Onsdag 20. mai 2020.

Da har jeg lest ut Powwow

Bra roman, men jeg greide ikke å få helt taket på handling og miljøskildring.
Mange interessante og spennende karakterer, som jeg ble godt kjent med etterhvert.

Bokens disposisjon er litt uvant for meg, og jeg synes også det er for mange personer å forholde seg til (måtte ofte bla tilbake til persongalleriet i begynnelsen).

Alt i alt er jeg fornøyd med å ha lest denne boka, og jeg kommer fortsatt til å benevne en del av (Nord-, Mellom- og Sør-)Amerikas innfødte for indianere.

Og hva betyr det at et par av personene i Tommy Oranges roman plukker edderkoppbein ut av sine egne bein?

Godt sagt! (9) Varsle Svar

Viser 14 svar.

Edderkoppen er et dyr det knyttet mye symbolikk til. Her er mine tanker om edderkoppbena Orvil finner i sitt eget ben (før jeg så intervjuet med forfatteren, tusen takk til Ava).

Orvils bestemor, Jacquie Red Feather minnes en historie hun har hørt av sin mor. Den handler om den utspekulerte edderkoppen Veho, som pleide å stjele øyne for å kunne se bedre. «Veho var den hvite mannen som kom og tvang den gamle verden til å se gjennom hans øyne. Se. Se her, det er slik det kommer til å bli – først gir dere meg alt landet deres, så oppmerksomheten deres, helt til dere glemmer hvordan det er å være oppmerksom. Til øynene deres er tomme og det ikke er noe å se frem til, og nålen, flasken eller pipen er det eneste som gir mening.» (side 125).

Orvil Red Feather (14 år) er sterkt opptatt av sin indianske identitet. Han maser på Opal, «bestemoren», for å få henne til å fortelle. Men Opal holder på sitt: «Hør her vil venn, jeg er glad for å høre at du vil vite mer, men å lære om arven sin er et privilegium. Et privilegium vi ikke har. Og dessuten, uansett hva jeg forteller deg om arven din, gjør det deg hverken mer eller mindre indiansk. Mer eller mindre til en ekte indianer.» (side 140).

Henger edderkoppbena sammen med legenden som den utspekulerte Veho, han som i sin tur symboliserer den hvite mann? Kan edderkoppbena symbolisere en frykt for å ha «hvitt» blod i årene, for ikke å være en «ekte» nok indianer?

Da Opal får beskjeden om at Orvil har funnet edderkoppben i sitt ben, tekster hun straks til sin halvsøster Jacquie og forteller at hun selv, for lenge siden, har funnet edderkoppben i sitt eget ben. «Og jeg har aldri sagt det til noen før nå. Jeg må vite om det har skjedd med deg. Jeg føler at det har noe med mamma å gjøre.» (side 180)

Edderkoppbena har åpenbart en viktig symbolsk (og tabubelagt?) betydning.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Flere steder i boka dukket det opp detaljer som sikkert hadde fortjent mer oppmerksomhet, blant annet disse edderkoppbeina. Der prøvde jeg faktisk å google fram forklaringer, men det eneste sporet jeg fant, var Wikipedias korte omtale av en mytologisk skikkelse kalt Bestemor Edderkopp, en variant av Moder Jord.

Der ble det henvist til boka Jorden - vår mor, fra Bokklubbens serie om religioner, redigert og med forord av Tor Åge Bringsværd. Jeg har ikke boka sjøl, og Nasjonalbibliotekets utgave kan man bare lese ved personlig frammøte. Ergerlig, for jeg har en følelse av at edderkoppbeina betyr noe for hvordan vi oppfatter personene.

Andre som har denne boka eller kan utdype?

Godt sagt! (3) Varsle Svar
Godt sagt! (4) Varsle Svar

Takk for interessant lenke! Men myten om Bestemor Edderkopp er fortsatt et mysterium ...

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Hjelper denne historien fra Native American Animal Stories - told by Joseph Bruchac?

Creation
How Grandmother Spider Named the Clans

After Tawa, the Sky God, and Grandmother Spider had made Earth and all of the things upon it, Tawa went back up into the heavens. Grandmother Spider remained with the animals and all of the people there in the four great caves of the underworld, It was left to Grandmother Spider to put things on Earth into order. So Grandmother Spider gathered all of the living creatures around her. She began to separate the people into the different Indian nations, telling them how it would be from then on for them. So it was that she made the Ute and the Zuni and the Comanche and the Pueblo people and the Hopi and all the others. She named them and from then they knew their names. So too she gave all of the animals their names so that they also would know who they were.

Then Grandmother Spider saw that life would not be good for the many animals and people there in the darkness of the underworld. With her two grandsons, the Hero Twins, beside her, she led the animals and the people up out of the four caverns. She led them till they came to an opening into the world above. They came out there next to Colorado River in the place where the people still go to gather salt. As they came out, the turkey dragged his tail in the mud and his tail has been black-tipped ever since then.

