Fagerskinna
Sagaen om Norges konger
En bok av: Ukjent
Oversatt fra Gammalnorsk: Edvard Eikll
Utgitt av: Saga bok (2008, Stavanger)
ISBN: 978-8291-64028-0

Nóregs Konungatal er et historisk verk om Norges første konger fra Harald Hårfagre og frem til Magnus Erlingson Skakkes

"Nóregs Konungatal" er en velskrevet og kortfattet nedtegnelse om skjellsettende begivenheter i Norges første århundrer.
Den er kortfattet men gripende og gir en følelse av av man skjønner en del av motivene for, og hvordan maktbegjæret ledet opp til borgerkrigene mellom forskjellige konger og tronpretendenter. Første halvdel er best skrevet spennende, og med endel fakta som forklarer mye.
På slutten er den til tider litt vel kortfattet og uklar.
Forordene gir en god innføring i bakrunnen og hva man kan forvente i Fagerskinna.
4½ av 5 stjerner * * ½

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Fjellbarna
Guiden til familiefriluftsliv året rundt
En bok av: Eivind Eidslott
Utgitt av: Fri flyt(2010, Oslo)
ISBN: 978-82930-9000-7
(english review at the end)
Gi barna gleden av fjell, fjord og natur
"Eivind Edslott" skriver enkelt og nokså fengende om det å oppdra barn til å utfolde seg i naturen med fjord og fjell på mange måter. Han forteller om strålende og mindre vellykede turer. Alle med praktiske råd som kan være gode å ta med seg med familien på tur. .
"Fjellbarna" bruker naturen omkring oss på ski-, fot-, sykkel-, klatre-og padle- og telt-turer. Å la den mest sårbare sette nivået for turen av egen vilje, og å ikke starte for hardt er et av flere gode råd. Man finner også noen rent praktiske tips i kapitler som handler om grunnutrustning og forkunnskaper man bør tilegne seg eller utsyre seg med.
Jeg likte fokuset på barnas glede ved utfoldelse, og nytten av og gleden ved små ambisjoner og nærområdet.
4½ av 5 stjerner * * ½

Fjellbarna
Guiden til familiefriluftsliv året rundt
A novel by: Eivind Eidslott
Published by: Fri flyt(2010, Oslo)
ISBN: 978-82930-9000-7

Give the children the joy of mountains, fjords, and nature
"'Eivind Eidslott" writes uncomplicated and quite captivating about raising children that will blossom in the nature with fjords and mountains in many ways. He tells tales of glorious and less successful trips. All with some practical advice to heed on the trip with the family.
"The mountainkids" exploits the nature surrounding us at skiing-, hiking-, biking-, climbing-, paddeling- and tenting-trips. To let the most vulnerabel dictate the level of the trp by free will, and not to start out to hars, is one of many sound advices. There are also some pure practical tips in chapters dedicated to basic equipment and foreknowledge you should strive to apprehend and aquire.
I liked the focus on the childrens joy of accomplishment, and the usefulness and joy of small ambitions in the close surrounding area.
4 ½ out of 5 stars * * ½

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Theories of Flight
En novelle av: Linda Nagata
1. gang publisert i : Asimov's Science Fiction magazine 2018-november/Desember utgaven
Kilde: Linda Nagata Hahvi.net

Yapeth, en ung rebell, gjenoppdager flyet og oppdager at verden ikke er som han tror.
Jeg ble glad i hovedpersonene og heiet på dem i deres forsøk på å endre en tydelig forutbestemt skjebne.
Linda Nagata har skapt en spennende historie med sterke karakterer med tydelige mål. Verdenen er fremmed men tydelig når man leser den.
Denne verdenen og historien ønsker jeg mere av snart.

5 av 5 stjerner * * *

Theories of Flight
A Short story by: Linda Nagata
1. publishes in : Asimov's Science Fiction magazine 2018-November/Desember edition
Source: Linda Nagata Hahvi.net

Yapeth, a young rebell, rediscovers airflight and discovers that the world is not quite as he believes.
I got to love the main characthers and routed for them in their quest to change a clearly predefined faith.
Linda Nagata has created a thrilling adventure with strong characters on a clear cut mission. The world is strange but stands out readily when you are reading.
All in all a world and story i will gladly revisit soon.

