Klikk på en bok for å skrive en omtale.

Viser 1 til 20 av 88 bokomtaler

'Elektron' - klassisk ord for rav.

Tordenvær og 'værsyke' relaterer til elektrisk uro i atmosfæren.

Strålingssyke og El-overfølsomhet kan være motsvarende, tyngre tilfelle --
opprettholdt mest av moderne mikrobølge-teknologi og
relaterte støyfelter:
skadeligere enn naturlig atmosfærisk uro, og øker nå eksponensielt.

Sivil forskning på 'elektromagnetisk hypersensitivitet' kom tidlig
på 1970-tallet, da kontorister fikk plager av dataskjermer. ( intro > )

Nå emeriterte forsvarstekn. eksperter røper at forsvars / angreps-maktene
drev utvikling av mikrobølge-strålingsvåpen siden 50-tallet.
Endog norsk industrisponset populærpresse ( videresitert her ) har
kjent til 'mikroveiv'-våpen , men kan ennå nøle litt med å omvurdere
risikobildet av velsignelser som stadig hissigere 'generasjoner' av
mobil-skravleverket, og smarte mikrogrill-steikende el-målere.

Ikke trygt å være smågnager i dyrebutikk, heller >

Meldte gavebok tar for seg det elektriske og elektromagnetiske fag
fra oldtid av, gjengir mye glemt tidlig forskning.
Opuset kommer som noe bekostet utgave, instruktive fargebilder etc

 

presentert hos norsk oversetter

Originalbokens hjemmeside?

småartikler: -- strålevern -- , -- værsyke --

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Velsignelsen av innsprøytede smittestoffer, nervegifter og urenheter:

"Alle vet at sånn er det"?

Hva styrer oss til å godta serverte meninger, dogmesystemer?
Det mektige skolesystemet?
"Så mange har sett det slik så lenge, altså er det vedtatt og sant"?

Pliktfølelser - 'tenk om vi ble utstøtt'?
Hvem tror vi vi er - skal vi ta hele landet 'i skole'?

Illusjoner, skjevt gjengitte 'fakta', - om vi engang får så mye;
kanskje egentlig bare Autoritær Beskjed?

/
 

Boken får god mottakelse hos goodreads-bokmeldere :

Bokens website: > Overblikk og gode biter lesbart Innhold

saklig artikkel - med noe statistikk og drøfting.

Rettpåsak omtale:

Omtale av relatert bok:

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Otto Ruge:
Tett illustrert bokverk (1946) > - -
av en som kunne leksene >

Oppfølger (1947) >

Forsvaret > om Ruge-biografi >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Lite lys og lite varme" ..?

"i skrivende stund knyttet til livet
med en ytterst tynn tråd.
..jeg er online med dødens domene. " (SS)

Livet på den vakre men kaosfylte planeten,
må det ligne slik på helhvete --
hvor finnes nødnummeret til himmelen?

Handler kanskje noe iblant om oss, likevel ?

"Stig Sæterbakken er ikke interessert i en eneste forfatter
som har et «positivt» budskap -
Så de får ikke være med i essaysamlingen «Dirty Things»"
bedømte 'Klassekampen' - og siterte:
"-Jeg har virkelig forsøkt, sier Stig Sæterbakken
og setter et par febrile øyne i oss."

Stig er ikke uvant med de filosofiske og teologiske glosene.
men hvor kyndig blir veiledningen?

Hva vil han gi for budskap , hva har han selv sett?

siv.ing Davidsen 'dekodet' forsøkte å peile dybden:

[
"den genuine surrealistiske handling ville være å
gripe en pistol og skyte på måfå i en folkesamling..

..vår tid (er) tilnærmet normløshet.. litteraturen kan
bidra med noe nettopp ved å være amoralsk".

Da Linn Ullmann spurte tilbake: "Amoralsk?" svarte
Sæterbakken: "Det amoralske er en dyd. Skriv det!"

Sæterbakken oppfattet litteraturens oppgave som å
korrigere etikken, selv om denne egentlig ikke finnes.
'Ikonisert kunstner' ]

 

"Verdens elendighet bør man møte med dressen på, sier Sæterbakken ..
"- Har du lest noe litteratur som har vært interessant
for deg og har hatt et positivt budskap, fullt av livsbejaelse?
 

