Klikk på en bok for å skrive en omtale.

Viser 1 til 20 av 119 bokomtaler

Omtale : en.Wikipedia

Europeisk protest 2005 :

--illu--

"the public awareness of crimes committed by totalitarian communist
regimes is very poor."

 

Tekstutgave online m. nedlastbare formater

Massedrap iverksatt av kommunist-regimer

Bondeutryddelse

Stats-tvungen ateisme

Goodreads-omtaler

Paul Kengor: The Devil and Karl Marx
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Well before Marx was writing about the hell of communism,
he was writing about hell.

Far too many people, however, separate Marx the man from
the evils wrought by the oppressive ideology and theory
that bears his name. That is a grave mistake.

Not only did the horrific results of Marxism follow directly
from Marx’s twisted ideas, but the man himself penned
some downright devilish things.

Two decades after the publication of
The Black Book of Communism,
nearly everyone is, or at least should be, aware of the
immense evil produced by that devilish ideology
first hatched when Karl Marx penned his Communist Manifesto
two centuries ago.

( her presentert av forfatteren : ) ( +5 min. lecture : )
( Townhall omtale, tekst : )
( "Skrem barna med dette!" )
_

“Thus Heaven I’ve forfeited, I know it full well,” Marx wrote
in a poem in 1837, a decade before his Manifesto.
“My soul, once true to God, is chosen for Hell.”

That certainly seemed to be the perverse destiny for Marx’s
ideology, which consigned to death over 100 million souls
in the twentieth century alone.

No other theory in all of history has led to the deaths of
so many innocents.
How could the Father of Lies not be involved?

At long last, here, in this book by Professor Paul Kengor,
is a close, careful look at the diabolical side of Karl Marx,

a side of a man whose fascination with the devil and his
domain would echo into the twentieth century
and continue to wreak havoc today.
It is a tragic portrait of a man and an ideology,
a chilling retrospective on an evil that should have never been
let out of its pit.

The Devil and Karl Marx :: By Geri Ungurean

The Opium of the Marxists -- PAUL KENGOR

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Victor Stenger failed

De spekulative ateister burde nok vurdere metodene sine
mer nøkternt, hvor langt kan de tenkelig nå ?

Sitter de ikke i langt verre metode-vakuum enn teologer flest?
 

Hvor mange kWh skepsis / kilogram magesyre må til for å rive ned
en liten bit av himmelriket, der kanskje ikke noen enslig sjel
engang oppholder seg ved attentat-tilfellet..?

Hvor herlig er forresten motivasjonen rive ned, ødelegge?

Om det var mulig å rive troen ut av et menneske, enten med øks
eller overtalelse og psykisk list,
da skulle statskommunismen i en rekke ufrie land
kunne hatt noe å vitne om - -

men ingenting.
Etter å ha investert millionvis årsverk i 'fagretningen'.

Hvor enig hadde du lyst til å være med verdenskommunismen
om ønskedrømmen, litt ragnarok utslettelse?

til inntekt for ... det foredlede Selfmade Mennesket?
Freden i verden ?
 

Stats-ateistene kunne merke at det ble satt bønn opp imot
deres planer. Iblant måtte de medgi
at planene var satt ut av spill, uten nøkternt bevislig årsak?

Du & du hvor naturvitenskpelig sikre de stadig levde i sine
hete ønskedrømmer, strengt rasjonelle hatliv ?
Hvem lar seg vel ikke overbevise med øks?

Noe så metodeløst som ateisme-kampanjer, eller bussreklame
for at du formodentlig kan oppnå å ha det hyggelig

uten at Gud får inn rapporter om tilfellet,
det spørs nå om han er så opptatt av overvåkning og spionasje
som de ledende ateistiske stater har vært,
ca. siden Lenins barnedåp..

Tenkende skribent A.Norton avvikler ganske fort og greit
V.Stengers leting etter en følelse av sikker metode

og skriftet får ganske god juling hos Goodreads,
også av 'med-troløse' som ergrer seg over ynkeligheten
som Stenger bare stenger drømmevisjonene med.
Se om de apologiserer bedre selv, leserne på Nihil-laget?

 

Objektive fagmetoder i ateisme : ----1---- ... ----2----

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The Unfit, by Elof Carlson, explores the sources of a movement
— negative eugenics — that was used to justify the Holocaust,

which claimed millions of innocent lives in World War II.
The title reflects the nearly three centuries of belief that
some people are socially unfit by virtue of a defective biology,

and echoes an earlier theory of degeneracy, dating to biblical
antiquity, in which some people were deemed unfit because of
some transgression against religious law.

