Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 1 til 20 av 54498 sitater

Jeg hadde sittet med barnet i armene gjennom våren, sommeren, høsten, barnet tråkket i fanget og hjertet mitt, og hele tiden forandret han seg bitte litt. For hvert øyeblikk fikk jeg noe nytt, for hvert øyeblikk hadde jeg mistet noe annet, og snart var denne tiden forbi.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Isn't there a documentary aspect to A Man Escaped? Absolutely. I maintained a tone bordering on documentary, to preserve the sense of reality at all times."

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Jeg sitter her på utendørskafeen og skjelver mens jeg ser på livet. Det er ikke stort jeg ser av det herfra - bare det forvirrende mylderet som er konsentrert på dette vesle torget der jeg sitter. Som i en begynnende alkoholrus kaster apatien et forklarelsens lys over tingenes sjel. [...] Og lyset brer seg stille og fullkomment over tingene og forgyller dem med en smilende og tungsindig virkelighet. Rett foran mine øyne synker verdens mysterium så lavt at det lar seg forme til en banalitet, til en ganske alminnelig gate.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Without Bach, Theology would be devoid of an object, Creation would be fictive, and Nothingness peremptory. If there is anyone who owes everything to Bach, it is certainly God.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hvis du kommer til Stortinget eller ditt lokale kommunestyre med en enighet mellom tradisjonelle motstandere, er sjansen din for gjennomslag økt betydelig. Jo mer utradisjonelle alliansepartnerne er, desto bedre rustet vil du ofte være. Kloke og overraskende allianser fratar politikerne argumentet om at saken du kjemper for, bare handler om særinteresser.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

For de som vil påvirke politikere, er det viktig å bruke de taktiske mulighetene som åpner seg ved uventede hendelser. Et maktskifte, en stor krise eller et uventet stemningsskifte i opinionen kan plutselig gjøre det umulige mulig. Politikk er ikke bare det muliges kunst, det er også mulighetenes kunst.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Vi kan si at strategi er evnen til å forstå hva man må gjøre, mens taktikk er å utføre dette bra. Valgstrategien til et politisk parti vil dreie seg om hvilke saker de får på dagsordenen, hva de får TV-valgkampen til å handle om. Taktikken er hvor godt de gjør det i TV-debatter, og hvilke medieutspill man kommer med. En dyktig strateg kan avgjøre hva valgkampen handler om. En dyktig taktiker klarer å gjennomføre strategien på en god måte, og dermed oppfylle målene i strategien. Grovt forenklet: En strategi er å gjøre de rette tingene, mens taktikk er å gjøre de rette tingene på rett måte.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Men det var ikke barnet som forandret og farget og formet hjernen min, det var opplevelsen av å gå gjennom en krise, og dette forandret ikke ordene, det stjal ordene, det ga meg ikke et nytt språk, jeg klarte bare å skrive at jeg gråt. Jeg bare gråter og gråter og gråter, skrev jeg.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hjemme igjen lå jeg våken og gråt over traumet jeg hadde vært gjennom, er det lov å kalle noe man har valgt selv et traume? Om det ikke var et traume, så var det i alle fall håpløst og hjelpeløst. Men jeg kunne ikke ligge sånn særlig lenge, for så var det en annen som også gråt, en som trengte meg.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Stereotypes are folk statistics.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

You stir up a lot of sunken knowledge when you reorganize your library.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Eg meiner at vi bør gjere tenking - det å sjølv sette seg inn i noko, forstå, utvikle det vidare og bruke det til å gjere seg opp ei meining - til en grunnleggjande dugleik i skulen. Det vil seie at det skal ligge som basis for alle fag, bli ein av reiskapane du tek med deg ut i samfunnet på lik linje med det å lese, skrive, uttrykke deg munnleg, rekne og bruke digitale reiskapar. Det er slik vi kan styrke kompetansen vår til å avsløre løgner og feil i media, eller avsløre dei regisserte bodskapene i sosiale media. Vi må lære å sjekke ein gong til det vi les på nettet, søke andre og betre løysingar i staden for å berre trekke på skuldrene av det vi ser på TV.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Verdiar er ikkje absolutte. Dei er ikkje sånn at du enten har dei, eller ikkje. Men vi er i ulik grad inkludert i, del av og samd med verdiane i eit samfunn. Verdiane i samfunnet kan heller aldri bli delt av alle, ja, det er faktisk viktig at dei ikkje er det. Det skaper endring og framsteg. Men eg er overtydd om at mange nok må dele ein verdi for at han skal bli halden ved lag.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Eit større fellesskap som ein nasjon er berre mogeleg for autonome individ som kan skape rammene og reglane for fellesskapet sjølv, og gjere dei likeverdige for alle. Gruppetenkinga i kulturalismen er farleg og feil. I begge versjonar. Det første endar i kulturell nasjonalisme: ein bodskap om at vi er noko ekte, som andre ikkje er del av - ja, som andre til og med kan øydelegge. Dette synspunktet overser at verdiane våre alltid har vore i konstant endring. Det kan heller aldri fungere i ei tett integrert verd, det kan berre lukke oss inne.

Det andre endar i kulturell laissez-faire, ei tru på at alt kan gå. Men alt er ikkje likeverdig. Nokre kulturar, idear og verdiar er humane og rettvise og kan fungere universelt. Andre er det ikkje. Og alt på ein gong går ikkje. Vi kan ikkje basere lover, normer og demokrati på motstridande kulturar, vi må ha ein felleskultur. Dess meir mangfaldige vi blir, dess viktigare blir det å tåle meir av kvarandre. Vi kan leve side om side, med ulike idear og uttrykk. Men fundamentet må vi dele.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Music is the refuge of souls wounded by happiness.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

The Sap
Wells like tears, like the
Water striving
To re-establish its mirror
Over the rock

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Boken har en viss orden, men det passer bra å vandre rundt i den. Man kan hoppe over enkelte deler, eller legge den fra seg for noen dager eller uker. Hvorfor skal alle bøker leses fra begynnelse til slutt? Dykk gjerne ned litt her og der.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Suget etter sterke ledere er et indirekte tegn på åndelig forvirring.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Hun hadde googlet sjalusi i smug og lest at det bunnet i en grunnliggende usikkerhet. Som om det var en bombe.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Eg skulle vore ein militant inkluderingsoptimist.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Stian B. HopeBabynemiKaren RamsvikJostein RøysetBoktimmyAneingar hkjell kLinn-Joan SharplesMaistreJune PlutonikaTorill Elisabeth RevheimKjell PHelene FagerhusVilde Gran JohansenAnniken LSimenJorid FAnne Wang-AndersenJulie StensethIngrid Urdal StøleMadameKristin F. JørgensenbokxleserBjørg Marit TinholtLailaØyvind BerekvamHanneCecilieRufsetufsaAkima MontgomeryLaila StenbrendenTonjeStine SevilhaugTina ChristinaBerit B LieOdd HebækEivind  VaksvikFrode Øglænd  MalminMette-M