Søk i diskusjoner, lister og sitater:

Viser 1 til 10 av 37 treff på flydal.

Den svake strålingen i omgivelsene gir helselidelser
like gjerne som den sterke.
Helserisikoen er ikke koplet til eksponeringsstyrken, men til flere andre
egenskaper som virker ved svakere styrke.
Dette påvises i en rekke funn.

Dagens grenseverdier går derimot ut fra at det er eksponeringsstyrken
som teller,
og at den skader bare når den er så kraftig at den varmer.
Strålevernet bommer dermed som helsevern.

( videre hos Einar Flydal )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

"Hamsterne mistrivdes og døde, ganske enkelt."

En dyrebutikk på Sørlandet har hatt store problemer med hamsterne.
Og jeg har hatt en kuriøs epost-utveksling med Mattilsynet
i sakens anledning.
Saken forteller meg at Dyrevernloven nok gir våre firbente venner bedre
beskyttelse mot smartmålere
enn den beskyttelsen du får lov å gi dine barn.

Dersom du har smartmåler og dyr hjemme, kan du nemlig bli tiltalt for
dyreplageri etter Dyrevelferdsloven, for dyr skal nemlig etter loven
«behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og
belastninger».

Men har du barn i samme huset, slipper du tiltale for barnemishandling.
Dyrevernet står åpenbart sterkere:

Problemene i dyrebutikken (som ønsker å være anonym) begynte etter at det
ble installert en smartmåler 50 cm fra hamsterburet i butikken:
Hamsterne mistrivdes og døde, ganske enkelt.
Selvsagt tok det tid før butikkeieren forsto hva årsaken kunne være,
for hvem kan vel tenke seg at det kan være en strømmåler som er årsaken
til at hamsterne skrantet og sluknet hen?
Reptilene, som var plassert lenger unna, hadde det heller ikke så bra.

Veterinæren ble kontaktet og fant ingen forklaringer. Mattilsynet ble også
kontaktet, men ville .. ikke ha noe med saken å gjøre.

Det var butikkeierens datter som etterhvert ante sammenhengen,
for hun er el-overfølsom og hadde derfor erfaring med slikt.
Nettselskapet – Agder Energi Nett – ble kontaktet, men avviste at det
kunne være noen sammenheng mellom smartmåleren og de i alt 20 døde
hamsterne, og ville slett ikke fjerne måleren.

Så ble søknad om fritak fra målerens kommunikasjonsdel sendt til Agder
Energi Nett begrunnet med datterens el-overfølsomhet,
men endte med avslag siden datteren bare jobber i lokalene,
og ikke bor der.
At hun jobber der var ikke nok.
Forstå det den som kan!

Butikkeieren fortviler. Selvsagt er slikt dårlig reklame, men først
og fremst er det dyreplageri.
Eieren har flyttet om på dyrene etter beste evne, og har isolert
med blyplater mot den «smarte» måleren
for å redusere strålingen.

Hamster-leverandøren er også kontaktet, og har forsikret at deres dyr
ikke har dødd hos andre mottakere. Dyrebutikkjeden er selvsagt også
uroet over hendelsen. Men hva skal de gjøre, så lenge Statens strålevern
bastant hevder at noen biologiske reaksjoner ikke er mulig,
i alle fall ingen plagsomme?

En metode kunne være å forsøke å verifisere problemet med et lite dyreforsøk
– i all enkelhet ved å sette to like bur med hamstre på to ulike steder,
det ene rett ved en av de mer intense smartmålerne, Aidon eller Nuri,
det andre på god avstand.

Men en venn fortalte meg at slikt kan man ikke sette igang uten tillatelse
fra Mattilsynet. Det ble starten på en interessant epostutveksling
mellom meg selv og Mattilsynets ansvarlige for dyreeksperimenttillatelser.
Den viser at Mattilsynet tar føre-var-prinsippet så alvorlig
at jeg ikke engang kan sette i gang et slikt forsøk uten å bryte
dyrevelferdslovens paragraf 3. Generelt om behandling av dyr,
der det heter:

«Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.
Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger
og belastninger.»

Og slike påkjenninger vet jeg jo fra all verdens forskning at det kan
og ganske sikkert vil bli. Korrespondansen finner du nedenfor.

