Klikk på en bok for å skrive en omtale.

Viser 1 til 20 av 78 bokomtaler

Ukult ukakulerbar Kranglefant?

Hvorfor ble aldri Marta S (f.1877) etablert fanebærer og
riksmeningsmann, spurte NRK ved Marta Norheim. >

Altfor uberegnelige, selvstendige meninger til å kunne tåle
offentlig fremføring?
Ikke greit nok sorterbar i bekveme bortsorterings-bokser?

"..svimlande tempo: Ho fødte fem barn, omsette bøker,
skreiv artiklar, studerte egyptologi og teologi,
talte legestanden, rettsvesenet og kyrkjelege autoritetar
midt imot.
Skilsmisse. Forelska seg i Rudolf Steiner, som ho seinare
tok avstand frå. Vart diagnostisert som gal
av Johan Scharffenberg på uklåre premissar.
Elska Olav den heilage men hata den katolske kyrkja.
Første kvinne som talte i ei norsk kyrkje, det var i 1917.
Æresmedlem i Oslo Hjelpemisjon.
Takka nei til å vere med på utgravingar i Egypt.
Kunne mellom anna lese gamalegyptisk, koptisk, hebraisk,
arameisk, sanskrit, i tillegg, naturlegvis til fransk, tysk
og engelsk.
Berre for å nemne noko av det mest sentrale i dette livet.."

Marta Steinsviks anklageskrift 'Frimodige ytringer' tok
opp vrangheter ved rettsoppgjøret etter Quisling & co, samt
tilgrensende emner.
Hun anklager nordmenns sans for sterke forenklinger i
forbitrede rettsoppgjør, og ytrer seg frimodig --
et nb.no dokument som fikk omtale akkurat her >

Bokomtale på sistnevnte emne :>
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

5G : Biofarlig stråling i ny høyere potens

Emnet foreleses på Youtube direktesendt lørdag:

Sendingen starter ca. kl. 11:10, les detaljer her >

Elektromagnetisk strålingsstøy fra bl.a. tele-dekning
erkjennes idag som en reell skadelig miljøgift,
notat her >

Endel tidligere omtaler av emnet her :>
 

-bokomslag-
 

Godt sagt! (3) Varsle Svar

"Det er ikke de kriminelle som er den egentlige faren,
men den nasjonale galskapen,
skapt gjennom en bevisst metodisk nedbryting
av hva som er rett og galt."

Carl J Hambro, 'I saw it happen in Norway' (1940)

sitert på omslaget til
' Det nye Babylon: Hvordan Vesten mistet sin storhet '
av Hanne Nabintu Herland

'I saw it happen ..' ( fulltekst ) ---- ( Goodreads )
 

under dette perspektiviske sitatet, kan åpnes drøftelser over
hvordan forfatterinnen Nabintu har satt det inn i sin analyse.
Hvor godt har hun gjort disse leksene?

".. a war .. between two systems of ethics, between two
codes of honour, two opposite conceptions of conscience..
of decency, of honest relations between man and man
and between nation and nation. ..
You can see the contagion spreading from country to country,
from class to class, from one section of society to another.
..until this danger is under control
every other international issue is of subsidiary and
secondary importance."

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Det å opphøye norm­kritikk til en norm i seg selv, er
selv­følgelig et paradoks, og erfaringene fra Sverige viser
at norm­kritikk i prinsippet bare er en ny politisk ideologi,
godt plassert på ytterste venstre­fløy, som under ønsket om
å beskytte enkelte minoriteter krever den totale kontroll
med hva barn og ungdom lærer på skolen.

Denne ideologien er det umulig å kritisere, ettersom den
hevder å forkynne sannheten. Hvilket igjen er et paradoks
ettersom det er den full­stendige relativismen som står
i sentrum.
Norm­kritikkens sannhet er at fraværet av enhver norm
angående kjønn og seksual­etikk er det beste for mennesket.
Hvilket jo er en norm i seg selv.

MDG ønsker at lærere skal undervises i norm­kritikk og at
norm­kritikk skal inkluderes i alle læreplanene
i grunn- og videre­gående skole.
At MDG mener at normk­ritikk er spesielt relevant for faget
KRLE, er interessant, ettersom det betyr at
når man underviser i kristen tro, skal man samtidig lære
elevene at vi som samfunn tar avstand fra de normene
denne troen lærer oss.

(fra introduksjon hos forlaget:

Du skal ikke ha andre normer enn normløsheten )
 

Reell diskriminering er i dag uakseptabelt.

Ett eller annet sted på veien gikk imidlertid denne kampen
over fra å være en rettmessig reform til å bli et maktmisbruk
overfor majoriteten med et tradisjonelt syn på samliv.

