Søk i diskusjoner, lister og sitater:

Viser 1 til 10 av 12 treff på 5G.

Må gatebelysning være milelange fellesdusjer av mikrobølge-stråling -

i suspekt helseskadelig frekvensbånd?

Og må kommunen innføre dette som hemmeligholdt eksperiment ?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Genetiker advarer: 5G-sendere er en alvorlig trussel mot livet

i 1971 advarte et ekspertpanel USAs president om at energiutslipp fra trådløse
teleanlegg ville kunne bli framtidas store miljøgift.

Nå er vi der: En av vår klodes fremste forskere på sykdomsmekanismer i vår tid,
Martin L. Pall, kom i våres med en dommedagspreget advarsel
til EUs toppolitikere -- på 90 sider.
Her får du Palls eget sammendrag på norsk, på bare tre sider.

Stortinget bestemmer gjennom statsbudsjettet om og når Norges befolkning skal
eksponeres for kraftigere elektromagnetiske felt.
Gjennom å tillate 5G og støtte prosjekter som baserer seg på Tingenes Internett
og mer trådløs infrastruktur vil eksponeringen øke,

slik AMS-målerne, WiFi og mobilbruk har økt eksponeringen i de tusen hjem
til det mangemilliondoble på få år.
5G benytter teknologier som gir radikalt verre eksponering –
både utendørs og innendørs.

Måtte de som Vår Herre giver en plass i Stortingssalen, også tilflytes
den nødvendige innsikt… framfor å lytte til en etat som gang på gang viser
at den ikke vet hva den gjør.

..Pall regnes som en av de fremste forskerne innen forståelsen av miljøfaktorers
virkninger på cellenivå ..
..angriper nervesystemet vårt, inkludert hjernen, noe som fører til utstrakte
nevrologiske / nevropsykiatriske virkninger

( videre hos Einar Flydal )

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Inngrodde etiske dilemma i storindustrien.

Hva, jobber ikke den for oss alle -- finnes vel ikke pengeinteresser
eller noe glupske maktbegjær i den?

Men enkelte ledere skal ha bråvåknet til etisk edruelighet,
og dette skriftet hører til den oppvekkelsen.

Til og med blitt kjent i vårt rare, konfliktnevrotiske land.
Nevnt med heder av uavhengig etter-forsker Einar Flydal, her > .

Også dette skriftet vender mye oppmerksomhet til
helsetruslene ved all mikrobølge-forurensning som pøses ut.

"Vi løper så fort vi bare kan, i absolutt feil retning"

sammendrar biomedisiner Prof. Martin Pall -
ekspert på disse drastisk opphopende celleskadene med bl.a. kreft
til resultat.
Nyligst har Pall gransket forverringen som utbygging av 5G-
teknologien må regnes å medføre.
Resultatene hans kan du laste ned og lese, pdf-lenke her >

Tidligere kunngjort i Norge: Elektrotåka skaper sykdom >

og fortsetter vi løpet som det løpes nå, kan menneskeheten ha
fullført sitt teknokaotiske selvmord på forbløffende få år
heretter.

Ser vi til vårt medansvar som lesekyndige sapiente skapninger?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"leading groups of scientists in 40 countries have warned that
the waveforms of 5G can be particularly harmful, not just to humans
but to all living species.
And I can tell you as a military man, that one of the waveforms from 5G is
incredibly close - in terms of electronic waveforms, really not much different
from the new microwave weapon called Active Denial, that is now in use for
'crowd control', to subdue and bring down crowds. And that is known or reputed
to cause visual disturbances, certainly neurological disturbances, heart
disturbances, etc. This can also be beamed from aircraft. Incredibly close to one
of the frequencies on 5G - it's mathematically complex, but makes a damn good
weapon. And we are now producing this- and handling it to toddlers! "

( Barrie Trower, em. forsvarsforsker ( You-video ) ( presentert ) )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Fugledød

I Haag, Nederland og i Newcastle har man sett at fugler faller døde
om og forsvinner. Det hele startet med testingen av 5G-mobilnett.
Og man har sett at insektene blir borte.
Man finner ingen virus, man finner ingen andre årsaker - ..

Selv om de vitenskapelig sikre bevisene så langt mangler i forbindelse med
5G, har vi flust av belegg for at fugler plages, forvirres
og fordrives av tidligere generasjoner mobilkommunikasjon (2G, 3G, 4G).

