Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 41 til 60 av 59527 sitater

Uklarheten. Tomrommet. Alt alltid svakt tyngende. Verre forgjeves. Enda verre forgjeves. Ikke noe mindre enn når annet enn slett alt alltid svakt tyngende. Gnål.

Gnål må forsvinne. Mindre ikke godt nok. Verre ikke godt nok. Bare ett godt nok. Forsvunnet. Forsvunnet for godt. Til da gnål videre. Alt gnål videre. Må forsvinne.

Alt unntatt tomrom. Nei. Også tomrom. Uforverrelige tomrom. Aldri mindre. Aldri mer. Aldri siden først sagt aldri usagt aldri verre sagt aldri mer gnål må forsvinne.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Vit minst mulig. Vite ingenting umulig. Å forlange for mye. Høyst bare minst mulig. Bare høyst minst mulig.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Grunntanken i den moderne utviklingslære er at alle
sammensatte eller høitstående livsformer har utviklet sig av
og nedstammer fra
enklere og mer primitive livsformer.

Tankegangen leder med
logisk nødvendighet
til den antagelse

at alt liv

nedstamme fra livsformer
som ligner de enkleste encellede vesener
vi kjenner.

Utviklingslæren opstillet i denne brede og alminnelige form
er nu helt anerkjent
av den moderne videnskap,
den gjennomsyrer tankegangen

innenfor den oplyste almenhet

og er overalt iferd med å trenge frem til befolkningens
brede lag, til tross for
at den ikke har rukket frem til nogen anerkjent plass
innenfor skolens undervisning eller dogmatik.

Utviklingslæren står i motsetning til Bibelens skapelses-
beretning, som lærer at artene opstod gjennem en skapelses-
akt som gav dem de egenskaper og det utseende de nu har.

..først i slutten av det 18. århundrede fremstod der
naturvidenskapelige forfattere som
med større eller mindre
konsekvens
fremholdt opfatninger i flukt med den moderne utviklingslære.

..disse tidlige skrifter spillet imidlertid ikke en slik rolle
at den tradisjonelle opfatning blev rokket.
Det overveldende flertall av videnskapsmenn
antok fremdeles at artene hadde fått sin tilblivelse
ved en skapelse.

Det hadde også stor betydning at en så fremragende forsker som
Linné antok at artene var opstått gjennom skapelse
og at de ikke senere hadde forandret seg synderlig.

Kampen
mellom den overleverte tradisjon
og den moderne naturvidenskapelige tankegang
åpnedes først da Charles Darwins hovedverker utkom ..
etterdønningene av denne strid er ennu merkbar,
men man har vel allikevel
rett
til å si at kampen nu er kjempet ut
og at utviklingslærens tankegang har seiret .

Der pågår fremdeles en tildels meget heftig debatt mellem
naturvidenskapsmenn innbyrdes om utviklingslærens
detaljer.
Man vet ikke hvilke veier
utviklingen har fulgt
og man kjenner ikke de lover som behersker den.

..og Darwins egne teorier er tildels blitt meget skarpt angrepet.

Denne strid .. er imidlertid ingen kamp for eller mot
utviklingslærens grunntanke,
det er en strid om dens nærmere utforming
og dens videnskapelige konsekvenser.

..Når striden varte så lenge skyldtes det også
at utviklingslærens riktighet ikke kan bevises
ved håndgripelige iakttagelser
eller videnskapelige eksperimenter.

Når en så fremragende tenker som Linné antok at artene alltid
i det vesentlige hadde hat de samme egenskaper og det samme
utseende som de nu har, så skyldtes det
ikke minst

at erfaringen synes å peke i retning av
artenes uforanderlighet.

Så langt tilbake som skrevne beretninger går
er menneskene og de dyreformer som er beskrevet
forblitt uforanderlige.
 

Utviklingslæren kan ikke direkte bevises
ved hjelp av ytre iakttagelser.

Beviser for tankegangens
riktighet
må også
søkes i dens egen logiske styrke
og dens harmoniske sammenheng
med det verdensbillede
som nutidens mennesker
er iferd med å bygge op.

