Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 1 til 20 av 608 sitater

Slik fikk Jonas tidlig inntrykket at dette også var
Trygve Lies rolle i verdensmålestokk: å passe på at en gjeng
skrikende gutter ikke kastet gulrotstumper på hverandre.
( . . )

[TV-poet Jonas Wergeland]
..ville fokusere på kjernen i Trygve Lies virksomhet:
kampen for å verne om den skjøre freden. ..

under en heroisk 32 dagers reise april/mai 1950, da Trygve Lie
fartet halve kloden rundt, Washington, London, Paris og Moskva,

for personlig å overlevere et notat han hadde skrevet, ..
" Memorandum om momenter til overveielse ved utarbeidelsen av
et 20 års program for å oppnå fred gjennom de Forente Nasjoner".

..et nesten privat forsøk på å redde FN fra å visne hen --
Sovjet boikottet allerede Sikkerhetsrådet, som en protest mot
utestengning av kommunist-Kina. Trygve Lie forsøkte m.a.o. å
hindre splittelsen i to uforsonlige blokker, få slutt på den
kalde krigen.
En oppgave verdig en nordmann: kampen mot kulden.

..man så hvordan han slet, strevde rundt i en sirkel, et slags
forstørret ekornbur, hilste og hilste,
på president Truman, statsminister Attlee, statsminister Bidault
og generalissimus Stalin og deres medarbeidere.
Sa de samme innledningsfrasene hver gang.
Alle lyttet til ham,
alle var høflige, alle sa det samme, alle lovte å studere hans
memorandum omhyggelig og med største interesse,
alle satte pris på hans anstrengelser,
alle var rent ut sagt takknemlige over dette initiativ,
alle fant hans redegjørelser både opplysende og nyttige,

og samtidig, mens de smilte og nikket samtykkende, plukket de
forslagene hans i stykker;
vi tviler oppriktig på at disse punkter kan ha noen betydning
i dagens situasjon,
nei, vi kan ikke begrense bruken av vetoretten i Sikkerhetsrådet,
Trygve Lie korrigerer, gjør tilføyelser, reiser videre,
folk smiler og nikker samtykkende, men nei, et møte mellom
statssjefene er etter vår mening ikke det mest brennende spørsmål
akkurat nå, vi vil på ingen måte ha noe å gjøre med de kinesiske
kommunistene, Trygve Lie finner seg i flisespikkeriet,
kravet om andre formuleringer, reiser videre, folk smiler og
nikker samtykkende, men nei, strider mot våre interesser, vi må
ikke skape falske illusjoner, Goddag Mann, Økseskaft, haglskur av
"på det nåværende tidspunkt", "slik vi ser det" og "når tiden er
inne",
Trygve Lie reiser videre, folk smiler og nikker samtykkende ...

innimellom klippet Jonas W. inn hva man sa bak hans rygg, mens
Trygve Lie satt opptatt ved et annet bord.
Russerne kalte ham 'amerikansk lakei' og amerikanerne mente
han var en 'Stalin-agent', altfor unnvikende ..
Britene så på ham som en enkel mann, nærmest en bonde, og de
var opprørt over at han spilte sin politiske rolle med slik
mangel på diskresjon, så fjernt fra den engelske diplomatiske
stil med understatements lært på Eton.
De kyniske franskmennene lo åpenlyst av hele dette dristige
initiativet, et forsøk på å opphøye det norske moralske alvor
til verdensplanet (...)

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Tross entusiasmen og overdrivelsene manglet de ikke ironisk
distanse.
Alva kunne .. stille seg i et portrom og deklamere med
dramatisk røst fra mørket:

"Jeg søker den innerste marg i stammen:
Hva er det som holder verden sammen? "

Alle visste at de mange ganger brukte feil navn, misforsto
teorier og blandet fenomener. Poenget var at det var lov.

Det var lov å slenge ut halvt fordøyde, bare delvis forståtte
ting.
Å strø om seg med navn man bare hadde støtt på i fotnoter. ..

