Klikk på en bok for å skrive en omtale.

Viser 41 til 60 av 79 bokomtaler

STOISK URO

Veltruffen titel, og en kan kjenne seg godt igjen i studentens
smule skeptiske utålmodighet med vekslende overbevis, under-
strekninger og strykninger.
Må alle tenkere snakke i hver sin egen kode, rent sitte på
hver sin planet --
som de endog plikter å konstruere, reparere, barrikadere..
før den er moden for det klassisk greske anskuelsesmarked ?

Men uten det delvis skuffende faget, stiller en altfor svakt i
å forstå tankegang og argument, våre egne ikke det minste unntatt.

Samtalen stopper altfor tidlig, hvis disputantene og lekeonklene
savner reelt grep -- på argumentbygning og tankeriktighet --
eller den blir selvkarikert -- enda lesere kan lære litt selvironi
av en god kronikør, ikke for kronisk ør.

vel, tankeekspeditørene kan ha sine ulike dialekter, og spørs om de
alle er like omhyggelige til å ekspedere langs hele den ønskelige
lengden og bredden av pakkedisken. Eller blir enige om hva som må
ligge i de øverste skuffene og deles ut først?

..ikke alle så (om)sorgsfulle som ekspeditør Tankens vän i Aniara,
kjent med den 'stoiske uro':
 

Han visar sorgset på en tankemängd
som kunnat rädda oss om den i tid
fått vara med i odlandet av anden
 
men som då ande inte var förhanden
i glömskans garderob blev undanhängd.

 

I en velfylt tenketank ( etter at skuffene ble for skuffende )
kan det tenkes flyte noen mapper, 'identitetsmapper' som danner
dokumentasjon for hvordan vi i heldige fall kan legitimere
at vi eier en egen identitet, sjeldent fenomen i den blanke hard-
disken universet,
som kom kelvinkald og informasjonsløs ved en feillevering ?

Står vi tenkelig oppført i det tankekartoteket, kan det hentes ut
grunnlag for hvordan og hvorfor vi kan være viktige for hverandre.
Er vi dokumentfaste søsken alle, og var tenkt å dele det vakre
beryllblå badeparadiset.. ?
"Ditt Nye Andelsbevis" - ikke la dem kodeknekke og hakkebøffe det?
 

(apropos til innledning av Tone bokmerke)
_

Her, en annen tankeekspeditør som ordner i ellers skuffende skuffer.
_

Godt sagt! (1) Varsle Svar

On September 11, 1683 —

335 years to the day before the Twin Towers of New York
came crumbling down —

another Western city, Vienna, stood between life and death,
also against the jihad.

Two months earlier, the largest Islamic army ever to invade Europe —
200,000 combatants under Ottoman leadership —
had come desiring “to fight forcefully for the Mahometan faith …
for the extirpation of infidels, and the increase of Muslemen,”
as quoted by a contemporary.

Having surrounded the walls of Vienna on July 14, Ottoman grand vizier
Kara Mustafa followed protocol: In 628,
his prophet Muhammad had sent an ultimatum to Emperor Heraclius:

“aslam taslam” — “submit [to Islam] and have peace.”
Heraclius rejected the summons,
jihad was declared against Christendom (as enshrined in Koran 9:29),

and in a few decades, two-thirds of the then Christian world —
including Spain, all of North Africa, Egypt, and Greater Syria —
were conquered.

Over a thousand years later,
the same ultimatum of submission to Islam or death
had reached the heart of Europe.
Although Starhemberg, the Viennese commander in charge, did not bother
to respond to the summons, graffiti inside the city —
including “Muhammad, you dog, go home!” — captured its mood.

On the next day, Mustafa unleashed all hell against the city’s walls.

For two months, the holed-up and vastly outnumbered Viennese suffered
plague, dysentery, starvation, and many casualties.

Then, sometime around September 11, as the Muslims were about to burst
through, the desperate commander fired distress rockets into the night sky
to give “notice to the Christian army” —
that is, the relief force Vienna had beyond all hope been counting on —
“of the extremity whereto the city was reduced.”
Understanding exactly what these rockets signified, cries of “Allahu Akbar!”
followed them, as the Ottomans implored their deity to
“obliterate the infidels utterly from the face of the earth!”