Boka 'Den usynlige regnbuen' gir deg en omfattende gjennomgang.
Når du søker på fugl på min blogg, finner du omtaler av en rekke
forskningsartikler om hvordan mikrobølget stråling fordriver og forvirrer
fugl og en del av maten de spiser: insekter.

( mer her, einarflydal.com )

"arter forsvinner i et alarmerende tempo ">

" particularly harmful waveforms ">

Godt sagt! (3) Varsle Svar

om riktignok tinnfolien idag er alu-folie eller utvalg i EMF-skjermende tekstiler,

-bokomslag-

så gjelder det nok sakligere og nyttigere plagg enn den 'jevne' leser er
fullt oppmerksom på --
om hun f.eks legger telefonen flatt mot øret og samler mikrojuling til formål
hjernekreft og sånt. Det analoge hørerøret var sunnere. Ufarlig.

Blir en for tussete av 'ekstatisk elektrisitet' er kanskje denne en grei
forelesning (i alle fall hyggelig omslagstegning)..

Men viktigere enn øvrige verdenskriger til nå: Grunnl. Elektrisitetslære
med felter etc. har vært altfor grunt forstått, trass i vår overfortrolige
bruk av slike bio-belastende haitekk hexkrefter..

om ganske få dager skjer lanseringsmøte for Firstenbergs folkelige men forsknings-
oppdaterte elektriske historie.

Hva kan motivere oss til elektronisk ettertanke?

Det nye i nygravide mammaplagg, er presis bruk av skjermende tekstiler som skal
gi ungen en sjanse til å ankomme i sertifiserbar stand -
gjennom en eksponentielt økende elektronikk-påkjent hverdag.

 

Eller fugledøden: i bydeler der 5G-nett settes i prøvedrift , detter trost
og stær og blir liggende gatelangs.
Ikke helt bokstavlig ferdig mikrostekt, men den teknologiske forskjellen er
egentlig galgenkomisk hårfin..

-død fugl-

 

Vel pensjonerte em. militærforskere vitner om at presumably tele-systemer
som tårnes opp nå, ligner like forbløffende på våpensystemer de var med på
å utvikle. Og forklarer hvorfor grandchildren generasjonen ventelig vil
erfare bortsvinnende sannsynlighet for å kunne få avkom mer.

Allerede idag har de siviliserte kontinenter fullt av par som neppe kan få
noen babyer.
Til trøst skal Bill Gates vaksinere vekk den truende fruktbarheten i områder
der de naturlig underprivilegerte folkeslag kan finne på å yngle flere
arbeidsledige enn megaindustrien trenger til å erstatte de ferdig uttjente.
"From the people that gave you Edlin" (en hjernelam tekst-editor) ..
 

Bør bli smekk slutt på hånsglosen 'tinfoil hats' om folk bekymret over
foruloligende symptomer, som kun må være psykiatriske da de ikke finnes
katalogførte ellers.

Norske vikinger skulle på 1960-tallet tåle litt nukleær-aktivt nedfall,
mente tidens Forskning og Vitenskap ( sit. ved Y. Ustvedt )

En militær tradisjon som ennå har holdt seg godt i 'normgivende fagmiljøer'
i de ledende land av kunstig uintelligens.
'folk', vanlige sivile fornyes alltids spontant ved egen hjelp . . . ?

Les hos E.Flydal ( bra søkemuligheter ),
skriv ut egnede intro-tekster og heng i oppgangen og på jobb
( for dem som har jobb )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

E-verket som ble attentat-etat og satte fart på kreft-
statistikken, & utløste smågnagerdød i dyrebutikk .
Hamsterne hadde ikke engang forlest seg på natursvermerier
og antimegakapital, heller ikke var de frustrerte diffuse
smertetanter som påførte legene unødige nakkesmerter..
Dyra bare døde i mistenkelig tempo, som ferskvare.

Utredning ja, det farlige ordet for helseverk og -budsjetter.
En prosess der levende plaget person skal resymeres ned til
A4 format og arkiveres, og så værsågod neste.

