Klikk på en bok for å skrive en omtale.

Viser 1 til 20 av 135 bokomtaler

"Terrorist, javisst"?

Hvis ikke etaten for Brann- og eksplosjonsvern ser
sitt ansvar for å verne småbarna bedre,
møter du snart smårollinger ikledd trøyer med det
oven nevnte og koan-tennelige slag- og stikkord.
På bitre alvor:

Islam-statlige væpnede styrker har ofte vært sortert
som terrorisme, her er de visst overgått på ideologisk
hjemmebane. Enda Daesh' besteforeldre ville lære opp
småbarna i å lage Molotov-bomber av sutteflaskene.
Dere foreldre, sjekk hva de små får med i matpakkene!

Så oppdaget vi at det alt var laget en omtale som
presis skulle dekke dette ærlige åndsarbeid for
krigsarmering av småbarn:

Her ligger det.> Er du i god støvelleir-trening,
orker du kanskje å klikke en liten lenke.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy

A journalist who's been attacked by Antifa writes a deeply
researched and reported account of this group's history
and tactics.

When Andy Ngo was attacked in the streets by Antifa in the
summer of 2019, most people "assumed it was an isolated incident".

But those who'd been following Ngo's reporting in outlets like
the New York Post and Quillette knew that the attack was only
the latest in a long line of crimes perpetrated by Antifa.

In Unmasked, Andy Ngo tells the story of this violent extremist
movement from the very beginning.
He includes interviews with former followers of the group,
people who've been attacked by them,
and incorporates stories from his own life.
This book contains a trove of documents obtained by the author,
published for the first time ever.

Hvis det da lykkes å få boken gjennom bremse- og sensur-apparatet?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

vi har alt diskutert denne et stykke vei, men nå var det
ganske ok interessant å snuse i den flerspråklige diskusjonen
av 1968 og '1968', år og bok, på Goodreads .

"Som ung notarie på den beryktade advokatfirman Henning Sjöstrand
tvingas (Unge Eric Letang, forfatterens selvportrett)
gång på gång ta ställning till hur juridiken kan
användas till både gott och ont" (..)
 

«Slike samtaleemner passet til østers.
For på en eller annen måte hørte ikke østers og politikk sammen.
Vanskelig å si hvorfor, men slik var det.
Til fisken snakket de derimot om det nye politiske teatret.»
 

"På sitt första jobb så blir hans första uppdrag att följa en
rättssak om neurosedyn (Thalidomide) i Tyskland,

eftersom kunskaper härifrån kunde hjälpa den uppkommande
rättstvisten i Sverige, de skadade barnen mot
läkemedelsföretaget Astra.
Saken i Sverige gäller huruvida Astra uppträdde försumligt
eller inte.

Det borde kanske ha varit tråkigt, men det var inte det.
Rättssaken om neurosedyn/ thalidomid var rafflande intressant.
De svaga mot de starka."

"Gravida kvinnor blev ordinerade ett läkemedel mot illamående,
vilket innehöll det giftiga preparatet neurosedyn.
Många foster skadades allvarligt och barnen föddes
bland annat utan armar och ben, många dog.
Man beräknar att 10 000 blev skadade av läkemedlet,
150 i Sverige.
Neurosedynskandalen är en av de största medicinska
skandalerna i vår tid. Denna del av vår historia får vi
ta del av genom Eric Letangs arbete som jurist.."

"at heile boka er ei slags "minnebok" for dei som opplevde
1968?"

"De achterflap van het boek vermeldt dat 1968 prima los
gelezen kan worden."

Mer drøftelse kan følge..

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"The Morlocks periodically rise above ground in hunting parties
to kidnap and eat unsuspecting Eloi
in this symbiotically vicious circle of life."..
 

"embedding existential/nihilistic outcomes within his
plotlines, Wells realized that the entire zeitgeist
of humanity could be affected on a more profound level
than simple conscious reason would permit."

