..stadig henvendelser fra personer som blir avvist av legen

når de ber om attest på at de blir syke av elektromagnetiske felt.

Selv leger som har fulgt pasienten i mange år,
og forstår at pasienten har rett
vegrer seg mot å ta til motmæle mot myndighetene.

..hevdes at det er så vanskelig å bevise noen sammenheng mellom

smartmåleren som kom inn i oppgangen,
og at pasientens helseplager straks forverret seg –

selv når pasienten plutselig ble sykere uten å ane at målerne nettopp
var montert.
 
-illu-

 

Spesielt ille er det å få slike meldinger fra folk med MS eller reumatisme.

For det er så godt dokumentert at de
er spesielt vare for kommende værforandringer :

Det er elektriske pulser fra værfrontene de reagerer så kraftig på
( bloggpost 1.6.2018 ) –

pulser som vi finner igjen i signalene fra AMS-målerne,
bare svært mye sterkere.

Når AMS-målerne flytter inn, blir disse pasientenes boliger omgjort
til en slags torturkamre.

Og der lar legene dem sitte – mens de forsvarer sin passivitet med at
«det er så vanskelig å bevise».

Nei, det er ikke vanskelig å bevise – med beviskrav som er like strenge
som de det ellers er vanlig å godta i medisinfaget.

/ / /

I land hvor forskningen har fått sette premissene for strålevernet,
og ikke forsvars- og næringsinteresser,
inngår slik kunnskap i medisinernes grunnutdanning,
og omhandles som radiobølgesyke.

Når norske leger nå får disse pasientene på sine kontorer,
og deres sykehistorier forteller legen at noe er galt med

myndighetenes kunnskapsgrunnlag,

må vi kunne forvente at legene på egenhånd leter fram
litt mer opplysende materiale og legger det til grunn
i stedet for å stille lettvinte diagnoser og kaste pasienten ut døra.

Da vil de kunne forstå hva som er det normale symptombildet,
metodikken for å stille diagnoser, og hva som er terapiene.

Eller tør de ikke ta konflikten med Helsedirektoratet og opptre
med den selvstendighet
som deres legegjerning egentlig forplikter dem til ?

Det er i så fall en skammelig situasjon, og en skammelig oppførsel
fra legestandens side.

( Einar Flydal, 13. oktober 2018 )

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Viser 10 svar.

Jeg er blant de som merker at mine reumatismeplager har økt i det siste.
Det ble satt inn smartmåler her i huset i sommer. På den tida og ut over høsten var jeg mye ute av huset, men nå etter hvert som kulda kommer, og jeg er mer innendørs, har jeg blitt merkbart dårligere, og holder nå på med en utredning av mine plager.
Men det er ikke før akkurat her og nå at jeg setter noen spørsmålstegn ved om det kanskje kan ha noe med den smartmåleren å gjøre.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Lenkeressurser ad El-stråling, Smartmetere, diagnostikk..

E.Flydal har en ressurs-oversikt, primært
her: 'smartmaler-info'
under 'Nettsteder', etpar skjermsider nedpå.

En sentral frivillig svensk ressurs finnes hos
maxicom.se, 'Stralningsrisker'
og 'Lankar'

ved K.Hellberg, nesten-pensjonert hobbyforsker og
nærmest angrende före-detta tjenestedrivende i
radiokomm-utstyr -- nå som nettbutikk, og informerer
også om noe verneutstyr.
Kalle regner med at han ellers bare har spritmonopolet
med på samme policy: "Kjøp helst ikke for mye av oss"..

Allsidig startinfo og kontant beskjed:
'O du lurade svensk'
'Jag blir lite konfunderad' .. (norsk el-politikk)

Tråden her begynte med de avvisende holdninger mange
herjede sjeler møter hos offisielle verk i helse/
terapi sektoren, (og andre off. fasader) ..
Har MENIGmann kanskje forlest seg på uautoriserte meningsblogger
og skrullepasient-foreninger, bare kverulerer og simulerer
de -- våger vi opponere mot offisiell fagbedreviten ?

Som hverken er bedre, eller faglig ajour. Holdningene er
derimot slitasjesterke og kan dateres Napoleons eller
Jean Valjeans og insp. Ja-verts tid?
Militariseringen av samfunnsklimaet, et gny om straff for
den som ikke lydig messer med i det utlyste program, men
tenker selv (en holdning som brannvesenet tar seg av -
med litt utvidede fullmakter, predikterte Bradbury.. )

Ikke er dystopi-forfatterne blitt arbeidsledige heller,
der de gjemmer vår gråt på nye flasker.

more later

større nordam. temafilm > som ovenfor nevnt

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Påtvungne, helsenedbrytende "SMART"målere:

En større reportasjefilm gransker situasjonen i USA/Canada,
med omfattende engasjert motstand i folket - overfor
STORBEDRIFTokratiet :
et nytt slags kvelertak på forvaltning og parlamentært styre..
over den antatt siviliserte verden.

