Omtale : en.Wikipedia

Europeisk protest 2005 :

--illu--

"the public awareness of crimes committed by totalitarian communist
regimes is very poor."

 

Tekstutgave online m. nedlastbare formater

Massedrap iverksatt av kommunist-regimer

Bondeutryddelse

Stats-tvungen ateisme

Goodreads-omtaler

Paul Kengor: The Devil and Karl Marx
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Well before Marx was writing about the hell of communism,
he was writing about hell.

Far too many people, however, separate Marx the man from
the evils wrought by the oppressive ideology and theory
that bears his name. That is a grave mistake.

Not only did the horrific results of Marxism follow directly
from Marx’s twisted ideas, but the man himself penned
some downright devilish things.

Two decades after the publication of
The Black Book of Communism,
nearly everyone is, or at least should be, aware of the
immense evil produced by that devilish ideology
first hatched when Karl Marx penned his Communist Manifesto
two centuries ago.

( her presentert av forfatteren : ) ( +5 min. lecture : )
( Townhall omtale, tekst : )
( "Skrem barna med dette!" )
_

“Thus Heaven I’ve forfeited, I know it full well,” Marx wrote
in a poem in 1837, a decade before his Manifesto.
“My soul, once true to God, is chosen for Hell.”

That certainly seemed to be the perverse destiny for Marx’s
ideology, which consigned to death over 100 million souls
in the twentieth century alone.

No other theory in all of history has led to the deaths of
so many innocents.
How could the Father of Lies not be involved?

At long last, here, in this book by Professor Paul Kengor,
is a close, careful look at the diabolical side of Karl Marx,

a side of a man whose fascination with the devil and his
domain would echo into the twentieth century
and continue to wreak havoc today.
It is a tragic portrait of a man and an ideology,
a chilling retrospective on an evil that should have never been
let out of its pit.

The Devil and Karl Marx :: By Geri Ungurean

The Opium of the Marxists -- PAUL KENGOR

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Slik fikk Jonas tidlig inntrykket at dette også var
Trygve Lies rolle i verdensmålestokk: å passe på at en gjeng
skrikende gutter ikke kastet gulrotstumper på hverandre.
( . . )

[TV-poet Jonas Wergeland]
..ville fokusere på kjernen i Trygve Lies virksomhet:
kampen for å verne om den skjøre freden. ..

under en heroisk 32 dagers reise april/mai 1950, da Trygve Lie
fartet halve kloden rundt, Washington, London, Paris og Moskva,

for personlig å overlevere et notat han hadde skrevet, ..
" Memorandum om momenter til overveielse ved utarbeidelsen av
et 20 års program for å oppnå fred gjennom de Forente Nasjoner".

..et nesten privat forsøk på å redde FN fra å visne hen --
Sovjet boikottet allerede Sikkerhetsrådet, som en protest mot
utestengning av kommunist-Kina. Trygve Lie forsøkte m.a.o. å
hindre splittelsen i to uforsonlige blokker, få slutt på den
kalde krigen.
En oppgave verdig en nordmann: kampen mot kulden.

..man så hvordan han slet, strevde rundt i en sirkel, et slags
forstørret ekornbur, hilste og hilste,
på president Truman, statsminister Attlee, statsminister Bidault
og generalissimus Stalin og deres medarbeidere.
Sa de samme innledningsfrasene hver gang.
Alle lyttet til ham,
alle var høflige, alle sa det samme, alle lovte å studere hans
memorandum omhyggelig og med største interesse,
alle satte pris på hans anstrengelser,
alle var rent ut sagt takknemlige over dette initiativ,
alle fant hans redegjørelser både opplysende og nyttige,

og samtidig, mens de smilte og nikket samtykkende, plukket de
forslagene hans i stykker;
vi tviler oppriktig på at disse punkter kan ha noen betydning
i dagens situasjon,
nei, vi kan ikke begrense bruken av vetoretten i Sikkerhetsrådet,
Trygve Lie korrigerer, gjør tilføyelser, reiser videre,
folk smiler og nikker samtykkende, men nei, et møte mellom
statssjefene er etter vår mening ikke det mest brennende spørsmål
akkurat nå, vi vil på ingen måte ha noe å gjøre med de kinesiske
kommunistene, Trygve Lie finner seg i flisespikkeriet,
kravet om andre formuleringer, reiser videre, folk smiler og
nikker samtykkende, men nei, strider mot våre interesser, vi må
ikke skape falske illusjoner, Goddag Mann, Økseskaft, haglskur av
"på det nåværende tidspunkt", "slik vi ser det" og "når tiden er
inne",
Trygve Lie reiser videre, folk smiler og nikker samtykkende ...

innimellom klippet Jonas W. inn hva man sa bak hans rygg, mens
Trygve Lie satt opptatt ved et annet bord.
Russerne kalte ham 'amerikansk lakei' og amerikanerne mente
han var en 'Stalin-agent', altfor unnvikende ..
Britene så på ham som en enkel mann, nærmest en bonde, og de
var opprørt over at han spilte sin politiske rolle med slik
mangel på diskresjon, så fjernt fra den engelske diplomatiske
stil med understatements lært på Eton.
De kyniske franskmennene lo åpenlyst av hele dette dristige
initiativet, et forsøk på å opphøye det norske moralske alvor
til verdensplanet (...)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Tross entusiasmen og overdrivelsene manglet de ikke ironisk
distanse.
Alva kunne .. stille seg i et portrom og deklamere med
dramatisk røst fra mørket:

"Jeg søker den innerste marg i stammen:
Hva er det som holder verden sammen? "

Alle visste at de mange ganger brukte feil navn, misforsto
teorier og blandet fenomener. Poenget var at det var lov.

Det var lov å slenge ut halvt fordøyde, bare delvis forståtte
ting.
Å strø om seg med navn man bare hadde støtt på i fotnoter. ..

