Klikk på en bok for å skrive en omtale.

Viser 61 til 80 av 128 bokomtaler

Denne teksten røper noe fra handlingen i en bok. Klikk for å vise teksten.
Godt sagt! (0) Varsle Svar

Skandinavias ukjente jihad-historie

Året er 1993. Norge forbereder seg til Lillehammer-OL,
det er lenge til islamistisk terror bekymrer Skandinavia.
Denne høsten gjør politiet i Aarhus et skremmende funn ...

..de tiltales for terrorplanlegging, men frikjennes fordi
retten finner komplottet for vagt. Mange år senere viser
journalisten M.Seidelin i en bok at mennene i Aarhus
sannsynligvis planla det som ville ha vært Europas første
jihadistiske terrorangrep.

..ingen tilfeldighet,
for Skandinavia var et yndet oppholdssted for jihadister
på 1990-tallet.

..Hovedårsaken til at Danmark og Sverige fikk slike miljøer
var at de – i likhet med mange andre europeiske land ..
- ga politisk asyl til opposisjonelle nesten uavhengig av
agenda.
På starten av 1990-tallet fikk flere titalls militante
islamister opphold ved å vise til at de var ettersøkt
i hjemlandet.
(..) Det viser seg at de kom fordi de kjente folk her
fra før.
Nye kilder viser at det allerede på 1980-tallet fantes et
islamistmiljø i Skandinavia, og disse tidlige aktivistene
ble vertskap for de som kom utenfra senere.

Thomas Hegghammer vitner i VG-sak >
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

lettlestboka «Innan bubblan brister» av Örjan Hallberg.

Han var kvalitets- og miljøsjef i telegiganten Ericsson ,
og forlot etterhvert skuta da hans analyser viste ham hva
økningen i hudkreft faktisk korrelerte med:
ikke med nye solingsvaner alene, men med mikrobølget
eksponering).
Sjefene ga ham klar beskjed om å holde kjeft, og han ble
mistrodd av stråle- og helsevernet samt Kreftforeningen.
For slike tanker i grenselandet mellom teknologi og helse
hadde ingen tenkt før.
( Einar Flydal , 2016 )

Forlagstekst:
Med denna bok vill författaren uppmärksamma hur folkhälsan
plötsligt försämrades från 1955 och blev ännu sämre
efter 1997.
Trots dessa tydliga tecken verkar våra expertmyndigheter
vara ytterst ovilliga att försöka ta reda på orsaken,
eftersom stora ekonomiska intressen då kan hotas.
Men nu tornar ohälsotalen upp sig och bildar allt tydligare
och otrevligare mönster.
Boken tar upp ett flertal folkhälsoproblem, den tydligaste
varningssignalen ser vi i den snabbt ökande hudcancer-
statistiken.
I det långa loppet kommer man inte att kunna dölja sanningen
bakom tjocka lager av solkräm.
Det är bara att hålla andan tills bubblan brister…

 
( forlagsside )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Viktig JUS-gjennombrudd for EL-plagede og MikroSMOG-bekymrede :

Hva kan du kreve:   -- overblikksartikkel her (E.Flydal) --

Norges strøm/ nettselskaper har i noen år lagt inn klart
helseskadelig mikrobølge-stråling i alle hjem

gjennom tvangsinstallerte 'smarte' strømmålere,
og truet samt gebyrlagt alle som ville protestere.

Nyere forskning samt veteran-eksperter klargjør at de
biologiske konsekvenser av all fellesdusjing i mikrobølge-
felt, som nå rigges opp, er så alvorlige for livet
på kloden som tenkelig mulig. To be, or not.
Skader på radar-personell utgjør >70 års erfaring, nå er
mikrostråling kurant militærvåpen som kan doseres fra 'ørefik'
til mord og brann på kikkertavstand.

'Smart'målerne kan regnes for det hittil farligste bidraget til
vårt moderne tekno-/livsstilgehenna (utenom krigsfaget),
de sender stadig pulsvis hele døgnet og du kan ikke slå det av.

Dog, å påtvinge alle hjem stadig kumulerende og varige bidrag
til nerve- og vevskader samt kreftrisiko -
det er da verre rå VOLD
enn om etpar Tele- og Kraft-karer skulle møte fram hver måned
og tildele Selskapets gammel-tukthuslige fysiske ørefiker,
i fremskrittets navn?

Voldsverket rettferdiggjør seg med kjøpt kvasiforsknings-støy
presis som tobakksbransjen gjorde: Det er kanskje ikke
definitivt nok bevist at E-ørefiker er skadelige for barna.
eller at noen har tatt skade av tobakken?

men vi har ennå et fag som skal se til at Rettferdighet råder?