Det var lov å kaste fram forfatterskap og rive dem i stykker
eller bejuble dem, grovt og unyansert ..
å bedrive en slags Guinness Book of Records på det intellektuelle
plan, der alt skal være størst eller minst, best eller dårligst,
ingenting midt imellom. ..

som om samtlige i Nomade-kretsen visste at det på ett eller annet
stadium i livet er nødvendig, avgjørende å kunne få slynge ut
de mest horrible kjetterske og ugjennomtenkte tanker --
uten å måtte ta all verdens forbehold.
At det var viktig for ens mentale sunnhet.

..ikke bare en lang og fruktbar brainstorming, det var også
en form for primal-terapi, en anledning til å skrike ut sine
frustrasjoner, sin aggresjon, sin skjøre tro. ..
en sjanse til å få snudd og vendt på de mest usannsynlige
skilpadder, kanskje til og med finne én som var mer levedyktig
enn andre.

Godt sagt! (0) Varsle Svar

'Lydighet versus Rettskjensle'

Must the citizen ever for a moment, or in the least degree,
resign his conscience to the legislator?

Why has every man a conscience then?

I think that we should be men first, and subjects afterward.

It is not desirable to cultivate a respect for the law, so
much as for the right.

The only obligation which I have a right to assume
is to do at any time what I think right.

It is truly enough said that a corporation has no conscience;
but a corporation of conscientious men is a corporation
with a conscience.

Law never made men a whit more just; and, by means of their
respect for it, even the well-disposed are daily made the
agents of injustice.

A common and natural result of an undue respect for the law
is, that you may see
a file of soldiers, colonel, captain, corporal, privates,
powder-monkeys, and all,
marching in admirable order over hill and dale to the wars,

against their wills, ay, against their common sense and
consciences, which makes it very steep marching indeed ..

..They have no doubt that it is a damnable business in which
they are concerned; they are all peaceably inclined.
Now, what are they? Men at all?
or small movable forts and magazines, at the service of some
unscrupulous man in power?
 

The mass of men serve the state thus, not as men mainly,
but as machines, with their bodies.

They are the standing army, and the militia, jailers, constables,
posse comitatus [lokalpoliti], etc.
In most cases there is no free exercise whatever of the judgement

or of the moral sense; - but they put themselves on a level with
wood and earth and stones;

and wooden men can perhaps be manufactured that will serve the
purpose as well.
They have the same sort of worth only as horses and dogs.
Yet such as these even are commonly esteemed good citizens.
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

This aristocratic tradition of "population control"

found its expression in America in the early 20th Century
with the formation in 1904 of
what was then known as the "Station for Experimental Evolution."

Funded by generous grants from Andrew Carnegie — who stated
publicly that he was a hearty supporter of Malthus' ideas on
"population control" — Cornelius Vanderbilt, J. P. Morgan
and John D. Rockefeller,
the Station conducted experiments involving different races.

One of their goals was to learn how to curb the rapid birth
rate of blacks and other "coloreds."

As outrageous as it may sound now,
this was a goal that was very
much on the minds of the Eastern rich in America.
They were as frightened of being overrun by the masses —
particularly the blacks — as the British had been of the natives
they ruled in their colonies.

In 1910, Mrs. E. H. Harriman donated 80 acres of land at Cold
Spring Harbor, Long Island, and $300,000 to the Station for
Experimental Evolution to establish a "Eugenics Records Office."

The widow of the man who created America's first great railroad
fortune — her fortune was estimated at somewhere around a half
billion dollars.

The newspapers called her the richest woman in the world, and she
became a driving force behind eugenics research in America.

(Eugenics is defined as "the study of hereditary improvement
by genetic control.")

The thrust of the research conducted at Cold Spring Harbor was
to improve the superiority of the white race.
Mrs. Harriman wanted a world-wide campaign of sterilization

of defectives "to make race perfect."

The creation of a Master Race, in other words.

The records of that era which are still available indicate that
this was a socially acceptable view among the rich
who supported Cold Spring Harbor.