..- Nei"

( Klasserampen )
 

/

Rimeligen må ikke Liv Tullmann den yngre forveksles
med Liv Ullmann den tyngre

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Have you experienced a mold exposure
and are unsure of your next step?
Are people telling you mold is everywhere and
no big deal? Are you afraid your indoor environment may be
negatively affecting your health?

Andrea Fabry, former journalist, certified Building Biology
Practitioner, and mother of nine, has a passion
to empower people to ask good questions and seek answers.

In 2008, undetected water damage created a toxic mold crisis
that cost her family their home and their health.
Andrea has seen the impact toxic mold can have on children
and adults alike."
 

Kasushistorie kort presentert

Forfatterinnens blogg for sunnhet og annen emballasjefri levemåte

Underviser også i elektrosmog-eksponering / Flydal-fag

BokhandelSoppføring

Norsk ressurs i faget

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Biological alterations, including immune system
modulation, are present in electro-hypersensitive persons.
There must be an end to the pervasive nonchalance,
indifference and lack of respect for the plight of these
persons. Evidently something serious has been and is
happening.
Every aspect of these peoples life .. ability to work,
have healthy relations and find safe permanent housing,
is at stake.
I strongly advise governments to take the electromagnetic
health hazards seriously and to take action while there
still is time.
..the ever increasing RF-based communication technologies
represent a real danger to humans ..

( Olle Johansson Ph.D, dept. Neuroscience, Karolinska Inst.
Stockholm, Sweden )

Omtaler hos Goodreads >
"Devices sold as harmless wireless products actually
turn people's homes into antenna parks
and may make the people inside the homes sick."

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Dertil nå, forvansket vitenskap

"Bjørn Økern var leder for det norske Greenpeace-kontoret,
men ble sparket på grunn av sin uenighet ..."

Oppgjøret han tok med en nærmest kultisk maktpyramide
på leting etter innbringende oppdrag på mafia-vis,

har i våre langt senere dager gjentatt seg internasjonalt
idet en av grønn-ertenes opprinnelig sentrale søyler,
har gått til avsløring av en maktbase av hårdpropagandisk
anti-intellektuell ideologi og forvansket vitenskap -

de skulle ha slående propaganda-kamprop og kompromittert
pseudo-vitenskap -- miljøskremsler på høye maktnivåer:
avsløringer som nylig er lagt frem her >
 
/

Bjørn Økern:
"Mitt liv som jeger og fangstmann hadde bragt meg på
kollisjonskurs med kollegene og Greenpeace International.
Til slutt fikk jeg sparken.
Jeg måtte gjøre opp for meg. Fortelle det jeg visste og
mente om organisasjonens motiver for å drive hvalkamp-
anjer, med frieriet til asfaltkulturen som de beiler til
med tiggerbrev på vegne av "hvalen".
Greenpeacehvalen er et superdyr, opphøyet til en status
langt inn i det guddommelige."

"Greenpeace er ekstremt orientert på fiendebegrepet.
Både i propaganda utad og i interne skriv og debatter,
er bildet av en fiende ofte den drivende kraft bak
engasjementet.
I sterk polarisering av motsetninger opprettholdes et bilde
av Greenpeace som Det Gode og alle de andre som De Onde.

Spesielt viktig er dette for kampanjer som bringer store
inntekter. De bør helst vare i evig tid som grunnlag for
stadig nye verve- og tigge-aksjoner. (..)
Greenpeace trenger at noen hele tiden fanger hval ..

Det som mer enn noe annet gjør Greenpeace annerledes enn
andre dyre- og miljøvern-organisasjoner, er at Greenpeace
mener noe bare på de områdene der de har en kampanje.
Andre miljøproblemer mener de svært lite om."

Maktpyramiden (fulltekst nb.no) >

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Selv om skribenten her klart ser ansettelsesprosessen fra
bedriftens side av bordet ('ensidig'), kan en også få
inntrykk av at han har for øye samfunns-optimale idealer -

som senere kan ha tapt ynkelig mot mer parts-kyniske og
pengemektige trekk i Uunngåelig Utvikling v2.0 eller 22/7 ?