Grandmother Spider sent the mourning dove ahead to find good places for the people to settle, places where there were springs and good soil for corn. Then Grandmother Spider separated the people into clans. She chose one animal to lead each of those groups of people and from then on those people carried the name of that animal. So it was that Snake Clan and the Antilope Clan, the Mountain Lion Clan and the Deer Clan and the other clans came to be among the Hopi. The people each followed their clan animal and when they came to the place to build their homes, there they settled and there they live to this day.

Godt sagt! (7) Varsle Svar

Klodens 'urfolkelige' poeter har visselig hatt for tradisjonell hobby
å utbrodere hver sine synkretistiske skapelsesmyter,
på tvers av Jesaja 44:24

og rimelig typisk, melder Wikipediet om vedk. oppr. skapergud -
ifølge 'hopi account' er navnet Tawa, forkortet av Taiowa -
vel enda uropprinneligere 'theo-Yahowa', rel. nær innertier blink?
Men denne pålegges å kalle sin unike subkreator "his nephew" - !
da 'Sønnen' ikke kunne være ridikulær-nøytral nok term??

det opprinnelige Navnet, som enkelte føler 'maa aldrig uttales'..
skal jordens slekter da ha kjent i god tid før de ble spredt utover
vårt klodehjem (under 'babelsk forvirring', 1.Mos k.10 og 11)
..forunderlig vitneutsagn, kan hende det hjelper --
men ikke så helt unikt, imho

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Nok en bekreftelse på edderkoppens betydning i urfolkets mytologi.

Men utgangspunktet for denne diskusjonen er at to personer trakk edderkoppbein ut av sine egne bein. Symbolikken er fortsatt gåtefull, og jeg tror neppe dine språksnirklete kommentarer vil være oppklarende.

Uansett: Takk for interessant lenke!

Godt sagt! (0) Varsle Svar

La gå at De takker 'uansett' for oppleting av leksikon-tekst
som troligen vil oppleves oppbyggelig innen mer obskure
arachno-latriøse kultretninger.
-som mr.Orange åpenlyst må leses som sterkt skeptisk
til; Likeså med samme symbol hos Tolkien:

Den altseende hunn-edderkopp er 'pure evil', enten
hun vil ete oss utvendig fra, eller er skjemmende
nedbrytende hudlidelse som har infisert oss.

Kanskje ikke gåtefullere enn vi kan leve med å ikke orke med?

Men er De forargerlig nødt til å servere slik
magesur krenkende personkarakteristikk
av helt upåviste mangler tillagt mine evner?

"jeg tror neppe dine språksnirklete kommentarer vil være oppklarende."
(sitat)

Akkurat slikt skal man ha av et selvinnskrevet medlem
av Kardemomme-etisk Råd for vennlig aksept og toleranse
i elektriske fora? Her er vi Vennlige, det er Lovens krav.

Det er ikke første gang De, ærede fredsdommer, har gått
hardt ut mot noe De stempler som ikke på sin plass.
"I det siste har husverten sett litt rart på Dem"
( I.Ambjørnsen )

Vi andre i Fredshisserkorpset ser ofte nok medvirkende
venner som ytrer seg hver med sitt nebb, så bra de får til,
og kanskje snubler litt.
Disse har vi pleid å la gå, upåkjeftet.

Vær nå 'vennlig' å angi hvilken politikk De heretter
vil følge for filleristing av små venner som kan ha begått
uoverveide, kanskje uskyldige estetiske overtredelser i sin
språklige utøvelse, eller krenket Deres kardemommiske
vennlighetslovtolkning i obskure anklagepunkter ellers?

Vi må overveie å innkalle Alltorgsmøte i vår velduftende
krydderlandsby for å ta stilling til ev. karikilske holdninger
innen Fredsdommerkorpset og det Selvinnsatte Militærpoliti.

Bare vi får knekt den siste krigsfanatiker, så skal vi ikle oss
hvite fredsgevanter og fortsette Powwow i yndig rosenhage.
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Takk for vennlig irettesettelse. Hvor har jeg vært surmaget? Krenkende? Anklagende? "Karikilsk"? og antydet noe om manglende evner?

Du beskylder meg for å bedrive personkarakteristikk - der synes jeg faktisk du er meg knusende overlegen.

Jeg noterer at du (kanskje?) oppfatter edderkoppsymbolet som "all evil" og dermed gir et bidrag til tolkingen av et par episoder i Oranges beretning. Deg om det. Andre vil muligens tolke dem annerledes.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Som vanlig sliter du med å klare å uttrykke deg slik Vi finner
i orden, og jeg tror neppe du vil komme til å virke oppklarende videre.
Som vanlig misforstår du hva Vår diskusjon Skal handle om."

kan være typisk eks. på personkarakteriserende harassement
som jeg omhyggelig unngår å bruke,
jeg trenger ikke å fornedre noen selv om jeg kan kritisere
enkelte utspill iblant etter saklige kriterier.