They were determinedly making plans to halt the birth rate of
blacks and colored people — Indians and Asians —
especially in Africa and the United States.

A typical attitude among this group was expressed publicly by
the vice president of the Immigration Restriction League,
Madison Grant, a friend of Teddy Roosevelt's and a trustee of
the Museum of Natural History:

"In Europe today, the amount of Nordic blood in each nation is a
very fair measure of its strength in war
and its standing in civilization.

In the City of New York, and elsewhere in the United States
there is a native American Aristocracy resting upon
layer upon layer of immigrants of lower races …

It has taken us 50 years to learn that speaking English,
wearing good clothes and going to school and church does not
transform a Negro into a white man …

Americans will have a similar experience with the Polish Jew,
whose dwarf stature, peculiar mentality and ruthless
concentration on self-interests are being grafted upon
the stock of the nation.

Indiscriminate efforts to preserve babies among the lower
classes often results in serious injury to the race."

Grant was a worthy heir to the spiritual tradition of Thomas
Malthus — and he summarized nicely the world view of those
who poured their money into the eugenics work of Cold Spring
Harbor, both then and in the future.

From 1915 until shortly before World War II, the Olympians
opened the facilities at Cold Spring Harbor to many of Germany's
leading genetic scientists.
They conducted extensive research into the origins of various
races and designed eugenics experiments to rid the world of
the mentally retarded —

who were called "undesirables" or "defectives."

Cold Spring Harbor gained the reputation as the world's leader
in eugenics research.
The scions of the most respected American families, such as the
Harrimans, funded these experiments —
which continue until this day and led to the creation of the AIDS
virus.
 

In the early days, they weren't even terribly secretive.
There were seven superrich families who just accepted as their God-
given privilege that they would someday own America —
its natural resources and productive capacity — outright.

Their ideas were [not much advanced beyond] feudalism.

And they were so certain in their self-righteous rectitude that
they openly told the press exactly what they planned.

The press respectfully, even admiringly, published it.
(Not completely unlike today's press.)

These were the actual headlines from the New York World newspaper
on September 4, 1915:

"Mrs. E. H. Harriman Backs a Gigantic Step in Eugenics -
Would Curb Defectives by the Hundreds of Thousands Over Series
of Years -- To Make Race Perfect.
 
Aid of Rockefeller and Carnegie Hoped For in World-Wide Campaign."

The story began: "A world-wide campaign for the sterilization of
defectives is called for in a report to the Eugenic Society,
which has its headquarters at Cold Spring Harbor, Long Island

and is generously aided financially by Mrs. E. H. Harriman.
John D. Rockefeller and Andrew Carnegie are expected to contribute."

The Eugenics Office inflicted its cruelty ...
( videre om 'pellagra'-kampanjen her >
( fulltekst >

Godt sagt! (1) Varsle Svar

 

-illu-

_

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Ernæringslærd Krigføring:

The Eugenics Office inflicted its cruelty from the beginning.

Very early on, in 1915, they discovered in their scientific
research that pellagra — a disease that still inflicted a high
death toll — was caused by an insufficiency of niacin.
The cure was a simple dietary one.

Instead of spreading that information publicly, the Eugenics
Office urged a diet of corn, which provides no niacin,

and then viciously attacked other medical researchers
who claimed that niacin prevented pellagra.

In particular, Mrs. Harriman ordered the Eugenics Office director, William Davenport,
to heap contempt on the "niacin theory."

She knew he wouldn't let her down.
What had drawn her to hire him in the first place was an article
in which he singled out the Irish as "defectives who genetically
were not able to ward off tuberculosis."

So with that moral and scientific view of humanity, he had no
qualms about complying with her demand.

Financed by Mrs. Harriman, he published voluminous position papers
discrediting the theory about niacin.

(...)
( full kildetekst )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

superior races - in elitist views

The epidemic is the culmination of the intellectual and spiritual
tradition of some of the richest and most powerful people alive,
many of them famous and respected figures from families
whose names are household words and held in high esteem by
the public.
Their indifference — or contempt — for the lives of common humanity
should not come as a surprise, nor be hard to believe.