The author presents the first biological theory of degeneracy
— onanism — and then follows the development of degeneracy
theory throughout the nineteenth century and its application
to a variety of social classes.
The key intellectual theories and their proponents form the
framework of this exploration, which includes the concepts of
evolution and heredity
and how they were applied to social problems.

These ideas are followed into the twentieth century with
the development of theories of positive and negative eugenics,
the establishment of compulsory sterilization laws,
racism and anti–Semitism, and the Holocaust.

This story of misapplied science and technology is one that still
haunts humanity in the twenty–first century.

The ghost of eugenics recurs in many guises during debates
and controversies
about intelligence testing, genetic screening,
prenatal diagnosis, gene therapy,
new reproductive strategies,
and uses of our genomic information.

Carlson ends his discussion of the history of humanity in this
arena with an exploration of the future of genetics
that is based on new technologies and application of the
Human Genome Project findings,
as well as a discussion of the death of the old eugenics
and of the problems that will not go away, including our
ambivalence about our own biology.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Our military-related research establishments monitor
microbial environment in every area of the world."
( fagkonferanse- dokument 1985 )
 

Avansert krigsforskning. Hvorfor er ikke den blitt forbudt?

Enda Nasjonene i forening har laget seg omfattende tremasse
som antas å sette 'forpliktende' regler for idretten Krigen.

De er altså forent om at krigen må være stadig kurant redskap
i Kampen mot Tilværelsen,
og må støttes i stadig diabolsk videreutvikling.

de billigere, uprestigiøse prosjekter kan gjelde opiumsdrømmer
om å dosere LSD eller sovesyke i drikkevannet, så hele nasjoner
forsvarsløst kan hentes inn som pantegods.

Men Krigsgudinnene ville ha mer Götterdämmerung-drama,
verdensbrann og blodflom høyt opp på krigshestene sine.

Atomkrig og megadød, "dette skjer kun en gang til i verdens-
historien", varslet en av våre mest allierte US Generaler
like etter Hitler-krigen.

Tidsriktige Tenkere har enn mer gått inn for Dødelig Smitte
til å befri sin klode for unyttige matspisende proletariat.
Det sparer inn krutt og blodsøl..
( utv. her )

Gary Glums meldte skrift går detaljert inn i hvordan våre
mest allierte stormakter sjøsatte HIV-viruset gjennom
planlagte forskningsuhell, der skjemaet ligner betydelig på
det senere internasjonale samarbeidet om å nedskjære uønsket
befolkning ved COVID-19 som ennå pågår.

Skriftet i fulltekst på web her :

 

In plain language, what Fields was asking was:
"If we made dangerous new viruses, would you be worried
about it?"

 

"It is entirely plausible that the AIDS epidemic was started
in the U.S. deliberately.
Few people would need to know of the plan, and the actions
of one person would be sufficient to ignite the epidemic."...

( —Dr. John Seale
Member of the Royal College of Medicine, London;
Journal of the Royal Society of Medicine
September 1988 (Volume 81 pp 537-539) )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Å 'videreutvikle' menneskeheten.

Er det noens plikt, hvem kan vi betro 'oppdraget' -
hvem er da 'eierne'??
 

Kyndig audivisuelt forelest, hvitt på svart her.

Gi freden en sjanse?

Vektig relatert omtale -

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Det villfarne 'Kloke Menneske' - kan det forstås?
 
Hva hendte med det stolte tiltak 'Sivilisasjonen' ?

Under sitatene til meldte bok ligger endel innledende stoff,

Francis A.Schaeffer og hans omgivende krets jobbet også
ivrig i film-media og oppfant nesten videoblogging.

Mye av dette arbeidet har fått plass på Youtube, samt noe
bakgrunnsstoff -
vær gjerne med å hente fram stoff til gjenoppdagelse?
 