Det var lov å kaste fram forfatterskap og rive dem i stykker
eller bejuble dem, grovt og unyansert ..
å bedrive en slags Guinness Book of Records på det intellektuelle
plan, der alt skal være størst eller minst, best eller dårligst,
ingenting midt imellom. ..

som om samtlige i Nomade-kretsen visste at det på ett eller annet
stadium i livet er nødvendig, avgjørende å kunne få slynge ut
de mest horrible kjetterske og ugjennomtenkte tanker --
uten å måtte ta all verdens forbehold.
At det var viktig for ens mentale sunnhet.

..ikke bare en lang og fruktbar brainstorming, det var også
en form for primal-terapi, en anledning til å skrike ut sine
frustrasjoner, sin aggresjon, sin skjøre tro. ..
en sjanse til å få snudd og vendt på de mest usannsynlige
skilpadder, kanskje til og med finne én som var mer levedyktig
enn andre.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Victor Stenger failed

De spekulative ateister burde nok vurdere metodene sine
mer nøkternt, hvor langt kan de tenkelig nå ?

Sitter de ikke i langt verre metode-vakuum enn teologer flest?
 

Hvor mange kWh skepsis / kilogram magesyre må til for å rive ned
en liten bit av himmelriket, der kanskje ikke noen enslig sjel
engang oppholder seg ved attentat-tilfellet..?

Hvor herlig er forresten motivasjonen rive ned, ødelegge?

Om det var mulig å rive troen ut av et menneske, enten med øks
eller overtalelse og psykisk list,
da skulle statskommunismen i en rekke ufrie land
kunne hatt noe å vitne om - -

men ingenting.
Etter å ha investert millionvis årsverk i 'fagretningen'.

Hvor enig hadde du lyst til å være med verdenskommunismen
om ønskedrømmen, litt ragnarok utslettelse?

til inntekt for ... det foredlede Selfmade Mennesket?
Freden i verden ?
 

Stats-ateistene kunne merke at det ble satt bønn opp imot
deres planer. Iblant måtte de medgi
at planene var satt ut av spill, uten nøkternt bevislig årsak?

Du & du hvor naturvitenskpelig sikre de stadig levde i sine
hete ønskedrømmer, strengt rasjonelle hatliv ?
Hvem lar seg vel ikke overbevise med øks?

Noe så metodeløst som ateisme-kampanjer, eller bussreklame
for at du formodentlig kan oppnå å ha det hyggelig

uten at Gud får inn rapporter om tilfellet,
det spørs nå om han er så opptatt av overvåkning og spionasje
som de ledende ateistiske stater har vært,
ca. siden Lenins barnedåp..

Tenkende skribent A.Norton avvikler ganske fort og greit
V.Stengers leting etter en følelse av sikker metode

og skriftet får ganske god juling hos Goodreads,
også av 'med-troløse' som ergrer seg over ynkeligheten
som Stenger bare stenger drømmevisjonene med.
Se om de apologiserer bedre selv, leserne på Nihil-laget?

 

Objektive fagmetoder i ateisme : ----1---- ... ----2----

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Froskekolonier må benytte grammatikk:

Vel taler Thoreau folkelig, kanskje litt selvironisk iblant -
for å unngå å skape kunstig avstand / virke så selvhøytidelig
som bymennene han opplever usunne,
som ev. 'mentaltrenere' i en fjernere, enn mer kynisk fremtid?

Men aldeles ikke 'innrømmer' han, bekjenner seg til å være
"stakkars menneskehater og melankoliker" --

trodde man den betegnelsen var synonym til "djerv og naturlig
mann" som ikke lar makter eller motgang gjøre livet til byrde
og depressivitet? Det er jo sistnevnte, sunne mann Thoreau
henger 'jeg' pronomenet på: Helt naturlig.

Slik mistenksom baklengslogikk kan ha vært slått an hos vårt
ærede publikum allerede,

Hva vil en aldrende, kanskje uprøvd sprade på over 30 oss?
Tror han han kan lære Oss noe? -- var ikke det stygg holdningsfeil
i Aksel Falskemoses tiende mosebok?

Men det finnes Usivilisasjoner som er kjappe om å tildele
selvstendige tenkere Giftbegeret, så Uautoriserte ikke skal få
forvirret statens ungdom -- så de kanskje kjekker seg og nekter å
møte opp til Keiserens krig.
Tenk om de erklærte Krig og ingen kom?

Tenkere kommer dog i ulike størrelser, fra bullfrogs og oppover.
Finnes regler for gyldig tenkning, hæ? - er ikke det bare lureri og
krigersk proppaganda? Tenker fredstenkerne bare å ville ha oss i
suppen, legge oss i lydighetslenker, som de kaller pliktige fakta?

De karaktersettes etter hvor totalmørke, offisielt uløselige
problemer stø tenkere kan oppløse, 'analysere' og bringe bedring.

Vi har hatt overnasjonale fredsbevarende råd i over hundre år, om ikke
noen tusen. Krigsteknikken gav oss 'apokalypse', og er pliktnødvendig
da statens fiendestat kanskje alt har gudløst diabolske greier!
Hva må vi da?

Der kommer Thoreau og er pliktnektende pasifist, han har aldri tatt
vervepenger eller tegnet avtale med keisermakten på å avgi blod og
betrodde menneskeliv til statens krigsplaner.
Det er Thoreaus innlysende eksempel og bevis for statens voldelighet -
også mot 'egne' tropper, samt for dens kriminelle holdning og planer.

Staten har aldri siden vært trygg på meg, sier han: Overmakten tror at
enkle tanker er en slags mord! (Hva planlegger den selv?)
Dårskap og maktvelde vil den senere selv levere ypperlige eksempler på.
Men staten er alt avsatt som uegnet i sitt embete. Prinsipielt, den er
grunnlagt på en logisk feil!

