Vi synes at enkle ideer er svært attraktive. Vi nyter øyeblikkets innsikt, vi nyter å føle at vi virkelig forstår eller vet noe. Og det er lett å la seg rive med - fra en fascinerende enkel ide til en følelse av at denne ideen på en herlig måte forklarer en masse andre ting, eller er den fantastiske løsningen på alt. Verden blir enkel. Alle problemer har en enkelt årsak - som vi alltid må være helt for. Alt er enkelt. Det er bare ett lite problem. Vi misforstår verden fullstendig. Jeg kaller denne hangen til enkle årsaker og enkle løsninger for ensidighetsinstinktet.

Den enkle og vakre tanken med det frie markedet, for eksempel, kan føre til overforenklingen at alle problemer har en enkelt årsak - statlig innblanding - som vi alltid må være imot; og at løsningen på alle problemer er å slippe markedskreftene løs ved å senke skatter og avgifter og fjerne reguleringer, som vi alltid må være for. På den andre siden kan den enkle og vakre ideen om likhet føre til overforenklingen at alle problemer skyldes ulikhet, som vi alltid må være imot; og at løsningen på alle problemer er en omfordeling av ressurser, som vi alltid må være for.

Det er svært tidsbesparende å tenke på denne måten. Man kan ha meninger og svar uten å måtte lære seg noe om et problem fra grunnen av, og man kan fortsette å bruke hjernen til andre oppgaver. Men hvis du gjerne vil forstå verden, er ikke denne typen tankegang så hensiktsmessig. Hvis du alltid er for eller alltid er mot en bestemt ide, blir du blind for informasjon som ikke passer med din måte å se ting på. Det er vanligvis en dårlig tilnærming hvis du gjerne vil forstå virkeligheten.

Prøv heller hele tiden å lete etter svakheter ved yndlingsideene dine. Vær ydmyk når det gjelder omfanget av din egen ekspertise. Vær nysgjerrig på ny informasjon som ikke passer inn, og på informasjon fra andre områder. Og i stedet for bare å snakke med folk som er enige med deg, eller samle eksempler som stemmer med oppfatningene dine, bør du snakke med mennesker som motsier deg, som er uenige med deg, og som kommer med andre ideer som en mulighet til å forstå verden.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

LindaEvakjell kSverreTralteGeir SundetTor GeirTove Obrestad WøienJ.G. RobertsBenedikteBoktimmyHanneHilde VrangsagenBertyKristin F. JørgensenRisRosOgKlagingBentIngrid Urdal StølevaskeklutkriraNeda AlaeiTerje SteiroFrøken HildreBjørg L.Eirin EftevandLilleviGVTrude OmaBruno BilliaertmoiraKirsti Vettran NederhoelErika NMarteJostein RøysetSiljeHegeLisbeth Kingsrud KvistenMereteAstrid PedersenRandiA