Leger som inntar så opposisjonelle holdninger som å forstå
pasienter, foreligger bare som løse rykter pasientvis, kanskje
er Vanitetsforeningen best informert? -   'Utredningskrampe'..
Det gis ikke rammebevilgninger til å høre på pasienter.

vi hadde helt maken sak da det ble 'oppdaget' at det kraftig
dødelige kvikksølvet ikke ble fromt nøytralt av å bli dyttet
inn i tanngropene (men tvertimot aktivert av elektromag. felt)

Et Storting kan reagere i løpet av en 15 år, men med nåværende
farenivå og prognoser vil tinget være sterilisert og likvidert
innen den fristen. Visse elektrosensitive foreninger skal nok
eksistere men kan savne faglig pondus, når den ikke heter Einar.

"Det fins mange leger som tenker selv i dette landet", mener
sakkyndige. Men kanskje likevel nokså varsomme med hva de vil
betro til hvem?
Den 'rasjonelle forvaltning' må tydelig pr. idag forutsette at
"kunden alltid er dum". Et drastisk holdningsomslag som kom
litt før siste århundreskifte, brått var det installert..

Før 1970 hadde folk tid til å snakke sammen, også i butikker.
Det var da 'momsen' ble innført, MVA (masse vanvittig avgift)
 

Den mest treffende helsestatistikken kan være den som hentes inn
fra naboer i oppgangen: Hva er hendt med folk etter at de nye
målerne kom inn? (Datoen notert i målerskapet.)

I mangel av flott måleutstyr for EMF-støy / elektrosmog, kan en
gammeldags batteriradio med mellom- eller kortbølge gi nyttig
første peiling i huset. Også enkle dusjradioer, ikke digitale.
Effektiv demo for å gi oppgangsnaboer en peiling, du påviser
enkelt el-skap og andre smogkilder i mørke..
de kan låte nifst stygt!

Som foreløpig knipetak kan en bruke skjermende telt / baldakiner
over sengeplasser. Gjerne alu-folie eller litt tettmasket metall-
netting, til en første utprøving - og teste med radioen.
Heldekke over et enkelt haiketelt med metallfolie? og testsove ..

Smartmålerne er alt kjent for å kunne fremkalle økt varhet for
mobil og wifi-rutere etc., som vi ev. regnet oss mindre plaget av
før. Ikke bare en staur til på lasset, men en solid telestolpe.
5G vil da addere seg som en yrkesmilitær rambukk.
/

refleksjoner i farten, på bedre dager leser en seg opp..

Praktisk førstehjelp her >

Allsidige tips, nedlastbare notater, utrustning mv. her >
«skjerming av soverom» >

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Vi, Sapiens-kulten trenger nemlig slike umåtelige galaksehoper
for å lete opp TILFLUKTSROM
ifall livsmiljøet på denne ubetydelige pusleplaneten skulle
bryte aldeles sammen --
i forsøpling, forgiftning, epidemier, naturkatastrofer

trass i alle de sprengkompetente teknokrakilske forbedringene
vi stadig har utbygd den med.

Vi Sapiente må snarest kolonisere galaksene, vi som skjønner sånt -
og kosmoguru Steve Hawking kommer snart med arbeidstegningene,
real soon now - vi må jo rigge alt røropplegg kraftforsyning og
5G-dekning, i det Lovende land uti langs Melkeruta ..

komfort i alderdommen må til, så uhyre finstilte miljø-detaljer og
partikkelkonstanter vi må ha for å holde i vårt skjøre liv -

"Det er Makt i de Knyttede Never!" - ingen sånn overtroisk Univers-
gud kan vel forstå seg på galakser, når han bare skal være opptatt
av å bringe forsoning og frelse for syndere, viser ikke det hvor
overtroisk kjeleflikker som altså skal ha lodda ihop denne vaklete
pusleplaneten,
han må heller hygge seg med synderne sine, men vi som har slikt
rasjonelt Syn på vårt Skjebnekall i denne Kritiske Timen, og er så
suksessvante i Stor Utbygnings og Redningsplan for Galaksehop.
Vi må gjøre jobben.

Denne trangvik-planeten må vi snarest reise fra -- Hawking har tenkt mye
i de omløpsbaner, solid selvhjelp ateist han er [var, eller har han bare
bytta frekvens litegrann? Slipper sikkert å møte noen overtroisk
skaper uansett, humanister blir huminal, vi har garantert hverandre det på
evig sterkt manifestpapyrus og gigachip i Gjenstridige Dødssyn-forsikring.]
"Vanskelig å Begripe" - hva kan manifestere Galaktiske rettigheter bedre??