'Embetsmannen' er ikke noen ufeilbarlig Overrase, og mangler bondevett.
Kravet om særskilt makt vil heller utvikle mer trass og argskap.
Hadde staten møtt naturen daglig, ikke som abstrakt-ideologisk erobrer,
var den kanskje mer kvalifisert til å få møte en bonde.

Siden kan det virke bagatellmessig at T. avviser et krav på 'kirkeskatt'?
Neida: Et enda grovere eksempel på full galskaps forvirring, ut over den
trivielle inkompetanse: Hvordan har Keiserens tilsynsverk og politi fått
for seg at den har evne og myndighet til å granske og regulere den troende
virksomhet, Kristi forsamling?
Vil Staten være snill og slå opp i Skriften og vise oss hvor Jesus overlater
sin videre virksomhet til Pontius Pilatus? -- til overhodet for den romerske
keiser- og krigsmakt. Den gav ikke så lett opp, vi hører snart om "Romer-
kirken" som titulerer sin monark "Guds Sønns stedfortreder", høye Vicarius.
En lære som Skriften tillegger maktfaktoren 'Antikrist'..

/

Så her talte Thoreau i 'Civil Disobedience' :
"The mass of men serve the state thus, not as men mainly, but as machines,
with their bodies. They are the standing army, and the militia, jailers,
constables (...)
Others -- as most legislators, politicians, lawyers, ministers, and office-
holders -- serve the state chiefly with their heads;
and, as they rarely make any moral distinctions, they are as likely to
serve the devil, without intending it, as God.

A very few -- as heroes, patriots, martyrs, reformers in the great sense,
and men -- serve the state with their consciences also,

and so necessarily resist it for the most part; and they are commonly
treated as enemies by it.

[dentid tenkerne holdt seg friske ved spaserturer, var 'politi' vanlig
glose for 'statens saker'.]

Walden er nok hyggelig naturbevissthet og geografi, som 'Nils Holgersson' -
Som statstenker har Thoreau gjort tydeligere tomtegrenser i øvrige opus,
og alltids stadig en godskravler av rang - og kan virke tenkeutviklende,
uten at det gjør så vondt - nødvendigvis.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Tenke litt utenom hovedstrømmen

Her er så underlig, kan jeg være havnet på en feilprogrammert planet,
i alle ille gale akser?
- jeg kom nettopp fra en liten B&B hytte i Concord, MassofQshit i USA,
med pinnsvinet Ludvigs reisevante tryggsekk.
Til en uvant kultur,
som ikke opplever andre tryggheter enn at den selv i grunn og bunn er
helt riktig justert og veloppdratt, i en riktighet som aldri har
vært betrodd tidligere sivilisasjoner: Skal en måtte stole på tanker
fra folk over 30 ??
Trolig en selvgiftig undertrykkelseskultur,
vi må ikke tro vi kan lære den noe, den har alt fra selvsikre og
cellegiftige kilder, og lært å undertrykke seg selv for da er alt
normalt og trygt.
Kommer en dit og nevner "Litteraturen", oversettes det til å bety hva
den programmeringsmyndige media- og underholdningssektoren behager å
lansere som Nå-tidens trendsettende Bestsmellere, duften alle må iføre
seg for å lukte som tidens nedsettende verstskremmere.

Får et slikt Neogal-aksialt selvnedsetter-system tidsreisende besøk av
en tenker, en motstandshelt som var i ilden da det kunne være uklok
dristighet å finne feil ved Statens finansviktige slaveholderi --?

Sannelig, tenkeren så sin medtenkende venn dødsdømt og henrettet av
'offentlig' makt, som rettelig og forskriftsvis idømmer tenkere
Giftbegeret, ifall de våger å bevisstgjøre statens unge.
Kanskje slapp han selv unna bare ved sin kamuflasje som odde bygde-
original, uten høy offisiell rang, om dog eminent akademiker.

var denne da bare en odde konsentriker som snakket så rart, og tydelig
manglet konfirmert, komprimert tidsriktig oppdragelse i underselvtrykk?
Kan det lønne seg å finne feil ved mektige Staten / kommunalismen,
kreve dagklar rettferdighet av den, ikke påståelig selvtrygg-majestet?
Kan et tjenestemannsverk kritiseres, eller ta forskriftsvis selvkritikk?

Se litt nærmere på de farlig opprørske tankene -- i 'lenkene' nedenfor.

Stat og regjering er farlig redskap, om de skal overflødiggjøre et
bevisst og trygt folk, så moderne det lobotomi-inngrepet konstant blir.
Har det moderne styringsgrepet vært høyere utviklet enn hos høye
Folkeledere som Stalin, Hitler, Farao, BigBrother, og Brannvesenet ?

en skal visst kunne stole på Kommunen - at den utdoserer kommunalisme.

Civil Disobedience - undertrykt samfunnslære?

Klangfargen fra Concord
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

'Lydighet versus Rettskjensle'

Must the citizen ever for a moment, or in the least degree,
resign his conscience to the legislator?

Why has every man a conscience then?

I think that we should be men first, and subjects afterward.

It is not desirable to cultivate a respect for the law, so
much as for the right.

The only obligation which I have a right to assume
is to do at any time what I think right.

It is truly enough said that a corporation has no conscience;
but a corporation of conscientious men is a corporation
with a conscience.

Law never made men a whit more just; and, by means of their
respect for it, even the well-disposed are daily made the
agents of injustice.

A common and natural result of an undue respect for the law
is, that you may see
a file of soldiers, colonel, captain, corporal, privates,
powder-monkeys, and all,
marching in admirable order over hill and dale to the wars,

against their wills, ay, against their common sense and
consciences, which makes it very steep marching indeed ..

..They have no doubt that it is a damnable business in which
they are concerned; they are all peaceably inclined.
Now, what are they? Men at all?
or small movable forts and magazines, at the service of some
unscrupulous man in power?
 

The mass of men serve the state thus, not as men mainly,
but as machines, with their bodies.