I denne omtalen settes H.G. Wells 'Time Machine' inn i
visse mer enn 130-årige tankestrømninger som ikke akkurat
sees å ha "forlatt bygningen", eller utformerne av tanke-
bygningene, der vårt kommende samfunn så kyndig tegnes opp -

"Wells’ lesser-known non-fiction writings .. served as guiding
strategic blueprints for the entire 20th century war
against sovereign nation states.."

"..During his later years, Th. Huxley mentored a young H.G. Wells,
together with a whole generation of new imperial practitioners
of the arts of social engineering..

Huxley possessed a sardonic wit, a deep misanthropy, and an
intelligence that were soon discovered by powerful patrons,
and by his mid-20’s, this young man found himself a rising star
in Britain’s Royal Academy of Science.
Here he quickly became a leading force .."

( Artikkel i original --> )
( der lenkes til mer bakgrunn.. )

( gjengitt med annen kommentar )

"they periodically rise .."

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Oppr. engelsk utgave er listet separat her : >
med andre kommentarbidrag.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

" Data and computation cannot think our world. "

Selv bare Omtalene av 'NEW DARK AGE' kan virke en anelse
obskure - -
Men emnet eksisterer, serious nok til at det er innsats verd
å prøve å dekode meldingene.
 

Det inngår i budskapet at vår nett- og tekno-dominerte verden
er såpass kompleks i høy potens, at de som har levert den,
neppe er spesielt pålitelige eksperter, de heller.

Utviklingen har løpt solid fra oss, gav de oss en nødbrems?

"Things will get worse, naturally, . . but our dark world
is already here and has been forged by runaway computation,
technological opacity, and the overflow of information ...

There is too much data, and we cannot know how the
intelligent machines we have produced think."

" Cambridge Analytica, troll farms, and Russian interference
[ kort sagt de ulike grener av Spionasje-faget ]
are emblematic. The Russians especially .."

"but this kind of technocratic thinking doesn’t need humans
anymore, it doesn’t need critical reflection or normative
choices."

"The dystopias of Ghost in the Machine, Blade Runner/
Electric Sheep, Gibson's Neuromancer are closer than we think."

( omtaler hos Goodreads )

 

/ * / * / * / * / * / * / * / * /

 


En annen, teknokrati-skeptisk kilde ser ut til å være mer
presis, analytisk og detaljinformert, fordelt på fagsektorer:

Ta en gratis omvisning hos Patrick Wood -

'Brave New World, i forsterket utgave'

"There is no such thing as a driverless car. Someone or
something will be driving, but it won’t be you."
 

"det er altså vanlig å mene at det er nær umulig å mene
noe det ikke er vanlig å mene - -

så enkelt å lage selvbekreftende seierrike dogmesystemer."

"Skulle JEG ha noe å skjule ??"

-- 'The Great Reset' --

innsiktsfullt overblikk Til Intro :Dansen med Teknokratiet

( sitatsøk )

Bøker av Patrick Wood

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Arnhem var en av de broene som ble litt for mange
å forsvare for allierte luftlandsatte styrker i Nederland
og omegn 1944, som detaljert skildret av Cornelius Ryan ,
'A Bridge too Far'

Dette skriftet er dagboksnotater, opprinnelig bare bestemt
til dem som var med --- "en manns krig".

Fulltekst hos nb.no

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Denne Philip Houm skriver i sitt Bjørnstjerne-portrett 1982,
"En mann forut for vår tid" - i semifinalen
(7. Det svære bruddet) -
og gir seg selv god plass som 'Kirkerefseren' som følte seg
nødt til å gå utenfor sin fagkrets i et 15 års studium:

"Han (Houm selv) måtte gå løs på den Norske Kirke for
fortielser og forfalskninger den.. stadig gjør seg skyldig i.
Bare noen av de aller groveste. Det klarte seg lenge.

[dertil] måtte han introdusere og forsvare en kristendoms-
form som langsomt har vunnet terreng ute i verden, men som i
vårt tjære fedreland var og er så godt som ukjent.

