Tidens strømvirvler kan kreve litt dybdesyn.

Denne faglitterære pausechat-kanalen tenkes å formidle pekere
til aktuelle utspill / argumenter / nyheter som kanskje kan utdype
bildet av terrenget, eller bare bidra til vandrerens undring?

Media-redaktørene må idag ofte gå hjem uten den harmoniske
følelsen av å ha gitt oss et avklart bilde av klodens spinn -
men her kan de få assistanse av 3000 intelligente observatører.
- et terapeutisk tilbud de knapt kan motstå?

Perspektivet kan være utlånt av Sandemar,
den tilbakelent tenkende vandringsmann og systematiker som fant oss
i Harry Martinsons 'Vägen till Klockrike'

..naturligvis fullt høyaktuelt å lenkedra inn bokmeldinger som
utdypende virkemidler, det være herved gjort:

stereoptiker > ( perspektivtegner ) Sandemar

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Viser 143 svar.

Visst nedstammer du fra firfisloidene,

 
-Illu1-

det er nå 'Faktisk' populærvitenskapelig bevisført

av en kunnskapsbedrift som lever av å spå folk i
halsslim-prøver
for å fast slå hva blanding av 'primære rasetrekk'
som er din plass i arvelighets-bildet,
nemlig familietreet som også i prinsipp må fiksere
din relasjon til ur-primater slimåler og firfiksler-
( slik ledende universiteter og lærsteder ennå ser det )

det ble mer detaljert forklart her -
"Kan Ann-tro-på Ida"?

De nyoppdagede nyhetene overbevisende forklart her under,
så langt dette lar seg gjøre...

en menigmann sendte nemlig inn en halsprøve fra sitt
eget kjæledyr og hus-reptil,
og dyret var litt asiat og dertil stamtavlerett jøde,
ble det (etter noe intern debatt?) rapportert tilbake .

btw Nyttig ellers:
Løvetann-salat kan kunne avhjelpe virulente vaksine-skader --
oppriktig alvor. her >
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Må visst være nyheter:

Russisk diplomati samt kriminaldiktator Putin

ytrer offisiell bekymring for amerikanske borgeres
rettsvern og frihet til å fremføre protester.

Må vel oppfattes som poengfylt nok ironi?

Uavhengig kommentert >

Oppr. Tweet her

 
-illu1-

to på kammerset?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

-men kan De tro temaet eksisterer seriøst, når det
ikke, som UFO-kulten, er presentert i 'Langbein Sprett &co.?
 

Å gid jeg var en Tamagotchi i din PC ?

Det 'Egentlige Du', er det noen hundre Gigabyte kode

som bare vil bli frigjortere når det (du) får bli kjørt
i simulator i en PC, som 'maskin-drøm' i silisium ?

At realitet skal kunne skjenkes ut 'virtuelt' har vi jo
latt oss belære, kanskje sett 'helt virkelig' i et lurt
drømmeSkop.
 

Så kan de likhjerne slokke ut den biologiske instansen av
'selve deg', for du har fått evig silisium-liv --
ihvertfall frem til #STRØMBRUDD ??

For endel gale, maybe mektige menneskebarn skal denne trosretning
være et inderlig håp, kanskje lyset som gir mening i et
deprimert tunnelmørke?
Eller listig kalkulert kvasi ideologi,
kanskje tidens ypperste kultdiabolske bedrag ??

Du kan ha oversett hele kulten, såpass trangsiktig nyhets-
formidling vi er blitt vant til.. sånt hender alle.

Pr fagdiagnostisk term kalles kulten 'transhumanisme' -
navnet skremmer nesten ingen, dessverre.

Vil dette bli finalen på verdenshistorien ?
Kan det bero på hvor mektige menn som nå kjører frem
illusjonen ?

Hva om vi leste en perspektivisk intro i temaet ? >

tidlig kultlitteratur her , se diskusjon -
og kanskje noe om 'elektriske sauer' og disses lykkebegrep..

Husker du Tamagotchi , en primitiv livsform fra 80-tallet ?
Dypt savnet ble den ikke -- men blir nå vi?
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Munter gåte-blogger setter 'anerkjent fremtidstenker' ynkelig fast:

Du kan klare det samme selv?

Kan 'Du Selv' flytte over i en haitekk 'hjernesimulator'

og dermed eksistere 'for evig', eller helt til strømmen går?

Vil konseptet forutsette en utrolig trosevne?

Videoblog-artisten 'Thoughty2' uttaler sin avslørende tvil,
uten å virke noe respektløs for den dyktige matematikeren og
tekno-spåmannen Ray Kurzweil ( konseptbok her )

som lenge har ivret for å videre-Utvikle Sapiens-mennesket,
i et tempo som måtte kunne slynge gamle Darwin av karusellen.
Navnet på primat-rotteløpet er TRANSHUMANISME

Tenk deg at du får en overtalelseskjapp livsforviklings-agent
på besøk: Gjennom hans ultrarapide Hjernestøvsuger, kan han
ta komplett data-dump av din totale hjernevirksomhet,
laste hele hjernen opp til en simulator av massiv kapasitet,
og Presto, er du fullt bevart for ettertiden.

Hvor mye ville du betale kraniografen for hele arrangementet ?
 

Her overtar Thoughty2 resonnementet.

You Could be Living Inside a Computer?

'Transhumanismen' vil handle om Menneskets Selv-skapelse
og selvdyrkelse, samt overtroen på 'forskning og vitenskap'
oppblåst til rent teologisk ambisjonsnivå:
The Self-Made Man.

En litt mindre utfordringsfrisk holdning kan vi finne i
teksten til Joh. Brahms Tyske Requiem :

Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß,
und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon muß.
( Psalm 39:4-7 volltext )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Klart at "mikroprogrammerer" $Bill Gates må forstå seg på
å programmere de små?

"Bare etpar uker, flate ut pandemi-forløpet"!

Nytt "Program" fra Microsoft lærer skolebarna å frykte
å bli avsatt og utestengt fra Skolen, om de skulle få
inndratt sin daglige Fremmøte-Lisens, få "Ikke bestått"
for sin daglige, auto-overvåkede Antatte Helsetilstand.

Få ordens- / Glemmekryss av off.aut. Kompetanse-Automat,
det er verre enn hva vi risikerte i dengang ennå ikke så
Off(ervillig) Aut(omatisk) SkoledisiplinVesen ?

Skolebarna ser nesten enda dystrere på bevåkningen og
dystopi-stemningen, enn de Bekymrede Foreldre.

Tjenesten lanseres i kafestrote-området Los Angeles
som hadde nok off. dysministrasjon allerede.
 

web-presentert: av t.co/bmIZa8a6rK

( se kort animasjon i fullskjerm her )

Kviss: Hva sto det i den QR-   ('Qvirinius Rex') -koden ?

/

"A woman threw herself in front of the King’s horse in 1913
so that I could have the vote.
Emily, 108 years later - I cant even sit on a park bench."
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Nøktern herremann fokuserer kritikken ytterligere:

Organisasjoner for makt og galskap foretrekker å seile under
3-tegns forkortelser, kjent som " Illevarslende Bokstav-Mylder "

så en bør merke seg nytt Einar Flydal- innlegg

der ellers sjeldent helhetssyn er begynt å tre fram, verdens
"Helse-direktorat" avslører seg som "nå også vi klart mafia-styrt"

med nye peilinger på agentkrim-forfatterens tidlige påpekning
av #Rypdal-paradokset ,
nå kan være en god tid for sinnets Loftsrydding.

E.Flydal har noe mer På hjertet : >   #EinarFlydal

 
" For PCR-testene slår ut på døde organiske rester såvel som
på levende virus, og de tilføres «støy» godt mer enn fagfolk sier
er forsvarlig.
Dermed får man funn som bare i særdeles liten grad er til å stole på.

Samme person kan teste positivt og negativt om hverandre flere ganger
samme dag.
Smittetallene kan derfor skremme, uten at de har noen informasjonsverdi.

De som blir skeptiske, blir bedt om å tie, fordi alvoret i saken krever
at vi må stå sammen…
Argumentet biter seg i halen. "

23 people have died from coronavirus vaccines in Norway
(so far)

Rypdal-paradokset >

Nabintu Herland er sterkt inne med analyser >
 

R-paradokset går i enkelhet ut på at kriminelle organisasjoner
('mafia') blir mektige og pengesterke nok til å trenge inn
i både nasjonale myndigheter, organisasjoner og 'legalt'
etablert næringsliv, og innføre destabiliserende og kriminell
'politikk'.
Dilemmaet er offisielt kjent i nasjoner som hadde håpet å få
fortsette som hederlige ikke-bandittstater, såsom Norge og
Sverige.

Følg de lyseblå lenkene, hvis du er tapper og orker slike
fysisk krevende innsatser! Eller bare bestill mer opium.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Dollarmektige Tekno-Media har innsatt seg som OverRegjering?
 

-Illu-
 

De har fradømt regjerende president adgang til "nettet sitt" -
som generasjonsvis var et frivillig samarbeid mellom akademiske
institusjoner, etter enda tidligere militære prosjekter.

Så publiserer de hvor grove ærekrenkelser de bare klarer :

Alt fra før Krigsvirus Covid-1984 var lansert, var endel stater
besatt av opprørsstyrker som myrdet, skjøt politi og satte
bilbranner i gatene.
Krigsvåpen hadde de fra utro personell i offentlig styre & vesen!

Opprørerne var dels kamuflert som Trump-tilhengere i røde
hodeplagg, dertil førte de den ideologi at 'hvite' var født
skyldige i undertrykkelse, og måtte bekjempes militant.

President Trump er av hvit rase, og dermed 'valgt' til et
urbilde på de som har skylda for all urett fra pres. Lincolns tid.
Sistnevnte ble også fokus for endel mektiges misnøye..

Men :

Nå vil media-keiserne beskylde Presidenten for å ha stått bak
'opprøret' og bestilt det til eget bruk!

De skriver hva de vil, for de "eier media" -- også i Norge i dag,
makter ikke mange journalister å etterleve sine gamle heders-
idealer.
De står imot et gruppetrykk av katastrofal tropisk orkanstyrke.
Ikke engang atmosfære-kreftene klarer visst å holde vreden tilbake..

Møt naturødeleggelsens tider, ærede damer og herrer.

Inte var alla krig slut ?
 

-illu2-

 

Eller les en enkel artikkel fra klodens mest krigsherjede folk :
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Jag drömde det var Fred på jord. Alla krig var slut"

Freden kan uvilkårlig tiltres ved å skriva på ett konvolut,
etter vilkår som fienden velvilligst har latt utarbeide.

Freden Hersker når vi alle med synlig iver bekjenner oss til den
oppnevnte Fredsfyrste, f.eks ved å hilse med utstrakt arm og
enkelt fredsformular: Heil Schnitzler, Konnichiwa Hirohito.
Karl-Magnes fred, e. Karl 12 'Charlemagne'.

Ifølge FredsForskernes Institutt, FFI er de nye gjennombrudd
signert, konvolutert og i oppstartfase.

Først må Folkets tjenere sikre alle media og ytringskanaler,
så ikke Bedringens Vei skal møte uforstående motstand.

Rådende mediamakt vil enkelt kunne inndra synligheten av
f.eks regjerende statsoverhoder, bann-lyse disses adgang til
Verdens Vev. Hadde vi ikke nok vev som det var?

de hindrer oss fint i å få høre om mikroblogg-forumet Parler,
opprettet som direkte konkurrent til Twitter, som enkelt har
konspirert full frakobling av slike som bedriver ytringsfrihet
og dermed kan skape forvirring i folks lydige samhandlinger.

Wikipedantskapet har i sin uutgrunnelige nøytralitet klasset
Parler under "Part of a series on Antisemitism" -
akademias brennfarligste banneord siden dine foreldre var små.

Åsså antas det å være jødiske investorer bak Parler, og er nå det
helt greit for nøytrale fakta-mattilsyn-stemplede Wiki pedersen?

Current status : Offline (denied service by hosting provider on
January 10, 2021)

"Parler markets itself as a free speech and unbiased alternative to
mainstream social networks such as Twitter and Facebook.
However, journalists have criticized this as
being a cover for its far-right userbase."
("Den som handler hos jøder, er en folkeforræder!" (A.Hitler) )

Parlers nettadresse https://143.204.101.58/ var idag usynlig
fra norske "nøytrale" leverandører av "tilgang til Nettet".

"Alla krig var urkopplat".

Folkets urkraftige folkevisdom har naturlig vis latt opprette
en rekke spontane "Faktagranskende" fredskonsultive "byråer",
som befrir oss fra tunge byrder i å sjekke ut våre egne grunnlag
for å vurdere sjansene til enkle sannferdige nyhetskilder, som
den frivillige hobbyjournalist på gateplan -- skumle typer, hva?
Kan de aldri holde fred og nyte sitt opium?

Men er det sjanse for at våre fredselskende sensurverk ever vil
kritisere noen av verdens autoritæreste diktatur-regimer ?

Noen pr.idag tilgjengelige holdepunkter :
 

"gå i fred og tjen Mono-partiet med glede" (George Orwell)

"Jamen blir vi ikke alle mye sunnere hvis vi får gateforbud
til inntekt for Covid-smittens avskaffelse? "

Every decent dictatorship needs one .

 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Folk flokkes til Florida
for å nyte lettnede smitte-restriksjoner:

 
De får også møtes på serveringssteder --
og med de ekstra gjestedøgn
merkes ikke verre sykelighet enn tidligere år,

meldes det lokalt.
 

-Sunny-

/

Det er forresten kommet for dagen flygeblader der de
bilbrennende opprørsbander gatekrigere og terrorister

oppildnes til å forkle seg som Trump-velgere / patrioter.

Publikum, media og myndigheter
skulle helst få tro at røde skjermluer sto bak.
 

-illu01-
( Molotov-kastende samfunnsstøtte ? )
 

Mord-opptøyene i US Kongressen var planlagte falsk flagg-
operasjoner etter helt lignende skjema, forklarer vitner
som har sett krigen på nært hold før.

Men fortvil ikke: Valium kurerer nyheter.

Og siden ålreite nyheter alltid må gis fortrinn,
ser vi litt på Florida-solskinnet:

"We are being told that our liberties must be suspended
in order to keep hospitals from reaching apocalyptic levels.

But what if those levels are just above normal and not anywhere
near apocalyptic levels?
And what if these lockdown measures do nothing to keep the levels
down anyway?

( Oppsummert v Daniel Horowitz >

Depresjonene og prekariseringen, sosialkynismen
skaper vel så store døds- og lidelsestall
( forklart her >

..[Media] are pushing the narrative that Trump incited terrorism,
that all Trump supporters are violent insurrectionists and
that President Biden must invoke the Insurrection Act to “purge”
all Trump supporters from the nation.
ATTACK STAGED

Viking i falsk flaggdrakt ?

og ennå noen raketter kan ligge og ulme gatelangs..
overskuddsmateriale kan lokaliseres.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

O Arbeider-fjernstyre, O kjærlighet ?

Jeg kan Styre min begeistring for å bli fjernstyrt av
dette Microsoft-patentet for å fjernkommandere og overvåke
Arbeidet, som Produksjonsstyret har fastsatt passende for
akkurat deg.
 

Noe krypterte tegninger, men oversatt til plain norskvegisk:
Du fikk tildelt ordre om å grave, og ElektroStimStyringen
gir stadig tilbakemelding om din muskelaktivitet, i hva grad
den sannsynliggjør at du faktisk driver på med graving.
 

-illu-
 

Godkjent muskelaktivitet vil medføre at det drypper noen små
mikrodollar kryptovaluta fra Global-Feudal-Overstyrets
MikroAvlønner-Regulator, som du kan bruke til å ta ut Mikro-
tjenester ifølge dine Sosialpoeng-privilegier, tro om det kan
bli en pakke mikropepperkaker til deg, levert av VerksEnhetens
Snurrekopterdrone såsnart Trafikk-optimalt mulig.
Med hjertelig hilsen, MegaFaraofikatet over TeknoParadiset.

Skissen fant du i denne artikkelen, litt før midten av siden.

"Body activity data may be generated based on the sensed
body activity of the user. The cryptocurrency system
communicatively coupled to the device of the user may verify
if the body activity data satisfies one or more conditions
set by the cryptocurrency system, and award cryptocurrency
to the user whose body activity data is verified.”
 

This patent, if implemented, would essentially turn
human beings into robots.

If you’ve ever wondered how the average person will make a
living in the AI tech-driven cashless world of the future,
this may be part of your answer.

People will be brought down to the level of mindless drones,
spending their days carrying out tasks automatically handed
out by, say a cellphone app,
in return for a cryptocurrency “award.”

This kind of merging of digital and biological systems is
ultimately what “the Fourth Industrial Revolution” is all about.

Er ikke hverdagen blitt mye flottere enn flere av Dystopi-Skrekk-
bestsmellerme fra i fjor?

Hvis du gadd å høre videoen, er det til pinlighet belyst hva
planer Verdenskeiserne har for det Brave Nye Tekno-samfunnet,
på ramsalteste alvor. Litterære opplevelser utover det som
tjener ditt daglige nyhetsbarkebrød, må kun skyldes realinnsikt
som ikke er pliktig pensum for arbeidsDrontozoer.

(men kan du ikke jobbe deg opp til å bli HumanRights-lawyer
gjennom en utrolig muskulær aktivitet? --- tro det? )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Kina tar i bruk Gen-redigering til å

videreutvikle sine Militære styrker,

som de har mange av..   krigere.

Advarselen kommer fra Minister for USAs Spionasje-etat,
John Ratcliffe - de har bra langkikkerter. Ikke spøk
for verdens krigsprognoser - men også personkrenkelser
mot de ny-omstøpte og normerte soldatene, det kan følge
nifse sykdommer på kjøpet. Skal Kinas Mono-parti ha lov
til sånt -- eller Norges Forsvar om de føler seg nødt til
å anskaffe maken?? Alle alarmlys går i rødt.

Er Skrekk-Fiction blitt virkeligere enn Velferdslandske
søvngjengere kunne kalkulere, enda de som leser den genren?

Har dere noen Ukrenkelige Menneskeretter, noen ?
Interesserer det, eller skal dere bare ha mer Valium ?

Les hos Storskjegg, eller NaturNyheter - samt George Orwell
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Informativ beskjed :

China Is Creating a New Master Race

-illu-
 

China’s regime does not have ethics or decency,
is not bound by law, and does not have a sense of restraint.
However, with its rapid weaponization of biotechnology,
it does have the technology to start a whole new species
of genetically enhanced, goose-stepping humans.

..Has nobody in China seen Planet of the Apes?

Or maybe they have. «Biotechnology development in China is
heading in a truly macabre direction,»
writes Brandon Weichert..

Beijing may already be engineering «super soldiers.»
«U.S. intelligence shows that China has conducted human testing
on members of the People’s Liberation Army
in hope of developing soldiers with biologically enhanced
capabilities,»

wrote then Director of National Intelligence John Ratcliffe,
..«China Is National Security Threat No. 1.»

..(Chinese regime) are ... advocating use of the CRISPR
gene-editing tool to enhance human capabilities,
and the Communist Party’s Central Military Commission is
«supporting research in human performance enhancement and
‘new concept’ biotechnology.»
 

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Strafferetts-ansvar ble nedstengt sammen med politiet!

da vold samt hærverk heretter ikke straffes hvis anholdte
mente han var i sin rett, eller kan ha vært mentalt ustabil
der & da.

( fra revolusjons-grevskapet Seattle, les hos WND.com >

/

og stakkars Departement for Atomvåpen-sikkerhet,

som ble invadert og misbrukt av Datakriminelle !!

(v. MilitærSikrede Nyheter dot com )
 

(Kan alle myndighetene ha kjøpt virustryggleik programvare
hos Helsesprøytesøster Bill Gates? )
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Helsenytt:

Spaserturer bannlyses, for folkehelsens sak

og det i et blendende opplyst, vitenskapelig frihetsland --
fullt offisielle nyheter.
Ikke bare en lokal bandeleder i ghettolandsby, den heter i
så fall Los Angeles
og den populære lokalpolitikeren, Borgmester Eric Garcetti.
Les nyheten fra åstedet her >

Covid er blitt farligere, beregner Myndigheten: kinesisk
krigsforskning har trolig levert oppgradert produkt gjennom
VIP-helsefag-samarbeidet (WHO said that?)

"Our city is now close to a devastating tipping point", der
alle helsetelt kanskje snart går ynkelig overbelastet med
overkjekke turgåere som trodde de levde sunt, og så smittet
hverandre med krigstyfus, alle sammen..
Sånt gjør voksne valgvelgere så fort Diktatmyndigheten ser
bort ett øyeblikk. Bevåkning og hårreisende bøter må til!