They are the standing army, and the militia, jailers, constables,
posse comitatus [lokalpoliti], etc.
In most cases there is no free exercise whatever of the judgement

or of the moral sense; - but they put themselves on a level with
wood and earth and stones;

and wooden men can perhaps be manufactured that will serve the
purpose as well.
They have the same sort of worth only as horses and dogs.
Yet such as these even are commonly esteemed good citizens.
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

This aristocratic tradition of "population control"

found its expression in America in the early 20th Century
with the formation in 1904 of
what was then known as the "Station for Experimental Evolution."

Funded by generous grants from Andrew Carnegie — who stated
publicly that he was a hearty supporter of Malthus' ideas on
"population control" — Cornelius Vanderbilt, J. P. Morgan
and John D. Rockefeller,
the Station conducted experiments involving different races.

One of their goals was to learn how to curb the rapid birth
rate of blacks and other "coloreds."

As outrageous as it may sound now,
this was a goal that was very
much on the minds of the Eastern rich in America.
They were as frightened of being overrun by the masses —
particularly the blacks — as the British had been of the natives
they ruled in their colonies.

In 1910, Mrs. E. H. Harriman donated 80 acres of land at Cold
Spring Harbor, Long Island, and $300,000 to the Station for
Experimental Evolution to establish a "Eugenics Records Office."

The widow of the man who created America's first great railroad
fortune — her fortune was estimated at somewhere around a half
billion dollars.

The newspapers called her the richest woman in the world, and she
became a driving force behind eugenics research in America.

(Eugenics is defined as "the study of hereditary improvement
by genetic control.")

The thrust of the research conducted at Cold Spring Harbor was
to improve the superiority of the white race.
Mrs. Harriman wanted a world-wide campaign of sterilization

of defectives "to make race perfect."

The creation of a Master Race, in other words.

The records of that era which are still available indicate that
this was a socially acceptable view among the rich
who supported Cold Spring Harbor.

They were determinedly making plans to halt the birth rate of
blacks and colored people — Indians and Asians —
especially in Africa and the United States.

A typical attitude among this group was expressed publicly by
the vice president of the Immigration Restriction League,
Madison Grant, a friend of Teddy Roosevelt's and a trustee of
the Museum of Natural History:

"In Europe today, the amount of Nordic blood in each nation is a
very fair measure of its strength in war
and its standing in civilization.

In the City of New York, and elsewhere in the United States
there is a native American Aristocracy resting upon
layer upon layer of immigrants of lower races …

It has taken us 50 years to learn that speaking English,
wearing good clothes and going to school and church does not
transform a Negro into a white man …

Americans will have a similar experience with the Polish Jew,
whose dwarf stature, peculiar mentality and ruthless
concentration on self-interests are being grafted upon
the stock of the nation.

Indiscriminate efforts to preserve babies among the lower
classes often results in serious injury to the race."

Grant was a worthy heir to the spiritual tradition of Thomas
Malthus — and he summarized nicely the world view of those
who poured their money into the eugenics work of Cold Spring
Harbor, both then and in the future.

From 1915 until shortly before World War II, the Olympians
opened the facilities at Cold Spring Harbor to many of Germany's
leading genetic scientists.
They conducted extensive research into the origins of various
races and designed eugenics experiments to rid the world of
the mentally retarded —

who were called "undesirables" or "defectives."

Cold Spring Harbor gained the reputation as the world's leader
in eugenics research.
The scions of the most respected American families, such as the
Harrimans, funded these experiments —
which continue until this day and led to the creation of the AIDS
virus.
 

In the early days, they weren't even terribly secretive.
There were seven superrich families who just accepted as their God-
given privilege that they would someday own America —
its natural resources and productive capacity — outright.

Their ideas were [not much advanced beyond] feudalism.

And they were so certain in their self-righteous rectitude that
they openly told the press exactly what they planned.

The press respectfully, even admiringly, published it.
(Not completely unlike today's press.)

These were the actual headlines from the New York World newspaper
on September 4, 1915:

"Mrs. E. H. Harriman Backs a Gigantic Step in Eugenics -
Would Curb Defectives by the Hundreds of Thousands Over Series
of Years -- To Make Race Perfect.
 
Aid of Rockefeller and Carnegie Hoped For in World-Wide Campaign."

The story began: "A world-wide campaign for the sterilization of
defectives is called for in a report to the Eugenic Society,
which has its headquarters at Cold Spring Harbor, Long Island

and is generously aided financially by Mrs. E. H. Harriman.
John D. Rockefeller and Andrew Carnegie are expected to contribute."

The Eugenics Office inflicted its cruelty ...
( videre om 'pellagra'-kampanjen her >
( fulltekst >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Kinesiske forskere: Covid må være laboratorie-designet

Dokumenteres via Twitter. Artikkel >
Avslørt før, slås sterkere fast.

"the virus was weaponized and enhanced."
indeed, Guds primate skapninger er i gang med å
videreutvikle kreasjonene hans,
apokalyptisk (='avslørende') livsfare for hele planeten,
sa noen at den liksom lå i faresone?
Homo inhabilis i rollen som redningsmannen, akkurat.

'Østens visdom' skulle vise seg
enda mer ukulturell og psykiatrisk tvilsom, enn Vestens,

kom den kinesiske vismann Lin Yutang til å erklære,
ikke lenge etter utgivelsen av 'Smilende Livskunst' (1937).

Mer som skjer?

Ville Vesten farligere enn før: Ville brannstiftelser.

Helt naturlige årsaker er ikke påviselig i stand til å
tenne katastrofebranner i regelmessig sjakkrutenett i
branngult og svart? - slik det sees fra oven.

Sabotører med egne biler og enkle brannbomber kan derimot opptre
mer effektivt i "krig eller fiendes gjerninger" -
de skal inngå i et ganske velpublisert program,

der det hevdes at politiet må stenges for å forhindre
brutalitet mot mørkhudede.
( se artikkel > og notat >

Om gateskyting, opptøyer og mordbrann skal utgjøre
'venstre'politikk eller bare 'vet ikke'
kan vel ikke alltid fastslås med sikkerhet, men visse
skjema-likheter med planer av en filosof som het Marx
blir nå ofte nevnt .

