Tekst som har fått en stjerne av Erik:

Viser 1 til 20 av 391:

En ganske spennende roman, fint satt inn i rimelig korrekt historisk vindu for Europa og i særdeleshet England midt på 1500 tallet. Som ren historiebok er boken interessant nok. Ihvertfall for en som meg, som ikke akkurat har fordypet seg i denne til tider ytterst dramatiske epoke i Europas historie tidligere.
Det som også slår meg når jeg setter igang med boka, er den litt klisje aktige formen Follet benytter i sin beskrivelse av hovedpersonene; Helten(e) er muskuløse og smarte og har et skarp blikk for de minste detaljer i motpartens svakheter. Og kvinnene er på samme overtydelige vis både formfullendte ("yppige") og så smarte at man tidlig skjønner at disse havner i helten(es) favn før eller senere i fortellingen.
Til tider tenker jeg at dette er en fin ungdomsbok.
Boka blir etter min mening også ganske forutsigbar etter hvert, om enn ikke direkte kjedelig.
Når sant skal sies går sidene unna...
Sammenlignet med f.eks. C.J.Sansom tenker jeg at de begge forteller middel-alder historie på spennende vis, men Follets roman-del får litt ukeblad-preg der hvor Sansom overbeviser med en roman på høyt nivå og stor troverdighet.
Faktisk synes jeg også vår Dansk Norske forfatter Kurt Aust har mer å by på enn Follet.
En grei firer.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

I bokomtalen min om Feiring av livet har jeg påpekt problemer med oversettelsen. Jeg har vært i kontakt med Bokbyen forlag som har sendt meg et opplysende svar som viser utfordringene med oversetting til norsk fra relativt små språkområder.

Gode Harald Koht, du har heilt rett, og det må eg som forlagsredaktør ta ansvaret for. Det blei for travelt på slutten. Det er berre to noenlunde kvalifiserte til å omsetje frå latvisk til norsk. Den eine brukte vi til omsetjinga, den andre som konsulent. Så var det meininga at Erling Kittelsen skulle ta det vi kan kalle "skjønnlitterær språkleg gjennomgang", i tillegg til at vi hadde vanleg forlagskorrektur.

Men omsetjar heldt ikkje fristen, konsulenten heldt så absolutt ikkje fristen, Erling hadde andre oppdrag tre månadar etter han skulle fått teksten og hadde meldt seg ut av alt som heitte telefo/SMS/epost ein periode. Opprinneleg lanseringsdato 6. mars nærma seg, og vi måtte køyre opp tempoet sidan omsetjar/konsulent da garanterte at alt eg hadde bedt om å få retta opp både i rein korrektur og språkmelodi var gjort. Omsetjaren er latvisk busett i Bergen. Konsulenten er norsk, og har nok budd såpass lenge i Riga at han bør han noen periodar heime for å få morsmålet skriftleg/litterært heilt på plass igjen. Det er noe direkte feil språk (som finne i staden for luffe på ein sel), men for det meste betre omsett enn den danske frå 2001. Det er ei vanskeleg bok, med mange metaforar. Men hovudfeilen er i tillegg at den norske språkføringa ikkje er god nok.

Men eg ser jo det blei feil. Nå forsøker eg å få eit større forlag til å ta Mates piens, som språkleg sett er enklare etter det forfattaren sjølv seier. I samtalane med forlaga seier eg at dei skal rekne med ein ekstra korrekturrunde som handlar om sjølve språkføringa.

Vi har dei same utfordringane frå litauisk, mens både Turid Farbregd og Øyvind Rangøy held svært høg standard frå estisk.

Beste helsing Jan Kløvstad

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Litteratur med en stor L. Kjernen i denne boka er grei nok. Helena får ved minnesamværet del i gjestenes hemmeligholdte kunnskaper om sin nyss avdøde mor. Livet hennes har vært hardt, preget av krig, sult, flukt og fangenskap i Sibir. Men det har også vært lykkelige øyeblikk. Alt fortelles i et poetisk, til tider drømmeaktig språk med innvevde referanser til naturen, folklore og verdenslitteraturen. Alt i alt en vakker, men rimeligvis noe krevende roman, som idémessig minner noe om Innsirkling av Carl Frode Tiller, men Nora Ikstenas bok er eldre, opprinnelig utgitt på latvisk 1998.