Hvordan hadde det seg at folk en dag våknet opp og så at de
kunne bli [retts]forfulgt for å hevde ting de fleste anså som
selv­følgelig­heter bare én generasjon i forveien?

Det som har pågått, er et identitets­politisk kupp, der
store omveltninger er forsøkt gjennomført uten nevneverdig
politisk debatt.

( fra kommentar )

( innlegg av Kjell Skartveit )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

'Silent Spring' er utgitt på norsk i 1963 hos 'Tiden':

Finnes som faks.utgave hos Nb.no >

Titel: Den tause våren
av: Carson, Rachel
Elster, Torolf (oversettelse)
Publisert: [Oslo] : Tiden, 1963
Omfang: 268 s. - Dewey: 632
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Thorstensens kritiske overblikk står nok faglig sterkere
enn hva den 'skeptiske jevne leser' vil klare å oppdage.
Det gjelder å ha forstått spørsmålene.
Noe av glosebruken kan virke uvant, men hører til det
filosofiske emnet, og belysningen er ganske allsidig -
noen vil kanskje tro at deres favoritt innvendinger
står ubesvarte - men 'tro det'?

Hva gjelder folkelig overbevisningsevne, tør en nevne
fagfilosofisk skolerte William Lane Craig

med eminent populærfaglige forelesninger
( se youtube-møte nedenfor )

og gjerne likeså, den diplomatisk-karismagiske Os Guinness ,
etterkommer av kjent bryggerimester.
 

Fra Thorstensens omslagstekst:
Nye ateistiske stemmer har markert seg i politikken,
mediene og litteraturen i de senere år. .. Men hvilke
forestillinger om religion, samfunn, politikk og meta-
fysikk [tankesystematikk] støtter de 'nye' ateistene seg på?
Er disse forestillingene troverdige ?

..nyateistenes politiske prosjekter settes i lys av liberal
politisk filosofi. Det kommer frem at deres livssyn støtter
seg på reduksjonisme ["intet-annet-enn" -skjematikk]
av religion, samfunn og menneske.
..viser i norsk sammenheng hvordan og hvorfor den ny-
ateistiske religionskritikken står på et svakt fundament.
 

Emnerelaterte bøker:

William Lane Craig - 'On Guard'

Tom Gilson - 'True Reason'

Chris Hedges, allsidig skribent -- 'atheism becomes religion'

David Berlinski - 'delusion'

Ateistisk psykiater møter åndelig virkelighet

"Gud gjør ingen kirkeligiøs " - Vivian Zahl

He Is There -- F.A.Schaeffer

' You Can Lead a human to Evidence but..'

Lane Craig rett på sak :

youtube-møte: Does God Exist? William Lane Craig i debatt med Christopher Hitchens

/

Det totale NULL-intelligente fravær verper intelligente ateister,
hva kan være naturligere ?
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"argue that the other side should not argue."

[the authors] expose how the Left exploits fake outrage
to silence their political opponents — in public, on social media,
at work, and even in homes.
You’ve felt it - and “End of Discussion” can help you fight it.

The political correctness born on college campuses has mutated into
a new hypersensitivity. It’s weaponized in Washington, D.C.
by a network of well-trained operatives, media, and politicians,
and proliferated throughout the country.
The new Puritans of the Left are quick to ban comedians and
commencement speakers alike for the sin of disagreeing with them.
They demand “safe spaces”
while making dissent increasingly dangerous for Americans.
( Goodreads )

The object is no longer to argue one’s own side of any issue
passionately, but to argue that the other side should not argue.”
( bokklubben )

..trying to convince half the country to shut up
is not the same as actually convincing them.
And yet, in its wake, the impulse to stifle and punish "incorrect"
viewpoints, and the "deplorables" who voice them, is alive and well.
It's a vicious and ironic cycle, especially in academia, where
dissenting speech is deemed dangerous and equated to violence --
while actual violence is justified to bully its proponents.

.. brilliant exposé of the left’s outrageous outrage over everything!
Free speech isn’t free. It must be fought for.

"Free speech isn't always pretty, but it's vital to the American way.
We have to make America talk again.
End of Discussion arms readers to find their voices and fight back
against the death of debate."

Godt sagt! (1) Varsle Svar

It's what they don't say that can kill you.

Since the 1930s, scientists have known that what people ate,
or breathed in,
or simply had the misfortune to live or work around - -
could make them sick to death.

Yet to this day, vital research data is being kept under wraps,

while corporations and government agencies (even eminent
cancer-fighting organizations) boast of breathtaking advances
in conquering the disease.