6 av 5 stars **

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Nære fugler
En bok av: Roine Magnusson; Mats Ottoson; Åsa Ottoson;
Oversetter: Øyvind Lysebo Ekelund
Utgitt av: Spartakus forlag(Oslo, 2018-10+)
ISBN: 978-82-430-1204-2

Med tindrene klare nærbilder
"Roine Magnusson" har tatt flotte nærbilder som får frem detaljer man ellers sjeldent klarer å fange med kamera.
"Mats og Åsa Ottoson" har samlet korte anekdoter fra de de som har ekstra nært og godt forhold til enkelte arter.

I "Nære fugler" har Blåmeisen virkelig fått vise sin kampvilje og akrobatiske livstil. Men noen av de andre artene får bare et lite glansbilde fanget før merking.
Bildene er til tide veldig god, teksten savner litt av den samme gløden for fugler.

4 av 5 stjerner * *

Godt sagt! (1) Varsle Svar

En innføring i norrøn mytologi
En grei innføring i det lille vi vet om de ni norrøne gudeverdenene danner bakgrunnen for å forstå æsene, vanene, jotnene, alver, og mennsker fra norrøn tid. Guder og jotner presenteres i egene kapitler, med alver, uhyrer og noen elementære skapninger inn i mellom.
"Norrøne guder og myter" klarer å formidle norrøn mytologi og hva verdenene og skikkelsene representerer. Vi får en innføring i kraften i seid og galder, med et glimt av verdigrunnlaget og kulturens betydning.
Betydningen av navn er godt fremhevet, til tider til det kjedsommlige. Noen få av dem er feil eller glimrer med sitt fravær.
(eks.: Loke[Han som volder undergangen];
Gnitahei[heia ved Gnit], gniten eller gnien betyr gjerrig på norsk og jeg antar det betød det samme på norrønsk. Det ville vært fint om oversetteren fanget opp og formidlet sånne koblinger.)
Det eneste jeg savner i boken er en innføring i staver/runer og deres betydning. De hører vel med i vår, og ikke gudenes verden.

Lars Magnar Enoksen gir en god innføring i den gamle gudeverdenen, med den samme kraftfulle og kortfattete språkformen man finner de gamle historiene.

4 av 5 stjerner * *
Norrøne guder og myter
En bok av: Lars Magnar Enoksen
Oversatt fra svensk av: Kåre A. Lie
Utgitt av: Schibsted (2011 2.opplag)
ISBN: 978-82-516-2515-9

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Godt bredt veikart til å ha i fanget i bilen.
Dekker Norge og de mest brukte tilstøtende svenske områder.
Kartet foldes enkelt inn i egen mappe for lagring. Og har lett tilgjengelig oversikt og god indeks.
Bensinstasjoner og veikroer savnes på kartet.
Jeg trekker litt for dobbelt numerering av sidene. Og for ark som kan trekke vann.
Ellers er fomatet lettere å få oversikt med en eldre veibøker fra NAF.

4 av 5 stjerner * *

Veibok
Norge
Finn veien fra Lindesnes til Nordkapp

Fakta:
Utgitt av: Legind Maps
ISBN: 978-87-11-43921-0

Godt sagt! (0) Varsle Svar

En kortfattet beskrivelse av leirplasser i Aust-Agders kommuners skjærgård
På min første lille kajakkekspedisjon ønsket jeg støtte i denne boka og den tilstøtende: «Padleguide for Vest-Agder» til å finne gode landingssteder, leirplasser og provianteringsmuligheter underveis.
Første dagen skuffet Vest-Agder boka stort. Dårlige kart i et grenseområde ga ingen oversikt over skjærgården videre og tvang meg til å lande på en såkalt fin landingsplass på Tjamsøya. Dermed la jeg vekk bøkene og plukket dem ikke opp før jeg måtte fordrive tid. Da fant jeg ut at nyttige opplysninger fantes, de er bare veldig vanskelig tilgjengelig på grunn av elendig lay-out og dårlige kart-sammenføyinger. Man må ni-lese kapitlene for aktuelle områder nøye på forhånd. Rutevalg bør man fortsatt velge ut i fra andre kilder.
Greie rutevalg med severdigheter og opplevelsesmuligheter savnet jeg i denne guiden. Et oversiktskart for området ville også gjort boken mer egnet til å planlegge turen og underveis.
Detaljene om de enkelte øyene Lars Verket dekker med leir- og landingsplassbeskrivelsene er stort sett gode og fyldige.
Spedt innimellom er korte avsnitt med tips, triks og gode råd som gjør det å lese boka i ett strekk helt greit og nyttig. Mer vanlig er det vel å legge mange av disse temaene i egene og oversiktlige kapitler. Kapittelrekkefølgen er i det hele tatt rar og gjør det brysomt å bruke boka aktivt. At steder ikke er ordnet i geografisk rekkefølge går på oversikten og brukervennligheten løs. Man må finne den lokale indeksen og håpe å finne fram med navn der.
Her er kartene til tider meget dårlige, ene og alene fordi Lars Verket kapper alle kart ved kapittelets avgrensing. Ofte ser man kun en side av en fjord på kartet uten hint om hva som finnes på andre siden. Det er også så tynt med opplysninger på dem at noen er helt verdiløse.

