Tekst som har fått en stjerne av Lama Diehl-Dahl:

Viser 1 til 20 av 50:

Når kronisk syke måles på hva vi får skvist ut av krefter i et kort tidsrom, uten hensyn til om vi faktisk har råd til det, går det skeis. I mange syke kropper er aktiviteten ofte ikke over før flere dager, kanskje uker og måneder, etterpå.

Hvis jeg må gi med selv full karantene i to dager før et møte på jobb, og får store smerter og kognitive problemer i tre dager etterpå, har jeg klart å gå på jobb?

Hvis jeg løper etter bussen i tretten sekunder og knapt kan gå dagen etter, slik at Erlend må komme hjem til meg i lunsjen sin og lage mat til meg, har jeg klart å løpe?

Hvis jeg går på middag hos noen venner og besvimer når jeg kommer hjem, har jeg klart å gå på middag?

Godt sagt! (5) Varsle Svar

AUF-leder Ivar Fjeld sin bok: "Den Rødgrønne terrorøya"


Godt sagt! (1) Varsle Svar

Rapport fra gråsonen.

Forfatteren hørte til de internerte - fanget, men likevel en priviligert gruppe nordmenn i Tyskland 1942-45. Hun brukte sin relativt frie stilling og språkferdigheter til å sette i gang et arbeid for å hjelpe og oppspore landsmenn i fangeleirer og fengsler. Alt dette er levende og spennende fortalt 40 år etter (Boka ble først utgitt 1984). For leseren skaper det noen problemer. Hva er dokumenterbare fakta, og hva er nødvendigvis rekonstruert eller diktet opp i ettertid? Wanda Heger har heldigvis notater, brev og andre beretninger fra 2. verdenskrig å støtte seg til slik at grunnleggende fakta om den fantastiske redningsoperasjonen kan dokumenteres.

Boka fargelegges ellers med fortellinger fra familielivet på en herregård i landsbyen Gross Kreutz utenfor Berlin. Og om hennes første møter med Bjørn Heger -- som hun seinere giftet seg med -- i et fengsel i et utbombet Berlin.

Fordi boka er skrevet på 1980-tallet, kan hun også tillate seg et mer nyansert syn på de alliertes bombing av sivile mål i Tyskland. Det førte til tap av mange menneskeliv også blant krigsfanger mot slutten av krigen. (Se også W.G. Sebald: Luftkrig og litteratur, Oslo 2007) Men naziregimets overgrep mot fangene i konsentrasjonsleirene gjør likevel større inntrykk, også i Hver fredag foran porten.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Egentlig var det umennskelig, men vi syntes den gangen det var som det skulle være, -- de små travle britiske flyene som pepret alt og alle, flyktningestrømmene, småbilene, oksekjerrene. De var våre allierte, og vi hadde bare gode tanker om dem, mens vi lå i grøften for å unngå kulene deres.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

"I USA har de prøvd å forby disse i noen stater, (...)"

De burde forby kriminalitet med det samme :)

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Ivar Lo sitter nok også med de fleste banerekorder
i øvelsen selvbiografi -
minst 14 bind i anslagsvis 3 cykler / vad jag minns.
Spennende og journalistisk dertil, med portretter av
endel kjente størrelser i svensk kultur og liv.

Noen ikke altfor avslørende weboppslag:

Goodreads ymter at han bevarte "underhundens" perspektiv.

Hurtigbiografi

Kungsgatan som kinofilm: "studier i grått"?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Toimi är ett lustigt namn på en familj. Om betydelsen gått dig förbi så betyder det "fungerande". Det skulle var ett lustigt namn på mången familj. Särskilt den här. Eller även den här.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

... enhver krig koster så megen lidelse og utløser så megen brutalitet at seierherrene aldri formår å gi en virkelig fred, men bare en avsluttende krystallisering av krigens vesen, som nødvendigvis blir splintret av de undertrykte. Det som skjer er at den forstenede krig (som kalles freden) plutselig blir levende.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

( Per Steinar Runde omtaler ) :

Når Anfindsen .. definerer det han ser som ulike typar fundamentalisme,
skriv han berre to sider om høvesvis kristen, islamsk
og islamofobisk fundamentalisme,
men heile tretten om «humanistisk» fundamentalisme.
Det gjev ein peikepinn om vektlegginga.