Over til den hittil minst 4. juristfaglige utredning som gjelder
norske forhold, og bedømmes å gi nytt håp for en viss grad av
ferdigrett-rettferdighet for de plagede ( - link Flydal - )

Dette tastes i et RF mikrosmog-felt som iblant vipper over
0.11 mW/m2 spissverdi mens en aning tinnitus melder seg på
det beste øret, i bymessige omgivelser, med alle våre wifi-,
Dect og mobilutstyr avslått og strømløse. Du kan anskaffe
egen smogfelt-måler, la det bil din nye mikrobamse?

"Hamsterne mistrivdes og døde, ganske enkelt."

Bare enslags værsyke?

Storindustri massemobilisert

gavebok

Oppdatert 1.juni: Flydal i ny artikkel

Onsdag (29.5) koplet kraftselskapet siste tre av husstandene som hadde
fått strømmen kuttet, til nettet igjen.
Ryktet om at det var engasjert advokater som forberedte krav om
midlertidig forføyning fikk selskapet på andre tanker.
De tre har dermed fått strømmen tilbake, om ikke på den måten de ønsket.

Sykkylven Energi AS har på sin side unngått tre tvistesaker –
inntil videre. For løsningene er ikke akseptert.

/ /

Akuttsituasjonen hos dem som sto uten strøm, er altså avverget –
gjennom trusler om rettslige skritt mot Sykkylven Energi.
Men samtidig har altså selskapet fått presset målerne på sine mest
gjenstridige kunder – inntil videre.

Det har skjedd med hjelp fra – Og trekk pusten dypt nå! –

et NVE og helsevesen som ikke har kompetanse på helserisiko fra slik
ikke-ioniserende stråling,
som følger et Helsedirektorat som hevder at helserisiko fra strålingen
fra AMS-målerne ikke fins,
fordi Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA),
som understreker at det ikke har medisinsk kompetanse
og bare administrerer et regelverk, er «helt sikker» på at det ikke fins
noen slik helserisiko,
og begrunner dette med å vise til dokumenter som slett ikke uttrykker
den samme sikkerheten,
og en retningslinje fra en privat, næringsnær stiftelse, ICNIRP,
som i 1998 ga en oppskrift på hvordan beregne hvordan man skal sikre seg
mot akutte oppvarmingsskader
fra elektromagnetiske felt og forøvrig skrev at hvordan man skal sikre seg
mot andre skademekanismer – om de fins –
fortsatt (altså i 1998) er for komplisert å gi retningslinjer for.

Denne hviskeleken er bare ikke til å tro.
Det tok meg – etter mer enn 30 år i IKT og telekom – flere års graving
før jeg for alvor kunne svelge at det var mulig.

Sjekk selv den lille utredningen fra HMS-konsulent Bård Rune Martinsen
(2018) for en vurdering av DSAs omgang med virkeligheten,
og det store vedlegget i (Grimstad og Flydal 2018) for en bred oversikt
over AMS og helserisiko.
Tror du mer på slikt som kommer på fremmede språk, så les for eksempel
Wright, Nicola: «Downplaying Radiation Risk», som er kapittel 24 i
Walker, Martin J. (ed.): Corporate ties that bind

/

Send inn klage hvis du følte deg presset!

..nå kan vi vel vente at også flere andre av selskapets kunder kommer til
å sende melding til Sykkylven Energi AS om at løsningen de ble presset til,
ble påtvunget dem og slett ikke er akseptert.
Det kan jo være lurt for å sikre seg at mot at de senere skal få høre fra
sine nettselskap at de «har akseptert» AMS-måleren de ble påprakket.

Og klage, det kan også andre gjøre rundt om i det ganske land:

Er du blitt presset til utskifting av måleren, bør du etter min mening
gjøre det samme, slik at du kan vise til klagen og lettere kan bli kvitt
målerens kommunikasjonsenhet
når det måtte komme en passende rettsavgjørelse du kan påberope deg.

Det kan gjøres helt enkelt ved å sende selskapet følgende melding,
som ikke koster og ikke forplikter, men gjør det lettere å dra nytte av
domsbeslutninger som måtte komme framover:

[Nettselskapets navn] har montert en AMS-måler med mikrobølgesender i
min bolig. Jeg ønsker å presisere at installasjonen ble akseptert under
betydelig press fra selskapet,
og uten at jeg fikk korrekt informasjon om akutt og/eller langsiktig
helse- og miljørisiko forbundet med at slike sendere står på døgnet rundt.
Installasjonen medfører (en ikke akseptabel risiko for) helseplager.