Moderne tenkning
kan ikke stilles tilfreds med en forklaring
hvis utgangspunkt er et mirakel
eller en
direkte
guddommelig inngripen.

En slik måte å tenke på
strider mot
den moderne vitenskap
og den moderne forsknings

ånd.

Godtar man muligheten av at naturlige hendelser
har en slik oprindelse,

så feier man grunnen vekk
under alle de
forutsetninger

hvorpå hele vår tids videnskap

og tenkning hviler.

Vi forutsetter [uten bevis]
at alt det som skjer [usett]

har sine 'tilstrekkelige naturlige årsaker' ,

at alle hendelser er bestemt
av naturlige lover,

og at alle krefter i naturen
virker lovmessig og bundet
av
sine forutsetninger.

Vi går ut fra at naturen, alt det som hender og skjer
er en enhet
hvis forskjellige deler
står i lovmessig forbindelse med hinannen.

Vi regner ikke med mange verdener, men bare med en ,
vi
anerkjenner ingen
uoverstigelig spaltning i naturen.

Samtidig strider det mot
den menneskelige tankes vesen

å anta at tingene alltid var som de nu er,

vi krever

at alt skal ha
sin oprindelse.

Utviklingslæren tilfredsstiller, så langt den går
alle disse krav.

Den

gir livsformene en innbyrdes sammenheng
og forbinder dem til en enhet.

Den

lar artene opstå .. ..

Ved dens hjelp

befrir vi livet


fra miraklet
og den guddommelige vilkårlighet.

Vi
..trekker derved livet inn under

den menneskelige tankes og forsknings område.

[ så edle tanker ble aldri forstått av de primitive
livsformer som rotet rundt her før Charles Darwin ]
  ...

Det kan ikke sies at de resultater man er kommet til
beviser utviklingslærens riktighet.
En del av de kjensgjerninger som er fastslått ( eks.her )
har det tvertimot voldt megen vanskelighet
å bringe i overensstemmelse med utviklingslæren.

..Teoriene med hensyn til hvordan denne utvikling har
funnet sted
og hvilke lover den følger,
står ofte steilt mot hinannen.

..Den riktige utviklingslære,
utformet på en slik måte at dens holdbarhet
i enkeltheter
kan sies å være vitenskapelig fastslått,
hører ennu fremtiden til.

( fulltekst nb.no )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Når ein går slik du gjer, får ein blikk frå folk som ikkje kjenner ein. Måten du går på, får ungar til å peike eller snakke høgt om deg til foreldra. Heile bord på restaurantar kan snu seg etter deg. Når du har stokken, glanar ikkje folk på deg lenger. Stokken plasserer deg effektivt i kategorien skadd eller funksjonshemma. Når folk  har satt deg i riktig kategori, får du gå i fred.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Det var ikke noen vits i å tenke bakover. Han hadde blitt kastet inn her, med disse sårene, med denne smerten, bak denne pulten, rett ved dette vinduet, i denne gata, i denne byen, i dette landet, på denne planeten, hvor han var så bitte liten, ubetydelig, var i ferd med å bli helt hjelpeløs, det var det som var testen, om han kunne stå imot det, ikke bli overmannet av motløsheten.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Hvis det er sant at vi står overfor et grønt skifte, hvorfor skal staten kvitte seg med det grønne?

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Europa forbruker 20 prosent av verdens mineraler, men produserer godt under fem prosent av dem selv. Dette anser EU, og dermed også Norge, som et problem. Av de mest kritiske stoffene - typisk sjeldne jordarter som dem du finner i smarttelefonen din og datamaskinen og bilbatteriet og vindmølla og solcellen og egentlig alt det du har vent deg til at du trenger i hverdagen, i tillegg til det som skal redde verden etter den grønne vendingen - produseres mesteparten i Kina, Russland, Kongo og Brasil. Mer enn 90 prosent av verdens produksjon av sjeldne jordarter skjer i Kina.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Man lurer seg selv hele tida når man later som om ting er viktige, at de er stabile, at livet hviler på fast grunn