Sjølvsagt er det ikkje grunnleggjande menneskerettar han har noko
i mot, men ein humanisme som ikkje set grenser for innvandring
eller stiller krav til innvandrarar om å tilpasse seg kultur og
normer i landet dei har kome til.
Men mest kritisk er han til dei som nektar for fakta,
og politikarar og media som hindrar informasjon og rettkomen kritikk
av ugjerningar gjort av innvandrarar.

Særleg er han skeptisk til antirasistiske organisasjonar som berre
ser trakassering retta mot innvandrarar og ikkje rasismen retta mot
andre innvandrargrupper eller mot nordmenn.

I kapittel tre skriv Anfindsen om dei utfordringane vi står overfor som
samfunn. Og det handlar ikkje om kristen fundamentalisme,
men om den muslimske og mangelen på sann og ærleg omtale av denne.

Når Obama seier at «ISIL ikkje er islamsk» og Cameron kallar islam
«ein fredens religion», er det rett og slett ikkje sant (..)

«Og dessverre er det ikke slik at ekstremistene utgjør en forsvinnende
liten minoritet av muslimene
(noe en del journalister og politikere stadig forsøker å trøste seg/oss
med).
Sannheten er at ekstremistene utgjør en stor minoritet; stor nok i
massevis til å kunne påføre resten av verden enorme mengder død,
lidelse og problemer.
Med et skremmende potensial for økt oppslutning i årene som kommer….
Det er på tide å snakke sant om de utfordringene fundamentalistisk
islam stiller oss overfor.
Det motsatte er ikke bare et svik mot storsamfunnet –
det er også et svik mot våre muslimske brødre og søstre,
som man i så fall gjør en bjørnetjeneste.» (boksitat)

For ytringsfridom og mot multikultur

Nesten like skarp er Anfindsen mot dei som vil innskrenke ytringsfridom
og demokrati. Han nemner konkret kronikken «Uakseptable ytringer»
av Vetlesen, Ishaq, Bangstad og Hylland Eriksen i Aftenposten frå
august 2011,
samt politikarar og antirasistar som prøver å kneble folk ved å
karakterisere legitime synspunkt som hatefulle
og som påstår at sjølv grunngitt kritikk skriv seg frå hat
mot dei den er retta mot.

(utdrag fra Rundes grundige omtale av Anfindsens skrift, kan leses her )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.
- Per Olaf Lundteigen

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet.
- Knut Olav Åmås

Godt sagt! (7) Varsle Svar

God bok som går over hvordan Resett startet opp og utviklet seg. Gjennomgang av Lurås sitt liv også, mye jeg ikke visste. Syntes det var en god bok og man støtter en god sak når man kjøper den - ytringsfrihet

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Løgnene begynner små men vokser seg til å bli større og farligere, som at alle kulturer er like eller at man kan skifte ut befolkningen i et helt land uten at dette får dramatiske konsekvenser. Dette ideologiske pyramidespillet kommer til å kollapse, med påfølgende kaos, i løpet av de kommende tiårene.
For å sitere den engelske forfatteren Theodore Dalrymple:

Politisk korrekthet er en lightversjon av kommunistpropaganda. Gjennom mine studier av kommunistiske samfunn kom jeg til den konklusjonen at hensikten med kommunistisk propaganda ikke var å overtale eller å informere, men å ydmyke. Dess mindre den hadde med virkeligheten å gjøre, dess bedre var det. Når folk tvinges til å holde munn selv om de blir fortalt de mest åpenbare løgner, eller - enda verre - når de tvinges til selv å gjenta disse løgnene, mister de enhver respekt for ærlighet. Å gi sitt samtykke til åpenbare løgner er å samarbeide med ondskap, og derfor på et vis selv å bli ond. Ens evne til å stå imot hva det nå måtte være, blir dermed undergravd eller ødelagt. Et samfunn av kastrerte løgnere er lett å kontrollere. Jeg tror at dersom du gransker politisk korrekthet, vil du finne at den har samme effekt, og er ment å skulle ha det.

Godt sagt! (7) Varsle Svar

"Sovjetunionen på konkursens rand."

En må spørre seg hvorfor det er gått så dårlig i Sovjet-
unionen på det økonomiske plan.
Sovjetunionen er jo landet med de rikeste ressursene ;
Verdens største landbruksland, det har store reserver av
mineraler, metaller, gass og olje.
Krisene skyldes først og fremst 70 års feilslått politikk.