Jeg gir boka to svake stjerner på grunn av dårlig kart, rotete inndeling, og dårlig oversikt. Den draes noe opp av den svarte kulpen for god leslighet, gode tips og inspirerende bilder.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

En kortfattet beskrivelse av leirplasser i Vest-Agders kommuners skjærgård
På min første lille kajakkekspedisjon ønsket jeg støtte i denne boka og den tilstøtende: «Padleguide for Aust-Agder...» til å finne gode landingssteder, leirplasser og provianteringsmuligheter underveis.
Første dagen skuffet boka stort. Dårlige kart i et grenseområde ga ingen oversikt over skjærgården videre og tvang meg til å lande på en såkalt fin landingsplass på Tjamsøya. Landingsstokken lå under vann med en til to meter kraftige bølger som skylte over. Det ble landing på høye svaberg og langt å gå til leirplassen.
Neste dag fant jeg ut hvor dårlig lay-out og kart-sammenføyningene var, og lot være å ni-lese det følgende kapittelet. Dermed gikk jeg glipp av nyttige opplysninger om butikker som var gjemt i teksten, med den følge at det ble en drøy omvei for å proviantere.
Ruteforslag med severdigheter og opplevelsesmuligheter savnet jeg også i denne guiden.
Et oversiktskart for området ville også gjort boken mer egnet til å planlegge turen og underveis.
Detaljene om de enkelte øyene Lars Verket dekker med leir- og landingsplassbeskrivelsene er stort sett gode og fyldige.
Spredt innimellom er korte avsnitt med tips, triks og gode råd som gjør det å lese boka i ett strekk helt greit og nyttig. Det er vel mer å legge disse temaene i egene og oversiktlige kapitler. Kapittelinndelingen er rar og gjør det brysomt å bruke boka aktivt. Hvert kapittel tar ikke for seg steder i geografisk ordnet rekkefølge. Man må finne den lokale indeksen og håpe å finne fram med navn der.
Kart i en guidebok er viktige. Her er de til tider meget dårlige, utelukkende fordi Lars Verket kapper alle kart ved kapittelets avgrensing. Ofte ser man kun en side av en fjord på kartet uten hint om hva som finnes på andre siden. Det er også så tynt med opplysninger på dem at noen er helt verdiløse.

Jeg gir boka en svake to stjerner på grunn av dårlige kart, rotete inndeling, og dårlig oversikt. Den draes noe opp av den svarte kulpen for god leslighet, gode tips og inspirerende bilder.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

En god los på langfart langs sørlandskysten

Ved en seiltur opp Sørlandskysten ga stedsbeskrivelsene god oversikt over hvilke plasser som var verdt å besøke underveis. Kartskissene ga god oversikt over kystestrekkene. Når vi mistet kysten ut av syne var det gjerne bilder og tekst fra boka som ga oss sikre holdepunkter igjen. Jeg trekker litt for at noen steder nevnt i teksten ikke kommer med på kartskissene, og på noen av bildene kom det ikke klart frem hvilke fyr som som var hvor på bildet.
Boka tar også for seg forskjellig bruk av kysten og har gode forslag til aktiviteter, tips til tilhørende utstyr, og hvordan man høster av havets rikdom.
Geologi, naturtyper beskrives enkelt og klart. Biologien over og under vann dekkes med noen markerte og spennende planter og dyr, både over og under vann.

Boka er velskrevet uten dramatikk. Den har en god innholdsfortegnelse, men mangler indeksregister. Jeg savner også et oversiktskart over hele Sørlandskysten selv om den er dekket med skisser for alle strekkene.

