Klikk på en bok for å skrive en omtale.

Viser 61 til 78 av 78 bokomtaler

" Det var Ingjald Nissen som etablerte begrepet hersketeknikk
som en del av den norske offentlighetens vokabular."

(sit. fra omtale hos UiO Inst.for filosofi / idehistorie)

I.Nissens opprinnelige utgave fra 1945 finnes i faksimile hos NB.no >

"en analyse av det nazistiske diktaturets psykopatologiske grunnstruktur"

Wikipedia: I.Nissen

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Journalist mot Overvåkning -- 'spy vs. spy'?

"Henlagt på grunn av bevisets stilling" -

men på rettsnorsk vil det ofte bety:
"Vi vet nok hvor vi har deg, din [ukvemsuttrykk utelatt]
vi klarte bare ikke å få dommeren helt overbevist om bevisene våre".

Her fant vi en bokbloggerske som skrev en effektiv presentasjon av
Viksveens bok, og sparer oss for mye av den jobben.

Mulig interesserte kan også sjekke ut Avis V og Avis A -
saken kan vise seg kriminelt interessant

enda så dokumentær den er, ikke mye dikt og gjøgl i det hele tatt -
før noen dikter opera over emnet.

Er her noen som har nærmere kjennskap eller engasjement
i saken?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Verket Ondskan er nok mer emosjonelt, enn eksplisitt
fagfilosofisk - men det mener jeg ikke reduserende.

I metodisk intensitet gir det hint om ganske dyp
tenkning uansett:
Tåler du noen doser detaljert brutalitet, er opuset
høyst lesverdig.

Jeg klarer nok ikke lese det uten endel vemmelse, over den
skarpe innsikten i brutalitetens vesen -- i nærmest full
detalj, for alt jeg idag vet om temaet dævelskapens essens.
Såpass pysete jeg er overfor brutal vold - men her vitner
jo et medmenneske som har levd under stadig voldstrykk
fra barnealder av - han har vært nødt til å utarbeide en
gjennomtenkt systematisk metode for å komme ut av det,
gjennom egen psykisk og fysisk styrke, briste eller bære.

Dette kan ikke være bare egoskryt, såpass faglig står det -
og dette oppnådd i gymnasiast-alder.

Her finnes nok til og med hint om militærets tankemessige
grunnlag. Med all respekt det ellers er grunn til å yte
en gjennomtenkt religiøs pasifisme -- så løser ikke den
alle problemer i 'realpolitikken', som kong David var så
fullt klar over: "Han lærer mine føtter opp til krig"..

Guillous Arn-serie og Hamilton-suiten har ikke så lite å
si om militærets plass gjennom 'makt og avmakt'.
_

Guillou kaller seg journalist, ikke tenker av fag - men en
kan nå få øye på en vedholdende systematikk han har holdt
fast på fra skolealder. Det holdt både til kaleidoskopisk
og historie-interessert forfatterskap, og noen uavhengige
politiske meninger iblant.

'Ondskan' blir en nøkkel til Guillous forfatterskap og
engasjementet for ærlighet og rettferd i verden, mot
psykopatisk maktbygging i små og store forhold.
Slik leses Ondskan gjerne tett sammenholdt med
'Det stora avslöjandet' (1974) og
'Ordets makt och vanmakt – mitt skrivande liv' 2009
der han leverer endel presse- og samfunnshistorie, leseren
får pakke ut fakta av 35 års sammenpressede erfaringer.

Guillou hos eget forlag

Ondskan, svensk utgave

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Se også opprinnelig svensk utgave >
med mer omtale.

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Iblant lykkes en og annen mesterlig forfatter i å skrive
riktig mønster-tro parodi -
i en genre og stil som bare delvis er hans egen,
sånn mer på dypet. Men overflatisk sett, tvetydig
på en måte.
Ikke for å gjøre narr og harselas, men vise oss noe,
sette i perspektiv..

Enda kan tema og stil virke mer trivielt og 'Narr-vesentlig'
enn vi trodde han ville ta i.
Og tro om ikke kiosk-publikum iblant vil ta imot og
slikke sine villige munner, var det ikke litt godbit?

'Änkan' blir lagt i denne kurven av Delblanc-kjennere
som ante dybden -- andre kritikere skal ha følt det var
bommert.

Sitater fra omtaler:

Alla dessa böcker utan tuggmotstånd --
böcker som enbart erbjuder eskapism.
Jag ser inget generellt fel med verklighetsflykt
i litteraturen. Men det förslår inte långt. (..)

