Tekst som har fått en stjerne av Marit Håverstad:

Viser 1 til 20 av 4250:

Klassisk Hovland. Altså strålande!
Artig med noko "nytt" blant dei vanlege elementa hans : ein slags parallellhistorie som foregår heilt uavhengig av kvarandre og med vidt forskjellige fortellarstil, den eine ei slags dagbok og den andre som ein meir typisk Hovland - fortellar.

Artige, originale karakterer. Skarp og smart humor. Herlege dialoger. Og alt saman fortalt med flytende lett språk

Gler meg til neste Ragnar-bok. (Jau , vi er på fornamn no. Har eg bestemt.)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Man fryktet med andre ord det verste : datamaskiner ville slukne, telefonlinjer ville bli brutt, pacemakere ville implodere i brystkassene til middelaldrende menn rundt styrebordene i de internasjonale bankene og kursene ville falle så lavt at man måtte betale for å ta ut sine egne penger som ikke lenger fantes, tog ville spore av, fly styrte og skip synke, atomkraftverkene ville smelte, trafikklysene ville henge seg opp og blinke gult i alle veikryss, kompassene ville visne som gale himmelretninger, klokkene gå bakover til det ble middelalder igjen og posten ville aldri mer komme fram. Det eneste som ville virke : blyanter, viskelær og fyrstikker.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Lest ferdig nå, og kommentert litt på den andre tråden. Gir selvfølgelig en klar sekser.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Da har jeg også lest til ende. Geir Kjetsaas' etterord hjelper meg litt i min frustrasjon over å ikke få helt tak på flere av personene:
"Uklarhetene og selvmotsigelsene i den dialogiske kampen som utspiller seg i hans romaner, har også dype røtter i Dostojevskijs syn på diktingen. Han tok avstand fra den oppfatning at alt skulle være lett forståelig og behagelig innlysende i et kunstverk. En forfatter måtte ha rett til å holde noe tilbake i det uklare og mystiske. "La leserne arbeide litt selv," sa han og forsvarte sin rett til å skrive vanskelig og innviklet"
Det er vært en interessant og god leseropplevelse å jobbe igjennom boken, og jeg setter stor pris på innleggene fra dere, mine kloke medlesere.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

En fin omtale - og jeg likte også denne boken godt. Terningkast fem fra meg også! Men er det ikke utrolig at det eksisterer så lite informasjon om den elefanten i historiske kilder? Klart mye av kildematerialet har gått tapt i løpet av så mange år - men likevel?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Nå var det ikke meg hun svarte da, Lillevi - men Kristin Over-Rein (krirein på Twitter):

De 150 bokelskerne som har gitt respons på hennes bøker, avfeier hun glatt i et svar til annelingua:
“Takk f eksplisitt fokus på bøkene mine @krirein. Men 130000 i opplagstall går nok utapå de 150. Uansett er vi enig i at leseren er viktigst :)”

Jeg har aldri vært ute med noen tvitring eller blogging om Rohde. :)

Når det er sagt, er jeg helt enig med deg:

(---) en bok må kunne stå på egne ben. Nemlig!!! Dersom forfatteren må "sitte ved siden av meg" og supplere det jeg kan lese mellom de to permene, har hun/han bommet fullstendig.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Hanne Kristin Rohde har svart på bokelsker Geir Tangens åpne anmeldelse av Bare et barn. Rohdes svar finnes på bloggen til Geir Tangen, her.

La meg med en gang si at jeg ikke har lest noe av Rohde. Det er de prinsipielle sidene ved saken jeg ønsker å debattere, ikke forfatterens bøker.

Jeg synes Rohdes svar belyser flere svake sider ved en slik form for anmelderi som hun ønsker seg. Altså en form for anmelderi der, litt enkelt sagt, forfatteren føler seg fri til å forsvare sine bøker mot det Rohde kaller tilfeldige terningkast.

Rohde bruker en stor del av sitt svar til Tangen til å fortelle om alle de positive tilbakemeldingene hun har fått. Hun skriver som om hele opplaget på 68 000 bøker tilsvarer hennes lesere. Jeg vet ikke om opplaget er utsolgt, men opplag er ikke lik antall lesere. Hun tar de tilbakemeldingene hun har fått, utelukkende positive, til inntekt for hvordan hennes lesere ser på boken.

De 150 bokelskerne som har gitt respons på hennes bøker, avfeier hun glatt i et svar til annelingua:
“Takk f eksplisitt fokus på bøkene mine @krirein. Men 130000 i opplagstall går nok utapå de 150. Uansett er vi enig i at leseren er viktigst :)”

Bokelskerne har vært atskillig mer tilbakeholdne i sin begeistring enn de som har kontaktet Rohde direkte. Er det derfor hun ikke viser interesse for bokelskernes synspunkter?

