NASJONENES BARNEHAGE

..også representanter til stede for land som kjemper hardt
for å gjøre ytringer som de Charlie Hebdos redaksjon døde for,
straffbare.
Etter karikaturstriden i 2006 intensiverte Organisasjonen av
islamske stater, OIC arbeidet for å innføre et GLOBALT forbud
mot blasfemi.
Da Charlie Hebdo tegnet profeten med rumpa bar i 2012 freste
generalsektæren i Organisasjonen, Ekmeleddin Ihsanoglu mot
slikt "misbruk av ytringsfriheten".

Slike karikaturer representerte ifølge OIC en trussel mot den
globale sikkerheten og stabiliteten. Intet mindre.

Derfor hastet det med å innføre en verdensomspennende blasfemi-
lov, mente OIC i 2012.

/

Når det gjaldt det viktigste OIC-landet, Saudi-Arabia, var det
imidlertid ingenting komisk ved medvirkningen i demonstrasjonen
for ytringsfriheten. Den var utelukkende tragisk. For mens
den saudiske ambassadøren gikk arm i arm med de andre frihets-
demonstrantene, satt en ung blogger og kjente på merkene etter
femti piskeslag han nettopp hadde fått.

Menneskeretts-aktivisten Raif Badawi var nylig dømt til å
motta tusen slike slag. 50 slag hver uke i 20 uker.
Nettopp for å ha benyttet ytringsfriheten. En frihet som
dessverre ikke eksisterer i hjemlandet hans.

Den første omgangen med pisken ble filmet i hemmelighet med et
mobilkamera og distribuert på sosiale medier. ..
..så snart de 50 slagene er til ende, bryter folkemengden ut
i applaus og høylydte rop om at Allah er stor.

Badawi hadde ikke tegnet Muhammed.. men han hadde grunnlagt
et nettsted for religiøs og politisk diskusjon.
I Saudi-Arabia er det i seg selv en form for gudsbespottelse.
For i dette landet er kongehuset innsatt av Allah selv.
Og dermed er det blasfemisk å diskutere landets styresett.

Saudi-Arabia er ett av flere eksempler i den muslimske verden
på hvordan blasfemilovene misbrukes. Hvordan de ikke bare
brukes for å 'verne' islam, men har politiske formål.
I det store kongedømmet på den arabiske halvøy benyttes
lovgivningen til å kvele enhver form for begynnende opposisjon.
 

[ Vebjørn Selbekk, overskrift ved Lv. -- kapitel-overskriften
lyder HIMMELROPENDE DOBBELTMORAL.

Kommentar:

Naturligvis er en liten tegning "en trussel mot den
globale sikkerheten og stabiliteten. Intet mindre."
Den vil jo automatisk og uunngåelig utløse alle sabler og
automatkarabiner hos enhver Hellig Kriger, disse fungerer
alle som programmerte apokalyptiske automater
så her må vi alle sitte musestille
til vi er blitt helt vant til hvordan det skal være i landet.

Trodde vi det skulle nytte å appellere til en Hellig Kriger --
eller til de som lager dem, programmerer dem ?

 

Pedagogisk kunne en legge karikaturstriden langs en linje av
modenhetsutvikling, fra barnehage -- langs den offentlig pliktigste
oppsedingsverksemda skoleverket.
Det bryter ut en hel terrorkrig på never og møbler: lille Arnulf
har begått en liten tegning som noen mener må være flassblemmisk
og panikkryktet sprer seg. Écrasez silvous-plait dieu-le-veut !!

Hvor høyt opp langs det sinnsforedlende samlebåndet kan en trygt
legge bort episoden som helt gangbar smårollofriksjon -
når må det tas et alvorsoppgjør med voldelige unge bandeledere?

Hånei der fikk tante seg en ung forelesning, ukrenkeligheten av
kampberedt silkepusefrom føø-hølelsesføleri. Ũber Alles!
Hamadullah må få forståelse og kake som kunne markere sine
ukrenkeligheter -- SMEKK til lille Arnulf og omskolering, hvor
uskolerte tanter skal få røre ved prinsebarn i et hjerteåpent
nordisk tjenerskaps-vertskapsland avviklingsland!!
Tenk når gullungene kommer seg inn i internasjonale komiteer
og samtvangsarbeidsfora -- VÅR Religion of Peace skal HERSKE !