Her hoppes litt inn i handlingen ( youtube >

..her: Konkret om utstrålt effekt vs. farenivåer !

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Her har de undertrøkt oss i alle år -
og ikke fortalt oss det engang !!"

men verden er altså blitt så farlig og komplisert,
ikke noe for oss 'ungene' - -
derfor er mange av dine naboer fortsatt så snaut
informert om at Reglene Endres, offentlig diskusjon
er bare at ungene er slemme. Kan vi ha råd til noen
ytringsfrihet, når alt er så krise -- og avgjørelsene må
tas på flygende fart av de kloke som forstår alt ?
Ler de ikke bare, hvis du kommer og prøver å ytre deg om
noe som kunne vært lurere gjort?
Kursavgjørelser overveid på forståelig vis?
Skulle hele folket eie styremaktene, eller omvendt ?

Som å selge (våkenhet for) 'E-nummer i maten' ?

Det nye med vår tids folkepedagogiske oppgaver? -

I nøkternfanatiske tider? - da må en visst åpne enhver
debatt med å appellere at det må kunne være tillatt

for 'folk' å gå inn i opplysende virksomhet. Å pedagere litt ..
midt imot et skremselbasert fakta-monopol som søkes innprylt oss.

Men vi stiller til fordel for de til ydmykhet, lysskyhet dresserte lydigkunder -
som grøsser over slik taktløshet, slikt sivilopprør som å stille
spørsmål ved
hva mega-industrien morsføler for å blande i arbeidermaten :
brødbark og reinmose eller hypotoksisk pandemoniumfluorid idag?

"Nei jeg vil IKKE vite hva stoffer de blander i maten min" -
ble det reagert på bare å se omslaget
på fredelig nøktern reportasje fra hverdagen ( T. Soot-Ryen )

og vi skjønner at neppe ligger det bare feilpetrifiert emolydighet
bak likesæla :
den overstressede arbeidsmaskinist / håpefunksjonær / lykkelotterist
strever med all påkrevd frivillig bevisstgjøring og faktasøk
gjennom heksiske hylekor.
Hun kan bli bråarg på enhver som truer med enda mer pliktpensum, selv på
enkle greie folk som deg eller meg...

men noen må ta jobben, gå løypene,

ikke bare er den enkle ytringsfrihet i monopolsk motvind mot kvelden -
her kan spillet gjelde frihet til studium og fullt lovlig ' innehav av kompetanse '
med granskningsrett versus fakta-monopol -- "etablert" / forsteinet
"kunnskapsgrunnlag" som vil råde og dømme gjennom sofistisk juris-mania,
iltre kvasi-myndigheter, totalitære faderlighets-surrogater ..
( advarte ikke historielæreren for alt sånt? )

" Vi er ekspertene ", tro på oss eller ta straffen for profetkrenkelse.
Vi er et innøvd kor og har mektige høyttalere.

/ /

Sitert e. E Flydal : {

I Sverige bor det fortsatt folk i campingvogner og hytter uten strøm
ute i skogen etter skadene de fikk
da de første generasjonene dataskjermer gjorde sitt inntog på 1980- og
1990-tallet.
Knapt noen forsto hva som skjedde, alle var i villrede.
Flere ble dårligere fordi det tok så lang tid før de beskyttet seg
mot eksponering. ( . . . )

Det fins slike «stråleflyktninger» i Norge også, men la oss håpe
det ikke går så ille med deg.
Regn ikke med å bli forstått av helsevesenet. Der er det svært få som
kan noe om dette.
De andre tror instinktivt at de står overfor et psykisk problemtilfelle,
og det er offentlig politikk å hevde at det ikke fins grunnlag
for å tro at elektromagnetiske felt kan være årsaken.
Man vil lete etter andre årsaker, og til slutt tilby kognitiv terapi
for at plagene skal være lettere å hanskes med.

