Tekst som har fått en stjerne av Norah:

Viser 1 til 20 av 9479:

"Alle psykiske lidelser er basert på manglende menneskekontakt, manglende vennskap. En psykiater er ikke noe annet enn en profesjonell erstatning for en venn. Men psykiatrien kan ikke erstatte en virkelig venn."

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Rynken mellom de rette øyenbrynene forvandlet seg til en rørleggersprekk.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"I Norge har vi allemannsretten, som gir oss rett til å ferdes på nesten all udyrket mark, selv om noen eier den. Som en del av denne retten har vi også plikten til sporløs ferdsel, altså at vi skal ta hensyn til naturen vi bruker. Dette innebærer for eksempel at vi skal ta søppel med oss hjem, og ikke hugge ned trær og busker. Prinsippet om sporløs ferdsel er bygget inn i Friluftsloven, som sier at vi "skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade." Men først og fremst er det en verdi. Den ligger bakt inn i hodene på alle som bruker skog og fjell. Du har hørt om den fra foreldrene dine, eller fra en friluftsorganisasjon. Og fordi det er en verdi, blir vi ikke triste av å rydde opp etter oss. [...] Sånn er det med klimaproblemer også. Hvis jeg ikke har verdien om at vi ikke bør fylle naturen med plast, vil jeg bli irritert når plastposene på butikken blir dyrere. Hvis jeg allerede har den verdien, tenker jeg heller "ja ja, kanskje det faktisk er på tide at jeg heller tar med meg en gjenbrukbar pose hjemmefra". Det er litt plagsomt, men på en meningsfull måte jeg blir glad av."

Godt sagt! (4) Varsle Svar

"Et annet nyttig verktøy er Energy Return on Investment, EROI, som måler hvor mye energi vi får igjen for å bruke energi. For eksempel krever det energi å hente olje opp av bakken og havbunnen. [...] For hundre år siden hadde oljen en energi på kanskje 100 til 1. Det vil si at vi brukte en mengde energi, og fikk 100 mengder igjen i form av olje. En fantastisk gevinst, som bidro til å gi oss velstanden vi har i dag. Men siden den tiden har EROI gått nedover, mot 40, 20, 10. På de dårligste oljefeltene i dag er den nede i 4. [...]
EROI kan også brukes til å analysere matproduksjon. Det krever 97 kalorier energi å frakte 1 kalori asparges fra Chile til Europa. Det er et tegn på at vi gjør noe absurd: Sender mat med kort holdbarhet halve jorda rundt med fly. "

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Bøkene som står i hyllene viser bare ryggen for mennesker, det er som om man bare skulle sett folk i profil, tenker Kunicki. De frister ikke til synd med fargerike omslag, skryter ikke med vaskesedler der alt er mest og best; lydige som rekrutter presenterer de bare distinksjonene sine, forfatter og tilttel, intet mer.

Godt sagt! (7) Varsle Svar

Livet er for avansert for de fleste av oss.
Når den svarte bølgen kommer -- be om hjelp.
Venner er gode å ha. Men ikke klag og syt til de får lyst
til å drepe deg. Prøv å finne lysbrytere andre steder.
Les Kurt Vonnegut. Kjøp kanin. Begynn med pilates, eller
herodes vet hva. Oppsøk psykolog eller psykipater, eller
legen din eller hvilken annen hjelp som er tilgjengelig.
Ring veggedyrkontrollen. Ikke ta det på den puritanske måten.
La enhver som har noe lurt å komme med, nettopp komme med det.
Det skjer ikke verre ting enn at du muligens blir bedre.

Ekspertene anbefaler dessuten at man senker ambisjonsnivået.
Min backup plan har i alle år vært å bli alkoholiker og
trygdemisbruker. Det skal jeg i alle fall fikse.
Plutselig kjennes det overkommelig å stå opp likevel.
Jeg har jo en kriseplan.
Dessuten har jeg etterhvert lært at det ikke er så farlig å
miste oversikten. Velg feil. Gå på snørra. La livet falle
fra hverandre. Du dør ikke av noen av delene. Du slipper bare
strevet med å være så himla flink. Hva betyr det ordet
uansett? Livet handler ikke om flest mulig klapp på skuldra.
Hva er du -- en hund? - det handler om å bli virkelig.
Vet du egentlig hvem du er? Hvis du vet det, er du tro?
Limbo opphører kun der det møter tyngde.
 