Since at least the height of British colonial domination of
the world,
there has been a potent strain of thinking among "aristocrats"
about superior races
(white, English speaking, educated and rich)
and inferior races
(white or black or colored, uneducated and poor).

The entire British colonial system was based on the ruthless
domination by a few of the "superior" over vast numbers of
the "inferior."

America itself was founded in rebellion against that domination.
The American Revolution was an overthrow of those old ideas
about who should rule — and how.
And then the new Americans turned right around and did the same
thing to their own "inferiors,"
allowing slavery for blacks and committing genocide against
Native Americans with a rapacity that would have gratified the
most ruthless British colonialists.

Philosophers revered as great thinkers by the British aristocrats
of those centuries
openly expressed their views that

the inferior peoples of the planet must not be allowed
to increase sufficiently in numbers
to use up the earth's precious natural resources
and, eventually, to overrun by sheer numbers the existing
political and economic system.

 

The most prominent 18th Century spokesman for the British
East India Company policies of global genocide
was the economist Adam Smith.

His book, The Wealth of Nations, is still required reading
in college economics classes.
He wrote several works on forced population reduction,
the most notable being The Treatise of Human Nature and The
Theory of Moral Sentiments,
in which he placed mankind on the level of animals.

Smith's ideas were advanced in the 19th Century by philosophers
as prominent as Thomas Malthus,
another high-ranking employee of the British East India Company.

To the acclaim of the British upper classes, Malthus actually
wrote in the mid-1800's:
"All children who are born, beyond what would be needed to keep up
the population to a desired level,
must necessarily perish,
unless room be made for them by the death of grown persons …

We should facilitate, instead of desperately trying to impede,
the operation of nature in producing this mortality,

and if we dread the all too often visitation of the horrid form
of famine, we should sedulously encourage the other forms of
destruction which we compel nature to use."

Malthus' modest proposals included that the poor be educated
into habits of filth rather than cleanliness

and that poor villages should be built "near stagnant pools
and particularly encourage settlements in marshy and unwholesome
situations [sites]."

And he encouraged that restraint be enforced upon those
misguidedly benevolent men who would try to protect the poor
from contagious diseases.

Malthus was a respected writer of his era,
and though not one American in a thousand has read his work
since some boring college class, his name remains famous.

His writings were eminent enough to be responsible for
the invention of a word that remains in our language even now:
Malthusian.
Meaning: "Of / pertaining to the theory of Thomas Malthus that
population tends to increase faster than food supply,
with inevitably disastrous results unless the increase in
population can be checked."

Inevitably disastrous results unless the increase in population
can be checked. Precisely.
And in one sentence, the meaning of "Malthusian"
captures perfectly what the AIDS epidemic is really all about:
Population control.

Malthusian philosophy was heralded in the 20th Century by
esteemed British writers who included H. G. Wells
(of "War of the Worlds" fame) and Lord Bertrand Russell.

Near the end of his long life, Lord Russell won acclaim among
antiwar activists for his outspoken opposition to American
involvement in Vietnam. But what they didn't know was that
he just thought war was a horribly messy and inefficient way
to kill people.
Not to mention the property destruction and expensive munitions.

Throughout his career, Lord Russell spoke of the aristocratic
aspiration toward a more refined form of genocide.
In 'The Impact of Science on Society', he made it clear
what they had in mind:
"I do not pretend that birth control is the only way in which
population can be kept from increasing. There are others,
which, one must suppose, opponents of birth control would prefer.

War, as I remarked, has hitherto been disappointing
in this respect,
but perhaps bacteriological war may prove effective.

If a Black Death could be spread throughout the world
once in every generation,
survivors could procreate freely without making the world
too full.
There would be nothing in this to offend the conscience of
the devout or to restrain the ambition of nationalists.
This state of affairs might be somewhat unpleasant, but
what of it. Really high-minded people are indifferent to
suffering, especially that of others."
 