Når det gjelder oversettelsen, preges dessverre teksten av en del skrive- og trykkfeil, som forveksling av verdt og vært. Her burde forlaget gjort en bedre jobb med korrekturen.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Det har kommet inn flere varsler om at samtaletråder her i forumet inneholder upassende innlegg.

Noen av trådene handler om religion og politikk, og kanskje ikke uventet blir temperaturen høyere enn vanlig.

Jeg vil benytte anledningen til å minne om at bokelskere.no skal være et åpent og vennlig nettsted.

"Om bøker"-forumet skal ha fokus på bøker.

"Om litt av hvert"-forumet skal ha stor takhøyde.

Håpet for alle diskusjonene er at de blir ført med generøsitet, velvilje og respekt.

Godt sagt! (15) Varsle Svar

Pinefult spennende bok om en tidlig Syria-farer fra grensebyen Halden. Historiene fra militarisert skolegang i Pakistan og livet blant opprørere i Syria har et intenst driv. Framstillingen av radikaliseringsprosessen i Norge utgjør på den annen side en viktig, men dessverre langtrukken affære.

Beskrivelsen av forholdene i opprørsområdene i Nord-Syria (Idlib) virker overbevisende. Vi får et bilde av en oppstand som raskt ble en sekterisk strid med og mellom mange ulike grupperinger. Her er det skarpe observasjoner av krigens destruktive sider, selv om vi får et positivt inntrykk av enkeltpersoner blant opprørerne, særlig blant hjelpearbeiderne.

Forfatteren Vitanza har nok lagt mye av sin egen research, dvs. faktaopplysninger, inn i Tariqs beretning. På den måten sikrer han seg at drivet i fortellingen ikke taper seg. Tariq vil derimot ha oss til å tro at han først og fremst var ambulansefører og vaktmann uten å slutte seg til noen bestemt gruppering. Akkurat det behøver vi ikke å ta stilling til. Her har tingretten sagt sitt.

(Den engelske oversettelsen av denne boka har vært delt ut gratis av Amazon/Goodreads).

Godt sagt! (2) Varsle Svar

En tysk saga som følger familien Buddenbrook gjennom fire generasjoner fra 1835 til 1877. Familien er en søkkrik handelsfamilie, og det er Thomas som er hovedpersonen. Han er arvtager til firmaet, men etter den tyske revolusjonen i 1848, går det nedover med dem alle. Det er de nyrike som er på vei opp og fram, og de ansatte er ikke like lojale som før.

Synes det går tregt i starten med mange navn og deres betydning å forholde seg til, men det løser seg, og boka blir både interessant og underholdene.

Mann fikk Nobelprisen i 1929, og det ble lagt spesielt vekt på denne boken i begrunnelsen fra Svenska Akademien.

Leste boka som en del av 1001-lesesirkelen til Elida.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Velbekomme!

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Mye mulig jeg er tilbakestående, men er 62, så der bomma du litt :-)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

HBO-serien «Tsjernobyl» gir en spennende, dramatisert versjon av atomkraftulykken 1986 og ga meg lyst til å finne ut mer. Denne boka med den treffende undertittelen «a documentary story» kom ut på russisk og ukrainsk det samme året. Den synes da også å være satt sammen i all hast. Resultatet er likevel svært åpenhjertig og levende. Intervjuene med leger, brannfolk og annet redningspersonell avslører hvor uforberedt Sovjetunionen var på atomulykker. Det er rystende lesning.

Atomfysikeren Legasov som har en hovedrolle i HBO-serien, er også en sentral person i denne framstillingen. Hans filosofisk-litterære betraktninger kan virke merkverdige for en norsk leser, men han peker på at den personlige svikten som utløste katastrofen hadde utspring i det han betraktet som en moralsk samfunnssvikt. Shcherbak selv nøyer seg med å rette fingeren mot informasjonsarbeidet som var enten misvisende eller fraværende i de mest kritiske dagene. Alt i alt blir boka indirekte en krass kritikk av sovjetsystemet i en periode der Gorbatsjovs glasnost nylig hadde tillatt større åpenhet om politiske spørsmål.