Jeg forbeholder meg derfor retten til å kreve installasjonen omgjort,
og eventuelt forfølge installasjonen / saken rettslig,
når rettsgrunnlaget er avklart.

/ /

STRØMLØS: Inger-Marie i Sykkylven ble strømløs mandag.
Hun har strukket ledning til naboene for å holde fryseren, kjøleskapet
og varmtvannstanken i gang. ( bildetekst nrk.no )

Muligens fortsatt en god idé: å ha strømabonnement kun til uthus /
garasje, >90 m fra boligen?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Electromagnetic fields (EMFs) can be biologically active and capable of
making changes to the structure of human and animal cells
which are exposed to them.
Long-term exposure is believed by an increasing number of scientists
and environmentalists to be connected to tumours,
fertility problems, behaviour and mood changes,
concentration and memory loss,
and also to affect melatonin production and impair our immune
system repair mechanisms.

..machinery, mobiles and cordless telephones, radio masts, TV /
transmitters .. are amongst the hundreds of everyday items that are
now known to give off high levels of microwave radiation.

The Powerwatch Handbook is a simple no-nonsense guide to EMFs
and how to reduce their harmful effect.

Utvalg på relatert emne: 'Top 5 books' - - - - m.flere: >
og - Firstenberg -

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Viser 1 til 10 av 39 treff på piskeslag. "

Å være kunde i det militær-diktatoriske kultsystemet
som særs saklig gjennom 1200 år har kalt seg
'Underkastelse'

er en betrengt situasjon , ja en krigsulykke.

det vet alle som har levd under diktaturets piskeslag .

Knapt noen er gjenlevende av oss bofast-nordmenn, som
levde under det opptrappende, brølende militærdiktaturet
fra 1940.
Makten tok de, de besettende 'myndigheter'
og først skulle de utslette alle sønner av patriark Jakob,
for disse var farlige for nordisk sunnhet -
også var de foraktelig årvåkne for alle sunne mordplaner,
ment som rikshemmelig overraskelse..
 

Bare gammel primitiv tankegang, 'fiendebilder' ? ( -1- )
Et solid flertall av nasjonene har nå diktaturet som rådende
maktbasis og vanstyreform, aldri valgt --
trenger det bry oss?

vi velger oss sjæl hver dag, tv-fjernkontrollens heltegenerasjon.
 

Lett nok for oss velstandsmette spjåkmektige akademikk-makkere
å sitte lunt og nippe til en liten kopp bitter dystopica -
som om det bare var ment til underholdning?

Krigen trenger vi ikke bry oss om, opplyser de opplyste unge:
For hvis det var noe vesentlig, ville vi fått beskjed på TV.
Vi har folk til sånt: å ta seg av nyanserte meninger, gi oss
bare køntri og råkk.

Sitter diktaturet i dyp respekt for oss i 'frihetsnasjonene',
fordi vi har så gode og garanterte argumenter for at vi burde
få slippe å slavebindes under dem? Eller fordi vi har så gode
militærsystem og våpen?
Eller betrakter de oss bare som en barberingskø ?
Alle får - så snart krigsfinansene gjør det mulig å ekspedere.

Kanskje sitter de unge her og føler at kundeforholdet i
'Submission International', med tilhørende Heil-begeistring
er fritt og frivillig valgt, siden det er så gudelig ment.

Barbersalongen er jo full av bestselgende proppaunderholdning
til oss mens vi venter på ekspedisjon..

men en og annen sjelden gang lykkes det noen få Underkastede
å rive seg løs og rømme, til frie land der de tror de får
slippe å være under pisken.. tro det?
Piskepedagogene fulgte vel ikke med 'flukt'rutene og fikk

overta transporten, med velkomst tilpasningsbidrag og sosiale
gotterier, så de fromme sjeler kan få religiøs betjening i
den dype underkastelse de holdt så kjær hjemmefra.
Det skal De få meg til å tro..

at de som eier alle disse slavebundne menneskene, generøst
gir bort myldrende masser av dem, til hjelpende arbeidskraft
uten å holde dem under tett tilsyn i det nye lykkelandet?

Må vi tro hele den, fordi det står så fromme religifølerier bak -
forakter vi de stakkars piskefangenes verdige fromhet

så kjært de identifiserer seg med de høyforstandige kultiske
undertrykkerne som har hatt dem under pisken i 1200 år
og bare gått fra krigsgrusomhet til overvåkende galskap?
Vil vi importere helt maken system her hos oss?