Det som gör Sven Delblanc läsvärd
är att hans svartsyn alltid slår över i motsatsen.
Han står dårskapen emot. Han försöker stå det onda emot.
Han vill ett bättre liv, en rimligare ordning.
Men han förfaller aldrig - som så många vid den tiden - till
(..)lättköpt frälsning i frihjulande utopier ..

...I sitt pessimistiska dunkel skönjde han ett större mörker,
en värre och ännu hänsynslösare framtid som skulle falla över
folkflertalet. Tyvärr blev han alltför ofta sannspådd.

(Crister Enander, "hammarslag i huvudet")

/

...ett samhälle där man inte längre tror på eviga värden,
ett samhälle som övergivit alla normer.
Makt, pengar och skönhet är det enda som räknas
och de som är i besittning av dessa har obegränsad möjlighet
att sko sig på de svagares bekostnad. Habegär, maktbegär,
självhävdelse, hänsynslöshet får fullständigt fritt utlopp.
Barmhärtighet och omsorg är farliga svagheter som måste
utplånas och i det egna klättrandet drar man sig inte
för att gå över lik för att ta sig fram ...

... ännu värre leda, vilken driver henne ännu längre ut
i egoismens träsk. Den totala ’friheten’,
det fullständiga utlevandet visar sig vara en ny bundenhet,
värre än den gamla lagstyrda och nu går det inte längre
att bromsa.
Eländet och mörkret tilltar och romanen får mer och mer av
apokalyptiska övertoner. Människan har förlorat sin mänsklighet
i processen, förvandlats till o-människa, till vilddjur,
när hon tillåtit alla sina lägsta och mest destruktiva drifter
att löpa amok.

...Men också i romanen 'Moria land' från året innan skildrar
Delblanc ett samhälle som skulle kunna benämnas ’Det mörka landet’.
Här handlar det inte om extrem frihet utan om extrem toppstyrning,
extrem bundenhet, extremt tvång.
Vi möter där ett totalitärt samhälle, styrt av terror, angiveri
etc., ett samhälle där människorna förvandlats till brickor
i samhällsmaskineriet.
Inte heller i detta samhälle tycks människan kunna utvecklas
i positiv riktning.
Också i denna roman går huvudpersonen över sina närmastes lik
för att skydda sig själv och själv kunna ta sig upp en bit
i hierarkin.
De här två varianterna av ’Det mörka landet’
möter för övrigt redan i debutromanen Eremitkräftan ...

(Helene Blomqvist, "De mörka landen. Två livsprojekt i Änkan")

"
Romanen är, menar Blomqvist,
konstruerad som kinesiska askar

(Christina Bergil, omtaler Helene Blomqvists
"Vanmaktens makt. Sekulariseringen i
Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan")
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:624930/FULLTEXT01.pdf

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Krigen mot de uegnede:

"Vitenskapen" å foredle fram 'den edle nordiske'
menneskerase ble lansert i USA og senere eksportert
som ferdig program til Hitler-riket.

Goodreads-anmeldere skriver:

"In 1934 The Richmond Times Dispatch quoted a prominent
American eugenicist as saying "The Germans are beating us
at our own game." They called it 'applied biology.'"

"..hundreds of thousands of US citizens were forcibly sterilized
on the grounds that they were 'unfit' - where unfit might mean:
mentally slow, physically disabled, black, jewish,
or more likely, just plain poor.
These actions were sanctioned and carried out by America's
intellectual, industrial, and government elites.
Their goal was clear and unapologetic in its "scientific rationality":
to create a superior Nordic race.

Black shows that this was not the stuff of some deranged fringe:
eugenics was born of our highest institutions of learning
and given ultimate justification by our highest levels of government
(judicial, executive, and legislative).
Most terrifying of all, it all went under the label of 'science.'

/

Some of the more chilling quotes collected in this book:

"..society has no business to permit degenerates to reproduce their kind..
Some day, we will realize that the prime duty, the inescapable duty,
of the good citizen of the right type,
is to leave his or her blood behind him in the world;
and that we have no business to permit the perpetuation of
citizens of the wrong type."
(President Theodore Roosevelt, 1913)

"Had Jesus been among us, he would have been president of the
First Eugenic Congress."
(Dr. Albert Wiggam, member of the American Association for the
Advancement of Science)

(Goodreads)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Besøksverd intro-biografsisk artikkel til Martin A Hansen finnes Her>

Tips: bruk Reader View / Style:User mode / 'Remove Clutter' i browseren.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Om barn tåler melk og brød?

"Nei jeg vil IKKE vite hva stoffer det er i maten min".
sa en blek kontorist som sjefen kanskje burde ha sendt
på ferie.
På 1950-tallet ville de ha ledd hoderystende av oss,
hvis vi ymtet at mange barn dårlig tålte melk og brød.

