Konflikten mellom ytringsfrihet og islamisme i Norge begynte selvfølgelig ikke med karikaturstriden. Den startet våren 1989 da William Nygaard bestemte seg for å trosse drapstruslene fra ayatolla Khomeini og likevel gi ut Sataniske vers. Og den nådde sitt foreløpige dramatiske høydepunkt her i Dagaliveien. Skuddene mot William Nygaard var et av de første islamistiske voldsanslagene mot ytringsfriheten i Europa. Jeg har hele tiden ment at Norge derfor burde ha et særlig ansvar for å forsvare ytringsfriheten mot islamistiske trusler. Dessverre sviktet norske myndigheter fatalt da saken igjen ble satt på spissen i 2006.

Godt sagt! (10) Varsle Svar

Viser 22 svar.

Den offentlige unnfallenhet etter W.Nygaard-attentatet:

Arnfinn Molands debattinnlegg ble refusert da han i 1993 påpekte
unnfallenheten i norsk offentlighet etter attentatforsøket.

Her publiseres deler av det - 25 år etter.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Nettopp. Unnfallenheten og feigheten der ute blant altfor mange (både politikere og mange andre) er fremdeles altfor stor. Man bortforklarer og unnskylder saker som burde vært tatt ordentlig tak i for lenge sida.
Det innlegget viser en viktig del av poenget, sitat fra den teksten:
"Denne saka handlar også om at intellektuelle i vår vestlige kultur står i fare for å bli så tolerante at dei toler intoleranse. Og då er det fare på ferde."

Godt sagt! (1) Varsle Svar
Godt sagt! (0) Varsle Svar

Kan en ørkenrøver og hærfører som angivelig levde i ørkenen for omtrent 1400 år siden føle seg krenket av å bli kritisert i dag?

Godt sagt! (6) Varsle Svar
Godt sagt! (1) Varsle Svar

Hva mener man med "byggende samtaler"?
- At man ikke lenger skal få si hva man tenker, fordi noen der ute kan bli dødelig krenket?
Eller er det kanskje rett og slett frykt, frykt for konsekvensene som nå styrer og ødelegger for ytringsfriheten?

Godt sagt! (6) Varsle Svar

Er du klar over hvor mange islamske stater som har dødsstraff for blasfemiske utalelser?
I islamske stater har folket ikke tankefrihet eller ytringsfrihet.
Hele 13 land i verden i dag har dødsstraff for blasfemi og kritikk av "profeten".
Derfor trenger vi mye mer islamkritikk, slik at religionsideologien islam kan settes på plass i dagens virkelighet, akkurat som vi i mange generasjoner kritiserte kristendommen, til kristendommen måtte reformere seg og tilpasse seg samfunn og menneskeskapte lover og regler.
Ytringsfriheten og frihet fra religion er noen av de viktigste frihetene vi har i vår tid. Mister vi de frihetene, da er vi virkelig ille ute ...
"I Pakistan kan ringeakt mot islams profet straffes med døden. Lovverket brukes blant annet for å ramme og ytterligere undertrykke landets kristne minoritet. Jeg håper det «koker» litt hos Vårt Lands lederskribenter også når de tenker på den kristne fem-barnsmoren Asia Bibi som i årevis har sittet på dødscelle for å ha sammenlignet verdens frelser Jesus Kristus med profeten Muhammed, en sammenligning som naturlig nok ikke slo helt heldig ut for sistnevnte. Barbari er etter min mening et helt legitimt ord å bruke om denne typen grove overgrep mot religions- og ytringsfrihet med dødsstraff som middel."
Vebjørn Selbekk skriver:
"I Pakistan kan ringeakt mot islams profet straffes med døden. Lovverket brukes blant annet for å ramme og ytterligere undertrykke landets kristne minoritet. Jeg håper det «koker» litt hos Vårt Lands lederskribenter også når de tenker på den kristne fem-barnsmoren Asia Bibi som i årevis har sittet på dødscelle for å ha sammenlignet verdens frelser Jesus Kristus med profeten Muhammed, en sammenligning som naturlig nok ikke slo helt heldig ut for sistnevnte. Barbari er etter min mening et helt legitimt ord å bruke om denne typen grove overgrep mot religions- og ytringsfrihet med dødsstraff som middel."
Misforståelser om blasfemi