Dette er historie, som vi vaksinerer alle skolebarna mot.

Er vi smekk fulle av hat, hvis vi kan tro at 'off.godkjente'
religiøse ledere kan handle uklokt
eller bære på svik -
Da må de vel smelle med sine pisker, våre egne skole/tuktemestere
som kaller seg myndigheter, for de vet hvor umyndige vi er
og må passes, fra lekegrind til jernlunge.

Men dog: endel av våre importerte landsmenn ser ut til å ha funnet
melodien i det lovende frihetslandet, vært modige nok til å ta
ytringsfriheten i bruk, tro på rettsbeskyttelsen.
Og konvertert til rettsstaten. Look to Norway.. relativt sett.

De finner hverandre hos frittalende 'Ex-Muslims of Norway'
og tar utmelding av diktaturstaten, i håp om at rettsvernet virker.

Det vil koste dem mye svertestempling og motgnag i alt som var
et visst sosialt miljø og svett 'trygghet' i fremmedland -- men
såpass peiling og intuisjon hadde de: sunt rømningsinstinkt.
 

Først flater de gjerne ut teologisk og blir sekulære.
Skulle det så savnes åndelig innhold, er de fri til å oppsøke
en tro som scorer bedre i 'peace' og respekterer kundens frihet.
Selv i frimodige Norge kan nok det kultiske ligge på lur -
ville vi helst ha det som tendens, eller (f)rådende demoni ?
 

-"Bara gudarna är nya" er titel på Anyurus diktsamling.
-det Evige er altså menneskenes bevissthet, spesifikt deres
evne og makt til å gruble ut og definere seg nye guder -
alt ettersom det dessverre gikk demoni i de antikke,
årtusen etter årtusen.
Anyurus nye teologi ser ut til å ta plass på den linjen.

Men lyrikk kan være noe enkelte sliter en del med å skjønne -
og da må enkelte forfatte trassige provo haranger å klebe på
ytringer de må prøve å gjøre upopulære:
grunnkurs i hersketeknikk finnes i hver bladkiosk.
Neste trekk kommer nok.

Blir det flott reformasjon og harmoni langs en Anyuru-oppskrift
der gud/guder enkelt kan omdefineres såfort folkesjelen vil
prøve nye sjal og antrekk?
Dristig forsøk, hvis det har faktisk oppslutning og ikke bare
er forlags-gimmick, eller noe enda skumlere. Hadde diktaturet
enda infamere metoder å sette inn?
Altid har de den evige krigen, det er mest finansieringssak -
du så gunstig nedbetaling krigsdemonien kan yte på pent brukte
systemer for megadestruksjon av levende mennesker.

Trygg er troens grunn - bare den ikke er okkupert av motmakten.
"Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren
hadde gjort"

 

Du har nå lest litegrann politisk dystopi. Som du bestilte?

"Å stemple Islam-kritikere som «hatere», drives av et intenst hat!"
( ex-muslims )

( fortsettelse følger ) - - ( resymé og debatt )

/*

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Skal bøker ha 'Holdning'? ..eller 'Tidsriktighet', tvertimot?
[ noe ironi kan forekomme }

Var det vits i å kjempe mot Hitlerstatens okkuperende
militærmakt - -
eller langt smartere å la seg passe inn i Europa-samarbeidet,
som lå i tiden og bød karriere, fremtid ?

Hvor naturlig da ( ..eller nå?) :
"Er det ikke med Naturens egen rett at de griper til seg
norske ressurser og naturherligheter, de Ulve-innvidde faners
styrke: 'Gi Oss Livsrom!'"

Kraft var jo Rett: Naturen hadde gitt dem rett?
slik historiens, skjebneveldets styre hadde ledet dem fram
på verdens, ærens Mark -
i ledtog med
Industripolitikk og Ansvarlig forvaltning av de Underkastelse-
pliktige folkeslag, et kor av Tidsånd:
"de ville alle ett og det samme
og overgav sin makt til OverRovdyret".
Slik ville det ha lydt. Unvermeidbar.

Norrønafolket ville ha skjønt sin plass i Underkastelsen,
helt naturnødvendig.
Nemlig om mesterfolket helt hadde satset på forutgående
Opplygnings-arbeid :
de følte dengang at militærmakt var sterkt nok, dermed
var propaganda en tilsidesatt kuriositet hos de rådende.
( vel, unntatt på hjemmebane ..)
-kan ha lært mer om det faget pr idag..
 

Dette er endatil bare en enkel og folkelig fagbok, med god
plass for det underholdende. Saklig über alles..
dog med en klar holdning: Vi ville verge vårt land.
-med klar, 'tverrpolitisk' forstand, de fleste .