Så nå er du advart, kjære leser!
Dine barn kan du derimot godt utsette for AMS-målere.
Der er det ingen restriksjoner så lenge du holder deg innenfor Statens
stråleverns grenseverdier, og det gjør du så lenge du ikke plasserer måleren
nede i barnesenga.
Det garanterer Statens strålevern for med sine forsikringer om at strålingen
er «så svak, så sjelden og så kortvarig» at den ikke kan innebære
noen helsefare som helst.

Hvis du vil lese om forsøk med EMF og hamstre, kan du se fram til boka
«Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet»,
som jeg oversetter for tida.
Der beskrives et forsøk som nok ville fått Mattilsynet til å endre syn
fra et slags gult føre-var-signal til et knallende rødt.

( Einar Flydal )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

..stadig henvendelser fra personer som blir avvist av legen

når de ber om attest på at de blir syke av elektromagnetiske felt.

Selv leger som har fulgt pasienten i mange år,
og forstår at pasienten har rett
vegrer seg mot å ta til motmæle mot myndighetene.

..hevdes at det er så vanskelig å bevise noen sammenheng mellom

smartmåleren som kom inn i oppgangen,
og at pasientens helseplager straks forverret seg –

selv når pasienten plutselig ble sykere uten å ane at målerne nettopp
var montert.

Spesielt ille er det å få slike meldinger fra folk med MS eller reumatisme.

For det er så godt dokumentert at de
er spesielt vare for kommende værforandringer :

Det er elektriske pulser fra værfrontene de reagerer så kraftig på
( bloggpost 1.6.2018 ) –

pulser som vi finner igjen i signalene fra AMS-målerne,
bare svært mye sterkere.

Når AMS-målerne flytter inn, blir disse pasientenes boliger omgjort
til en slags torturkamre.

Og der lar legene dem sitte – mens de forsvarer sin passivitet med at
«det er så vanskelig å bevise».

Nei, det er ikke vanskelig å bevise – med beviskrav som er like strenge
som de det ellers er vanlig å godta i medisinfaget.

/ / /

I land hvor forskningen har fått sette premissene for strålevernet,
og ikke forsvars- og næringsinteresser,
inngår slik kunnskap i medisinernes grunnutdanning,
og omhandles som radiobølgesyke.

Når norske leger nå får disse pasientene på sine kontorer,
og deres sykehistorier forteller legen at noe er galt med

myndighetenes kunnskapsgrunnlag,

må vi kunne forvente at legene på egenhånd leter fram
litt mer opplysende materiale og legger det til grunn
i stedet for å stille lettvinte diagnoser og kaste pasienten ut døra.

Da vil de kunne forstå hva som er det normale symptombildet,
metodikken for å stille diagnoser, og hva som er terapiene.

Eller tør de ikke ta konflikten med Helsedirektoratet og opptre
med den selvstendighet
som deres legegjerning egentlig forplikter dem til ?

Det er i så fall en skammelig situasjon, og en skammelig oppførsel
fra legestandens side.

( Einar Flydal, 13. oktober 2018 )

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Nettselskaper landet rundt sender for tida ut skriv
til de vanskelige kundene, med tilbud om tekniske løsninger som kan
redusere strålingen -- og med varsel om gebyrer.

De har begynt å forstå at mikrobølgene fra AMS ('smartmålere')
skaper akutte helseplager hos en del av kundene

og er en helserisiko på sikt.
De bransjefolkene som advarte, har fått rett.
Å satse på mikrobølgenettverk var et dumt og ubetenksomt teknologivalg.
Nå kommer oppryddingsperioden.
Og den skal DU betale for: (...)

('fritak') gir kraftselskapene – som for lengst er gått fra å være
allmennyttige selskaper eid av kommunene bortover,
til å bli private profittmaskiner med enormt høy avkastning –
en solid ekstra inntekt. ..

..Å innføre en egen avgift for at de som får akutte helseplager
(el-overfølsomme, anslagsvis 5-10% av befolkningen)
skal få slippe en mikrobølgekilde i entreen
som står på døgnet rundt ...

er omtrent som å innføre en egen avgift for rullestolbrukere
for at de skal få komme opp rampa til Rema 1000 for å gjøre innkjøp:
Argumentet er at de påfører jo butikken en kostnad, og den kostnaden
er det jo klart at de bør betale for.
Rampa skulle jo bygges en gang, og nå skal den jo vedlikeholdes,
den krever areal, og av og til må man jo kanskje ut å se til den.

