Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 1 til 10 av 11 sitater

Det er helt avgjørende at vi som er terapeuter ivaretar personlig livskvalitet og eget liv. Bare da kan vi være vår egen og klientens gode støttespiller.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Terapeuter skal ikke tåle alt. Det er nødvendig å begrense seg.

Godt sagt! (7) Varsle Svar

Angsten for igjen å skulle tørre å stole på noen som kanskje vil svikte, utgjør en sterk motkraft og er et betydelig hinder for heling i nye relasjoner. Den tidligere påførte fysiske volden kan ha vært nådeløs og livstruende, men tilknytningssviket og avvisningen fra nære omsorgspersoner oppleves for de fleste som det som har rammet hardest.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Overgrep i barndommen er en skole i underordning.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Den som har vært utsatt for alvorlige overgrep, vil typisk ha mest erfaring med å underordne seg, melde seg ut eller generelt leve i destruktive forhold. Erfaringer med egen seksualitet som voksen blir derfor altfor ofte repetisjoner av egne overgrep. Slike erfaringer er ikke mye å bygge nye, gode relasjoner på .

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Først når man kan forholde seg til fortiden, kan man se at man har noen fremtid. Terapi er å jobbe med fortiden for at fremtiden kan få et annet løp.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Minnene våre er helt sentrale når vi skal definere hvem vi er. Identiteten er basert på hva vi husker og hvordan vi tolker våre erfaringer. Evnen til å planlegge fremtiden er igjen avhengig av hvordan erfaringene memoreres. Hvordan vi kommuniserer om oss selv til oss selv eller andre, er også basert på våre erfaringer som blir til minner. Derfor er hukommelsen uhyre viktig.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Mange har lært å undertrykke egne behov og følelser, samtidig som de har superantenner for andres behov.Ofte vil de feiltolke eller overlese andres behov, og ikke minst underordner de seg andres vilje i form av "lært underordning". Fordi de strever med å gjenkjenne og tilfredsstille egne behov, vil mange som voksne ha vanskeligheter med å utvikle modne og likeverdige forhold til andre. Denne overlevelsesmåten eller mestringen kan få store omkostninger.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Den som blir konfrontert med sin egen dødelighet og hjelpeløshet, blir aldri helt seg selv igjen. Tilsvarende vil rekonstruksjonen av trygghet eller tillit kanskje aldri kunne bli helt fullstendig.. Verden vil for alltid ses i et annet lys.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

For den som fra tidlig alder har opplevd vold, terror, overgrep, forvirring sammen med omsorgssvikt og mentalt fraværende foreldre, har det ikke vært mulig å være hel og skulle ta innover seg alt det vonde som er skjedd, samtidig som man skal tilpasse seg verden omkring.

Godt sagt! (6) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Reidun SvensliBertyAnn-Kristin RobstadJLilleviBeathe SolbergIdaBerit RToveLesevimsaHarald KEivind  VaksvikThomas Heie H.FriskusenVannflaskeWencheingar hritaolineNinaErlend Risvik PaulsenAkima MontgomeryEli HagelundBjørg L.Elisabeth SveeIngunn SJarmo LarsenelmeStig-Ivar StellanderOleMonica StubkjærkntschjrldNinaMarie HolterTonesen81Nina M. Haugan FinnsonFiolTrude JensenTonjeMonaBLIngeborg GRufsetufsa