It was then that it happened: “After a siege of sixty days,” wrote
an anonymous eyewitness, “accompanied with a thousand difficulties,
sicknesses, want of provisions, and great effusion of blood,
after a million of cannon and musquet shot, bombs, granadoes, and
all sorts of fireworks, which has changed the face of the fairest
and most flourishing city in the world, disfigured and ruined,
after a vigorous defense, ..
heaven favorably heard the prayers and tears of a cast down and mournful
people.”

To the city’s great joy, Starhemberg’s distress rockets were answered
by a hail of fireworks that lit the night sky.
A Holy League, consisting of some 65,000 heavily armed Poles, Austrians,
and Germans, all hot to avenge the beleaguered city, had come.
Even worse for the Ottomans, the forces were under the overall command of
the formidable king of Poland, John Sobieski,
who firmly believed, “It is not a city alone that we have to save,
but the whole of Christianity, of which the city of Vienna is the bulwark.”

( videre bataljedetaljer her > )

( ... )

Bernard Lewis put it: “The last great Muslim assault on Europe, that of
the Ottoman Turks, ended with the second unsuccessful siege of Vienna
in 1683.
With that failure and the Turkish retreat that followed,
a thousand years of Muslim threat to Europe came to an end.”

Until recent times, that is.

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Gode nordmenn"- kan det være typisk norsk å være ond?

Marta Steinsvik meldte seg aldri inn i Quislings parti NS ,
enda hun tidlig fant enkelte avgrensede saker der hun oppfattet
dets standpunkter som sunne - i turbulente tider.
Andre litt mer impulsive nordmenn lot seg lokke.

Gjennom noen måneder etter at "freden kom", ble flere av Gestapos
gamle straffesteder overtatt av sterkt hevngjerrige, riktig gode
Nordmenn - og nazismens gamle rutiner med rå pryl og tortur rettfrem
overtatt, nå til skade for landssvikere i 'varetekt'.

Også omtalt i bøker av Kjell Fjørtoft og andre..
 

En uoverveid innmelding kan ha vært hele sviket, for mange av dem
som det ikke hadde hastet sterkt med å skyte.
Og var nå dødsstraffen gjeninnført på lovlig måte?

Det offisielle Norge fikk travelt med å spa jord over denne
biten av 'rettsoppgjøret', den mørkebrune omsorgsovertagelse..

herom ytrer Marta seg frimodig i dette skriftet, slik Grunnloven tillater.

det kan leses hos nasjonalbiblioteket > [ stygge scener kan forekomme ]

Sydspissen fangeleir? - - - - M Steinsvik

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Inngrodde etiske dilemma i storindustrien.

Hva, jobber ikke den for oss alle -- finnes vel ikke pengeinteresser
eller noe glupske maktbegjær i den?

Men enkelte ledere skal ha bråvåknet til etisk edruelighet,
og dette skriftet hører til den oppvekkelsen.

Til og med blitt kjent i vårt rare, konfliktnevrotiske land.
Nevnt med heder av uavhengig etter-forsker Einar Flydal, her > .

Også dette skriftet vender mye oppmerksomhet til
helsetruslene ved all mikrobølge-forurensning som pøses ut.

"Vi løper så fort vi bare kan, i absolutt feil retning"

sammendrar biomedisiner Prof. Martin Pall -
ekspert på disse drastisk opphopende celleskadene med bl.a. kreft
til resultat.
Nyligst har Pall gransket forverringen som utbygging av 5G-
teknologien må regnes å medføre.
Resultatene hans kan du laste ned og lese, pdf-lenke her >

Tidligere kunngjort i Norge: Elektrotåka skaper sykdom >

og fortsetter vi løpet som det løpes nå, kan menneskeheten ha
fullført sitt teknokaotiske selvmord på forbløffende få år
heretter.