Kan vel noen gud beherske mektige Døden, som vi har prosjektforsket på å
eliminere vekk i 4000 år, under pyramidene med døden som hovedfag, og så
kan vi danse med den, så hvor er dens brodd?

Også paveverket driver moderne aliens-forskebutikk nå, det selger jo mye
bedre enn avbetalingsbrev til nerveslitte sosialutbrente.
Skulle Kristus vise seg her igjen, vil han da finne noen tro tilhengere
på jorden etter gammel ordning, i det hele tatt?

vi er nesten litt stolte over å være så intelligente å innse at det ikke
trenger medgå noe intelligens
til å frembringe en slik fremskrittskront Erobrer-rase og Übermensch-slekt,
alltid herre over kritiske timer gjennom vår eminente Innsikt og rasjonelle
Analyse.
Vi er spontant blanda av sånt du tømmer ut av kjøkkenspannet,
dermed har vi naturligvis humane rettigheter i hele gjallende Universet.

Vi hjelper deg så hjerne hvis du skulle ha flere småting du har undret på?
Kaosmaktene være med deg, til garantien er eksospirert.

 

== Fra Wikipedia: == {

Future of humanity

In 2006, Hawking posed an open question on the Internet:
"In a world that is in chaos politically, socially and environmentally,

how can the human race sustain another 100 years?", later clarifying:
"I don't know the answer. That is why I asked the question, to get people
to think about it, and to be aware of the dangers we now face."

Hawking expressed concern that life on Earth is at risk from a sudden
nuclear war, a genetically engineered virus, global warming, or other
dangers humans have not yet thought of.

Hawking has stated: “I regard it as almost inevitable that either a nuclear
confrontation or environmental catastrophe will cripple the Earth
at some point in the next 1,000 years”,
and has considered an "asteroid collision" to be the biggest threat
to the planet.
Such a planet-wide disaster need not result in human extinction if
the human race were to be able to colonise additional planets
before the disaster.

( on atheism )

"..the simplest explanation is there is no God. ..
We have this one life to appreciate the grand design of the universe "

[ som formodet dog er signert Null-Intelligens. Blir det i enkleste laget? ]

}

ville du ha kausjonert på et 100 års garantikort for kloden
under det nåværende selvhjelps- ogfremskrittsregime?
"Det er typisk jordboere å være SELVgode"

_

Relaterte rapporter fra den truede klode:

---- Historisk> ---- Prosjektplanleggende> ---- Lyrisk>

Oldgreske tenkere klarte greit å skjelne Kosmos fra Kaos.

_

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Her har de undertrøkt oss i alle år -
og ikke fortalt oss det engang !!"

men verden er altså blitt så farlig og komplisert,
ikke noe for oss 'ungene' - -
derfor er mange av dine naboer fortsatt så snaut
informert om at Reglene Endres, offentlig diskusjon
er bare at ungene er slemme. Kan vi ha råd til noen
ytringsfrihet, når alt er så krise -- og avgjørelsene må
tas på flygende fart av de kloke som forstår alt ?
Ler de ikke bare, hvis du kommer og prøver å ytre deg om
noe som kunne vært lurere gjort?
Kursavgjørelser overveid på forståelig vis?
Skulle hele folket eie styremaktene, eller omvendt ?

Som å selge (våkenhet for) 'E-nummer i maten' ?

Det nye med vår tids folkepedagogiske oppgaver? -

I nøkternfanatiske tider? - da må en visst åpne enhver
debatt med å appellere at det må kunne være tillatt

for 'folk' å gå inn i opplysende virksomhet. Å pedagere litt ..
midt imot et skremselbasert fakta-monopol som søkes innprylt oss.

Men vi stiller til fordel for de til ydmykhet, lysskyhet dresserte lydigkunder -
som grøsser over slik taktløshet, slikt sivilopprør som å stille
spørsmål ved
hva mega-industrien morsføler for å blande i arbeidermaten :
brødbark og reinmose eller hypotoksisk pandemoniumfluorid idag?