Godt sagt! (3) Varsle Svar

"frihet fra religion", -
mener De gjerne 'frihet fra religiøs tvang', og 'frihet
fra offentlig monopol-innsatt partireligion' [trad. norsk kongestormakt] samt
fra 'geistlig overmakt over staten' [pave- og ayatollah-vesen] ?

Forvanskede, parodierte og sataniserte samt litt misforståtte religiøst mente
organisasjoner og bevegelser har vi så det holder, og må håpe intelligent
lovgivning og rettferdig politi skal kunne hindre statskupp på slike påskudd,
UTEN å beskjære individets viktige friheter til å praktisere, forfine og formidle
personlige overbevisninger --
i den grad disse ikke er åpenlyst farekriminelt belastede, og lovmyndigheten klarer
å skjelne hva som er farlig. -
Endatil å demonstrere må være lov. Ukomplisert, spontant.
Er du med så langt?

( Riktignok står nasjonen med den livsfarlige lekkasjen her> ureparert )

Får vi derimot nymoderne blasfemilover, blir det kriminelt å mene at det kan være
feil på noe som hevder seg religiøst ment. Det blir smekkfella:
Totalmanipulatet trenger ikke større åpning for å overta folkesirkus Norge.
Får vi bare Constitutionen på plass, kan det bli bedre sinnsro til å drøfte detaljer.

Og så straffelov mot meningsytring da, som vi alt kan ha endel av?

Det er alt en haug år siden en gjeng stortingsmenn i en useremoniell seremoni bar
glassbordet med vår oppr. Grunnlovstekst ut av huset, med pressedekning.
Mennesket er et symbolsk dyr - probably hardwired.
Mediaståket er heller ikke mye opptatt av sunnere varianter av tenkning, uansett fag.
Det kan komme av at noen eier dem? - Akk, hvor heleide skal vi alle bli?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ja, du har selvsagt rett i at det hadde vært nok å skrive "frihet fra religionstvang", særlig da den religionstvangen som mange barn blir utsatt for fra sine omgivelser, ofte allerede fra den dagen de blir født.
Mange mennesker som vokser opp med slik religionstvang, vokser opp med frykt. For i religioner og sekter handler det ofte om å skremme (og true) de troende med hva som kan skje med dem om de ikke underkaster seg de religiøse lovene og reglene fullt ut, uten å få lov til å stille noen kritiske spørsmål til dem.
Dette kan skape vonde traumer for resten av livet til mange av de som blir utsatt for det.

Det viktigste med religionsfriheten for meg personlig er nettopp friheten fra religion.
Det var derfor jeg formulerte meg på den måten.
- Og jeg vet at selv om Vebjørn Selbekk er en kristen mann, forøvrig en meget sympatisk, hyggelig og tolerant kristen mann,
så mener han at ethvert selvstendig tenkende menneske skal selv ha rett til å velge sin vei i livet, om man vil tro på en eller flere guder eller ikke tro på gud(er) i det hele tatt.
For ham er også ytringsfriheten viktigst, noe han poengterer i boka si.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Dine klipp-og-lim-svar imponerer ikke mye, Julie Stenseth.
Uten ytringsfriheten vår, som er vår aller viktigste frihet, den alle våre andre friheter bygger på, så har vi ikke lenger noen frihet.
Skal vi i Europa kneble alle ikkemuslimers stemmer for at "fredens religion" ikke skal kritiseres, på grunn av faren for nye opprør, terroraksjoner, overfall, drapstrusler og dødelige fatwaer mot enkeltmennesker?
Slik som blant annet Salman Rushdie og hans bok Sataniske vers ble utsatt for, og som William Nygaard ble utsatt for da han ga ut Sataniske vers på norsk, da han ble beskutt utenfor huset sitt 11.oktober for 25 år siden?
Vi må kjempe for å beholde ytringsfriheten. Hvis det blir slik at alt annet kan diskuteres og kritiseres og plukkes fra hverandre, unntatt islam, - da har vi ikke lenger demokrati eller ytringsfrihet - men et diktatur.
Mener du virkelig at den "religiøse freden" i Europa skal opprettholdes ved å innskrenke ikkemuslimers og eksmuslimers ytringsfrihet?
Hvor går vi da?
Toppstyrt islamfrykt preger mange land i dag.