Ser vi til vårt medansvar som lesekyndige sapiente skapninger?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

En del av disse populærfaglige tekstene av C.S.Lewis fra 1940-
og -50 tallet er nylig lest inn og tegneillustrert på videoklipp,
presentert i en Youtube kanal.
Eksempel: ‘Right & Wrong’ – A Clue to the Meaning of the Universe >

Kindle-utgaven her skal omfatte de tidligere titlene

The Weight of Glory; God in the Dock;
Christian Reflections; On Stories;
Present Concerns; The World's Last Night

Innholdet er vel da hovedsaklig det samme som ble utgitt
på engelsk i paperbacks bl.a. på 70-tallet i en 'Fontana'
serie etter hva en husker.

Rørkanalen er her >, verd et besøk eller tolv.

Vi fant det først presentert på webstedet her >
sammen med portal til endel andre ressurser

Godt sagt! (0) Varsle Svar

De første kristne hadde ikke kirker og prester, men de møttes
som venner rundt middagsbordet i hjemmene.

Så kom keiser Konstantin med pompøse kirker på 300-tallet,

delvis inspirert av hedenske skikker, noe dagens kirker ennå
endel er preget av.

Boken viser hva som ser ut til å være de originale retningslinjene
for kristne samlinger,
slik forfatteren forstår Bibelen.

De første kristne gikk inn for
kjærlighet,
ikke-hierarki ( legmannsvennlig, åpenlys / lysåpen struktur )
og at alle kunne ta ordet i samlingene.

Kvinner og menn kunne ha alle typer tjenester i forsamlingslivet.

Her gjengis også historier fra de første århundrene.
Les om tapre martyrer, stormannsgale biskoper,
nattverdens røtter
og Junia som mange anser var en kvinnelig apostel.

Boken forteller også om Herodes-slekten. Kong Herodes
utgjorde en av de tre instansene som Jesus ble stilt fram for
før han ble korsfestet.

( etter forlagsomtale )

Relatert i emne, noe mer akademisk: Gunnar Westin

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"slutte å massemyrde hverandre"

Det årtusengamle Ulykkelig Uløste problem -

fra de første forsøk på sivilisasjon, fram til
våren 2018 da UN, Forente Nasjoner avlyste

sin 100 år gamle oppgave,

å overtale familiegrenene av 'Sapiens' slekta,
det 'kyndige menneske'
til omsider å slutte å massemyrde hverandre

i all enkelhet, sømmelighet og tilregnelighet.

All Verdens Vismenn maktet ikkeno med dette
innlysende enkle? spørsmålet.

Derfor ble det vedtatt at prioriteten
heretter måtte ligge på
å reparere de helt utakserte skadene på
'klodens klima',

som det heller ikke foreligger noen kjent
metode til å håndtere :

"Det har vi aldri prøvd før, så det er vi
overbevist at vi klarer."

Klimaet er så forunderlig hellig, mens
primatdyr halv- og hel-aper
støtt må dukke opp og gå til grunne
som evolusjonær tremasse
'i all æva' eller til Nukleærfysisk Ragnarok
(hva som inntreffer først).
_

Men til dere som håper og lengter etter Fredsriket,
eller ser mening i å kalkulere hvordan det kanskje
skulle ha latt seg redde

så er denne 1953-boka noe mindre primitiv enn de
tynne spikersuppene verdens tenketanker ellers
ser ut til å ha klart å overøse oss sapiente søsken.

Det historiske overblikket bedre dekkende og detaljert,

og G virker redelig og rimelig systematisk,
om litt digressiv iblant - om tilhørende tankebygning i
filosofi, etikk, teologi.

Gi freden en sjanse, mens tilbudet varer ?

_

Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Om litt sjenerte kan godtas i himmelen??

Også forlagsomtalen hinter om at problem-området vil strekke seg
utover å handle om 'innadvendtisten', den introvertes
naturlige skyhet
i møte med råkjør-manipulerende
'elitistiske' religionsvirksomheter --

eller politiske miljøer for den del, karriere-baner.

"trangt og uniformerende", spørres det -
"Mange mennesker forlater kirken og troen
fordi de ikke riktig føler de passer inn"?