/

Flere kinesisk / virulente nyheter kan bli påhengt
postingen etter hvert..

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hva samklang kom det fra småsamfunnet Concord ?

Thoreau er nå ikke bare 'Livet i skogene', ( forlags-forord )
som mange leser og kollokverer nå .

Har han egentlig noe sammenhengende syn i filosofi og
praktisk politikk ?

Da ligger 'Sivil ulydighet' nær for hånd.
Dette og mange andre småskrifter ligger på web
i originalutgave, 'Thoreau online' --
sivil ulydighet her . ( se.wikipediet )

i samling kan dette gi bidrag til et mer helhetlig bilde
og glimt av systematisk tankebygning.

"Staten stoler ikke helt på meg ??"

'Ulydighet' ville bare vært barnsligheter,

hvis vi hadde et Kjernesunt samfunn,
der undertrykkelse og maktmisbruk / rettsovergrep
vesentlig bare var teoretiske betenkelser ?

Men vi har hørt om 'faktiske verden' som skal ligge der ute
et sted, ok?

også Retten: eksisterer ikke den - i sin egen rett,
så det må bli vrangt og galt å lure og vrenge?

De som ser seg etisk berettiget til å forsvare 'Rett Ferd'

kan ofte bli miskjent og nedsettende omtalt :
som barn ble vi opplært i at all trygghet forutsatte 'lydighet',
mens Gud naturligvis var kommunefunksjonær.

'Sapiens'-mennesket er en vanetenker, visstnok redd for
å granske for dypt.
Neppe bare av latskap ;
er vi ikke alle traumatiserte, skadetilfelle -
og er historie 'bare et fag for fanatikere' ?
 

Kan vi bygge et mer systematisk rettferdig 'samfunn'
ved tankekraft og etisk iver ,
rådslagning og 'parlament-ering' ?

gjerne uten å knuse for mye av den gamle porselensbutikken,
der det kan finnes endel bevaringsverdig ?

Må vi egentlig erstatte Gamle Systemet
med én ny, monolittisk koloss, som fort blir like truende?

eller skulle det holde fint med et myldrende frivillig sett av
lag og sammenslutninger, og abonnementer på tjenester vi ønsker?

et Borettslag, er idag et rimelig komplett småsamfunn for
andelseiere, som forøvrig kan migrere og myldre fritt.
Har du dertil abonnement på helsetjenester det går an å tro på,
og noen næringskjeder å handle mat fra -
hva har vi ?
"Begynner å ligne en samfunnsmodell".. (ifg. syngekamerat Ole Paus?)

enda mangler litt på fullverdig fellesskapsliv, men selvvalgt
og gjennomtenkt komponert, uten så mye mafia å drasse på, da?
Intelligente dyr kan jo drøfte og samhandle, ordne seg og sitt.

( For de syke og ressurssvake må det nok ordnes særskilt hjelp -
men forutsetter nå det ett mega-monopol på all riktighet? )

Gitt at denne floraen står i blomstring, hvem sørger da ?

Da sørger Keiseren, og kanskje de sørgelig avhengige av ham.
Men Keiseren sørger vesentlig over tapet av yndlingshobbyen,
å planlegge Krig mot de andre keiserne, som han kanskje misliker
kroppsluktene av. ( Forøvrig er de jo komplette som han selv? )

så der har vi den vesentlige hindringen: Fremmed krigsmakt.

Er ikke den verd eksplisitt ulydighet og frihetskamp til blodet,

får vi heller spare sammen til en ny, ubrukt planet å planlegge
enda bedre?
og passe på at ingen skumle agenter sniker seg med der.

Et søk på 'Thoreauism' gir noe tynt resultat, men skulle vel noen
forakte den spede begynnelse?
Det skulle kunne monteres i hop noen nyttige begreper fra den enkle
B&B hytta i Walden. For, hva bygger den 'konvensjonelle politiske'
tenkning på -- har de skjønt den selv, de som selger partivare av
tåkete, syntetisk 'fellesskap' og lært oss at den MÅ vi tro på ??

Revolusjonene gir oss bare nye keisere, om mulig verre enn de gamle.
Kan det være enkelte av oss selv det er litt feil på?
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

 

-illu-

_

Godt sagt! (3) Varsle Svar

en tenkte akkurat på deg vedr. garlic / arglauk spørsmålet, og så
tar du det opp helt frivillig:
Hva skjedde da hvit g. ble så Kinesisk - og smaker nesten ikke noe?

Selv hvitløkspulver på glass kan visst ha mistet den styrken vi var
vant til, samt 'Prima Hvitløk i chiliolje 280g' "produsert i Kina",
smaker da ingen av delene? - og vi har ikke engang vært forkjølet, enda
karambavirus fra Kina skulle kunne svekke lukt- og smakssans.
 

Allium sativum , hos Urtekilden.
Seriøst kjælenavn 'Russian penicillin' - i generasjoner brukt av
bønder mot vinter og aldrings-slitasje. Endatil mot Alzheimer!

"Antiseptisk, bakteriehemmende, virushemmende, sopphemmende, antioksidant,
blodsukkersenkende..." er knapt første vers, engang.
Prøver helsemonopolverket å kryssbytte det ut for oss, Bait & Switch?

Skulle gjerne ha sjekket doseringen de gamle bøndene brukte, tipper de
var generøse?
Pilleindustrien har aldri tilgitt naturmedisiner at de virker..
"Albert Schweitzer (1875-1965) brukte hvitløk til behandling av
amøbedysenteri i Afrika, ..." (rolv.no burde få Nobelpris)

Let gjerne opp mer realinformasjon, før sånt blir helt forbudt.
Norske småprodusenter av sunne vekster burde snarest organisere seg,
om de klarer. Hvorfor minner det meg om styret i rasekattforeningen,
som stadig var ute med klørne etter hverandre?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"In some circumstances, Google also collects information about you
from publicly accessible sources.
For example, if your name appears in your local newspaper, Google’s
Search engine may index that article
and display it to other people if they search for your name.

