Bokhylle Faglitteratur


Alle a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å #
 • "Skoleutvikling og digitale medier kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring" av Ola Erstad
 • "Ledelse av skoleutvikling" av Marit Aas
 • "Entusiasme for endring en håndbok for skoleledere" av Tore Skandsen
 • "Klasseledelse" av Thomas Nordahl
 • "Leaders of Learning How District, School, and Classroom Leaders Improve Student Achievement (Bringing the Professional Learning Community Process to Life)" av Richard DuFour
 • "Synlig læring for lærere maksimal effekt på læring" av John Hattie
 • "Bruk av kartleggingsresultater i skolen fra data om skolen til pedagogisk praksis" av Thomas Nordahl
 • "Eleven som aktør fokus på elevens læring og handlinger i skolen" av Thomas Nordahl
 • "Ledelse i fremtidens skole" av Marit Aas
 • "Rektors styringsrett" av Bjørn Eriksen
 • "Elevsentrert skoleledelse" av Viviane Robinson
 • "80/20 prinsippet bruk tiden på det som lønner seg" av Richard Koch
 • "Skolen organisasjon og ledelse, kunnskap og læring" av Eirik J. Irgens
 • "Det store skolesviket en diagnose og 18 forslag til forbedringer" av Karl-Eirik Kval
 • "80/20-individet grunnprinsippene for 80/20-suksess i arbeidslivet" av Richard Koch
 • "Norskboka.no digitale verktøy i norskfaget" av Leif Harboe
 • "Norrøn mytologi frå a til å" av Idar Lind
 • "Små steder - store spørsmål innføring i sosialantropologi" av Thomas Hylland Eriksen
 • "Røtter og føtter identitet i en omskiftelig tid" av Thomas Hylland Eriksen
 • "Øyeblikkets tyranni rask og langsom tid i informasjonssamfunnet" av Thomas Hylland Eriksen