Synsvinkelen i denne boka er gjennomgående ukrainsk. Neste bok på hylla mi er nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj: «Bønn for Tsjernobyl» fra 2005 som ser på konsekvensene av ulykken fra hviterussisk side.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Berømt forfatter, tåpelig bok? Gjennom Lucky Jim - som er svært morsom - og et par andre bøker har Amis sikret seg klassikerstatus blant britiske forfattere. Hadde han ikke vært så kjent, ville nok ikke Penguin gjenutgitt The Riverside Villas Murder i sin billigbokserie. Selv har jeg brukt noen sommerdager på å lese orginalutgaven fra 1973 i troen på at den ville være en kriminalroman i Agatha Christie-stil. Dessverre virker Amis mer opptatt av å skrive om den seksuelle oppvåkningen til den 15-årige hovedpersonen enn å lede oss gjennom løsningen av kriminalgåten. En uventet bonus er riktignok skildringen av populærmusikken - jazz og danseband - som preget tiden omkring 1936 som handlingen er lagt til. Originalmusikken har jeg funnet på YouTube.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Jeg har ikke ord for hvor dårlig jeg synes denne boken er. Jeg er utslitt og drittlei av Arnau, og den edle, unge, ydmyke og fattige mannen, som til tross for voldsom motgang, blir en respektert borger og som gir sine vasaller fri. Som handler stikk i strid med sedvane, med sitt sinnelag 2000-tallet, med idéer om humanisme og likestilling. Usannsynlig og patetisk. Anbefales ikke. Virkelig ikke.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Innsiktsfull og frydefull lesning. Foer skriver svært godt om et tema som til tider virker underlig perifert og samtidig helt sentralt, nemlig hukommelsen. Perifert fordi vi har fått så mange hjelpemidler at vi med stor letthet kan finne fram opplysningene vi trenger. Vi trenger ikke lenger utenatlæring. Men som deltakende journalist tar Foer oss med på konkurranser som nettopp fokuserer på ferdigheter i å huske. Selv om ferdighetene består å gjengi rekkefølgen av kort i kortstokker og lange tallrekker, får Foer vist at de fleste med litt innsats kan lære seg dem. God hukommelse er ikke medfødt.

Foer lar oss møte både hukommelsesatleter og -forskere. En gjennomgangsfigur, Tony Buzan, ble på 1990-tallet kjent for sine gjør-det-selv-bøker i hukommelsestrening også i Norge.

Boka bygger på forfatterens egne erfaringer, intervjuer og gjennomgang av relevant faglitteratur. På denne måten viser han at vi ikke kan klare oss uten å huske, samtidig som det ikke bare et en mekanisk evne, men grunnlaget for innovasjon og kreativitet. Rammen som binder boka sammen er Foers egne erfaringer med hukommelsestrening og deltakelse både i amerikanske og internasjonale mesterskaper. Grunnlaget for boktittelen får vi likevel ikke vite før godt over halvveis i boka. Oversettelsen til norsk virker overbevisende god.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Den store misforståelsen er at vi har trodd at hukommelsen i hovedsak trer i kraft når man pugger. Det vil si at man hamrer ting inn i hodet til det er proppfullt av informasjon. Man har glemt at å huske er en prosess der man må bruke fantasien.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

«Ta dem, ta dem, jeg er faren din.»
Så nikket han til denne sannheten som var så gammel som verden selv.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Drøy å komme gjennom, men samtidig fascinerende. Bokas tre deler, opprinnelig utgitt hver for seg på 1970-tallet, spenner over Singers oppvekst i Polen og de første årene hans i Amerika. Bokas jeg-stemme minner oss hele tiden om at han er en fysisk beskjeden person som av naturen er fryktsom, sjenert og tillike en grubler og vegetarianer med dårlige nerver. Dette refrenget ville blitt slitsomt i lengden om det ikke var for at han skriver innlevende om sin hassidisk-jødiske familiebakgrunn, om Polen med sin jiddiske kultur i mellomkrigstiden og om sine kompliserte kjærlighetsaffærer. Trass i at Polen har sine miserable sider, blir livet i USA ikke noe bedre - i all fall ikke til å begynne med.

