Åndenes kamp

essay

av (forfatter).

Lunde forlag 2000 Heftet

3 bokelskere følger dette verket.

Kjøp boken hos

Kjøp bøker hos haugenbok.no Kjøp boka hos Bookis!

Selg boken hos

Selg boka hos Bookis!

Omtale fra Den Norske Bokdatabasen

Forfatteren viser hvordan engler og demoner påvirker vår hverdag, og utfordrer leseren til å overveie sitt eget forhold til åndenes kamp.

Omtale fra forlaget

Virkeligheten omfatter både engler og demoner. Poul Hoffmann viser hvordan det påvirker vår hverdag. Med sin skarpe penn setter han fenomenene på plass og utfordrer leseren til å overveie sitt eget forhold til åndenes kamp. Det er en kamp vi ikke kan holde oss utenfor. Det gledelige er at vi vet hvem som vinner til slutt.

Bokdetaljer

Forlag Lunde forlag

Utgivelsesår 2000

Format Heftet

ISBN13 9788252032987

EAN 9788252032987

Språk Bokmål

Sider 113

Utgave 1

Finn boka på biblioteket

Du kan velge et fast favorittbibliotek under innstillinger.

Finner du ikke ditt favorittbibliotek på lista? Send oss e-post til admin@bokelskere.no med navn på biblioteket og fylket det ligger i. Kanskje vi kan legge det til!


Bokomtaler

Ingen omtaler ennå.

Skriv en omtale Se alle omtaler av verket

Diskusjoner om boka

Ingen diskusjoner ennå.

Start en diskusjon om verket Se alle diskusjoner om verket

Sitater fra dette verket

..kanskje svartner det for øynene på de fleste som leser
om torturdetaljer .. men foran fjernsynet skjer det en
elektronisk lammelse som gjør at færre reagerer på
kameraenes maniske fokusering på blodpøler verden rundt..

Kanskje ser ennå mange det som opprørende scener når
dyreplagerier iscenesatt av en fotograf, vises - men de
forstyrres ikke av millionvis forsøksdyr i gruelige lidelser
i viviseksjons-laboratoriene, for det er jo "til nytte".
Kanskje grøsser de fleste når kveldskaffen forstyrres av
nyheter om handel med transplantasjonsorganer hentet fra
mennesker henrettet i Kina.. men grøsser ikke over et
'helsevesen' med sykehus der man på den ene avdelingen
dreper sunne, ufødte barn (på måter det gjør vondt å lese om)
mens man på neste avdeling arbeider iherdig, nesten med en
anstøtelig iver, for å skaffe barn til barnløse par.

Kanskje blir folk kvalme ved bildereportasjer fra en "kunst-
utstilling" av råtnende grisekadavre.. men uten å legge merke
til at atskillig moderne kunst er like syk, av anskuelse og
program. Tidens kunst er i vid forstand preget av det syn at
det onde og stygge legitimerer den som lødig; det er derfor
den ikke minst tiltrekker seg ubegavede.
Ingenting ser ut til å kunne vekke mistanke til tidsånden.
Det sørger tidsånden for.

Også i kirkelige organisasjoner siver tidsånden inn og tar
Helligåndens plass.. sakte men sikkert.

Paulus skrev om 'lovløshetens menneske' som i frafallstiden
før Kristi gjenkomst skal sette seg i Guds tempel og utgi
seg som Gud.. det er Antikrist det er tale om. Men scenen
ble klargjort for Antikrist da humanismens autonome menneske
besteg tronen, i 'templet av levende stener' som Paulus
kaller den troende forsamling som han skriver til.

Tidens fraser lyder i kirken, i stedet for en profetisk røst.
Øyensynlig i den tro at hvis det lykkes en å rope høyest i
frasekoret, så er man en profetrøst.

Ambisjonen for kirken synes ofte å være at den skal iføre seg
samme uniform som det nyhedenske samfunnet, og få lov til å
være tamburmajor (og det får man ikke helt lov til ..) ..

I dette bildet blir bibeltro kristendom oppfattet som en litt
pinlig kuriositet som ikke tas helt på alvor, ikke engang av
de kirkelige organisasjoner. Men kuriositeten vekker irritasjon
bare ved sitt nærvær, den 'skandaliserer' kirken i verdens øyne
..når den endog kan finne på å tale kritisk mot darwinismens
dogmer.