Til og med de "liberale" norske teologene nevner den bare
glimtvis og i flyvende fart. Og dessverre: Humanetikerne
vet ikke at den eksisterer, og vil nødig vite det.

Jeg ville - i harmbesjelet legmanns-beskjedenhet - skjenke
opplysning og opplysning og atter opplysning. (..)
Når ikke forskerne vil, får legmennene tre til.

Under arbeidets gang gikk det gledelige faktum opp for meg at
jeg til og med hjemme i rare gamle Norge, har forbundsfeller -
selv om de befinner seg i skremmende høye luftlag:"
(cit. Houm s.111 >

og Houm lister samfunnsengasjerte sjeler som kan ha forstått
enda bedre enn Houm selv hadde: "raljerende kirkerefsere" etc.
som skulle ha avslørt formodentlig samme lærd-trassige
tilsløring av rykende bevis som 'kirke-lojale' forskere må ha
sett, erkjent og spadd jord over, beskyldes det:
H.Wergeland, A.Garborg, H.Ibsen, Alex Kielland, og Bjørnson
må alle ha samme livssyn og tro, siden de alle har hatt sine
innvendinger mot et litt ex-cathedra selvsentrert presteverk.

Enda disse alle flyr i større høyder enn Houm, må de være helt
sikre vitner om de samme "fortielser og forfalskninger" på det
groveste plan, som ingen av Kirkeverkets menn kan ha ære av å
ha satt seg på i Embetets navn og ærend.

Slik taler legmanns-beskjedenheten, når den er 'harmbesjelet'!

Men legfolkelige Dagen-redaktør Arthur Berg hadde alt (1966)
forsøkt å bremse på Houms freidige arrestasjoner av 'uredelighet'
i skriftet 'Contra Houm' -- før Houms 15-års forskningsrapport
tilegnet protesthelten Bjørnstjerne, som visste aller best.

Red.Berg forsvarer det 'uforvansket' troende legfolk i friheten
til å slippe å bli reddet ut av den grove undertrykkelsen disse
knapt hadde hørt at de egentlig levde under.
Men Berg kjente også godt til det myndige, argumentføre, analyse-
kapable legfolket. De kunne slippe til i Dagen-spaltene, på dager
da trassetrolla hans ikke hadde kunnet dominere over desken.
Noen av sistnevnte kan ha vært, med Houm, overbevist om at deres
høyst ærlige overbevisning gjorde det rett å jukse litt - som
i siste dagers valgtellinger? Eller de kan ha vært redelige troll,
uten å ha nådd Houms ohemule inspirasjonshøyder.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Slik skapes et «avskrekkingsapparat for å kvele avvikende debatter».

Omtale "Knivskarp diagnose av en alvorlig syk samtid "

"Myndig bok om en syk tid "
 

"Det skjebnesvangre er at en rotløs etikk som ikke næres av
kildene, begynner å påberope seg en rasjonalitet
som de kristne åpenbaringssannhetene påstås ikke å ha.

Moralen blir innbilt vitenskap, slik marxismen var det,
og de innbilt vitenskapelige sannhetene den produserer,
gjør dens talsmenn autoritære, slik marxister var – og er.

Humanetikken får et totalitært potensial som uunngåelig
virker tiltrekkende på totalitært anlagte personer.

Den store katastrofen er altså at den kristne moralen, med
sin tradisjonelt langsomme tilpasning til nye tanker og
omstendigheter, erstattes av en sekulær humanisme

representert ved innbilte fagpersoner på moralsk adferd,
som tar prestenes plass.

Verden deles da inn i tradisjonalister og progressivister.

De fleste er tradisjonalister, men det er progressivistene
som dominerer i alle kanaler.
De ideologiserer etikken, og omformer med det moralen til
moralisme.