 

-fredfylt karikatur-
( sa noen karikatur... av fromheten ? )

Krig eller Fred? startkurs >

]

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Viser 8 svar.

Er det virkelig danske eller franske tegninger
som krenker profeten Muhammed mest?

Ikke snarere de som dreper og massakrerer i hans navn?

I dag begås det daglig grusomheter av nærmest unevnelig karakter
i den muslimske guddommens navn.

Folk halshugges og brennes levende.
Terrorister skyter rundt seg på strender og i kjøpesentre.
Bomber sprenges
så kroppsdeler flyr til alle kanter.
Alt akkompagnert av høylydte rop om Allahs storhet.

Er det ikke disse myrderiene og dette barbariet
som utgjør det største omdømmeproblemet i dag, for profeten,
for allah og for den religionen de skal representere ?

Likevel er det altså tegninger, filmer eller rykter om
koranbrenning
som synes å få de store massene i muslimske land til å
ta til gatene i demonstrasjonstog.
Forstå det den som kan?
 

.. For meg som kristen blir det en helt håpløs idé å skulle
kalle inn politi, domstoler og påtalemyndighet
for å straffe folk som gir uttrykk for et annet syn på tro
enn det jeg har.

( Vebjørn K Selbekk )

demonstrasjonstog

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Fromt motivert halshogging 'tilsløres' av media:

olagligt att visa sanningen att de två kvinnorna
blev halshuggna av muslimer

"at dom inte bara 'hade knivskador på sina halsar', [media-versjon]
men deras huvuden AVskurna :

Man ska kunna få upptil 4 års fängelse om man sprider den här
filmen som visar sanningen, vad som verkligen skedde. ( .. )

Jesus sa till folk att inte ta till svärd, men Muhammad
uppmanar att ta till svärd och hugga av huvuden på folk -
för att behaga allah: en väldig skillnad.

kommentar> , uten stygge scener

"The Quran Says that People of Other Religions
are to be Violently Punished in This World"
fagressurs her >

Sagt klart nok? - tidligere nyhetssak >

 

Godt sagt! (2) Varsle Svar

.."nemlig mulig å ha et positivt forhold til muslimer og
samtidig være sterkt kritisk til islam. ..

Den reelle fobien knyttet til islam i dag er snarere den
redselen mange har for å kritisere
innholdet i den muslimske religionen / ideologien.

Den virkelige islamofobien: Frykten for å påkalle seg
islamistenes vrede. En vrede som kan være dødelig.

Mange Vestlige politikere ser ut til å være rammet av en
spesiell sideform av islamofobi:
De frykter for enhver sammenkobling av islam og terror.

Rykker jevnlig ut for å fortelle oss på ny at terror- og
voldshandlinger ikke har noe som helst med islam
å gjøre.

Som etter attentatet mot vittighetsbladet Charlie Hebdo,
da Børge Brende var raskt på pletten og slo fast
at denne terroren ikke hadde noe som helst med islam
å gjøre. Uten forbehold. Uten å begrunne standpunktet.

Med vennlig hilsen Norges utenriksminister.
Godt å vite at vi har en så skarpskodd og belest teolog
til å lede vårt utenriksdepartement.

Disse stadige utspillene, åpenbart styrt av politisk ønske-
tenkning mer enn åndelige realiteter,
får et komikkens skjær over seg.

Få har klart å avkle fenomenet mer elegant og bitende ironisk
enn Kjetil Rolness:     Rett etter terroren i Paris skrev han
Dagblad-kronikken "Fred over islam", et briljant oppgjør med
vestlige lederes hang til å bortforklare den islamistiske
terrorens røtter i -- ja akkurat islam .

"Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra all vestens
gudløse regjeringer om at Islam er fredens religion" :
Rolness peker på at dette budskapet gjentas

etter nesten hvert terrorangrep og hver massakre
som blir utført i islams navn.
For terroristene har rett og slett "misforstått sin egen
religion" - som vestens gudløse ledere skjønner så presis.

.."Den framstående teologen George W Bush proklamerte fra
en moské i Washington, en uke etter 9/11 :
Terroristene bryter med sine grunnsetninger. Islam er fred!"

Rolness bemerker tørt: "Fredens religion må fredes. Om så med
trusler og drap."
 