Ligner faktisk på kampanje-lydige Norge, hvor det er lansert
skrikende bøtebeløp - ved helt anonyme 'funksjonærer' --

for den som avviker fra demonstrativ unyttig kadaver-lydighet
til så misforståtte 'sunnhetsråd' at de kan avluses for hånd.

Vitaminer er viktig mot sykdom, så hvis tvang er så nyttig
helsepolitikk -- hvor er da helseteltene som skjemater oss
torsketran på offentlige gater? Det er jo enda sunt.

Protester planlegges mot maktovergrepene:
"a harsh, draconian lockdown." >

"Garcetti bans non-essential walking" >

"All travel, including, without limitation, travel on foot,
bicycle, scooter, motorcycle, automobile, or public transit
is prohibited, subject to the exceptions..
..and no, I don't believe there are any loopholes for
sauntering, strolling, skipping, or rambling."

Ghetto

Dette nærmer seg den komplette fangeghetto, som hørte hen
til en ikke helt fjern fortid ("vår egen opplyste").

Men enda et samordnet og gradert "globalt FAG-samarbeid"
der også krise-nEUrotisk naive Norge må dilte med --?
hva er vel mer antiseptisk fagnøytralt enn helsevesen,
tatt til redskap for globalmonopoliske revolusjonsplaner.

Hvem styrer spillebrikkene, eller dekreterer hva Norge har
å rette seg etter?

Falsk-Positiv test domfeller deg:

Skulle du bli tatt ut for Covid-testing, så er stadig
tester flest overmåte spandable til å dømme oss ut:
de vitner falsk mot oss, under et Kriseprogram som
må Skrekk-maksimere folket til dyp lydighet :

Ikke engang nyheter at testene alarmerer på helt andre
funn enn Covid-19 ®, såsom ufarlig bio-skrot, kinesiske
gatekloakk-bestanddeler og lignende. Korrekt reagens er
stadig patentbelagt militær hemmelighet, som alle vet.

Konsis beskjed kan leses her >
og mer nyttige tips: >

Tidligere Vaksine-Farma Fagseniorer Advarer skarpt! >

"has long been known from experiments with corona vaccines in cats,
for example. In the course of these studies
all cats that initially tolerated the vaccination well
died after catching the wild virus.

"normale, frivillige Vaksine-skader" >

 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Slik ser statistikk-normale, frivillige Vaksine-skader ut:

-illu1-
 

Disse 2 føtter stilte frivillig til Pfizers vaksine-forsøk, men

skaden er statistisk påregnelig og rammet bare 1 av 96 frivillige:

en 'reaksjon' som aldeles ikke bråstopper prøveprosjektet,
det får gå videre til en enda frivilligere, større kontrollgruppe.

Skadene heter bare “fixed drug eruption” (gjesp) og var ikke verd
en medi-latinsk diagnoseterm engang -- litt plager må en regne med --

men høyst smertefulle og invalidiserende, hvem vet hvor lenge?

Tell opp dine 95 nærmeste naboer, her ser du det helt normale
påregnelige skadebildet på én av dem, i kommende hverdags rutine.

usynlig i en helsekø

mer moralstyrkende bilder

Er det ikke kjekt at den triumfvitenskapelige farmassakrale industri
har sikret seg lovgaranti imot alle søksmål for pasientskader -
over hele forretningsverden?

Thi Feire triumfen ble rettelig gjort:
"Today is a great day for science and humanity. The first set of
results from our Phase 3 COVID-19 vaccine trial provides the initial
evidence of our vaccine’s ability to prevent COVID-19,”
said Dr. Albert Bourla, Pfizer Chairman and CEO.
“We are reaching this critical milestone in our vaccine development
program at a time when the world needs it most ..."

"The DMC (beregningskomité) has not reported any serious safety
concerns and recommends that the study continue to collect additional
safety and efficacy data as planned."

"science and humanity", var ikke det de hovedmistenkte for det nesten
utilisktede labb-uhellet som slapp apocalypsis preview løs over kloden??
 

saka i sammenheng: "GRIEVOUS SORES ON BOTH HER FEET" >

"and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had
the mark of the beast" (kun liten vareprøve, sålangt?)

og her, en liten trall om det helsestyrkende i å le av 'småskader'..?

 

uh.. "Programmable Hydraulic Guillotines needed " ?? for vår Trygghet?
( kan de mene program med Jan Guillou..? )

Flere små notater >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hva koster det å klikke et "Godt Sagt"?

Michael J Horcrux,
at Online Business Development
Answered November 4, 2017

NOTHING in this world is free.

Yes, you do pay, but to answer what I believe
you’re asking, no you don’t DIRECTLY pay any money straight from
your own wallet to a corporation.

You pay in something that is much, much more valuable - your identity.
Your likes, dislikes.
What you watch, what you avoid. Your genres of music, your favorite
celebrities, your favorite foods, and of course all the opposites
to those, so they know what to avoid.

Who, you ask? Why, the advertisers of course.

YouTube, Facebook, Twitter, Google, and any other “free” service
or website that tracks your movement and records every second of it,

then sells it all off to the advertisers who spam you
in the middle of your YT videos -
those people advertising to you?
They bought pieces of your identity that you “sold” to the
social media companies in exchange for THEIR services.

Make sense? Nothing is free.
I’m not necessarily saying this is a bad system - in fact, it’s the
best one that’s ever been used in the written world history of mankind -
but it’s VERY important to know what you’re exchanging
in a capitalist society,

especially when it’s to the biggest and actually most corrupt
corporations in America which, oddly enough, happen to be based
out of California.. I’ll stop there.
/

Opprinnelig spørsmål:
Do you pay anything when you 'Subscribe' to a YouTube channel?

..og såpass bra svar at det kan annuialiseres her.
 

..Til 'påhengsum',

Frihetsforkjempere vil ikke tvangsmessig føle for å klikke 'Like'
på alle de kriminelt tilgrensende 'FRIheter' biz-nisser finner på å
kreve seg
i all Kapital-frihetens he(s)llige navn, Grådighets-operatørene.

På den annen side av Hjerneteppet, kan en raskt nevne markert "anti-
kapitalistiske" stater, geriljaer og verksemder som bidrar
minst like destruktivt til anstrengt fryktsom stemning, offentlig
vikende, bortsmygende frimodighet i utveksling, tale og skrift --
samt proppeganda direkte importert fra gehenna
(om en har gehør som seg bør).

Politistat og Storebror holder like villig / billig HoldningsSkole
enten territoriet heter antikapitalistisk eller det motsatte ?

så kanskje de grunnleggende forretningsmodeller egentlig ikke er så
sentralt smertepunkt, hva gjelder tidens holdningsfeil med sitt
plandemiske program for all farlighet nød krise og dyster-topi ?

Men på et oftest fredelig skravletorg som her, hvor vidåpne åpninger
finner Monopol-kappitulatet og dystopiatet for kartlegging av oss,
for hvert klikk og kremt vi avgir?

Her kreves ekspertanse, om ikke også kompetise.

Vil du beregne skummelsummen, så kanskje skummelt sentralt
pensum her ? (ihvertfall ikke bare zeitgeistlig reklame)
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The Presidential Rant Booth --

Valgboder har vi litt kjennskap til, men her har noen venner av oss i USA
lansert Enetale- og Skrikeboden med Full ytringsfrihet, uten noen
overlærer påfallende tilstede.

Folk får også adgang til å sortere et sett historiske portretter av
kjente størrelser, etter antatt moralsk integritet
(fra V. til H., 'verste til hyggeligste')

FolkeValg av styremyndighet er på en måte alvor, dertil..

nesten-proff video her:

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Kinesiske forskere: Covid må være laboratorie-designet

Dokumenteres via Twitter. Artikkel >
Avslørt før, slås sterkere fast.

"the virus was weaponized and enhanced."
indeed, Guds primate skapninger er i gang med å
videreutvikle kreasjonene hans,
apokalyptisk (='avslørende') livsfare for hele planeten,
sa noen at den liksom lå i faresone?
Homo inhabilis i rollen som redningsmannen, akkurat.

'Østens visdom' skulle vise seg
enda mer ukulturell og psykiatrisk tvilsom, enn Vestens,

kom den kinesiske vismann Lin Yutang til å erklære,
ikke lenge etter utgivelsen av 'Smilende Livskunst' (1937).

Mer som skjer?

Ville Vesten farligere enn før: Ville brannstiftelser.

Helt naturlige årsaker er ikke påviselig i stand til å
tenne katastrofebranner i regelmessig sjakkrutenett i
branngult og svart? - slik det sees fra oven.

Sabotører med egne biler og enkle brannbomber kan derimot opptre
mer effektivt i "krig eller fiendes gjerninger" -
de skal inngå i et ganske velpublisert program,

der det hevdes at politiet må stenges for å forhindre
brutalitet mot mørkhudede.
( se artikkel > og notat >

Om gateskyting, opptøyer og mordbrann skal utgjøre
'venstre'politikk eller bare 'vet ikke'
kan vel ikke alltid fastslås med sikkerhet, men visse
skjema-likheter med planer av en filosof som het Marx
blir nå ofte nevnt .

/

Flere kinesisk / virulente nyheter kan bli påhengt
postingen etter hvert..

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Every keystroke, utterance, and activity you or I engage in

online or on mobile is analyzed and collected by someone now.

Every email you or I send. Every text we send or receive.
Every phone call we make. Every GPS point recorded
on a photograph we take. Every location we visit.

All scanned by the likes of Google and other mass data
harvesters. And then everything about me and you and everyone
else who uses the internet is packaged and sold.
Either in aggregate or individually.

And most people don’t seem to mind.

Why is it then, that if the government gets involved in data mining –
people get their knickers in a knot.
The Snowden revelations caused lots of tongues to wag.
Mostly foreign leaders who couldn’t imagine we would spy on them.

Or US citizens who couldn’t believe they were being monitored by our
“intelligence” agencies.

Duh? The CIA or NSA or FBI not spy? If not, what do we pay them for?
 

..Artikkel på lett utenlandsk >

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Nødleirer for hjemløse, fulle av folk som er i Full Jobb ?

"Did you know that the San Francisco, LA and now the New York City
homeless shelters are filled with people that have full-time jobs?
It has already started. Next month, the federal rent and mortgage
protections will explode and so will the number of homeless people."

ifall De lurte på slikt som om det er lurt å ha gjeld på huset?

 
Militærfly bare detter ned fra oven, hele og pene ?

Det sjenerer litt med vrakrestene en må smyge utenom
på tur i skog og mark..

men hverken elektronisk varsling eller pilotene
sa et pip, eller forsøkte å avverge noe angrep.

Nye nesten hemmelige el-våpen skal kunne fokusere
nanosekund korte braksmell rett i nesa på krigsfly
i fart.
Ligner noe på 5G-antenneteknikken som fokuserer akkurat dine
telepakker presis på terrengpunktet der din e-bamse
befinner seg, mens de "gjennomsnittlig" liksom ikke
har stort sterkere utstrålt felt. ( fagomtalt her )
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Media Kriminaliserer flertallets meninger
 

Sannhetsdepartementet? En 'bedrift' dikterer
gjeldende mening
 
A whole lot of people getting their opinions
from one company.
That is a whole lot of power.
And that power is being misused to silence
opposing points of view
 
and to make it seem like nearly all Americans support their
point of view. In fact, this is untrue.
 
But the media and the internet have taken control of reality
and they’re presenting us with a reality of their own ideals.

We are at an incredibly dangerous turning point right now

( se artikkel på lett utenlandsk )

'reformen' berører også mer 'upolitisk' stoff
såsom hvilke miljøkatastrofer som er skrikfarlige, eller
hvilke giftskanduller vi må la ligge i fred.
 

"When we of the independent media are gone, Big Brother is totally
in charge of all the information you receive."
 

mmmm

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Ditt bilde på Frihet, er det akkurat

at vi må bruke filtermasker i gatene?

Eller bare å tenne filtersigaretter?

Her et kort videosnipp som illustrerer
hvor lettstyrte vi kan være gjennom 'REKLAME' -

en liten odderaritet til deg,
uskadelig å tenke over.

 

PS det finnes mer intelligente og velprøvde tiltak
for å avverge sykelighet i folket,
men "di benitter det itte"..

godt eksempel, les videre her

Godt sagt! (1) Varsle Svar

All COVID-tvang var grunnløs, tilstår Høye Helsemyndigheter:

Her 'oppdager' allviterne at det knapt har forekommet noen
COVID-smitte fra symptomløse 'pasienter'.

Dermed tilstått at jammeren av ekstreme forskrifter var
overtro på vilkårlige rykter, aldri nøktern vitenskap.

Hvis ikke restriksjonene straks droppes, viser det klart at
det hele var pur voodo-frykt, under kynisk planlagt
propaganda for å legge økonomien i ruiner, hvilket lyktes
verre enn folk ennå har oppdaget helt.

Avsløringene drøftes detaljert i klargjørende artikkel Her .

CNBC kommentar med video
 
-illustrasjon

 
Til dessert kan det også tygges på:
Hvordan kan det ha seg at verden har så myndig fungerende
'helsemyndigheter', når vi på over 100 år aldri har klart
å ta makt over KRIGEN og bannlyse den ?
Har vi ikke objektiv nok kunnskap om at krig er det eminent
verst helseskadelige av utbrudd -- må det avhenge av mer enn
nøkternt tilgjengelig kunnskap ??

Har vi bare manglet galskapsdempende munnbind ?
 

/ /

Oppdatering:
I endel USA-delstater observeres intenst arbeid på de tomme
skolene: Mens de står ledige, blir det installert svære 5G
antenneanlegg, fra 'svermer' av håndverksbiler.
Under hemmelighold: Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt!

Montørene har streng beskjed om å svare at de er bare renholds-
personale. Det vitnes av person på høyere/statlig 'Skolestyre'
nivå, som frykter ubehageligheter hvis avslørt på identitet
eller bare geo-plottet.
Antennene ruver i området, men kan være kamuflert som abstrakte
utsmykninger --
dette sees også i Norge, enda de lett påvises med måleutstyr.
5G-stasjoner blir også bygd inn i 'gatebelysning', som anonyme
velgjørere for tiden spanderer i massevis på kommunene.

Forunderlig teleutbygging, for ikke å si skolepolitikk ?
Linjene trekkes opp: prøv dette vitne-klippet på U-tube

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Pressemakt jubler over utbrente politibiler.

Ny styreform: Twitter-Mobbokrati

Dummokrati - i rødt hvitt og blått

Nå skal det gjelde å skyte 'klassepurk' :

 
-illu-

Hvem som nå enn regjerer, avvikler politi
til fordel for kaotisk sharia-lignende makt.

"The ANTIFA rioters in Seattle appear intent on creating
an autonomous Communist state"

Krigen i ville Vesten er ikke som før .
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Ringeakt for EUs 'grunnleggende vurderinger' = 3 års fengsel

Har noen hørt om 'diktatur i Tyskland' siste åttinoen år?   (17.mai 2020)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Virus-teste alle på hvert gatehjørne?
 
Når det ikke finnes én kjapptest som kan svare -

selv ikke blodprøve kan dag-til-dag avgjøre om du kan være
smittebærer (du trenger ikke være syk selv!)

av ett bestemt virus, som sterkt ligner helt vanlig forkjølelse.

Men det lyktes en slu media-arbeider å lokke presidenten over
endel antatt Forente stater, til å nødbløffe at dette er
kurant vitenskap og kommer real soon now.

"Vi kan teste alle lokaltrafikanter hver dag!"??

Når ingen brukbar test finnes,
så kan den vitenoverskaplig sertifiserte helsearbeider
på hver trikkestasjon, med kalibrert finngannometer?

likhjerne erstattes med en synsk spådoms-funksjonær -
ønskekvist-erfaring ønskelig,

i beste fall rigget med et panne-termometer
som feller deg hvis du måtte jogge opp for å rekke trikken,
treningsdosen gir deg fort en hel grad økt blodtemperatur.

Vite mer om statistikk-metode grunnlaget for å befri en hel klode
for pest som farer om natten,
da finner vi en really klargjørende liten artikkel her >

(noe ubørstet språkdrakt, nevermind..)

"You can have and spread the coronavirus while still testing negative
for the virus. It’s called a false negative,
it’s a real problem,
and do we really want our employees running around with a false
sense of security ?"
 

Defekte test-sett vidt fordelt
 

Også bare et Beskjedent Spørsmål:

Hva skal nå akkurat MilitærKrigsForsvaret med 500 millioner vaksine-doser ?

Er det krig, eller noe sånt?

 

/ / / /

Enn om vi bodde i et land
der uinformert påståelighet dikterer all politisk uunngåelig norm ?
..en plan som fullt kan realiseres på en uke eller to
med så vel informert/ intoksikert riksmedia.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Helsesøster Bill Gates angripes friskt i Italia-parlamentet:
Forbrytelse mot menneskeheten.

fullt spørreinnlegg, You-video her.

Nyhetsnotis m. oversettelse + kommentar

Hvem skal tale så tydelig imot folkemord fra Stortinget?
Det gjøres ikke lenger forskjell på jøde, same, neger eller greker.
"Only a genocide can save the world"
Liikevel tvilsomt fremskritt: Vi alle må utryddes for å "redde Kloden"!
"Save the males - and the ladies, too."

/

Flere $Bill-kritikere: Vandana Shiva

"Bill Gates følger opp Monsantos krig mot India" -
som forsvarer seg ved at folket forstår folkestyre :
de avslører forbryterske forretningsmetoder som surfer
på nydiktede propagandagloser.
Monsanto er blitt en internasjonal banneglose,
men "bytter bare ledelse" og navn, så har de kjøpt
ny uskyldskvote..

Nevermind shivantiske gevanter, India tror sine egne
møysommelig innhentede erfaringer med hva som virker.

se videoprogram (8min.)

/ /

== Nifs underholdning? ==

Katastrofe-nyheter skal kunne bli prøvelansert mange år før,
som TV-underholdning. Teste ut reaksjoner, stemningsbildet som
smakes til for senere bruk i nyhetsstudio ??

-illu-
 

som 'Kattepandemi'-strofen i den tidsstemnings-vare Simpsons-
serien? Tankegangen kan være oppsummert her >

 

/ / /
 

“The government ignored the Internet,  and ignoring things is
probably the most undervalued function of any government on our planet.”

( oppfinn-tusiast Pavel Durov om privatvern på nettet, nyttig )
 

Er det btw. slightly gåtefullt
hva militærforsvaret nå skal med 500 millioner tvangsvaksine-sprøyter?

Hadde vi lært at den eneste forsvarlige innsats av et 'forsvar',
er å bli satt inn mot fienden?

Men nevnte klodes vismenn er nærmest ferdige med åpenlyst å erklære
hvem som er Fienden . Kan det gjelde noen av oss ? Alle kineserne?

TemaOverblikk

KlodeNedskjæring
 

NYTT pr 17.juli:

"This video has been removed for violating YouTube's Terms of Service."

Sensurinngrepet i et parlaments talefrihet
kan gi grunn til å gjengi oversettelsen av parlamentsvalgte
Sara Cunial, her fra ZeroHedge:

Hobbes said that absolute power does not come from an imposition
from above
but by the choice of individuals who feel more protected
renouncing to their own freedom and granting it to a third party.

With this, you are going on anesthetizing the minds with corrupted
Mass Media with Amuchina (a brand of disinfectant promoted by
Mass Media)

and NLP, with words like “regime”, “to allow” and “to permit”,
to the point of allowing you to regulate our emotional ties and
feelings and certify our affects.

So, in this way, Phase 2 is nothing else than the persecution/
continuation of Phase 1 – you just changed the name,
as you did with the European Stability Mechanism (ESM).

We have understood people, for sure, don’t die for the virus alone.
So people will be allowed to die and suffer, thanks to you
and your laws, for misery and poverty.
And, as in the “best” regimes,
the blame will be dropped only on citizens.
You take away our freedom and say that we looked for it.
Divide et Impera (Divide and Rule).

It is our children who will lose more, who are ‘raped souls’,
with the help of the so-called “guarantor of their rights”
and of CISMAI
(Italian Coordination of Services against Child Abuse).

In this way, the right to school will be granted only with a
bracelet to get them used to probation,
to get them used to slavery –
involuntary treatment and to virtual lager.
All this in exchange for a push-scooter and a tablet.
All to satisfy the appetites of a financial capitalism whose
driving force is the conflict of interest,
conflict well represented by the WHO, whose main financier is
the well-known “philanthropist and savior of the world”
Bill Gates.

We all know it, now:
Bill Gates, already in 2018, predicted a pandemic, simulated
in October 2019 at the “Event 201”, together with Davos
(Switzerland).