In her devastating, 20-years-in-the-making exposé,
The Secret History of the War on Cancer

Devra Davis , a professor of epidemiology and director of
the Center for Environmental Oncology at the University of
Pittsburgh Cancer Institute,

shows how cancer researchers, bankrolled by petrochemical
and pharmaceutical companies, among others, collude in

"the science of doubt promotion."

They deftly spin results to suggest uncertainty where none
exists, deflect blame, and prioritize treatment —
a source of windfalls for drug manufacturers — over prevention.

Davis diagnoses two of the most lethal diseases of modern
society:
secrecy and self-interest.
This book is a dramatic plea for a cure.
/ kilde /

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Den internationella forskningen inom biometeorologi och
bioklimatologi redovisas
liksom den moderna stressfaktorn belyses.

"Hvordan alt liv påvirkes av elektriske ladninger og av
de store elektriske kretsløp i naturen,
er både gammel og moderne kunnskap som
i stor grad har gått i den store Glemmeboka.

Forstår man mer av dette, forstår man også lettere hvorfor vi
påvirkes av moderne trådløs kommunikasjon,
og hvorfor noen påvirkes langt mer enn andre.

At vi skulle påvirkes av elektriske ladninger i lufta.."
( E.Flydal, nyutgiver )
 
-illu-

För "den psykosociala hälsan" torde den atmosfäriska jon-
balansen vara av utomordentlig betydelse.
För den tredjedel av människosläktet som är vädersensitiv
och för alla dem som på grund av syntetfibrernas utbredning
eller maskinell utrustning lider ...

Jag har tillåtit mig hålla en ganska lätt ton på några ställen
i texten för att färglägga det stundtals gråtonade ämnet
och för att innehållet läses både av lekmän och lärda
( Flöistrup )

joda, litt pedagogisk oversukret for det lekne lekfolk --
han deler gjerne av sin kuriosasamling vær-demoner, så vi
skjønner at han ikke bare er knusktørr medisinmann.
Men antikvariabel vitenskapshistorie er med, samt
frysetørr bioklimatologi: Just add water.

Opuset kan fritt lastes ned fra omtaleside >

"Forfatteren, Bertil Flöistrup, nå en gammel mann, er selv
meget værfølsom, og gjorde nettopp dette til sin medisinske
spesialitet som lege og som medisinsk forsker."
Ja, dengang var det tillatt for leger å forske ut fra egen
erfaring og overbevisning, det er aldri bevist skadelig.

Relatert bok: Firstenberg

El-overfølsomme fagpionerer -- nåde hos helserådet?

Godt sagt! (2) Varsle Svar
Denne teksten røper noe fra handlingen i en bok. Klikk for å vise teksten.
Godt sagt! (0) Varsle Svar

Skandinavias ukjente jihad-historie

Året er 1993. Norge forbereder seg til Lillehammer-OL,
det er lenge til islamistisk terror bekymrer Skandinavia.
Denne høsten gjør politiet i Aarhus et skremmende funn ...

..de tiltales for terrorplanlegging, men frikjennes fordi
retten finner komplottet for vagt. Mange år senere viser
journalisten M.Seidelin i en bok at mennene i Aarhus
sannsynligvis planla det som ville ha vært Europas første
jihadistiske terrorangrep.

..ingen tilfeldighet,
for Skandinavia var et yndet oppholdssted for jihadister
på 1990-tallet.

..Hovedårsaken til at Danmark og Sverige fikk slike miljøer
var at de – i likhet med mange andre europeiske land ..
- ga politisk asyl til opposisjonelle nesten uavhengig av
agenda.
På starten av 1990-tallet fikk flere titalls militante
islamister opphold ved å vise til at de var ettersøkt
i hjemlandet.
(..) Det viser seg at de kom fordi de kjente folk her
fra før.
Nye kilder viser at det allerede på 1980-tallet fantes et
islamistmiljø i Skandinavia, og disse tidlige aktivistene
ble vertskap for de som kom utenfra senere.

Thomas Hegghammer vitner i VG-sak >
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

lettlestboka «Innan bubblan brister» av Örjan Hallberg.