We may also collect information about you from trusted partners,
including marketing partners who provide us with information about
potential customers of our business services, and security partners
who provide us with information to protect against abuse.
We also receive information from advertisers to provide advertising
and research services on their behalf."

"We need your permission if your intellectual property rights
restrict our use of your content.
You provide Google with that permission through this license."

https://policies.google.com/terms

 

"Your usage. We collect information about how you use our
Products, such as the types of content you view or engage with;

the features you use; the actions you take; the people or
accounts you interact with;
and the time, frequency and duration of your activities.

For example, we log when you're using and have last used our
Products, and what posts, videos and other content you view
on our Products.
We also collect information about how you use features like
our camera.

Information about transactions made on our Products.
If you use our Products for purchases or other financial transactions
(such as when you make a purchase in a game or make a donation),
we collect information about the purchase or transaction.

This includes payment information, such as your credit or debit
card number and other card information;
other account and authentication information; and billing,
shipping and contact details.

Things others do and information they provide about you.
We also receive and analyze content, communications and information
that other people provide when they use our Products.
This can include information about you,
such as when others share or comment on a photo of you,
send a message to you, or upload, sync or import your contact
information.

Device Information
As described below, we collect information from and about
the computers, phones, connected TVs and other web-connected
devices you use that integrate with our Products,
and we combine this information across different devices you use."

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Nødvendig helsetilsyn" foran alt?

Når vår HELSE og vår 'SIKKERHET' ser ut til å stå under endel
obskure trusler,

da blir vi veldig, nifst, farlig Motiverte til å tenke slik
de Riktige, de Kompetente vil, og har lagt ferdig opp til oss:

da ofrer vi gjerne STORT og hellig, særlig av vår nabos
rettigheter midler og hjerteblod --
( og vi får nok selv sitte i fred, om vi bare sitter stille og
virker vanlige og beskjedne ?)

Foregående opus skrev jeg nok litegrann ironisk,
'helsedirekterot'-avsnittet..

da med fare for å sløre noe til hva som er manifeste fakta --
og ikke bare 'scientifiksjon' - eller moderne dystopi
og andre moderne dyser.

Men hvis her innledende påstand kan ha realitet ved seg,

må den erfarne Krimleser straks spørrre seg: Kan det finnes
riktig Listig-Lure, helt Annen-Parts interesser bakenom,

endatil GigaKapital Kynisme og annen manifest HøyKriminalitet ?

Kan det være vårt klokeste valg å ha en Allmyndig Verdens-
regjering, som selvsagt vet alt det beste for oss saueflokken?

..når det endatil er offentlig konstatert at oppr. mafia-
messig konfigurerte kriminelle operatør-strukturer har gjort
sterk proff fremgang som betydelige aktører
i giga industri, endog i offentlig forvaltning / regjering

Kloke valg, takk staten for det? -- men verdensregjeringer stiller
ikke nødvendigvis til listevalg. De har endel Andre Metoder,
fra Hitler-statens rå revolvermakt -- og langt inn i psykologisk
listighet, som få 'psykologer' får noen omfattende innsikt i :
Det finnes "statshemmeligheter, som vi alle vet"..

en har døpt dilemmaet " Arild Rypdal-paradokset " (som denne også
krediterte fru Thatcher og MI6-konsulentene for) :
"Er det tenkelig at de kriminelle kan vinne??", - overby hele
rettsstaten og sivilisasjonen. Med kapital og voldelighet..

Det finnes forskere som graver ut historien etter almene trekk
i utvikling, krise og nedbrytning av Sivilisasjon i helhet --

og regner det fenomenologisk påvist at vår nåværende kjører på
overtid etter sluttomgang: Kunne vi tro at historiens mønster
stadig skulle innvilge ekstra tid? Eller er ikke apokalyptikk
viktig akademisk fag?

Rypdal kan ha vært først, men dilemmaet 'offentlig konstatert' .

Vi får nok høre mer om det, la nå bare ikke Psykepleierne
dope oss dypere ned med bedragerisk dragegift.

Får vi eie noen tenkeevne, egen vurdering - eller var det
den som var så UPolitisk riktig?

Vant krim-leser kan finne kalkylegrunnlag for å tenke seg
at et helsedirekterot kan bli viktig erobringsmål.
 

"Måtte du leve i interessante tider", ordlød en 'gammel-
kinesisk forbannelse', ifølge Elin Brodin

som sitert for 4 år siden, faget var det samme -
og fru Brodin sympatiserte for sivilisasjonsrammet ungdom .

tidl. perspektivsatt , 'savnede kidnappede verksemder'

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Boktitler som går på "Alt Alle må vite"

vitner for meg om tankeløshet, ev. oppfordring til
skråsikkerhet omkring kultisk fabrikksydd holdning

"Nå er du ferdig konfirmert i pensum,
ingen kan heretter sette Deg fast
så vær snill ikke å spørre mer eller gjøre det vanskelig
for deg."

med tilhørende inngniing av godkjent forakt mot enhver som
måtte kunne belegge at det neppe er fullt så enkelt --
uansett akademisk nivå, nærmest.

Er du selv solid innstudert i et emne, så ta i øyesyn noen
sånne dummies brak-oppklaringsbøker
og se om du liksom savner noe.

enkelt forsøk her
 

Og så sosialpandemikk / pandemagogikk da:
emnet krever gjernest allsidig innsikt på høyt akademisk nivå
om styrkelse av dårskap skal forhindres.
 