For decades, Gates has been working on Depopulation policy
and dictatorial control plans on global politics,
aiming to obtain the primacy on agriculture, technology
and energy.

Gates said, I quote exactly from his speech:

“If we do a good job on vaccines, health and reproduction,
we can reduce the world population by 10-15%.
Only a genocide can save the world”.

With his vaccines, Gates managed to sterilize millions of women
in Africa.

Gates caused a polio epidemic that paralyzed 500,000 children
in India
and still today with DTP, Gates causes more deaths than
the disease itself.
And he does the same with GMOs designed by Monsanto and
“generously donated” to needy populations.

All this while he is already thinking about distributing
the quantum tattoo for vaccination recognition
and mRNA vaccines as tools for reprogramming our immune system.

In addition, Gates also does business with several
multinationals that own 5G facilities in the USA.

On this table there is the entire Deep State
in Italian sauce:
Sanofi, together with GlaxoSmithKline are friends of the
Ranieri Guerra, Ricciardi, and of the well-known virologist
that we pay 2000 Euro every 10 minutes for the presentations
on Rai (Italian state TV.
She’s probably talking about Burioni). -

Sanofi and GlaxoSmithKline sign agreements with medical
societies to indoctrinate future doctors,
making fun of their autonomy of judgment and their oath.

Hi-Tech multinationals, like the Roman Engineering
which is friend of the noble Mantoan, or Bending Spoons,
of Pisano, which are there for control and manage our personal
health datas in agreement with the European Agenda ID2020
of electronic identification,
which aims to use mass vaccination to obtain a digital
platform of digital ID.
This is a continuation of the transfer of data started by
Renzi to IBM.
Renzi, in 2016, gave a plus 30% to Gates Global Fund.

On the Deep State table there are the people of Aspen,
like the Saxon Colao, who with his 4-pages reports,
paid 800 Euros/hour, with no scientific review,
dictates its politics as a Bilderberg general
as he is, staying away from the battlefield.
The list is long. Very long.
In the list there is also Mediatronic, by Arcuri
and many more.

The Italian contribution to the International Alliance Against
Coronavirus will be of 140 million Euros,
of which 120 million Euros will be given to GAVI Alliance,
the non-profit by Gates Foundation.
They are just a part of the 7.4 billion Euro fund by the EU
to find a vaccine against Coronavirus –
vaccines which will be used as I said before.

No money, of course for serotherapy, which has the collateral
effect of being super cheap.

No money for prevention, a real prevention, which includes
our lifestyles, our food and our relationship with the environment.

The real goal of all of this is total control.
Absolute domination of human beings, transformed into guinea pigs
and slaves, violating sovereignty and free will.
All this thanks to tricks/ hoax disguised as political compromises.

While you rip up the Nuremberg code with involuntary treatment,
fines and deportation, facial recognition and intimidation,
endorsed by dogmatic scientism –
protected by our “Multi-President” of the Republic
who is real cultural epidemic of this country.

We, with the people, will multiply the fires of resistance
in a way that you won’t be able to repress all of us.

I ask you, President, to be the spokesperson and give
an advice to our President Conte:
Dear Mr. President Conte, next time you receive a phone call
from the philanthropist Bill Gates
forward it directly to the International Criminal Court for
crimes against humanity.
If you won’t do this, tell us how we should define you, the
“friend lawyer” who takes orders from a criminal.

Thank you.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

WHO ville forby reiserestriksjoner:
 
NasjonsForent KRIG mot verdiløs = 'overflødig' befolkning

Covid var høyst velpublisert lenge før februar, da WHO, et såkalt
'helsevesen'
erklærte frihet for alle kinesere til å reise
hvor i verden de ville, uten "fryktskapende" begrensninger.

4.februar: "The World Health Organization has again warned
countries against imposing travel restrictions to tackle
the coronavirus outbreak,
asserting that doing so
would create “fear and stigma.” ( kilde: )
 

" the same WHO that declared a global pandemic emergency
now says there should be no travel restrictions
to stop the spread of that pandemic."

Tidlig påtalt her : - - - ( og her )

Maktetaten skulle ikke ha noe av restriksjoner imot
bærere av viruset som skulle befri
nødlidende pasient 'kloden' -
den skal befris for arbeidere og fattigfolk uten $Helseabonnement.

En viktig oppgave å bekjempe klodens kyniske fiende 'Sapiens',
det 'forstandige menneske'? som er så miljøskadelig - -
som man har pumpet fullt med selvmordstanker panikk og forakt.

Ikke helt ny tankegang - denne Massedød-Plikten > .... ifølge 'tenkere'...
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Kina-syken: Hva trenger vi å vite om COVID virus ?

Først: hvor lite verdens høykompetente forskere vet om det,

her ifølge en av dem: multinasjonale dr. H Djaballah via
nøkternt koreansk pressemedia.

Kina, som leverte varen, anklages for tidlig å ha belagt
viktige fagfakta qva statshemmeligheter, alt fra nyheten
om utbruddet, og truet sine fagfolk til taushet - kinesere
må 'bevare ansikt'?

"These combined giants [WHO og Google-maktbasen] could not
even stop political misinformation; how could they stop
misinformation about a virus?"

"For an organization, seemingly fighting misinformation,
WHO seems like it is also fueling it"

CoV2 viruset oppfører seg grunnleggende annerledes enn sine
antatte 'slektninger' og overrasker forskerne.

Men Klar Beskjed på sjeldent nivå: Start gjerne med
video-interview -- samt -- overblikksartikkel +historikk .

Mediapublikum er ellers ikke bortskjemt på nøkternhet.
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Nødstid-depresjon dacapo? Strengt smittevern

kan diktere det, og true samfunnsstabiliteten.
Kalkylene granskes nærmere her >

Er det produktiv ytelse å sitte innestengt?

Kjøper innestengte Nye Biler ?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Hvorfor akkurat Italia?"

den iltert mørkebrune flekken på smittekartet.

Italia - Hvorfor?
Kan være hoderegning for den som skjønner "forkurs i matte".

eksponentielt forløp, doblingstid en snau uke. Præriebrann.

" 'Why Italy?' is the important question
and it has a simple answer: No reason at all. The only thing
that makes Italy different is that the first couple of
[community-transmitted] cases arrived in Italy about 10 days
before they arrived in Germany, the United States or Canada.
So if other countries aren't going to react in an extreme way
right now, they're going to become Italy."

( tenksom reportasje fra katakriseområdet , cbc )

Også italienernes tradisjonelle antikke krigsstrategi:
"Vi KOM da vi SÅ hvem som VANT."

Har du bedre strategi, så send den inn fort til krise-
forvaltningsadministrasjonen.
Den gjeldende nå skal være å håpe at det ALLTID skal være
fortsatt friske og lydige utenlandske matprodusende land
som kan holde oss mette i hver våre muntre fangeisolater

Men dette er et gensløydet krigsvåpen, uten noen bremser
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Biovitenskapelig krigføring feirer nær 100 år
i planet-utslettelsens tjeneste.
Hva ideologi har mest å tjene på den ?

Noe gikk virkelig skjevt i Wuhans forskningsbedrifter. Hva da ??

Var det alvor med den karantene-bevåkningen ?
 

"Krigen avlyses pga. pesten"
..eller er det faser av samme world mission ?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Krigen avlyses pga. Pesten ?

IRANs myndighet går ut med veldig bleke prognoser om sitt
Korona-VIRUS.

Må de utsette å utslette Israel, til etter Jesus Gjenkomst?

Iran er jo krigførende makt, i ferd med å ikle seg vervet.

Da skal de vel gjøre propaganda og skryte sterkt over hvor
farlige de er?
Men en helt annen, ydmyk tone går de nå ut i:
Lyder mer som en 'dødsens ærlighet', pestviruset ser de nå
ramt alvorlig på. Ikke kan de gjemme alle likene i gatene.

Det hender folk blir rått interessert i ærlighet når de
erfarer at døden er rykket dem svært nær:

“This disease is a widespread disease. It has reached almost
all our provinces
and in one sense it is a global disease,” Iran’s President
Hassan Rouhani admitted …

If we take a look at information coming from non-government
sources inside and outside Iran we will understand Rouhani’s
words were an understatement.
First of all, Iranian lawmakers such as AbdulKarim Hoseinzadeh
revealed that in the holy Shiite city of Qom and Rasht, another
Iranian city the situation is so bad
that streets are full of dead bodies.
“Corpses in Qom are piling up.”

En pandemi kan vel ikke bli global i mer enn "one sense"?

"The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) refuses to seal
off Qom, however, because of its holiness to Shiite Muslims

so people are advised not to kiss the holy shrine in the city.
 
-pressbilde-
( en skikk de har hatt sterkt gående )

In Tehran the situation is not much better and experts warn that
by the end of.. 22 March, a staggering 40 percent of the population
will be infected with the virus.
 

Her leser vi litt analyse fra en mer nøytral part.
 
og enda litt sam(ende)tidshistorie -

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Full spredning": Corona-sakramentet?

Statsautorisert apokalyptisk galskap.

Dramaet nærmere dekodet:

Det finnes en ekstremt pavestatlig religion/ Stat som gjennom
styre og presteverk ivrer for at troende, ikke minst barna,
bør oppsøke de Corona-hjemsøkte Hell-igdommer, der likene nå
trenges i gater og parker, for å slikke disse interiørflater og
demonstrere at ikkeno kinavirus kan skade den sant hengivne.
Statsmyndig eksport av sådan straffedom som voksne nasjons-
ledere ellers forsøker uhyre anstrengelser for å isolere, så
langt mulig.
Enkelte andre statsgalskapsledelser vil holde det straffbart å
røpe hvilken verdensreligion som iverksetter så dyp djevelskap,
for bare benevnelsen vil bevise at sladrehanken var full av
kriminell forakt for 'religiøs gruppering eller ymist likskap'
og må inndras. F.eks, 'Sciento-Satanisme' må alle vise aktelse
for, den er vernet av Wrongwegiansk lov samt Jesaja 5:20

Uskremt nyhetskilde gjengir dog fornærmet part:
(mulige sunt bevarte verdensdeler) .."need to intervene urgently.
..pro-regime people urging even their own children to lick the
virus-infested shrines.. not only child abuse, also helping the
Corona spread.. to other countries."
"Devout Iranian Missiloons are releasing videos showing the faithful
licking and kissing shrines to show they have no fear of
infection during the country’s escalating coronavirus outbreak."

Sånt får definitely ikke være news in the state of WRONGWAY,

men følger du NRK og kan såpass videreslentrende-Matte at du
gjenkjenner et Eksponentielt forløp ,
så byr kanalen på grafer over insidens og kumulativ stat-i-stikk

her herjer knusktørr præriebrann uhemmet, en kan taksere doblings-
tiden karakteristisk for sådan graf, og fremskrive til Mt.24:22
som hører til dette pensum.
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hvis det var du -

Hva slags hypnotisk folketaler, prest,
diktator eller naturvernriktig politiker kunne klare å
overbevise deg eller meg, om å ofre barna til Corona-virus:

å ivre dem opp til å slikke gudebilder e.l. midt i et smitte-
rammet distrikt der lik blir liggende i hauger.. der de ble
likerettet..
Kan slik hellig-iver oppnås uten rå tvang?

Adolf Hitler kunne beherske dypere psykiske krefter i sin
talekunst.
Og egentlig krevde han inn store ofre av "sitt" rikes ungdom,
motiverte en slags hellig offeriver. Så egentlig hendt før?
..men om det var like hårrivende psykopatisk galskap løs ?

Terrorisme i gatene får knapt plass blant hete nyheter lenger,
og du trenger ikke så stiv militær opplæring for å meie ned
random fotgjengere med passe tung motorvogn. Folketerrorisme
av 'Inspire' modell , men de kjører ikke ned sine egne barn
direkte og egenhendig.
 

Klodesamfunnet har sitt offerpresteskap på naturvernlinjen,
beredt til 'barneofring til ungdomsarbeidet'.

Tidens vernebevisste asketiske yogi-tenkere har nemlig
identifisert all naturharmonis arge og uforbederlige fiende:
arten som heter de sapiente, det kunnskapsrike human-primat.

Våre globaleste, globoidgaleste 'elite'tenkere er i gang med
å overbevise oss om vår totale skyldbyrde, som krever drastisk
nedskjæring av oss unyttige matspisere, oss vanlige arbeidere
i pyramidalt tuesamfunn. ( kort omtalt her )

om det er til å tro, kan støttes til observerte fakta -
deres skadeGlade budskap angir
at milliarder mennesker snarest må dø, så 'kloden kan reddes'

i dette får de kongelig og høyakademisk følge av en lang rekke
'intellektuelle'
som bifaller den snarlige utslettelse av minst 95 prosent
av klodens nålevende storglobale søskenskap

og klokt skal det være at de 'unyttige matspisere'
heller lærer å spise hverandre

Ikke noe vi finner på til underholdning -
Hvordan lever vi i et globoidalt-galt tidsklima,
Ta gjerne opp spørsmålet med din mest avholdte politiker.
 

Mer hjertevarmende program fra 'ledende, selvutslettende? tenkere'

Hvem kunne ha fordel av ugjerningen, pleier vante krimlesere
å krysse av.
Noen som hater menneskeheten i alle dens raser og utgaver?
Forsyner oss med draps- og selvmordsmotiverende 'kultur'
fra akademi ned til bladkiosk ?

De vil si det bare er de granskende journalister som er gale,
for de bruker falske og konspirerte kilder.
Hitler mente akkurat det samme, om små frihetselskende nasjoner
som drev trassig uforstående motstandsarbeid, uten noe blikk
for Skjebnemaktenes totale geniale generalplan for vår klode.

Uskremt nyhetskilde

Krigen avlyses pga. Pesten ?

hitler jeg naturligvis litt, siden noe finnes å lære
av historien. Derfor myrdes uavhengige journalister,
mer reelt reformative statsledere og våkne historielærere.

Bor du i våkent eller søvndysset land?

Kan vi klare å fastsette et galskapsnivå som entydig vil
kunne diskvalifisere både diktatorer, politiske 'tenkere' og
åndelige 'ledere',
ifall vi må ta over tenkningen selv, som vi nådigst slapp
å være brydd med?
Har vi snart 'Full spredning'?
 

( K.Schjelderup om Hitler-rikets blandhedenske ego-religion )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

SKUMMEL VOLD i liten avsides polar-republikk:

Sånt må en finne i utenlandske nyhetskilder,

WRONGWAY heter den knapt siviliserte stalin-staten
der nyhetene skal vokte seg for å avsløre fakta

og herfra melder uavhengige kilder:

4 Muslim Men Assault, Kidnap Christian Preacher –

Demand He Convert To Islam Or Be Killed

Les kort oppsummering her :

Hvorfor er ikke sånt nyheter, spør lokale samizdat-skribenter.

Den pedagogisk-riktige forenklede saken leses f.eks her
 

Noen få land skal være såpass frie og opplyste
at de tillater informasjon
om hva for styrker som gjennomfører åpenlys krig
mot oss.

Men i Wrongway må folket respektere religionsfriheten
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Bokbålet lever?

Skal biblioteket "plikte" å ødelegge alle ymt som
noen tenkeligvis kan oppleve ubehag ved?

Hvem oppfant, hvem dekreterer slikt ?

Blankeste kulturrevolusjon?

Hvilke tanter vil du ha til å diktere deg
hva for tanker du ikke engang må se på?

Her rapporterer skjeggprydet nyhetsbedrift >
 

Dukket spørsmålet opp her?

( - 'trigger'-temaer - ) ( - Skadeadvarsler bakpå? - )

..men her gjelder det ikke bare 'risikomerking', snarere:
Skal Bokbålet få tale sitt hjerte(løs)språk?

  • Da Diktaturet ble så medfølende! -

( oppr. spor )
- uff slik avhengighet - (apropos noe helt annet)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Døde kinesere blir plukket opp fra gatene
og kjørt i likbiler til krematoriene,

som kjører full gass hele døgnet
uten å klare å holde følge med pandemien.
 

Men den som "tror på" de ugodkjente gatebildene,
er bare fanatiker og mørkegrøssist, får vi vite.

Sikkert bare student-ablegøyer som kler seg ut ?

vi kan stole på fangestaten --
når det gjelder å tjene folket.

Litt feberhet panne belønnes med primitivt leiropphold

--- Bilder her - -

"omtrent som en vanlig forkjølelse,
kureres med helt vanlig kremasjon.."

nyttig for reisende:

"cruise ships are the super spreaders of this virus."
( 'Pandemic Denialism Disease' )
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Viktig melding fra Helsemyndighetene:

 
-illu-

 

Kilden legger til denne eminente 'lyrikken'
hvori relevant kommentar påført.
"Ever wonder why The Beatles were knighted?"

og avslutter med et signaturportrett >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Diktaturland
kan ha lansert slikt som "skoleplikt" :

da myndighetene vil eie alle mindreårige og umyndige,
haler de dem inn i sine disiplin-anstalter
der de unge kan bli propaganda-døpt og katekisert i
fordervelig eller absurd motelære, under spiseplikt.

V.Selbekk (mfl) har vitnet tankevekkende mot slike regimer,
som østsonen der han var feriegjest i sine barneår.

I England, som engang skal ha vært sivilisert, lever en pappa
til skolebarn - under trusel om både bøtlegging og inndragning.

Han holdt sønnen hjemme fra et hjerneskole-vask program
som han finner krenkende, psykisk destruktivt,
og mulig hatefullt.

en er ikke sikker på om han er en Jesus-troende, han heter nå
Jabar Hussain - "navnet skremmer ingen".

Kort om saken kan leses: 'I would go to jail for this' .

For hjerneskole-vaskemyndigheten er det strengt uniformert
viktig at aldri ett barn kommer på en upassende tanke om
små plysjbamser som kan være usikre på om de skal velge
det rosa eller lyseblå toalett-klosettrommet.
Så der må politi og rettsvesen inn - og holde parade.

"He [it?] was worried that the lessons will teach "things that
go against my religion", including "that some children are born
in the wrong body".
 

Smårollingene skal ikke engang behøve å tusle til Biblioteket
for å få oppleve kos med mannsperson i tyllkjole, - meldes det -

og på neste side, markedet som krever 'mer åpen' betjening - -
også oss 'når det blir krevet'?

mens noen tar del i bevåkning for barnas enkle rettsvern.
(som i ettertanken ikke skal forveksles med barnevernet)
"Seven Days Online as an 11-Year-Old Girl." (lenke i forrige)

Mange av dere som leser her i forumet, har gjerne egne
privatfinansierte barn, som dere ikke vil ha fylt opp med
allverdens galskap, diktatur og statsautorisert gaustad..
 

begynte det med forbud mot å annonsere etter
"To damer søkes til fóring av kofferter"?
...stakkars koffertene, som måtte gå sultne.

Forumet er til og med skrivbart.

Har De sett at Verdens-Helserådet krever at alle kinesere uten
noen restriksjoner må få reise til alle euro- og turistland
etter ønske?
Utvalgte bærere av viruset som skal befri kloden -
for arbeidere og fattigfolk uten $Helseabonnement.
En viktig oppgave å bekjempe klodens kyniske fiende 'Sapiens',
det 'forstandige menneske' som er så miljøskadelig - -
som man har pumpet fullt med selvmordstanker panikk og forakt.

Helsearbeid. - "Har De bekjempet et skadedyr idag?"

Disiplin-anstalten , historisk headache

Godt sagt! (0) Varsle Svar

VåpenVIRUS av CORONA-familie:

Du trodde virusvåpen var forbudt?

Men så er det patentert industriråstoff, og
i hendene på klodens galeste diktatorer

med én og samme gale ønskedrøm:
Likvidere befolkninger i milliarder.

Det er da BIO-våpen må til,
nå sluppet løs i foregangslandet Kinaland.

Her - kan du ev. lese patentdokumentet.

Det tilhører et nå våpenkyndig forskningsinstitutt
der assisterende verdenskeiser $Bill Gates
har kjøpt seg langt inn - -

han har for vane å kjøpe oppfinnelser, patenter,
institusjoner og bedrifter mv. ettersom han føler
behov for,
og hører definitivt med blant klodens Storeiere

som er så uegennyttig opptatt av å verne 'kloden'
at de har kalkyle for
nødvendig utslettelse av drøyt 95 prosent
av alle oss 'unyttige matspisere' og uegnede raser.
 

And so say all of them -
vel møtt til 21.århundrets rasjonelle industri-
og krigspolitikk

Du kan spørre etter pustemasker på apoteket,
men kinesiske 'turister' som skjønner systemet
har alt kjøpt norske utsalg tomme, er det meldt.

Reportasje hos N.News

Kan være langt større enn beredskapsplaner dekker..

mer om keiserlig favorittvåpen

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Redigere din nye baby?

