Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 1 til 20 av 50025 sitater

Solidariser deg med alle undertrykte. Men lær først din egen undertrykkelse å kjenne.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Når fedrene dør, overtar sønnene deres arv. Fedrenes uoppfyllte drømmer er gjødsel på sønnenes nevrose-rabatter … og nevrosene spirer i kapitalens hage.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Jeg fortalte ikke at Anna, som så til ham im nettene, bøyde seg ovr ham og spurte hva det var han prøvde å si, og at han svarte at han arbeidet med en stor oversettelse. (....) Å finne et nytt språk for det gamle, et gammelt språk for det nye; å bli gammel, veldig gammel, slik han ble, var i seg selv et oversettelsesoppdrag - han skulle oversette det som var, med det som skulle komme.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Den stora förvandlingen från urkristen frivilligförsamling"

..ett aktuellt och kontroversiellt problem redan i de inledande orden:

I den fornkyrkliga utvecklingen till institutionalism och sakramentalism
åberopade man ofta den 'apostoliska traditionen'.
Men denna var då icke begränsad till vad vi har i vårt Nya testamente,
utan man lade alltmer vikt vid den fortlöpande traditionens karaktär (...)

Den stora förvandlingen från urkristen frivilligförsamling av omvända
('troende') och döpta människor

till hierarkisk kyrkoanstalt

innebar också ett bestämt företräde för den 'levande traditionen'
framför bibeln.

De historisk betingade förändringar, som från 100-talets slut gjorde den
kristna församlingen till

en klerikalt-sakramental under- och nådeinstitution,

kunde icke legitimeras genom .. Nya testamentet,
men detta var icke heller nödvendigt

då kyrkan numera ansågs förfoga över den heliga traditionens
uppenbarelseskraft
från tid till tid.

På så sätt kom den romersk-katolska kyrkan att känna sig obunden
av den urkristna ordningen

i fråga om dop, nattvard och andra sakrament, samt i fråga om
kyrkoordningens utbyggnad
efter nya historiska krav och möjligheter.

Kyrkan vilade på prästembetets höghet och helighet,
episkopatets förmenta papal-apostoliska 'succession',
depositum fidei och sakramentens 'underbara kraftverkan'.

Evangeliets och apostlabrevens personliga frälsningslära
och frivilliga anslutning till troende församlingen

hade förvandlats till
individens underordning under nådesanstaltens höga ämbetsinnehavare
och den strikta lärodisciplinens övervakare.

Därvid kom också bibeln att bli en prästbok
och betraktades endast såsom en inledning till
den kyrkliga traditionen.

Denna sakralisering och dess nya institutionella drag i medeltidskyrkan
fick icke sin gudomliga legitimering genom åberopande av bibeln utan

genom hänvisning till den övernaturliga auktoriteten i 'kyrkan själv',

som dekreterade och lagstiftade enligt de historiska betingelserna
tid efter annan.

/

...därefter fortsatte jag att teckna situationen under senmedeltiden
och reformatorernas tid på 1500-talet. En ny bibeltro hade börjat få
fäste i västerlandet, dels genom de fria oppositionsrörelser,
som kallades för sekter,
dels genom reformatorerna.
För de förra blev Nya testamentet enda auktoritet
och urförsamlingen av troende ett mönster att följa.
De stod avvisande mot "världskyrkan" och ville följa den apostoliska
ordningen. Så har det sedan fortgått i en världsomfattande fri-
församlingsrörelse. (...)

Det rådde en viss spänning på grund av de allt starkare auktoritära
och kollektivistiska dragen i vad man nu kallade "nya kyrkosynen".

För min del kravde jag omutlig respekt för det historiska materialet.
Man finge inte tyda och tolka utifrån senare traditioner.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Det finnes utallige øyeblikk i et vanlig menneskeliv der en må avgjøre om en skal være åpen eller begrave ting dypt inni seg. I kjærlighetslivet, på jobb, i familien, sammen med venner oppstår øyeblikk da en må avgjøre om en er rede til å vise hvem en virkelig er.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Planeten vår i atmosfæren, i universet, der vi alle bare er tilfeldigheter, små atomer i konstant bevegelse og noen av disse atomene tror på en Gud som antageligvis ikke finnes, og de finner en veldig trøst i løftet om et etterliv, mens andre ofrer seg for det de tror på, og andre igjen lever hver dag uten å tro på noe, ikke engang seg selv

Godt sagt! (3) Varsle Svar

If you can't be alone you join a gang, you drink instead of going home, you marry the first person who comes along because you're scared of going back to an empty house.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Ganske langt under bakken, ikke langt fra jordens kjerne, finnes et rom. Rommet er stort og mørkt, men også lunt og varmt. De som bor der, er ennå veldig små.