Alle vi andre – hva enten vi merker plager eller ikke, kan oppnå
raske og temmelig effektive midlertidige løsninger på følgende måter –
enkeltvis eller i kombinasjon.
Disse løsningene kan være tungvinte og er ikke perfekte, men de er altså
bare tenkt som midlertidige
}

( 'førstehjelp' )
/

Legen "trodde ikke" nei, - men de tror så lett de kan få være
slomsete i å skille sin diffuse formodning
fra oppdatert dokumentert standard i faget -

"tror seg" være fagfolk på selvstendig vitenskapelig nivå, mens de heller
faktisk opptrer på nivå med partipolitisk ungdomsforbund -- der er det nok
organisasjonene som står for såvel agenda som offentlig fasade og
opinionsmekanisk bearbeidelse, jus-mekaniske garantiavtaler mv. etc..

og det er slik hele Norge tenker: Hele Norge er permittert fra å tenke,
det er for vanskelig for hver og en, og må tas hånd om av mektige
organisasjoner og vesener, som alltid kommer ganske greit overens :
Våkne individer er fiende nummer En. Alle andre problemer er byrå-
kratisk felles drivgods, og løser seg nok etter å ha vært fotballert
omkring på alle banehalvdeler i en generasjon eller to.

Så lang tid tok det bare å få slutt på å dytte aktivt kvikksølv i det
sålangt levende tannpasientmateriale -- noe erstatningsoppgjør ble aldri
sett..

en generasjon eller to.

Så lang tidsramme spørs det om vi engang har til å få slått nødbrems i et
hektisk prosjektert teknobabelsk gehenna av idag.
Den militære tonen som er drillet inn i etater vi
hadde kjent som fredelige og kommunale ?
Ukritisk panikk-importert, i blank strid mot elementært folkestyre.

Kongeriket Norge var et selvstendig, uavhendelig rike. Det ville føre
elkraft til andre, men ikke mye intelligenskraft å se..
Flat teknologitilpassing dekker ikke samme behov.. men BråExit av endel
overnasjonale monogale soumissions-avtaleverk bør komme på tale, spør
påtale-vesenet..

Men altså: Oversikt og prioritering av tiltak. (De som er med: vi.)

Flydal har gjort en mektig jobb med å hente inn, og dels porsjonere
dokumentasjon, praktiske tips, sortere og vurdere argumenter, medisin, jus ...

men han klarer ikke å dytte det i alle postkasser, om ikke frivillige tar
tak.

Hva gjør så menigheten? De fagkapasitært sterkere finner nok hverandre
etterhvert, gjenkjenner gløden i hverandres øyne. Leser fora som dette..?

Vil en så smi mektige landsforeninger og kongressifikater, er det en fali
fase, om det må smis så standardjuridisk, her kan oppstå genetisk feil-
kompliserte giganter, vil ligne for sterkt på noe vi hadde massevis fra før?
Jus er i nuläget ganske obskurt, og skulle nok sådan ligge?

Her må en snart fortsette i neste nummer --

men det foreslås:
Studere og informere i parallell. Begynne lokalt: Naboer, kolleger.

Eiere av smådyr må vel interessere seg for smågnagerdøden det ble meldt om.
og så trost og stær i 5G-forsøksområder , døde før de rakk innom fastlegen..
Også personale i dyrebutikker kan våkne når de får se og høre det observerte.

Ved mangel på imponerende EMF-smog måleutstyr, så kan en gammel AM batteriradio
demonstrere endel av de aktuelle belastninger, vekkende nok
og nyttig til foreløpig peiling. Som tipset her..

Ledige lavteknologiske hytter samt campingvogner vil bli hendig å ha :
til hjelp for symptomrammede som trenger mindre strålende rekreasjonsferie.

Å gå noen hundre meter til wifi-sone ved mulig abstinens, er bare sunt.
Smartmålerne er hittil verst, skriker døgnet rundt og kan ikke slås av -

slikt er fysisk krenkelse opptil tortur, i land på et annet sivilisasjons-
konsept.. der skjelnes f.eks mellom fredstilstand og teknogehenna.
 

Hils gjerne til harpesanger Henriksen, kanskje han vil dikte litt om
Fagre nye industri-kako-gehennismen ?
litt research-spor å starte med skal finnes rundtomkring her.. ( søk )

annen alternativkulturell harpesanger >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Julestemningen ifølge 'Sivilforsvaret mot Elskap- og Kraftvoldsverk' :

"Siste fase i 'Smartmåler'-utrullingen skjer med trusler, tvang
og feilinformasjon. ( . . . )

Nå trues en del halsstarrige folk med at strømmen stenges.
At en juristutredning og en dom i Kristiansand tingrett sier
at det har ikke nettselskapene adgang til uten dom,
stopper ikke nettselskapene fra å sende ut slike trusler. ( . . )

et sentralt poeng i dommen fra Kristiansund: Det står ikke noe
sted i avtalen mellom kunden og nettselskapet, at det er fritt
fram for nettselskapet å påføre kunden en mikrobølget sender
som er i sving 24 timer i døgnet året rundt. ( . . )"

..fra enkel lokal spørreundersøkelse etter nyinstallerte AMS-målere :
Søvnproblemer: 150 mennesker
Hodepine: 142 mennesker
Piping i ørene/tinnitus: 124 mennesker
Svimmelhet: 94 mennesker
Brennende og stikkende følelse i huden: 85 mennesker
Muskelrykninger / leamus: 64 mennesker
Mage og tarmproblemer: 43 mennesker
Problemer med hjertet: 40 mennesker
Andre bivirkninger: 63 mennesker (f.eks hudskader) . .