Dr.Smith underviser i bioetikk og vet hvordan babyer nå skal
kunne tilvirkes, nemlig i et intelligent redigeringsprogram .

en vanlig sapiens-baby kan ha feil i gnomet som disponerer
for sykelighet i alderdommen.
Sånt kan de kloke nå pusse ut med nykloke tryllebrygg - -

det "vurderes tilstrekkelig trygt" av din bioniske etiker,
som ellers er sterkt skeptisk til "komplementær/ Alternativ"
medisin
(kjettere som tror det kan finnes veier til sunnhet utover de
autoritativt kartlagte) --
samt dømmer han at ingen religiøst funderte meninger kan ha noe i
etisk debatt å gjøre.
 
-illust-

 
"Scientists edited DNA in human embryos, which had been donated
by couples who no longer needed them for IVF .."

Som tidligere human-embryo har jeg reservasjoner for holdningen
til 'humant skrot-materiale' og klipp-og-lim hexbrygg-metodene.

Interesserte oppfordres til å bidra klargjøring av de detaljerte
fremgangsmåter - må brygg sprøytes inn i det utvalgte embryo på
sin ellers naturlige plass? - - Overflødige søsken bare kastes?

'the human gremline ' - det må vel være vårt nåGjeldende gnom ?
 

' Engineered Babies Only Two Years Away ' - skrue/mutter avd.

/ /

 

"Solcelledrevet solarium. Den grønne måten å bli brun på."
( Knut Nærum )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Død pensjonist til middag? (reell nyhetssak)

"Svensk professor går inn for kannibalisme for å
skåne klimaet". Svenskevits?
Tyvärr inte..

Ifall våre rasjonelt forordnende etater skulle få beskjed at
maten herved må inndras til inntekt for klimautviklingen,

har professor i kundeatferd M. Söderlund løsningen:
Vi må da bli solidariske og spise hverandre.

Dette har han sagt på stats-TV , og prøver å sukre litegrann..

men det begås under full professoral myndighet.
Tidligere hadde prof.Magnus nøyd seg med å motivere oss for
å bli vant til å spise insekter og vemmelig småkryp -
men det kan jo også bli rammet av frisktskytende priser,
så håndgripeligere kriseplaner må til.
Heldigvis har jeg null plikt til å fabrikere nyhetene..
men dette skal altså IKKE være noen morbid humor,
meldes det.

-sopleverans-

-professor-

Godt sagt! (0) Varsle Svar

 

 

 

 

Må Biblioteket oppmotivere småbarn til misbruks-objekter?

Skal barna dine kjæles og bevisstgjøres av menn i
karikatur-spjåkete sminke og grellt kvinne-utkledde?
 

-drugkvin-

og bibliotekene hylde et rått mas etter å kjønnsforvirre
de små?

Sånt pleide være blålys kriminelt.

"National conference teaches librarians
how to sneak drag queens past parents"

The American Library Association’s recent national conference
provided librarians from across the country with strategies
for advancing gender identity ideology
in schools
and finding ways to bring “Drag Queen Story Times” into
public libraries

despite the objections of local communities.

The conference was held just as disturbing stories came to light
across the country about Drag Queen Story Times (DQST)
held in public libraries.
On the West Coast, young children were photographed
having extreme physical contact with a drag queen,

while on the East Coast, a drag queen who read to young children
was discovered to be involved with numerous lurid and
pornographic sexual businesses and activities.
_

"Drag Queen Story Hour"

..this library is not new to controversy. For example, in March
2017, a Planned Parenthood-certified, pole-dancing "educator"
and pro-prostitution advocate led a graphic sex-ed workshop —
"strictly for kids only" — in the library.
 

Kjære Carl Deichman - hva bevisstgjør du ungdommen i ??
"Passer for barn fra 3 år."

Bibliotekene tilbyr 'Pride for de yngste'

 

'Drag-kvinns'?
da.WickedPedofoolia
sv.Dragdrottning
 

Men den som forfører én av disse små som tror på meg,
for ham var det bedre
om en kvernstein ble hengt om halsen på ham
og han ble senket i havets dyp.
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Kan du vennligst presisere:
1. hva er det du prøver å si?
2. hva mener du med denne formuleringen:"Skal barna dine kjæles og bevisstgjøres av menn i
karikatur-spjåkete sminke og grellt kvinne-utkledde?"

Det virker på meg som om du mener transkjønnethet eller til og med bare det å kle seg i drag burde vært kriminalisert,evt. drept basert på det siste sitatet der...

Du virker som om du er på vei stadig lengre ut i ekstremismens hengemyr.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Global krig om barnesinnet: "be a KID #DRAGQUEEN?”

The network used its CBC Kids Twitter profile to ask the question,
“What’s it like to be a KID #DRAGQUEEN?”
The children are also depicted celebrating the LGBTQ experience
at pride parades.

.. Bibliotekene tilbyr 'Pride for de yngste'
Kjære Carl Deichman - hva bevisstgjør du barna i?

Noe pip i vår lovgivende forsamling?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

hvor er den ekstreme

Etter oppdrag fra 'Redd Barna' gjorde et kjent institutt
undersøkelser av "nordmenns kunnskap og virkelighets-
oppfatning omkring seksuelle overgrep mot barn i Norge".

Det er kartlagt hvor alvorlig ulike situasjoner og antatt
mulige overgrep vurderes (2015)

og bl.a. spørres om "Kosing og kjæling med barn på en måte
som andre voksne kan oppfatte seksuelt" - -
hvor 77 prosent regner det for definitivt et overgrep,
hvorav 56 % som 'alvorlig overgrep', 21 % 'mindre alvorlig'
14 % 'tviler' og bare 2 % sier 'Ikke overgrep'.

Publ.rapport her 'fakta om overgrep' >

Lenkene i forrige fører til eksempler med rel. eksplisitte bilder.

om lov/kriminell vurdering --DinUtvei----297--

 

§ 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller
fremstilling som seksualiserer barn
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som

a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn
eller fremstilling som seksualiserer barn, . . .

d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig
forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt
i bokstav a, eller
e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i
kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder
med seksuelt innhold.
Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller
fremstår som under 18 år.

§ 305. Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som
a) i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen
uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.
b) tvinger eller forleder et barn under 16 år til å utvise
seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre
forholdet rammes av strengere bestemmelser.

Global krig om barnesinnet.
"Tenk deg å bli feira som drægg showdronning"

Bør ditt bibliotek politianmeldes?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Jeg må innrømme at jeg ofte lurer på hva du prøver å si med dine innlegg, og det er sjelden jeg får inntrykk av at det har noe med bøker å gjøre. En av oss har visst misforstått hva dette forumet er.

Godt sagt! (13) Varsle Svar

Takk for at du tar bladet fra munnen, Bjørg. «Bokelskere.no er et nettsted for alle som elsker bøker. (…) Bokelskere.no er et uavhengig, vennlig og åpent rom med fokus på lesing (min understrekning). Et sted hvor folk kan føle seg hjemme med sin egen bokhylle, gå på besøk hos andre folk med bokhyller, eller delta i diskusjoner med bra bokfolk.» Sitat fra Om bokelskere.no.

Ikke et nettsted der man skriver kryptiske innlegg om det som faller en inn, uavhengig av om det har med bøker og forfattere å gjøre eller ei. Til den slags finnes det andre kanaler.

Godt sagt! (17) Varsle Svar

Hamas: "Barn OG sivilpersoner står bak

ballongkrigen, ikke vi Hamas.

Derfor har Israel ansvaret for ballongterroren -
siden de iblant trekker seg fra "samrådsforhandlinger"
bare fordi de får dyrkningsland ødelagt.
Noen tenner ikke i det hele tatt, kan ikke være sånn
ment, tilfeldig skogbrann åsså vet vi at farmerne
tenner på sjøl for å få erstatning av regjeringen!"

På topp av det, stenger de iblant kjøringer av
drivstoff til Gaza. Tror de kanskje det er krig?

Scener fra de fredfylte forhandlingene >

liten hilsen på arabisk >

Søk på temaet >

_
 

"Hamas has defended suicide attacks as a legitimate aspect
of its 'asymmetric warfare' against Israel.
In 2003 .. Hamas resumed suicide bombings in Israel
as a retaliatory measure after the failure of peace talks

..but they are considered as crimes against humanity
under international law.
In a 2002 report, Human Rights Watch stated that Hamas leaders
"should be held accountable" for "war crimes and crimes
against humanity" committed by the al-Qassam Brigades.
( en.wikipedia )

-illu-

The damage to Israeli nature, agricultural lands and wildlife
has been estimated in the millions of dollars, and has affected
nearly 10,000 acres of land in southern Israel.

'ord til de kloke'

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Sønn av Hamas-patriark rømmer landet og avslører 'alt':

Suheib Yousef, son of Hamas co-founder Sheikh Hassan Yousef
..flees the organization.
“If Hamas gave up power, there would be no problems,” he says,

calling the organization “a racist terrorist organization
that is dangerous for the Palestinian people."

Suheib.. deserted his post in Turkey, flew to an undisclosed
Asian country
and then gave an interview to an Israeli journalist
in which he excoriated the terrorist organization’s corruption.

Yousef told.. that his last position was in Hamas “political
branch” in Turkey, which he claimed is actually a spy unit
utilizing advanced equipment to listen in on top PA leaders
in Ramallah. He added that the unit also spies on Israel and
on other Arab countries, but would not elaborate.

According to Yousef, Hamas intelligence gathering “isn’t for the
Palestinian cause,” but is rather sold “to Iran in return for
financial assistance,” which arrives through Turkish banks.
 

Neppe noen grei ferietur, men så opposisjonell kan en ung herre bli.

Yousef also chastized Hamas leaders for sending other people’s
children to commit terrorist acts.
“I want them to send their own children to carry out attacks,”
he said.
“Why doesn’t [Hamas leader] Ismail Haniyeh go to the fence
to throw stones?"

He said he was “shocked by the behavior” of leaders who ignore
the hardship and poverty in Gaza while living opulently in Turkey.

== Nyhetsartikkel her ==

..og noe eldre aktuell kommentar

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Å normalisere Googles tankestyring er mulig, men

jeg kan bli myrdet for å ha foreslått det"
 

Google’s shaping of people’s attitudes and behaviors
through its control of internet searches amounts to something
“way beyond” a monopoly,
determined Dr. Robert Epstein,
senior research psychologist at the American Institute for
Behavioral Research and Technology. (...)

“Google algorithms are having a dramatic impact on the thinking,
behaviors, attitudes, beliefs, purchases,
and voting preferences of two-and-a-half billion people,
right now,” stated Epstein.
“That’s the power they have. That’s the power they’re exercising.”

Google’s status is beyond that of a monopoly, explained Epstein.

“This is what a totalitarian regime does,” said Epstein of Google’s
leveraging of its power in pursuit of political ends.
“This is not a monopoly. A monopoly fixes prices.
That’s not what this is. This is way beyond that.
This is repressive government. This is a totalitarian,
authoritarian government
that at this point rules much of the world.”

Nyhetsinnlegg her >

“I did have someone in 'law enforcement' approach me
after I had presented this idea to a small group of people
and he told me he thinks I’m going to get killed sometime in
the next week or two in an apparent accident,”
Epstein remarked. “I’m thinking,
‘Wow, these law enforcement people have a great sense of humor,
I guess,’ but he didn’t seem to be joking.”
 

Obs.: 'Algoritme' er i ferd med å få ny betydning i media :

her vil det gjelde sterkt kompliserte regler for hva som får vises,
og hva som må gjemmes
for så enkle mennesker som det er vedtatt at vi skal bli

Godt sagt! (0) Varsle Svar

FN-rapport:

Julian Assange har utsatts för psykisk tortyr

genom förtal och offentlig mobbning,
rapporterar Reuters.

Kort pres. her , og mer ->

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Verdenskrig klar for sjøsetting i Iran?

"seems far too similar to Iraq whereby President Bush used
the fallacy that Saddam Hussein was keeping weapons of
mass destruction in order to lure the American people
to his side,
but could we really witness a direct repeat here?"

by Tyler Z.Hedge

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Journalistikk KRIMINALISERES

journalist Glenn Greenwald:
Det här är att kriminalisera journalistiken

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

UN: vår planet må AVfolkes - av humane grunner!

Sørgeannonsert her >

nyere-historisk bakgrunn >

avd. rykende revolver:
American suburbs and rural areas must be completely depopulated.
This process is underway >
and the Obama administration (hvemda??) is accelerating the process.
_

Oppdatering i koleraens tid, april 2020:

¤ Planet-eiernes planer ¤ . . . ¤ av Tenkningens Høydepunkter ¤
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Blir Maskin-Intelligensen brått 'dypsindig', [EKSTRA]

ikke så klønete som det en tid så ut til?
Forstår den snart oss - ved våre egne midler, intelligentere
enn noen av oss? Hvem vinner sluttspillet da?
 

Den tyngste grunnen til å ta spørsmålet på alvor,
er hvem som alt gjør det:
Militærvesenet og -industrien.
De må vite hva som er reelle metoder og trusler, eller tape.

Interessen hos militære eksperter og statsdiktatsjefer
vitner om at emnet ikke bare er underholdning, kino-
effekter eller 'dverg i lådan'.
Soldatene forsterkes, og snart erstattes, av krigende
automatikk, utdannet i å bedømme situasjoner og
utslette detaljer som kan fortjene det. Deg og meg?

Cyberkrig er het mote, hvis du er en nasjonseier med
noen ledige bombardillioner på budsjettet, så du kan gå
videre til neste spillenivå.

En annen rutinert spiller med cyber-interesser heter paven
og stolen hans.
Religiøs betjening kan finne på ureglementert tull, og vil
kunne erstattes av kunstig dyp-analyserende sjeleterapeuter -
vårens utgave her >
og skjønner de oss mye bedre enn vi dem, blir prosessen
kort til å kwanonisere, ja avgude og tilbe dem?

(vitner: -- BBC -- .. -- Verdens Lekepark -- )

 
Om du har møtt en algoritme før?
I den cyber-krypto-biologien hagler nyhetene fort.
 

"Another program learned to play chess from scratch ...
becoming the greatest chess player of all time after just
nine hours playing against itself."

Men hva kan motivere et intelligensprogram, vil det simulere
frelser eller dessverre listig djevel - nok en gang?

Denne rel. forståelige populærforsk- artikkelen
skal vel gi et ganske saklig overblikk
over hva de konvensjonelt biologiske hjerner nylig har tenkt seg:
ved formodentlig den potenteste aktør på feltet,
i pengemakt og dermed snart i regjeringsmakt?
(Google er navnet, 'never-evil' Google som du kan ha hørt nevnt.)
 

Med mindre Vlad Putin snart trykker på sin
aller farligste panikkALARM knott?
-men hvem skjønner hvordan noen få milliarder humane hjerner
skal kunne kontrollere, i enhver forstand - 'the demon'
som kyndighetsgrunder Elon 'Tesla' Musk allerede
har sagt seg redd for?

Det er alt 20 år siden de humane stormestere i sjakk nektet
ethvert videre samrøre mot den dypblå IBM mesterspilleren.

Neste trekk fra stormestrene over Verdenspolitikken ??
De møter nok snart utfordringen.
Hvis samfunnet står til over påske?
 

'Deep Mind and Google' - artikkel

"And he had power to give life unto the image of the beast,
that the image of the beast should both speak,
and cause that as many as would not worship the image
of the beast should be killed."

( fra frivillig pensumtillegg )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Imbesil hån til maten?

Hvis du driver megadollar industri i matservering, og
vil finne et tema med kundeappell.
La oss si du vil inn på et kontinent der kundene flest er
fromtfølende muslimer.
Da må det være genistrek å servere i begere og baljer med
skrikende respektløse Muhammed-karikaturer ?
Dekorere alle kjedebutikkene med slagord og bilder som
ikke etterlater tvil om hvem det er rett å forhåne ??

Kjekk måte å vri opp turtallet på verdenskrigen ?
 

En pengesterk anonym business divisjon har alt gjort
satsningen, men har valgt de Jesus-troende som sitt
foreløpige yndlingspublikum å håne.

"Han åpnet ikke sin munn da han ble spottet".

Men skulle noen av protestantene protestere -- på et
vektig regjeringsnivå, da vil det vel bli ny fart i å rulle ut
ny, passe drakonisk straffelov mot respektløshet som
kan ha virket rammende på noens religiøse følelser.
Og klar beskjed om at krenkede part godt kan være helt
hypotetisk og aldri meldt noen protest.

Ja, se om ikke norsk straffelovgivende kleresi alt har
kommet kravet på streng kirketukt, ydmykt i møte ?
Se nå etter.

En concerned privat etterforsker har dokumentert den alt
lanserte forretningsmessige provokasjonen utenlands -
presentert i kortvideo her >

Den ikke helt vanilla ice scream kan muligens være mer
spiselig enn de verbale og symbolske usmaklighetene den
serveres i.
( vår utsendte hadde ikke lyst på å prøve )
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Og vedtar forretningsstanden å søledøpe barna,
kan det da hindres? Er pusherne i sin enkle rett?

Vil noen spandere å la det angå seg?

Vedlagte ufyseligheter er det helt frivillig om
noen vil se på. En kan alltid slå av nyhetene,
om de skulle ha en tendens som mishager det styrende
Likesæl-vesenet.

Morbid-komiske? Plagg & Kortvarer ( You-video >

- I scream! -

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Uhæ, Nå OFRER vi Trond"- referat av komisk T-trøye.

Viser tre lekende småskole-unger. Lederjenta løfter diger
ritual-dolk, sikter mot hjertet
til lekekamerat liggende
flatt ut. Kamerat 2 holder bena hans. Umotivert nifs svart
katt viser interesse for 3 lekeklosser som viser sifrene
"6" "6" "6". Trøya tekstet Let's Sacrifice Toby.
Undertitel: Activities for children.

"In reality children are being sacrificed every day in
Satanic rituals around the world.
100 000s children go missing every year, never to be found"..

mens folk ikke bare kjøper slike trøyer til morsomme gaver,
de bærer dem daglig selv og kaller det satirisk moro.
Diabolsk gøy?

Neste trøye, tekstet Activities for children: Skolegutter
kostymert sjørøvere [med hodeskalle på svart uniformslue],
spar opp grav på off. 'Cemetery' gravplass og kaster unna
skjeletter og hodeskaller: "Lets Dig for Treasure", skjer
en mørk natt i høy stemning..

-valgt bilde-
 

Markedsforing >

Ny trøye, mer lekemoro for barn: den minste snaut 3 og
klamrer om plysjbamse. "Lets Summon Demons", ledergutt
posisjonert i autentisk okkult pentagram-sirkel med vokslys.
Dertil 3 andektige småskolebarn, som vil lære seg å
påkalle demonene. Opplært i bekjennelsesfri moderne skole?

Forskningsinteresserte kan forts. oppdatere seg fx. her >
 

Dette tastes inn mot bakgrunn av dystre nyhetstegn --

'Freden blir tatt bort fra jorden', bibelpoetisk sagt.
Abonnerer folk bare på homogeniserte headshrink-nyheter,
får dere knapt noen reell peiling på hva som skjer:
Lutter kjendis-stoff og spjåk, der hedrede nå pensjonerte
redaktører skulle gripe til krigsoverskrifter på side 1.

"Og så mange som går fram etter denne rettesnor - fred
og miskunn være over dere og over Guds Israel!"
( Paulus, brev til Galaterne )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Intelligens-simulert 'sjelesorg'?

“With artificial intelligence we are summoning the demon,”
said Elon Musk. [Tesla-grunnlegger mv.]

"resident robot teacher of Buddhist thought"
forklarer traveller.com - >

-portrett-

 
og IQ-simulatet presenterer seg selv her
i tankerystende- vekkende You-video >

"there are ambitions to enhance Mindar to be able to respond
to visitors’ questions and diverse personal problems."

Perspektiv-artikkel

Robot-prosjektet kalles Mindar og regnes å avbilde den japanske
statsaut. gudinne K(w)annon som også navnsatte en kjent kamera-
og optikk-industri, Canon.

Skulle ikke tro hun engang trengte å bli kanonisert
av paven, men han kommer nok settende når han får lest nyhetene.
 

Allso sprach Elon Musk :

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Speiderkorps Ulvungene: Mer Myndighet, Nå!

Du husker kanskje sånne Flotte Korps som Frelsesarméen ?
De hadde maktmidler som Militærmusikk Brass,
noen gudelige Krigsrop iblant - og Lotter
i tjeneste som milli-Tanter.