Men det var nå før Norge hadde åpnet for så sterkt
internasjonalt samarbeid..

Ellers om balansen 'mat og helse':

med bidrag fra dr. Sauls instruktive websted

Førsteutgave med 'søtt' omslagsbilde

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Enzensberger er der ennå gitt,
Norgevenn og støntpoet 'uberegnelig, ubetalelig'
samt kritiker av keiserdømmet EU og mye av dets vesen -
hvorunder tenkeforbudet "No Alternative",
'vi Ledelsen har gjort all tenkingen for dere'.

Til og med artikkelen i folkets Dagblad er der ennå.
Presentasjon her

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Annerledes krim: av en kjent fagforfatter, 'docent i juridik' Westerlund.
Til hobby kriminaliserer han sitt fagfelt, her lar han en miljøkatastrofe
utløse nifse konflikter idet offentlig forvaltning får utfordringen i fanget.
Bykser statskrise opp av gamle skyttergraver?

bokblogg: "En kärnkraftsthriller"

Godt sagt! (0) Varsle Svar

På noen milligram opium-derivater, følte Führer Adolf Hitler seg
totalt uovervinnelig.

I gammel norrøn tradisjon, begynte det ikke med sopp-misbruk?

" precis så kände sig Hitler när han talade med sina generaler
om att det inte fanns någon anleding att tvivla på den tyska segern,
säger Norman Ohler."

Mens det offisielle Deutschland så det som viktig å bekjempe
det farmakiske misbruk med streng holdning.

bokmeldt hos SR Vetenskap & miljö >

forlagets presentasjon, auf Deutsch

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Forkledd som fabel:

Unik og dyp introduksjon til et knippe typiske tankeretninger,
livsholdninger og -syn, ennå udøde moteideologier.

Med endel tydelig selvbiografiske, dog genre-riktige innslag.

Lewis' karakteristiske vidd er fullt tilstede.. men opuset
bør ikke bortsorteres som 'parodi' akkurat.

Litt mer intro ble gitt > her >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

'Jacobys hus' [The Manor] skrevs mellan 1953 och 1955 ...
publicerades först som följetong i Jewish Daily Forward.
Trots att 'Jacobys hus' kom ut i bokform många år efter
'Familjen Moskat' [The Family Moskat] skildrar den en
tidigare period -- epoken mellan det polska upproret 1863
och fram mot seklets sista år.

Detta var gaslyktornas skede, den tid då polackerna slutligen
fogade sig i förlusten av sin självständighet och tog sin
tillflykt till en sorts nationell positivism.
Polen började nu utvecklas till ett industriland --
järnvägar och fabriker byggdes, städerna växte snabbt.

Judarna hade fram till 1863 huvudsakligen levt i en getto-
atmosfär men började nu spela en viktig roll inom polsk
industri, handel, konst och vetenskap.
Alla de andliga och intellektuella idéer som firade
triumfer i en nyare epok hade sina rötter i denna arton-
hundratalets värld -- socialism och nationalism, sionism
och assimilation, nihilism och anarkism, ateism, kampen för
kvinnlig rösträtt, upplösning av familjebanden, fri kärlek
och till och med den spirande fascismen.

'Godset' [The estate], en fortsättning på och avslutning av
'Jacobys hus', utspelar sig kring sekelskiftet -- en tid då
humanismen gav sig i kast med att praktisera det den hade
predikat i generationer.
Det som hände i Jampol och det som diskuterades av en liten
grupp självlärda ungdomar i hyresrum i Warszawa blev grunden
till vår tids sociala omvälvningar och oerhörda besvikelser.

(Isaac Bashevis Singer, introduksjon til 'Jacobys hus')

fra svensk oversettelse av Mårten Edlund, Bokförlaget
Bra Böcker 1981)

svensk oversikt

en.wikipedia

goodreads

LA review

nobelprize.org

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Vi kan lett misoppfatte Dorothy, når hun vil skrive noe
samfunnsengasjert og ikke-kriminelt:
vi som leser i en tid da autoritetsopprøret er så ferdig
gjennomført, at det autoritære sverger fryktelig hevn
over oss med kalashnikov i hånd, ved ørkengud.