Tidsånden i kirken er som kullos; usynlig og luktfri - den dreper
så forsiktig at ofrene aldri rekker å oppdage at de er døende ..

"Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!"

_

( sitatlenke )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

..ser jo ut som det rene vanvidd.. men det er bare så
at djevelen er ekspert på å få sannheten til å se ut
som vanvidd.
Og vanviddet som sannhet.

..Skriveriene og fantasiene er i seg selv umiskjennelige
tegn i tiden, og en målrettet manøver fra de åndsmakter
som nå behersker den nyhedenske verden.

( / / )

Koch ramser opp en rekke symptomer på sterk demonisk
belastning eller rett ut besettelse, som arter seg
temmelig likt fra tilfelle til tilfelle.
Det er iøyenfallende at hvert enkelt av disse symptomene
er karakteristiske trekk for vårt avkristnede samfunn
som helhet.

Det dreier seg i første rekke om motviljen mot, eller den
regulære skrekken - for alt med bibelsk kristendom å gjøre,
særlig da de irrasjonelle blokkeringene som oppstår overfor
bibellesning og bønn.
I tillegg kommer hangen til banning og blasfemi,
seksuelle utskeielser og perversjoner, henfallenhet til
alkohol og rusmidler, samt tilbøyelighetene til raseri-
anfall og voldshandlinger.
Mørkemaktenes infiltrasjon i den etterkristne verden har
veritabelt karakter av en besettelse.

I Det nye testamente har det alltid stått at det skulle
komme en slik fase i historien; i de siste dagene for
denne verden (verdensorden), på terskelen til Kristi
gjenkomst.
Også andre tegn i tiden taler høyt om at den nåværende
tidsalder er inne i sin siste, akutte krise.
Dette spesifiserte Jesus særlig i sin eskatologiske tale
på Oljeberget, samt alle Bibelens profetier.
..at Israel skal gjenoppstå som nasjon ... og evangeliet
skal forkynnes over hele jorden ved hjelp av moderne
kommunikasjonsmidler.
Men bak tallrike konkrete forutsigelser, ligger den ene
og samme grunnprofetien: en veritabel storm av demoner i
hele verden, djevelen som raser fordi han ser at hans
fullendte nederlag nærmer seg, en forførelsens og
frafallets tid .. der løgnen og kjærlighetsløsheten
(synden) seirer over alt.
At disse forutsigelsene er spesielt aktuelle i den tiden
som betegnes den nyere og den nyeste tid, skal man ha
stor fantasi for å være i stand til å overse.

"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det
komme vanskelige tider," skriver Paulus til Timoteus. ..
"For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære,
skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldrene,
utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig
kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme,
uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende,
oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.
De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft."
(2 Tim 3:1..5)

Leselenke her, nb.no >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Det store vitenskapelige tidsskriftet Science rapporterer at DNA
analyser nå kan fastslå at hele jordens befolkning nedstammer fra
en eneste kvinne som levde for 6000 år siden,
men tidsskriftet tilføyer umiddelbart:
"Det er ingen som kan tenke seg at det er tilfelle."

(Science vol279, 2 januar 1998 s.29 'Calibrating the Mitochondrial
Clock')
-jo, vi er faktisk fortsatt noen som kan tenke oss det som står i
Bibelen om skapelsen for 6000 år siden, og om Adam som "kalte sin
hustru Eva [Liv] fordi hun er mor til alle som lever". (1.Mos) (..)

Så lenge det lykkes utviklingslæren å fremstå som vitenskapelig
sannhet, er det vanskelig å oppdage katastrofen: Læren er solid
fundert i vitenskapens overtro. Mangler forståelsen for at
utviklingslæren er uholdbar i ekte vitenskapelig forstand, er det
vanskelig å se realiteten i øynene: Hvis man tror at den er et
ekte vitenskapelig resultat, må man få den til å virke verdifull ..
Det er ikke annerledes for kristne, så lenge de tror at utviklings-
læren er 'vitenskapelig bevist', vil de knapt akseptere det
historiske faktum at framveksten av denne læren har vært en hoved-
årsak til kristendommens tilsvarende tilbakegang.