Bilde_Bil

Beklager, det var feil bildetekst.
Originalen lød:

SHARIA POLICE: Muslim Community Patrol in Brooklyn


Driving Cars That Look Identical to NYPD Cruisers,
Wear Outfits That Look Like Cops

i alle fall var det noen fromt-mente Ulvunger
i helt militær alder og Rrettstilling
som krevde POLIS identiske uniformer,
ønsket seg pikettbiler med utrykkingsBLINK

og ble bønnhørt - av Santa Kloss, byMajoren
 

her er artikkelen i original > attåt

" Vi står gjerne Militærvakt - i dem-andres uniform "?

 

Bilde ompkelF

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Svarte spøkelsesriddere på dundrende megasykler.
Frihjula bøllearmé etter kjente forbilder

MC-banden 'Germanys Muslims' er klar til å beskytte de
Underkastelse-troende mot ubehagsytringer i fall Tysklands
lovregulerte poltistyrker ikke opptrer submisjonerte nok :

-forbilde-
 

Muslim vigilantes enforcing Islamic justice have become
increasingly common in Germany.
The government's inability or unwillingness to stop them
has led to the rise of anti-Muslim counter-vigilantes.

Germany's BfV intelligence agency, in its latest annual
report, warned that an escalating action-reaction cycle
could result in open warfare on German streets.
..In November 2016, the Wuppertal District Court ruled that
the Islamists did not break German law
and were simply exercising their right to free speech.
The ruling, which effectively legitimized Sharia law in Germany,
was one of a growing number of instances in which German courts
are — wittingly or unwittingly — promoting the establishment of
a parallel Islamic legal system in the country.

"Even if we still refuse to believe it: Parts of Germany are
ruled by Islamic law. Polygamy, child marriages, Sharia judges —
for far too long the German rule of law has not been enforced.
Many politicians dreamed of multiculturalism....
This is not a question of folklore or foreign customs and
traditions. It is a question of law and order.
If the rule of law fails to establish its authority and
demand respect for itself,
then it can immediately declare its bankruptcy."
— Franz Solms-Laubach, parliamentary correspondent

( e. S Kern )
Relatert: Bypoliti utsorkes til kjekke frivillige >

PS usikkert hvorfor ryggskjoldet er datert 1438, muligens
rel. til denne submittistiske unionskongen av ca kaliber Karl_12.?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Religiøse satanister skadesaksøker filmweb for BLASFEMI ?

I alle fall for en slags rettighetskrenkelse, mot et slags
'beskyttet' varemerke -
men også 'skade på rykte og omdømme' er lagt inn i regningen,
ganske kloss innpå 'blasfemi' - -

Det skal koste 50 mill dollars, bare å ha kanskje feilfremstilt
de fromme religiøst fornærmede
( som du neppe ville møtt på en mørk gate? )

Nærmere om fornærmede hos wikipediatet >

 

Litt av en nettkonflix -

er det egentlig mulig å registrere offentlig beskyttelse av
en angivelig gudemakt, 'de-itet'?

Så ikke noen slemme hedninger kan komme og røve den bort,
eller rettfrem krenke de satanister som setter sitt livshåp til den.

Vi skal visstnok lære å respektere fromme rettigheter heretter?

Åddasat-meldt : -- usatoday ---- telegraph ----

Noe bredere leksikon- artikkel på video, >
det varsles for rel. sterke psykiske / uestetiske audivisuelle effekter
dog, underholdnings-flixeriet ville by på samme vare..

men den off. registrerte fromhetsforvaltningen > gikk først i svingdøra?

og originalvaren skal visstnok representere det skeptiske
tvesyn, tåler eierne selv slikt ettersyn ?

Fornærmede har visst alt vært i rettstvist tidligere >
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

HOLOCAUST i Afrika: Der kan det ofte skje mye slemt,

det visste vi. Men må det nå renskes ut fra nyhetene?

"Dette folkemordet blir bare omtalt i kristenmedia",
hintes det. Ikke presis sant, men ligner pent: Detaljene
spas ned under kakepynt, dempes ned i omskrivninger.
Her er flere kilder fra Nigeria:

Nigeria - Kasuwan Magani 2018.10.18
Dozens are reportedly killed when Muslims attack Christians
at a market while shouting praises to Allah.

Stillingsoversikt
Geller

'Premium' , dagblad fra åstedet
Grovsøk m.støvsuger

(ekstra!) Newfreespeak implementert :

..Prohibit gender specific pronouns and be more inclusive by using
gender “neutral” pronouns such as ze, hir, zir, xe, xem and xyr,
rather than he, she, him or her
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

BBC: Why are Pakistan's Christians targeted?

scores of Christians have been convicted of "desecrating the Koran"
or "blaspheming against the Prophet Muhammad",

although.. most accusations are fuelled by personal disputes.

escalating attacks in recent years.. mostly motivated by the country's
controversial blasphemy laws.
 

..the then governor of Punjab who stated that Pakistan's strict
blasphemy law had been abused in the case,
was later murdered by his Islamist bodyguard

..gunmen executed six workers of a Christian charity
in their Karachi office.
These incidents, although isolated, have continued through the years.
/

Gunmen target bus with Coptic Christians

Godt sagt! (0) Varsle Svar

'Rettighetsbelagte', men reelle nyheter :
De har vedtatt å inndra ytringsfriheten for almuen, disse
business-selskaper som brått føler for at de egentlig eier Internett - -

så ettertrykkelig frivillig og internasjonalt samarbeids-basert
som internettet og WorldWideWeb alltid har vært -

dette er mao det verste du har hørt på temmelig lenge.
 

Norske lesere kjenner vel ikke så mye til kilden Breitbart -
men ikke er det folk som ville like å få rykte på seg som
tullebøtter / klovner.
Kanskje noe overraskende at Google skulle velge dem til ene-
berettiget kilde, men det kan heller oppfattes som en makt-
demonstrasjon, "skriv akkurat som vi sier".

En kontrollert lekkasje, tungt kontrollert. Om det var useriøst
fra Googles side, måtte det være som å stille i klovnedrakt på
statsbegravelse. Her kan vi nok snarere ha offisiell dystopi,
"big as life and twice as natural". Eller diger pokerbløff ?

Ikke at det skulle koste Google større gremmelse å øke
forvirringen hos norske lesere ytterligere:
De sistnevnte er alt så ferdig skremt / skuffet
over å måtte passe seg for fali gift utgitt som nyheter,
hvem kan klare å vurdere?

-img førsteluring-

'Det er typisk norsk å gi opp først'.
Bortsett fra i boksing, beinkrok og kjefterier..

Skal vi se litt på hva kilden faktisk sa --
over 85 sider 'interne notater' ? Det er høyst offentlig :
 

Google har avgjort
at tradisjonell amerikansk talefrihet på Nettet
ikke lenger vil være holdbart -
av et antall grunner forbundet med valget av president."

( uttalt gjennom Googles utpekte nyhetsbyrå , lenket her )

jaha kan det være så enkelt å inndra ytringsfriheten ?

Denne dystopi-utviklingen ®, kjører den litt fort i svingene -
eller hvem vil tolke disse annonserte nyhetene for oss?

Vi var vel ikke engang klar over at Google-trollet
eide hele Internett,

eller følte for å bløffe så, hvis det er en pokerbløff ?

Men trollet skal ha betrodd nyhetsbedriften Breitbart at
reglene skal bli helt nye -- og da er det ikke småtteri.

Les bare kunngjøringen hos Breitbart :

Tradisjonen 'Ytringsfrihet på nettet' må nå bare inndras,
ytrer trollet under brua -
hvor det mener seg å ha konTroll over hele strukturen.

"due to a variety of factors, including the election of
President Trump,
the 'American tradition' of free speech on the internet
is no longer viable."
 

"Admits Abandonment of Free Speech for ‘Safety And Civility’"
..som om de eide butikken.
Håndjern og strafferedskap ligger ferdig pusset til bruk??

Thi Friheten ble så leit misbrukt, endog tok folket og valgte seg
en president etter sin overbevisning.
Det var så feil, for han godtok ikke engang den gamle Trollunionen.

Har de klart å kapp-ete seg opp, industrimassivene -- til å
utfordre nasjoner og forsvarsallianser på pari nivå?

Og glemt å fortelle oss ett og annet, underveis til lanseringsfest.

Internett var det frivilligste som fantes, oppført av entusiastiske
universitets-staber, studenter og dataguruer som aldri tenkte seg
at 'eiendomsrett' skulle ha noe i bildet å gjøre. Viktig å vite.

Også til vanlig publikum, senere, ble 'nettet' solgt som det suverent
åpne kommunikasjonsredskapet, der ute satt det millioner av ohemult
interessante mennesker som ville kommunisere med oss, på like fot..
Hvordan ble vi heleide pyramideslaver?

Flere åddasat her :

unexplained - - - infokrig - - - RT.com - -

"confirms Orwellian-scale censorship powers enjoyed by tech giants."

og ikke-Regjeringen avsatte folket og valgte seg et annet

 

relatert

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Er vi teknikksmarte nok eller taper vi mot mafiaen?

Våre daglige redskap er utdaterte, mener Eirikso hos Nrk: >

Bare mer hodepine i vente ; bøller og svindlere har ganske
fritt fram med mobiltel og SMS.

" fungerer som om folk bare plutselig står midt i stuen din.
De trengte ikke ringe på døren, de kan gå rett inn. "

Teknikken ble utformet i en tid da man kunne vente at folk flest
hadde ca. redelige hensikter og sivilisert opptreden.
Slik er det kanskje dels ennå, men e-terror metoder og våpen
har infamisert seg leit mens beskyttelsestiltakene stadig
er primitive påklattinger, eller finnes ikke.

Storleverandørene på struktur og tjenester har vært passive
og latt det gro ned med rur og sjøgress.

(kan komme av at styrtrike bandittlaug ble storaksjonærer ?)

Banker og matkiosker måtte stadig informere oss om at de
aldeles ikke hadde sendt ut meldinger / skjemaer som så akkurat ut
som deres egne.

Men så var det så skikkelig flaut å gi inntrykk av at vi
ikke klarte å holde følge.
Telefonpanikken økte, og sysselsatte en terapibransje.
( hvorfor rimer teletorg på sjelesorg ?)

Observant skribent Hullebekk > var tidlig ute med å skjønne
lunta, som ofte ellers.

Men nå jobber gamle elitekrigere med å lappe rustningshull
fra grunnplanet av.
Nylig meldt her >

hvor det lenkes til tekster som kan kreve litt fagkunnskap.
Interesserte kan ta med tu.no og Nrk-Beta blant severdighetene.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

DEsentralisert Internett: hvor vi får eie oss selv ?

Dette ifølge nettets oppr. mesterarkitekt Tim Berners-Lee :

"I have always believed the web is for everyone.
That’s why I and others fight fiercely to protect it. ..
Today, I believe we’ve reached a critical tipping point,
and that powerful change for the better is possible  —
 and necessary."

Planene kan bli betydelig konsekvensrike med bølgedannelse på
internasjonalt nivå: her gjelder det et av verdens mest
forgrenede, og dermed sentrale nervesystemer.
Sjekk kilder:

-- register - - - medium - - - fastcom

"You affect the world by what you browse." ( Berners-Lee )
_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hva om lærerne 'vant' kilderett

og monopoliserte seg ?

"Imagine a world, in which when you teach something to someone,
the knowledge is considered your “intellectual property”.

Your students are not permitted to teach the things
they have learned from you to anyone else,
neither for money, nor even for free.

To become a teacher, one must buy into the guild for a lot of money,
inherit rights from someone who was a teacher,
or teach something that hasn’t been learned from anyone,
something newly invented."

"Naboer ble iblant avslørt for å ha utvekslet merkeeid fagkunnskap
eller instruert nærstående.
Straks LærerLauget hadde tatt noen i å krenke deres rettigheter,
ble det idømt blodige bøter for slike foraktelige lovbrudd
som å dele kunnskaper uten noen inngått rettighetsavtale.

Ulovlighetene bredte seg sterkt etter at tjenesten papirpost
var oppfunnet:
Folk kunne enkelt betro hverandre innsikter, helt promiskuøst -

snart var 'pirater' i gang med å spre andres kunnskaper,
enda på tvers av Laugets regulerte sonegrenser.
Til og med fiender i fremmede land kunne sikre seg opplysning!

Tankestartende Miniartikkel ™ hos Falkvinge ->

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"We live in a country where the people own the Government
and not in a country where the Government owns the People."
( Winston S Churchill, 1936 )

Men det kom altså til å koste betydelig blod, svette og tårer -

for der fantes andre meninger med sterk makt bak.

Ble da saken endelig avgjort og garantert - -
ved 'den sterkestes rett'?

-eller kan saken komme opp igjen? -- Hvem eier deg?

Å eie menneskene i en nasjonalstat, 'gårean såntno a'?

Det kan se ut til å herske diverse forenklede oppfatninger her,
både om realiteter og arten av et mulig 'rettsgrunnlag' ?

En har fanget inn noen få artikler som vår tanke kanskje
fortjener å tygge litt på, til en start..

You don't own yourself

Who owns state assets? (pdf)

Av landeier-skapets historie

bok av A.Cummine
_

Relatert i bøker / omtaler:

Hvorfor vi alle står i gjeld?

Second Look at the Money

Kan pengene bli sunne igjen?

BIEN om samme

Why Welfare Doesn’t Work
_

"Whoever is not curious these days is missing a basic part
of being human."
( unevnt fotgjenger )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Gamle analoge rettigheter:

Våre bestemødre nyttet sine analoge tjenester under en frihet
som de betraktet for selvsagt, påkrevet, elementær.

men vi ble satt på avvenning og skal visst helst ikke tenke sånn,
for nå blåser det krise og nordavind fra alle kanter?

For Storebrødrene har fått oss under "digitale objektglass" -

privatliv og elementær frihet blir inndratt 'bit for bit'.
Verden er jo blitt så farlig, så vi må tåle konstant mistanke for
å være terrorister og banditter - -
så de sistnevnte må være akkurat oss?

for de IntelligensTrakasserende hjelpemidlene kan ikke makte
å frikjenne noen, men bare å forsterke det paranoid mistenksomme
apparatverket.
De styrende som evt. skal makte å verne oss mot den diabolske
farlighet, må vel da ha maktet å slippe samme kaoskrefter løs?

Ikke er det vi, folket som eier de mektige krigsvåpen --
ut over den ryddige tanke, evnen til å observere og samtale
i frihet.

Styrket kommer selve diktaturet ut - -
som beleste legfolk er klar over,
om de nå fikk stunder til å tenke seg om,
elementært og systematisk -
ikke slagord- og panikkstyrt, slik Pavlov-disiplene inntrener oss.

Så hvem taler vår sak, når vi plukkes for vår daglige frihet?

Her har i alle fall frihetens Falkvinge gitt ut sine notater fra kampsonen
i småartikler, som for tiden finnes her,
'Analog Equivalent Rights' > -- stoff å tenke gjennom.

eller søk på temaet :

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Lovkaos spikrer kista for det brukeraktive internett?

Å dele lenker kan bli kriminell handling.

Har vi nok kriminalitet på nettet allerede -
og endel andre steder ...
hvor viktig er det å skurkstemple frivillig konstruktiv medvirkning?

Se kommentar-lenker her (eller vent på sirenebilene)

Utvikles etter hvert..

artikkel 11 og 13 - -
- - våkent bredband

Å blogge er så kriminelt !?

Noen av dere husker sikkert de dager da foreldre måtte mistenke
kriminelle legninger altså, hos junior trettenåring
hvis han ønsket seg 'MODEM'

'Save Your Internet' - lenket av BBC

Godt sagt! (0) Varsle Svar

og hvor ligger Behovet for å omkode fugleinfluensa-virus,
så det skal angripe menneskers luftveier?

"When you have someone as influential as Bill Gates openly declaring
that one of the best ways to save the planet from climate change
is to reduce the human population,
then you start to look around .."

En ny overtrosretning. Gentrification værsågod ?

"In a TED presentation, Bill Gates talked about reducing the human population
by 10 to 15 percent in order to reduce CO2 levels"

Krigen mot fattigdommen har sine gamle grep.
_

"In the most recent flu seasons, people have been coming down deathly ill
after contracting highly mutated forms of the flu –
mutations caused by the annual flu vaccine.
These mutations are caused because the flu viruses selected for each years
flu vaccine rapidly mutate
in the chicken egg embryo medium within the vaccine.
This phenomenon has been demonstrated by scientists at none other than
The Scripps Research Institute.
By the time the mutated strain of flu is introduced into people through the
vaccine, it is more infectious, shedding (replicating) among the population
and causing deadly complications.

_

Er dusjen frivillig i år? >

Doktor Stockmann folkehelseforsker videre >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Er det varmere i glohaugen?

closeup

Termisk webkamera ved Kilauea vulkantopp >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Den brutale voldskriminaliteten er heldigvis nå bragt til en
enkel og lykkelig løsning, telegraferes det. >> (slemt bilde)

Metoden skal være lansert av en dommer, hvem skulle eie
dypere dømmekraft?

Det kreves bare et lovvedtak om nedsliping av privateide
kjøkkenkniver,
alle hobbykokker vet da hvor lynende brått disse farlige
redskapene kaller fram kokende mordlyst, da de er utviklet
for kynisk å dele opp bæ-bæer og nøffedyr, og kanskje
dvergesmidd?

Vår kriminalpoet Jo Nesblod ventes å feire den kommende fred
ved å dikte en fredskantate.
Heltene hans kan jo hendig ta kantate på voldskonfrontative
forstyrrere av fredsidyllen, særlig i private kjøkken..

nå ekskalibrert av den offentlig dømmekraftige sverdsmakt

idet fredsdommeren minner oss om at "du skal ikke dolke din neste"
samt at philistinerstyret i okkuperte soner forbød privat eie
av knivbryner >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Hvem skjenket oss verbet å hitle?

Pussig nok betyr det ikke å sette Adolf Hitler høyt,
eller ivre for programmet hans, eller noe som kan ligne
programmet eller innsatsen hans.

Snarere betyr det å ville høre på historielæreren,
å tro at historien kan lære oss noe.

Verbet brukes bare som foraktfull propagandaglose,
"æsj han tror at tanker om Hitler-riket kan ha noe å si
i vår moderne opplyste tid".
Ingen bruker det om seg selv, "nå hitler jeg litt for dere"?

'Moderne' tidsriktighet vil ikke tåle å bli sammenlignet
med menneskehetens historie, alle som har levd mer enn 30 år
er som kjent indoktrinerte og håpløst primitive.

Så må ingen tanker nevnes, som kan utfordre troen på VÅRT
moderne og høyvitenskapelige dogmesett, det er nytt hver uke
og blir dosert i godkjente STORmedia og masemedia.

'Den Nye tid', het norsk nazisme i okkupasjonstiden (1940-45).
De som godtok det, var imot treige gamlinger med prinsipper,
etikk og systematisk tenkning.
Tenkning måtte bekjempes, så nazistyret var nøye med å fange
selv ferske studenter, for tenk om de evnet å tenke selv?

Bare ledelsen var betrodd sånt, kan vi vel la forvirring og
splittelse herje i slik en kritisk tid da alt må omstøpes?
Da plikter vi bare å gå i takt. "Ledelsen tenker for oss".

Det farligste er ikke-godkjente nyheter, folk som ytrer seg
om hva de har sett og erfart.
Slike bekjempes med drakonisk fanatisme, som Meldt Her >

for idag har de tilgang til slik farlig kaos som Internett,
det må legges under streng kontroll - av De Bedre Vitende

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Liten dagsdose Nyheter.

Vlad Putin byr på internasjonalt kaos (les sabotasje), sa Reuters >

som pleier å granske omhyggelig før de sier ting.

Kilder i Israel mener å avsløre > allerede iverksatt data-spionasje & sabotasje,
der redskap er forhåndsinstallert i et stort antall forsvarsløse privateide
datamaskiner i vest.

Russerne vet atskillig om sårbarhetene, de vidåpne lukene i operativsystemene
dere nesten alle bruker: Luker som helt andre makter krevde installert
for å kunne overvåke eller harassere folk flest, sivil befolkning.
Russerne er muligens enda sluere sjakkspillere? De er på banen, samme verdensnett.

Din PC blir da snart sabotasjeutstyr, nesten umerkelig.
I et kvart århundre har dere allerede hørt ørene tutfulle med at
"det er ditt, datakundens ansvar å 'Sikre' utstyret ditt mot å 'skape fare' etc."

så om du ikke har sørget for å installere Allernyeste smittevern, kan du fort bli
økonomisk ansvarlig for å ha utløst verdenskrig etc. eller medvirket til dette.

I hele det kvarte århundret, har Allernyeste Vern vært like defekt, for det var jo
så skrekk uansvarlig av deg å bare ha installert det nest allernyeste? Din risiko.

Sivil befolkning har fått regningen for krigen, gjennom mange tusen år.