Noen som vet mer og tør si det? Hvor står dette faget nå?
Hvem taler idag det granskede objekts sak, ev. ser
det frihetsfilosofiske større perspektiv -- lever det ??

Verket kan beskues her )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Kina kjøper seg langt inn bl.a. i vestlig universitetsvesen,
selve startpunktet for å påvirke og overta ideologisk styring.

Det gigantiske World Wide overvåkningssystemet som sovende Vest
håper ikke skal spille noen rolle, har de levert nøkkel i lås,
og beholdt komplette reservenøkler..

General Spalding presenterer skriftet på u-TV :

"So your book is not to sound an alarm, but is a Call to Arms ?"

Lesere på Goodreads melder hva de fant :

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Pent brukt ark

-bilde-
 

kan besiktiges oppe i Tyrkias høyfjell,
senest eid av patriark Noah og nærmeste familie.

Ankerplassen ligger 2000 moh og 8 mil fra nærmeste
farbare sjøvei.
Annonsert i lokalpresse >
og vinner interesse ved klodens geoforskningsmiljøer:

elektroscan-bilder viser et skipsskrog,
endelig identifikasjon kan kreve grunnforskning i
litterære kilder.

mer ARKeologisk interesse: >

og presentert på Tv-lørdag = = 1 = = / = = 2 = =

Arkeoteknisk forelesning av Ron Wyatt:
-Understanding the remains of Noahs Ark -
ganske teknologisk detaljert, om De liker slikt.

tyrkisk tv med arkepedagogisk kortfilm >

..så emnet ser ut til å bli diskutert fullt alvorlig hos tyrkerne,
ikke noen vanlig sesongspøk i media. Folk vil nok gjerne vite
hva bevismateriale landet kan skjule i sine fjellandskap.

Og tyrkerne har nok ikke så sterkt etablert 'Skepsis'-trosretning
som vi har til å overbevise oss om at vi er strengt vitenskapelig
fundert når vi bare tror trossetningene de har katekisert i oss -

( vi er vel ikke så opprørske mot det velordnede læresystem at vi
virkelig tror at legfolk og menigmenn kan inneha detaljert
vitenskapelig kompetanse på et felt, så vi selvstendig kan prøve
og granske vår mediasektors servering av skeptisk hoderysten ?)

vårt rådende dogmatiske system er ikke så tolerant spandabelt å
gå med på at hobbyforskere og pensjonerte akademifolk kan ha
realkompetanse, eller forstå vitenskapelige instrumenter og holde
dem riktig vei?
"De skulle styre trikken sin, og ellers holde munn."

..men slaget kan stå om hvor vidt DU kan få bygge egen kompetanse,

eller må du gi opp alt sånt vanskelig og bare la deg fõre av media-
kampanjer og hevner-felttog?
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

A heat pump — like an air conditioner or refrigerator — moves heat from one place to another.
In the summer, a geothermal heat pump (GHP) operating in a cooling mode lowers indoor temperatures by transferring heat from inside a building to the ground outside or below it.
Unlike an air conditioner, though, a heat pump's process can be reversed.

In the winter, a GHP extracts heat from the ground and transfers it inside.
Also, the GHP can use waste heat from summer air-conditioning to provide virtually free hot-water heating.
The energy value of the heat moved is typically more than three times the electricity used in the transfer process.
GHPs are efficient and require no backup heat because the earth stays at a relatively moderate temperature throughout the year.

There are two main types of GHP systems.
The earth-coupled (or closed-loop) GHP uses sealed horizontal or vertical pipes as heat exchangers through which water, or water and antifreeze, transfer heat to or from the ground.
The second type, the water-source (or open-loop) GHP, pumps water from a well or other source to the heat exchanger, then back to the source.

Natural geothermal systems depend on three factors to produce energy: heat, water, and permeability.
While heat is present virtually everywhere at depth, water and permeability are less abundant.
Geothermal technology is an attractive renewable resource because it can provide a constant source of renewable baseload electricity.
While the sun and wind offer a large potential source of renewable energy that varies over time, geothermal technology is uninterruptible
and can provide a stable baseload form of energy while diversifying the nation’s renewable portfolio.