Når det gjelder “folkets dom” er vi altså like langt.

Jeg stusser også over følgende utsagn fra Rohde: «… (Tangen) bidrar til å åpne for et motsvar basert på dialog (lytting) og ikke utelukkende diskusjon (kamp).» Betyr dette at Rohde ikke ønsker reelle diskusjoner om sine bøker? Diskusjon ikke ensbetydende med kamp slik jeg ser det.

Mitt utgangspunkt er at en bok må kunne stå på egne ben. Den må åpne for leserens egne refleksjoner og tolkninger, uten forfatterens forklaringer. Selvfølgelig kan kunnskap om forfatteren og hennes/hans motivasjon m.m. øke utbytte av boken, men det er ikke det det er snakk om her.

Min konklusjon i dette tilfellet er at forfatterens «forsvarstale» ikke har inspirert meg til å lese hennes bøker. Takk til Geir Tangen som gjennomførte dette eksperimentet.

Godt sagt! (6) Varsle Svar

Imponerende sjekketriks.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

For å imponere hunnen kan grønlandshval-hannene synge flerstemt, og de gjentar aldri den samme sangen to sesonger på rad.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Her er min anmeldelse av Bare et barn (ekstern lenke)

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Takk for mange gode poenger :-)
Nå vet vi jo etterhvert en del om anmelderne også, noen av dem blir jo kjendiser i kraft av å være anmeldere, dog i en noe engere krets, får vi tro ;-) Og flere av dem er forfattere selv, som Ingvar Ambjørnsen og Knut Faldbakken.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Merker at jeg legger en del av tankegodset i en "skuff" merket : Tanker i den tidsepoken.
Prøver å se litt historisk på det. Verden og verdier i stadig endring på godt og vondt.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

II.6.I Starets Sosima og hans gjester

Men starets Sosima var ikkje daud (godt å bli mint om det korte tidsspennet som handlinga strekker seg over). Vi møter to prestemunkar til, Mikhail og Anfim. Og så kjem kveitekornet, sjølve mottoet for heile romanen, og som eg har sitert tidlegare (Joh 12,24):

Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Fell ikkje kveitekornet i jorda og døyr, blir det verande berre eitt korn. Men døyr det, gjev det stor grøde.

På russisk:

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Som å klage over for mykje grønsaker i vegetarretten, da.

Men vi kan sjølvsagt ha dei meiningane vi vil om religion generelt og hos Dostojevskij spesielt, men eg prøver å lese han på hans eigne premissar (dersom eg klarer å finne fram til dei), og da synest eg at han har interessante og inspirerande tankar. Kva eg sjølv meiner om desse spørsmåla, kjem i andre rekke - i denne samanhengen.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Jeg har lest ferdig hele verket, og jeg har hatt fantastiske dager sammen med Brødrene Karamsov, samtidig som jeg har lært så mye om Dostojevskij og hans forfatterskap takket være solide betraktninger av dere alle. Jeg gleder meg til å lese innleggene grundigere nå når jeg har fullført i god tid i forhold til leseperioden.

Godt sagt! (6) Varsle Svar

Takk for at du delte denne debatten med oss her inne!

Jeg er uenig i det jeg oppfatter som et grunnpremiss i debatten, nemlig at "folkets dom" kan likestilles med eller er viktigere enn kritikerens. En god kritiker er en fagperson på sitt felt og en trent leser. En god anmeldelse blir en fagpersons veiledning for min lesning, om jeg ønsker det eller et kvalifisert synspunkt på en tekst som har vekket min interesse. Det er selvsagt glidende overganger her, en bokblogg/ et nettforum kan tidvis ha noe av den samme funksjonen.

Rhode ville antagelig ikke undervurdere fagkompetansen verken i jussen eller politiet. De fleste er enige om at det ville være absurd om jeg fordi jeg har vært meddommer kunne steppe inn som dommer eller at en erfaren natteravn kan steppe inn i politiets patruljebil nattestid. Samme respekt synes jeg også kritikerne fortjener. Rhode har et poeng synes jeg når hun savner en faktaboks om anmelderen. Jeg kunne også godt tenkt meg to ord om bakgrunnen anmelderen har for å anmelde.