Til mulig avlat for forfatteren Selv, så høres denne ofte
klage over at boktitel er noe av hva han må forhandle hardt
med 'SelvdiggerForlaget' om, hvis det skal lykkes å ta
kontroll over.
Forlaget vet alltid hva som bygger mulig lukrativ salgbarhet.
Vil vi vite mer om det?
 

alt om Sprøyt

Godt sagt! (1) Varsle Svar

INTELLIGENT SMITTESPORING ++ :

Den nye VerdensStaten vi fikk slippe å høre om,

installerer i disse dager den definitive og globale

overvåkning i din mobiltelefon,

kamuflert som så viktig HELSETILTAK i hele verden -

at gjemmer vi på en skeptisk tanke om at noe i hele
tekno-ALLVITENheten kan slå baklås,
da er vi nok statsfiender på rent biologisk nivå

og like sympatiske som det Militære Fi-Fy Viruset ,
som skal ha gjort verden farlig med uimotsigeligste
faregrad -- atomkrigen er bare meny-tilbehør.

Om du hadde glemt at din telefon stadig tar imot
endringer i sin operative software, så jobber alltid
Ufeilbarligheten med nye bugs, sårbarheter og kaos
som må etterinstalleres.

Det Nye Systemet er så fintmerkende
at du kan bli registrert som mulig smittet
via naboen under eller over deg, som du ikke har møtt
på mange måneder (eller vet når flyttet sist).

Du må bevåkes som mulig smittekontakt
når din telefon, som kanskje barna egentlig bruker,
har vært på Bluetooth kalleavstand fra naboens (barn?)
i noen minutter, allvitenskapen vet ikke helt
hvor lett smittevirus passerer et vanlig etasje-skille

men Blåtann-oppkall passerer det typisk uhindret --
og InSmitte-kvisisjonen er på vei under Blålys
og protokollfører hva som mistenkt kan ha hendt.

Så langt systemets normale og offisielle funksjon --

så om du føler litt uhygge ved at noen eller flere
Overnasjonale RevolusjonsRåd som WHO samt UN

sekundvis er oppdatert på alt mora di ikke vet om
hvor du ( = telefonen din ) er og har vært,

da vet du at du bare er én blant en kompakt majoritet
paranoia-pasienter, avslørt
ved sin grunnløse frykt for Overnasjonalt Rådssamarbeid
--hvilket trofast har levert de unikt gruvekkende verdenskriger
gjennom dettes over 100 års funksjonstid,
samt latt 'små'kriging gå uhindret, sponset av bransjen
for kanoner, tanks og krigsvirus som stadig må testes
i passende områder, som der folk tenkelig bedriver tenke-
og frihetstank(er)..

Adgangen til å ytre skepsis til diktaturet, kan snart
bli stengt av dets menings- og voldsmonopol.
Det ominstallerer sin bug- og pestvare på oss
i daglige nedgraderinger.
Som i antikken, tenkere lønnes med giftbeger.
VerdensSmitteDirektoratet regjerer oss?..

se nøktern omtale i artikkel ( lenke s.o. )

Annet nyttig nyhetsstoff:

Du må snart bære visir på gaten ,

--illu--

da offisielle kilder egentlig erkjenner at
vanlige 'helse'-munnbind er lite nyttige ,
trolig gjør mest skade - i konkurranse med skjerf.
Slike finurlige spørsmål er vi ikke betrodd å se på..

Usunt? Et munnbind vil oppkonsentrere virus i dine
nesehulrom, med kort vei til hjernen.
Det er en kjent og spesiell risiko, som 'helse'-
myndigheter går fort utenom. Instruktiv artikkel :

og litt lenger ned i samme artikkel, lenket et høyst nyttig
foredrag av senior almenmed.-ekspert, forstår helhe[s]tbildet

De intrikate reglene / vilkårlige tolkningene om
maskepåbud på offentlige steder ,
er i det minste nyttige til å dra inn penger fra
fattigfolk, i saftige bøter for kjapt antatte regelbrudd.
Uimotståelig for enhver Sivilisert regjering?

..om den ikke er så moderne-revolusjonær å inndra og
avsette hele Politiet ,
såpass militære operasjoner klarer ikke noen sammenraskede
'folkelige bevegelser' å regissere. Men regi er i gang..
det finansieres fra offentlige kilder.

Det holder kanskje en stund for oppmuntrende Nyheter,
men still gjerne spørsmål --
her, eller hvor du føler det kan virke nyttig ?

/

enda et forbisett, muligens / i verste fall gangbart 'kjetteri'
omkring PliktMaske-balleraden ?

BTW,
Ville du la deg vaksinere av en verdensberømt kapasitet
på å levere virus-sårbart feilkaos i det Ene Pavelig-
suksessive Operativsystem ?

/ /

CODA 'virus est qui adest':

EH.. JA, så var det visst bare å fullføre oppføringen av
den 'Humane Eksistens' --
hvor treffer vi denne i levedyktig miljø idag?

denne Eks har nemlig en 'infrastruktur', visste du det, eller
har Visdummen klart å lære deg den oppbygningen?

for, er du en TilfeldigVis Helsedirektør, passer det fint
om du ivrer for å sluttføre den.

Og heter du da Dr. Anthoney Fauci med ansvar for allergi-
og smittesykelig tilsyn, ligger slikt under ditt ansvar.

Bli gjerne litt religiøs i røsten, men Faucis håp står til
'Forente Nasjoner', da Gud måtte avsettes fordi Han ikke
skjønte seg på Eksistensen i human nok infernstrukturanalyse.
Mindpower må nok gjøre dette bedre fra Grunnen av.

Skribent Wesley J Smith har forsøkt å forstå denne Press-leye
hyrdeskikkelse for sosialistisk sosialisolerte kasus (Kaci)? -
om denne er rettfram å forstå.

Så du kan finne hans oppfatning av helsedirekterot i denne
klargjørende artikkelen (s.o.) :

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Se det finske smilet, pedagog-smilet i møte med US kolleger

som undrar hur i urgröna skogarna det kan bli SKOLE av å
la de unge møte frihet i stedet for tvang og sinnsprogrammering ??