Dorothy kan kanskje virke kravstor, er hun lillesøster
til moseloven?
Men i dette småheftet i yrkesetikk, er det grunntanke
at javisst kommer krigen lovmessig - der vi lenge har
overtrådt et samfunns nødvendige tankesystem for holdbare
forhold og redelig ukriminelt liv, 'etikken'.

det presenterte sitatet kan bli stående som litt
uheldig valgt alene:
som tema under sosialetikk, kan emnet interessere flere
enn de som vil importere fru Sayers kirkesyn en gros --

der det kan synes å dra inn at 'Kirken' selvsagt er et
offentlig organ -- med budsjett og med tjenerskap for
keiseren først, og så galileeren eventuelt.

I innledningen presenterer tankegangen seg helere,
defekt tenkning fremkaller urett og i siste instans krig:
"ingen krig kommer uinvitert av folks holdninger" --
våre tanker om arbeid, som om mål og idealer.

Møt den 'opprørske' tanke at også arbeidere har medansvar
for planer og holdninger i samfunnet, etikk.

Og fremfor alt for å tenke og forstå livet selv:
vår tanke må være trent og prøvet for å kunne motstå
propaganda, fristelsen til å kaste medansvar overbord.

.. at sosialetikken i det minste må få eksistere, selv om
terrenget kan være tett sådd med skjulte miner.

Arbeider vi for å tjene hverandre, eller daglig list og
bedrag herdnet til parti og politikk.

"we should fight .. not for mere employment, but for
the quality of the work."
.
en anelse humanoptimistisk? kan det kanskje virke
i krisetider.. men la oss ha gitt det en sjanse.

D.Sayers opus lar seg dekode, det kan actually hentes
i pdf-fil : Why Dorothy works

mens grunntankene om tenkning starter her

omtale:
leselink:

-

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"nytt fokus på temperament fremfor toleranse:
her må vi slutte å ta med silkehansker på religion."
(Davidsen)

Fokuserte opus er blitt hedret med en ganske omfattende
vurdering av en sivilingeniør, som også er vant til å
ettergranske bærestyrken av argumenter og logiske
konstruksjoner. Mannen bak bloggen DEKODET.

Ikke noen vanlig blogg-spott heller, mer et ærlig forsøk
på å forstå de tankebygninger og skisser motparten kan
se ut til å ha ønsket å oppføre.

Da finner jeg det verd å sitere litt fra Davidsens granskninger:
DAWKINS DEKODET

[om den nyateistiske vekkelsen]
..ingen legger skjul på ønsket om å være kompromissløse og konfronterende.
Alle har et klart ærend. De aksepterer ikke nonsens, dette er kampskrifter.
Målet er å vise hvor irrasjonell og farlig gudstro er.

(...)
Boka kan likevel fort gjøre ateister en bjørnetjeneste. Siden han hausses opp
i religionskritiske kretser vil nok mange – enten de er ”religiøse” eller ei -
tro at hans argumenter er hva ateister har å by på.
Når man så ser hvor mye han bommer, er det vanskelig ikke å avvise ateismen.

På samme måter som ateister kan reagere på kristne som oser av stråmenn og
selvgodhet og dermed ikke anstrenger seg for å se om det finnes bedre argumenter.

Så synes Dawkins da også i større grad å henvende seg til amerikanske ateister
enn til reflekterte religiøse.

(...)
synes Dawkins paradoksalt nok å være farget av en postmoderne mentalitet.
Ettersom religion i en slik sammenheng tilhører det rent subjektive,
er det ingen kriterier for å skille mellom ulike retninger.

Og for Dawkins synes all tro å være blind tro.
I stedet for å vurdere om det kan være større prinsipielle og praktiske
forskjeller, skjærer han all religion over én kam,
selv om han vedgår at retninger som buddhismen ikke engang har noen gudstro.
Dawkins veksler dermed mellom å kreve objektiv og rasjonell behandling
av religion, og å definere all religion i samme, subjektive bås.
Men uten å sette seg objektivt eller rasjonelt inn i dem.

(...)
Han er ikke alene om å være dypt bekymret for at irrasjonelle krefter og
sterkt undertrykkende kulturer skal ta over, enten vi snakker om lover
eller politiske ordninger. De færreste ønsker noen inkvisisjon eller Sharia.

Men samtidig gjør denne frykten at man kan overgeneralisere.
Det er til dels store ulikheter mellom religioner, både i seg selv og i ulike
tidsperioder. Dawkins synes imidlertid likhetene er viktigere enn forskjellene.

Han anstrenger seg dermed ikke for å skille mellom for eksempel religioner med
og uten religiøse lover. Han diskuterer ikke om det er forskjeller mellom
konservative og tradisjonsorienterte retninger og fundamentalt førmoderne.
Han vurderer ikke om noen religiøse retninger har større ressurser i forhold til
å støtte og grunngi demokrati, naturvitenskap og menneskerettigheter enn andre.
I stedet blir all gudstro oppfattet som prinsipielt farlig
fordi den i følge Dawkins er irrasjonell.