Han var kvalitets- og miljøsjef i telegiganten Ericsson ,
og forlot etterhvert skuta da hans analyser viste ham hva
økningen i hudkreft faktisk korrelerte med:
ikke med nye solingsvaner alene, men med mikrobølget
eksponering).
Sjefene ga ham klar beskjed om å holde kjeft, og han ble
mistrodd av stråle- og helsevernet samt Kreftforeningen.
For slike tanker i grenselandet mellom teknologi og helse
hadde ingen tenkt før.
( Einar Flydal , 2016 )

Forlagstekst:
Med denna bok vill författaren uppmärksamma hur folkhälsan
plötsligt försämrades från 1955 och blev ännu sämre
efter 1997.
Trots dessa tydliga tecken verkar våra expertmyndigheter
vara ytterst ovilliga att försöka ta reda på orsaken,
eftersom stora ekonomiska intressen då kan hotas.
Men nu tornar ohälsotalen upp sig och bildar allt tydligare
och otrevligare mönster.
Boken tar upp ett flertal folkhälsoproblem, den tydligaste
varningssignalen ser vi i den snabbt ökande hudcancer-
statistiken.
I det långa loppet kommer man inte att kunna dölja sanningen
bakom tjocka lager av solkräm.
Det är bara att hålla andan tills bubblan brister…

 
( forlagsside )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Viktig JUS-gjennombrudd for EL-plagede og MikroSMOG-bekymrede :

Hva kan du kreve:   -- overblikksartikkel her (E.Flydal) --

Norges strøm/ nettselskaper har i noen år lagt inn klart
helseskadelig mikrobølge-stråling i alle hjem

gjennom tvangsinstallerte 'smarte' strømmålere,
og truet samt gebyrlagt alle som ville protestere.

Nyere forskning samt veteran-eksperter klargjør at de
biologiske konsekvenser av all fellesdusjing i mikrobølge-
felt, som nå rigges opp, er så alvorlige for livet
på kloden som tenkelig mulig. To be, or not.
Skader på radar-personell utgjør >70 års erfaring, nå er
mikrostråling kurant militærvåpen som kan doseres fra 'ørefik'
til mord og brann på kikkertavstand.

'Smart'målerne kan regnes for det hittil farligste bidraget til
vårt moderne tekno-/livsstilgehenna (utenom krigsfaget),
de sender stadig pulsvis hele døgnet og du kan ikke slå det av.

Dog, å påtvinge alle hjem stadig kumulerende og varige bidrag
til nerve- og vevskader samt kreftrisiko -
det er da verre rå VOLD
enn om etpar Tele- og Kraft-karer skulle møte fram hver måned
og tildele Selskapets gammel-tukthuslige fysiske ørefiker,
i fremskrittets navn?

Voldsverket rettferdiggjør seg med kjøpt kvasiforsknings-støy
presis som tobakksbransjen gjorde: Det er kanskje ikke
definitivt nok bevist at E-ørefiker er skadelige for barna.
eller at noen har tatt skade av tobakken?

men vi har ennå et fag som skal se til at Rettferdighet råder?

Over til den hittil minst 4. juristfaglige utredning som gjelder
norske forhold, og bedømmes å gi nytt håp for en viss grad av
ferdigrett-rettferdighet for de plagede ( - link Flydal - )

Dette tastes i et RF mikrosmog-felt som iblant vipper over
0.11 mW/m2 spissverdi mens en aning tinnitus melder seg på
det beste øret, i bymessige omgivelser, med alle våre wifi-,
Dect og mobilutstyr avslått og strømløse. Du kan anskaffe
egen smogfelt-måler, la det bil din nye mikrobamse?

"Hamsterne mistrivdes og døde, ganske enkelt."

Bare enslags værsyke?

Storindustri massemobilisert

gavebok

Oppdatert 1.juni: Flydal i ny artikkel

Onsdag (29.5) koplet kraftselskapet siste tre av husstandene som hadde
fått strømmen kuttet, til nettet igjen.
Ryktet om at det var engasjert advokater som forberedte krav om
midlertidig forføyning fikk selskapet på andre tanker.
De tre har dermed fått strømmen tilbake, om ikke på den måten de ønsket.

Sykkylven Energi AS har på sin side unngått tre tvistesaker –
inntil videre. For løsningene er ikke akseptert.

/ /

Akuttsituasjonen hos dem som sto uten strøm, er altså avverget –
gjennom trusler om rettslige skritt mot Sykkylven Energi.
Men samtidig har altså selskapet fått presset målerne på sine mest
gjenstridige kunder – inntil videre.