"Ta pedagogikken i SKOLE ?"

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Finn feilen"- bildet hos Teknisk Ukeblad.no :

Norsk Krig a/s leter etter enhjørning-møkk
 

-illu-

på NasjonalDramaet T-banestasjon.

..eller etter farlige virus-partikler, sammenlignbart problem.
Bortsett fra farligheten, militærforskningen vet ikke hvor
smittefarlige enhjørningene er nå om dagene, heller.
Å vite standarden for farligheten som skal måles, det er
i alle falli obskurt - selv for haitekk ingeniører.

FFI, høytrykksenteret for norsk krigs-ekspertise og -forskning.

Men, leser vi bildet, så er den utsendte ferievikar holdt
uvitende om hva verneutstyr som smittevern-proffer selv bruker :
når de kan komme i nærheten av mulig påviselig smittestoff.
( se fagthriller >

Fagforeningssak, mord på arbeidsplass. Hun prøver i alle fall
høflig selv å redusere risikoen for å sprutsmitte den tro
arbeidende filterkonsentratoren med sin 'simple forkjølelse'
e.l, som er koronavirus, og ligner Covid som én disko-
kamuflasjemalt enhjørning den andre.
Til sitt eget smittevern, kunne Oline likehjerne ha valgt tesil .
For å hente inn kontamina-konsentrerte filtre!

Tror forskerne selv at det de leter etter kan være farlig?

Men nå vil de rigge seg egne virusnormaler på huset, for å
kunne kjenne enhjørningene presis nok på signalement, så de
kan dømme med noe bedre autoritet hva de har funnet.
Får vi snart en ny Wuhan-kaffestrote løs fra Kjeller KrigeVerk?

De tidligste Virus-testene fikk verden fra Wuhan-kineserne, som
hadde krigsutviklet opprinnelig produkt. Men ikke direkte, det
ville ha avslørt gjerningsmennene som om de hadde signert selv..

'Covid'-testene måtte dekanteres av et kreativt gulvoppsop fra
ufyselige 'sjømat'-og krypdyr-salgshallen for fattige wuhanesere.
Så testene alarmerer 'positiv' for ymse høstforkjølelser samt
fjesing-råte og hva gulvet må ha kunnet servere.

Hvordan visste forskerne hvor de skulle lete opp egnet møkk,
om ikke en av disse selv hadde utplassert smitten på stedet?

Men egnet 'test' skulle helst pestvarsle massevis av uskyldige,
alarmere på gammelt grums som vi alle kan ha litt av i luftveiene.
Ved kraftig oppskrudd forsterkning. Det hørte alt til plandemikken,
antatt vill pandemonkratisk livsfare fra første helhest-vrinsk.
Sykehusene ble godt ekstrabetalt for hver 'Covid'-diagnose man
kunne dikte opp. Gråtende erfarne sykepleiersker vitnet om
instrukser om å trykksette pustemaskiner til et nivå som måtte
bety drap på aldrende lunger, smittede eller friske. Hvem tør
protestere på opplest dagsorden??
For krigere er jo drap dagligdags, og motiv påvist.

Men norske ingeniører kan være intelligente, og krigsforskere
høyst erfarne i å analysere fiendens bevegelser og demikk-planer.
Vi hører gjerne fra opplyste eksemplarer. Pensjonerte ikke glemt,
så uavsettelige de er blitt -- unntatt via tjenestepistoler!?
 

PS: Viruset er reelt og sannsynligvis av nyere krigsutvikling.
Dette forgyller ikke akkurat den utbredte forvirring,
som kan bygge på altfor mager forskning, men gi inntrykk av
planlagt og administrert røklegging.
Krigen svikter ikke Krigen
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The Unfit, by Elof Carlson, explores the sources of a movement
— negative eugenics — that was used to justify the Holocaust,

which claimed millions of innocent lives in World War II.
The title reflects the nearly three centuries of belief that
some people are socially unfit by virtue of a defective biology,

and echoes an earlier theory of degeneracy, dating to biblical
antiquity, in which some people were deemed unfit because of
some transgression against religious law.

The author presents the first biological theory of degeneracy
— onanism — and then follows the development of degeneracy
theory throughout the nineteenth century and its application
to a variety of social classes.
The key intellectual theories and their proponents form the
framework of this exploration, which includes the concepts of
evolution and heredity
and how they were applied to social problems.

These ideas are followed into the twentieth century with
the development of theories of positive and negative eugenics,
the establishment of compulsory sterilization laws,
racism and anti–Semitism, and the Holocaust.

This story of misapplied science and technology is one that still
haunts humanity in the twenty–first century.

The ghost of eugenics recurs in many guises during debates
and controversies
about intelligence testing, genetic screening,
prenatal diagnosis, gene therapy,
new reproductive strategies,
and uses of our genomic information.

Carlson ends his discussion of the history of humanity in this
arena with an exploration of the future of genetics
that is based on new technologies and application of the
Human Genome Project findings,
as well as a discussion of the death of the old eugenics
and of the problems that will not go away, including our
ambivalence about our own biology.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Ingvild SWenche VargasKarin BergkntschjrldAnjaSimen "Boktimmy" IngemundsenHilde H  HelsethDolly DuckØystein LSSBSissel ElisabethKikkan HaugenConnieAnne Berit GrønbechLinda SolheimAtmanTone HCaroline Ekornes JohannessenVannflaskeMartine (@martineleser)Tove AlmaInger Johanne SæterbakkSolErlend Risvik PaulsenLibraritas vIngunn SmgeTor GeirTone SundlandCamilla RødjeAnne-Stine Ruud HusevågSiv ÅrdalAndreas BokleserToveKay NilsenHelena EJenny Dahl BakkenJan Arne NygaardBeathe SolbergIda