De prøver å komme fram til ett eller annet som er forenlig med den,
som spekulasjoner om en "teistisk evolusjon" etter følgende melodi:
"Det kan jo hende at evolusjonen er Guds måte å skape.." ..
og de nekter å se de horrible konsekvensene det har å forestille
seg at Gud skapte på den måten det skal ha foregått ifølge Lyell
og Darwin:
Millioner år med rive, slite og flå til døde, med blod, skrik og pine
uten ende.

.."ekte" evolusjonister kan tillate seg et forsiktig smil når kristne
vil prøve å redde noe av Bibelens anseelse på evolusjonismens
betingelser.
Darwin var selv, i alle fall i begynnelsen, ingen 'ekte' evolusjonist,
han var heller et eksempel på den teistiske utgaven:

"Det mest opphøyde vi kan oppfatte, de høyeste dyr, framstår fra
naturens kamp, hunger og død. Det er en storhet i dette synet på livet
at det med sine forskjellige krefter, opprinnelig er blitt til av
noen få eller en enkelt form for innånding.
Og mens denne vår klode har snurret rundt etter tyngdekraftens lov,
har utallige meget vakre og vidunderlige former utvilket seg fra en
enkelt begynnelse, og den utvikles fremdeles." (Darwin ..)

Det tydeligste tilløpet til å sette utviklingslæren ut i praktisk
politikk, er foreløpig Nietsche og Hitlers "leende løver" (Nietsches
ideal om Overmennesket). Det hjelper ikke at noen hevder at rasisme er
en misforståelse og misbruk av darwinismen:
Darwin selv luftet i The Descent of Man sin tro på at afrikanere
(negre) var nærmere i slekt med apene enn de hvite, og luftet også sin
overbevisning om at "de siviliserte menneskeraser nesten med sikkerhet
vil komme til å utrydde og komme i stedet for verdens ville raser".

Hans berømte disippel Thomas Huxley fant ut at "ikke et eneste fornuftig
menneske som er fortrolig med kjensgjerningene, tror at negeren er
jevnbyrdig med den hvite mann".

Men det er langt fra bare nazismen som har prøvd å virkeliggjøre den
"sosiale darwinismen".
Giftplanten spirte ikke først i Tyskland med nazismen: H Carringtons
Psykiske fenomener i krigen, i overs. København 1920 siterer general
Friedrich von Bernhardi, denne var en av de som leverte grunnlaget for
det tyske redselsveldet i første verdenskrig:
"Vi takker Gud for at han har utvalgt vår store og uforlignelige
Keiser og hans folk til å utføre denne store omleggingen. Har ikke
Darwin sagt (og utvilsomt lånt tanken fra våre store tyske professorer)
at bare de dyktigste og best egnede kan leve?
Og er ikke tyskerne de dyktigste på alle områder?
Derfor skal tyskerne si: La bare åtslene dø! Bare tyskerne er edle! ..
Når vi har ydmyket våre fiender og tatt deres land, så la bare en eneste
av landets beboere - enten han har vært engelsk, fransk, italiensk,
amerikansk eller av en annen lavere rase - våge å heve stemmen til noe
mer enn et sukk! Vi skal knuse ham mot jorden."

Også nazismens frø ble i realiteten sådd på midten av 1800-tallet.

Utviklingslæren har vært det bærende element i alle de antikristelige
bølgene som slår over verden ..
I samme grad som i nazismen, var det også i marxismen-leninismen en
total krig mot gudstro i sin alminnelighet
og kristendommen i særdeleshet.

Det var slett ikke ironisk ment når Darwin skrev til Marx som hadde
sendt ham et eksemplar av Das Kapital : "Selv om våre studier har
vært forskjellige, tror jeg at vi begge har et alvorlig ønske om å øke
vår viten, og dette vil uten tvil i det lange løp bidra til menneske-
hetens lykke."
Men ironien kunne ikke ha vært krassere i betraktning av de mange
millioner på millioner av lik som kom til å flyte i kjølvannet av
den røde verdenskommunismen.

/

Leselink til faks-utgave >

Odd Sæbø om utviklingstankenes utvikling >

Hva gjør denne Poul Hoffmann ellers? >

_

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Legg inn et nytt sitat Se alle sitater fra verket

Andre utgaver