Jeg kan knapt være knusende overlegen i en øvelse jeg ikke stiller i?

Men vær ellers så 'vennlig' å påpeke min alvorligste overtredelse,
redegjør presist for den påførte skade og hvem som ble rammet,

samt hvilke bud eller alment aksepterte etikk- og rettsnormer
jeg dermed har overtrådt:

og gi nå en skikkelig rettsbelæring så enhver forstandig sjel
kan innse art og omfang av min kriminelle forherdelse.
Vær sannferdig og presis, ifall juryen skulle vise seg
våken og skarpsindig, legg fram Deres dokumentasjon

som belegger Deres ubeføyde påstand at jeg langt overgår Dem
i krenkende omtale av medperson.

Ellers vil juryen måtte felle sådan kjennelse
at De begår vakuøst utfordrende tåkeprat og er uten vektig sak.
Juryen er ikke forpliktet på hva De "faktisk synes".

/

Er det kanskje edderkoppen jeg ærekrenker så ille?

Møter jeg et kjempeinsekt som forsøker å fortære meg til lunch,
skulle jeg, innenfor litterær konvensjon, finne berettiget å
oppfatte dyret som et egnet symbol for ondskap.
Eller bare min feil at jeg ikke viste aksepterende nok holdning?
Kanskje forsømte jeg bare å lokke fram logrende velvilje
med mitt ærligste vargsmil.
Må ikke dyra få ha sin dyriske etikk og sluketrang akseptert
som helt naturlig program, er de ikke "klekt slik"?

Kanskje er det en dyp visdom hos Ungoliantene, at de skal
spise små ekle, krigerske tobente kryp, som hobbiter eller oss?
En UFOrferdet biolog kan nok lansere vitenskap av konseptet
( inspirerende feltopptak vedlagt )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Du godeste! Alternativ skapelsesberetning med Bestemor Edderkopp som en av hovedaktørene! Takk og takk igjen, Ava - nå skal jeg ikke mase mer. Du har fortjent mer enn den stakkars stjerna jeg kan gi ...

Godt sagt! (2) Varsle Svar

And he says: "There's no explanation for it."

Forstår at han bruker edderkoppbeina og -nettet som metafor. Interessant.

Takk for lenka :-))

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Moren til Jaquie og Opal sier at edderkoppnettet er et symbol på et hjem og på en felle. Opal oppdager "edderkoppføtter" i kroppen sin den dagen hun og Jacquie rømmer fra Ronald (onkelen). Hos Ronald blir Jacquie forsøkt voldtatt, altså et hjem og en felle.

Side 221
«Jacquie knelte foran minibaren. I hodet hørte hun moren si: «Et edderkoppnett er et hjem og en felle.» Og selv om hun aldri helt hadde forstått hva moren mente med det, hadde hun funnet mening i det i årenes løp, og tillagt det større betydning enn moren antagelig hadde hatt til hensikt. I dette tilfellet var Jacquie edderkoppen, og kjøleskapet var edderkoppnettet. Hjemme betydde drikke. Og å drikke var fellen. Eller noe i den dur. Poenget var La være å åpne kjøleskapet. Og det gjorde hun ikke heller.»

Noen mener også at dette kan symbolisere overgangen fra barn/ungdom til voksen. Orvil finner disse edderkoppføttene den dagen han skal være med på powwowen, noe som kan være et slags overgangsritual for han.

Men jeg susset også på dette, og jeg klarte ikke å se noen klar symbolikk eller mening bak. Det jeg skriver over her, er andre sine tolkninger.

https://www.gradesaver.com/there-there/study-guide/symbols-allegory-motifs

Godt sagt! (6) Varsle Svar

Jeg lurte også på dette med edderkoppbeina, om det var fantasi eller noe reellt. Jeg ser i intervjuer at dette er noe forfatteren sier at han har opplevd selv. i en diskusjon om boka på Goodreads ser jeg at det blir spekulert i at dette kan være for meg den helt ukjente Morgellons sykdom.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

AtmanAnneWangTorill Elisabeth RevheimTine SundalHarald KLibraritas vPangLeserAlice NordliSusan StensrudmgeIdaJulie StensethMarie MKay NilsenDolly DuckKristiningar hTine Victoria Halvorsen TronierCamilla RødjesveinSverreMarita LoeAjiniakrathomas von sonnenbergJeanetteKristin F. JørgensenRandiReadninggirl20Vigdis VoldMalinHeidi LGrete AmundsenMariaCarine OlsrødSimen "Boktimmy" IngemundsenHelge Thime-IversenMarie HolterBechenHeidiFrisk Nordvest