Å innføre en egen avgift for at de som ikke har fått akutte helseplager,
men bare ønsker å få beskytte seg mot helsevirkninger
som oppstår litt etter litt,
er omtrent som å kreve beskyttelsespenger:

«Først gjør vi det utrygt her i strøket,
og så kan du få betale oss for at vi ikke skal skade deg!»

At NVE har gitt sin velsignelse til dette røveriet, er så sin sak.
De er dessuten blitt ført bak lyset av et Strålevern som ikke fungerer,
og har laget unntaksregler som tar for gitt at skadelige helsevirkninger
ikke er mulig.

Uten en slik forutsetning ville prosjektet ikke vært gjennomførbart.

( Einar Flydal )

videre, se Handegaard: 'Kriminell atferd' >

Godt sagt! (2) Varsle Svar

..norske leger, fagfolk og velinformerte advarer mot
alvorlige langtidsvirkninger.
Noen har sendt inn omfattende utredninger. ..

Vil folkehelseministeren ta advarslene på alvor, nå som de også kommer
fra norske fagfolk og fra engasjerte borgere?
Eller vil det bli departmentets fagansvarlige for stråling,
ekspedisjonssjef Elin Anglevik i Folkehelseseksjonen, gift med en av
Telenors toppsjefer og resolutt i sin avvisning av mulig helserisiko,
som skal ha ansvaret for saksbehandlingen?

Den kan heller ikke med troverdighet settes bort til et underbemannet
Statens strålevern som uten egen kompetanse og uten ryggdekning i
dokumentasjon stiller seg som garantist for at
strålingen er «helt ufarlig»…

/ /

Dette er viktig dokumentasjon av flere grunner.
Den viser at det fins norske fagfolk som tør si ifra at dagens
strålevernpolitikk ikke holder mål,
og den gir god støtte til juridiske krav om fjerning av strålekilder
i miljøet,
hva enten de står i naboens måler, på taket eller i nabolaget.

Og den viser at det faktisk ikke er slik Strålevernet hevder, at
kunnskapen er på linje med dagens praksis.

( vedl.: Mer om biologi og forskning )

( EINAR FLYDAL )

et eks. på innspill

"Regjeringen i Frankrike har nedlagt forbud mot bruk av Wi-Fi i
alle barnehager og barneskoler!"

Godt sagt! (2) Varsle Svar

"– Det er jo på grunn av skadene at vi bruker mikrobølger som våpen!"

Jerry Flynn .. jobbet 22 år med elektronisk krigføring.
Han advarer høylydt om farene med mikrobølget stråling fra WiFi,
mobiltelefoner, datamaskiner, og mobilmaster.

Flynn har omfattende teknisk utdanning innen trådløs radiokommunikasjon:
radioteori, antenneteori, bølgeteori, m.m.,
og han spesialiserte seg innen radiofrekvensspekteret, elektromagnetisk
stråling, kryptografi, kommunikasjonssikkerhet,
radar- og satellittsystemer.
...han er nok fortsatt bundet av all verdens taushetsplikter.
Kanskje derfor han refererer til (kjente) opplysninger fra USAs
forsvar i stedet for det kanadiske. Uansett bruker han kraftig skyts,
også mot Canadas regjering og strålevern, og anklager dem for feighet,
unnfallenhet, ukyndighet og for direkte å skade sin egen befolkning.

noen «høydepunkter» her:

– USAs forsvar har lenge visst at de mest skadelige radiofrekvensene
for mennesker
er de som brukes til mobiltelefoni, WiFi, mikrobølgeovner og
induksjonstopper,
det vil si fra 900 MegaHertz (MHz) til 5 GigaHertz (Ghz).
De frekvensene går tvers gjennom alle organer og organsystemer
og bringer dem i faresonen.
Det er jo derfor disse frekvensene brukes til mikrobølgevåpen!

– Forskerne vet også med all rimelig sikkerhet at pulserende stråling,
som for eksempel mobilstråling og WiFi, har spesielt skadelige
biologiske virkninger.
Virkningene samles opp over tid – selv om strålingen er for svak
til å lage varme, som jo er kriteriet for dagens foreldete grenseverdier.