Skulle det ikke nytte å Werge Land ?

1930-tallet eller nå: Skal det være matematisk mulig
å finne løsningen på ett eneste problem,

må spørsmålene strigles enkle og sorteres i nødvendig
prioritetsorden: Det enkleste, grunnleggende først.

Dermed gode grunner til å gi plass for å lese eldre,
antikvarisk eller historisk-perspektivisk litteratur.

Den er oftere rett på sak, styrer unna vår tids uhyre
selvfokuserte, emosjonsbundne propagandastinne tåketale.

Folk har faktisk tenkt og grundet over spørsmål og disses
forsvarlige sortering, lenge før oss.
 

Men selve nærværet av perspektivlinjer bringer mange
tidsofre til å frese "Tåketale!" -
bare ettersom ord og begrepssett er annerledes, uvant
fremmed og dermed så "uaktuelt" - for 'Vår tid'

(som må ha sin helt egen 'emokratiske' logikk? )

Kunne vi f.eks oppfatte forskjellen på akuttvoldelig
krigstrusel og 'religiøs virksomhet'?

Da kunne vi avsløre en anselig stripe av 'tåkevold'..
for finnes det 'åndelig grusomhet', så ikke mindre av
'logisk terror' -
og finnes økonomisk forbrytelse, så også propagandistisk
utroskap.

Vel ikke noen utrolig lysende bok denne, men heldig nok
'edutainment' og i godt selskap som ikke-okkupert
mentalt område.
Menneskeheten besatt mye gyldig innsikt før 1968.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Den store «skärmsjukan» herjet som en mangeårig epidemi
i Sverige, og andre land som var ekstra tidlig ute med
kontorautomasjon, som det het fra 1980-tallet.

Tusenvis fikk helseplager, mange for resten av livet, av de
elektromagnetiske feltene fra datidens dataskjermer.
Feltene virket også korroderende på tannfyllinger med
kvikksølv-amalgam.

I de seneste år har vi fått en ny runde med lignende, og
kraftigere symptomer ved utplasseringen av 'smartmålere',
elforbruksmålere - 'Aidon' og etpar andre, med kraftig
'el-tåke'støyende mikrobølgesendere -- samt et mektig kor
av wifi og telefoner som bidrar til samme bio-belastninger.

Som sist: Det går ikke over før de lærde bransjer lærer.
_

Du kan laste ned boka «Svart på vitt, Röster och vittnesmål om
elöverkänslighet», en svensk bok på 221 sider
som har vært utsolgt fra forlaget i mange år.
Les 450 tidsvitners egne fortellinger: systematisert og kommentert
av de to som reddet dette unike materialet fra en skuff
i et departement, Rigmor Granlund-Lind og John Lind.
Boka er fra 2002, men har mye å fortelle oss i dag.

Mer omtale og nedlasting her >

Relatert om emnet:
Smartmålerne, jussen og helsa - av E.Flydal

Den usynlige regnbuen : historien om elektrisiteten og livet
av Arthur Firstenberg
 

Norsk ressurs-oversikt:- 'smartmaler-info'
Sentral frivillig svensk ressurs: maxicom.se,
se fx. 'Stralningsrisker' - og - 'Lankar'

_

Godt sagt! (1) Varsle Svar
Denne teksten røper noe fra handlingen i en bok. Klikk for å vise teksten.
Godt sagt! (2) Varsle Svar

Herjede Armenia,

rammet av religiøs-revolusjonære folkemord i
millionklasse gjennom episoder ca 1915 til 1923.

Første presserapporterte folkemord, og blant historiens største
muslimske massehenrettelser av kristne,

slik Raymond Ibrahim omtaler på web her >
sammen med den unge overlevende Auroras bok.

Most objective American historians agree unequivocally ;
it was a deliberate, calculated genocide:

More than one million Armenians perished as the result of
execution, starvation, disease, harsh environment,
and physical abuse.
A people who lived in eastern Turkey for nearly 3,000 years
( more than double the time the invading Islamic Turks
had occupied Anatolia, now known as “Turkey” )
lost its homeland

and was profoundly decimated in the first large-scale genocide
of the twentieth century.

-illu.-
_

Fra nyutgitt kommentert utgave hos UP of Miss.:

"Ravished Armenia" and the Story of Aurora Mardiganian is the
real-life tale of a teenage Armenian girl
who was caught up in the 1915 Armenian genocide ..