"Nei jeg vil IKKE vite hva stoffer de blander i maten min" -
ble det reagert på bare å se omslaget
på fredelig nøktern reportasje fra hverdagen ( T. Soot-Ryen )

og vi skjønner at neppe ligger det bare feilpetrifiert emolydighet
bak likesæla :
den overstressede arbeidsmaskinist / håpefunksjonær / lykkelotterist
strever med all påkrevd frivillig bevisstgjøring og faktasøk
gjennom heksiske hylekor.
Hun kan bli bråarg på enhver som truer med enda mer pliktpensum, selv på
enkle greie folk som deg eller meg...

men noen må ta jobben, gå løypene,

ikke bare er den enkle ytringsfrihet i monopolsk motvind mot kvelden -
her kan spillet gjelde frihet til studium og fullt lovlig ' innehav av kompetanse '
med granskningsrett versus fakta-monopol -- "etablert" / forsteinet
"kunnskapsgrunnlag" som vil råde og dømme gjennom sofistisk juris-mania,
iltre kvasi-myndigheter, totalitære faderlighets-surrogater ..
( advarte ikke historielæreren for alt sånt? )

" Vi er ekspertene ", tro på oss eller ta straffen for profetkrenkelse.
Vi er et innøvd kor og har mektige høyttalere.

/ /

Sitert e. E Flydal : {

I Sverige bor det fortsatt folk i campingvogner og hytter uten strøm
ute i skogen etter skadene de fikk
da de første generasjonene dataskjermer gjorde sitt inntog på 1980- og
1990-tallet.
Knapt noen forsto hva som skjedde, alle var i villrede.
Flere ble dårligere fordi det tok så lang tid før de beskyttet seg
mot eksponering. ( . . . )

Det fins slike «stråleflyktninger» i Norge også, men la oss håpe
det ikke går så ille med deg.
Regn ikke med å bli forstått av helsevesenet. Der er det svært få som
kan noe om dette.
De andre tror instinktivt at de står overfor et psykisk problemtilfelle,
og det er offentlig politikk å hevde at det ikke fins grunnlag
for å tro at elektromagnetiske felt kan være årsaken.
Man vil lete etter andre årsaker, og til slutt tilby kognitiv terapi
for at plagene skal være lettere å hanskes med.

Alle vi andre – hva enten vi merker plager eller ikke, kan oppnå
raske og temmelig effektive midlertidige løsninger på følgende måter –
enkeltvis eller i kombinasjon.
Disse løsningene kan være tungvinte og er ikke perfekte, men de er altså
bare tenkt som midlertidige
}

( 'førstehjelp' )
/

Legen "trodde ikke" nei, - men de tror så lett de kan få være
slomsete i å skille sin diffuse formodning
fra oppdatert dokumentert standard i faget -

"tror seg" være fagfolk på selvstendig vitenskapelig nivå, mens de heller
faktisk opptrer på nivå med partipolitisk ungdomsforbund -- der er det nok
organisasjonene som står for såvel agenda som offentlig fasade og
opinionsmekanisk bearbeidelse, jus-mekaniske garantiavtaler mv. etc..

og det er slik hele Norge tenker: Hele Norge er permittert fra å tenke,
det er for vanskelig for hver og en, og må tas hånd om av mektige
organisasjoner og vesener, som alltid kommer ganske greit overens :
Våkne individer er fiende nummer En. Alle andre problemer er byrå-
kratisk felles drivgods, og løser seg nok etter å ha vært fotballert
omkring på alle banehalvdeler i en generasjon eller to.

Så lang tid tok det bare å få slutt på å dytte aktivt kvikksølv i det
sålangt levende tannpasientmateriale -- noe erstatningsoppgjør ble aldri
sett..

en generasjon eller to.

Så lang tidsramme spørs det om vi engang har til å få slått nødbrems i et
hektisk prosjektert teknobabelsk gehenna av idag.
Den militære tonen som er drillet inn i etater vi
hadde kjent som fredelige og kommunale ?
Ukritisk panikk-importert, i blank strid mot elementært folkestyre.

Kongeriket Norge var et selvstendig, uavhendelig rike. Det ville føre
elkraft til andre, men ikke mye intelligenskraft å se..
Flat teknologitilpassing dekker ikke samme behov.. men BråExit av endel
overnasjonale monogale soumissions-avtaleverk bør komme på tale, spør
påtale-vesenet..

Men altså: Oversikt og prioritering av tiltak. (De som er med: vi.)

Flydal har gjort en mektig jobb med å hente inn, og dels porsjonere
dokumentasjon, praktiske tips, sortere og vurdere argumenter, medisin, jus ...

men han klarer ikke å dytte det i alle postkasser, om ikke frivillige tar
tak.