Recensjonen kan nytes her: ->

bloggen Dekodet

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Bibelen som kongen bannlyste:

Geneva-utgaven skal være mer reelt hva mange tror om
'King James Version', nemlig den autoriserte utgaven.

Autorisert av reformatorene i Sveits, derimot bannlyst
av kong James I - amalgamistisk kirkepolitiker som han var.

" I’ve always wondered why the KJV onlyists are so loyal to a version
that was translated by order of the King to conform
to the ecclesiology of the Church of England.
The royals and Church leaders were afraid of losing their grip on power...

The Geneva was translated by the Reformers. They had to flee to Geneva
so that they wouldn’t be martyred by the Roman Catholic Church
and Bloody Mary. "

Kong James' bibel er i lange avsnitt direkte avskrift av reformatorenes,
men filtrert og frisert på glosebruk - for å styrke kongens ide om at
'Jeg, Staten' naturligvis eier og tilsynsfører hele folkets tro.

Jamnfør et velså autorisert synspunkt på kongestyret, som kan leses
i Første Samuelsbok kap.8

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Nær 70 år e. Hitlers anonyme gravferd, er
temaet 'Ondskan' stadig eksotisk særpensum -
og håpløst feil i hyggelig samt 'seriøs' samtale?

"Men det kom igjen" - hevdet Nasjonalsangen.
Må det dog sees i øynene - eller ørene?
Guillou ymtet at den historiske romanserien om
1900-tallet skulle bli ferie fra agent grev Hamilton
lastet med intriger og tung stormakt-politikk.

Men gravlagte ble ikke så lenge død: når tre
verdensvante industriledere, fhv. proletære
norske trangvikinger møter tiden 1918 til 1939
banker skjebnemotivet igjen, ved pre-nazi bander
med klubber og jernrør: røde og svarte gardister -
inni er de helt like? Røper gestapo-sjefen noen
private tanker, og tenker sjefsbølle diktatoren
å marsjere inn og ta Polen? Kan verden bli trygg?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

En mektig skygge er falt over jorden og konsentreres
over en engelsk småby. En organisasjon som beherskes
av utenomjordisk ondskap, så dyp at vante begreper
om godt og ondt blekner, samler kreftene til det
avgjørende slaget om sivilisasjonen.

Vredens tid er den avsluttende, fristående romanen
i C.S. Lewis unike trilogi, som begynte med
Utflykt från tyst planet og Perelandra.

Sluttoppgjøret mellom de planetariske kreftene som
har styrt historien, skjer her. Ikke bare en
spenningsroman; men også en intelligent granskning av
utviklingen i grunnleggende begreper omkring menneske
og samfunn, vår plass i verden og universet.

(fritt oversatt fra omslagstekst, svensk Libris-utgave 1993)

Romanen, "That hideous Strength" kom ut i 1945.

"Den gruelige Borg" - eller også 'Organisasjon'?
vi møter "National Institute for Co-ordinated Experiments",
'N.I.C.E' som naturligvis vil være fokus for Folkets eget
Nytenkning og Fremskritt, det 'humane reformstøperi' --
men forskningsinstituttet er elitistisk og dypt okkult
styrt - som Hitlers elite, og mektige keiserriker ellers.

Overblikk og persongalleri

"Ikke få i vår tid deler monsterdrømmene om villfaren makt
som hr. Lewis viser oss gjennom sine rollefigurer", skrev
George Orwell i en anmeldelse like etter Hiroshima.

/

"Lyndsay's Middle Scots usage of 'strength' was in the
now archaic meaning of 'fortress, stronghold'" - -
Lewis' titel skriver seg fra et middelaldersk diktverk
og hentyder til Babels Tårn, et maktens byggverk som
kom til å legge skygge over jorden.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

RisRosOgKlagingCtinaSverre HoemVannflaskeAud- HelenJulie StensethLine DahleLeselenaJan Arne NygaardBjørn  BakkenHeidi Nicoline ErtnæsChrissieNina J.B.Marie ØstvoldTina UnderhaugAnne ØverkilJenny Dahl BakkenMarteTanteMamieHeidiSigrid Blytt TøsdalRandiABerit B LieSoltuhamreJohn LarsenAtmanIdaHilde H  HelsethMereteReadninggirl20Thina NordtveitKaroline in WonderReidun_EMaikenLisbeth Kingsrud KvistenAnneWangMartinenMarit AamdalAlice Nordli