Tradisjonen blir derfor avviklet av moralistisk nødvendighet.
På veien forsvinner den konservative livsholdningen
nesten fullstendig fra politikken, mediene, kulturlivet,
akademia og offentlig sektor generelt.

..Og mennesket som fornekter fornuftsguden som har gjort det
til hva det er, tar like godt Guds plass.
En smule schizofrent er man på samme tid bundet og avvisende
til sitt religiøse opphav."

[Christian Skaug, Document]
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Omtale i Wikipedia >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Den tyske spionasje i Norge før krigen, Avsløring av".

Sverre Hartmann. Fulltekst her>

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Alarm nå igjen?"

En kan nevne en rimelig fyldig og saklig omtale hos
Australias 'Defence College' (pdf) ,

og også til nå ganske lesverdige omtaler hos Goodreads ,
hvis en vil peile etter om dette er 'må lese'
eller 'ikke vekk meg!"

..en hadde vel tidligere inntrykk av at kretsen her på forumet
var noe blankt indifferente til hvor heftig utspionerte
de faktisk var, ved listig teknologi --
så blanke som nærings- og tæringsliv mfl. kunne ønske seg?

"luringene kan være ganske lure",
som også reven bemerket da han ble flådd.
Men han har nå gitt akt på forslaget om å våkne opp litt.
 

(br)anmeldere antyder at 'how IT owns us'-avsnittet ikke går
for langt utpå dypere vann ?
 

"I discovered I had cookies for over 4,000 websites
contributing to this hidden eco-structure - I've now deleted
them all and I take the time to check what I'm saying Yes to."

Reklame er noe en iblant kan få betale seg fri fra.
De som "lever av å levere", må vel nå ha et tynnslitt selvbilde
som filantroper? De vet at de leverer en plage.
Men kalkulerte, subtile bivirkninger er vel så betenkelige.
 

Vil en utsette seg for mer omfattende kritikk av
den akselererende Orwelliseringen av teknikk og samfunn,
så ta en rosa tablett og nyt en liten 'tvangs-forestilling' .

Bindeleddet du hadde oversett, kan befinne seg i den.

En omtaler nevner:
"published as 'The Tangled Web We Weave' in the US and
'The System' in the UK"
(da sistnevnte term er Ukorrekt /assosiasjontvilsomt in the US ?)

 

"Who controls the past controls the future.
Who controls the present controls the past."
 
"The most effective way to destroy people
is to deny and obliterate their own understanding
of their history."
 
"In a time of deceit, telling the truth is
a revolutionary act."

[ 3x George Orwell ]
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Nurse who has a Indian herbal remedy for cancer.

"If you want to read about an amazing woman who just wanted to
help people, this is the book to read.
If you want to see how political the medical establishment is
when it comes to natural treatments, this is the book to read.

This kind of thing has been going on A LONG TIME.
It seems the medical establishment would rather people die using
their treatments, than live using a natural treatment."
 

For more than 50 years, Rene Caisse, a nurse in Canada,
successfully treated thousands of cancer patients

with a simple herbal formula
that was discovered and first used long ago
by the Indians. Rene Caisse brewed the herbs into a tea
that she called Essiac
 

"If you are interested in alternative medicines this is a
must read.
The story of a nurse who has a Indian herbal remedy for cancer.
The struggles she goes thru trying to get the medicine approved

and how she can not treat people who need it.
This is the treatment I would use."
 

( Fra omtaler )
( - mer her - )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

En 'moderne teateropplevelse' med en viss samfunnssatire, videogram.

Litt absurd teater i starten, men med linje og helhet,
"som det siger frem".

se Youtube-film:
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Dagens PC-spill er mer info-rikt enn et menneskes DNA-avtrykk !

Poul Hoffmanns (dk) bok handler om større emnefelter enn bare
Darwinisme og den treeegt utviklede Evolusjons-teorien --

som knapt har knoppskutt eller kreert / mutert noen friske nye
artsvarianter over Darwins gamle ben ?

neppe noen siden någlemte folkeopplyser Erling Falk
apologerte sitt beste over alle hullene i Darwins fossile rester,
i håp om at Utviklingen som artsmuterer teorier til det beste for
vårt alles well, skulle utvikle passende kompositt-fyllinger.