Her, et ganske omfattende søk en kunne starte med >

og her etpar prøver, rett inn i handlingen:

07 - The Age Of Non Reason >

Whatever happened to humanity >
 

Hvor moderne var det heldig å bli --,
måtte vi bøye oss for gudinnen Kali
eller forhandle med de nihilistiske filosofer,
som ikke gav mye ved dørene?
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Guds Parti": Virksomheten driver militære operasjoner,
overnasjonalt samordnet terror og krig, religiøst og
sosialt arbeid, partipolitikk, Shia-teologi, Jihad-rådet,
narkotrafikk og pengevask. Frankrike tillater ikke EU å
fordømme firmaet, siden kanskje ikke alt dette er like
kriminelt.
Levitt utgav sin kartlegging pr 2013 og kartlegger fortsatt.
Også den iranske krigsplanlegging, den får vi nok høre mer om

..a terrorist organization. Drawing on a wide range of sources,
including recently declassified government documents,
court records, and personal interviews with intelligence and law
enforcement officials around the world,
Matthew Levitt examines Hezbollah's beginnings, its first violent
forays in Lebanon, then its terrorist activities and criminal
enterprises abroad in Europe, the Middle East, South America,
Southeast Asia, Africa, and finally in North America.
Levitt also describes Hezbollah's unit dedicated to supporting
Palestinian militant groups and Hezbollah's involvement in training
and supporting insurgents who fought US troops in post-Saddam Iraq.
The book concludes with a look at Hezbollah's integral, ongoing role
in Iran's shadow war with Israel and the West, including plots
targeting civilians around the world.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Kritikk av monopol-ideer om 'Vitenskap':

til overblikk og resymé over Russell-tekster, spesielt
' The Impact of Science on Society'
sett som uttrykk for 'eierskiktets' planer med vår klode,

folk som gjennom historien kvasi-frimodig har opptrådt bak
det lettleste symbol Pyramiden.

Har du møtt en farao-beundrer, og er de lette å omskolere ?

Les gjerne med våken kritisk sans - her kan finnes viktige helheter
å få øye på.

Kortfilm, 23 min > ved 'uavhengig tenker'
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

fra 'Gud jobbær hos vårs'-kommunen:

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Bærer anklage-embetet kølle og titel forgjeves?

Norske forsvarsadvokater gir samme erfarne veiledning:
Gi myndig beskjed: "Jeg svarer ikke på spørsmål."
 

Professor i rettslære James Duane, med hellig-vred anklage mot et
profesjonelt anklagesystem som feller en rekke uskyldige medborgere
gjennom å lokke dem i en rekke verbale feller, og kaller det fint bytte.

Kortfilm: 'Don't Talk to the Police' -- med nyttige spilleregler.

& senere bokomtale: "You Have the Right to Remain Innocent"

Lovforaktende politi skaper brensel til revolusjonært opprør!
Derfor har høye regi-herrer forsynt oss med begge deler -
så spillet kan gå og blod spilles.

Her må en kjenne reglene for kyndig selvforsvar, eller finne
kyndig forsvarer i førevar.

Kursopplegget 'sikter' primært på alle oss standard lovlydige..

Går det litt fort i svingene, kan en velge 75% sakteavspilling.

(Lex+ : Lovtavle-tuteorial fra Nevada, ved arresterfaren advokat )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Au, enda et formstivt, kvasi-intelligent læresystem vi plikter
å pugge?

Men hva med litt Anti-Obskuralisme, Ærligtalt-isme?

Som om ingen tanker kan la seg uttrykke gyldig-livsfjernt nok
utenom et hanemarsj ortodokst verlorent akademisk skjemavelde,
pensum-summen av alle ferdig-analyserte defekte analyser som
er bevilget gangbar trossystem-gyldighet?
Kun under den trygge ideologi-himmel kan vi uttrykke oss uten
frykt for å stå latterliggjort -- for 'ikke-lærelydighet'?
 

Et rettvinklet konfundipat-system som embetsautoriserte
akademikere har vært så hjertegode å konstruere så vi kan tro
vi tenker klart maskin-analyserbart.

Tenk om et falsk akademikk-system nærmest i helhet utgjorde
et fiendtlig-styrt Newspeak apparat, ment å lenkelegge hva som
får være grammatisk gyldig 'tankestoff' ??

Må vi analyseres inn i vinkel-koordinat mellom 'ekstremismene'
0 og 180 grader - der 'sentrum' er folketomt og det ignoreres
hvordan ekstremene daglig møtes "bak mål" på steikende 270 ?

Vi møter nok av kvasi-akademikk som ikke engang kan frigjøre seg
fra deklarasjonsplikten i polarvinkler: "Min trosoverbevisning
ligger fast på 74 grader nordishavlig, jeg er nyisbjørnist".

"How kind of them to let us come" in 180 registered flavors,
enda vi savner 180 valglister til å uttrykke oss nyansert nok
i den dummokratiske valgordning.

