Tekst som har fått en stjerne av Andreas Bokleser:

Viser 1 til 20 av 118:

Beklager, men det du her skriver er ikke noen dokumentasjon på noen ting som helst.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"1948-krigen førte til at rundt 750 000 palestinere mistet sine hjem. Store deler av den palestinske befolkningen ble fordrevet gjennom militære operasjoner, som i dag blir omtalt av historikere som etnisk rensing. Flyktningene utgjorde ca. halvparten av den palestinske befolkningen, og Israel har siden nektet dem å komme tilbake."

Kilde: FN
https://www.fn.no/konflikter/palestina

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Klimaet gjør som det vil, uansett hva vi gjør. Det har endret seg etter naturlige svingninger de siste 10.000 årene, og ingenting tilsier at disse naturlige driverne har opphørt. Ingenting tilsier heller at våre CO2-utslipp, som tross alt er svært marginale i forhold til atmosfæren som helhet, overstyrer disse naturlige variasjonene. Klimatiltak kan derfor ikke stoppe global oppvarming, og kan ikke stabilisere klimaet. Det er bare tøv.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Nåde være med dere og fred

fra ham som er og som var og som kommer,
og fra de sju ånder som er for hans trone,

og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte
av de døde og herskeren over kongene på jorden.

Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod,
og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud,
sin Far - ham være æren og makten i all evighet. Amen.

Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de
som har gjennomstunget ham.
Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham.
Ja, amen.

Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var
og som kommer,
Den Allmektige.

JOHANNES MØTER JESUS

Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i
trengselen
og riket og tålmodet i Jesus,
jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu
vitnesbyrds skyld.

Jeg var bortrykket i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg
en veldig røst, likesom av en basun, som sa:

Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene,
til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til
Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg
vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull.
Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn.

Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte
under brystet.
Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans
som en ildslue.
Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet
i en ovn. Og røsten hans var som bruset av vannmasser.

I sin høyre hånd hadde han sju stjerner
og av munnen hans gikk det ut et tveegget, skarpt sverd. [Ordet]

Og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft.
Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død.
Men han la sin høyre hånd på meg og sa:

Frykt ikke! Jeg er den første og den siste
og den levende.

Jeg var død, men se, jeg er levende i all evighet --
Og har nøklene til døden og dødsriket

_

Godt sagt! (3) Varsle Svar

For den som vil snakke om amerikansk høyrepopulisme, er det umulig å komme utenom landets langvarige befatning med folkemord, slaveri, segregering samt andre former for strukturell disikriminering av minoriteter.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Boken er direkte og presis i sine beskrivelser og analyser. Den viser hva som kan skje når kapitalisme og private interesser får tilnærmet fritt spillerom og velferdsstatens sentrale tjenester privatiseres. Demokratiet forvitrer. Det mest skremmende er kanskje at dette skjer i virkeligheten og at vi ser symptomene i Europa og i vårt eget samfunn.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

'Til ALLE':

God morgen, frue!

Som triste meldinger går i denne forvirret opprørske
og særs saklig depressive krise- og krigstid,

lar det seg nevne at det er passe trist å konstatere at
knapt noen av våre registrerte og hedersløfte-belagte ,
erklært vennlige og åpent i-møte kommende 'bibliofile'

forstår, bryr seg om, eller bryr seg om å forstå
hva en saklig, ryddig og Norsk høflig meningsutveksling
innebærer --
en ansvars-ambisjon for den som måtte ønske å fremstå
som rimelig voksent menneske.
( noen frivillige? )

For fremføring av ev. gjennomtenkt saklig kritikk, har møtestedet
en symptomatisk katastrofal negativ ukultur -
(en bedriftspsykolog lærte meg begrepet "Kos med Misnøye"..)

Jeg hedrer ikke akkurat 'Bøllekursets' onde utviklere,
men her er nå avslørt hvilke primitivt enkle sverte-grep
som har vist seg 'psykisk effektive' slag- og stikkvåpen,
enda så totalitært og primitivt det avslører seg stridende
mot de gamle akademiske hedersidealer som noen av oss
burde kunne ha vært opplært i.

Tristere er det dog å konstatere at klodens Nye Eierskap
må ha klart å gjøre det til tvungen Nytenk-politikk
i alle såkalt siviliserte / 'forente' nasjoner
å tvinge gjennom den drastiske nedskjæring av nasjonenes
befolkninger, som 'lederskapet' åpenlyst har skrytt av
i en menneskealder eller to --

og der selvutnevnt Verdens-helsesøster $Bill Gates skal
være en av de ca. 8 levende individer som summert disponerer
halvparten av klodens totale omløpende pengemidler.

