Så når rockegrupper som norske Troll synger "Kill the
Christians", sier eksperter at det er innenfor ytrings-
frihetens grenser, og mener altså at kristne ikke kan vente
seg særlig støtte om de klager.
Men tenke seg til hvordan reaksjonene ville vært om Troll
sang "Kill the Muslims", eller "Kill the Jews"?
skriver [Hans-Erik Dyvik] Husby, og sukker over at kristo-
fobien er så utbredt i Europa at "Kill the Christians"
synes helt akseptabelt.

Vi har nådd så langt
at det ansees for den vestlige sivilisasjons adelsmerke
at den godtar ærekrenkelser av vår egen religion og
kulturelle arv.
Så langt har den kulturradikale lynsjingen av tradisjonelle
verdier gått, at selvpisking er blitt den politisk korrekte
normen.
Alex Jones (Infowars) sier: Det pågår en krig mot kristne
verden over, også i Washington DC.
Dette bør bekymre deg, også om du ikke er en kristen -- det
bør bekymre på grunn av måten det gjøres på -- for den er
nok et eksempel på hvordan loven unnvikes til fordel for
diktatoriske metoder. En presidents, eller et byråkratis
diktatur -- den politiske korrekthets diktatur.

/ /

..Dyvik Husby, tidligere vokalist i dødspunk-bandet
Turboneger, bemerker hvordan den samme 'pk-korrekte'
eliten som stadig roper om islamofobi og homofobi,
ikke har noe imot å praktisere 'kristofobi' -- en utbredt
tendens i rådende media til å rakke ned på og gjøre narr
av kristne.

Lite sies også om den omfattende kristenforfølgelsen i
Midtøsten . . . salafist-jihadistene i IS.

/

Nærmere hos fru Herland på web her :
 

" dette prosjektet med å drepe alle kristne ser ut til
å gå ganske så greit der ute i den vide verden.
Og ikke bare det – du slipper å vite om det.

Vi er i Norge velsignet med nyhetsmedier som er
“kristofobisk korrekte” i sin nyhetsdekning.
Dvs: De største mediehusene i Norge unngår å melde at
forfølgelsene av kristne overgår all annen religiøs
forfølgelse i verden i dag.

Samtidig er det ganske mye å holde skjult for oss.
I all fall ifølge en italiensk studie gjort av Senter For
Studie av Nye Religioner:
600 millioner kristne lever i samfunn der de må ta seg i akt
for å praktisere sin tro.

90 000 kristne ble myrdet for sin tro i 2016 –
en tredjedel av disse ble myrdet av salafistmilitsen
ISIL. Drapene foregår hovedsakelig i Syria og Irak.

I Irak talte man ca 1,5 millioner kristne i 2003. I dag
finnes det kun 275 000 igjen, og tallet er stadig fallende.
Men i tillegg foregår det et regelrett folkemord på kristne
i Egypt og Libya, samt i en rekke afrikanske stater.
Pakistan, India og Myanmar er også ivrige kristofober, og
anser kristendommen som fritt vilt, siden religionen kom
til deres land via vestlige misjonærer og kolonialister.
 

_

til kildesjekk fant en under kommentarer til dette
debattinnlegget, sitatklipp her (forbehold faktaresearch) :

"– Hadde Black Metal bandet sunget “Drep Samene” hadde det
vært anderledes. Da hadde nok politi og myndighet måtte
kobles inn. I dag vet vi også at utsagnet “Drep Muslimene”
også faller inn under hat-ytringer, og ikke ytringsfrihet.
Det er bare frihet til å si “Drep de Kristne”.
( NRK-lenke )

«Black metal-bandet Dimmu Borgirs tekst om å drepe kristne
rammes ikke av den nye diskrimineringsloven, fordi den
retter seg mot en gruppe,
ifølge inkluderingsministeren. (2013)
..svar­te like­stil­ling- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Inga
Thor­kild­sen (SV) på KrFs spørs­mål for­ri­ge uke, om en tekst
av Dimmu Borgir ville bli ram­met av den nye dis­kri­mi­ne­rings-
­lo­ven.

– Tra­kas­se­ren­de hand­lin­ger ret­tet mot en stor grup­pe per­soner,
som ty­pisk ikke vil være klart av­gren­set, fal­ler uten­for
be­stem­mel­sen, sva­rer Thor­kild­sen i et brev til Stei­n­ar Rei­ten,
vara­re­pre­sen­tant for KrF på Stor­tin­get.

Stats­rå­den på­pe­ker at loven kun ram­mer tra­kas­se­ren­de yt­rin­ger
og hand­lin­ger mot kon­kre­te en­kelt­per­soner.»

» Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar
straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare ved
offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod
Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved
offentlig at ophidse en Del af Befolkningen mod en anden,
eller som medvirker hertil.»
( Daværende § 135 )

/

"«Islamofobi derimot, er et forferdelig onde vi alle må
bekjempe: Den er irrasjonell og hatefull, og lener seg
på hendelser og opplysninger som ikke skal nevnes.
Der alle kristne er medskyldige i kjetterbål og brutale
henrettelser som ble begått for fem seks hundre år siden,
er det forferdelig intolerant og xenofobisk å avkreve
muslimske organisasjoner noe som helst svar på islamisters
brenning, halshugging og steining, som foregår i dag –
i nåtid.
Vi må ikke skjære alle over en kam, sier vi når det gjelder
islam. Alle har et kollektivt ansvar, sier vi når det
gjelder kristendommen.»

/

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Ingeborg GBenedicteKristin HolvikIngunn ØvrebøMonica CarlsenReadninggirl20LailaBertyBjørg Marit TinholtIdaHilde Merete GjessingMarianne MRositaDaffy EnglundHeidi LAtmanJulie StensethvaskeklutEli HagelundSynnøve H HoelMariarMaritkntschjrldVannflaskegretemorAnna-PiasusannaKaroline in WonderErikNeda AlaeiLeseaaseAnniken LMarianneSigrid Blytt TøsdalSimen "Boktimmy" IngemundsenOleLisbeth Kingsrud KvistenTine SundalritaolineBokavhengig