4½ av 5 stjerner * * ½
Sørlandet
- en naturlos gjennom Skjærgårdsparken
En bok av: Øyvind Berg, Jan Atle Knutsen, Øystein Paulsen
Utgitt av: Kom forlag (2014)
ISBN: 978-82-92496-35-0

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Eirabu's skjebnetime

Song for Eirabu passer for de som liker hyggelige folk i en forutsigelig og godt beskrevet verden som utsettes for harde prøvelser. [Slaget på Vigrids] styrke ligger i superb verdensbyggingen med levende detaljer, og at historien er dramatisk men enkel å følge. Dette kan også sies om Ringens Herre. Og jeg tror Song for Eirabu vil slå an hos folk som liker dem om de ikke forventer en kopi, men en helt ny verden og nye karaktertyper.

Nå har jeg endelig fått tid til å lese ferdig [Slaget på Vigrid]. En spennende historie med masse informasjon, i en verden meget løslig bygd opp etter gamle norrøne guder og gudesagn.
Songen bygger bro mellom guder og mennsker i en levende verden, Eirabu, og dens skjebnetid varslet av volvene.
Alt i alt er det en spennende historie med gode karakterer og få overaskelser.
Kristine Toftes nynorsk har ikke [Odinsbarns] spenstige prosa men er ellers til forveksling likt norsk bokmål. Det fortelles levende om Ragna Saksedotters verden og mellommennsklige forhold, natur og verdensammenheng i klart og tydelig språk.
Verdenen som bygges opp med små historier der Ragna også tar stilling til moralen som stakk under varmet et kritisk hjerte. Jeg ønsker å høre Ragnas foreldres egne historier, nå er de skygger som ikke trer frem.
Ragna og hennes søskens liv ønsker jeg å følge videre i de neste bøkene av Song for Eirabu..

4 ½ av 5 stjerner * * ½

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Jeg lot meg rive med av "Odinsbarn" og det lekende lette språket som tindrende klart formidler spenstige nye ideér.
Fine og artige navn med norrøne røtter satte en ekstra spiss på min leseropplevelse.

Endelig moderne norsk fantasy å være stolt av. I et land dominert av krim-bøker har Siri Pettersen brutt gjennom med en glimrende bok om vennskap og samhold. Ym er fantastisk ny verden med folk og evner som hverken er farget av J.R.R. Tolkiens eller Harry Potters fantasiverdener.

Verdenen Ym er ikke som vår, folket har evner til å føle verdenen rundt seg på en måte vi ikke kan fatte. De er likevel ikke så forskjellig fra oss.
Ymslanda er levende beskrevet, med et litt vagt veinett. En styrke er at det på Ym ikke er de klare grensene vi er vant med i vår tids kart og verden.
Hirka "Halelaus" blir et symbol i kampen mellom Ravnhof og Mannfalla. Hennes evner, eller fravær av evner, brukes til å skape fremmedfrykt og internt samhold. Motsatsen skaper den et glimt av håp og inspirasjon til motstand mot overdreven makt.

Dette er en bok om Hirka og kampen mot Mannfallas vanstyre. Noen av de perifer karakterene er litt endimensjonale. Spesielt den syke Urd Vanfarinn har lite ryggrad og blir vanskelig å hale inn som en helstøpt og forstålig person.

Jeg søker til Science fiction og Fantasy som setter søkelys på trender i samfunnet.
"Odinsbarn"tar for seg det å være annerledes og utenfor i et samfunn fylt av fremmedfrykt, intriger og maktkamp på en ny og spennende måte.

Jeg liker "Odinsbarn" godt. Hirka og Rime trer frem som snille personer som kjemper for for en bedre verden. Boka er drivende skrevet med en tydelig historie.

5 av 5 stjerner * * *
..................................................
Odinsbarn
Ravneringene (1)
En bok av: Siri Pettersen
Utgitt av: Gyldendal (2013-09-09)
ISBN: 9788205452541

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Norman Centuries
A Norman History Podcast
En faktaserie av: Lars Brownworth
Utgitt av: Lars Brownworth (2009-2013,normancenturies.com), podcast mp3-format 6:00'03'' 406,1Mb
(english review at the end)

Etter å ha lest "The Normans : From Raiders to Kings" ønsket jeg å repetere i et annet format. Noen sa at podcasten gikk mer i dybden. Det er jeg ikke enig i, den er veldig lik, men trekker noen ganger frem andre og mer fengende anekdoter. (Se forøvrig min bokanmeldelse av eboken "The Normans : From Raiders to Kings" bakerst i anmeldelsen.)
I denne utgaven er Lars Brownsworth mer nøye med å tidfeste hendelsene og de store linjene er lettere å følge.
Med en liten endring av kapittelrekkefølgen har han gjort meg nysgjerrig Bohemondrekkens endelik.