( fra forlagsomtale )
( fra samme utgiver )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ukult ukalkulerbar Kranglefant?

Hvorfor ble aldri Marta S (f.1877) etablert fanebærer og
riksmeningsmann, spurte NRK ved Marta Norheim. >

Altfor uberegnelige, selvstendige meninger til å kunne tåle
offentlig fremføring?
Ikke greit nok sorterbar i bekveme bortsorterings-bokser?

"..svimlande tempo: Ho fødte fem barn, omsette bøker,
skreiv artiklar, studerte egyptologi og teologi,
talte legestanden, rettsvesenet og kyrkjelege autoritetar
midt imot.
Skilsmisse. Forelska seg i Rudolf Steiner, som ho seinare
tok avstand frå. Vart diagnostisert som gal
av Johan Scharffenberg på uklåre premissar.
Elska Olav den heilage men hata den katolske kyrkja.
Første kvinne som talte i ei norsk kyrkje, det var i 1917.
Æresmedlem i Oslo Hjelpemisjon.
Takka nei til å vere med på utgravingar i Egypt.
Kunne mellom anna lese gamalegyptisk, koptisk, hebraisk,
arameisk, sanskrit, i tillegg, naturlegvis til fransk, tysk
og engelsk.
Berre for å nemne noko av det mest sentrale i dette livet.."

Marta Steinsviks anklageskrift 'Frimodige ytringer' tok
opp vrangheter ved rettsoppgjøret etter Quisling & co, samt
tilgrensende emner.
Hun anklager nordmenns sans for sterke forenklinger i
forbitrede rettsoppgjør, og ytrer seg frimodig --
et nb.no dokument som fikk omtale akkurat her >

Bokomtale på sistnevnte emne :>
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

5G : Biofarlig stråling i ny høyere potens
 
Emnet foreleses på Youtube - fortsatt visbart Febr.-02 -

les detaljer her >

Elektromagnetisk strålingsstøy fra bl.a. tele-dekning
erkjennes idag som en reell skadelig miljøgift,
notat her >

Endel tidligere omtaler av emnet her :>
 

-bokomslag-
 

Godt sagt! (3) Varsle Svar

"Det er ikke de kriminelle som er den egentlige faren,
men den nasjonale galskapen,
skapt gjennom en bevisst metodisk nedbryting
av hva som er rett og galt."

Carl J Hambro, 'I saw it happen in Norway' (1940)

sitert på omslaget til
' Det nye Babylon: Hvordan Vesten mistet sin storhet '
av Hanne Nabintu Herland

'I saw it happen ..' ( fulltekst ) ---- ( Goodreads )
 

under dette perspektiviske sitatet, kan åpnes drøftelser over
hvordan forfatterinnen Nabintu har satt det inn i sin analyse.
Hvor godt har hun gjort disse leksene?

".. a war .. between two systems of ethics, between two
codes of honour, two opposite conceptions of conscience..
of decency, of honest relations between man and man
and between nation and nation. ..
You can see the contagion spreading from country to country,
from class to class, from one section of society to another.
..until this danger is under control
every other international issue is of subsidiary and
secondary importance."

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Det å opphøye norm­kritikk til en norm i seg selv, er
selv­følgelig et paradoks, og erfaringene fra Sverige viser
at norm­kritikk i prinsippet bare er en ny politisk ideologi,
godt plassert på ytterste venstre­fløy, som under ønsket om
å beskytte enkelte minoriteter krever den totale kontroll
med hva barn og ungdom lærer på skolen.

Denne ideologien er det umulig å kritisere, ettersom den
hevder å forkynne sannheten. Hvilket igjen er et paradoks
ettersom det er den full­stendige relativismen som står
i sentrum.
Norm­kritikkens sannhet er at fraværet av enhver norm
angående kjønn og seksual­etikk er det beste for mennesket.
Hvilket jo er en norm i seg selv.

MDG ønsker at lærere skal undervises i norm­kritikk og at
norm­kritikk skal inkluderes i alle læreplanene
i grunn- og videre­gående skole.
At MDG mener at normk­ritikk er spesielt relevant for faget
KRLE, er interessant, ettersom det betyr at
når man underviser i kristen tro, skal man samtidig lære
elevene at vi som samfunn tar avstand fra de normene
denne troen lærer oss.