Hva gjør så menigheten? De fagkapasitært sterkere finner nok hverandre
etterhvert, gjenkjenner gløden i hverandres øyne. Leser fora som dette..?

Vil en så smi mektige landsforeninger og kongressifikater, er det en fali
fase, om det må smis så standardjuridisk, her kan oppstå genetisk feil-
kompliserte giganter, vil ligne for sterkt på noe vi hadde massevis fra før?
Jus er i nuläget ganske obskurt, og skulle nok sådan ligge?

Her må en snart fortsette i neste nummer --

men det foreslås:
Studere og informere i parallell. Begynne lokalt: Naboer, kolleger.

Eiere av smådyr må vel interessere seg for smågnagerdøden det ble meldt om.
og så trost og stær i 5G-forsøksområder , døde før de rakk innom fastlegen..
Også personale i dyrebutikker kan våkne når de får se og høre det observerte.

Ved mangel på imponerende EMF-smog måleutstyr, så kan en gammel AM batteriradio
demonstrere endel av de aktuelle belastninger, vekkende nok
og nyttig til foreløpig peiling. Som tipset her..

Ledige lavteknologiske hytter samt campingvogner vil bli hendig å ha :
til hjelp for symptomrammede som trenger mindre strålende rekreasjonsferie.

Å gå noen hundre meter til wifi-sone ved mulig abstinens, er bare sunt.
Smartmålerne er hittil verst, skriker døgnet rundt og kan ikke slås av -

slikt er fysisk krenkelse opptil tortur, i land på et annet sivilisasjons-
konsept.. der skjelnes f.eks mellom fredstilstand og teknogehenna.
 

Hils gjerne til harpesanger Henriksen, kanskje han vil dikte litt om
Fagre nye industri-kako-gehennismen ?
litt research-spor å starte med skal finnes rundtomkring her.. ( søk )

annen alternativkulturell harpesanger >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

even a low level of glyphosate exposure is unsafe

Proponents of GMOs and Glyphosate-based herbicides
and staunch believers in the EPA have long argued that low
levels of glyphosate exposure are safe for humans.
Even our EPA tells us that Americans can consume 17 times
more glyphosate in our drinking water than European residents.

The EWG asserts that 160 ppb of glyphosate found in breakfast
cereal is safe for a child to consume
due to their own safety assessments,
and yet renowned scientists and health advocates have long
stated that no level is safe.
Confusion amongst consumers and the media is rampant.

( Article republished from ChildrensHealthDefense.org )

Glyphosate is the declared active chemical ingredient in Roundup
and Ranger Pro, which are both manufactured by Monsanto,
the original manufacturer of Agent Orange and DDT.
There are 750 brands of glyphosate-based herbicides.
Glyphosate based herbicides are the most widely used in the world
and residues of glyphosate have been found in tap water,
children’s urine, breast milk, chips, snacks, beer, wine,
cereals, eggs, oatmeal, wheat products,
and most conventional foods tested.

The detection of glyphosate in these foods has set off alarms
of concern in households and food manufacturers’ offices
around the world.
Lawsuits have sprung up against companies that make food
products that claim to be “100% Natural” and yet contain
glyphosate residues.
These lawsuits have been successful. Debates, using the
argument that “the dose makes the poison,” have been pushed
by media. Speculation is that these media outlets are funded
by advertisers that make or sell these chemicals or have
sister companies that do, and threatening their profits
would be unwise for all involved – except the consumers.

It is time to set the record straight :
Here are 12 reasons why there is no safe level of glyphosate
herbicide residue in our food or beverages.

Babies, toddlers, and young children have kidneys and livers
which are underdeveloped and do not have the ability to detox
toxins the way adults do.
Their bodies are less capable of eliminating toxins
and therefore are particularly susceptible.

The American Academy of Pediatrics (AAP) has stated that
children, especially, should avoid pesticides because,
“prenatal and early childhood exposure to pesticides is
associated with pediatric cancers,
decreased cognitive function and behavioral problems.”

Glyphosate does not wash, dry or cook off,
and has been shown to bioaccumulate in the bone marrow,
tendons and muscle tissue.
Bioaccumulation of low levels over time will result in
levels which we cannot predict or determine;
therefore there is no scientific basis to state that the
low levels are not dangerous, as they can accumulate
to high levels in an unforeseeable amount of time.