Mardiganian (1901-1994) witnessed the murder of her family and
the suffering of her people at the hands of the Ottoman Empire.
Forced to march over fourteen hundred miles, she was sold
into slavery.
When she escaped to the United States, Mardiganian was then
exploited ..

1918-utgaven ligger hos archive.org i flere filformater samt
web-lesbar. >

'Du lille fredens Bethlehem'

Wikipedia: -- om boken -- -- om krigen

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Titelen var best -

..for dette kunne evt. ha vært second thoughts, nytenk fra
dalahäst K G Myrdal -
som gjerne ville være Svenska Folkhemmets overlærer for alle
folkeslag, reise og veilede i morot-ekte diplomati.
Familien hadde slikt håndlag:
Redan hadde han vært i USAs sameinte stater for å overbevise
disse om hvilket oversett negerproblem de satt med (1938..42)

og i det fredsoptimistiske fag hadde nok K G og fru Alva
lenge vært rustet og beredt.
Men en kort konferanse med realdiplomat Dag Hammarskjöld
skulle ha gitt hint om hvor enkelt
oppdraget fortsatt var ..

Her var mye kortsiktig og situasjonsbetinget argumentasjon
som kan være obskur å dekode,
slik den fredsoptimistiske rørsla > typisk har stått frem.
Ihvertfall hadde ikke social-Dalademokratene skylda.

"Allmänt skulle opinionsförskjutningen kunna karakteriseras
så att inställningen till fredens problem nu är mer osäker,
oklar och även förvirrad och samtidigt mer ängslig
med inslag av pessimism."
_

I Runeberg ligger nå opuset, men hvem kan det bli viktig for??

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Finnes 'mitt selv' - eller er det bare hva 'Væren i-seg' vil
ha 'meg' forvirret med -- eller heller 'Ikkenærværet OutOfITself'
sjøl ?

Ramme alvor, påståeligvis - er du i tvil over hvor sterk tvil
du må oppleve om selvet, kan du ikke ha studert dette alvorlig
nok - hvis du spør Harris SELV, grunnlegger av horridologien.

Følgelig er mange Harris-lesere blitt misfornøyde og opplever
dette som grunne greier, enten de tror eller tviler på objektivt
og annet farlig. Se hos Goodreads for vitneutsagn >

"see evidence of my displeasure by noting the deliberately
frequent use of "I" and "me" in this review: "I" being the very
one who read his book and subsequently wrote this text with
some passion. "I" am most certainly not an illusion, believe me.
(You, on the Other hand, are free to believe what you will
concerning your self.)
Of course, in this demotion of self and mind, Harris only
reiterates ancient well-known aspects of Buddhist mind set.
He does so here without adding anything new."

Så hva var det nye og altern-angeliske?

Spirituelle fornemmelser og bortenforskap, uten forpliktende
religiøs-konvensjonelle forståeligheter og forpliktelser?

Transkonseptuelt bliss, pur farmasi - no koans / cohens asked?

Nevrolog Harris begynte med Ecstasy bokstavfarmasøytisk - er
han tilbake ved rundreisestart > ? -- hva skal forresten et
fraværsbasert nervesystem med overmindfulle raptoide stemninger,
der selvet selv er eksorkert..

og enda, i den konseptvis konvensjonelt-åndelige underholdnings-
sektor har Forandringsvesenet forlengst massedøpt virksomhetene i
stemningskonsum, ikke så ufarmakisk stemningsrusende mindlessness.

Oldgammelt hedenpresteskap var grunnkonfesjonelt rusbasert, så
rundreisemotivet går nye runder?
Harris meldes å ligge mange år bak sine tidligere felttog..
er snart den gamle bistre, antigudelige agressiviteten faset ut?

..mens objektivitet uansett stilmønster ser ut til å være vårens
valg av favorittfiendtlig holdning ..
"Unlike H., who seems to think that an empty consciousness is man's
highest mental state, I still consider human thought to be (..)
not the very source of pain and suffering that Harris claims
in this deeply weird book."

_

Samme kilde ( M Dobbins ) lenker til ekspandert diskusjon: >

 

en gir plass til 1.0 rettpåsak rettvinklet Refselse :

So now, un-persuaded that I should really meditate for some
unclear reasons, lots of the remaining text got less interesting:
But that's not the worst. Harris - being a meditation fan -
can't really avoid fan-boying the "masters" of this trade.
Problem is that the "masters" do seem to be lacking.
Being an "enlightened" and ridiculously wise and 'good' person -
would it be too much to ask that you refrain from sexually
abusing your protégés? Or show a basic understanding of ...
the codes and ways of the society they where brought up in?
 