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Hun er lykkelig, for hun har ingen tanker i hodet, ingen bekymringer, ingen forventninger eller håp. En fin tilstand.

Godt sagt! (8) Varsle Svar

Så når rockegrupper som norske Troll synger "Kill the
Christians", sier eksperter at det er innenfor ytrings-
frihetens grenser, og mener altså at kristne ikke kan vente
seg særlig støtte om de klager.
Men tenke seg til hvordan reaksjonene ville vært om Troll
sang "Kill the Muslims", eller "Kill the Jews"?
skriver [Hans-Erik Dyvik] Husby, og sukker over at kristo-
fobien er så utbredt i Europa at "Kill the Christians"
synes helt akseptabelt.

Vi har nådd så langt
at det ansees for den vestlige sivilisasjons adelsmerke
at den godtar ærekrenkelser av vår egen religion og
kulturelle arv.
Så langt har den kulturradikale lynsjingen av tradisjonelle
verdier gått, at selvpisking er blitt den politisk korrekte
normen.
Alex Jones (Infowars) sier: Det pågår en krig mot kristne
verden over, også i Washington DC.
Dette bør bekymre deg, også om du ikke er en kristen -- det
bør bekymre på grunn av måten det gjøres på -- for den er
nok et eksempel på hvordan loven unnvikes til fordel for
diktatoriske metoder. En presidents, eller et byråkratis
diktatur -- den politiske korrekthets diktatur.

/ /

..Dyvik Husby, tidligere vokalist i dødspunk-bandet
Turboneger, bemerker hvordan den samme 'pk-korrekte'
eliten som stadig roper om islamofobi og homofobi,
ikke har noe imot å praktisere 'kristofobi' -- en utbredt
tendens i rådende media til å rakke ned på og gjøre narr
av kristne.

Lite sies også om den omfattende kristenforfølgelsen i
Midtøsten . . . salafist-jihadistene i IS.

/

Nærmere hos fru Herland på web her :
 

" dette prosjektet med å drepe alle kristne ser ut til
å gå ganske så greit der ute i den vide verden.
Og ikke bare det – du slipper å vite om det.

Vi er i Norge velsignet med nyhetsmedier som er
“kristofobisk korrekte” i sin nyhetsdekning.
Dvs: De største mediehusene i Norge unngår å melde at
forfølgelsene av kristne overgår all annen religiøs
forfølgelse i verden i dag.

Samtidig er det ganske mye å holde skjult for oss.
I all fall ifølge en italiensk studie gjort av Senter For
Studie av Nye Religioner:
600 millioner kristne lever i samfunn der de må ta seg i akt
for å praktisere sin tro.

90 000 kristne ble myrdet for sin tro i 2016 –
en tredjedel av disse ble myrdet av salafistmilitsen
ISIL. Drapene foregår hovedsakelig i Syria og Irak.

I Irak talte man ca 1,5 millioner kristne i 2003. I dag
finnes det kun 275 000 igjen, og tallet er stadig fallende.
Men i tillegg foregår det et regelrett folkemord på kristne
i Egypt og Libya, samt i en rekke afrikanske stater.
Pakistan, India og Myanmar er også ivrige kristofober, og
anser kristendommen som fritt vilt, siden religionen kom
til deres land via vestlige misjonærer og kolonialister.
 

_

til kildesjekk fant en under kommentarer til dette
debattinnlegget, sitatklipp her (forbehold faktaresearch) :

"– Hadde Black Metal bandet sunget “Drep Samene” hadde det
vært anderledes. Da hadde nok politi og myndighet måtte
kobles inn. I dag vet vi også at utsagnet “Drep Muslimene”
også faller inn under hat-ytringer, og ikke ytringsfrihet.
Det er bare frihet til å si “Drep de Kristne”.
( NRK-lenke )

«Black metal-bandet Dimmu Borgirs tekst om å drepe kristne
rammes ikke av den nye diskrimineringsloven, fordi den
retter seg mot en gruppe,
ifølge inkluderingsministeren. (2013)
..svar­te like­stil­ling- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Inga
Thor­kild­sen (SV) på KrFs spørs­mål for­ri­ge uke, om en tekst
av Dimmu Borgir ville bli ram­met av den nye dis­kri­mi­ne­rings-
­lo­ven.