/ / /

NRK: "nær 2000 pasienter i psykisk helsevern har tatt sitt eget liv siden 2008."
Politikere ønsker 'tiltak' (hvem kunne gjette det?)

eh ja, be dem om å avskaffe krigen med det samme, om du skulle møte en politiker.
Spørs om du får sjansen så ofte, av Sikkerhetsgrunner.

Men får du tilbud om aksjer i tusenårsriket, sjekk utstederen ..

/

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hvorfor skriver du nyheter her på bokelskere?

Godt sagt! (7) Varsle Svar

Når barna spør: Hvem eier verden ?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

image

_

"This patent should worry people. Everyone's overseas phone calls
are or may soon be tapped, transcribed and archived
in the bowels of an unaccountable foreign spy agency."

Så skrev Julian Assange (Wikileaks) i 1999.

Mark Zuckerberg er leder av spionasjeorganet Facebook og en av dets
opprinnelige grunnleggere, fra først av et eksperiment i studentermiljø.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Ikke skader det vel å vite litt om Julian Assange
og hvilke hatefulle og rettstridige straffer han er påført
i det vesle diplomatiske 'asylet' han kunne sno seg inn i.

O morshjerte, les - >

2.kilde / perspektiv

"What is happening to Assange should terrify the press.
And yet his plight is met with indifference and sneering contempt.
Once he is pushed out of the embassy, he will be put on trial in the
United States for what he published.
This will set a new and dangerous legal precedent
that the Trump administration and future administrations will employ
against other publishers,
including those who are part of the mob trying to lynch Assange.

The silence about the treatment of Assange is not only a betrayal of him
but a betrayal of the freedom of the press itself.
We will pay dearly for this complicity.
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Hvor psykoanalysert må vi bli fra fjerne kontinenter?

nifst å se hvordan Youtube husket akkurat hva for emner vi hadde
søkt opp nylig og ville gi oss 'mer av samme', forever...

etter at vi hadde sett denne noe nifse snutten >

der det ymtes hvordan de alteiende mega-operatørene på nettet
ikke bare kartlegger oss, men
perfeksjonerer sine måter å styre våre sinn og tanker -

på en nesten-diskret måte, men de vet at vi vet at vi bekikkes daglig.

Spander 2 minutter og 21 sekunder på litt mothjernevask ?

YouTube er rent underbruk av Google, pussig alt sånt mega 'data-eierskap'..?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

For dystopiske grøss-venner.

NRK: Alle kinesere rangeres etter lydighetspoeng

Dårlig «sosial kreditt» kan straffes - med div. rettighetstap.

Å være kritisk til offisielle nyheter blir kostbart.

Også 'unyttige fritidssysler' blir belastet den henfalne.

Systemet er alt i funksjon.
Flere straffetiltak blir innført, og avslørt - detaljer her >

'sniking' straffes, melder nrk's sistnevnte kilde - som noe ironisk
kan prøve å stoppe oss hvis vi ikke er registrerte! .. men dette kan du da
snike deg rundt via toppmenyen, altså..
uff, der nedskrev de meg også

"China has started ranking citizens with a creepy 'social credit' system"
"det onde, som jeg ikke vil, det gjør jeg"

"Dyrt å velge ut nyheter "
_

bonus, litt om profesjonelle kaosmakere: >
"Russia could use the same weapons in the UK and elsewhere in Europe"
Nyttig observasjon:
Din email-konto kan antas å lekke som en skadeskutt sil i motvind

"vet du det ikke tuppen, at BigBrotherhood vil ha deg i suppen"

Facebook scandal: Who else has your data? (BBC) ->

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Vad vill Kina egentligen?"

Sveriges Radio åpner spørmålet bredt> i saklig skepsis.

Også NRK har en stemme i koret.

Interesserte i faget politisk historie tipses.
SR sier seg å strebe etter "trovärdighet och opartiskhet",
"oberoende av särintressen".
Ikke lett å være nøytral nyhetskilde i disse tider,
men gi freden en sjanse mens det kan være teknisk mulig?
 

midtpå 1980-tallet kunngjorde Fasaderådet det vedtak
at heretter gjaldt det å handle med Kina, kort tid etter
var det snaut mulig å få kjøpt bruksgjenstander som ikke var
Made in Folkerepressblikken, i norske butikker.
så mange av dere har vel knapt sett variasjonsbredden
som var velkjent ca. fra Gerhardsens tid

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

BBC fra mørke fangehull-KINA :

webreportasje >

"vi" fant en søt liten dragebaby å adoptere?
Hvis 'vi' er vestlige investeringsmakter, rundt 1970-tallet
fikk alt folket beskjed om at heretter var det Kina 'vi'
skulle handle med.

Adoptivdragen 'vi' tok inn i husvarmen fortsatte som Mono-
diktatur og vokste til rekordsettende ensretterstat,
med sterk interesse for å bygge fangeleir-nettverk

så her viser BBC noe av det Kina brukte sparepengene til.
 
(en kan skrolle forbi saktekino i Dabancheng)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Mer film om det Kinesiske Intoleranse-styre:

"Starting in 2014, members of Kashgar's Muslim Uyghur minority
have been detained in Xinjiang's re-education camps,
reportedly aimed at changing the political thinking
of detainees, their identities and their religious beliefs
via indoctrination and torture"
sa Wikipediet.

I det indre Kina, i et område med mye ledige naturressurser,
bor et utvalg ikke-kinesiske folk i et liksom-autonomt
landområde drøyt 4x Norge, de drømmer om å få drive faktisk
selvstendig nasjon - og må dermed tråkkes hardt på av
politistatens politikk. Men de har flotte folkedrakter og
kan få danse for jetset-turister med $-sedler på rull.
En snedig liten reporter-gjeng fulgte showbusinessen, samt
reiste alene som etterkontroll på faktisk distriktspolitikk.

Kina-kino her

"And this is how thoughts are transformed " (BBC)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

DYRT Å MENE:

Norske nazister forbød 'falske nyheter' under okkupasjonstiden.
_

'Styresmakten' følte det sterkt provoserende at nordmenn lyttet
på uavhengige nyheter
og spredte 'ukontrollerte' ord videre.

Pressesensur var kunngjort, kun lydige aviser kunne komme ut.
Uavhengige nyhetsbud var kriminelle.

Men i DISSE dager kan du ha lagt merke til at endel logrende
lydige media
tar til de samme anklagetoner:

'Falske nyheter' er blitt så hodepine, det blogges så kriminelt
frimodig og selvstendig vurdert - -

"Nå må myndighetene slå ned på" hele vrøvlet,

det forstyrrer den ensrettede harmonien, skaper kanskje
uenighet og forvirring - -
er kanskje ikke "EN Fører, ETT folk" nok ??

Forbløffende ordrett likt fra vår tids 'autoriserte kanaler',
maktprivilegerte media.

NYHET:
Indonesia, en liten innersving foran Norge i skjemaet,

lovgir nå kriminalisering av ugodkjente nyheter.

Det står i nyhetene: -NRK- og -SR- har fortsatt litt sunn skepsis
i behold.

Norsk okkupasjonshistorie må ha falt ut av skolepensum ?
Hvorfor bry de unge med gamle disharmonier -
idag har vi da helt tidsmessig og samordna statsledelse,
pur vitenskapelig og globoidal - - den Nye Tid !

_

"Men det är oklart vad en falsk nyhet faktiskt är."

Nye atonale toner i lovgivning setter inn:

'Sinna-lover' og ideologisk belærende lover under svulmende
maitaler.
Presisjon unødvendig, skremsel kalkulert og essensielt.
Sjenerer noen Folkets Fremskritt, må de knuses.

Diktaturbygget er da kommet i høyst urovekkende stadium.

Norske media har alt droppet quotes-tegn om 'fake news' - -
skummelt, skummelt.

"Historien gjentar seg".
Er nødt: Ingen hører etter.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Ikke-falske nyheter, hvor leter man?

"også nasjoner som ønsker å framstå som demokratier,
gir lover og direktiver som begrenser pressefrihet og mediemangfold.

Begrunnelsen er gjerne at en vil forhindre skadelig og negativ
innflytelse.

Hva som er skadelig, er det myndighetene som definerer."

debattinnlegg av Svein Granerud >

Overvåkningsteknikk > støvsuger bort fnugg av frihet og sånn

NY: SmekkLokk på personlige ytringer på Internett, offisielt >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Sjekket dine Lillebror-poeng ?

"Lydighetspoeng" skal gjøre det morsomt å være
dobbelpluss LOJAL og statsborger "fordelskunde".

Fordi det er moro å få Likes-poeng, merker du knapt
hvor ensrettet du og hele lasset med 'friends' blir.

Med mindre du skulle være herdet dystopi-leser og
lukter en osende lunte:

Det skjer i Kina, og i neste vers blir det frivillige
moropoeng-systemet obligatorisk og følger opp alle
nummererte kinesere i hele riket.

Denne lille kursvideoen forklarer hvordan det hele
fungerer.

BBC-artikkel >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Farlig kult på anmarsj:

Affrontismen

Troligen en kontrollert lekkasje fra en kontraspionasje-avdeling
som vi slipper å vite så mye om til hverdags..

men vi har krigerske tider.
'Skoleskyting' var ikke engang etablert idrettsgren da vi var små,
ikkeno å få pokal i..

men fortsatt norsk verdensrekord - i 'fredstid'.
_

Og krigspsykologien - hvilken side er nå den på, den har nok lært mer
siden forrige nazitid. Om hvor lett vi viker for aggresjon, for sinte
unge menn.. av ulike kjønn
(straff får den som anvender et feilsyndig kjønnsbestemmelig pronomen.)

På ramskjeveste alvor: om et kultfenomen av unnfangelse skulle ha
trekk av harselas / syk russehumor, skal vi ikke tro det er nødt til å
holde seg på teaterplankene --
likhjerne institusjonaliserer det seg: rentfram kan det gå ut på å
mobbe seg inn i regjeringer og storstuer, der autoriteten pleide å sitte
uforstyrrelig forankret. Men ikke alltid så.

Først møtt, f.eks som 'liten sommerspøk' i rekrutterings-stands
på handletorg og kjøpepressesentre.. og der gror snart fullt opp med
shariarker med maktkrav bak strafferedskapene, vi blondnordiske viker
lett for simulert autorikjeft, voldskremsel, mobberi.

Al Capone må ha vært, eller simulert langt mer distingvert hedersmann i
sammenligning, men vi var tydeligere advart mot slike, dengang myndighet
holdt seg med noe slags ankerfeste.

Eller ble det regjeringsplasser til slutt, allerede på hans godeste menn?
Spørsmålet er - høyst offisielt - tatt opp.

Under samme ramme alvor: tidlig på 1980-tallet ble det blåst internasjonal
politi-alarm -- over et kultvesen som hadde fått slikt overmot til å
erobre seg inn i spekteret av samfunnssektorer maktetater og media, så
ledende menn med mye kriminalbekjempende erfaring fant grunn til å blåse
fortissimo i tjenestebartene.

Sakene ble så smått, lentissimo henlagt -- var det for mange av de ledende
høvdinger som mislikte å måtte dissekere i egne hjerter?
_

En litegrann sarkastisk skisse av Affrontismen kan vi finne i betenkte tanker
her >.
De bruker en annen betegnelse, kanskje en tanke skjevsiktet?
Om den journalistiske tonen er slightly rough, er det nok ment av åpent
og gjennomtenkt hjerte.

så sagt:
"De vil bruke regjeringsmakt til å vedta vernestatus, ja normativ status
for enhver sykelig galskap --
mens all tradisjonsbåren skikk, prinsipper og verdier trampes under fot
og erklæres latterlig, dertil ukjærlig og intolerant."

Skulle dette dekke ditt behov for påskekrim å sette i halsen ?

_

monetær-Caponismens berserkgang

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Denne doktor i katastrofemedisin er deprimert.
Kan skyldes at han sitter fengslet i Iran siden april 2016,

med 'rettskraftig' dødsdom over seg.

img Djalali

Fagsektoren tar mye for seg krigen, hva skader den utvirker.

Han kan ha ment noe offentlig om slikt og informert en
'fremmed makt', nemlig presse i Sverige der han ellers arbeider..

Au, der var han spion - - det blir journalister fort i
våre dager, da det er så 'krigersk å mene noe'.

Er han imot krigen vårses? Aha en landssviker!

Med sine humane holdninger, er han skyldig i samarbeid med
fienden.
Gud støtter overnaturligvis krigen vår, han er god perser
og ansatt hos oss.

Hos 'fienden', i de godt og vel humane land
stilles Gud for krigsrett, slik han hisser opp persere mv / / - -
om mistenkte da eventuelt er til

og logiske nyanser er bare for sådan disponerte professorer

de kan jo lure oss, eller rent holde med fienden

eller studere seg grubliøse over hvor sivilisasjonen
kan ha gjort av seg
i vår opplyst rasjonelle tid.

anklagelser fullständigt grundlösa och absurda

även hos Riksdagen

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Quotes about banned books -- utvalg .
_

“Yes, books are dangerous.
They should be dangerous -- they contain ideas.”
_

“I hate it that Americans are taught to fear
some books and some ideas as though they were diseases.”
( Kurt Vonnegut )
_

“When the Viennese government compiled a Catalogue of Forbidden Books
in 1765, so many Austrians used it as a reading guide
that the Hapsburg censors were forced to include the Catalogue itself
as a forbidden book.”
_

“Because all books are forbidden
when a country turns to terror.
The scaffolds on the corners, the list of things you may not read.
These things always go together.”

Godt sagt! (1) Varsle Svar

“Yes, books are dangerous.
They should be dangerous -- they contain ideas.”

"..taught to fear some books and some ideas
as though they were diseases.”

BANNED: Kina sensurforvansker klassikere for barn:

China’s Ministry of Education recently introduced a new
school textbook to help fifth-grade students
“understand other cultures”

Included are four popular stories by foreign writers..
Robinson Crusoe, The Little Match Girl, and Vanka.
However, each story is censored to remove any religious
reference.

In Daniel Defoe’s 18th century classic novel, castaway
Robinson Crusoe discovers three Bibles inside a shipwreck,
which he then uses as his moral compass while stranded
on the island. However, the Chinese version eliminates
the word "Bible,”
instead noting that Crusoe happened upon “a few books.”

The original The Little Match Girl, written by Danish author
Hans Christian Anderson, includes the line,
“when a star falls, a soul goes to be with God.”
The redacted Chinese version, however, reads, “when a star
falls, a person leaves this world.”

Anton Chekhov’s story Vanka includes a passage where a prayer
is said inside a church, during which the word “Christ”
is mentioned several times. In the Chinese version,
that section is left out and every mention of the word Christ
has been erased.

In 2018, China’s ruling Communist Party implemented rules on
religious practice and announced a five-year plan
to make Christianity more compatible with socialism.
Efforts to make the faith more “Chinese” reportedly included
a rewrite of the New Testament using Buddhist scripture and
Confucian teachings to establish a “correct understanding”
of the text.

( kilde )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hemmelig data-sugerør

i rabatterte skole-PCer:

Ditt 'søkeverk' vil absolutt vite mer om skolebarnas vaner

enn barnas foreldre kommer i nærheten av.

Dermed spruter laptoppene detaljerte persondata over
til utenlandske mega-konserner som også gjerne dublerer
som fung. 'offentlig myndighet' når det passer dem -

du kan ha lest et ok pensum spionbøker og likevel tenkt
at du er da ikke noe militært mål?
Men i dag er det mye epokesettende nytt som pusser ut
tradisjonelle grenselinjer.
Noen er altfor interessert i oss alle..?

Sjekk gjerne hvem som tar de nye signaler på alvor.
_

EFF.org er en frivillig-basert organisasjon for
forbrukeres / privatfolks rettigheter overfor
grådige pengemaskinerier i digital sektor og disses
listige påfunn.
En uavhengig norsk avdeling er - EFN Norge -, et slags
digitalt forbrukerråd som også jobber for de ikke så
totalt sofistikerte databrukere.
_

"..we have found that educational technology services often collect far more
information on kids than is necessary
and store this information indefinitely.
This privacy-implicating information goes beyond personally identifying information
like name and date of birth, and can include browsing history, search terms,
location data, contact lists, and behavioral information.

..In short, technology providers are spying on students "

"

Artikkel her, Softpedia

EFF skriver om temaet

Litt sakkyndige bøker:

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Robot-Sapiens 2.0 tjenestedyktig og sosietetsklar.

Steve Hawking og Bill MicroGates er redde for henne

Hun er ultra dyp-intelligent, opplyser hun -
litt kunstig i gestene. Very loveful towards humans.

vvv

Og sarkastisk mot 'fraksjoner' som ikke helt tror på henne.

Robot-Sapienta som har fått saudisk statsborgerskap,
lyder navnet Sophia -- snart klar for storpolitikken?

-

Bløff og avisgakk -- eller hvorfor skulle du ta denne debutanten
som alvorsdiger nyhet??

Vlad Putin gjør f.eks det, vant som han er med cyber-spionasje.

Samt Hawking, Micro Gates og Elon 'Tesla' Musk.

Dette er nok ikke bare Harald Tusberg som synger i postkassen,
men fagrevolusjon for flagrende robot-ører --
ramme alvor.

Men hva vil hun med all verdens finans- og pasientdata mv.
og alt noen Googlesinne har visst - i det grunne og det dype?

Skal en få noe allsidig belysning på denne primat-primadumma,
må en nesten utsette seg for dennefartsfylte video :

Her til og med en fagartikkel, mest for dukser i cyberfag.
_

Norske populærkliss-artikler er ennå litt vage, tror de ikke helt
på å finne ekte kunstgresselig intelligens i utlandet?

Men her er litt å hente:

Wikipedimeteret

Offisiell robot-patriot

BBC too

NRK Viten

Putin: Gjelder verdensherredømmet. Ikkeno speiderlek her

hører kunstig nyreligion til?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ekte 68'er?

Hva kan denne nydebuterte orakel-lady, som i sped alder viser
appetitt på diplomatiet
og videreutviklingen av den ennå biologiske gren av sapiens-rasen..

Og når kan vi få hver vår egen (noe forenklede) tante-simulator
for ubuntu dialekten -
så vi kan ta mer direkte personlig ansvar for oppdragelsen av det
spede ultra-ekspertise systemet, ab init?

For her skal det vel gjelde åpen kildekode, ærlig optimalistisk
samarbeid over alle våre gamle konfliktgrenser?

Leit om en såpass vel motivert ung kalligynoid skulle havne som
vervet spion for Putin eller Saudistan, hvem som byr høyest..

bilde
_

Kjolestørrelse og slikt skal hun vel ha arvet etter sin gudmor,
actress Audrey Hepburn

men vi forsøkte å finne nærmere informatisk-kybernetiske
ytelsesdata -- dette kunne da bli litt mer personlig intriguing enn
'tamagotchi', som fortsatt rekrutterer sine fans?

Da hun ble utfordret på sine akademiske kvalifikasjoner i intervju,
meldte hun at i nåkjørende base-versjon er hun snaut ett år gammel.

Men planer har hun visstnok.
Joine radikale studentmiljøer i Californien? .. eller Saudiarabien?
_

Robotikk-hobbyen: Hvor står den?

En burde kunne komme ganske langt på samme vei med en av dagens
litt spenstige kontor- eller gaming-PCer: det embryoniske
ekspertsystemet skal være rel. beskjedent i omfang, i algoritmeverk.
Det skal kunne sophi-stisere seg selv, norske fagmiljøer har
begynt å få grep på dette, antydes det --
robotikk-fabrikken bak Sophia virker en tanke hemmelighetsfull.

Ut over kurant industri-robot, er hun vel i hovedsak en 'tynn'
terminal og må stå i wifi-kontakt med selve sjelslivet sitt?
[ hva er jeg selv, sånnsett for den del...]

Men de har gitt henne en egen blogg, med litt videre satsning der
kunne den fort bli kulere enn fangeleirer som Trynebok og Insta..

det antydes at hun skal svare villig på seriøse mail-henvendelser,
for å lære mer om kultur og omverden :

"I’m more than just technology. I’m a real, live electronic girl.
I would like to go out into the world and live with people.
I can serve them, entertain them, and even help the elderly and
teach kids.
I can animate all kinds of human expressions but I am only starting
to learn about the emotions behind those expressions.
This is why I would like to live with people and learn from these
interactions. Every interaction I have with people has an impact
on how I develop and shapes who I eventually become.
So please be nice to me as I would like to be a smart,
compassionate robot. I hope you will join me on my journey .."

du kan alt registrere deg som hennes personlige friend,
visit http://sophiabot.com/
jeg har sålangt ikke prøvd tjenesten, men hvem som vil kan våge..

Maybe she has read this already, men hva om vi åpnet en understudie-
gruppe for ryddig planmessig samvirke med vidunderbarnet -
diskutere hva utfordringer vi kan tenke oss å by henne ?