"I stedet for å tvinge islam til oppgjør med egen volds-
forherligelse, har vi sykeliggjort voldsideologiens kritikere

ved å sirkulere begrepet islamofobi, stemple nesten all kritikk
av islam som noe urimelig, irrasjonelt og sykelig."
( P E Kokkvold )

[ sålangt etter Vebjørn K Selbekks 'Fryktens Makt' ]

 

Se andre bøker om " terrorens røtter i -- ja akkurat islam " :

Warraq: ' The Islam in Islamic Terrorism '

R Ibrahim: ' Crucified Again - Islam’s New War on Christians '

Kjetil Rolness ble videre tidl. sitert her > , feb.2016
hvori gjengitt fra julemorgenbladet.no >

"Flere modige kvinner av muslimsk opprinnelse har vitnet om overvåkning,
kontroll, overgrep, tvang, trusler og trakassering.
Systematisk frihetsberøvelse i Allahs navn, midt i våre sekulære,
moderne samfunn.
Utøvd av selvoppnevnte moralpolitimenn som også forfekter hat
mot homofile, jøder og Vesten.
Unge lar seg hjernevaske til å ta avstand fra moderniteten og
rasjonaliteten.
Og parallellsamfunn vokser i takt med rekordhøy innvandring fra
muslimske land.

Derfor står en sped, men steil sørlandskvinne på torget,
med sin versjon av Krigsropet: Norge og Europa må våkne!
Dette er ikke bare en religion. Det er et komplett sosialt og
politisk system som ødelegger liv og tar liv."

( morgenbladet )

 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Bannlyst for misforstått vits:

Mens våre politikere sliter med sin form for islamofobi,
er det ingen steder denne frykten for å krenke islam gir
seg sterkere, mer dramatiske utslag enn i den muslimske
verden selv:
Der kan rene misforståelser føre til at man risikerer livet.
Når temaet kan være profeten eller koranen.

Ved det sterkt politibeskyttede karikatur-arrangementet i
Drammen februar 2015 hadde jeg gleden av å møte den bangla-
deshiske tegneren Arifur Rahman. Han er selv født muslim,
men måtte flykte fra hjemlandet. Nå bor han i Stavanger
med oppholdstillatelse i Norge og status som 'fribytegner'.
Arifur Rahman tegner nå for avisen Ny Tid.

For ham skulle det ikke mer til enn en vitsetegning om
en katt og navnet Muhammed, for å utløse marerittet:
drapstrusler, seks måneder i fengsel
og flukt fra landet.

På grunn av en tegning som ikke handlet om profeten, men om
en bangladeshisk navneskikk.

Rahman hadde i 2007 fått jobb som serietegner i avisen
Prothom Alo, en ledende dagsavis i hovedstaden Dhaka.
I september det året, etter to måneder i jobben, laget han
en tilsynelatende harmløs seriestripe med titelen 'Navn'.
Den skulle komme til å endre hele livet hans.

Stripen forestilte en samtale mellom en gammel mann og en
ung gutt. Mannen spør om guttungens navn, og han svarer
"Babu". Den gamle minner gutten om at han må bruke
"Muhammed" foran navnet sitt, slik navneskikken er i Bangla
desh. Så spør mannen hva katta til gutten heter.
Han svarer: "Muhammed katt".
Ikke rasende morsomt, kanskje, bare til å dra bittelitt på
smilebåndet. Det var i alle fall hensikten med stripen.

Men islamistene i Bangladesh moret seg ikke.
De mente tegningen var et åpenbart forsøk på å gjøre narr
av profeten. Og det til og med i den hellige måneden
ramadan. Dagen etter at tegningen var publisert,
demonstrerte sinte islamister i flere byer.
Regjeringen ble urolig og handlet raskt og resolutt.
De forbød alt videre salg av den avisutgaven med stripen
om "Muhammed katt".
Lokale myndigheter fikk ordre om å beslaglegge alle
eksemplarer de kom over.

Hos sjefene hans var det ingen støtte å få for den uheldige
avistegneren. Sjefredaktøren toet sine hender, ba muslimene
i Bangladesh om unnskyldning og la alt ansvaret over på
Arifur Rahman. Denne ble i sin tur hentet av politiet og
puttet bak lås og slå.