– Tra­kas­se­ren­de hand­lin­ger ret­tet mot en stor grup­pe per­soner,
som ty­pisk ikke vil være klart av­gren­set, fal­ler uten­for
be­stem­mel­sen, sva­rer Thor­kild­sen i et brev til Stei­n­ar Rei­ten,
vara­re­pre­sen­tant for KrF på Stor­tin­get.

Stats­rå­den på­pe­ker at loven kun ram­mer tra­kas­se­ren­de yt­rin­ger
og hand­lin­ger mot kon­kre­te en­kelt­per­soner.»

» Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar
straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare ved
offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod
Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved
offentlig at ophidse en Del af Befolkningen mod en anden,
eller som medvirker hertil.»
( Daværende § 135 )

/

"«Islamofobi derimot, er et forferdelig onde vi alle må
bekjempe: Den er irrasjonell og hatefull, og lener seg
på hendelser og opplysninger som ikke skal nevnes.
Der alle kristne er medskyldige i kjetterbål og brutale
henrettelser som ble begått for fem seks hundre år siden,
er det forferdelig intolerant og xenofobisk å avkreve
muslimske organisasjoner noe som helst svar på islamisters
brenning, halshugging og steining, som foregår i dag –
i nåtid.
Vi må ikke skjære alle over en kam, sier vi når det gjelder
islam. Alle har et kollektivt ansvar, sier vi når det
gjelder kristendommen.»

/

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Hva i all verden er grenseverdier?
"Grenseverdier" er det store mantra blant verdens mange mattilsyn,
og grenseverdiene forandres til stadighet.

Det store mønsteret er at grenseverdiene økes. Hvoretter tilsynene
kan fortelle forbrukerne at maten er trygg.

I disse dager arbeider Mattilsynet med å hundredoble de tillatte
mengder av glyfosat i våre matvarer.
Det skyldes ikke at menneskene tåler giften bedre enn før.
Årsaken er at glyfosat brukes i sterkt økende grad.

Det øker myndighetenes behov for å berolige forbrukerne med at
maten befinner seg trygt innenfor 'grenseverdiene'.

Fenomenet 'grenseverdier' er av gode grunner omstridt.
For det første er det bare mulig å undersøke helseskadelige
virkninger som man på forhånd kjenner til.
Nye sykdommer, skader, syndromer og komplikasjoner oppdages
imidlertid kontinuerlig.
Kjemikalier som er "trygt innenfor grenseverdien" kan med andre
ord forårsake helseskader som man ikke har kunnskap om eller
diagnoser for.

Sprøytemidlet DDT ble i sin tid aldri testet for sine hormon-
forstyrrende virkninger, fordi man først flere tiår senere vet
at stoffet har slike effekter. Ingen fant på å undersøke om DDT
ville gjøre rovfuglenes egg så tynne i skallet at de gikk istykker.

Millioner av fugleegg skulle ødelegges på den måten, og kvitringen
forstumme i store landområder på jorden før noen fattet mistanke om
en mulig sammenheng.

For det annet tester en bare skadevirkninger av giftstoffer enkeltvis.
Problemet er at giftstoffer i maten aldri serveres enkeltvis, men i
samspill med opptil 66 andre gifter, slik forskere avdekket i 2010.

Hva som skjer i kroppen når den eksponeres for 67 ulike giftstoffer
i maten samtidig, vet grensesetterne ingenting om. Mye taler
dessuten for at det finnes langt flere kjemiske fremmedstoffer i
maten enn en avdekker ved målinger. På verdensmarkedet finnes det
over 100 000 forskjellige kjemikalier. Bare ca 2000 er undersøkt
såpass grundig at en kan danne seg en oppfatning av hele effektene
på mennesker, dyr og natur.

For det tredje 'fastsettes' grenseverdiene ut fra hva det forventes
at en frisk og sunn voksen person skal kunne tåle. Fostere, barn og
svekkede personer er langt mer skadeømfintlige.

For det fjerde fastsettes grenseverdiene sjelden av uavhengige
forskere. Matindustriens representanter deltar ofte i prosessen, og
ikke sjelden har disse finansiert forskningen som ligger til grunn
for vedtakene.
Ledelsen ved noen av de utenlandske laboratoriene som har frembrakt
retningsgivende informasjon for Mattilsynet, har vært idømt bøter og
fengselsstraff. Like fullt har en valgt fortsatt å stole på angitte
resultater fra det verdensomspennende selskapet Monsanto.
Det vil virke like absurd som om Tobakkskaderådet skulle hente inn
premissgivende forskningsinformasjon fra 'Philip Morris'.

