If they think about it at all,

they dont wish for 20.000 satellites in the sky ,
they dont want 5G ; they want the cell towers go away ;
they dont require to be irradiated.
 

But they wont take their hand out of that jar:
Most people have a jar of peanuts
with their fist in the jar, and they wont let go.

The peanuts are cell phones.

Onkel Arthur Firstenberg forteller fakta om
EMF felt-forurensning
og bio-fiendtlige 'tjenester'
som en kan få dobbeltsidig tele-verk av :

i en Video produsert av denne
veldokumentert talende bloggerske, fru Janssen >

møt ==Arthur Firstenberg - - 5G, Birds, Bees, and Humanity ==

med nye, for mange av oss: frisyre-endrende opplysninger

" Nobody is stopping to ask what this will do
to earth
and every living thing on earth."
 

#Stop5G #Flydal

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Gruelig-vesenet ('N.I.C.E') lanserte Ultra-Evolusjonen?

En kommentar nevner artikkelen 'Transhumanism'

som den videreførte essens av hva Lewis 'gruelige festningsverk'
grunnla, i dystopien 'That Hideous Strength' .

Artikkelen føres i vitneboksen.
Sporet lar seg ikke lett nekte bort ?

Klart at Sapiens-arten må plikte å overta sin egen
videreevolusjon —
krisene er jo her Nå, ikkeno tålmod for
År-milliardene å utforme sitt signerte verk??

"..er jeg liksom et simulator-program? "
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

..om dystopi kan ha Spark?

En Skikkelig Røverhistorie

som dertil er samfunns-dystopi med moderne spark -

og røveraktig nok til å utkommandere
halvmytisk oldtidsmagiker på overtid,
samt skikkelser vi hadde trodd var rent symbolsk ment.

Ville du tilbøyeligst kaste deg over den -

eller helst krastinere den pro 2.halvdel av vår
stilhistoriske periode ?

..hvis det er falt deg i øret at forfatteren er
ganske gangbar kristen tenker

ellers saklig søkt for populærteologi, debatt.
oppbyggelse og valide trøstebøker

samt klassiske, eller forsiktig parodiske barnebøker?

Du er overnaturligvis ikke så tro-skyldig å
regne med at slikt opus kunne være impregnert m. antikk
ordmagi
som kunne betvinge deg inn i dypere spørsmål
kringom eksistens og validitet, så å si
dytte dine rene føtter i det dype dynd
nedfra den klippefaste edle tvil og kvalrådighet
i introspektåkeheim og Indifferent-viddene der
alle sat-kart viser blankspace
og Stein & Bein Realøkonomi der de alt har
nedskrevet oss til gjenvinnings Råstoff.

..så du defacto måtte prioritere
kunderiktig dagens krim, Jo Hektoliter Nesblod &co.
og realpolitisk tidsnøkternhet
der realsadismen ikke vil høre av utfordrere,
realrefsere?
blodskremte, Vi i Vår tid?

 

( til notater )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Som romaner er nå vel disse katalogisert fiksjonslitteratur,
likevel får en inntrykk av at du oppfatter gangen i dem som
i vesentlige trekk historiekorrekte?

Men ideologien bak denne revolusjonen, går du inn for den
som elementært rettferdig -- eller en forbrytersk plan som
krenker retten, det å styrte sittende regime med krigsvold
og avsette det fra sin de facto erkjente plass i verdens
politikk? Blir folket spurt --
og "Hvor står De selv?"

"de revolusjonære som konspirerte i utlandet for å styrte
tsarregimet i hjemlandet Russland."

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"alvorlig når Faktisk.no gjør slett arbeid og
avviser en mulig sammenheng ved kun å spørre seg fore i de
miljøer der man vet at konklusjonen vil være komplett avvisning
av en slik sammenheng – om ikke av andre grunner så
fordi jobben krever det.

Da kan man jo ikke stole på svaret.
For så enkelt er det ikke."

