Årstall 2011


Alle a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å #
 • "Brudd" av Karin Fossum
 • "The Art of the Body Antiquity and its Legacy (Ancients and Moderns)" av Michael Squire
 • "Diary a novel" av Chuck Palahniuk
 • "Oracle Night" av Paul Auster
 • "Vergils Aeneide" av Otto Steen Due
 • "Mad, Bad and Sad A History of Women and the Mind Doctors from 1800" av Lisa Appignanesi
 • "Oldkirken kristendommen i Romerriket 30-395" av Henny Fiskå Hägg
 • "Michelangelo A Tormented Life" av Antonio Forcellino
 • "Lives of the Artists A selection v. 1 (Classics)" av Giorgio Vasari
 • "Fra en levende forfatters efterlatte papirer" av Robert Musil
 • "Art & Fear Observations on the Perils (and Rewards) of Artmaking" av David Bayles
 • "Eclipse" av John Banville
 • "Sommerboken" av Tove Jansson
 • "Sunset Park" av Paul Auster
 • "Design History Understanding Theory and Method" av Kjetil Fallan
 • "Academies, Museums and Canons of Art (Art & Its Histories)" av Gill Perry
 • "Beauty and Art 1750-2000 (Oxford History of Art)" av Elizabeth Prettejohn
 • "Collected prose autobiographical writings, true stories, critical essays, prefaces and collaborations with artists" av Paul Auster
 • "Jonas Kaufmann "Meinen die wirklich mich?"" av Thomas Voigt
 • "Methods and Theories of Art History" av Anne D'Alleva