Spørsmålet er derfor ikke om en elev eller lærer vil bli skadet,
men hvor lang tid det vil ta før den enkeltes kropp gir etter
og skadene oppstår.
(Bransjen selv forsker ikke på disse tingene med mindre de vet
at de får gunstige svar.)

– Det er ufattelig at vi lar våre barn og lærere oppholde seg hele
skoledagen nær sterke WiFi-rutere
laget for langt mer krevende omgivelser.
Disse ruterne bruker frekvenser som USAs forsvar vet er langsiktig
ødeleggende for alle våre organer og organsystemer:
2,4 GHz og 5,8 GHz.
Ruterne står oftest på døgnet rundt, hele året, og dekker gjerne
flere titalls meter utenfor skoleområdet.

( av E Flydal )

/ /

'Radio Warfare'-eksperten Flynn (den ekte) foreleser her i videoopptak >

"In the case of Canada, we had to lower our standards [grenseverdier]
by 10 000 times --
this boggles my mind, and I have a radio background" [beskjedent sagt..]

under bokmerke her -- hør videre om 'Zigbee' som albuer seg inn i huset.

en hørverdig kortintro! her >

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Genetiker advarer: 5G-sendere er en alvorlig trussel mot livet

i 1971 advarte et ekspertpanel USAs president om at energiutslipp fra trådløse
teleanlegg ville kunne bli framtidas store miljøgift.

Nå er vi der: En av vår klodes fremste forskere på sykdomsmekanismer i vår tid,
Martin L. Pall, kom i våres med en dommedagspreget advarsel
til EUs toppolitikere -- på 90 sider.
Her får du Palls eget sammendrag på norsk, på bare tre sider.

Stortinget bestemmer gjennom statsbudsjettet om og når Norges befolkning skal
eksponeres for kraftigere elektromagnetiske felt.
Gjennom å tillate 5G og støtte prosjekter som baserer seg på Tingenes Internett
og mer trådløs infrastruktur vil eksponeringen øke,

slik AMS-målerne, WiFi og mobilbruk har økt eksponeringen i de tusen hjem
til det mangemilliondoble på få år.
5G benytter teknologier som gir radikalt verre eksponering –
både utendørs og innendørs.

Måtte de som Vår Herre giver en plass i Stortingssalen, også tilflytes
den nødvendige innsikt… framfor å lytte til en etat som gang på gang viser
at den ikke vet hva den gjør.

..Pall regnes som en av de fremste forskerne innen forståelsen av miljøfaktorers
virkninger på cellenivå ..
..angriper nervesystemet vårt, inkludert hjernen, noe som fører til utstrakte
nevrologiske / nevropsykiatriske virkninger

( videre hos Einar Flydal )

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Vi har gitt en HMS-konsulent med lang fartstid fra oljebransjen et lite oppdrag:
å vurdere kvaliteten på Statens stråleverns og NKOMs informasjon
når de to etatene avskriver enhver helserisiko ved stråling
fra AMS/smartmålere.

Rapporten jeg fikk her om dagen er tydelig:
Den slår fast at Statens strålevern ikke har grunnlag for å hevde at
AMS-målerne er ufarlige –
ikke en gang i de dokumentene de begrunner det med.
Den peker på at Norge i realiteten ikke synes å ha noen grenseverdier
for stråling,
og at disse etatene åpenbart ikke driver føre-var-basert forvaltning
på dette området.
Den peker også på at informasjonsvirksomheten er uforsvarlig utfra en HMS-
standard, og at utfra WHO-regler burde målerne vært kreftfare-merket.

Holder rapporten mål? Mitt svar er følgende: Sjekk selv!

( mer hos Einar Flydal )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

...der jeg var bedt om å redegjøre for mitt syn på el-overfølsomhet.. reagerte
Helsedirektoratets representant, etter min framstilling og en liten diskusjon :
«Kanskje vi burde informere legene bedre om muligheten for el-overfølsomhet?»

Han ble stanset av Helsedepartementets mann med følgende argument: «Nei,
det er for kort tid siden vi foretok den forrige utredningen. Den kostet oss
fire millioner. Vi kan ikke ta en ny slik kostnad allerede nå.»