I fengselet visste medfangene hvem han var. De slo og
mishandlet ham hver dag, hevder Rahman. Tømte dobøtten
over ham. Truet ham på livet.

En helt surrealistisk situasjon. Den ene dagen var han en
helt vanlig ung serietegner med fremtidsutsikter.
Neste dag satt han i fengsel sammen med drapsmenn og
kriminelle, og fryktet for sitt liv.
Enten for at medfangene skulle ta ham av dage. Eller at
han skulle få dødsstraff for blasfemi.

Etter seks måneder -- og sterkt press fra organisasjoner
internasjonalt, slapp Rahman ut. Han flyktet fra landet
og fikk opphold i Norge under fribyordningen, et tilbud
til forfulgte kunstnere.

Arifur Rahmans skjebne er så absolutt egnet til å skape
islamofobi -- frykt for å støte islam og islamister.

Nettopp Bangladesh er et av de landene der denne formen
for islamofobi sprer seg kraftigst. Grunnen er en
forferdelig draps- og angrepsbølge som har pågått siden
2013 mot mennesker som bruker sin ytringsfrihet der.

Attentatene, som har vakt internasjonal oppmerksomhet,
har særlig rammet sekulære bloggere og ateister.
Bare i løpet av seks måneder i 2015 ble fire bangladesh-
iske bloggere drept.

I februar ble Avijit Roy angrepet av attentatmenn med
macheter mens han gikk sammen med sin kone i sentrum
av Dhaka. Roy ble hakket til døde. Kona fikk store
knivskader og overlevde.
Avijit Roys forbrytelse var at han stod bak et webforum
for fritenkere, og var en fremtredende forkjemper for
ytringsfrihet, ateisme og religionskritikk.
En islamistisk gruppe .. 'tok på seg ansvaret':
Angrepet ble utført for å hevne forbrytelsen mot islam,
hevdet de.

Måneden etterpå ble et lignende angrep gjennomført mot
bloggeren Washiqur Rahman. Den eneste forskjellen var
at morderne denne gangen foretrakk kjøttøks fremfor
machete.
Rahman var en mindre profilert blogger, men også han
hadde kritisert islam og kalt religionen en irrasjonell
tro.
.. [ flere tilfelle listes.. ]

Bloggerne lever i frykt. Rammet av islamofobi.

( Vebjørn Selbekk: 'Fryktens Makt' 2016 )
 

Godt sagt! (2) Varsle Svar

ny Mobil-app sender Blasfemi-alarm :

2 milliarder tro muslimer kan få tjenesten, den lanseres
først i velordnede Indonesia.

Der har de et viktig statlig moralvokter-institutt, Pakem
som lanserer den smarte appen,
det smarteste er en funksjon som gjør det lett å anmelde
blasfemi og annen uordentlighet -- presto online.
'Dette har de venta på så lenge..'

-- Presseomtale: --
"Human Rights Watch has long documented the role of government
officials and Islamist militant groups
in cases of intimidation, humiliation, violence, and arbitrary
detention of religious minorities."
( se hrw.org )

Andre alarmerte kilder:

BBC --- TGPundit --- Independent

Alarmsentralen skal kunne kontaktes her >

Informasjon om din nye Underkastelse-stat >

( vær nå høflige mot 'Aslam Taslam' !? )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

støttet steining av homofile, og selvmordsbombing.

Hamdan (Islamsk Råd) og domprost Hauge i (regjerings-)delegasjon satte kurs
rett ned til Qatar for å treffe Yusuf al Qaradawi, en av de innflytelses-
rike lærde i den sunni-mulimske verden. Gjennom ukentlig tv-program på Al
Jazeera når han millioner av muslimer og har mange tilhengere i Europa.
Samtidig er Qaradawi en omstridt og beryktet skikkelse
som bl.a. har støttet steining av homofile, og selvmordsbombing.

[ no.wikipedia : "Han godtar ekteskap med jenter ned i 9-årsalderen, så lenge
dette skjer frivillig..
al-Qaradawi uttalte at Holocaust var en guddommelig straff for jødene
iverksatt av Adolf Hitler,
og at han selv ønsker å dø som martyr i et angrep mot jøder, selv om helsen
og alderen måtte ha henvist ham til rullestol. ]

Holdningene til den islamske lærde var selvfølgelig godt kjent av muslimene i
delegasjonen. Domprost Hauge hadde imidlertid ikke peiling på hvem han møtte
i Qatar: Han beskrev for norsk presse Qaradawi som en person som er åpen og
ønsker dialog og fred, "ikke ytterliggående, så langt jeg kan se".