(fra introduksjon hos forlaget:

Du skal ikke ha andre normer enn normløsheten )
 

Reell diskriminering er i dag uakseptabelt.

Ett eller annet sted på veien gikk imidlertid denne kampen
over fra å være en rettmessig reform til å bli et maktmisbruk
overfor majoriteten med et tradisjonelt syn på samliv.

Hvordan hadde det seg at folk en dag våknet opp og så at de
kunne bli [retts]forfulgt for å hevde ting de fleste anså som
selv­følgelig­heter bare én generasjon i forveien?

Det som har pågått, er et identitets­politisk kupp, der
store omveltninger er forsøkt gjennomført uten nevneverdig
politisk debatt.

( fra kommentar )

( innlegg av Kjell Skartveit )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

'Silent Spring' er utgitt på norsk i 1963 hos 'Tiden':

Finnes som faks.utgave hos Nb.no >

Titel: Den tause våren
av: Carson, Rachel
Elster, Torolf (oversettelse)
Publisert: [Oslo] : Tiden, 1963
Omfang: 268 s. - Dewey: 632
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Thorstensens kritiske overblikk står nok faglig sterkere
enn hva den 'skeptiske jevne leser' vil klare å oppdage.
Det gjelder å ha forstått spørsmålene.
Noe av glosebruken kan virke uvant, men hører til det
filosofiske emnet, og belysningen er ganske allsidig -
noen vil kanskje tro at deres favoritt innvendinger
står ubesvarte - men 'tro det'?

Hva gjelder folkelig overbevisningsevne, tør en nevne
fagfilosofisk skolerte William Lane Craig

med eminent populærfaglige forelesninger
( se youtube-møte nedenfor )

og gjerne likeså, den diplomatisk-karismagiske Os Guinness ,
etterkommer av kjent bryggerimester.
 

Fra Thorstensens omslagstekst:
Nye ateistiske stemmer har markert seg i politikken,
mediene og litteraturen i de senere år. .. Men hvilke
forestillinger om religion, samfunn, politikk og meta-
fysikk [tankesystematikk] støtter de 'nye' ateistene seg på?
Er disse forestillingene troverdige ?

..nyateistenes politiske prosjekter settes i lys av liberal
politisk filosofi. Det kommer frem at deres livssyn støtter
seg på reduksjonisme ["intet-annet-enn" -skjematikk]
av religion, samfunn og menneske.
..viser i norsk sammenheng hvordan og hvorfor den ny-
ateistiske religionskritikken står på et svakt fundament.
 

Emnerelaterte bøker:

William Lane Craig - 'On Guard'

Tom Gilson - 'True Reason'

Chris Hedges, allsidig skribent -- 'atheism becomes religion'

David Berlinski - 'delusion'

Ateistisk psykiater møter åndelig virkelighet

"Gud gjør ingen kirkeligiøs " - Vivian Zahl

He Is There -- F.A.Schaeffer

' You Can Lead a human to Evidence but..'

Lane Craig rett på sak :

youtube-møte: Does God Exist? William Lane Craig i debatt med Christopher Hitchens

/

Det totale NULL-intelligente fravær verper intelligente ateister,
hva kan være naturligere ?
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"argue that the other side should not argue."

[the authors] expose how the Left exploits fake outrage
to silence their political opponents — in public, on social media,
at work, and even in homes.
You’ve felt it - and “End of Discussion” can help you fight it.

The political correctness born on college campuses has mutated into
a new hypersensitivity. It’s weaponized in Washington, D.C.
by a network of well-trained operatives, media, and politicians,
and proliferated throughout the country.
The new Puritans of the Left are quick to ban comedians and
commencement speakers alike for the sin of disagreeing with them.
They demand “safe spaces”
while making dissent increasingly dangerous for Americans.
( Goodreads )

The object is no longer to argue one’s own side of any issue
passionately, but to argue that the other side should not argue.”
( bokklubben )

..trying to convince half the country to shut up
is not the same as actually convincing them.
And yet, in its wake, the impulse to stifle and punish "incorrect"
viewpoints, and the "deplorables" who voice them, is alive and well.
It's a vicious and ironic cycle, especially in academia, where
dissenting speech is deemed dangerous and equated to violence --
while actual violence is justified to bully its proponents.

