Bokhylle Om bøker, lesing og bibliotek


Alle a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å #
 • "Det norske biblioteket" av Jo Straube
 • "Boken en hyllest" av Burkhard Spinnen
 • "Leselyst om bøker, liv og litteratur" av Tone Selboe
 • "Weird Things Customers Say in Bookshops" av Jen Campbell
 • "En bokhandlers dagbok" av Shaun Bythell
 • "En historie om lesning" av Alberto Manguel
 • "Biblioteket om natten" av Alberto Manguel
 • "Finns bibliotek om tjugo år? en antologi om framtidens bibliotek" av Tobias Borgin
 • "The Pleasures of Reading in an Age of Distraction" av Alan Jacobs
 • "Book That Changed My Life (Modern Library)" av Diane Osen
 • "Håndbok i barnebibliotekarbeid å formidle litteratur til barn" av Astrid Holmefjord
 • "Inn i teksten - ut i livet nøkler til leseglede og litterær kompetanse" av Marianne Lillesvangstu
 • "Litteraturkritikk en introduksjon" av Erik Bjerck Hagen
 • "Mellom elite og publikum litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek" av Jofrid Karner Smidt
 • "Å lese litteratur" av Hans H. Skei
 • "Innganger om lesing og litteraturformidling" av Åse Kristine Tveit