Det har skjedd med hjelp fra – Og trekk pusten dypt nå! –

et NVE og helsevesen som ikke har kompetanse på helserisiko fra slik
ikke-ioniserende stråling,
som følger et Helsedirektorat som hevder at helserisiko fra strålingen
fra AMS-målerne ikke fins,
fordi Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA),
som understreker at det ikke har medisinsk kompetanse
og bare administrerer et regelverk, er «helt sikker» på at det ikke fins
noen slik helserisiko,
og begrunner dette med å vise til dokumenter som slett ikke uttrykker
den samme sikkerheten,
og en retningslinje fra en privat, næringsnær stiftelse, ICNIRP,
som i 1998 ga en oppskrift på hvordan beregne hvordan man skal sikre seg
mot akutte oppvarmingsskader
fra elektromagnetiske felt og forøvrig skrev at hvordan man skal sikre seg
mot andre skademekanismer – om de fins –
fortsatt (altså i 1998) er for komplisert å gi retningslinjer for.

Denne hviskeleken er bare ikke til å tro.
Det tok meg – etter mer enn 30 år i IKT og telekom – flere års graving
før jeg for alvor kunne svelge at det var mulig.

Sjekk selv den lille utredningen fra HMS-konsulent Bård Rune Martinsen
(2018) for en vurdering av DSAs omgang med virkeligheten,
og det store vedlegget i (Grimstad og Flydal 2018) for en bred oversikt
over AMS og helserisiko.
Tror du mer på slikt som kommer på fremmede språk, så les for eksempel
Wright, Nicola: «Downplaying Radiation Risk», som er kapittel 24 i
Walker, Martin J. (ed.): Corporate ties that bind

/

Send inn klage hvis du følte deg presset!

..nå kan vi vel vente at også flere andre av selskapets kunder kommer til
å sende melding til Sykkylven Energi AS om at løsningen de ble presset til,
ble påtvunget dem og slett ikke er akseptert.
Det kan jo være lurt for å sikre seg at mot at de senere skal få høre fra
sine nettselskap at de «har akseptert» AMS-måleren de ble påprakket.

Og klage, det kan også andre gjøre rundt om i det ganske land:

Er du blitt presset til utskifting av måleren, bør du etter min mening
gjøre det samme, slik at du kan vise til klagen og lettere kan bli kvitt
målerens kommunikasjonsenhet
når det måtte komme en passende rettsavgjørelse du kan påberope deg.

Det kan gjøres helt enkelt ved å sende selskapet følgende melding,
som ikke koster og ikke forplikter, men gjør det lettere å dra nytte av
domsbeslutninger som måtte komme framover:

[Nettselskapets navn] har montert en AMS-måler med mikrobølgesender i
min bolig. Jeg ønsker å presisere at installasjonen ble akseptert under
betydelig press fra selskapet,
og uten at jeg fikk korrekt informasjon om akutt og/eller langsiktig
helse- og miljørisiko forbundet med at slike sendere står på døgnet rundt.
Installasjonen medfører (en ikke akseptabel risiko for) helseplager.

Jeg forbeholder meg derfor retten til å kreve installasjonen omgjort,
og eventuelt forfølge installasjonen / saken rettslig,
når rettsgrunnlaget er avklart.

/ /

STRØMLØS: Inger-Marie i Sykkylven ble strømløs mandag.
Hun har strukket ledning til naboene for å holde fryseren, kjøleskapet
og varmtvannstanken i gang. ( bildetekst nrk.no )

Muligens fortsatt en god idé: å ha strømabonnement kun til uthus /
garasje, >90 m fra boligen?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Electromagnetic fields (EMFs) can be biologically active and capable of
making changes to the structure of human and animal cells
which are exposed to them.
Long-term exposure is believed by an increasing number of scientists
and environmentalists to be connected to tumours,
fertility problems, behaviour and mood changes,
concentration and memory loss,
and also to affect melatonin production and impair our immune
system repair mechanisms.

..machinery, mobiles and cordless telephones, radio masts, TV /
transmitters .. are amongst the hundreds of everyday items that are
now known to give off high levels of microwave radiation.

The Powerwatch Handbook is a simple no-nonsense guide to EMFs
and how to reduce their harmful effect.

Utvalg på relatert emne: 'Top 5 books' - - - - m.flere: >
og - Firstenberg -

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Viser 1 til 10 av 39 treff på piskeslag. "

Å være kunde i det militær-diktatoriske kultsystemet
som særs saklig gjennom 1200 år har kalt seg
'Underkastelse'

er en betrengt situasjon , ja en krigsulykke.

det vet alle som har levd under diktaturets piskeslag .

Knapt noen er gjenlevende av oss bofast-nordmenn, som
levde under det opptrappende, brølende militærdiktaturet
fra 1940.
Makten tok de, de besettende 'myndigheter'
og først skulle de utslette alle sønner av patriark Jakob,
for disse var farlige for nordisk sunnhet -
også var de foraktelig årvåkne for alle sunne mordplaner,
ment som rikshemmelig overraskelse..
 