For ikke-elitefightere er det lett å tenke ydmykt og subjektivt - -
kunne jeg brukes, i det heletatt ?
Passer pasifister i åndelig revolusjonære kampstyrker?

Eller hva for styrker må til for å opprette selve Fredsriket.
Må vi tro på en ultra-profet som skal hyldes som Guds Kraftsalvede -

risikerer jeg å bli kassert flassblemiker..?
må jeg rett og slett ha gransket Bibelen ordentlig for å
skjønne hva jeg kan ha møtt på gaten?

La meg trekke inn noen relaterte ytringer.
_

" Vi troende ble hjemløse i Kyrkan, " sukker en Teologie doktorinna.
Omtalt her > .

Det samme mente Hans Nielsen Hauge, han kom i scenelyset da han
i 1796 meldte vesentlige feil i Statens egenmektige forvaltning av
Statens tvungne monopol trossystem, som den hadde eid siden 1537 - -
betenkelig likt forrige regime, enda avlaten fra da var avskaffet.

Hauge skrev om "Verdens Daarlighet", Kirkeverket heri innregnet.
Det ble dyr protestantikk for ham..

Videre tenkte jeg på broder Joseph Wilting, som ikke startet ut fra
statsmonopolsk garanterte forvaltninger, men brøt ut fra en heller
miskjent kult - dog også denne 'seg Selv alene'-dyrkende.
'Herre, hvem skal vi gå til?' >

Men hva var det siste Paulus sa til sitt Jesus-revolusjonære team?

At snarest ville falske brødre snike seg inn, listige etter å overta
ledelsen, og gradvis sno inn defekt lære. "Våk derfor".
Se Ap.gjerninger 20:27..32

Hvis du har hørt noenhundre religiøst mente prekener i ditt liv..
hvor mange av dem kan ha handlet om, eller bare nevnt konfliktområdet
'falske brødre', maktpsykopater, lederskapsdrama ?

Et 'forvaltningsverk', i motsetning til en moden og levende
Nytestamentlig forsamling,
er kun ment til å passivere og dope ned Legfolket, det er en falsk-
åndelig fangeleir, fangene må psykes ned, påføres selvforakt og
depressivitet.
Okkupantene liker ikke helt at katastrofeområdet nevnes.
Men det skjedde som Paulus forutsa.

Holdningene ligner det som ellers er vanlig i næring og forvaltning:
Det er bare kunden som er dum. Men hun kan få kjøpe flere riktig-
holdningsutviklende kurs, så det er liksom litt håp i sikte.
Evangeliet er det hvertfall ikke. Men det er jo droppet ut av pensum?

..og før Næringslivet fikk blå kjole, skulle Arbeiderparadiset befri
oss fra å få høre om Gud Skaperen, som i de kretser var statens fiende.

Prof. Karl Vold skisserte dilemmaet for oss på 1930-tallet, omtale >

Man har tenkt seg at Hitler-okkupasjonen i det minste skulle ha gitt
mange et underlag til å tenke seg om..
men så fikk vi velstandsutvikling, kaostrafikk karriere og Rock & Roll
av dyktige pushere.
Ennå kan det kanskje nytte å ta en nøktern omvurdering av noen prioriteter?
Er det jaktsesong på vår tenkeevne ?

Tro om vi kunne finne et alternativ til politikken ?

Godt sagt! (0) Varsle Svar

hører innunder 'liberal' dvs trosoppløsende teologi,
der den oppr. lærekonstruksjon uthules etter 'postmoderne' konsepter.

La oss gjerne først se litt på mottakelsen hos fagtradisjonelle og
typisk bedre filosofisk funderte teologer, ved ca. to av dem på gaten:
Alf Danbolt, prestelærer
Hilde Brekke Møller, studiedirektør

En undres over hvem som vil føle å ha fått hjelp av postmoderne
begrepsuthuling - eller av dens anvendelse i teologisk vissenskap :

Metoden må skape mental røre og vakuum, men sjelen opplever som kjent
frykt for tomhet, vakuum.

