religion som sådan.
Han gjør sig ikke til ateismens talsmann, hans stilling er slett ikke
den samme som "De gudløses liga"s stilling i Sovjet-Russland.
Han går en annen og klokere vei.
Prof. Bull anerkjenner også at religionen må tilkjennes en viss verdi.
Mange mennesker, også innenfor hans parti, trenger religionen,
i allefall inntil videre, ja spesielt vil den trenges i den svære kamp-
og overgangstid, som nu må komme inntil fremtidsstaten, det socialistiske
paradis er virkeliggjort.
Religionen har tilført og tilfører fortsatt sine tilhengere 'verdier'.
Selv den trangeste vestlandspietisme, som for forfatteren og hans feller
står som den sorteste åndsfornørkelse, gir sine tilhengere verdier.

Derfor fraråder professor Bull at man innlater sig på nogen antireligiøs
agitasjon. Å starte en sekt av 'fritenkere' eller 'ateister' vil være
(..) komisk eller betydningsløst.

Den viktigste grunn, hevder prof. Bull, til at man ikke skal drive nogen
antireligiøs agitasjon ligger i Marxismen selv.
Menneskenes forestillings- og følelsesliv, tankegang og åndsinnhold,
'ideologiene' er nettop 'overbygninger' til de økonomiske og sociale
forhold. Når disse forhold forandres, skifter også ideologiene.
Man skal derfor legge alt arbeide på å forandre de økonomiske og
sociale forhold, så kommer de ideologiske forandringer av seg selv.

Dette vil si at når det klassefri samfund er realisert, vil kristendommens
dager være talte. Se dette er med rene ord det faktiske som er uttalt,
idet man avklær setningene kunstterminologien.
Når fremtidsstaten er kommet, da er kristendommen ferdig.
I mellomtiden kan den jo ha sin betydning. "Der Mohr hat seinen Dienst
gemacht, der Mohr kann gehen". (Negeren har ydet sin tjeneste, negeren
kan gå.") - Dette er ganske konsekvent tenkt i overensstemmelse med den
marxistiske filosofi.

/ / /

Episode av Edv.Bull referert av André Bjerke ! ->

= = =

nb.no lenke til dette sitatet:

Endel andre relevante skrift av prof. Karl Vold :

'Kirken og klassekampen' 1928

'Kristendommen og tidsånden' 1934

'Den moderne arbeiderbevegelses stilling til religion og moral' 1930

'Moderne religionsdannelser og religionssurrogater' 1934

Godt sagt! (1) Varsle Svar

The general feeling that his body was held together with paper clips and safety pins and would tear apart at the slightest strain.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

They fuck you up. They don't mean to, but they do.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

My hatred for my father, and my love for drugs, are the most important relationships in my life

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The way other people felt about love, he felt about heroin, and he felt about love the way other people felt about heroin: that it was a dangerous and incomprehensible waste of time.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Whenever she thought of what she was meant to say, it seemed to dash around the corner, and lose itself in the crowd of things she could not say.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

People never remember happiness with the care that they lavish on preserving every detail of their suffering.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

She felt a combination of boredom and rebelliousness which reminded her of adolescence.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

How can you separate who we are from who we think we are?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The compulsion to repeat what one has experienced is like gravity, and it takes special equipment to break away from it.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

...how nearly inevitable it is for those who have been terrified to become terrifying once they have the opportunity.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

No pain is to small if it hurts, but any pain is too small if it's cherished.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Dette er en meget god bok. Simen Ekern er en glitrende journalist som har skrevet flere bøker om europeisk politikk og om nåtiden. Denne boken diskuterer forholdet mellom EU og populisme, brexit, nasjonalisme og så videre. Selv om boken er 3 år gammel allerede er den relevant for tolkning av det som skjer akkurat nå i flere EU-land. Ekern trekker veksler på en bred vifte av kilder, og språklig er det en god tekst. Jeg slår et slag for å lese mer ikke-fiksjonslitteratur, ettersom det finnes mye bra der ute. Noen andre eksempler på gode faglitterære bøker kan du finne på min profil.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Maren Hjelle AuneHarald KKarin BergBoktimmymrgigglesLesevimsaAmanda AEvaArcticDwarfMarit HåverstadInger Erikstad EekRandiAOlaugAstrid Terese Bjorland SkjeggerudLibrosaurus vTone Maria JonassenAnne LiseHedvigBeate KristinTherese LierLeseaaseEivind  VaksvikKristinCarolineBertybokxleserFrode KinserdalLinda SolheimBergen BibliotekSiv RønstadhimChristinaGuro BGroAnniken RøilNorahIngeborg GEllen E. MartolTone HRisRosOgKlaging