Godt sagt! (6) Varsle Svar

Det blir litt hardt å idømme dødsstraff
for å ha ertet naboen litt -- synes dere ikke det?

Frommere blir det vel ikke med et kultisk-diktatorisk gerilja-
system der hele kollektivet i borettslaget / etnominoriteten
blir pålagt å iverksette dødsdommen,
under trusel om utstøtelse eller tap av sin frelse og andel i
jomfruene i paradiset.
KRIGENS ånd forpester slik samfunnet, borettslag for borettslag
slik systemet også fungerte under østtyske DDRs villdyriske dager,

også dette har Vebjørn Sel fortalt oss om > i 'Fryktens Makt'.

Har Krigens ånd slik klart å ikle seg "fromhet" døpt i drapsplikt ,
må det stå svakt til med sivilisasjonens åndelige skjelneevne
i denne iøyenfallende apokalyptiske tid. Og vi blir fint valgbare
til imamer der vi vurderer 'orto liturgiske farger' til vi er
purpur og skarlagen i ansiktet..

det kan gjelde åndelig krig, ikke bare litt erting av naboen.

Ved siden av Vebjørn, har Jan Guillou funnet ut sitt om hvordan
man ruster til religiøst motivert apokalypse, tekst her >

'Fredens religion', har alle lydige politikere lært å messe, islam
har vært krigende religion fra sine første dager -
( eller rettere, religions-imiterende kultisk diktatur )
men i apokalyptisk tid hårfint samordnet med vår sivilisasjons
fremskritt i psykologisk samt psykopatisk krigføring.

Hele analysebildet får ikke plass akkurat her, det kan involvere
mer intrikate akademiske emner i filosofi og ånds/historie.

Men jeg krangler ikke med Vebjørn for at han ikke nødv. bryr seg om
å skjelne sterkt mellom islamisme og jihadisme..
 

omtalt Vebok
da Russland skiftet farge >

Godt sagt! (6) Varsle Svar
Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ytring er essensiell frihet og hva krigen kriger mot,
den er forskjellen på frimot og 'soumission' -- kryping.

Blir kryping politikken, da skal snart nok alle krype
for hva sataniske religions-parodi som makten måtte føle
å identifisere seg med. Her sniker stormaktpolitikk.

En skolestil-misforståelse at ytring kan innskrenkes
til en viss grad: Vi har enten en sensurmyndighet,
eller ingen.

Sensurmyndighet følger maktvesenets til enhver tid
gjeldende nykker, og går i krigens tjeneste når som helst.
 

Krigens ånd, portretterte Vebjørn og jeg her: Skarpe skudd .
"enhver pris" kan du si..
(senere besvart her >

Plikt til "selv"sensur, går du egentlig inn for det?
Av det gror fryktherredømme.