For det femte testes ikke giftstoffene på mennesker, men på rotter
og mus. Mye kan tale for at det som skader helsen til smågnagere,
også vil skade mennesker. Men det er vanskelig å trekke sikre
slutninger. Problemet forsterkes ved at forsøksdyrene eksponeres
for giften i et kort tidsrom, mens mennesker eksponeres hver dag
gjennom flere tiår.
Noe standardmenneske å teste på, ville man i alle fall ikke kunne ha.
Menneskene er like forskjellige som sine kostholdsvaner.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

I et hjørne av ditt hjerte er du alltid tyve år. (Blaise Pascal)

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Så godt kan eit menneskje vera at det blir vakkert av det. (Olav Duun)

Godt sagt! (4) Varsle Svar

I solnedgangen ror selv den fattigste fisker med gyldne årer. (Gabriel Scott)

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Men er det ikke i virkeligheten de vestlige politikerne som er ofre for islamofobi? I denne sammenheng i betydningen uviljen - eller rent ut sagt fobien - mot å skseptere det åpenbare: at terror utført i Allahs og profetens navn faktisk har med islam å gjøre. At ugjerningene begås av mennesker som er dypt troende, som tar sin religion, sine bønnetider, sin faste og alle de andre sermonielle kravene på største alvor. Folk som har profeten som sitt forbilde. Både for hvordan de lever sine liv. Og for hvordan de tar andres.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Mange foreldre trodde at lesing av fabler og folkeeventyr ville føre til fritenkning og gjøre barna til hedninger.
( I forbindelse med Peter Andreas Jensen utgave: Læsebok for Folkeskolen og Folkehjemmet i 1863.)

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Er det slik at Koranen er Allahs overleverte evige ord til menneskeheten, formidlet av engelen Gabriel til Muhammed, som vi alle må underkaste oss? Eller kan det tenkes at både bokens overnaturlige opphav, guddommelige avsender og engeltransporterte levering er oppdiktet? Kan det være Muhammed selv som har forfattet dette skriftet? Jobbet som en vanlig forfatter? Prøvd og feilet? Skrevet inn avsnitt i teksten og så tatt dem ut igjen? Er Koranen rett og slett et høyst menneskelig dokument?

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Pressar du katten langt nok opp i eit hjørne, vert katten ein dag ei rasande løve.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Etter noen timer bestemte jeg meg for å dra, jeg hadde oppnådd det jeg var kommet for: en smule avveksling fra hjemmelivet. Det ble buss til Tangen, båt til byen, lokaltog hjem. Huset mitt sto der det pleide, og ensomheten hadde greid seg godt uten meg. Men nå var vi sammen igjen.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Bestefar sa at predikanter hadde lett for å bli så selvopptatte at de til slutt mente de hadde fått jobb som dørvoktere ved Perleporten... ja, de fikk det gjerne med å tro at ingen kunne komme inn porten uten å ha fått lov av dem. Bestefar syntes det så ut til at prester og predikanter ikke trodde Gud hadde noe med den saken å gjøre i det hele tatt.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Alle gode muslimer som lever etter Allahs lover og Koranen vil aldri velge lojalitet til det landet de er borgere av, fremfor lojaliteten til islam. [...] dette er hundre prosent islamsk lov.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Islams endelige mål. Jihad utføres for å oppnå det endelige målet til islam. Og målet, det er å oppnå islamsk herredømme over hele verden. Islam er ikke bare en religion, men også et verdslig styre med jordisk makt og myndighet. Derfor dreier det seg alltid også om politikk. Islam lærer at Allah er den eneste autoritet. Derfor må alle politiske systemer ha sitt grunnlag i Allahs lære og ikke noe annet enn den.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Marit MogstadErlend Risvik PaulsenTuridAssad  NasirIda CharlotteRisRosOgKlagingAnjaNeda AlaeiJeanetteStine_JTanteMamieAnne-Stine Ruud HusevågKaren PatriciaBeathe SolbergStjernekastingar hTorill Elisabeth RevheimConnieKristine LouiseBjørn SturødAnita NessEli HagelundBjørn  BakkenmoirasiljehusmorMari Nordø LommelunAtmanKarin BergMonica CarlsenLailaStregaSverreSimen "Boktimmy" IngemundsengretemorLene AndresensomniferumGroCarl Christian LaugenMalinvaskeklut