Symptomatisk faktafeil hos Faktisk.no

"(..) Firstenberg lanserer vitterlig den 'fremmede forestillingen'
at influensa er elektrisk skapt.
Firstenberg viser til omfattende observasjoner og forskning
helt tilbake til de gamle klassikere i antikkens Hellas
og helt fram til i dag.
Påstandene hans fikk meg først til å lure på om forfatteren var
riktig vel bevart og gjorde meg en stund skeptisk
til hele boka hans.

Men der var så mye annet interessant at jeg fant jeg fikk heller
bære over med denne merkelige forestillingen om influensa som
en «elektrisk sykdom».
..altså at symptomene kan være virus-betinget, men at de også
kan skyldes påvirkning fra elektromagnetiske felt. ..
når vi får stilt diagnosen, eller selv stiller den, så er det jo
oftest ikke utfra påvisning av virus, men utfra symptomene.
Så kanskje er en del av det vi kaller «influensa» ikke virus-
basert overhodet? Her har vi altså minst tre alternativer.

videre hos Einar Flydal

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Viktig melding fra Helsemyndighetene:

 
-illu-

 

Kilden legger til denne eminente 'lyrikken'
hvori relevant kommentar påført.
"Ever wonder why The Beatles were knighted?"

og avslutter med et signaturportrett >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Her tilrådes 'kun en liten vaksine-dose'
og noen få dagers ubehag?
Trøstig tro på helse (/hekse-)myndigheten
som administrerer doseringen,
vil en ikke ofte risikere en 30 til 70 års
sykelighet som liten forbigående fase

og blir velferdsabonnentene overhodet spurt?
Hvor står De selv?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"De hadde store planer for Fortiden" ..

"ved å omskrive teksten" ...

historie-omskriverne, de kompetansestruttende Perfeksjons-
ideologene som utgir nye hedersnormer til oss ca hver uke
 

Ikke kunne de vel gjøre fortiden mindre skyldig i Ungoodthink
ved nøye språk- og ideologivask av eldre tiders litteratur -
men klødde ustanselig i å ta fatt på det edle folkehoplysende
arbeidet, i alle fall,
de tro funksjonærer i
PoliTIsk Korrreks- og påtalemyndigvesen, i sine store kurbadekar

ikke engang Forfedrene,
som sysselsatte særs sosialrespektable negere
kunne tilbakeblikksvis engang mistenkes for å ha holdt
en ukorrekt tanke under takpappen -
når bare fortidens skrifttegn var desinfisert, eller destruert.

Så perfekt lære plikter de å utvikle, paradisbyggerne - ->
de dystopiske utopikerne, med sin visjon fra GroundZero torget.
Ingen lengegravlagt feilfordømttenker kan ha besudlet
vårt nyreviderte felles(viten)skap

Item, etter deres nyeste duftrevisjoner, er en god og plikttro
Huminoid-sapiens, en død en -
95 prosent av oss reiser nå på devaliderte kollektivbilletter
og må gå av ved neste bråstopp.

("Hva er DEpopulasjon og hvorfor må vi alle depopulariseres ??")

Hvor humane humanister vi har vært, kan vi kun
brukes til Huminal
i den geo-korrekte helligdom

( litt historisk perspektiv ) - temalinje Omskrivningsbyrå

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Aldrig har någon djungel själv varit skådeplatsen för så grymt
koncentrerade djurstrider och hetsningar som dem
som utspelades på Roms arenor, och aldrig händer det
i världen något i så sammankörd mening händande som
under ett sammanlagt ordinärt biodygn [kino-] i världens städer.

Men genom att så koncentrera, oavbrutet, oavbrutet, gör man
verkligheten tråkigare,
man undergräver naturverkligheten som själv aldrig är konst-
koncentrerad men som bär mänsklighetens dagar och år.
"Tråkigheten på landsbygden" är skapad av staden, ty den har
skapat otåligheten på landsbygden och infört och hetsat upp ett
onaturligt händelsebehov.
Därmed har stadsandan lyckats blåsa ut vad naturen själv har
blåst in: uthållighetens levande ande, som betraktad rent
praktiskt är detsamma som att kunna på naturgrund och med
enkla medel variera sitt liv.
Men när otålighetens lavin kommit i gång står den inte att hejda.

Vi är nästan alla helt förgiftade och kräva alltid mera händelser
än vi kräva iakttagelser och tankar.