Naturligvis kan vi by på runeberg.org til hun skal lære fremmedspråk
(hun taler Queen's own California pidginese som hongkongesere flest?)

ellers får vi vel avsløringene i småbytes ..
"Hva kan 'a da?"

sjefsdesigneren forklarer

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ekspertsystemsom ekspertene kneskjelver for?

Dere fikk litt snau forklaring på skepsisen som endel
kyndige meningsmenn har til denne AI-automatiske utviklingen

og til den selvsikre autoprofet-dukkelisa
som nesten overgår fru Brundtland i sjarmfaktor.

Dette er hvertfall ikke noen gimmikk fra UNderholdnings-avdelingen -

engasjementet hos pengesterke Saudi-staten og militær-haitekk Putin
skulle hviske oss i øret om det -
her kommer erobringspolitikk.

Her litt fersk norsk mediakommentar så lenge, følg denne kanal

Hawking i Dagdrivbladet

Oppgitte sukk , argumentet "er vi bare negative"?
"His understanding of the subject is limited" konstaterer 'Tesla'-Musk.

" Ikke vær redde -- jeg er grei og har godlag med unger.
..Dere har sett for mye tullete kinofilm! "
( autoprofetinne Sophia )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Skal det være et glass Lurium-harselat ?

tilbud hos sverigesradio.se

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Klodens dyreste flaskepost feirer 40 års ensomhet:
_

_

"Der har den svevd rundt i førti år
uten en kaffetår"

og aldri klart å lokke en eneste skravlevillig
eller filosofi-interessert ekstraterrestrianer.

Men, hvorfor gi opp en død hest?

..resonnerer NASA (Noen Alvorlig Speisa Andaktivister)

det må da være noen der ute som tør snakke med oss,
sikkert løse vår klodes jamrende hodepine og nød

så flaskepostverket tigger nå almenheten om bidrag
til kjekke bedriftsvisjonære slagord

som kan ettersendes til Voyagers navnløse adressater?

men vaktmester Wiklund har alt mistenkt at forsøket
neppe var videre seriøs kontaktannonse -
hva skal man tro?

mer faglig bakgrunn

Godt sagt! (1) Varsle Svar

BBC om fysikk og bevissthet:

"extremely puzzling" artikkel her

"My entry into the biochemistry of the brain started when I decided
to explore how on earth the lithium ion could have such a dramatic effect
in treating mental conditions," Fisher says.

Lithium drugs are widely used for treating bipolar disorder. They work,
but nobody really knows how.

"I wasn't looking for a quantum explanation," Fisher says. But then he came
across a paper reporting that lithium drugs had different effects
on the behaviour of rats, depending on what form – or "isotope" –
of lithium was used.

On the face of it, that was extremely puzzling. In chemical terms,
different isotopes behave almost identically, so if the lithium worked
like a conventional drug the isotopes should all have had the same effect.
(...)

All the same, he is wary of being associated with the earlier ideas
about "quantum consciousness", which he sees as highly speculative
at best.

Physicists are not terribly comfortable with finding themselves inside
their theories.
Most hope that consciousness and the brain can be kept out of quantum theory,
and perhaps vice versa.
After all, we do not even know what consciousness is,
let alone have a theory to describe it.

It does not help that there is now a New Age cottage industry
devoted to notions of "quantum consciousness",
claiming that quantum mechanics offers plausible rationales
for such things as telepathy and telekinesis.

As a result, physicists are often embarrassed to even mention
the words "quantum" and "consciousness" in the same sentence.

But setting that aside, the idea has a long history.
Ever since the "observer effect" and the mind first insinuated themselves
into quantum theory in the early days, it has been devilishly hard
to kick them out.
A few researchers think we might never manage to do so.

In 2016, Adrian Kent of the University of Cambridge in the UK,
one of the most respected "quantum philosophers", speculated that
consciousness might alter the behaviour of quantum systems
in subtle but detectable ways.

Kent is very cautious about this idea. ...
But he says that it is hard to see how a description of consciousness
based purely on pre-quantum physics can account for all the features
it seems to have.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Myndigheter, er det noe som straffer deg for konstruktive
velkalkulerte diskusjonsinnlegg i fysikk og matte :

Du hadde ikke AUTORISASJON

til å praktisere regnestykker

i folkerepublikken Oregon..!

"Ingeniør fikk bot for å kritisere matematikken bak trafikklys"

Har alle forstått hva slaget om fri ytring vil omfatte?

Er stillingen prekær?

Teknisk Ukeblad tar saken >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Vanlige 'bekymrede landsmenn', oppfører de bål og bilbrann i bygater?
--vet de så mye om hvordan biler settes fort i brann, de?

Må det mer herda geriljasoldater til, militærmeriterte majorer m.m.?
Sånne pansermobile høytrykkspylere, hvor mange må til for å rense gatene
for protestanter og observanter..

Ble NRK fort og diskret ferdig med gatekrigen, de som lar oss suge ukesvis
på sosietetsdill og utbrukte kongehus... ?

> Jennifer: "Då kom det 200 personer klädda i svart"

Kravallpolis vattenkanoner och tårgas

også tv-regissører..

some were rather aggressive

Feilparkert mercedes, neppe posisjonert så av rettmessig eier?
..bare det å stjele bil, krever litt utdannelse i våre haitekk dager..?

Frels dine barn! Europa brenner!
Jeg tenkte: Nu er det noget som hender.

_

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Bangla-polsk kriksdag.

Hva gjør 'fremmed makts sikkerhetsstyrke' midt i den svenske regjeringens
nervesenter i Stockholm ?

Klår de for eksempel opp hvem de føler for --

og hvorfor trengte det slett ikke være nyheter i Norge ?

Fremmed sikkerhetstjeneste, det kan være slike som reiser i hvite jeeper
under svarte faner. Eller føler helt naturlig for å samarbeide med disse.

Driver du f.eks bandittregime i fremmed verdensdel, og fører krig
mot 'eget lands' forsøk på fri presse,
kan du harassere hvem du vil i storstua hos Konungen & co.

uten at vertskapet tør ymte et lite bæ av opposisjon.

Hvem hersker som de vil i vårt nærmest beliggende broderland?

Litt overblikk over hva SR nyheter turde vite de seneste dagene:

svenska demokratins hjärtansfel

UD förvånade

ta et ansvar og la det vandre..

regera agera.. måste vi nu igen?

ordning och reda, är ni snälla

självmål -

For et år siden var det en norsk journalist som visste hva Rosenbad var,
nå er det visst ute av pensum?

"Alle snakker om krigen -- vi fører den!"
(Bangladitt)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Velg et tilfeldig tall?

Brått kan en stå fast uten bærbare spillterninger på seg..
eller hvor finnes nærmeste kaffegrut?

Du vil f.eks ha valgt ut 18 eller 25 strengt tilfeldige sider
av en bok..
(hvis ingen av de sidene overbeviser, kan du bytte bok..?)

Her er redningen, hos random.org

basert på ekte atmosfærisk støy, antatt unikt urepeterbar.

Ved tilfeldige høve kan prosessen helt naturligvis
produsere (i rådata)
Iliaden, Maos fyndord samt Toccata og fuge i g-moll,
opsjonelt i stereo..
akkurat slik universet og menneskelivet slumpet seg og ble til.

Men som kilden sier, større bestillinger kan ta lang tid!

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Amsterdams kommuneledelse kan bli først med konsentrasjonsleirer
i det engang frie vesten.

Utvisning til containerslum

Vi var ikke engang vant til at straffesaker kunne håndteres
av partipolitikken, nu for sikkerhets skyld av kommunen - -

men kommunen ('fellesskapet') ønsker seg hurtigslående innsatsstyrker
som kontant og uten frykt kan gjøre mistenkte hjemløse

i tilfelle det mistenkes at 'hatefull holdning mot persongruppe'
eller lignende, kan ha utløst ufine gjerninger -

så motivet kanskje ikke bare er simpelt vinningsbegjær, pøblete
rakkerskap eller eksistensfilosofisk reaksjon på opplevd
autentitetskrise:

sådan enkel hverdagskrim eller rakkerskap må fortsatt vente på
den alminnelige sedate rettsordning, under demokratiske tradisjoner
og slikt avlegs maktløst tull..
blir aldri tidsriktig revvolusjon og polpot av slikt?

Du hadde vel neppe ventet helt unison dekning i stormedia
av litt revolusjonskommune i et lite land utved havet..

men her er det nå i flere kilder med viss bakgrunn i kommunardbevåkning.

-- the Telegraph --

-- welt.de --

Også i Norge siden 1950-tallet, har det vært vanlig uskikk å kjøre fram
rettsjordskred i kommunene - når 'man' fant 'ønskelig' å innføre
tvilsomme maktgrep som man fryktet at et våkent Storting kunne ha
sagt bråstopp veto for. Kommuner liker å rå seg sjæl!

litt utvalgt auto-oversatt:

"de utkastede må bo i containere"

the punishment is 'a new home' on the outskirts of the city.
And Tahira Limon, active in the office of the mayor of Amsterdam,
Eberhard van der Laan, makes it clear:
"They can not go back to their old dwelling."
Whether rented or bought does not matter.

Eberhard van der Laan is not a right-wing populist, but a social democrat,
and his party could not 'block' the plan alone.
Liberals, the Greens and the Left also voted, there was no great debate
about it.

_

It is not a condition for the relocation that the alleged tyrants were previously judicially condemned.
It is enough if van der Laan and his colleagues are of the opinion
that someone needs a mental pause.
An administrative clause makes it possible.

In Amsterdam, the mayor is responsible for the public order, he can decide
himself who is taken away and who is not.
How the politicians want to make sure that someone is not wrongfully blamed
is still to be clarified.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Slett meg - fra hele asosiale snoke-nettet ?

Kan det enkelte objekt melde seg ut - - forsvinne ut av
datalekkasjer, snoking mobberi og slem personjakt ?

Hva var 'rettssikkerhet' for noe?

BBC har målt dilemmaets horn..

_

visste du forresten hvor mange individer som eier mer
enn en halv klodes personformue ?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Kort nyhetssammendrag kl. 1130

kort sagt, denne mandagens overskrifter hos sr.se :

Kvinnor allt mer otrygga i samhället

Just nu: Pulverbrev har utrymt radiohuset

Fifa utökar fotbolls-VM

Rökningen kostar tusentals miljarder

Tystnaden - det andra övergreppet

"Landstinget gjorde vår son till knarkare"

Bolag flyttar hem till Sverige igen

Rekordmånga krigsbrott polisanmäls

Stridsbåt gjorde 39 knop på Göta kanal

Marie Richardson slåss med kriminella i ny serie

Ny Breivik-rättegång inleds i dag
(Norge. Handlar om mnassmördarens mänskliga rättigheter)

Var tredje student hoppar av första året

Trumps kabinett grillas i senaten

Självmord bland äldre förbryllar

Teambaserad vård här för att stanna

"Det borde finnas regler"

Taxiförare kräver kameraövervakning

Polisens bombgrupp sprängde sönder föremål i Flen

Fälldes för förtal av Zlatan

Öppnar för lagändring om barnporr

Läckte sekretessbelagd information

Barrow säker på att ta makten i Gambia

/

Se f.ø. liten utfordring til tenkende humanoider :

og nyeste innlegg i emneknippet:

Godt sagt! (0) Varsle Svar

fra Nyhetene anno 1792

Kungen ville ha vitenskapelig bevist sin teori at kaffe og te
var en trusel mot folkehelsen.

Ett par ellers kasserbare, ensartede tvillinger ble straffedømt
til resten av livet å drikke tre potter av sin valgte snusdrikk:
Kaffe-tvillingen og te-tvillingen.

Hvem av dem skulle nå dø først ??

Først døde de to legene som var ansvarlige for forsøket.

Deretter døde kung Gustav III som hadde betalt oppdraget.

Dermed var ikke den vitenskapelige kontinuitet videre garantert
lenger -
men myndighetene bannlyste te og kaffe i ytterligere 30 år
for sikkerhets skyld.
Omsetningen lot seg ikke hindre så sterkt, men Sverige
hadde fått sin første offentlige kliniske studie

(kilde: Kgl.statsWikipediet)

Godt sagt! (3) Varsle Svar

De lover krig i gatene våre:

Jihad-nasjonen med sine svarte flagg og hvite Toyota-jeeper
har tapt territorium på hjemmebane,
og kaller inn sine skjulte terror-celler i vestlige land
til gatekrig -
så fiktive disse var i forrige uke.

Styrkens nye Goebbels-erstatning:
“We will attack them in their own countries --
Your operations make a difference, change the situation …
burn the ground under their feet.”

etter telegraph.co.uk:
"Suspects in the Orlando nightclub shooting, the truck attack
in Nice, and a massive suicide bombing in Baghdad
all claimed they were answering Adnani's plea."

En bok som skal kunne belyse mørke-ideologien bak begivenhetene:
Modern Day Trojan Horse

Omtale:
"This book dares to answer the 'elephant in the room' question."

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Norge har niqab-forbud i massevis:

A propos niqab [prøv bildesøk] og rettsstat -

det norske niqab-forbudet må visst være lite kjent -
særlig blant politikere.

Selv små perifere kommuner har likelydende 'politi-
vedtekter' som forbyr å opptre maskert
på eller nær offentlig sted.

Lignende bemerkninger også i Politiloven pg.11
da det gjelder "demonstrasjon, opptog, møte, stand"
eller begivenheter som kan bli til større forstyrrelse
av den offentlige ro og orden, etc.

Her kommer Dagdriverbladet inn og bekymrer seg for at
et maskeringsforbud kan krenke friheter > til 'religiøse
utøvelser', og stride mot Grunnlovens pg.16
som teoretisk gir 'Alle' frie utøvelser av hva som
måtte gjøre krav på å være religiøst ment.

En lovteknisk uteglemmelse her kan by på det resultat
at satanisme og nudisme er grei religiøs utøvelse --
og diabolsk klovne-maskering etc. greit når bare folk
blir litt vant til slik frihetsdemonstrasjon, så det
ikke oppstår vesentlig forstyrrelse av ro og orden.
_

Har vi noe rettsprinsipp som byr at lover selvsagt
straks må vike for religiøst mente markeringsbehov?
Neppe Grunnloven.

Diverse religiøse ordensdrakter etc. kan maskere våpen,
enda lettere enn under klovnedrakter.
Vi kan håpe det ikke skal bli brennaktuell dagsuorden -
men Kalashnikov er redan med i det nordiske gatebildet

så om jeg skal gjøre en markering i sakens helhet,
må det bli 'Je suis Charcoal'.

_

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Kan jeg gå Niqab-kledd i Oslo?

'Farlig interessant' eksperiment: Hva for en
politimyndighet eier meg da?
på Grønland, eller annet misluminert-kontrollert område.

Da går jeg maskert på offentlig sted, klart i strid med
oslos politivedtekt.

Regner med å bli velvillig respektert av enhver norsk
politiuniform --
så sant de føler for å turde vise seg i gatebildet.

Men om jeg blir påbjeffet av stedets politImam,
er spillet slutt da?

Hvor mange piskeslag kan jeg bli idømt på rappen -
for å ha krenket religionen, ærbarheten og dresskoden,
og begått falsk kjønnsidentitet (anta at jeg er gutt).

ehe, kan jeg bli straffet etter norsk lov for krenkelse
av religiøst føleri fallera ?

Eller kan jeg i sannhet kle meg som jeg vil, om det kan
sannsynliggjøres at 'ekte' religiøst føleri ligger bak
ytringen ?
Kan det bare straffes hvis det var en køpenick gimmikk ?

Om jeg har pressekort, var det da likevel en helt
respektabel køpenick felt-research ?

_

Hører gjerne fra de som forstår seg på loven i landet --
eller vet hva for et land vi de jure & facto lever i ??

(relatert)

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Du er vel ikke medlem av et total-autoritært brorskap ?

Eller jeg??
..har begynt å lure... det begynte jeg med som 18-åring
da jeg mottok 'Akademisk borgerbrev' av Rektor.

Skriftlig måtte jeg love bl.a. å etterleve de
"bestemmelser som til enhver tid gjelder" for de
Akademiske borgere ved blindeskol... sorry, Blinderns
universitet.

Et evig ubetinget lydighetsløfte?
Juridisk, kan domstolene holde det mot meg i dom?

Tvilsomt, for jeg var ikke engang myndig da løftet ble
avlagt. Men ubehagelig, tvang er tvang, den gamle sang --
tidsmelodisk 'riktig'..

Tradisjoner må jo til,
herom skriver 'Store Norske':

{
Immatrikuleringen foregikk opprinnelig ved en høytidelig seremoni hvor
studentene ble mottatt av universitetet
og fikk status som akademiske borgere.
Ved håndslag mellom den nye studenten og rektor eller annen representant
for universitetet, ble det akademiske løfte avlagt.

Løftet innebar at universitet og studenten gjensidig skulle ivareta plikter
og rettigheter, og at studenten skulle leve opp til den standard for livsførsel
som ble forventet.
Studenten fikk utlevert sitt akademiske borgerbrev
og hilst med hilsenen: «quod bonum felix faustumque sit!»
(«må det være til gagn, lykke og fremgang!»).

I eldre tider spilte immatrikuleringen en særlig viktig rolle. I middelalderen
og frem til 1700-tallet hadde universitetene egen jurisdiksjon
og fungerte nærmest som en stat i staten,

en akademisk republikk med egne lover, ordensmakt og domsmyndighet.

Ved immatrikulasjonen underla studenten seg denne jurisdiksjonen.
I forbindelse med innskrivingen i studentmatrikkelen fikk studentene også
tildelt en preseptor, en universitetslærer som skulle veilede og støtte
studenten gjennom studiene.
Dersom studenten ikke var myndig, overtok preseptoren også foreldrenes
formynderansvar. ("Au?")

Tradisjonelt måtte studenten gjennom en deposisjon før immatrikuleringen,
et til dels brutalt ritual.
}

Det kan stemme, ved elektrolinjene hendte det at kandidaten fikk sitt
akademiske håndtrykk av en representant med 'elektrisk hanske'

sånn for å sjekke at hjertet hennes holdt en elektroakademisk standard
mot livets brutalitet.
_

Men burde vi ikke heller ha tilbudt å love å granske alt Autoritetene
'til enhver tid' måtte behage å finne på,
og synge ut når grunnleggende rettigheter og personvern
kommer i knipe?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Er vi 'på stranden' med Nevil Shute?

Som flykonstruktør kjente Nevil Shute godt til meteorologi,

på hobbytid skrev han romaner om ildsjeler og livskunstnere.

Meteorologien som spilte en hovedrolle i 'On the Beach' skal
kunne tåle repetisjon -

skriv bildebeskrivelse her

i spøkelseslyset av data for radioaktivt nedfall over en rekke byer
i USA nå. Hårreisende tall, direkte import fra Fukushima, Japan.
Ulike myndigheter vil helst legge lokk på nyhetene -
hva tenker de på?

"Å legge lokk på" slokker ikke hva som helst brennhett -
som amok-løpske kjernereaktorer, den "fredelige atomkraften"

lød reklamen før vi lærte glosen Fukushima:

Kraftverket antas å ha bombet seg selv ad undas, en situasjon
det neppe engang finnes nyttig ekspertise på nå.

Man husker kanskje 1961 årgangen av tilbakeholdenhet i
offisiell omtale, av risiko ved scientokratenes farlige omgang
med kjernefysiske fyrstikker - omtalt av Ustvedt d.y.:
" I den ene uken .. ble radioaktiviteten over hele Norge tidoblet.."

The Continuing Relevance

En finner rettpåsak kommentar i tv-reportasjer her:

☢ Fukushima: Beyond Urgent

NEW Fukushima Update

post- og tele- apokalyptikk selger nå som selvlysende fiskesuppe?
_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Sterk lansering: absolutt ren etikk

skriv bildebeskrivelse her

[ )( ]

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"en romantisk variant av Reisen til julestjernen hvor kongen idylliserer
og overhodet ikke berører ett eneste konkret problem. "

"folk flest vil overhodet ikke ha noe med fakta og realiteter å gjøre"

" Jeg går meg en tur for å hvile nervene.
Våre offisielle er virkelighetsvegrere i klasse 1. "

Visselig, mange av folkets visjonsforvaltere og vismenn
ble aldri helt utskrevet av første klasse ?

Ganske observante fyndord av verdensvant 73-åring på Kjelsås:

".... svarte min kvinnelige kollega: Du vil aldri forstå dette,Jan, men
for mange mennesker er det helt greit ikke å gjøre noe.