Hvis du, vyrde leser, er kyndig o/e. trossterk Evolusjonist, innbys du
til å sjekke Falks lærebok (1925) på nb.no >

og peke ut hvilke feil og mangler hans fremstilling måtte ha
sammenlignet med modernere populær-skapvitelige apolo-biologiske,
evt. versus noe tyngre fremstillinger - av någjeldende, mulig bedre
random-utviklet evolusjons-dogmatisk lære.

Skulle det 95-årige Falkeblikk fortsatt være ganske gangbar fakta-
introduksjon i det livlig selvutviklende emnet?

Søk tyder på at her under 'Åndenes kamp' ligger eneste tekst med
'DNA' og 'evolusjon' i samme innlegg. Amazzing gress...
 

P.Hoffmann om 'det halvkristne kompromiss med evolusjonsteori',
i en tid der Gud har fått pensjonistjobb som seremoni-søtemiddel :

"..å forestille seg at Gud skapte på den måten det skal ha foregått
ifølge Lyell og Darwin:
Millioner år med rive, slite og flå til døde, med blod, skrik og
pine uten ende."
Slik tenker man seg 'såre god' skapelse i denne villdyrets tid ?

(P.H. i sitat-innlegg her )

Så legger vi Mahatma-magneten her, og håper på konstruktivt innspill.

/ /

Litt koding for DNA-hackere 'in spe':

Slik vi idag analyserer DNA, varsomt sagt, så kan det ikke
inneholde komplett byggetegning på Mennesket.
Det 'minnekortet' er for lite,

"found that humans have only about 20,000 protein-coding genes,
roughly the same number as the roundworm."

( Detaljer i enkel artikkel HER (noe matte hjelper )

"The Human Genome Project, to the shock of nearly all materialists,
ultimately proved exactly the opposite of what scientists had hoped."

Heihå, hva da med 'Genetisk Modifiserende Vaksine' -

super-medisinen som skulle redesigne oss i bugfikset utgave og
frelse oss alle fra Kinesiske Pythonbrygg samt fra Oss Selv ?

For ettersøkte COVID-vaksine er uttrykkelig angitt å skulle bygge
på dette, idag uforståtte og aldri-leverte Reklamekonsept !

Her nybygges arvekode til det Nye OverMennesket,

vi hadde vel en mistanke om at den liksom fulle genetiske kartlegging
av Menneske Sapiens 1.0 var gjettverk basert på saging og skruing,

allerede i kontekst av elementær-biokjemisk 4-base kode, den gamle
teori om slikt
(med snaut en Gigabyte tilgjengelig DNA dataplass) -- hvor vi kun
eier svar på ganske råhugne eller subtilt konstruerte spørsmål.

Må vi så svare for en atskillig større total skaperinformasjon, som
vi neppe vet hvor å lete etter - utover at den ikke har mulig plass i
DNA qva molekylbygd info-bærer! - (minnekortet er fullt..)

da tør det være innlysende at kompetansen ikke finnes i noen
Menneskehjerne av kurant modell, og spekulasjonene er 'ren' svartekunst
i ganske drastisk, gjerne bokstavlig forståelse.

"Den som kan bits & bytes, vet resultatet", dvs. dets fravær.

"The Human Genome Project, to the shock of nearly all materialists,
ultimately proved exactly the opposite of what scientists had hoped.
It proved that genes alone do not explain inheritance."

Herfra har den spekulative fiksjon forsøkt å dikte inn i Universet
en egen lokal evne til å lagre informasjon "for oss".

Det blir nå vilkårlig pseudo-vitenskap: Hvor mektig sentriKnusefuge
CERN kan få rigget seg, blir de ikke sapientere om hvordan DNA skal
kunne ringe hjem til (elek)Tronsalen og be om avlesning av fjerndata.
Går nok ut over Shivas begrensede kompetanse som søppelsirkulator?