Boka skiller seg fra en tradisjonell biografi ved at mange av personene, spesielt kvinnene, er gitt fiktive navn. Både dialoger og hendelser er fiksjonaliserte, som det også framgår av forordet. I likhet med Stephan Zweig, skildrer Singer en «verden av i går.» Slik gir han oss ikke bare et selvportrett, men òg en beretning om en livs- og kulturform som gikk tapt under 2. verdenskrig.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Takk for at du tar bladet fra munnen, Bjørg. «Bokelskere.no er et nettsted for alle som elsker bøker. (…) Bokelskere.no er et uavhengig, vennlig og åpent rom med fokus på lesing (min understrekning). Et sted hvor folk kan føle seg hjemme med sin egen bokhylle, gå på besøk hos andre folk med bokhyller, eller delta i diskusjoner med bra bokfolk.» Sitat fra Om bokelskere.no.

Ikke et nettsted der man skriver kryptiske innlegg om det som faller en inn, uavhengig av om det har med bøker og forfattere å gjøre eller ei. Til den slags finnes det andre kanaler.

Godt sagt! (16) Varsle Svar

Jeg må innrømme at jeg ofte lurer på hva du prøver å si med dine innlegg, og det er sjelden jeg får inntrykk av at det har noe med bøker å gjøre. En av oss har visst misforstått hva dette forumet er.

Godt sagt! (13) Varsle Svar

Staten Israel ble opprettet med vold og terror på palestinernes bekostning i 1948.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Jeg må prioritere "Russland blir til. Fra vikinger til Ivan den grusomme" av Halvor Tjønn. Det er fordi jeg låner den på overtid. Håper virkelig at Tjønn kommer med flere bind, som lovet. Den som har vært lojal til TV-serien "Veronica Mars" vil vite at det kommer flere sesonger til slutt, etter at du har gitt opp håpet. Men det var Russland nå, som går trått pga varmen og forpliktelser i hus og hage. Alt skjer samtidig i denne varmen. Det er faktisk ikke mulig å tenke så mye, men i Russland lever de under mongolenes styre, som vel var brutalt, men ikke invaderende. Mongolene var, relativt sett, fåtallige og kunne ikke invadere landet og holde det over tid. Nei, de kom i form av raske besøk på hesteryggen og styrte etter en slags terrorfrykt på avstand. De brydde seg lite om andre folks bakgrunn, liv og oppfatninger, så lenge man anerkjente mongolenes overherredømme og betalte skatt. Selv om de slaktet og brente innbyggerne og byene da de kom, var livet etterpå bedre enn det for eksempel var under nazismen. Jeg så for øvrig en ganske svak dokumentar om Cambridge Analytica i går, som i grunnen var heltrist, med en helt annen form for overherredømme. Det var CA som hjalp Trump med å vinne valget, med en målrettet innsats rettet mot bestemte grupper i vippestater, gjennom Facebook. Så jeg kom til å tenke på han som sa "Herre, drep meg, men ikke med graut". Ønsker alle bokelskere en fin helg.

Godt sagt! (7) Varsle Svar

Velskreven bok om forholdet mellom foreldre på den ene siden og på den andre siden barn som i et eller annet viktig aspekt skiller seg fra opphavet. Solomons ideer om vertikale og horisontale forhold blir brukt effektivt til å analysere et mangfoldig sett med utfordrende familiesituasjoner. Selv om forfatteren er journalist mener jeg dette er en bok både for lekmann og spesialist. For meg var kapittelet om schizofreni spesielt relevant og nyttig. Man kan bare beundre foreldre som kjemper for å få best mulig omsorg for det schizofrene barnet og samtidig finne tilstrekkelig overskudd til å realisere sine egne liv.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Libraritas vHarald KAnne-Stine Ruud HusevågTralteSigrid NygaardKay NilsenFride LindsethØyvind BjørnerudBjørg Marit TinholtEster SAnne ÅmoKari ElisabethTone SundlandBoktimmyLeseaaseReadninggirl20Andreas BokleserGVThina NordtveitInger Johanne SæterbakkKaren RamsvikRunar BMRisRosOgKlagingMonica CarlsenEivind  VaksvikMarte OnarheimBerit B LieGroBjørn  BakkenLine DahleVannflaskeLisbeth Kingsrud KvistenTuridRandi FramnesFrode KinserdalNinatuhamreKirsti Vettran Nederhoelkjell kTatiana Wesserling