Bestanden har ikke følt for å være mye hemmelig-diskrete med
sine planer.
Enda listigheten i sluttspillet må ha tatt indre sving på
endel presidenter og statssjefer
som forbløffet..? har sett skillet mellom politisk styre og
overnasjonal proff 'militær' mafia-kriminalitet smelte bort --
la gå at de har prøvd å utøve ansvar for folket, men der de
trues med åpenlys vold / kidnapping av sine familier, hva
har så faktisk styrt dem?
( Omtalt som Arild Rypdal- paradokset, han bevåket krigen
fra guttunge-alder og skrev spionkrim om hva han hadde sett:
"Er det tenkelig at de kriminelle kan vinne??"
)

Isbjørnene kan ennå klare seg bedre enn 'Sivilsasjonen'
som newspeak-klokkebytterne narret fra oss.

Du ville visst ymte om noe som "nå var nok" --
og jeg har sagt det samme, undervist litt i samme fag.

Kardemomme-overtro har visst etterlatt NOK ofre for
den psykiske krigføring, sinn påført transe.

Vil ærlighet nytte, kan den utvinnes av folk i panikk?

Her er gitt visse søk til oppstart på egne undersøkelser av
fagsektoren.
En har egentlig forsøkt å hedre fram antatte tilløp til
voksen, skjelnsom opptreden. Ikke lett, prøv gjerne selv..

Et overblikk fra før vi ble så sykelige >

En rimelig våken og voksen herre ville dele noen enkle
forståelige notater med oss her :>

"Bør en Bokelsker tjene som en øks for isen i eget indre"?

Godt sagt! (2) Varsle Svar

An atheist is someone who thinks (but doesn't believe)
that nothing created everything.

Godt sagt! (6) Varsle Svar

..fortalte han oss: "Stalin drepte mennesker som ville dempe
farten i reformene og industrialiseringen. Han knuste dem
som var motstandere av kollektiviseringen eller satte bremser
på reformene." (...)

Etter at nesten alle vennene hans var henrettet eller fengslet,
begynte (Sudoplatov) å sette spørsmålstegn ved effektiviteten
i Stalins sosialistiske moral. I Stalins siste år,
i forbindelse med uroen rundt Legesammensvergelsen, registrerte
Sudoplatov hvordan hans posisjon i etterretningstjenesten ble
undergravd og hans privilegerte liv ble truet.
Han trodde til å begynne med at det skyldtes byråkratisk
ineffektivitet og feilgrep. Først da han ble arrestert og
forhørt innså han at regimets egentlige mål ikke var et edelt
sosialt eksperiment.

Sudoplatovs første utkast til boken var rettet mot et russisk
publikum. Hans mål var å kaste lys over en mørk periode.

Han håpet å kunne fortelle sannheten om operasjonene som han
først ble dekorert for, men som senere gjorde ham gjenstand
for beskyldninger om forræderi og førte til at han ble fengslet.

Lidelsene hans var ikke uvanlige. De fulgte et typisk mønster
for sovjetiske tjenestemenn på høyt nivå der desinformasjon
og mord, utført etter ordre fra høyeste hold, ble kamuflert
som anklager om konspirasjon og forræderi.

Beretningene om rekken av forræderier var lammende, og hver
enkelt ga den brutale kampen en ny dimensjon. ...

( bokmerke )

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Hva kan gjøre oss frie og lykkelige?
Gateopptøyer og bilbål som helt naturlig brer seg omkring
den 'frigjørende' marxist-styrte 'hudfarge-rørsla'
'Black Lives Matter'?

Nedleggelse av politiet, ifall noen kan ha opptrådt brutalt?

Det finnes uavhengig journalistikk som ser seg fri til
å granske ut disse som vil ha vår 'solidaritet'.
Se et lite 'essay' av reportasje:

Midt inn i handlingen, her
eller mer fra logisk start av, -- her --

Termen 'terrorist' er ganske riktig under omstøpning :
Den 'nasjonal-socialistiske' (NAZI) myndighet i Norge i
A.Hitlers dager, dømte motstandssinnede nordmenn slik,
enda om de bare hadde sirkulert faktiske nyheter --
truselen om dødsstraff påviser 'terrorist'-stempelet ;

undertrykker-'myndigheter' kan ta seg slike rettigheter,
også til autoritær almen begrepsforvanskning --
enda den almene sinnsforvirring på 1940-tallet ikke var så
pandemisk utbrutt, som redskapet Newspeak etterhvert skulle
hamre fast,

Under maktfast hjelp av ideologien bak den sterkt commando-
skolerte grunnlegger Cullors:

-illu-

Cullors admits that she and other BLM founders are
trained Marxists

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene."