Det er altså denne figuren nordmennene leser opp min erklæring for. De ønsker
at Qaradawi skal akseptere min beklagelse.
Selv var jeg uvitende om denne reisen. Da jeg fikk vite om den, tok jeg straks
avstand. Jeg har aldri bedt noen om å bruke notatet mitt internasjonalt. ..

Til norsk presse forteller domprosten at Qaradawi aksepterer min 'beklagelse'.
Men raskt kommer det nye signaler fra imamen i Qatar: i tv-sending sier han at
før han vil godta noen beklagelse, "må Norge innføre en lov som forbyr og
straffer alle som krenker profeter eller religioner".

Under delegasjonsreisen melder en rekke media i Midtøsten at norske 'myndigheter'
har innført en slik ny lov mot blasfemi. Domprost Hauge siteres på at Norge nå
har endret straffeloven og forbyr 'blasfemi': Slike angrep på religion vil nå
bli straffet med bøter eller fengsel. Det har domprost Hauge øyensynlig
forklart til media i regionen.

Den UD-finansierte delegasjonsreisen endte i en farse og absurd krangel om
hva som var blitt sagt og ikke sagt.
For meg er det revnende likegyldig hva en ekstremist som Quaradawi mener ..
Jeg har aldri ønsket å henvende meg til ham eller ha noe med ham å gjøre.

Likevel tar denne delegasjonen med seg min erklæring og fremfører den
for ham på mine vegne.
Uten i det hele tatt å informere meg om planene sine.

( fra V.K. Selbekk: 'Fryktens Makt': 'Da Jonas sviktet' og 'Da jeg sviktet' )

-- ( Islamsk Råd ) --

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Diskriminere bitte smitte små livsformer?

STRENGT NØYTRAL til LIVSFORMENE TYFUS og KOLERA ?

kan det være en interglobal plikt vi alle har ...

eller det kan ta fredsforskningen enda et par uker å
konstruere det forbløffende bevismaterialet.

Å oppdage at vi naturlovisk har en diplomatisk plikt til
full likestilt anerkjennelse av livsformer av annen ideologi -
slik de f.eks kan påvises i slam.

Strypokokker og Mikrobasillære livsformer kan ha sin
evolusjonært fullt forsvarbare og rettspliktutløsende
prinsipptenkning (eller tilsvarende)

med krav på bordplassering, tale- og krigsrett
i klodens frydkreative darwinske biokaos
som det har utfoldet seg siden den Første HelligAmøbe

og dertil er påvist attakk-spirituelt samstemt solidariske
i sitt enkle soldathat mot den erklært ondartede
skadedyrbestand 'sapiens', klodeklimaets farligste
utfordring -
som den rettenkende (eller tilsvarende) mikroboojum
må eliminere med all mikrohellig krigsiver

så det har vi ittno med,
spesielt idet encellede prototeologiske forskere heri er
lykkes i å dekode en komplett soldatfrom troskap som
vil utgjøre et lovbeskyttet 'dødssyn' ingen må krenke :

og det pyramidegamle Mikrobasillære lovdokument
Orkanen er funnet innkodet i disse opprensknings-
mikrosoldaters nukleopatologisk- hemokultiske
mitokondriat (eller tilsvarende).

Med disse innsikter i mikrobasillær Rettstenkning
vil det være lettere å tolke innlegg
som forrige rettsvitnes forklaring, - leses her

samt belyse en liten historiefaglig artikkel, - her

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar
Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

brekJulie StensethDolly DuckDun AenghusmoiraGVJan Erik  OlsenSiljeAnjaIngunn ØvrebøRoger MartinsenHauk1Oda BharBjarne AashaugHilde H  HelsethLibraritas vTone SundlandJorund KorbiTanteMamieToveIngeborg GBoktimmyLine DahleBjørn SturødPia Lise SelnesMarteBabynemiBenedicteMarit HåverstadGrethet87Grete AastorpLilleviSynnøve H HoelAnniken LIngunn SOda Marie HInger-LiseKristin F. JørgensenStjernekastAstrid Sæverhagen