.. brilliant exposé of the left’s outrageous outrage over everything!
Free speech isn’t free. It must be fought for.

"Free speech isn't always pretty, but it's vital to the American way.
We have to make America talk again.
End of Discussion arms readers to find their voices and fight back
against the death of debate."

Godt sagt! (1) Varsle Svar

It's what they don't say that can kill you.

Since the 1930s, scientists have known that what people ate,
or breathed in,
or simply had the misfortune to live or work around - -
could make them sick to death.

Yet to this day, vital research data is being kept under wraps,

while corporations and government agencies (even eminent
cancer-fighting organizations) boast of breathtaking advances
in conquering the disease.

In her devastating, 20-years-in-the-making exposé,
The Secret History of the War on Cancer

Devra Davis , a professor of epidemiology and director of
the Center for Environmental Oncology at the University of
Pittsburgh Cancer Institute,

shows how cancer researchers, bankrolled by petrochemical
and pharmaceutical companies, among others, collude in

"the science of doubt promotion."

They deftly spin results to suggest uncertainty where none
exists, deflect blame, and prioritize treatment —
a source of windfalls for drug manufacturers — over prevention.

Davis diagnoses two of the most lethal diseases of modern
society:
secrecy and self-interest.
This book is a dramatic plea for a cure.
/ kilde /

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Den internationella forskningen inom biometeorologi och
bioklimatologi redovisas
liksom den moderna stressfaktorn belyses.

"Hvordan alt liv påvirkes av elektriske ladninger og av
de store elektriske kretsløp i naturen,
er både gammel og moderne kunnskap som
i stor grad har gått i den store Glemmeboka.

Forstår man mer av dette, forstår man også lettere hvorfor vi
påvirkes av moderne trådløs kommunikasjon,
og hvorfor noen påvirkes langt mer enn andre.

At vi skulle påvirkes av elektriske ladninger i lufta.."
( E.Flydal, nyutgiver )
 
-illu-

För "den psykosociala hälsan" torde den atmosfäriska jon-
balansen vara av utomordentlig betydelse.
För den tredjedel av människosläktet som är vädersensitiv
och för alla dem som på grund av syntetfibrernas utbredning
eller maskinell utrustning lider ...

Jag har tillåtit mig hålla en ganska lätt ton på några ställen
i texten för att färglägga det stundtals gråtonade ämnet
och för att innehållet läses både av lekmän och lärda
( Flöistrup )

joda, litt pedagogisk oversukret for det lekne lekfolk --
han deler gjerne av sin kuriosasamling vær-demoner, så vi
skjønner at han ikke bare er knusktørr medisinmann.
Men antikvariabel vitenskapshistorie er med, samt
frysetørr bioklimatologi: Just add water.

Opuset kan fritt lastes ned fra omtaleside >

"Forfatteren, Bertil Flöistrup, nå en gammel mann, er selv
meget værfølsom, og gjorde nettopp dette til sin medisinske
spesialitet som lege og som medisinsk forsker."
Ja, dengang var det tillatt for leger å forske ut fra egen
erfaring og overbevisning, det er aldri bevist skadelig.

Relatert bok: Firstenberg

El-overfølsomme fagpionerer -- nåde hos helserådet?

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

MarianneHildaIngeborg GElin SkjerengLinnIdaHarald KIngrid Urdal StøleMarianne KesselJan Erik  OlsenEirin EftevandBertyellinoronilleMartinenTine SundaliJosefineSimen "Boktimmy" IngemundsenKnutMTatiana WesserlingBjørg L.LailalillianerSynnøve H HoelKristin F. JørgensenElisabeth SveeIna Elisabeth Bøgh VigreHelge-Mikal HartvedtKjell MagneReadninggirl20Tom-Erik FallaJulie StensethSteinar JøsokLise MuntheJune PlutonikakntschjrldGroLisbeth Kingsrud KvistenLesevimsaIngunn SBeathe Solberg