Visst er det kraftig frustrerende at her er fullt opp med
proff bedrevitere som støtt må telle, teste, evaluere og under-
måle oss: Påføre oss tidsklemmer for å optimere målbare
ytelsesfaktorer: Her skal ytes, ikke sytes.
 

"Er jeg fri nå", hvis jeg har ferdiganalysert de mikrobio-
ideologiske bestanddeler i halvgammel-liberalismen?
Så har vi fortsatt 179 spennende læresystemer å analyttygge oss
igjennom, før vi er akademisk kapable opinions-fanfiktaktikere
menige 'Stridende B' og kan velge linje i livet.

Glemmer vi å analysere en av de 180 gangbare anskuelser, kan
den ta revolusjonær overhånd og komme som 9.april på låvenissen,
gjøre oss alle til forbudte forbistra opponenter mot det totale
ferdigsementerte System, ortogonalt og poliomyelitisk riktig.

Men all skjema-evalueringen, og det ferdigplanlagte tekno-fremskritts
Riket som knapt kan diskuteres, betviles eller bekjempes ??

Er vi indeed "i evig konkurranse med andre mennesker", eller
snarere mot et umenneskelig kontroll- og oppkjøpssystem ?

som aldri stilte liste i det ortograssate normsystemet, siden
man forlengst hadde kjøpt det opp? Borgen uten dørhåndtak.

Da passer det å se nærmere på teknokrati-kritikken,
tidlig anslått av Jacques Ellul
og treffende aktuelt ved Patrick M. Wood mfl.? ( på Web her )
 

-illu1-

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"Rasisme"-stempelet sviver for rødglødende turtall

og rammer nå historie- og filosofilærer Molyneux

som trues med giftbegeret: Som gamle Sokrates, ville han
lære sin samtid å forstå sine egne tanker.

Derfor sletter newspeak maktetaten nå alle spor av ham fra Youtube og
andre kjente mediakanaler, og sverter så giftig de kan -
slik en hodeløs 'kulturrevolusjon' stadig gjør med gamle
folkelærere.

“Children are rarely taught critical thinking anymore,
and society has become so antirational
that basic reason and evidence are the new counterculture:
thought is the new punk.”
(S.Molyneux)

mer sitater :

Summert anmeldelse:

"While I don't agree with the author on all of his conclusions,
I can definitely get on board with the main thrust of the book
that open and rational discussion is required
for Western civilization to survive.
(goodreads)
 

men se bare utkjeftingen fra ungene som erobret lærerværelset:
en 'kultist'- han skriver jo bøker og holder foredrag!

Dette kan bli en bred og lang krigsrevolusjonær utrenskning,
av sensurmaktene som brått dukket opp og eide hele nettet og
media-industrien.

Holdningene og metodene bak: Start her .
 

-illu-

ps: merkelappene left / right blir stadig mer meningsløse
hvis en f.eks. ville forstå hva som hender i vår tid.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Livsmiljø: Fysikk-fakta, eller "bare psykisk" ??

Er det bare tempostress, hektiske nyheter og reklame
som undergraver sunnheten og stresser hjernen --
eller hva mer skjer i den, når det digitale kaos
fra flimreskjermer spiller opp i hverdagen?

Ettersom utviklingen i 'Teletjeneste' har ført til
slik drastisk økning i elektromagnetisk eksponering
i vårt livsmiljø,
at bakgrunnsnivået siste 100 år

har "steget til rundt 100.000.000.000.000.000 ganger
den naturlige (nyttige) bakgrunnsstrålingen
... og nærmer seg nå energinivået til fullt solbad -
24 timer i døgnet.

[og tro om solfilterkrem hjelper mot telefrafikk,
eller hvor fikk vi den dramatisk økte hudkreften? ]

Hvordan treffer man beslutninger når man ikke vet med
total vitenskapelig sikkerhet om dette har skadevirkninger,
men ser at det kan skyldes svakheter i metoden ?"

Se 1 av mange viktige forklarende utredninger her > (pdf)

litt mer Lærde Linker:

Ferske måleresultater (grafer i jpeg )
hentet her, ny artikkel

vitneprov fra rammet pasient -

Myndigheter uinteressert i granskning av målenormer mv.?

Rapporter og artikler hos Magda Havas , seniorforsker og populær taler

5G-utbygging - - - elektrosensitivitet og dosebelastninger

Zory Glaser arkiver - - - 'EMF-forurensning'

-illu.-

#stopp5G #einarflydal
 
Hva vet våpenindustrien om bio-skadelig stråling?
Interview med ærlig fagspesialist emeritus

Godt sagt! (2) Varsle Svar

ja hva 'må ikke' en katekisme-komité vite?