..benektes fortsatt av bransjen, med et like falskt vitenskapelig
argument som tobakksindustrien i sin tid brukte:
at det fins forskning som ikke finner slike virkninger!

Nærmere rapportert her >
Sett på maken til el- verktøykasse de tar i bruk ? >

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Jeg lider visst litt av nesten alt det du ramser opp der, men den siste legen jeg var hos var ikke helt med på smartmålerdiagnosen ...
Dvs.:Han "trodde" ikke det hadde noe for seg.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Stadig meldes at pasienter blir "avvist eller latterliggjort"
av leger, helseverk og offentlige hjelpeetater.

Så din innsats og vitneutsagn teller, det er for lett å
mobbe ned selv velstuderte oppfatninger som 'Faktakorps'
eller 'folkefront mot skadelig UVitenhet'
bestemmer skal være rettfrem trassig uopplyst Overtro.

Så overtroiske folk nå trolig er, må de for skamskyld tro
hardt på Utropt Vitenskapelighet -- 'strålende UV'?
( de blir jo aldri selv Anerkjente forskere, vantro de er..)

'anerkjente forskere' utgjør det Nye helgengalleriet, mens
'Folk Flest' bare viser sin ukyndighet om de anser at
Keiservalsverket kan opptre lysende avkledd iblant.

En får prøve med nøktern planlegging.
Noen ledige tilfluktshytter / tomter i Skogli?

/ /

PS, at en slik mental-manipulerende støpeprosess overhode
kunne la seg gjøre, fikk vi dengang ikke-eksperter snus i
på 1970-tallet: Det ble da vitnet av en dengang kvinnelig
medisin-studerende kineserinne, som senere rømte fra hele
MAO-nipulasjonens rike: Kina hadde en større hungersnød
gående, og Partiets donasjon til formålet ble et dekret om
at vitaminer og sånt bare var overtro som kapitalen hadde
sådd. Arbeidere klarte seg utmerket uten, det var nå den
vitenskapelige sannhet som alle høyere lærerkrefter
heretter pliktet å forkynne.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Hvordan skal du bli kvitt smartmåleren?" - direktevideo CHAT

premiere i aften, annonsert her >
 

"Tusener får helseplager der trådløse smartmålere (AMS) innføres.
Rettssaker er på gang i mange land.
I Norge har flere tusen fått fritak, men må til gjengjeld betale
saftige gebyrer."

-straalebilde-

noen relaterte lenker til orientering, sjekk kompasset:

" Pasienten bør ta RoundUp-tilskudd! "   ( ..hva er det? )

" The guidelines are inadequate to protect humans "

Hvorfor så grillstekende 'grenseverdier' ?

5G - dødsstøt for folkehelsa

teknologiutvikler advarer sterkt >

 

-Emeter-

 
Fulldekket hele døgnet, du kan ikke slå av:   5G og Smart-målere
Mikrobølger er jo kurant Våpen-teknologi !

Godt sagt! (0) Varsle Svar

E-verket som ble attentat-etat og satte fart på kreft-
statistikken, & utløste smågnagerdød i dyrebutikk .
Hamsterne hadde ikke engang forlest seg på natursvermerier
og antimegakapital, heller ikke var de frustrerte diffuse
smertetanter som påførte legene unødige nakkesmerter..
Dyra bare døde i mistenkelig tempo, som ferskvare.

Utredning ja, det farlige ordet for helseverk og -budsjetter.
En prosess der levende plaget person skal resymeres ned til
A4 format og arkiveres, og så værsågod neste.

Leger som inntar så opposisjonelle holdninger som å forstå
pasienter, foreligger bare som løse rykter pasientvis, kanskje
er Vanitetsforeningen best informert? -   'Utredningskrampe'..
Det gis ikke rammebevilgninger til å høre på pasienter.

vi hadde helt maken sak da det ble 'oppdaget' at det kraftig
dødelige kvikksølvet ikke ble fromt nøytralt av å bli dyttet
inn i tanngropene (men tvertimot aktivert av elektromag. felt)

Et Storting kan reagere i løpet av en 15 år, men med nåværende
farenivå og prognoser vil tinget være sterilisert og likvidert
innen den fristen. Visse elektrosensitive foreninger skal nok
eksistere men kan savne faglig pondus, når den ikke heter Einar.