Bare gammel primitiv tankegang, 'fiendebilder' ? ( -1- )
Et solid flertall av nasjonene har nå diktaturet som rådende
maktbasis og vanstyreform, aldri valgt --
trenger det bry oss?

vi velger oss sjæl hver dag, tv-fjernkontrollens heltegenerasjon.
 

Lett nok for oss velstandsmette spjåkmektige akademikk-makkere
å sitte lunt og nippe til en liten kopp bitter dystopica -
som om det bare var ment til underholdning?

Krigen trenger vi ikke bry oss om, opplyser de opplyste unge:
For hvis det var noe vesentlig, ville vi fått beskjed på TV.
Vi har folk til sånt: å ta seg av nyanserte meninger, gi oss
bare køntri og råkk.

Sitter diktaturet i dyp respekt for oss i 'frihetsnasjonene',
fordi vi har så gode og garanterte argumenter for at vi burde
få slippe å slavebindes under dem? Eller fordi vi har så gode
militærsystem og våpen?
Eller betrakter de oss bare som en barberingskø ?
Alle får - så snart krigsfinansene gjør det mulig å ekspedere.

Kanskje sitter de unge her og føler at kundeforholdet i
'Submission International', med tilhørende Heil-begeistring
er fritt og frivillig valgt, siden det er så gudelig ment.

Barbersalongen er jo full av bestselgende proppaunderholdning
til oss mens vi venter på ekspedisjon..

men en og annen sjelden gang lykkes det noen få Underkastede
å rive seg løs og rømme, til frie land der de tror de får
slippe å være under pisken.. tro det?
Piskepedagogene fulgte vel ikke med 'flukt'rutene og fikk

overta transporten, med velkomst tilpasningsbidrag og sosiale
gotterier, så de fromme sjeler kan få religiøs betjening i
den dype underkastelse de holdt så kjær hjemmefra.
Det skal De få meg til å tro..

at de som eier alle disse slavebundne menneskene, generøst
gir bort myldrende masser av dem, til hjelpende arbeidskraft
uten å holde dem under tett tilsyn i det nye lykkelandet?

Må vi tro hele den, fordi det står så fromme religifølerier bak -
forakter vi de stakkars piskefangenes verdige fromhet

så kjært de identifiserer seg med de høyforstandige kultiske
undertrykkerne som har hatt dem under pisken i 1200 år
og bare gått fra krigsgrusomhet til overvåkende galskap?
Vil vi importere helt maken system her hos oss?

Dette er historie, som vi vaksinerer alle skolebarna mot.

Er vi smekk fulle av hat, hvis vi kan tro at 'off.godkjente'
religiøse ledere kan handle uklokt
eller bære på svik -
Da må de vel smelle med sine pisker, våre egne skole/tuktemestere
som kaller seg myndigheter, for de vet hvor umyndige vi er
og må passes, fra lekegrind til jernlunge.

Men dog: endel av våre importerte landsmenn ser ut til å ha funnet
melodien i det lovende frihetslandet, vært modige nok til å ta
ytringsfriheten i bruk, tro på rettsbeskyttelsen.
Og konvertert til rettsstaten. Look to Norway.. relativt sett.

De finner hverandre hos frittalende 'Ex-Muslims of Norway'
og tar utmelding av diktaturstaten, i håp om at rettsvernet virker.

Det vil koste dem mye svertestempling og motgnag i alt som var
et visst sosialt miljø og svett 'trygghet' i fremmedland -- men
såpass peiling og intuisjon hadde de: sunt rømningsinstinkt.
 

Først flater de gjerne ut teologisk og blir sekulære.
Skulle det så savnes åndelig innhold, er de fri til å oppsøke
en tro som scorer bedre i 'peace' og respekterer kundens frihet.
Selv i frimodige Norge kan nok det kultiske ligge på lur -
ville vi helst ha det som tendens, eller (f)rådende demoni ?
 

-"Bara gudarna är nya" er titel på Anyurus diktsamling.
-det Evige er altså menneskenes bevissthet, spesifikt deres
evne og makt til å gruble ut og definere seg nye guder -
alt ettersom det dessverre gikk demoni i de antikke,
årtusen etter årtusen.
Anyurus nye teologi ser ut til å ta plass på den linjen.

Men lyrikk kan være noe enkelte sliter en del med å skjønne -
og da må enkelte forfatte trassige provo haranger å klebe på
ytringer de må prøve å gjøre upopulære:
grunnkurs i hersketeknikk finnes i hver bladkiosk.
Neste trekk kommer nok.