Eller skal du "bare" ha offentlig sensur av humor og tegninger ?
slik kommunismen og ethvert annet diktatur spontant
skjønner at det trenger for sin beskyttelse.
Intelligent karikatur hjelper folk å få blikk for
hva som skjer. ( som her )

Er det først blitt politisk umulig å føre frimodig
kritikk mot - hva det gjelder her -
en særdeles barbarisk KRIGSMAKT som er blitt listig nok
til å bedåre oss at den representerer trosytring,
respekt for presten please -

da er selv forsvaret blitt inkompetent til å forsvare
folket mot knivattentat og automatild, de tar kunstnere
og journalister først.
I lydighet mot sin bespottelig parodierte 'gud'.

Iranske myndigheter, nevner Vebjørn, protesterte
offisielt til norsk regjering som straks skulle behage å
straffe norsk presse. Diktaturer imellom er vel slikt
kurant butikk tydeligvis, men på den tid var ikke Norge slik.

Skulle vi manipuleres til pliktig å anerkjenne
som fin og lødig, rettmessig religion
det totalitære og sataniske hat
som ikke hviler før vi alle ligger myrdet - -
siden det har materialisert seg i
å døpe seg og alle sine i "from drapsplikt"
og krever rettighet som 'religion' -
faktisk statsreligion, den islamske stat.
Reell og manifest i gatene, ikke lett å tvile bort.
Har du møtt krigen?

Skoleungdom flest vil skjønne hva for drabelig
--karikatur-- og satanisk parodi
vi da har fått servert av våre vitende tilsynsmenn -

selv ungdom som småsvermer for ateisme
finner det pietetsløst å ikke grøsse over drabeligheten.

den provokasjonen skulle samfunnet bare spise pent?

Den er ikke frivillig eller 'kulturåpen',
den islamske stats statsreligion.
Som satanisk karikatur misliker den naturligvis
å bli karikert -- den kommer ikke til lyset.
 

Hvis vi alle lar oss slakte ned,
blir da satan straks from og omvender seg -
du tar vel ikke en tur innom den læreretningen?
Stemmer du på den, har du ikke bare ofret deg selv,
men mange andre som aldeles ikke delte overbevisningen.

Krig er jo ikke noen akademisk lek og brettspill,
men inferno i gatene. Du kan møte den en dag.
Satanisk psykopati kan snart bli vanskelig å ignorere,
lærerikt må det vel kunne hete..

ellers tror jeg du må beskrive "den skjøre balansen"
mellom sistnevnte manifeste galskap
og det ennå noe tapre gissel, sivilisasjonen

Spør gjerne etter mulig intuitiv fromhet, og hvilke sjanser
den vil ha innen en 'religion' som alt var ferdig okkupert
av krigsmakt ved lansering, sånn rundt 600-tallet.

Det interesserer sikkert Selbekk som allsidig og tenkende
kristen presseleder (og sønn av ideologiflyktning).

Krigsmakten gjør vel forgjeves krav på å eie troslivet,
i prinsipp og logikk. Men det er kanskje ikke så lett for
den sosiologisk pressede muslimske legmann å holde klart,
desto mindre å praktisere og erfare som reelt.

Går litt utover omtalte bok, og må tas på nytt ark -
det ble skissert på her >

 

soumission - (fransk for 'islam')

-bilde-

Ai, der karikerte de oss også

Godt sagt! (5) Varsle Svar
Godt sagt! (0) Varsle Svar
Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

ritaolineLibraritas vSimen "Boktimmy" IngemundsenFrank Rosendahl SlettebakkenKariAjiniakraHegeMorten GranheimVigdis VoldDolly DuckFrisk NordvestMarieLars MæhlumIngunn SErika NJulie Stensethkjell kSynnøve H HoelKirsten LundKaren RamsvikNeda AlaeiHeidi Nicoline ErtnæsIvar SandGro Anita MyrvangBerit RLailaVibekeBerit B LieKjetil AudsenEivind  VaksvikBjørn BakkenAnne Berit GrønbechJane Foss HaugenLene Regine Kjølaasingar hTanteMamieJenny Dahl BakkenIngeborg GNorahStine_J