Alle selvbevisste Faktasjekk-institutter skulle ha brølt enda mer
selvsikkert om hvor ugedigent tøys dette måtte være, hvis ikke
oppdragsgiver Evolusjonær Materialisme hadde hatt behov for data
fra det dypere ukjente.
Tenk om universet var ryddig som en liten ryggsekk-PC ?

Men å påkalle krigsviral forskning til å oppføre mirakelmedisin
som fikser kodefeil på oss, automagisk -?? kanskje kan vi laste ned
nytt strålende DNA via biofiendtlig 5G-samband, blir det fint?

Kan hende sjarmerende med fosforlysende kyllinger, frosk med egen
rytmeboks.. men ledet av 3-årige urmakere, pr kompetansenivå - -
og ikke noe verktøy utviklet.
Nærmere naturvitenskapet kjæm du itte!

Sheldrake-idéene som nevnes, er 'ennå' frittsvevende spekulasjon.
Ikke noen teori, kanskje brukbart å søke mulig intuitive ideer av?
Å lese intuitive spekulasjoner / scientifiksjoner er ennå lovlig..

Men de har vakt vrede hos dogmatisk materialistiske bioguruer, disse
tåler ikke gloser som bevissthet eller personlighet: Alt må være
bits & bytes, eller 'pur' overtro.
Dogmene sine døpte de Vitenskap for å kunne bannlyse idéer om Skapende
intelligens, de foretrekker trossetningen 'Alt ble til av Ingenting'

--samt "velsignet er vi som er Intelligente nok til å tro at
Null-intelligens (og litt kaos) er alt som kreves, til å røre ihop
brave vitenskapsmenn som Oss".
I sannhet dyp og ydmyk filosofi?

Men i 'fagfeltet' hersker de og tåler ikke oppsetsighet.
Her, i alle fall en karaffel vitenskapskritikk av Rupert Sheldrake.

"Feilslått genom-prosjekt: 3 Gigadollars "

Forslag enkelt emnesøk:
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Hvordan skyte ned 'upassende' fakta?

Fagnøytralitet, ærlighet i forskning og folkeopplysning -

må den 'ubestikkelige' nøkternheten øke med pengemakt-stablenes
høyde?
Hva metoder finnes for å 'hamre fast' offentlig sannhet?

“It is difficult to get a man to understand something, when his
salary depends on his not understanding it.”
[ Upton Sinclair ]
 

Bry seg om å føre holdbare bevis, når de færreste kan kjenne
igjen et klokkerent bevis om de møter det på gaten, eller ved
middagsbordet?

Propaganda-bransjen har satset sterkt på frykt, beskjemmelse:
Fakta kan svertes, røklegges, gjøres til noe upassende,
som sikkert avslører mine dårlige motiver, søler meg til:
belastede ord viser min ukyndighet, jeg er visst offer for
leie 'folkelige misforståelser'?
Slik snor de det til.

"Let us say that your product causes harm (cancer, brain damage,
… whatever).
One option would be to admit the problem, notify the media,
pull the product from the market, and compensate the victims.

Instead many companies choose the following:
• Suppress the evidence of harm as long as possible, then deny harm
• Raise doubt about the scientific evidence and point to other causes
• Fund your own biased studies to confound the actual science
• Claim the science isn’t settled

In other words: delay, obfuscate, deny, muddy the waters and
point fingers.
This is, of course, the tactic employed by the tobacco industry
when evidence arose linking tobacco to lung cancer.

The approach was so successful in delaying/ minimizing regulation
that it has become the go-to strategy for industry and lobbying
groups embroiled in allegations of product harm
whether the compound of concern is lead, asbestos, aromatic amines,
vinyl chloride, beryllium, Freon, or deacetyl (an artificial
flavor that gives microwave popcorn a buttery flavor and also
causes lung damage). ...