“There is no current reliable way to determine the incidence
of pesticide exposure and illness in US children.” -AAP

Children are exposed through food, air, contact with grass
and pets. How much they are being exposed to daily from all
these possibilities is simply not something that we have been
able to determine.
Therefore no one is capable of assessing what levels are safe
from any one modality of exposure
because an additional low level from other modalities could
add up to a high level of exposure.

Ultra-low levels of glyphosate herbicides have been proven
to cause non-alcoholic liver disease in a long term animal
study by Michael Antoniou, Giles Eric Seralini et al.
The levels the rats were exposed to, per kg of body weight,
were far lower than what is allowed in our food supply.

According to the Mayo Clinic 100 million, or 1 out of 3
Americans now have liver disease.
These diagnoses are in some as young as 8 years old.

Ultra-low levels of glyphosate have been shown to be
endocrine and hormone disrupting.
Changes to hormones can lead to birth defects, miscarriage,
autoimmune disease, cancer, mental and chronic illness.

The EPA Allowable Daily Intake Levels (ADIs) of glyphosate
exposure were set for a 175-pound man,
not a pregnant mother, infant, or child.

Glyphosate alone has been shown to be chronically toxic
causing organ and cell damage.
Glyphosate herbicides final formulations, have been shown
to be acutely toxic, causing immediate damage at low levels.

The detection of glyphosate at low levels could mean the
presence of the other toxic ingredients in glyphosate
herbicides on our food. Until studies are done, one must
practice the Precautionary Principle.

The label on glyphosate herbicides does not specify the
pesticide class or “other”/“inert” ingredients that may
have significant acute toxicity and can account for
up to 54% of the product.

Regarding the label and low-level exposure:
“Chronic toxicity information is not included, and labels
are predominantly available in English.
There is significant use of illegal pesticides
(especially in immigrant communities), off-label use,
and overuse, underscoring the importance of education,
monitoring, and enforcement.” – AAP.

Exposure to low levels of glyphosate herbicides can occur
through pregnant wives or children hugging the father who
is a pesticide applicator.
The chronic health impacts such as rashes which can,
years later, result in non-Hodgkin lymphoma,
are often ignored, especially by low income or non-English
speaking users dependent on their pesticide application
occupation for survival.
The EPA has admitted to not having any long-term animal
studies with blood analysis on the final formulation of
any glyphosate herbicides.
The EPA cannot state that the final formulation is safe.

For approval of pesticides and herbicides, the EPA only
requires safety studies, by the manufacturer who benefits
from the sales, on the one declared active chemical
ingredient — in this case glyphosate.
Glyphosate is never used alone.

The main manufacturer, Monsanto, has been found to be guilty
on all counts by a San Francisco Supreme Court Jury
in the Johnson v Monsanto.
This includes guilty of “malice and oppression”
which means that the company executives knew that their
glyphosate products could cause cancer
and suppressed this information from the public.

Clearly, it is time for food and beverage manufacturers
to have a zero tolerance for glyphosate residue levels
and for the US EPA and regulatory agencies everywhere
to stop ignoring the science
and to revoke the license of glyphosate immediately.

Moms Across America is a 501c3 non profit organization
whose motto is “Empowered Moms, Healthy Kids.”

Read more at: ChildrensHealthDefense.org

Denne tekst fra cancer.news
(mulig treg tilgang - ok utvalg i saklige oversiktsartikler ) :

Aktuelt: --- 5G , femte nivå Galskap --     === Mikroveiving i min bil ?? ==

NYTT: Genspleiset medisin kan innplante kreft

"displaying almost Monsanto-like levels of denial."

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Julie StensethLibraritas vLilleviJeanetteLiva DelirKaren PatriciaiinaRandiASisselKaren RamsvikCamillaStineIngunn SMonica CarlsenEster SRolf IngemundsenChristineBjørn SturødMariarBenteRandi FramnesSoffa86HegeMy Criminal MindEirik RøkkumOdd HebækTorill Elisabeth RevheimHildaEli HagelundRufsetufsaEvaHanne Kvernmo RyeKarin BergMathiaskjell kBjørn  BakkenMari Nordø LommelunGro-Anette SlettebøMartinenÅsmund Ådnøy