Podcasten er fengende om en gjeng oppkomlinger man har hørt lite om. Selv om de nådde toppen av maktens tinder og har hatt stor innvirkning på Europas historie har de blitt fortrengt fra historien og er i dag kommet i skyggen av mindre aktører i verdenshistorien.

Lars Brownworth har en hyggelig og levende stemme som jeg gjerne hører på igjen. Nå har jeg startet på hans forrige podcast: "12 Byzantine Rulers : The History of The Byzantine Empire"

5 av 5 stjerner * * *
..............................................
..............................................
The Normans
From Raiders to Kings
En faktabok av: Lars Brownsworth
Utgitt av: Crux Publishing (2014-01-03, UK), Kindle Edition 210pages 2695Kb
ISBN: 9781909979031

Et spennende sammendrag av historien til røverne som kommer nordfra og kjemper seg til mektige kongeriker. De setter standarder for rettigheter og lover vi følger i dag, bekjemper føydalmakten, og klatrer til tops i europeisk adel innen få generasjoner

Jeg ønsker å lære mer om det tidlige nordens kultur og påvirkning i samtiden.
Gjennom denne boken får vi et lettfattelig og godt overblikk over normannernes glemte betydning i europeisk historie. Vilhelms erobring av England er godt kjent. Dannelsen av kongeriket på Siciliene og bragdene dens store menn sto for innen statsdannelse, krigsmakt og diplomati er derimot nesten glemt.
I "The Normans : From Raiders to Kings" blir bakgrunnen for normannernes makt og politiske innflytelse levende beskrevet. Merkelig nok er mange av deres dåder glemt, selv om både deres krigsmakt og list er beryktet. De erobret Sicilia og den Tunisiske kysten fra tyrkerne før korstogene begynte. De lå i stadig krig med og mot det Bysantiske riket. For den romerske pavenmakten var de viktige støttspillere, og tvang noen paver i kne. Under de tidlige korstogene tok de riker i Lilleasia som ikke alle falt for muslimenes overmakt. Frederik II, Keiser av det Tysk-Romerske riket med hovedsete i Palermo, ble bannlyst av paven og førte det lille fredelige femte korstog til Jerusalem. Der ble han fredelig kronet til konge av Jerusalem etter forhandlinger med Sultanen.
Det Sicilianske riket imponerer.
Lars Brownworth nevner Roger II av sicilias lovsamling og hans krav om at også adelen følger den. Jeg savner en diskusjon om dannelsen av lovsamlinger i norden med de normanniske på Sicilia og i England.

Jeg mottok denne boken gjennom LibraryThing.com sitt «Early Reviewers» program.
5 av 5 stjerner * * *

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Nok en gang, tak for alle gode tips. Nå vet jeg mer hva jeg skal se etter neste gang jeg skal høre en bok.
Bokanmeldelse av boka som åpnet denne nye verdenen for meg.
The Scottish Selkie

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The Scottish Selkie
Av: Cornelia Amiri
Fortalt av: Dennis Kleinmann
Audible utgave (Audible.com, 2013-10-21) 2. edition
lenght 05'47''16sekunder

Et hyggelig dykk inn i romantikkens verden
en verden jeg sjeldent besøker.
Fortellerstemmen til Dennis Kleinmann er behagelig med et hint av skotsk, men likevel lett å fatte. Jeg satte opp tempoet på stemmen litt etterhvert og fulgte setningene bedre etterpå.
Jeg likte hovedpersonene Bethoc og Malcolm. Historien er enkel, men likevel uforutsigbar.
Historien er spennende, men den fenget aldri. Kampscenene og hverdagslivet beskrives litt tynt. Og Bethocs sterke følelser har gjerne for lite bakgrunn til å fenge ordentlig. Malcom som er like viktig i boken, er like tynt beskrevet.
Denne boken fungerer godt, men jeg skulle ønske den gikk dypere inn i hver person og situasjon, gjerne fra flere sider. Jeg savner bakgrunnshistorier fra Bethocs liv og familie.
Hist og her er det ting som ikke passer: Rom som står ubrukt i årevis; Jarler som regerer blant pictene. Små ting som ikke berører kjernen av historien og som kunne ha blitt utbrodert og endret til det bedre.