The approach is summed up in an early internal tobacco industry
memo which stated:
Doubt is our product, since it is the best means of competing
with the ‘body of fact’ that exists in the minds
of the general public.
It is also the means of establishing a controversy.”

It’s an ideal strategy and despite the fact that they keep running
the same play over and over again, it continues to work …
every single time.
And if scientific evidence eventually triumphs, these tactics
serve to delay regulation, allowing industry to continue to profit
from the activity despite the ongoing harm."
 

'Fakta' er altså noe skrot som samler seg i konsumentenes
udisiplinerte hjerner,
hvor stoffet egentlig kan bekjempes ved kjente krigsmidler.

Michaels' bok er blitt fremhevet av forsker Einar Flydal ,
som ikke er fornøyd med giga-telebransjens nøkternhet der de
serverer 'helt nødvendige' fremskritt
da de kan se ut til å true folkehelsen, biologi og klima og evt.
utslette all den sivilisasjonen de skulle tjene.

Ja, må vi pro fortissimo ha glippfri spillefilm i tele-bamsene
der vi seiler makelig på Mjøsa ?
om tjenesten skader oss og våre eventuelt anskaffbare barn?

( filmsnutt her )

Kyndige omtaler hos Goodreads :

mer om teleterror og slikt :
 

" The Orwellian strategy of dismissing research conducted by the
scientific community as "junk science"
and elevating science conducted by product defense specialists
to "sound science" status also creates confusion
about the very nature of scientific inquiry and undermines
the public's confidence in science's ability ... "
 

"Teknokrati ?"

Herja konsumenter kan også like : >

samme emnehylle:

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Omtale : en.Wikipedia

Europeisk protest 2005 :

--illu--

"the public awareness of crimes committed by totalitarian communist
regimes is very poor."

 

Tekstutgave online m. nedlastbare formater

Massedrap iverksatt av kommunist-regimer

Bondeutryddelse

Stats-tvungen ateisme

Goodreads-omtaler

Paul Kengor: The Devil and Karl Marx
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Well before Marx was writing about the hell of communism,
he was writing about hell.

Far too many people, however, separate Marx the man from
the evils wrought by the oppressive ideology and theory
that bears his name. That is a grave mistake.

Not only did the horrific results of Marxism follow directly
from Marx’s twisted ideas, but the man himself penned
some downright devilish things.

Two decades after the publication of
The Black Book of Communism,
nearly everyone is, or at least should be, aware of the
immense evil produced by that devilish ideology
first hatched when Karl Marx penned his Communist Manifesto
two centuries ago.

( her presentert av forfatteren : ) ( +5 min. lecture : )
( Townhall omtale, tekst : )
( "Skrem barna med dette!" )
_

“Thus Heaven I’ve forfeited, I know it full well,” Marx wrote
in a poem in 1837, a decade before his Manifesto.
“My soul, once true to God, is chosen for Hell.”

That certainly seemed to be the perverse destiny for Marx’s
ideology, which consigned to death over 100 million souls
in the twentieth century alone.

No other theory in all of history has led to the deaths of
so many innocents.
How could the Father of Lies not be involved?

At long last, here, in this book by Professor Paul Kengor,
is a close, careful look at the diabolical side of Karl Marx,

a side of a man whose fascination with the devil and his
domain would echo into the twentieth century
and continue to wreak havoc today.
It is a tragic portrait of a man and an ideology,
a chilling retrospective on an evil that should have never been
let out of its pit.

The Devil and Karl Marx :: By Geri Ungurean

The Opium of the Marxists -- PAUL KENGOR

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Victor Stenger failed

De spekulative ateister burde nok vurdere metodene sine
mer nøkternt, hvor langt kan de tenkelig nå ?

Sitter de ikke i langt verre metode-vakuum enn teologer flest?
 