Det er bra at leserne har kommet mer til orde og at noe av snobberiet rundt lesing kanskje er avlivet med dette. Beviset på at markedet vinner kan en se i bokhandelen hver dag og det har gjort Rhode til forfatter. Men det er å gjøre leserne en bjørnetjeneste om leserne og markedet får råde grunnen helt alene og helt uten intellektuell motstand som kritikken bidrar med på sitt beste. Det vil gi oss et fattigere tilfang av informasjon og mindre mulighet til å utvikle oss som lesere om vi har lyst til det.

Jeg ønsker meg heller et noen slår et slag for den gode kritikken, som er truet av nedskjæringene i norske aviser. Fortsatt anmeldes det bøker som ikke er opplagte opplagsvinnere. Dette trues av markedslogikken og tanken om at det som selger eller som folk via lommeboka viser at de liker, det er best og trenger derfor ikke grundigere drøfting. I noen av de store avisene har vel dette allerede skjedd. Det anmeldes ikke mye og krim har vel en relativt stor andel av det som anmeldes. Så Rhodes sjanger skulle være godt stilt i forhold til mange andre. Synes stadig jeg ser Nesbø og noen 6ere.

Godt sagt! (21) Varsle Svar

Rohde har tvitret et tilsvar til deg i kveld (18.04.2016), har du sett det? Hun skriver:

Takk f eksplisitt fokus på bøkene mine @krirein. Men 130000 i opplagstall går nok utapå de 150. Uansett er vi enig i at leseren er viktigst :)

(Jeg så det i venstremargen på bloggen hennes, som jeg gikk til fordi hun skriver i sitt andre avisinnlegg at det første innlegget var blitt forkortet i avisen men kan leses i sin helhet på bloggen.) Rohde drømmer antagelig om den dagen da 130 000 nordmenn (forutsett at hele opplaget havner hos individer som leser boken) publiserer hver sin mening om hver av bøkene hennes, og da får jo vi som ikke er blant de 130 000, nok av lesestoff når vi skal danne oss et bilde av om vi har lyst til å lese boken, vi også...

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Veldig godt formulert innlegg , og gode poenger!

Forresten, blant alt det jeg stusser over i Rohdes innlegg er overskriften spesielt pussig: "Et terningkast kan aldri bli mer enn tilfeldig": TIlfeldig?? Tror hun faktisk at anmeldere sitter med terningen og kaster på måfå? Hun avslutter innlegget sitt (det første) på samme vis:

Jeg sitter med en terning i hånden og kaster. Får jeg seks eller en?
Et terningkast aldri kan bli mer enn tilfeldig.

Bruken av terningkast er det mange som har motforestillinger mot, men da fordi de mener det blir for tabloid, ikke fordi de tror at terningkast-oppsummeringen er tilfeldig og ikke en oppsummering av et samlet inntrykk av verket. Og så dette avsnittet, også fra det første av Rohdes innlegg:

Anmeldelsen er beregnet på publikum, vil nok anmelderen hevde. Kanskje vil avisen hevde det samme. Men er ikke faktum at anmeldelser bestilles av avisene? Til bruk i avisene. For at avisene skal tjene penger på salg. Et uventet terningkast på forsiden kan øke salget. For avisen. Og spissformuleringer selger.

Hva mener Rohde om resten av innholdet i avisene, montro? Journalistene er vel utvilsomt ansatt for å produsere stoff som får folk til å kjøpe avisene.... Burde avisene klare seg uten journalister, montro? Eller er spørsmålet om vi skulle avskaffe avisene i sin helhet, fordi de er laget for at avis(hus)ene skal tjene penger på salg?

Godt sagt! (9) Varsle Svar
Godt sagt! (8) Varsle Svar

Jeg er fortsatt med, og er veldig fornøyd med boken. Er langt inn i tredje del - ellevte bok VII. Er vel ganske i takt med det tempoet jeg planla. Har følt at det ikke har vært andre i mitt "område". Vært inne og kikket på linken til siste delen innimellom.
Men tilbake til boken, så har jeg nok hatt mest glede av Staretsen og Aljosjas betraktninger. Har litt problemer med å få tak i de andre aktørenes karakterer.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Ingunn SNinaGunn DuaasAstrid Rosslandwickstrom1christofaLesevimsaMarteBerit B LieAstrid Terese Bjorland SkjeggerudKirsten LundTonjeBjørn SturødNorahKari ElisabethEllen Lindheim SlettevoldTralteMoyesBertyTone SundlandAnn-Iren Leüba JanitzHaraldTuvalusbooksaRmaNdA BaisKristinMarit HåverstadEirik RøkkumNeda A.Anne HorgenIvar ØstevoldannelinguahimCathrine PedersenGrethet87KareteCamillaJan ChristensenkriraRosa99Jan Sæterli