Nå er vel ikke hver enkelt troende sjel pliktig til å ha gjennomført
totalregnskapet for all erkjennelseslære, for å kunne forsvare å ha
en tro, en plassbillett i det skapte kosmos, et meningsfullt håp ?

Det kan jo bli en snublesten og ydmykelse vi egentlig ikke trenger,
"Legg bort spekulasjonen og simuler upartisk"..
det har seg slik at jeg har part i det skapte, utilfeldigvis.

Men det er så lite næring i vakuum.

Temaet, skjemaet er vel også relatert til Hawking med 'enhets-teori'
spørsmålet. Må vi utlede univers og skapelse i hjemmelekse først?

" Hvorfor tar universet seg alt dette bryet med å eksistere? "

Ikke helt 'min faste Borg'?

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

En allsidig forfatter er Ivar Lo, om noen -
med gode glimt i øyet, og nær fullbefaren i selvkritikk.
Han tar oss gjerne med inn i dikterverkstedet og viser oss en
respektabel helhet i livsprogrammet sitt, montert av ham selv..

dermed blir nesten alt han tar i, essensielt selvbiografisk -
og ikke akkurat kjedelig av den grunn.
Ivar har ærlig vært arbeider i en forunderlig rad yrker,
i håndens og åndens regime -- ikke bare for å finne allsidige
fotogene vinkler å fortelle i ; noe måtte han faktisk leve av.

Som kunstskulptør har han formgitt en 'due for gravmonument' -
den formerte seg senere såpass at du sikkert har hilst på
etterkommerne.
Ivar har bygd offentlige stockholmske stentrapper
som ennå tåler offentlig tråkk, samt kirkekunst i det landlige
Frankrike og Paris.
_

Denne 'självbiografiska berättelse' (1960) avslutter en 8 binds
yrkes-selvbiogramsisk serie og kransebekaker da andre nokså
selvbio konstruksjoner, 'Måna är död', 'Asfalt', 'Pubertet',
'Tröskeln', 'Skriva för livet'...

Proletärförfattare?
Er han nå fagfellevurdert bekjennelsestro og dogmeriktig nok
i det her, tøff nok - ifølge din menighet som har fått støpe alt
du føler er dine helt egne standpunkter?

De hittil to spanderte utsnitt av dette verk, kunne skjevlest ha
sådd usikkerhet hos noen, "hei - lukter det fali tankefrihet" ?

Mjo, om du er vant til folk som går rett inn i saksforhold, uten
å skule så nervøst til de riktige, døde slagord og taktfaste rop
som er fastsatt ovenfra. Så kan Lo være din oldefar eller bestefar,
så bra som 'godfathers' i sektoren leveres.
I en antatt viktig periode, var Ivar samt én kamerat ansvarlige for
å innføre sentral organisasjon over arbeidere i store deler av Sverige -
en tid da nesten alle deres tjenestereiser foregikk på sykkel.

Enda kan sentralorganisasjoner flest fort få mistillit til kunstnere
og sånt. De kunne jo utvikle selvstendighet, straffbare forhold..

Tradisjonsfast / embetsoffentlig hjertehårdhet mot småfolk og svakere-
stilte, ble blant Ivars fremste kampsaker, senere den offentlige
bortgjemming av eldre -- hadde Folkhemmet 'kjeller ved kjeller'?

Ivar var oppmerksom norgesvenn, ivrig for nordisk kunstnersamarbeid.
Etter sin bortgang er han blitt godkjent kultur og nesten kultgjenstand.
Du finner nok flere spor etter ham.

Ivar Lo-Johansson , arbeidsmann

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Slik hevner en dikter seg".

Liten kunstbok.

Handler om Løgnaktighet:
som kalkulert personlig kampvåpen, og som kronisk
psykiatrisk belastning.

På en 15 innledende sider av noe som 'egentlig' er en vakker
liten kunstbok,

å dekke inn såpass mye psykoterapeutisk innsikt -

hvor mange khymisk-analytiske fagpsykiske atere eller patere
måtte vi kalle inn
for å overgå læreutbyttet
i en enkel, uforkunstlet kunstbok ..

og så får vi lære de Wergeland-lyriske navn på
et antall kjente hagevekster,
samt litt om deres terapeutiske anvendelse.