"Det fins mange leger som tenker selv i dette landet", mener
sakkyndige. Men kanskje likevel nokså varsomme med hva de vil
betro til hvem?
Den 'rasjonelle forvaltning' må tydelig pr. idag forutsette at
"kunden alltid er dum". Et drastisk holdningsomslag som kom
litt før siste århundreskifte, brått var det installert..

Før 1970 hadde folk tid til å snakke sammen, også i butikker.
Det var da 'momsen' ble innført, MVA (masse vanvittig avgift)
 

Den mest treffende helsestatistikken kan være den som hentes inn
fra naboer i oppgangen: Hva er hendt med folk etter at de nye
målerne kom inn? (Datoen notert i målerskapet.)

I mangel av flott måleutstyr for EMF-støy / elektrosmog, kan en
gammeldags batteriradio med mellom- eller kortbølge gi nyttig
første peiling i huset. Også enkle dusjradioer, ikke digitale.
Effektiv demo for å gi oppgangsnaboer en peiling, du påviser
enkelt el-skap og andre smogkilder i mørke..
de kan låte nifst stygt!

Som foreløpig knipetak kan en bruke skjermende telt / baldakiner
over sengeplasser. Gjerne alu-folie eller litt tettmasket metall-
netting, til en første utprøving - og teste med radioen.
Heldekke over et enkelt haiketelt med metallfolie? og testsove ..

Smartmålerne er alt kjent for å kunne fremkalle økt varhet for
mobil og wifi-rutere etc., som vi ev. regnet oss mindre plaget av
før. Ikke bare en staur til på lasset, men en solid telestolpe.
5G vil da addere seg som en yrkesmilitær rambukk.
/

refleksjoner i farten, på bedre dager leser en seg opp..

Praktisk førstehjelp her >

Allsidige tips, nedlastbare notater, utrustning mv. her >
«skjerming av soverom» >

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Du har nok åpnet et smertelig interessant studium der ja..

Her er gjort solid innsats av folk som Flydal med å legge stoffet
lett tilgjengelig og ok pedagogisk.
En kan jo printe ut i passelige lass hvis en får ubehag av
å lese skjerm, eller hente artikler inn på minnepinner og så
koble ned wifi-rutere / mobilmodem og lese offline på en stødig
stasjonær pc med mindre skummel frekvens-skriking.

Har noen tilgang til bonderomantisk strømløs hytte, nytter det vel
ennå å rigge til disse som reserve tilflukt for deler av vinteren.
De som har slikt og ikke bruker, burde tenke på å leie ut på et
folkelig takstnivå for nasjonalsakens skyld. Noen folk i Skogli
må vel kunne stille opp?

vi var ikke vant til å tenke at frekvenser kunne gjøre vondt?
men de som er minst overrasket, er gamle herda eksperter på
radioteknisk krigføring -- ( mer detaljer her )

betenkelige forskningsresultater strømmer inn i tett tempo, så
hvis vi hadde noe sånt som ansvarsbevisste myndigheter, måtte det
slås bråstopp i den helt unødvendige massive pådyttingen og
utbyggingen, det kan ikke være små pengekrefter som dytter og styrer.
E-verkene virker jo kurset i å gå aggressivt / jus-militært fram mot
'tvilende' kunder, alle herjer i takt så en møter ikke presis bare
det sindige kommunale selvstyret i bygda..
 

"Bror min leste forskning frivillig". - Spis sunt og hold deg vital
for opplysningssaken: det skal litt pedagogisk håndlag til også,
ikke bare teknologi, skal en motivere for at seigherda teknokratisk
ekspertise jamen kan være utilstrekkelig oppdatert på verdensbilde,
elektrofysikk, newthink monopolitikk og sånt.

Flydal-bloggen har effektivt lokalt søk på fritekst samt stikkord..

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

MereteSteinar JøsokJane Foss HaugenKikkan HaugenCamilla RødjeMagnus FinnsetSynnøve H HoelHarald Khenrik erfjordTanteMamieGroKaroline in WonderBjarne AashaugGladleserTrygve JakobsenmartinekhAnneWangBjørg L.Anne Berit GrønbechSilje HvalstadTonesen81Erika NStine SevilhaugTine SundalIngrid Urdal StølemgeNinaandreas h. o.svarteperSaraHegeFrank Rosendahl SlettebakkenMyStoryINA TORNESReadninggirl20RandiABjørn SturødGitte FurusethTorAne