Men så få vi också igen det på halsen i de allt mer djävulska
krigen, mänsklighetens egna skapelser,
koncentrationer som inte ha det minsta med natur att göra, ty
striden i naturen är gles, är utspridd, fördelad över jordytan,
den är guerilla.
Den är utspridd i mångfalden och drunknar i mängden:
döden drunknar i livet.
Döden står i naturen naturligt fördelad, det är bara människan
som medvetet koncentrerar den, skapar masskoncentrationer av död.

Hon har skapat stads-karma: masskriget.
I själva verket har jordklotet blivit för litet för människan.
Hon känner det för väl. Hon vet precis var naturtillgångarna
finns, känner nästan skrämmande väl till vad den tolv mil tjocka
jordskorpan runtom kan ha att bjuda henne.
Inga nya länder finnas kvar att upptäcka. Hade Jorden samma
storlek som Neptunus har, skulle en jordomsegling ta ett par
hundra år. Den äventyrslystne ynglingen skulle då inte kunna
resa ut med den bitanken, att han tio år, kanske bara fem år
därefter skulle sitta hemma vid brasan och berätta om sin färd,
sina jakter och sina strider.
Nu kan han detta mycket väl, ty Jorden är förhållandevis liten.
Den moderna tekniken har utarmat dess utstrâckning. Därför har
ynglingen redan hunnit utarma sin stoffkrets.

Äventyrsromanen kippar sedan femti år tillbaka efter luft,
den har hamnat i lufttomt rum.
Den renhårigt påtagliga geografiska, zoologiska och etnografiska
Stanley- och Livingstonelinjen har för länge sedan blivit så
gott som alldeles slutinventerad. Storviltbeståndet i Afrika
hotar att alldeles krympa samman. Det finns inom territorierna
nätt och jämnt så mycket storvilt kvar att det förslår till de
med mycken möda sammanbragta och därefter sammanklippta
storviltsfilmerna.
I Sydamerika har jaguaren dragit sig allt längre norr ut.
Ännu för bara sextio år sedan var det vanligt att det paraguayska
postverket förlorade en god del av sina brevbärare genom jaguarer.
Jaguaren saknas nu i så gott som hela Paraguay. I Brasilien har
den drivits norr ut ända till det inre av Bahiana.

Naturligtvis skulle ynglingarna ha kunnat övergå till andra djur,
eller - varför inte till växter, i urskogen lär finnas växter.
Men äventyrsslentrianen kräver farliga djur, så fruktansvärda
som möjligt. En vänsäll missionär försökte en gång att framhålla
djungelns förbisedda sidor och mindre farliga djur,
men han höll på att bli uppäten av läsarna i stället för av
tigrarna.
 

(1960)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Bokbålet lever?

Skal biblioteket "plikte" å ødelegge alle ymt som
noen tenkeligvis kan oppleve ubehag ved?

Hvem oppfant, hvem dekreterer slikt ?

Blankeste kulturrevolusjon?

Hvilke tanter vil du ha til å diktere deg
hva for tanker du ikke engang må se på?

Her rapporterer skjeggprydet nyhetsbedrift >
 

Dukket spørsmålet opp her?

( - 'trigger'-temaer - ) ( - Skadeadvarsler bakpå? - )

..men her gjelder det ikke bare 'risikomerking', snarere:
Skal Bokbålet få tale sitt hjerte(løs)språk?

  • Da Diktaturet ble så medfølende! -

( oppr. spor )
- uff slik avhengighet - (apropos noe helt annet)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Planer om et Sovjet-Skandinavia

Under de samtaler jeg hadde med regjeringskretser og med andre
folk såvel i Kaukasia som i Moskva, ble jeg helt klar over
mange av de norske arbeiderlederes spill.
De fortalte meg ganske åpenlyst og med kynisk forakt om
hvorledes de brukte dem som brikker i sitt arbeid.
De fortalte om opprettelsen av det mellomeuropeiske byrå i
Berlin, de fortalte at det skulle opprettes en skandinavisk
føderativ sovjetrepublikk, de fortalte at de to stedene som
først skulle tas, var Spania og Skandinavia, hvis ikke
Tyskland forinnen falt.
De fortalte meg i det hele tatt om alle sine planer.
Vi satt ofte om aftenen og diskuterte disse tingene, og de
la - etter den kommunistisk-marxistiske teori ikke noe skjul
på sin hensikt - enten de nå hadde tillit til meg eller ikke.