Matteus 22:37-40

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Bibelen advarer mot å legge noe til eller trekke noe fra.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

"Han må ha lest Pravda!"

Du ser kanskje tilbake på dager da det kunne være lett å
oppdage hvilke nyhetskilder kolleger og bekjente hadde funnet
å sette lit til. Har vi slike dager løs igjen?

Men vi har vel lært å feste umåtelig tillit ved saklige og
kildedokumenterte granskningsbyråer, av ønsket farge/ smak.

Grunnleggere av revolusjonære kampavdelinger

som skriver gripende memoarberetninger om å krigsherde
småunger,
må det bli fiks ferdige bestsmellere som henter fram de
edle emosjoner i oss?

Granskningsbyrået 'Accuracy in Media' har holdt stadig øye
med ISIS-klonede frigjøringshær 'BLACK Lives Matter',
deres ideologi og kapitalstøttepartnere.
Også Pravda hadde dels en hyggelig og åpen tone.. iblant.
Nå har vi bodd i Pravdaland litt for lenge.

Vi fant, vi fant? AIM og andre melder:

"De skyter fredelige småbarnsmødre, ikke?"

DC clothesline :

Young white woman killed by BLM thugs simply because she
spoke the TRUTH: “All Lives Matter

few Americans have heard this heartbreaking story — because
it is ‘anti-Mainstream media narrative’

Den stemningsfulle leir-ilden av brennende politibiler ?

-utbrent-

AIM overblikk: The Roots of Black Lives Matter

"Garza, Cullors and Tometi all work for front groups of the
Freedom Road Socialist Organization (FRSO), one of the four largest
radical Left organizations ..

Exploiting blacks to promote Marxist revolution is an old tactic. ..

(BLM) is, in fact, the latest and most dangerous face of a web of
well-funded communist organizations that have been agitating
against America for decades.
Its agitation has provoked police killings and other violence,
lawlessness and unrest in minority communities throughout the U.S.
If allowed to continue, that agitation could devolve into anarchy
and civil war.
The BLM crowd appears to be spoiling for just such an outcome.

"De torturerer babyer, gjør de ikke?"

"after seeing Ohio’s BLM representative Isaiah Jackson crushing
a white baby’s neck to make a statement?"

Er de natur-åndelige/ kirkeåpne på sitt vis ?

" BLM co-founder Patrice Cullors, who boasted in a TV interview
of being a “trained Marxist,” revealed that she is also
consulting spiritual entities and allowing them to “work through”
her. “I’m calling for spirituality to be deeply radical,”
she said. “We’re not just having a social justice movement,
this is a spiritual movement.”

“What they are describing is their adherence to the Yoruba
religion of Ifa, to where they are summoning dead spirits,”
Hamilton explained before getting into more depth about the
occult pagan practices."
( Abraham Hamilton vitner i video )

"Vet vi mer om denne åndeligheten ?"

"og har de oppriktig støtte av Media-myndighetene ?"

"..et agenda som alle kan finne rimelig ?"

"Kriger de mot offentlige monumenter ?"

"..har de trygg redelig finansiering ?"

"Men ville de menige finne seg i noe uredelig ?"

"Noe grovt kriminelt - har vi ikke Rett og Orden ?"

"Ukrenkelige Rettigheter"? ( bakgrunn )

forsynt med en human og etisk kontekst ?

A.Newman med grundig overblikk over BLMs ideologi-grunnlag,
med bevegelsen selv som en av kildene. Ikke Pravda-godkjent.
( You-video, 32min. )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Hvorfor er det kjedelig? Det gir mening at Gud står bak. At det er flere univers er bare spekulasjoner.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

De som ikke er religiøse tror stort sett på evolusjonsteorien. Den er mer trangsynt enn religion.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy

A journalist who's been attacked by Antifa writes a deeply
researched and reported account of this group's history
and tactics.

When Andy Ngo was attacked in the streets by Antifa in the
summer of 2019, most people "assumed it was an isolated incident".

But those who'd been following Ngo's reporting in outlets like
the New York Post and Quillette knew that the attack was only
the latest in a long line of crimes perpetrated by Antifa.

In Unmasked, Andy Ngo tells the story of this violent extremist
movement from the very beginning.
He includes interviews with former followers of the group,
people who've been attacked by them,
and incorporates stories from his own life.
This book contains a trove of documents obtained by the author,
published for the first time ever.

Hvis det da lykkes å få boken gjennom bremse- og sensur-apparatet?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Dollarmektige Tekno-Media har innsatt seg som OverRegjering?

-Illu-

De har fradømt regjerende president adgang til "nettet sitt" -
som generasjonsvis var et frivillig samarbeid mellom akademiske
institusjoner, etter enda tidligere militære prosjekter.