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Det er eit slags hierarki rundt avhengigheit i samfunnet. Avhengigheit under kontroll, folk som drikk for mykje, sniffer kokain på fest eller et for mykje piller, men klarer å halde på fasade, status og arbeid, dei blir knapt ramma av stigma. Det er fyrst når det blir synleg for alle, at avhengigheita blir stigmatiserande

Godt sagt! (2) Varsle Svar

De går hjem sammen, Isak snyter seg til en ufortjent beundring, den smaker ikke meget forskjellig fra den fortjente.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Hvis vi ønsker oss en bedre redegjørelse for det gode og det onde, blir vi nødt til å gi den historiske tenkningen nytt liv.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Når de tre siste
orkideene
er visne, vil også

skyggebildet
på muren
bli annerledes.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Men fryden – fryden over å kunne lese, kunne skrive, kunne forvandle teikn til landskap, menneske, kjensler, stemmer, eller motsett, å forvandle heile røynda, heile fantasien og alle idear til alfabetiske teikn, til siffer – fryden, ja, den har blitt verande i meg og held fram med å vere svært levande.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Reddet av gongongen. Men sånn, har du forsøkt å innbille deg under all sorgen, sånn er det med livet og døden. Faser tar slutt før de er ferdige. Intet er så galt at det ikke er godt for noe.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

No er det ikkje lenger den som får i seg nok av mat, som er øvst på rangstigen. No er det dei som klarer å nekte deg sjølv mykje av maten. Der overvekt ein gong i tida kunne vere eit teikn på eit liv i overflod, er det no ein indikator på manglande evne til moderasjon, manglande danning og matkultur. Å ha ein overvektig kropp har for mange blitt eit teikn på at ein mangla sjølvkontroll. Det har heldigvis blitt skammeleg å være rasist i Noreg I dag. Det er sosialt sjølvmord å offentleg gjere narr av nokon med handikap. Samstundes er det framleis heilt ok for mange å påstå at feite folk er ekle

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Vi hadde alt utanom pengar

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Å ha dårlig råd kan ha ein høg sosial pris

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Jeg forsøker å skrive av meg de andres språk. Jeg forsøker å skrive av meg de andres blikk. For hvert lag jeg fjerner, blir jeg mer usikker på om det finnes noe der inne som lar seg beskrive. Hva ville det bety å beskrive det usette, det som bare eksisterer for seg selv? Filosofen Daniel Dennett skriver om det indre teater, en metafor for tenkning og selvforståelse. Om alt utspiller seg på en indre scene, hvem er da publikum?

Godt sagt! (1) Varsle Svar
  • Marie, tenk deg at to brannmenn går inn i en skog for å slokke en brann. Etterpå, når de kommer ut av skogen igjen, kommer de til en bekk. Den ene av dem har ansiktet dekket av sot, mens den andre er aldeles ren og plettfri. Spørsmålet er: Hvem av dem kommer til å vaske ansiktet?
  • Det er et dumt spørsmål, det er klart at det er han med sot i ansiktet.
  • Feil. Han med det skitne ansiktet ser på den andre og tror han ser likedan ut, og omvendt: Han med det rene ansiktet ser at arbeidskameraten har sot overalt, og sier til seg selv: Jeg er sikkert også skitten, jeg må vaske meg.
Godt sagt! (2) Varsle Svar

You ask me: what is happiness? I answer...To suddenly find a living man among the dead.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Bjørg  FrøysaaAtmanBertyLiva DelirVannflaskeEmil Christiansenkjell kGroStineHildaErlend Risvik PaulsenTorill Elisabeth RevheimIna Elisabeth Bøgh VigreAnneWangTanteMamieEivind  VaksvikmoiraTine SundalAnne-Stine Ruud HusevågAnitaLesevimsaHarald KMarianneMerethe SolstadPernille GrimelandLena Risvik PaulsenInger-LiseJan-Olav SelforsTnKnutsenAnn ChristinKjetil Klakegg BergheimMonica  SkybakmoenLailaErlend Rødal VikhagenClarityReadninggirl20Dolly DuckHilde VrangsagenThomas KlakeggMette-M