Dette var min første lydbok, og jeg brukte noe tid i begynnelsen på å lære meg å lytte. Det må jeg øve enda mer på.

Jeg mottok denne Audible lydboka gjennom LibraryThing.com's "Member Giveaways" progam fra forfatteren Cornelia Amiri og ønsker å dele min mening med denne anmeldelsen.

3 ½ av 5 stjerner * * * ½

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Takk til alle for gode tips. Jeg fant en lydbok med en god oppleser. Han var litt treg før jeg fant speedometerknappen slet jeg litt med å henge med gjennom hele setninger.
Historien var spennende og grei til husarbeid. Det var lite detaljoverlapping så jeg måtte følge godt med. Jeg slet med å knytte emosjonelle bånd til hovedpersonene. Og jeg lurer på om noe av grunnen var at jeg konsentrerte meg for mye om å høre etter. Boka varer seks timer og det passet meg bra.
Alt i alt er jeg fornøyd med min første leseropplevelse men merker eg trenger lytteøvelse.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Når jeg kjøper bøker havner de i hylla med uleste bøker. Der er det oftest ikke mer en noen få bøker i hver sjanger som venter. Dermed velger jeg oftest bare sjanger og plukker den boka jeg ivrer mest for der. Riktignok vokser lengden på den ene sjangeren fortere enn jeg klarer å lese gjennom dem, så tidvis tar jeg innkjøpsstopp der intil jeg henter meg inn igjen.
Av ebøker har jeg til nå nesten utelukkende lest arc-bøker, gratis bøker mot et løfte om å gi en bokanmeldelse. Ebøkene har jeg nesten utelukkende lest i kronologisk, prioritert rekkefølge, med noen innskutte ønskebøker. Deriblant en lydbok, som jeg synes fungerer overaskende bra. Nå ønsker jeg å prøve flere av dem.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Jeg er nysgjerrig på lydbøker og tenker "lese" en lydbok snart. Gir det formatet noen sjangre fordeler fremfor andre?
Vanligvis foretrekker jeg historiske romaner, science fiction og fantasy. Har dere forslag til noen gode alternativer?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Plateverdenen til Terry Pratchett omfavner et nytt konsept, og gamle figurer hentes inn til nye oppdrag

Jeg begynte å lese "The Colour of Magic" for over tjue år siden, og likte "Terry Pratchett"s stil og hans evne til å utlevere klisjeer og fordommer med det skarpe viddet som gjennomsyrer plateverdenen. 'Fargen' ble snart etterfulgt av "The Light Fantastic" og andre glimrende eventyr, men magien svant hen og vitsene mistet sin slagkraft. Snart etter så jeg etter grønnere enger bortenfor den verdenens ende.

Nå håpte jeg å gjenfinne plateverdenen med et gripende eventyr fortalt med Pratchetts storhet og å kunne glede meg over ny innsikt til merkelige fremmede kulturer. Dessverre manglet den dype innsikten og jeg fant en flat historie.

Blant mange andre møter vi Dick Simnel i "Raising Steam". Han er den stolte skaperen av Iron Girder, prototypen for damplokomotiv på plateverdenen. Hans forhold til Iron Girder er mangesidet og blir aldri helt avklaret.
Moist von Lipwig blir presset inn i jernbaneindustrien og med sin nye flate hatt utretter han mirakler.
De andre ansatte blir vi ikke ordentlig kjent med men det er mange av dem. Det er tydelig at de fleste typene har blitt introdusert tidligere gjentatte ganger, og blir nå dyttet inn i flokken som løper løpsk på jernbanen.

"Raising Steam" er fylt med plateverdenes versjon av den moderne tidsalders mirakler, og noen alt for tydelige typiske mirakler. Deus ex machina skaper skaper ikke eventyr.

Jeg likte Iron Girder og skulle gjerne sett mer til henne og hennes venner. Og det irriterte meg at alle som ikke tilhørte tyranniet Ankh-Morpork snakket fransk eller med fransk áksang. Terry Pratchett bruker fortsatt et livlig og engasjerende språk.