Do we really need Sam Harris acting apologist to a bunch of men
(always...) that are - by undisclosed standards -
above the rest of us, but that are -
in the cold light of reasoning - obviously as clueless
as most of us? .. that stinks in my opinion.
 
If meditation for some yet unproven reason is what an animal
brought forward by millions of years of evolution must do
to keep sane -
is there one piece of information that leads us to believe
that a Tibetan monk or an Indian outcast is the go-to
authority on the subject?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

En alarmblåser fra Canadas helsemyndighet:

Matsikkerhet. Og Alarmfløyting, whistleblowing -

det er fagtemaene her.
 

"Canada er da ikke Norge", så hvorfor bry seg om skandulle-
rykter fra så eksotiske land - -
som dette vi får store lass mat fra daglig?

vel, Norge har hatt, og har bekymringer / avsløringer av
offentlig likegyldighet / inkompetanse

som det kunne være klokt å se nærmere på i repetisjon.
For eks.: Myndigheter som har trodd at radioaktivt isotop-
nedfall ikke kunne være noe skadelig for sivile ?
det kommer jo fra krigsindustrien, som alltid bare sikter
på militære målskiver.

Myndigheter abonnerer stadig på avlat og glemsel, etter
først å ha abonnert på geistlig maktfullkommenhet...
 

Slike bekymringer kan ligge i bokens titel, i en omskiftelig verden.
men la oss nå høre på hedersprotestant Shiv Chopra.
fra bokomtaler og slikt:

"Dr. Shiv Chopra’s name has become synonymous with food safety.
To protect the integrity of our food, he has waged many battles
against a succession of Canadian Prime Ministers and federal
ministries of health.
He refused to approve various harmful drugs to be used in meat
and milk production.

He defied governmental gag orders, spoke publicly to the media,
and testified at many Senate and parliamentary committees.

Time and again the courts supported Dr. Chopra and ruled against
government attempts to silence him.
Also, time and again the government allowed dangerous drugs,
agricultural practices, and carcinogenic pesticides to
enter the food supply.

Here is the account of how government corruption endangers the
food supply
and how Dr. Chopra and his colleagues continue to speak the truth.
Most importantly, this book contains a blueprint for the
establishment of food safety ...

Weston A Price omtale

Presentert hos MerCola

" Hvorfor hater Wikipedantene meg? "
Dr Chopra måtte prøve å få fjernet ensidig nedsettende omtale,
og søkte hjelp hos en kamerat.

Toneangivere som er født med rett til å ha rett, kommer de villig
ut på torget for å klargjøre sine synspunkter ordentlig?

Kan en tillate sånt omstendelighetstull når tiden krever effektivitet
og enhet?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Ultrakort intro video ved forfatterinnen ZUBOFF, Shoshana - her.
& Finnes en annen vid. på over 70 minutter.
Rimelig aktuelt delemne for dem som vil prøve å finne ut
hva som egentlig skjedde da Big Other overtok.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Pope: Coexistence between Christians and Muslims
“a beautiful flower” ??"

Where and when, in the 1,400-year history of jihad,
have Christian lands near Muslim lands ever been left alone
by the Muslims?
When, .. have Christians living in Muslim lands ever been
granted equality of rights?

R.Spencers introduksjon kan leses her >

Situasjonen i stormaktspolitiske trekk,
video- samtale med R.Spencer >

Annet av samme skribent: søk

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"One of the best kept secrets in the world is the evil nature
of the population control movement." ..

The idea that humanity is multiplying at a terrible and
accelerating rate
is one of the false dogmas of our times.

From that notion springs the widely held belief that unless
population growth is immediately contained
by every governmental and private method imaginable,
mankind faces imminent disaster.

These ideas form the basis for an enormous international
population-control industry
that involves billions of dollars of taxes as well as the
full time efforts of scores of private philanthropies.

Embodied in their agenda is the sort of social planning that
actually mandates draconian control over families, churches
and other voluntary institutions around the globe.

( goodreads )


Oppdatering i oktober -20:
Dette emnet forsvinner ikke, er evig kriminelt aktuelt
og gigantoman politikk.

Dermed legger vi lenker og notatplukk til her etter hvert,
så denne blir en slags ankerbok, genial eller frugal...

prøv dette søket etter emneord: eugenics

/
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

'Surprised by Joy' er et selvbio++ skrift av uunngåelige
C S Lewis, lesverdig.
Hva som kunne mangle i akademisk pondus, tar Vivian igjen
i ungdommelig sjarm -- hun er da bare 77 nå,

'Gud gjør ingen...' vinkler til innledning enda mer på
hvor overraskende Gud fra det høye brått kan gripe inn,
selv med individer i vel etablert alder. Han gjør oss
ikke parodisk kirkeligiøse, i alle fall - mistanken kan
gå i annen retning i mer parodiske tilfelle?