_

Utg. hos Suttungs pedagogiske arkiv v. Johanne Louise,
og kan beundres på web hos nb.no

Lyrikk & logikk av Henrik Wergeland, fra scenestykket 'Lyv ikke!'

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Spillet 'Utrydde uønsket sivil befolkning' :

En gal krigsfører og 'landspappa' ved navn Stalin, overgikk
Hitler med 3 til 5 ganger poengsum i spillet.

Ikke noe påskekos brettspill, her myrdes levende kapital.

Er det krav om gummisåler når de 'bitene' verdenshistorie
forsøkes omtalt?

Hva er stalinister, hvorfor må de dominere regjering og makt
med slike kvelertak i land som oppfatter seg frie og rettmessige?

mer omtale her >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Och så föddes Arn Magnusson som idé", forteller Guillou:

Han växte upp som dagens ungdom i en kakofoni av antimuslimsk
propaganda,
han blev korsriddare, kom till det Heliga Landet
och upptäckte en annan verklighet än propagandans.

Vid hemkomsten många år senare förde han med sig en mängd
nyttiga kunskaper från den - på medeltiden -
överlägsna kultur han fört krig mot. ..

Då var den muslimska kulturen överlägsen vår egen,
idag är det tvärtom. Men om man kan lära av historien
så borde det gälla både likheter och skillnader
mellan nu och då.

( Jan Guillou i etterskrift 'Nu är cirkeln sluten', (2008)
til 'Men ikke hvis det gjelder din datter' )
_

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Ditt startkurs i spionasje? Du har gjerne lest noen spionromaner?

Her er åtte gedigne spion-noveller, alle nøkternt etter faktisk
historie, journalistisk etterforsket og servert med ok stil og snert.

Også bra start på å bli kjent med Gunnar Wall, og genren
uavhengig etterforskning - i vår egen tid, og som her historisk.

Les Gunnars egen presentasjon av spionfaget her >

Er en litt velkjent med Jan Guillous romaner om kaldkrig og diplomati,
i middelalder (Arn) og nyere tid ('Røde hane' Hamilton)
så kan dette lille spionkurset falle inn i et perspektiv som Guillou
åpner, særlig på tampen av agent Hamilton:

Balansegangen mellom hemmelige tjenester og diplomatiets uformelle
aspekter -- i nasjonenes evige krigsspill : hvorfor, hvordan ble det slik -
var det noen mening med tapper innsats for idealistiske motiver i en
verden som stadig herjes med grusomhet, primitivt fiendskap...

der noen hemmelige agenter iblant ville være mer åpenlyse tenkere:
Hva driver disse sapiente nasjonene, søsken som stadig hater og myrder
hverandre.
Hvor enormt blodskyldige var nå disse selvtenkende sjeler som ville
prøve å gjøre sitt for å demme opp og utsette Verdensbrann 3.0 ??
Tro om de var mer fanatisk hatefulle enn de myndige vesener som
stilte dem under anklage, og endog ekspederte troskyldige danserinner
ut av livet..
_

Du kan ignorere og bli ignorert av alle de kjekke James-Bondittene, samt
etatene / regjeringskommisjonene som bestyrer dem..
tilbringe livet med å bake boller og rette bilbulker - men vikles du inn
i det internasjonale dragsuget på et visst nivå, møter du dem før du
riktig aner, de som ikke helt er hva de ser ut som - -
kikk bak juletreet, tro om du har en av dem der?
_

Forfatter Wall forsker ikke minst i vår tids intriger og offentlige
mørklegginger, et fag som ikke skal mangle brensel.
Hva foregår når statsoverhoder og off.elskerinner myrdes --
er det nå bare 'ensomme ulver' og lisensiert psykisk gale som står bak.
Eller et obskurt oppdragsmarked?

Har vi nok å jule på i lureferien da...

mörkläggning

roman i skumle korridorer

Wall skriver dertil blogg

og nettsted.
_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Din siste selvhjelpsbok - eller bare hjelpeløshet?

