Vel, det er ikke nødvendig å gjøre dette vanskeligere enn det er. Begrepet empati rommer både hjertet og hjernen, det du kaller affektiv og kognitiv empati (om jeg forstår deg rett). For å sitere meg selv:

«Når du har en empatisk væremåte, bruker du både tankene og følelsene dine. Du retter oppmerksomheten mot den andre og åpner deg følelsesmessig mot han eller henne. Du bruker dine egne erfaringer for å kunne forstå hvordan den andre har det. (…) Når du har empati, tar du innover deg den andres følelser, og du bruker tankene dine for å holde en viss følelsesmessig avstand. Denne avstanden gjør det mulig for deg å tenke over situasjonen, vurdere den, og finne ut hva du skal gjøre videre. Både følelsene og tankene inngår i det å ha empati – og tankene og følelsene er like viktige.»

"… skal tenke meg om to ganger før jeg slenger de ut i samme selskap neste gang!"
Og så var du så uheldig å bli utsatt for meg!!

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Viser 4 svar.

Jeg er glad for at du snakker om avstand, og for at du ikke skjelner så tydelig mellom hjerte og hjerne, eller fornuft og følelse. Dette er interessant, men jeg oppfatter skillet mellom kognitiv og affektiv empati som et akademisk skille, som er mest nyttig ift refleksjon, og så klart praksis deretter.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Hehe!

Grunnen til at dette er vanskelig for meg er nok nettopp fordi jeg ikke gjør et skille mellom hjerne og hjerte, ei heller mellom følelser og tanker. Når disse uttrykkenes forskjellighet nærmest brukes som referanseramme for den distinksjonen som gjøres mellom sympati og empati oppstår derfor problemer. Jeg har en materialistisk overbevisning. Jeg må regne med noen semiotiske forstyrrelser av denne sort, hehe.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Empati handler om å ta den andres følelser, tanker og opplevelser innover seg, og å leve seg inn i den andres situasjon. Du er i stand til å se situasjonen fra den andres side. Om du er enig eller uenig med vedkommende, sympatiserer eller stiller deg kritisk, spiller ingen rolle.

Verre er det ikke. Empati og sympati er to helt forskjellige ting.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Vi snakker litt forbi hverandre. Jeg har ingen problemer med å forstå den forskjellen språket skisserer, i språket. Den semiotiske koblingen som gjøres mellom mental forestilling og uttrykk i wikipedia, i ordboka og i daglig bruk er åpenbar (for disse to ordene).

Jeg synes det er spennende å utfordre presisjonen i språkbruk som har fått et kulturelt rotfeste. Moderne vitenskap og memetikk kan ofte være i stand til å rokke ved semiotiske koblinger som vi tar for gitt. Jeg begynte å tenke på dette da jeg merket at jeg selv ikke uten videre godtok at det i mitt sinn foregår to forskjellige prosesser avhengig av om jeg sympatiserer eller empatiserer. Jeg kan f.eks fortelle meg selv en "historie", underveis og etterpå, om hvordan jeg tenkte da jeg handlet, om hva som foregikk i hodet mitt, men er den sann, eller er den kulturelt betinget, en måte å gjøre mine handlinger meningsbærende på i et sosialt tegnsystem?

Det var derfor jeg tok denne avstikkeren, men jeg skal ikke ta dette videre her.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Knut HauglandBertyalpakkaJakob SæthreSiljeEckhoffHarald KAnjaHeidiAnne-Stine Ruud HusevågIngeborgElisabeth SveeKaren RamsvikToveingar hBeathe SolbergStian DalbergJulie StensethAtmanHildeTheaKarin BergAndreas BokleserTone Maria JonassenBenedikteThereseAud- HelenEmilie GeistHarald AndersenNils PharoRufsetufsaEivind  VaksvikIdaSimen "Boktimmy" IngemundsenMargrete Dyvik CardonaHelena ETone SundlandLailaLeseberta_23Leselena