Når de små ikke sover, lytter de til historier. Men for det meste sover de, og venter på det som skal komme.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

... Døden er en blomst som gror i Begynnelsens bed.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

We get into the habit of living before acquiring the habit of thinking.

Godt sagt! (6) Varsle Svar

"En vakker dag ville alle innse at den hittil totalt ukjente Arvid K. Bang fra Trondheim for lengst hadde resonnert seg frem til det eneste riktige svaret."

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Humor er åndelige kruttkjerringer, slengt inn mellom benene på all verdens gravalvorlige, høytidelige, selvopptatte mennesker — og inn under institusjoner, autoriteter, begreper og ideer når de blir for store på det og ikke har plass til annet enn seg selv.

Derfor er humor også en del av den menneskelige frihet, det demokratiske sinnelag om man vil.

Fanatikere og diktatorer er aldri morsomme, som regel er det rett og slett forbudt å le av dem og det de foretar seg.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Alkohol gjør deg ikke lykkelig, men du slutter å være ulykkelig for en stund.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Our hearts beat the same wilde rhythm. They're playing the same song.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har kosfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden! (Gal. 5:19-25)

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Herregud så mye vi samler på, tenkte jeg, hauger av ubrukelige ting som vi kjøper fordi de er stilige? Desperate ekorn som soper til oss, lagre for hva? Det er jo ikke designervaser vi trenger om det blir krig. Egentlig eier vi ingen ting tenkte jeg, jeg hadde lest det et sted, at vi bare låner fra fellesskapet, disponerer noen år før andre overtar.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Jeg gikk bort og stilte meg i kø, følte meg helt tom. Som alt, tenkte jeg, tomt, tomt. Hvorfor er det ingen som vil snakke om noe viktig? Politikk? Samfunn? Livet? Hvorfor er jeg omringet av sånne tomskaller?

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Noen av småbyene vi drog til, hadde hovedgater der bygningene var malt bare halvveis opp! Den øverste delen var bare grå betong. Han ser på meg som om han har gitt meg en gåte å tenke på, og det har han. "Det var fordi at når Honecker kom kjørende forbi, var det til dit han kunne se fra baksetet i limousinen. De hadde ikke nok maling til å male lenger opp!" Jeg kjenner til dette, og til kjøttbutikkene som hadde utstilt fullt av kjøttprodukter under forbikjøringen, men som fjernet dem igjen etter at Honecker og andre notabiliteter hadde passert.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

I oktober dette året ble de første "frie demokratiske" valgene holdt i Øst-Tyskland. Det ble faktisk holdt valg regelmessig gjennom hele Øst-Tysklands eksistens. På valglistene var det representanter for de store partiene: nøyaktige speilbilder av de partiene som eksisterte i Vest-Tyskland. Det var de høyre-moderate kristelig-demokratene (CDU), liberaldemokratene (senere FDP) og kommunistene (SED). Ved valg etter valg i 40 år ble resultatene vist på fjernsyn, og alltid ble kommunistene med overveldende flertall stemt inn. Valgresultatene gjorde vold på troverdigheten: 98,1 prosent; 95,4 prosent; 97,6 prosent.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Gud og andre religiøse begreper er ideer som finnes i folks hoder. For mange er disse ideene en hjelp til å leve, og da er det ingen grunn til å hindre dem i det. For andre fører de religiøse forestillingene til problemer, og da bør de forandres i henhold til dagens behov eller fjernes. Menneskene vil egentlig ikke bli virkelig fri før vi har kuttet alle bånd til "høyere makter". Ettersom disse maktene ikke egentlig eksisterer annet enn som forestillinger i menneskenes indre, vil vi ikke være fri til å leve ut fra vår egen vilje og våre egne forutsetninger før vi har forlatt dem.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Anita NessFrode KinserdalRandiAMarit HebækHanne KolbruBjørg L.Emilie GeistJostein RøysetTor Arne DahlbeaverkriekClarityMarteEngelinMerethe SolstadbjarnuRKristinCathrine PedersenSolveigbEeMeFMartemarithcAnn Mari GSiljeAneBenteJenny Dahl BakkenEvaEllen E. MartolstormdottirTerminatorAstrid Terese Bjorland SkjeggerudJanaDolly DuckLibrosaurus vEster SAnne BeritArthur OmdalHeidiEli HagelundReadninggirl20