Jeg mottok "Raising Steam" som en ARC fra The Random House Group UK ltd. via goodreads "Giveaways" . Jeg er lei for å gjengjelde med en lett fuktig anmeldelse, ettersom jeg hadde høyere forhåpninger til dette eventyret.

2 av 5 stjerner * *

...............................................................................................................
Raising Steam
A discworld novel by: Terry Pratchett
Published by: Doubleday (2013-10-24)
ISBN: 978-0857-5222-76
The Discworld gaines a new concept, and old charachters are summond for new asignments

I started reading "The Colour of Magic" some twenty odd years ago, and liked "Terry Pratchett's" style and flair for putting cliches and prejustice to the very witty point of his Discworld. "The Colour" was soon followed by "The Light Fantastic" and other fabulous tales, but the magic faded and the jokes turned stale. Soon I turned to other pastures off the giant turtle.

Now I hoped to revisit the Discworld for a riveting tale told with Pratchett's panache and enjoy many new insights into strange and foreign cultures. Alas this was not to be, there was no new revelations to be found in this story.

Amongst many others we meet Dick Simnel in "Raising Steam". He are the mighty proud creator of The Iron Girder, the prototype steam train. His relationship with Iron girdel are ambigious, and never satisfyingly resolved.
Moist von Lipwig are pressganged into the railway industry and with his new, flat cap, achives miracles.
The other employees are never properly introduced but there are plenty of them. It is obvious that most of the species and charachters have been defined, and refined, earlier and are now prodded into this stampede on rails.

"Raising Steam" are filled with the discworld equivalent of the miracles of the mothern age, as well as some very obvious standard miracles, anticipated, and detritious to the story.

I liked Iron Girder and would have liked to see more of her and her pals. And it annoyed me that every foreigner of the tyrannie of Ankh-Morpork spoke french or with a french áccent. Terry Pratchett still employes a vivid and engaging turn of phrase.

Discclaimer: I received an ARC of "Raising Steam" from The Random House Group UK ltd. through goodreads "Giveaways" . I am sad to reciprocate with this slightly moist review as I hoped for more out of this world.

2 out of 5 stars * *

Godt sagt! (2) Varsle Svar

En virkelig krig mellom guder

Angel of Death er en hyggelig, lettlest, historie om kjærlighet og savn. Den inspirerer oss til å ta et nytt blikk på verden og se bak dagens slør av myter og propaganda.

Jeg liker historier som utforsker etiske grenser og fordommer. Det klarer "Angel of Death" som en naturlig del av historien.
Det er fint å oppdage en fantasy-bok som ikke bruker tolkienske myter som er så vanlige i dag. Anna Erishkigal bruker Guder, engler og demoner som vi kjenner dem fra Kristendommen, Islam og andre religioner som stammer fra midt-østen, og skaper et livlig hierarki av guder.
Gudene er en gruppe som bruker intriger og kjegler seg imellom om småting og gamle uenigheter. De ligner dermed ikke mye på dagens opphøyde Guder, men står fram som en levende masse med varierte mål.
Bokens person- og gude- galleri er meget levende og hovedpersonene fremstår som hyggelige folk med dype ønsker.
Jeg synes "Angel of Death" er en hyggelig bok som jeg vil anbefale for de som ønsker å lese noe utenom det vanlige.

Jeg mottok "Angel of Death (a love story)" fra Anna Erishkigal via LibraryThings "Member Giveaways" program. Jeg gleder meg over å gjengjelde med en glødende bokanmeldelse ettersom jeg liker boken hennes meget godt.

5 av 5 stjerner * * *

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Prøv: The Floating Island (The Lost Journals of Ven Polypheme) av Elizabeth Haydon
Fantasifull og lettlest (men godt skrevet) fantasy.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Eivind  VaksvikNinaIdaBjørg Elin NærlandSilje HvalstadRolf IngemundsenGrete AastorpEllen E. MartolReadninggirl30Ingunn SLilleviTerje MathisenLailaMorten BolstadHelena ETone SundlandTanteMamieIngeborg GAlice NordliFindusHeidi BStine AskeAstrid Terese Bjorland SkjeggerudCarine OlsrødTheaSolAnne Berit GrønbechMarit HåverstadSpurvHanneTine SundalTonesen81Torill RevheimLars MæhlumVanja SolemdalKnut HauglandSynnøve H HoelNinaKikkan HaugenBård Støre