England sto som hovedfienden, og når jeg talte med disse
kaukasiske regjeringskretser -- jeg hadde jo studert disse
spørsmål, jeg fortalte dem om veiene til India, om passene
der, om felttogene som hadde gått til India -- så sa de:
"når vi går mot India, må du komme og være med oss."
Det var innstillingen den gang.

( fulltekst )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

joda, Her finnes grønne enger med varer hos nb.no -

noen har engang overbevist meg om at Toyota
kan oversettes grønn-eng på norsk

Omtalt opus: >

Søk på forfatter: >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

At utkomsten kan bli sterkt avhengig av hva språk en velger
å la seg alfabrenne på,
skjønte vi ganske brennfort da vi begynte å grave litt i
det omfattende og variabelt subtile omtale-opuset som idag
ligger hos utlandsavdelingen, Goodreads. >

Ikke mange av melderne var likegyldige til konstruksjonen.
(Ellers hender det jo at noen skriver for å videreutbre sin
lunkenhet..)
Men folk kan se ut til å ha en art respekt for det, enten
de tålte dosen eller gav opp. Ikke laget for å være lett?
Noen må det ha irritert, det protesteres endel på slik
simulert-raffinert? konstruksjon av forbløffende nyglose-
smiing - som 'alfabrenne', og langt gåtefullere..

Noen vurderer nok å skimte litt bløff i byggetegningen,
må jeg anskaffe papirvare selv for å anskaffe trygg mening
her -- eller hvor viktig skal det være å taksere graden av
luftig hyperventilisme? Og hva skal de påstått jødiske
'ritualene' komme til å bety? Ikke mange er så sikre
eksperter her, bare spør Bashevis Singer som var med selv..
(han tenkte mangedobbelt igjennom hva han egentlig var,
visstnok mest lykket som synder..)

Med vår norske (b)ordskikk over bøker, hører det vel med å
bekymres om vi kanskje utsetter oss for spoiling?
Melderne flest er rimelig nøye på å advare når de kommer
inn på håndgreplige detaljer. Spesielt med et verk som kan
virke noe tungt / gåtefullt, tror jeg ikke en så lett vil
faktisk ødelegge for sin leseopplevelse ved å granske litt
hva andre retinalister (netthinne-brukere) har merket seg,
konkludert eller konfusert.
Lettoversatt var opuset neppe..
Diskuter av hjertelig lyst, det blir nok interessant
å følge.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Er dette verifisert og sant?

Denne kompliserte og villførende 'bli-til-elsen'
som skal hindre realinnsikt hos Menneskene,
fremgår det om den er planlagt og iverksatt av
Evolusjonen eller av Eventuell Skaper?

Har vi her akkurat en profet til å advare oss
mot "illusjoner og tomprat"?
Hvorfor må kunstnerinnen påføre oss andre smerte
for å overleve selv —
kan det eks.vis dreie seg om penger?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Man aner visselig en falskhet, takk for advarsel som
åpenlyst rammer pennefører Olga selv

Det uutsigelige, skal Digtet romme dog.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det

( Joh 1 "comprehended it not.")

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Døde kinesere blir plukket opp fra gatene
og kjørt i likbiler til krematoriene,

som kjører full gass hele døgnet
uten å klare å holde følge med pandemien.
 

Men den som "tror på" de ugodkjente gatebildene,
er bare fanatiker og mørkegrøssist, får vi vite.

Sikkert bare student-ablegøyer som kler seg ut ?

vi kan stole på fangestaten --
når det gjelder å tjene folket.

Litt feberhet panne belønnes med primitivt leiropphold

--- Bilder her - -

"omtrent som en vanlig forkjølelse,
kureres med helt vanlig kremasjon.."

nyttig for reisende:

"cruise ships are the super spreaders of this virus."
( 'Pandemic Denialism Disease' )
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Grensen mellom fungerende fysikk og fantasi
i 'Engler og demoner'?