Naturligvis kan et totalitært styre raskere nå visse avgrensede
mål, men i lengden vanskeligere å fastholde
fordi en ikke har folket på sin side.

Undertrykkelsen av mennesket medfører manglende initiativ
og likegyldighet fra det brede lag av folket --

mens en liten gruppe systemkritikere tar kampen opp, og
erfarer at vold brukes som middel mot ånd.

Det var ikke bare Lenin og Stalin som med hård hånd
undertrykte folket. Nikita Krustsjov, som i Vesten
har vært ansett som mer liberal, fortsatte den harde kursen
selv om han klarte å skjule det bedre enn sine forgjengere.

Senere er det kommet i lyset. Det var han som i sin tid
fornyet den ideologiske kampen mot religiøse samfunn, og
fra 60-årene av tvangsstengte ca 10 000 kirker.

Bresjnev-æraen var om mulig enda verre. Da Bresjnev som
statsleder var sykelig opptatt av å forherlige seg selv, og
i mangel av visjoner bare ønsket å holde på makten -
uten å forstå tidsutviklingen. Unionen fikk del i denne ved
sine mange dyktige vitenskapsmenn - men også ved å stjele,
eller på annen måte få del i utviklingen fra Vest.
Hvorfor kom ikke dette folket til gode?
Vitenskapelige og teknologiske fremskritt ble holdt innenfor
en enklave i staten: i det militære, som sykelig våket over
ethvert fremskritt som en militær hemmelighet.
Etter Lenins ord: "Samfunnet først - uttrykt ved den
proletariske diktators enerådende vilje. Individet kommer i
andre rekke!"

En annen viktig faktor som har hindret, er at man ikke ønsket
at befolkningen skulle ha forståelse for administrasjon --
idet en alltid har næret sykelig angst for motrevolusjon.
 

( bokmerke i fulltekst )

Utvalg av INNHOLD med weblenker til fulltekst

Religionslovene

4 Kommunismens svanesang

5 Umulige mål

6 Fremtiden -- Endetiden

"Kristne flest har i dag svært liten forståelse for Bibelens
profetier om 'de siste tider'.
Mange teologer avholder seg helt fra å tale om dette ..."

 

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Almost everyone has an inborn need to create; in most people this is thwarted and forgotten, and the drive is pushed into other actives that are less threatening, less difficult, and less rewarding. In some people, the need to create is transmuted into the need to destroy."

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Gruelig-vesenet ('N.I.C.E') lanserte Ultra-Evolusjonen?

En kommentar nevner artikkelen 'Transhumanism'

som den videreførte essens av hva Lewis 'gruelige festningsverk'
grunnla, i dystopien 'That Hideous Strength' .

Artikkelen føres i vitneboksen.
Sporet lar seg ikke lett nekte bort ?

Klart at Sapiens-arten må plikte å overta sin egen
videreevolusjon —
krisene er jo her Nå, ikkeno tålmod for
År-milliardene å utforme sitt signerte verk??

"..er jeg liksom et simulator-program? "
 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Et lite barn er kanskje ikke kognitivt klar over familiens vanære, men følesesmessig tar han til seg alle de negative psykiske vibrasjonene i et belastet familiesystem. Følelsesmessig avstengning og utfasing av virkeligheten er hjernens lettest tilgjengelige forsvar.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

min tarmflora forstår meg ikke

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Vi kan sove fredelig i sengen om natten utelukkende fordi harde menn står klare til å utøve vold på våre vegne.
George Orwell

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Notably deficient in proper hostility toward the Jews were the Scandinavian nations (Knut Hamsun and Sven Hedin were exceptions), which, according to the Nazis, were Germany’s blood brethren.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Karin BergKaroline in WonderTove Obrestad WøienAlice NordlituhamreIngunn ØvrebøMarit HåverstadTorill Elisabeth RevheimJulie StensethKnut SimonsenTrygve JakobsenStine_JEster SEileen BørresenBente NogvaGrete AastorpLilleviTonesen81Leseaaseingar hIngunn SVidar RingstrømIrakkAjiniakraGro Anita MyrvangSigrid NygaardIna Elisabeth Bøgh Vigrekjell kOlemgeBjørg Elin NærlandBerit B LieTheaJenny Dahl BakkenCathrine PedersenritaolineLene AndresenHanne MidtsundYvonne JohannesenSol