'The Last Self-Help Book', lyder undertitelen.

Din siste fordi den kunne løse alle flokene, eller
hjalp den deg å oppdage at du ikke kunne hjelpes mer
heretter? Hak av begge svar?

Meningsytere på andre boklesende fora har ment i
diverse retninger. Depressiv? Paradoksalt håp?
Uforståelig? Altfor avslørende? Noe klovnete?

Krysse av alle?

Du kan få evaluert deg til gagns.

Men er det ikke flott at det finnes et spørreskjema
som tydelig bryr seg om deg?
enda om tonen kan virke noe tøff, småkynisk.

Klovnen skal jo ha en unik over- og innfallsvinkel
på terapeutisk trøst, antar noen --
har han ikke et hjerte på seg, et sted?
Eller blir det overtro,
helteindustri og sånn?

Vanlig journalist-industriell likegyldighet er nok
ikke dette opuset. Nyhetsverdi, allerede i det?

Hvor sterkt ligner vi på klovnene, vi rolletro travere
og rottehjulmannskap?

Mer flokete oppfatninger

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Grenseløs kriminalitet

-- skulle vært forbudt?

forskjellene mellom krig, politikk og kriminalitet svinner bort --
ansvarlige myndigheter makter ikke oppgavene,

aldri så ofte de omorganiserer struktur eller bytter stoler,
kan det se ut til at ekstreme kaoskrefter beholder overtak og
friskt initiativ ?

Dilemmaet er egentlig erkjent også på norsk.

Andre skrifter av Ulfkotte:

her, litt automat-oversatt omtale av 'Grenseløst Kriminelt':

Blue-eyed politicians,
overstretched or corrupt officials,
unscrupulous criminal organizations -

Udo Ulfkotte draws a gloomy picture of the European Union.
Since ten Eastern European countries joined the EU in May 2004,
the internal borders are gradually being reduced.
This undoubtedly offers opportunities,
but also facilitates the work of international criminals.

Mongering [Svartmaling]?
Even today, the organized crime makes profits of 700 billion euros worldwide.
There is a wide range of offenses: money laundering, prostitution, drug trafficking,
counterfeiting, arms trafficking, protective pressure, organized robbery ...

The deterioration in wealth in Europe, the corrupt structures
in the countries of origin and the lack of state cooperation
lead to Eastern European gangs spreading across Europe.

Author Ulfkotte has evaluated a wealth of studies
and has put together a variety of individual cases.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Den nordiske Velferdstats historiske suksess ?

den er i våre dager begynt å vakle, som rusavhengige
og fyllebøtter pleier.

Men på sine særegne historiske forutsetninger
var den forunderlig vellykket.

Forsøkene på å eksportere 'metodene' over til globalistiske
smeltedigel-prosjektverk vil risikere særdeles
ynkelige og skadevoldende resultater --

kort summert opp fra vår globale kameratavdeling,
goodreads :

"the Nordic countries reached their peak during the mid-twentieth century,
when they had low taxes and small welfare states.

"such factors as trust, social cohesion, individual responsibility,
as the real reason that Scandinavia has prospered. ...

as liberal welfare policies have eroded those cultural traits,
so too has the success begun to wane.

/

"overall, it is a unique culture based on hard work, healthy diets,
social cohesion and high levels of trust
that have made Nordic countries successful.
Sanandaji explains how the Nordic people adopted this culture
in order to survive in the unforgiving Scandinavian climate."

_

Her er skribenten, svensk-kurdiske Nima Sanandaji
_

Gransk for all del også Aslaug Groven Michaelsens
tidlige ymt om hva nå en av verdens mest selvrosende
nærsyntstater egentlig tenker på:

'Til minne om en velferdstat' (1996) hos nb.no

forfattet av en datter av komponist Eivind Groven.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ridderromantikk uten syntetiske tilsetninger -

med litt evigaktuell tilknytning til spørsmål i vår tid.