Også dette viser at her styres Helsedirektoratet og vår strålevernpolitikk av
interne agendaer og behovet for å holde seg på stødig kurs,
slett ikke av den virkelige verden der ute, der folk blir syke av eksponeringen
fra smartmålere og andre kilder.

/

En ny uvitenhetens allianse

Strålingen fra smartmålere sprer seg nå overalt. Målerne avgir sterke, lavfrekvente
pulser, påvist gang på gang å gi skadelige helsevirkninger.
Pulsene har meget lang rekkevidde, og de er sterkere enn signalene fra WiFi og
mobiltelefoner. Denne strålingen er i ferd med å bli den ene mest invaderende kilden
til elektronisk støy i det moderne liv, og kan ikke slås av.

Kunnskapen om at slike lavfrekvente pulser forstyrrer livet både til mennesker, insekter,
fugler, trær og planter – kort sagt alt liv – går langt tilbake,
og er framkommet ved vitenskapelige metoder med de strengeste krav til vitenskapelig
bevisførsel. Den er gjort tilgjengelig i biblioteker over hele verden,
den utnyttes i våpenindustrien,
i kirurgi, ortopedi, og i biomedisinsk forskning.

Men denne kunnskapen fanges ikke opp av Statens strålevern kunnskapsgrunnlag eller av
deres grenseverdier.
De går ganske enkelt under radaren, fordi man bruker rådgivere med slagside erhvervet
gjennom en faghistorie, interesser og måleverktøy som gjør dem blinde.

Hva er responsen på den foreliggende forskningen fra dem som står for
utrullingen av målerne?
De forholder seg ikke til det, men steller videre med sitt, som om kravene til
selvstendig vurdering og utøvelse av samfunnsansvar ikke gjaldt.

Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE, har således flere ganger presisert at NVE
ikke kan ta stilling til det helsemessige,
men må ha en fritaksmulighet.
Når hun skal begrunne hvorfor, ender hun på forestillingen om angst

/

Helsedirektoratet bygger her sitt hus utelukkende på juss, formaliteter og sandgrunn,
ikke på realiteter: Strålevernets lille «Stråleverninfo» er for lengst tilbakevist
som uholdbar og misvisende.

 
( mer hos Einar Flydal )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

"Vi kunne teste på hamstere?"   -eller på samtlige spedbarn
og fostere..?

-en dø ful-

For om trost og stær detter døde før de rakk til fastlegen,
og livsviktige bier blir massebisatt likeså :

Kan sånt berettige det menige, ignorerte legfolk til å mene
skeptiske anelser imot høyviktige fagmyndigheter som
likhjerne beroliger folket med at det må være bare psykisk,
sånt bier og hamstere dør i flokkevis av..?

Hvordan tror / føler folk de kan gå fram for å hente inn
oppdatert kunnskap, endre sin tenkning, sånn selvstendig?
'Det du hører oftest, er sant'..
må det bare bli det hitlerske repetisjonsprinsipp som gjelder?

Men en og annen ekspert går rett på sak:

If you are a rat, or a mouse or a cell or a molecule, you
should definitely not allow yourself to be exposed to this.
[ various high-tech microwave radiation ]
 
And in the meantime, we have
this full scale experiment now performed
using our own children
 

Hva kan virke til overbevisning for ikke-eksperter?
Unikt helhetlig overbevisende pr idag tør en utnevne denne
You-videoen , delt systematisk i avsnitt.
Sitatet ovenfor er derfra,
mer systematiske bokmerker blir tilføyd.
 

Martin Pall: Vi vet dette nå ( 2014 )

de føler seg komplett rettsløse

lokalt emnesøk

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Simen "Boktimmy" IngemundsenAnn ChristinMarit HøvdeRisRosOgKlagingSaraNorahBjørn SturødKjetil AudsenIda CharlotteIdaMarita LoeBjørg L.mgeAgnethe Katarina LandreIngunn SInger Johanne SæterbakkVannflaskeKaroline in WonderWencheDinaPål FlodinAud- HelentuhamreAtmanErlend Haugen  VikhagenAnneWangTine SundalKirsti Vettran NederhoelJulie StensethLinda RastenWenche VargasHarald KLisbeth Kingsrud KvistenTanteMamieBeathe SolberglillianerJoakimHilde H  HelsethKnut HauglandSynnøve H Hoel