Vivian i interview:
Fram til en julidag i 1989 var hun en åndelig søkende
bildekunstner, men da skjedde det noe forunderlig som
forvandlet henne til en kristen bildekunstner.

– I granskauen! Har jeg blitt kristen?

Vivian hadde akkurat fått beskjed fra Jesus om å
krysse gulvet og plukke ut en bestemt bok fra hylla.

–.. Plutselig lå jeg på kne ved sofaen i stua. Jeg sa: Gud,
hvis du fins må du hjelpe meg! Det kom et lys i rommet.
Og en stemme inni meg ba meg finne fram Bibelen og bli
kjent med Jesus.
Vivian gjorde som Frelseren sa, og siden har hun ikke tvilt
ett øyeblikk.

– Tidligere rota jeg rundt i Østens religioner og i sånne
new age-greier, men kristen skulle jeg ikke bli. – Men
så var det jo Kristus og ikke Krishna som kom.

Illustratøren var født på ny. Hun slo opp i Det nye
testamentet og leste begjærlig.

– Med det samme visste jeg at jeg visste at det var
sannheten.
Jeg møtte ikke en religion, men en levende Jesus.
Og etter hvert skjønte jeg hvordan han fant fram til
akkurat meg. Folk ba for meg over hele landet.
Langt oppi Fosnavåg satt de og ba for meg.
Og min stakkars mor – hun ba jo alltid for meg!

Godt sagt! (1) Varsle Svar

It's striking how quickly Americans have come to accept that it is
normal for almost everything we eat to come out of a plastic bag,
carton, or cardboard box.
Since the mid-20th century, when the food and agricultural
industries took over our food supply (..)

Our food — even what we're told is good for us — has changed
for the worse in the past 100 years,
its nutritional content deteriorating due to industrial farming
and its composition altered due to the addition of thousands
of chemicals from pesticides to packaging.
We simply no longer know what we’re eating.

The billion-dollar food industry is reshaping our food preferences,
altering our brains, changing the composition of our microbiota,
and even affecting the expression of our genes.

( omtaler fra utenlands )
( forfatters presentasjon )

"If you enjoyed this and wanted more nuanced exploration,
check out "The Dorito Effect", "The World According to Monsanto",
"Combat Ready Kitchen", "The Omnivore's Dilemma",
"Fast Food Nation" and "Food, Inc".

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Et mentalt utmattet, skyldbevisst og selvskadende kontinents siste dager?

Douglas Murray kåserer litt uformelt men poengfylt over sin nylanserte bok:

The Strange Death of Europe (video)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Two decades after carbon dating declared the Turin Shroud
a mediaeval fake, brand-new historical discoveries strongly
suggest that this famous cloth, with its extraordinary
photographic imprint, is genuinely Christ's shroud.
In 1978 in his international bestseller The Turin Shroud,
Ian Wilson ignited worldwide public debate ...
endorsing the shroud's authenticity.

Now, 30 years later, he has completely rewritten and updated
his earlier book to provide fresh evidence to support his
original argument.
The Shroud boldly challenges the current post-radiocarbon
dating view -- that 'it is a fake'.
( fra forlagsomtale )

[ Det antikke likkledet har overlevd en kraftig kirkebrann -
som naturlig vil gjøre enhver datering etter karbonmålinger
mer innlysende tvilsom enn ellers. Enhver 'realist'-forsker
kjenner naturvitenskapeligvis til disse problemer --
om de da bare tør sette sin aksept i 'miljøet' og karriere-
sjanser på spill i ulydighet mot den dominante, nærmest
kultisk overtviliske tradisjonelle sensur ( nærmere mv her )
( typ. eksempel på gjeldende tankeretning >
]
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Kikkan HaugenCamilla RødjeMagnus FinnsetSynnøve H HoelHarald Khenrik erfjordTanteMamieGroKaroline in WonderBjarne AashaugGladleserTrygve JakobsenmartinekhAnneWangBjørg L.Anne Berit GrønbechSilje HvalstadTonesen81Erika NStine SevilhaugTine SundalIngrid Urdal StølemgeNinaandreas h. o.svarteperSaraHegeFrank Rosendahl SlettebakkenMyStoryINA TORNESReadninggirl20RandiABjørn SturødGitte FurusethTorAneToveKaroline RøyskattLene Andresen