(sagt om lovkomitéer som har fått myndig beskjed om å
bemyndige lover om vaksinasjonsplikt, barn først: )

..they seem totally in the dark about how toxic
vaccines ingredients are — see the CDC’s list of ingredients
here which documents varied ingredients as:
several diploid cell lines (human fetus cell lines, 'død baby');
aluminum in any of four formulations; formaldehyde;
polysorbate 80, which interferes with fertility;

various antibiotics; monkey kidney cell lines;
hydrocortisone; thimerosal (49.6% ethylmercury );
monosodium glutamate MSG;
porcine (pig) gelatin; E.coli;
chick embryo and chicken fibroblasts;

[DNA from porcine circoviruses (PCV) 1 and 2 has been
detected in RotaTeq. PCV-1 and PCV-2 are not known to cause
disease in humans];
bovine calf serum; artificial colors –

just to mention a few of the far-reaching chemicals and
foreign DNA injected into infants, toddlers, teens and adults.
 

..Glyphosate — think Monsanto’s Roundup®, has been confirmed in
most children’s vaccines! ...
Would any parent knowingly and willingly give glyphosate/Roundup
to his/her child? Vaccines do!

kilde

emnet i politisk-historisk lys

hvem er sprøytegale ?

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

"the glowing ghosts of the radium girls haunt us still."

( Wiki: 'Undark' )

..true story of the women heroes who were exposed to radium
in factories across the U.S. in the early 20th century,
and their brave and groundbreaking battle to strengthen workers'
rights, even as the fatal poison claimed their own lives...

The Curies' newly discovered element of radium makes gleaming headlines..
the popular new element shines bright in the otherwise dark years
of the First World War.

Meanwhile, hundreds of girls toil amidst the glowing dust of
the radium-dial factories.
..The Radium Girls were even told to lick their brushes
to get a fine point for detail work.

-illu-

The glittering chemical covers their bodies from head to toe;
they light up the night like industrious fireflies.
With such a coveted job, these "shining girls" are the luckiest
alive ― until they begin to fall mysteriously ill.

The factories that once offered golden opportunities are then
ignoring all claims of the gruesome side effects,
and the women's cries of corruption. And as the fatal poison
of the radium takes hold, the brave shining girls find themselves
embroiled in one of the biggest scandals of America's early
20th century, and in a groundbreaking battle for workers' rights
that will echo for centuries to come.

( klassisk populær-litenskapelig artikkel >

(mer her: lyrikkutgave på temaet >

"At the time, though radium was known to be acutely dangerous,
nobody had any experience with radiation sickness."
 

"Next, read about how the Nagasaki bombing almost didn’t happen.
Then read about the worst human experiments in history."

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Omfattende, klassisk videoforedrag : Frihet og Overvåkning

ved Edw. Snowden

Godt sagt! (0) Varsle Svar

« it will be “business as usual” right up until Jesus Christ
catastrophically intervenes again »

Mange millioner mennesker - smekk vekk i ett øyeblikk?

..i de siste dager skal komme folk som farer med spott
og følger sine egne lyster. Hånlig sier de: «Hva med løftet
om Hans gjenkomst? (..) alt er som det har vært.. »
( 2.Peters brev 3: v3 ff )

"Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: VÅK !"

( Markus ev. 13: v 4..37 )

til alle:
"Reasons this is the generation that will be Left Behind"

"a constant bombardment to my email inbox ..
..not the emails from Gospel-haters mocking us for believing
the Return of Christ, and other prophesies, are the most
cutting ..[but from believers who find our teachings false]
 

"Jesus implied end-time watchers need to be on constant alert
because He would intentionally choose a time frame when
most Christians are NOT expecting His return.

In order for the Rapture to be a surprise, it must take place
before the [final] Tribulation starts.

One of the most common criticisms against end-time teachers
is that they are fixated on negativity.
.."doomsayers trying to scare people" ... we are also accused
of saying the world is about to end -- which the Bible
does not claim [for yet 1000 years ahead].

A sure reason.. the many scoffers who ask in derisive, scathing
tone; "Where is the promise of Jesus' coming?"

"UFO-fenomener og annet mystisk":

Det vil bli spurt etter en Helt rasjonell forklaring på at så
mange millioner mennesker så brått er søkk borte.