Fra originalforlagets omslagsomtale:

Trilogien er først og fremmest den store saga om
mænd og kvinder der levede i krig og kærlighed

under det møde mellem jødedommen, kristendommen
og islam, som vor nuværende verden på mange måder
er fremgået af, og som netop i vor tid har fået ny og
uanet aktualitet.
Oplev ridderromantikkens Europa, det gyldne Bysanz
og 1001 Nats østerlande
i de tre bøger... som sammen er en helhed.

Poul Hoffmann
(Lohse 1993, isbn 87 564 5226 8)
_

Korsfarer trilogien kan straffritt leses av personale
med norsk dna eller url, eller omvendt? der den ligger >
hos nb.no i oversettelse
(søl bare ikke marsipangrease i bøkene)

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Fra innlegg i Nrk Ytring og Apeposten Meninger (E.Ørjaseter) :

"Globaliseringen av økonomien har ført til en ny samfunnsklasse
av løsarbeidere med prekær tilværelse"

"De som selger sin arbeidskraft, men som aldri er trygge for sin inntekt."

Permanente løsarbeidere må hele tida jage etter neste jobb,
skillet mellom arbeid og fritid utviskes,
utryggheten og stresset rår.
Jobbene er ikke langvarige nok til opparbeidelse av kunnskap
eller identitet ...

"arbeidsplasser der en ikke kan protestere, fordi alle kan byttes ut."

"Også fast ansatte kan ende i en prekær situasjon."

Løsarbeiderne i prekariatet opplever ikke at noe politisk parti
eller fagbevegelse representerer dem.
Mange er sinte, for eksempel på immigranter som «stjeler» jobbene,
eller på politikere og myndigheter generelt.

"Mellom 2008 og 2010 begikk 30 ansatte i franske Telecom selvmord.
Ledelsen innførte et system de kalte "Tid for skifte".
Systemet innebar at de ansatte ble drevet til å skifte kontorer og jobber
med få års mellomrom.
Byttene medførte stress.
Stresset viste seg å være hovedårsaken til selvmordene.
De ansatte hadde stillingsvern, men ledelsen svekket omstillingsvernet.
Slik ble fast ansatte utsatt for vilkårlighet og kom i en prekær situasjon."

Den tradisjonelle høyresiden fordømmer gjerne prekariatet for deres
angivelige dårlige arbeidsmoral,
mens venstresiden fordømmer dem for høyrepopulisme.
Og her i rike Norge, der prekariatet ennå er lite, der tilbyr både Høyre, Frp
og Ap bare arbeidslinjen: Tilpass deg eller mist trygden.
Sosialdemokratiet, også i sin nyliberale form, er innrettet mot en verden av i går. For det er faktisk ikke alltid mulig for alle å tilpasse seg dagens arbeidsmarked.

guystanding.com

Vi får vel berede oss på å leve av å skrive samfunnsrefsende analyser,
som det kan ventes sterk etterspørsel på..

_

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Var Hans N. Hauge blant dem? "Desillusjonerte kristne"?

Så kan det kanskje omvendes i noe konstruktivt,
mer reformasjon enn revolusjon (juling er det nok å få..)

Sanders spør etter det (reformasjon, ikke bare resignasjon):

Nytenkning, om ikke presis ekte haugianikk?
Se ikke bort fra problemet - fortvil dog ikke.

Rel. velvillig omtale hos Goodreads

"The author contends that what passes for 'Church' often
does not meet the biblical criteria for Church
and so when we leave, we are not really leaving the true Church."

Følg denne kanal for lignende tilnærmelsesskrifter..

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

SaraNorahBjørn SturødKjetil AudsenSimen "Boktimmy" IngemundsenIda CharlotteIdaMarita LoeBjørg L.mgeAgnethe Katarina LandreIngunn SInger Johanne SæterbakkVannflaskeKaroline in WonderWencheDinaPål FlodinAud- HelentuhamreMy Criminal MindAtmanErlend Haugen  VikhagenAnneWangTine SundalKirsti Vettran NederhoelJulie StensethLinda RastenWenche VargasHarald KLisbeth Kingsrud KvistenTanteMamieBeathe SolberglillianerJoakimHilde H  HelsethKnut HauglandSynnøve H HoelHanneMaiken