Blir det flott reformasjon og harmoni langs en Anyuru-oppskrift
der gud/guder enkelt kan omdefineres såfort folkesjelen vil
prøve nye sjal og antrekk?
Dristig forsøk, hvis det har faktisk oppslutning og ikke bare
er forlags-gimmick, eller noe enda skumlere. Hadde diktaturet
enda infamere metoder å sette inn?
Altid har de den evige krigen, det er mest finansieringssak -
du så gunstig nedbetaling krigsdemonien kan yte på pent brukte
systemer for megadestruksjon av levende mennesker.

Trygg er troens grunn - bare den ikke er okkupert av motmakten.
"Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren
hadde gjort"

 

Du har nå lest litegrann politisk dystopi. Som du bestilte?

"Å stemple Islam-kritikere som «hatere», drives av et intenst hat!"
( ex-muslims )

( fortsettelse følger ) - - ( resymé og debatt )

/*

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Skal bøker ha 'Holdning'? ..eller 'Tidsriktighet', tvertimot?
[ noe ironi kan forekomme }

Var det vits i å kjempe mot Hitlerstatens okkuperende
militærmakt - -
eller langt smartere å la seg passe inn i Europa-samarbeidet,
som lå i tiden og bød karriere, fremtid ?

Hvor naturlig da ( ..eller nå?) :
"Er det ikke med Naturens egen rett at de griper til seg
norske ressurser og naturherligheter, de Ulve-innvidde faners
styrke: 'Gi Oss Livsrom!'"

Kraft var jo Rett: Naturen hadde gitt dem rett?
slik historiens, skjebneveldets styre hadde ledet dem fram
på verdens, ærens Mark -
i ledtog med
Industripolitikk og Ansvarlig forvaltning av de Underkastelse-
pliktige folkeslag, et kor av Tidsånd:
"de ville alle ett og det samme
og overgav sin makt til OverRovdyret".
Slik ville det ha lydt. Unvermeidbar.

Norrønafolket ville ha skjønt sin plass i Underkastelsen,
helt naturnødvendig.
Nemlig om mesterfolket helt hadde satset på forutgående
Opplygnings-arbeid :
de følte dengang at militærmakt var sterkt nok, dermed
var propaganda en tilsidesatt kuriositet hos de rådende.
( vel, unntatt på hjemmebane ..)
-kan ha lært mer om det faget pr idag..
 

Dette er endatil bare en enkel og folkelig fagbok, med god
plass for det underholdende. Saklig über alles..
dog med en klar holdning: Vi ville verge vårt land.
-med klar, 'tverrpolitisk' forstand, de fleste .

Skulle det ikke nytte å Werge Land ?

1930-tallet eller nå: Skal det være matematisk mulig
å finne løsningen på ett eneste problem,

må spørsmålene strigles enkle og sorteres i nødvendig
prioritetsorden: Det enkleste, grunnleggende først.

Dermed gode grunner til å gi plass for å lese eldre,
antikvarisk eller historisk-perspektivisk litteratur.

Den er oftere rett på sak, styrer unna vår tids uhyre
selvfokuserte, emosjonsbundne propagandastinne tåketale.

Folk har faktisk tenkt og grundet over spørsmål og disses
forsvarlige sortering, lenge før oss.
 

Men selve nærværet av perspektivlinjer bringer mange
tidsofre til å frese "Tåketale!" -
bare ettersom ord og begrepssett er annerledes, uvant
fremmed og dermed så "uaktuelt" - for 'Vår tid'

(som må ha sin helt egen 'emokratiske' logikk? )

Kunne vi f.eks oppfatte forskjellen på akuttvoldelig
krigstrusel og 'religiøs virksomhet'?

Da kunne vi avsløre en anselig stripe av 'tåkevold'..
for finnes det 'åndelig grusomhet', så ikke mindre av
'logisk terror' -
og finnes økonomisk forbrytelse, så også propagandistisk
utroskap.

Vel ikke noen utrolig lysende bok denne, men heldig nok
'edutainment' og i godt selskap som ikke-okkupert
mentalt område.
Menneskeheten besatt mye gyldig innsikt før 1968.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Den store «skärmsjukan» herjet som en mangeårig epidemi
i Sverige, og andre land som var ekstra tidlig ute med
kontorautomasjon, som det het fra 1980-tallet.

Tusenvis fikk helseplager, mange for resten av livet, av de
elektromagnetiske feltene fra datidens dataskjermer.
Feltene virket også korroderende på tannfyllinger med
kvikksølv-amalgam.

I de seneste år har vi fått en ny runde med lignende, og
kraftigere symptomer ved utplasseringen av 'smartmålere',
elforbruksmålere - 'Aidon' og etpar andre, med kraftig
'el-tåke'støyende mikrobølgesendere -- samt et mektig kor
av wifi og telefoner som bidrar til samme bio-belastninger.