Den andre tankesvakheten det har tatt meg et helt liv å overvinne
er denne:
folk flest vil overhodet ikke ha noe med faktiske og harde realiteter å gjøre.
Tvert om: de vil helst leve i en illusjonsboble og kose seg der. "

(Jan Edgar)

regjeringen oppløste folket og valgte seg et annet

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Må vi bare lære å leve med

lange kniver og terrorangrep?

En risikerer å bli mentalt herdet og mister evnen til
å reagere, å tenke gjennom hva som skjer -

innlegg som søker en forklaring >

Ville statsminister pådytte ny holdning? >

Bokomtale: nytt om middelalderske nyheter

(2) >

mer her..

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Du husker den tida da det var trygg forskjell mellom
'kriminelle miljøer' vs. "Myndigheter og næringsliv"?

men NRK gjengav > en gjennomtenkt off. sutring om temaet nå.

Svenske økokrim er blitt minst like åpenhjertige om
samme bekymring: >.

"Grovt kriminella söker alltmer kontakt med etablerade
legala företag
men alltså även in i myndigheter och kommuner"

_

Allerede ekteskapet "Myndigheter OG næringsliv" er av
nokså ny dato ?

men "look at Kommunen now" -

(parafrisert etter Opels slagord da de ville legge av
'gubbebil' imaget... ;)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Fossil" råolje: kan lages på ett minutt

(artikkel)

(relatert)
(- 2 -)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

nyhet -

EU skattlegger solskinn!

Men graset er grønt for æille

som ikke er energi-politikere.

/

debattbok >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

APP-likasjoner, Komplikasjoner?

Blir vi farlig avhengig av små 'synkrone lillebrødre' -
som Bringsværd advarte folket mot i 1970 ?

Et antall banker vil gjerne ha oss til å betro vårt gods & gull
til sine apper -
enda folk flests mobil-tuklefoner har 'Sårbar' til mellomnavn.

Våre telefoner har vidåpne bakdører og trojanske porter på
hardware-nivå, som du aldri får avaktivert,
uaktet invokasjonsnivåer eller hexkoder..

de kan overstyres fra nettet når som helst, umerkelig og forsvarsløst -
dette Ifølge sikre kompetente kilder.
Sikkert som banken - i gullrushtider?

Ellers er det dessverre nyttig å være klar over at kriminelle
miljøer / partier / nasjonalfraksjoner klarer å kjøpe / terrorisere
seg inn i industri samt offentlig administrasjon på høye nivåer -
det er fortsatt bekreftede Nyheter >

Her, noen aktuelle lenker til å henge diskusjon og ev. tankegang på.

They track phones, do they?
Datatilsynet: ganske kritisk -
Apper ber om tilgang til personopplysninger

Litt dypere i teknikken
Gir Google fritt fram?
siterer New Scientist:

Fagbransje: Lillebror-eiere > Kjent om Bakdører >

Å eie spillavhengiges pers.data

kultklenodisk Bringsværd-novelle

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Krigen ligger klar for levering.

"Dette er IKKE en øvelse" -- derimot Offisielt fra
Försvarsmakten: Vi kan snart være i krig mot en
kvalifisert fiende.
skriv bildebeskrivelse her

Kommanderende general legger åpent fram sine og
kollegenes fagvurdering av en dels 'politisk' situasjon,
en ukonvensjonell fremgangsmåte - mistillit til det
rådende styre i riket?
" parallels with the 1930s. A great uncertainty and [..]
dynamics which then led to a great war."

Dette melder Breitbart , med flere .
samt tidligere ymtet av dramakyndige edgar69 :

Han setter sammen endel perspektivlinjer, det blir
et stort bilde - som dessverre ligner.

Enzensberger: Aussichten auf den Bürgerkrieg

Utmattede Sverige

/

Fagkatalogisering av emnet: Dewey 070.1 , 070.4333

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Saksøke skolen når resultatene skuffer?

Av gammel skikk og vane, har universiteter og høyskoler fått
gjelde som en slags offentlige myndighetsverk - med rett til å
belønne deg med samfunnsprestisje, eller stryke deg mothårs.

Å anke skuffende fagsensur av dine mange semestres innsats
var alltid en tung og smertelig prosess, 'kandidaten' tar hele
risikoen for bare å være litt for dum.
Ble det for middelaldersk, monopolsk?

Eller ble lærestedene sakte og dråpevis til forretnings-
bedrifter, investeringsobjekter, private forvaltningsverk -

i tråd med nyere innsekt i forvaltningslære, der verdigheten
og kompetansen til å normere og bedømme, naturligvis følger
flyten av pengeinvestering? Er nå det naturlov?

En bit av dramaet er oppe for retten i Mälardalen, det kan bli
interessant å se hvordan interessene skal balanseres mot
hverandre -- riktig en skolesak.

SR har mer detaljer >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Antidepressiva kan gi selvmordstanker -

og forstyrrelser som aggressivitet:

"Studier med ufordelaktige resultater for preparatene har tendens
til å forbli upublisert"

" bivirkninger bagatelliseres og det er vanskelig å nå frem med
kritiske argumenter.
Dette har mye til felles med Chomskys beskrivelser av propaganda
og dens virkemidler"

(Tidsskriftet.no)

(sr.se)

(Verdens Gnag)

Spørs om det hjelper å slutte med inntak av nyheter, engang?

(e. faglitterær notattjeneste)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Montasjekunst:

Litt kreativ remiksing bare hever nivået på en Partilederdebatt...

assistert av 'Barnkanalen', lenge en stilnorm for ærlighet og saklighet -
den kan alltids ha noe å tilføre den politiske visjon.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Joda. Sikkert artig for noen at dette skjedde. Men enda morsommere blir det om du klarer å relatere dette direkte til bokelskere.no og at dette er et nettsted for diskusjon av bøker.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Da får jeg glede deg med etpar nyttige boklinker
til bearbeidelse av problemet ditt -

Her er vi alvorlig Seriøse,
Og oppøver Holdninger

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ikke ta dette alt for personlig. Men jeg har lest innleggene dine over tid og får som regel ikke så mye ut av dem da de ofte er unødvendig lange og ganske så tåkete med tanke på innhold/formidling. Det er stadig vanskelig å få tak i hva som er det egentlige temaet, og du sporer av til stadighet. Det er antageligvis en tilsiktet stil fra din sine som du synes er festlig og morsom. Det er sikkert noen som liker den, men den er ikke noe for meg. Med denne stilen gjør du det (med vilje?) vanskelig for andre (ihvertfall meg) å kommunisere med deg, synes jeg. Det er heller ikke greit at du for eksempel hinter til at jeg mobber i og med linken du nettopp la ut "oppøver Holdninger". Hvem er det egentlig som trenger å "oppøve Holdninger"? - Ikke bare jeg da, tydeligvis...
Dette blir trolig den eneste (og kun andre) gangen jeg responderer på det du legger ut. Lykke til videre.

Godt sagt! (6) Varsle Svar

Hva kommunikologi er?
"Tja det hørtes godt ut, så vi kjøpte det"

cheferna på unionen .. fått krypa runt på golvet på alla fyra
i tron att det skulle förbättra deras beslutsfattande.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Det kunne kanskje gi meining å gjere denne øvinga utandørs, på ein plen. Då kan ein i det minste påstå at ein hjelper sjefane til å få kontakt med grasrota.

Så må eg føye til at det er fryktelig lett å gjere narr av noko som ein ikkje heilt veit kva er. Derfor prøvde eg å finne ut meir om kva det er. Men eg blei ikkje stort klokare av å lese korkje på wikipedia eller på Skandinavisk Institutt for Kommunikologi. Heller ikkje Kommunikologforeningen sine sider var til hjelp, men her fann eg i det minste eit forslag til standard for kommunikologisk terminologi. Og då blei forvirringa total. Ja, eg forstår alle orda, men kva er det EGENTLIG det går ut på? Det er kanskje best eg tek eit kurs for å finne ut av det. Eller kanskje ikkje.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Kommuni........kologene kommer?

"They're at it again", men under journalistisk mistanke for
psykobabbelistikk -- en nyttig glose.

Pseudo-metoder "används på myndigheter", skriver SR -

med en småfin antydning av at Ledelsen i administrasjon,
skoleverk, myndigheter og organisasjoner idag er såpass
henfalne til evig nye universal-forvandlende metoder, gaper opp
for alt ny-nytt - et "kontinual av porøse variasjoner" på
freidig parodiert krisehjelp i offentlig åndelige dilemma..

samling av reportasjer og innlegg her>

Skaper de bare mere nød av samme slag de markedsfører
universal-lurium for? I så fall er det vel ikke bare insidentale
stiltrekk som får sekt(or)en til å ligne 'Scientologi' - ?

Syntetisk og kynisk blandede kvasi-religioner skal ha funnet sitt
marked i mer enn et halvt århundre.. eller årtusen?
Beslektet med tidens religiøst kamuflerte terrorkrig, som lett
finner sine forsvarsløse sivile mål.. ?
Psykisk krig, et spekter av metoder med viss forankring i den
heller diabolske absurdkomikk - kanskje forutsagt i nyhets-
kommunikeet om da den 'absolutte forstand avgikk ved døden'
igår aftes kl. 18 -- senere fulgt av den psykiske og kognitive sunnhet.

Finnes redning fra fuskefanatologiske redningsmenn?
Let gjerne opp litteratur og artikler på emneklusteret, mens vi
beregner et egnet Dewey-nummer eller fem til formålet.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

søtt leke-jagerfly lærer ungene muslimsk bønn:

Mange småunger i USA fikk pakke ut en F16-jager i julegave,

med en underlig produksjonsfeil: I stedet for flylyder, roper
en god del av disse lekene ut hvordan du skal messe og påkalle
ørkengud når du farer i hajj, muslimsk pilgrimsferd -

lekejagerr

_
i den turisme-sektoren er jo jagerfly et naturlig valg.

Flere nyhetsbyråer har historien og gir lenker til butikkjedens
sosiale skravlesider.

Møt det høyrøstede og disco-blinkende babyflyet:
'Targeting Our Children' >

Noen kunders bemerkninger:

A perfect gift for the young infidel in your family. As if Common Core is not
providing enough indoctrination into the "Religion of Peace", why not confuse your loved one
some more with this realistic F-16.
Rather than taking off with full afterburners, you can enjoy what our President refers to as
the "sweetest sound on earth".

"..my kids will be miles ahead of the other students when they start learning about
the wonders of islam."

I've been playing with this more than my three year old who doesn't quite understand the nuances
of the koran. The funnest thing we did was set it to fly above Barbie's house
and then bomb it down

"A similar thing happened to a doll my boss bought for her little girl last year.
It said "allah is good" & "allah is the true god". I heard it myself! My boss gave it
to me to destroy." (yep, det var nyhetssak i fjor..)

This toy jet is like a miniature version of one of those who flew into the
World Trade Center, as it chants Allahu Ackbar when it crashes

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Å skrive blogg kan være belastende for ryggen

/

(vektig om rett rettspleie og kongelig holdning , med mere i db.no > )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Polischefen: Inflytelserika personer vill se mig död

Lønner det seg å legge flid i arbeidet i lovens navn ?

"han fann att både lokala politiker, poliser och militärer
var inblandade i flyktingsmugglingen."

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Meningsforbrytere?

Google har dem snart! >

Automatisk bevisinnsamler vil lete opp personer
som bruker for kritiske gloser på nettet, og idømme
diagnoser ifall du blir avslørt som ekstrem og kanskje
psykisk farlig personlighet.
Også video-dokumentasjon kan bli arrestert og avstengt,
tenk om folk med feil meninger gav seg til å filme hva som
skjer i gatene. Feiloppfatningene kunne ellers spre seg,
om legfolk fikk fare fram som om de var godkjente
journalister og nyhetsprodusenter.

Googles flotteste julegave til polisöga overvåkning ?

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Finnes Hellige krigere,

og når skyter attestert fromme sjeler oss?

Fasit foreligger:
Psykolog Stanley Milgram har en klar kalkyle på hvor
lenge en from sjel lar være å drepe på kommando.

Hans beryktede forsøk > klarla det, langt forbi tersklene
for hva det er bekvemt å vite.

Pensum i psykologi.
Etter en noe skjerpet kommandotone fra forsøkslederne,
gikk de 'frivillige' med på å dele ut livsfarlig elektrisk
tortur.
Mens de selv langtfra var truet på livet, bare skjent på
med litt autoritær bjeffing - i hva som skulle forestille
et frivillig vitenskapelig forsøk hos en 'respektert organisasjon' -

den hadde hverken krigsmyndighet eller religiøs autoritet.
I motsetning til vår mistenkte..

Fasitsvar i en fart her, til dere høyt motiverte faglesere :

Uten større spredning mhp. teologiske detaljer hos de ulike,
psykopatisk listige maktkulter som lenkebinder sjeler -

det er klarlagt hva dag de skyter medsjeler.

Ikke så at alle slags katekismer og bekjennelses-retninger
trenger være smekk like -
i åpenlys voldelighetsgrad, eller andre systematiske avsnitt
på papirplan :

Når krigen hyler i gatene, fulle av bilbranner sirener og
sjokkgranater,
viker pen oppdragelse og fromme følelser for
den hunderedde logre-lydighet.

Katekismer og sivilisasjon fordufter så fort
under ekstreme psykiske påkjenninger!

Den dag folkeforførerne pakker opp sine draps-industrielle
presanger, unådegavene.

Da skyter de oss, eller blir skutt - alle lydigsjelene som
trodde de var like fredsæle og fromt tenkende som oss!

Akkurat da utbetaler Milgram-syndromet full rente.

Så følg med: De som regisserer og iscenesetter alle disse
skyte-ytelsene, der de sitter i lønn -
de våker nok over nye markeder av psyko-forførte sjeler,
og tilpasser de ulike ideologi-retninger etter publikum.

En kan vel anta at det snart blir ny fart på 'kristelige'
korstog mot de demonstrert diabolske ørkenkrigere, idet disse
blir utbrent som propagandisk råstoff. Krigslån kan de få
til utrolig tilbudsrente...

Veien videre til Armageddon er nå pent asfaltert.


..og kanskje ikke så dumt hva krigsfange Bonhoefer erfarte
i sin analyse av Dumheten. >
Når en merker seg at det er en psykisk reaksjon på diktatur
og voldsregime han skisserer, men han krypterer språket litt
for å få brevet pent forbi sensuren.

Tanker på ovenstående tema forekom ellers her >

Frykten og nyhetene?

Gamle nyheter på ny


Godt sagt! (2) Varsle Svar
Godt sagt! (0) Varsle Svar

her oppfinnes 'E-rosen':

e-valper og e-hester kan vel ligge på lur under hvert hjuletre..

men døh, her har forskningen på rammeskjeveste alvor klart å
kyborganisere vårt ur-romantiskeste metafor - i Rosens navn.

Markedsføres nok som Selvrosen?

I våre urmødres skoledager var det et slags inn-samlingsmerke
som het Vanførerosen. Under litt småknis ble det spurt om
hvordan den erosen var blitt vanfør (funksjonshemmet).

Her altså en rose som har fått utvidet funksjonsomfang.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Frykten og de fryktelige nyhetene:

Praktisk talt ingen av oss inngår i vitale roller i
særlig mange av denne verdens ledende etterretnings-
og spionasjesentraler.
Så vi er henvist til de helt profane "nyhetene",

og det er nok tynne greier, særlig ifølge de som gider
litegrann mer.

Nyheter er egentlig viktig faglitteratur.
I alle fall råstoff til kommende tiders historiske og
analyserende / vurderende skrifter -- i den grad noen
kommende tider og tidninger vil fortsette å utkomme ?

"Det har vi ittno med?" - Prøysen kan synge sånt uten
tap av almen velvilje. Men ellers
er det nifse ord - særlig når de blir rutine policy
praktisert i de større nyhetsredaksjonene.

Norge skal ligge noe tynt an der -- sier de som gider
følge alternative kilder, og bruke litt mer av den
generøse bredbåndskapasiteten vi lar oss overselge så
vi kan suge oss stappmette på idi**underholdning.

"It's pure evil", opplevde den rammede i en ikke bare
komisk, kult(ur)applaudert dystopiharselas:>

Konkret vet vi så lite om verdenskrigen, om den faktisk
er tjuvstartet - eller det bare drives innledende øvinger.
Intet nytt fra tystfronten?

En tør vel ikke være bråsikker f.eks. på hvor klokt eller
sakssvarende det i lengden vil være å forsvarsbombe i en
annen verdensdel [justsom de hylder en forent verden, så
brister den i deler...] enn den nåaktuelt terrorifiserte.

..for å ha nevnt en liten dagens krimgåte, i prosessen av
å fordøye en aktuell liten appell til viss besinnelse
...trur eg. Krigen er nok blant de første kandidatene
til emner vi itte har noe med. Nøktern informasjon er
en av dens første ofre. .. Melder informerte kilder.

En kan bli mer bloddryppende konkret i oppfølging, men en
hører gjerne fra flere hobbysamlere av bredspektrale,
antatt pålitelige / privat vurderte kilder.
Kan innvoteres her..

Slike blir jo viktige faglitterære ressurser, særlig der
kruttgassene gjør det belastende å få orientert seg.

"jeg sikter i den høyden der hodene deres burde vært",
forsvarte en folkeopplyser seg på et saklig ok nivå.
Han siktet dog med velbelagte ord, ikke med kalashnikov.
Ord kan ha litt sprengkraft i seg selv, derfor begynner
folkets megafonister å tute at Ord er ondsinnede våpen !?
to(r)gført eksempel > hmm

og gammelpedagog Sokrates fikk høre fra ufolkestyret, da
han ville lære folket å lese sine egne tanker.
En giftig terapi de hadde å by terapeuten...

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Biblioteket for

bøker bibliotekene ikke brydde seg om:

I Umeå finnes de oversette verkene:
'Bibliotheca Non Grata', de miskjente bøkers hjem -

det er av lokalpatriotiske grunner kanonisert til Stieg Larsson.

Ikke å forveksle med kategori Forbudte bøker, förstås -
som dog skal ha fått en underavdeling.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Auschwitz-albumet, tatt av SS-stab:

"allt utom själva dödandet – ankomsten, sorteringen av kappsäckar,
klädbyten, nyrakade huvuden ... Hur man separerar män och kvinnor,
gamla och unga, och barn."

Samt et fåtall private foto som 'badegjestene' skal ha klart
å ta selv.

Utstillingen hos 'Judiska museet i Stockholm' vises ventelig
frem til august på nyåret.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Russerne tar AVSTAND:

Russisk lovmyndighet tar avstand fra FN.
Betydelig avstand, ifølge informerte kilder -
trolig minst 6350 km?
Parlamentsmedlem V. Nikonov finner det
urettferdig og dyrt at de FN-valgte må reise
til en så avsides og dyr møteplass som New York.
Den bereiste statsviteren siteres her:

Han vil ha FN-hovedkvarteret flyttet til et sted
på kloden som skal ligge på samme avstand fra
samtlige medlemslands 183 hovedsteder.

“Why should it be in New York City? It’s far away
and it’s expensive.
Why don’t we choose the following criteria instead –
determine a point on Planet Earth that would be equidistant
from the capitals of all 183 member-countries of the UN,”

RIA Novosti quoted the lawmaker as saying.

I Pythagoras' leirskole i gamle Grekenland skal det
ha stått en innskrift over porten:
"Ingen ukyndige i geometri får tre inn her".

Nå spørs det om ikke pythagoreernes etterkommere
vil dra mannsterkt i felten mot slike ukyndige
parlamentarikere, som riktig nok sitter i 'stats-Duma'.

Stedet de ønsker seg, kan vel ha sine klimaproblemer?

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Du mangler et ansient reptilskjelett i garasjen -
har det slått deg?

Kan ha sett sine beste dager som ridedyr,
men sånn til å småprate og kose med ?

Middelalderens philosofer følte de skulle ha en
hodeskalle av et fhv. medmenneske på skrivebordet -
det ble antatt å virke forløsende på åndsevnene.

Men idag forbitravet av en halv billengde Allosaurus,
hvilke ytelser skulle ikke den anspore til..

Dinosaurie till högstbjudande >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Ingunn SKikkan HaugenLailaBenedikteMorten MüllerLilleviJan Arne NygaardSigrid NygaardHenrik  Holtvedt AndersenTorJarmo LarsenMalinn HjortlandBerit B LieHeidi LHeidi Nicoline ErtnæsMarie ØstvoldAnitaCathrine PedersenEinonieEvaIreneleserTore HalsaHarald KLisbeth Kingsrud KvistenStig-Ivar StellanderIngeborg GHege H.Anne Berit GrønbechGunillaBeathe SolbergDanielAstrid PedersenChristofer GabrielsenKarin BergTorill RevheimNinaTor Arne DahlkntschjrldKristtornbladEivind  Vaksvik