Og hva er mer nøktern vitseskapelig innsikt, enn at suspekt
motiverte Evolutanter (ikke 'skapninger'?) fra høyst livsfjerne
galaksehoper og sånn,
bortførte alle som følte for å leve med oppstandne frelser Jesus?

Drøyt en generasjon nå, har genuint forskrudd-illuminerte kulter
som mener seg å stå de 'Utenom-jordiske Fremmede Opprørsmakter'
nær, bekjentgjort at såpass åndelig tilbakestående publikum som
Jesus-disipler og bibelstuderte, må sankes inn og parkeres på
en isolat-planet der de må gå sinkeklasse omigjen - nettopp idet
åndelig godkjente Sapiens-dyr får motta en stor Global Innvielse
og får Åndelige evner deLuxe. Mysteriet oppklart værsågod..

Enda mer salgbart enn den gamle pinseoppvekkelsen?
Noen må ha sett behovet for en god bortforklaring
av påfallende smekk vekk fravær..

Men det som faktisk vil skje, står beskrevet i
( 1 Korintier 15:50-52 ) og ( 1 Tessaloniker 4:15-18 ).

Kapitlene enkeltvis er kort gjennomgått i tv-studio samtalen
med forfatter Terry James.

"each chapter points specifically to what the strange, troubling
things happening in a world
seemingly gone insane with unstoppable violence means
for the immediate future"

Sentrale artikler i emnet: Her.

Hvis skipet allerede er gått:
Viktig informasjon til de Etterlatte her.

/ /

Egenomtale på utgivernes web ,
hvor en også kan høre innledningen opplest: spennende nok, bare den.

Terry James sier seg ganske skeptisk til beretninger fra folk som har
vært klinisk døde, og så kommet 'tilbake med epokesettende budskap'.
Men han har vært 'der' selv, og forteller livlig om dem han møtte.

Beretningen ('Preface') kan leses i utsnittet hos kjent nettbutikk >

Webstedet har en nyttig daglig nyhetsoversikt
fra mange ulike kilder, ofte med ellers sjeldne / vekkende innslag.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Norge, sykest i verden :

En studio-godprat med Geelmuyden, selv pilleavhengig for livet.
Bra presentasjon, >
en kan godt prate tilbakelent om verdens diabolske kynisme

Niels Chr.G har forhandlet fram en viss enighet med
påståelige myndigheter såsom 'Mattilsynet'
som likevel ennå ikke testtygger all maten for oss.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

'Elektron' - klassisk ord for rav.

Tordenvær og 'værsyke' relaterer til elektrisk uro i atmosfæren.

Strålingssyke og El-overfølsomhet kan være motsvarende, tyngre tilfelle --
opprettholdt mest av moderne mikrobølge-teknologi og
relaterte støyfelter:
skadeligere enn naturlig atmosfærisk uro, og øker nå eksponensielt.

Sivil forskning på 'elektromagnetisk hypersensitivitet' kom tidlig
på 1970-tallet, da kontorister fikk plager av dataskjermer. ( intro > )

Nå emeriterte forsvarstekn. eksperter røper at forsvars / angreps-maktene
drev utvikling av mikrobølge-strålingsvåpen siden 50-tallet.
Endog norsk industrisponset populærpresse ( videresitert her ) har
kjent til 'mikroveiv'-våpen , men kan ennå nøle litt med å omvurdere
risikobildet av velsignelser som stadig hissigere 'generasjoner' av
mobil-skravleverket, og smarte mikrogrill-steikende el-målere.

Ikke trygt å være smågnager i dyrebutikk, heller >

Meldte gavebok tar for seg det elektriske og elektromagnetiske fag
fra oldtid av, gjengir mye glemt tidlig forskning.
Opuset kommer som noe bekostet utgave, instruktive fargebilder etc

 

presentert hos norsk oversetter

Originalbokens hjemmeside?

småartikler: -- strålevern -- , -- værsyke --

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

ingar hNils PharoRufsetufsaEivind  VaksvikIdaSimen "Boktimmy" IngemundsenMargrete Dyvik CardonaHelena ETone SundlandLailaLeseberta_23LeselenaAnniken BjørnesVannflaskeandrea skogtrø egganHilde H  HelsethLilleviGunillaEllen E. MartolTerje N Abuslandkjell kIngeborg GJan Erik  OlsenWenche VargasStine SevilhaugKjartanBeathe SolbergDolly DuckStig JohanCtinaHeleneAjiniakraMonica CarlsenBertykntschjrldTove Obrestad WøienHeidiTorill Elisabeth RevheimIngunn STanteMamie