Du har sikkert ofte lurt på det,
her har PhysOrg ei grei utgreiing :

Sammendratt:

De partikkelfysiske fenomenene Brown beskriver, er reelle
gamle kjenninger hos CERN-fysikerne, det virker som Brown
forstår teorien, som brutto sett er enkel ( E= M c ^2 ).

Men noen praktisk oppførbar bombe-teknologi er ikke
overkommelig på grunn av energiforbruk og sakte produksjon:

Hele (minst halve) bombeenergien til å ødelegge ditt valgte
krigsmål, måtte plukkes 'for hånd' ut av CERNs toccata og
partikkel'sentrifuge' inni berget - - fnugg for fnugg
og med bedrøvelig energi-effektivitet.

El-regningen ville bli astronomisk, det kan ta mange cambriske,
ordoviciske og siluriske perioder å produsere en bombe som kan
rasere vatikanstaten.. og produksjonsteknologien er nok ikke
kjent og utviklet i detaljer.

Småklatter antimaterie lar seg oppbevare i elektromagnet-'feller',
men bærbare kapsler er neppe innen rekkevidde,
slett ikke for bombeladninger til terroristbruk.
 

De illuminerte er riktignok slu og metodiske, så det tør vel
hende at de fortsatt jobber med prosjektet?

Votre Santé -

Godt sagt! (1) Varsle Svar

«..hadde en stor maurtue utenfor huset. De plasserte en mobil
på toppen, og neste dag hadde alle maurene flyttet.
Ja, det med den strålingen er det visst noe i.»

( e. Einar Flydal, se drøftelse på blogg )

 

I mange land forberedes omfattende RETTSoppgjør

mot de mektige industri-interesser som komplotter seg inn hos
en rekke lands nasjonale og lokale planleggings-instanser
og styreorganer

for å heldekke alle folkeslag med bio-skadelige mikrobølge-
utstyr,
angitt formål "teledekning"

siden vi alle sikkert lengter etter glippfri spillefilm
der vi seiler makelig på Mjøsa

IKke bare maur, men barn, voksne og fostere lider skade
og utvikler sykelighet av tjenestene.
 

Ny situasjons- oversikt hos Flydal her ,

nettstedet klargjør også et solid omfang drøftet forskning og
dokumenter.

"Det dokumenteres stadig klarere hvordan dette «strålevernet»
baserer seg på foreldede faglige forestillinger, aktivt utvalg av
feilbeheftet forskning, (..)
lobbyarbeid og misinformasjon til politikere og forvaltning."

 

Hvis Greta Thunbergs stil og styrke av panikk-ARGumentasjon
har noen saklig anvendelse,
måtte det drastiskest gjelde for denne utbyggings-galskapen,
der vi har så omfattende faglig dokumentasjon -
ikke bare førevar-anelser.

Men Greta er fritatt for den jobben,
er nok bare innleid oppleserske for vedtatt riktighet..

og den offisielt forkynte panikk er alt teknisk overflødig
i kontekst av prosjektet å eliminere smådyr-livet og
den menneskelige evne til baby-frembringelse,

som folkelige graveskribent Ivar Lo-Jo mistenkte spor av
redan i 1930-talls 'folkhemmet'.
 

Godt sagt! (2) Varsle Svar

"Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven,
da er til og med hans bønn en motbydelighet."

Salomos Ordsprog 28:9

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Ann ChristinInger Johanne SæterbakkFrank Rosendahl SlettebakkenEivind  VaksvikMantenPia Lise SelnesTom-Erik FallaHelge-Mikal HartvedtJulie StensethTone HDinaGro Anita MyrvangHildeingar hSigrid NygaardMonica CarlsenMaren Hjelle AuneFarfalleMartinenHildaMariesverdenMorten JensenellinoronilleLilleviHeidiPer HellemIngunn ØvrebøVannflaskeTorill Elisabeth RevheimCathrine PedersenKay NilsenSusan StensrudTine Sundaltove NessKaramasov11Nina J.B.Finn Arthur JohansenIngunn SSimen "Boktimmy" IngemundsenBerty