Hvor mange kWh skepsis / kilogram magesyre må til for å rive ned
en liten bit av himmelriket, der kanskje ikke noen enslig sjel
engang oppholder seg ved attentat-tilfellet..?

Hvor herlig er forresten motivasjonen rive ned, ødelegge?

Om det var mulig å rive troen ut av et menneske, enten med øks
eller overtalelse og psykisk list,
da skulle statskommunismen i en rekke ufrie land
kunne hatt noe å vitne om - -

men ingenting.
Etter å ha investert millionvis årsverk i 'fagretningen'.

Hvor enig hadde du lyst til å være med verdenskommunismen
om ønskedrømmen, litt ragnarok utslettelse?

til inntekt for ... det foredlede Selfmade Mennesket?
Freden i verden ?
 

Stats-ateistene kunne merke at det ble satt bønn opp imot
deres planer. Iblant måtte de medgi
at planene var satt ut av spill, uten nøkternt bevislig årsak?

Du & du hvor naturvitenskpelig sikre de stadig levde i sine
hete ønskedrømmer, strengt rasjonelle hatliv ?
Hvem lar seg vel ikke overbevise med øks?

Noe så metodeløst som ateisme-kampanjer, eller bussreklame
for at du formodentlig kan oppnå å ha det hyggelig

uten at Gud får inn rapporter om tilfellet,
det spørs nå om han er så opptatt av overvåkning og spionasje
som de ledende ateistiske stater har vært,
ca. siden Lenins barnedåp..

Tenkende skribent A.Norton avvikler ganske fort og greit
V.Stengers leting etter en følelse av sikker metode

og skriftet får ganske god juling hos Goodreads,
også av 'med-troløse' som ergrer seg over ynkeligheten
som Stenger bare stenger drømmevisjonene med.
Se om de apologiserer bedre selv, leserne på Nihil-laget?

 

Objektive fagmetoder i ateisme : ----1---- ... ----2----

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The Unfit, by Elof Carlson, explores the sources of a movement
— negative eugenics — that was used to justify the Holocaust,

which claimed millions of innocent lives in World War II.
The title reflects the nearly three centuries of belief that
some people are socially unfit by virtue of a defective biology,

and echoes an earlier theory of degeneracy, dating to biblical
antiquity, in which some people were deemed unfit because of
some transgression against religious law.

The author presents the first biological theory of degeneracy
— onanism — and then follows the development of degeneracy
theory throughout the nineteenth century and its application
to a variety of social classes.
The key intellectual theories and their proponents form the
framework of this exploration, which includes the concepts of
evolution and heredity
and how they were applied to social problems.

These ideas are followed into the twentieth century with
the development of theories of positive and negative eugenics,
the establishment of compulsory sterilization laws,
racism and anti–Semitism, and the Holocaust.

This story of misapplied science and technology is one that still
haunts humanity in the twenty–first century.

The ghost of eugenics recurs in many guises during debates
and controversies
about intelligence testing, genetic screening,
prenatal diagnosis, gene therapy,
new reproductive strategies,
and uses of our genomic information.

Carlson ends his discussion of the history of humanity in this
arena with an exploration of the future of genetics
that is based on new technologies and application of the
Human Genome Project findings,
as well as a discussion of the death of the old eugenics
and of the problems that will not go away, including our
ambivalence about our own biology.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Monica CarlsentuhamreFioltove NessMTLisbeth Kingsrud KvistenFoxylibrarian85Trygve JakobsenTine SundalÅsmund ÅdnøyAstrid Terese Bjorland SkjeggerudMonica StubkjærEllen E. MartolIngunn Sanniken sandvikNadira Sunsetandreas h. o.Vivian M.AnitaMarit HåverstadLilleviBjørg Marit TinholtLibraritas vLyriaHegeMarianne TRune U. Furbergingar hTralteMarit AamdalHarald KAudhildNina M. Haugan FinnsonAnne Lise JohannessenJenny Dahl BakkenRandiRufsetufsaJulie StensethRoger MartinsenImmen