Som sist: Det går ikke over før de lærde bransjer lærer.
_

Du kan laste ned boka «Svart på vitt, Röster och vittnesmål om
elöverkänslighet», en svensk bok på 221 sider
som har vært utsolgt fra forlaget i mange år.
Les 450 tidsvitners egne fortellinger: systematisert og kommentert
av de to som reddet dette unike materialet fra en skuff
i et departement, Rigmor Granlund-Lind og John Lind.
Boka er fra 2002, men har mye å fortelle oss i dag.

Mer omtale og nedlasting her >

Relatert om emnet:
Smartmålerne, jussen og helsa - av E.Flydal

Den usynlige regnbuen : historien om elektrisiteten og livet
av Arthur Firstenberg
 

Norsk ressurs-oversikt:- 'smartmaler-info'
Sentral frivillig svensk ressurs: maxicom.se,
se fx. 'Stralningsrisker' - og - 'Lankar'

_

Godt sagt! (1) Varsle Svar
Denne teksten røper noe fra handlingen i en bok. Klikk for å vise teksten.
Godt sagt! (2) Varsle Svar

Herjede Armenia,

rammet av religiøs-revolusjonære folkemord i
millionklasse gjennom episoder ca 1915 til 1923.

Første presserapporterte folkemord, og blant historiens største
muslimske massehenrettelser av kristne,

slik Raymond Ibrahim omtaler på web her >
sammen med den unge overlevende Auroras bok.

Most objective American historians agree unequivocally ;
it was a deliberate, calculated genocide:

More than one million Armenians perished as the result of
execution, starvation, disease, harsh environment,
and physical abuse.
A people who lived in eastern Turkey for nearly 3,000 years
( more than double the time the invading Islamic Turks
had occupied Anatolia, now known as “Turkey” )
lost its homeland

and was profoundly decimated in the first large-scale genocide
of the twentieth century.

-illu.-
_

Fra nyutgitt kommentert utgave hos UP of Miss.:

"Ravished Armenia" and the Story of Aurora Mardiganian is the
real-life tale of a teenage Armenian girl
who was caught up in the 1915 Armenian genocide ..

Mardiganian (1901-1994) witnessed the murder of her family and
the suffering of her people at the hands of the Ottoman Empire.
Forced to march over fourteen hundred miles, she was sold
into slavery.
When she escaped to the United States, Mardiganian was then
exploited ..

1918-utgaven ligger hos archive.org i flere filformater samt
web-lesbar. >

'Du lille fredens Bethlehem'

Wikipedia: -- om boken -- -- om krigen

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Titelen var best -

..for dette kunne evt. ha vært second thoughts, nytenk fra
dalahäst K G Myrdal -
som gjerne ville være Svenska Folkhemmets overlærer for alle
folkeslag, reise og veilede i morot-ekte diplomati.
Familien hadde slikt håndlag:
Redan hadde han vært i USAs sameinte stater for å overbevise
disse om hvilket oversett negerproblem de satt med (1938..42)

og i det fredsoptimistiske fag hadde nok K G og fru Alva
lenge vært rustet og beredt.
Men en kort konferanse med realdiplomat Dag Hammarskjöld
skulle ha gitt hint om hvor enkelt
oppdraget fortsatt var ..

Her var mye kortsiktig og situasjonsbetinget argumentasjon
som kan være obskur å dekode,
slik den fredsoptimistiske rørsla > typisk har stått frem.
Ihvertfall hadde ikke social-Dalademokratene skylda.

"Allmänt skulle opinionsförskjutningen kunna karakteriseras
så att inställningen till fredens problem nu är mer osäker,
oklar och även förvirrad och samtidigt mer ängslig
med inslag av pessimism."
_

I Runeberg ligger nå opuset, men hvem kan det bli viktig for??

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

RisRosOgKlagingCtinaSverre HoemVannflaskeAud- HelenJulie StensethLine DahleLeselenaJan Arne NygaardBjørn  BakkenHeidi Nicoline ErtnæsChrissieNina J.B.Marie ØstvoldTina UnderhaugAnne ØverkilJenny Dahl BakkenMarteTanteMamieHeidiSigrid Blytt TøsdalRandiABerit B LieSoltuhamreJohn LarsenAtmanIdaHilde H  HelsethMereteReadninggirl20Thina NordtveitKaroline in WonderReidun_EMaikenLisbeth Kingsrud KvistenAnneWangMartinenMarit AamdalAlice Nordli