Så publiserer de hvor grove ærekrenkelser de bare klarer :

Alt fra før Krigsvirus Covid-1984 var lansert, var endel stater
besatt av opprørsstyrker som myrdet, skjøt politi og satte
bilbranner i gatene.
Krigsvåpen hadde de fra utro personell i offentlig styre & vesen!

Opprørerne var dels kamuflert som Trump-tilhengere i røde
hodeplagg, dertil førte de den ideologi at 'hvite' var født
skyldige i undertrykkelse, og måtte bekjempes militant.

President Trump er av hvit rase, og dermed 'valgt' til et
urbilde på de som har skylda for all urett fra pres. Lincolns tid.
Sistnevnte ble også fokus for endel mektiges misnøye..

Men :

Nå vil media-keiserne beskylde Presidenten for å ha stått bak
'opprøret' og bestilt det til eget bruk!

De skriver hva de vil, for de "eier media" -- også i Norge i dag,
makter ikke mange journalister å etterleve sine gamle heders-
idealer.
De står imot et gruppetrykk av katastrofal tropisk orkanstyrke.
Ikke engang atmosfære-kreftene klarer visst å holde vreden tilbake..

Møt naturødeleggelsens tider, ærede damer og herrer.

Inte var alla krig slut ?

-illu2-

Eller les en enkel artikkel fra klodens mest krigsherjede folk :

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Folk flokkes til Florida
for å nyte lettnede smitte-restriksjoner:


De får også møtes på serveringssteder --
og med de ekstra gjestedøgn
merkes ikke verre sykelighet enn tidligere år,

meldes det lokalt.

-Sunny-

/

Det er forresten kommet for dagen flygeblader der de
bilbrennende opprørsbander gatekrigere og terrorister

oppildnes til å forkle seg som Trump-velgere / patrioter.

Publikum, media og myndigheter
skulle helst få tro at røde skjermluer sto bak.

-illu01-
( Molotov-kastende samfunnsstøtte ? )

Mord-opptøyene i US Kongressen var planlagte falsk flagg-
operasjoner etter helt lignende skjema, forklarer vitner
som har sett krigen på nært hold før.

Men fortvil ikke: Valium kurerer nyheter.

Og siden ålreite nyheter alltid må gis fortrinn,
ser vi litt på Florida-solskinnet:

"We are being told that our liberties must be suspended
in order to keep hospitals from reaching apocalyptic levels.

But what if those levels are just above normal and not anywhere
near apocalyptic levels?
And what if these lockdown measures do nothing to keep the levels
down anyway?

( Oppsummert v Daniel Horowitz >

Depresjonene og prekariseringen, sosialkynismen
skaper vel så store døds- og lidelsestall
( forklart her >

..[Media] are pushing the narrative that Trump incited terrorism,
that all Trump supporters are violent insurrectionists and
that President Biden must invoke the Insurrection Act to “purge”
all Trump supporters from the nation.
ATTACK STAGED

Viking i falsk flaggdrakt ?

og ennå noen raketter kan ligge og ulme gatelangs..
overskuddsmateriale kan lokaliseres.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Antagelig den viktigste boka i året 2020. Burde leses av alle som ønsker å forstå hva som foregår. Boka handler egentlig ikke så mye om klima. Mere om massehysteri, manipulering og politisk renkespill.
Min oppfordring er, les boka, og gjør deg opp din egen mening.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Ville du sett mer forsonlig på de mindre irritasjonene
dersom hun hadde meldt overgang den motsatte vei?

Hva norm dømmer du etter, til å fastslå for oss hva som
ikke kan ha 'alminnelig interesse'?

-hilsen 'Ualminnelig interessert' (I read it My Way)

PS, din kritikk har så lite informativt at det savner
alminnelig interesse. Hva med å ta opp noe av hva Tania
faktisk kommuniserer: en rimelig høydramatisk konflikt
som har utallige paralleller gjennom historien -
det sentrale tema er langtfra utpreget privat, eller perifert
om en ønsker å forstå verden?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Sist sett

Egil StangelandMarit HåverstadPernille GrimelandtonjekarinaVannflaskeTraltegretemorEllen E. MartolEvaToveTurid KjendlieritaolineAnneWangRandiARagnhildNorahKirsten LundTove Obrestad WøienHeidi HoltanJulie StensethKarin BergBjørg Marit TinholtLailaHarald KJakob SæthreTone Maria JonassenRufsetufsaSigrid Blytt TøsdalVibekeHelge Thime-IversenBeathe SolbergHanne Kvernmo RyeRandiDolly DuckAud Merete RambølStig TTone HReidun GranbergTanteMamieVidar Ringstrøm