But of course. How else to run an empire?
In 1953, when Lord Russell's book was published, there was
very little public knowledge of bacteriological warfare.
Yet he spoke of it knowingly and lovingly, and he clearly
indicated that poor nations would be targeted.

That virulent strain of thought continues — and reaches
to the top.
In 1962, the CIBA foundation held a symposium,
"Man and His Future," at which the keynote speaker was
Francis Krick.
His favored tactics of population control included putting
a chemical that would cause sterility in the water supplies
of those nations he judged as "not fit to have children."
Other nations deemed fit would be given a license to
purchase an antidote.

"This approach may run against Christian ethics," he said
in a nice touch of understatement,
"but I do not see why people should have a right to have children.

We might be able to achieve remarkable results after twenty
or thirty years by limiting reproduction to genetically superior
couples."

He talked about the benefits that could come to a country that
"improved its population on a grand scale."

What type of people was Frick talking about?
A study of his work leaves no doubt that "limiting reproduction
to genetically superior couples," as he wished to do,
would exclude Negroes, Jews, Gypsies and the Asian races.

The year was not 1939 but 1962, and the country was not
Nazi Germany, but the United States of America.

These were not the musings of a deranged madman, but the
philosophical essence of one of the foremost microbiologists
in the world. Francis Krick was a winner of the Nobel Prize.

And thirty-some years later, here we are.
Those responsible for the AIDS epidemic have at long last
created the perfect tool for their Malthusian solution
to their most pressing problem:
Population control.

 
( kap.fulltekst )
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

One of the most important investigations into AIDS

was carried out in 1988 by the Social Services Committee of
the House of Commons in the British Parliament.
They were given considerable help, incidentally, by disaffected
intelligence service agents
and members of the medical and dental professions.

The "Third Report from the Social Services Committee,
Problems Associated with AIDS, Minutes of Evidence and Memoranda"
is of great interest.

One of its quoted documents is a memorandum from Dr. John Seale,
Royal Society of Medicine, who has come as close to the truth
publicly as any medical authority in the world.
What he says contains great wisdom — and the beginnings of
solutions that could ultimately save millions of lives.
This is an historically important document.

Dr. Seale:

No politician can make rational decisions to deal with AIDS without
a clear understanding of the nature and severity of the epidemic,

the means of transmission of the virus,
and the prospects of a cure or preventive vaccine.

The key scientific facts underlying the epidemic are quite simple,
though AIDS is perceived to be unusually complex and full of
scientific uncertainties.
These perceptions have been produced by a few scientists and
others
who have recklessly minimized the seriousness
of the epidemic and have fostered confusion and dangerous misconceptions.

The most important and urgent task for politicians, both in Government
and in Parliament, is to force scientists to speak clearly, precisely
and honestly about the AIDS epidemic.

Half-truths, wishful thinking, flawed scientific hypotheses and deceptions
have been perpetrated by scientists
and allowed to flourish as conventional wisdom,
aided and abetted by editors of scientific and medical journals.

The deceptions must be exposed with maximum publicity.

The public must be fully informed of the true nature of the threat from the virus which faces us all. Once this is done the mass of the population will accept the measures inevitable to halt the spread of the virus, even though they will inevitably require severe curtailment of the liberty and civil rights of everybody, just as happens in war time. The longer the truth is obscured from the public, and the greater the multitude of innocent people who die most horribly as a result, the more ferocious will be the explosion of hatred and revenge against those guilty of perpetrating the deception.

The virus has the properties of a skilled, devious, hidden and implacable
invader with the capacity and willingness to kill every man, woman
and child in our country.
It may be now spreading amongst us precisely because it has this capacity.

It is unwise to think that such a force can be vanquished without
taking actions which the people of Britain accepted as entirely
appropriate in two World Wars; particularly as dissemination of the
virus is being actively encouraged
by some who wish to destroy our society."

Dr. Seale provided a brilliant overview of the entire situation the world
faces in the AIDS epidemic:

A. THE NATURE OF THE DISEASE

 1. AIDS is a contagious, infectious, communicable disease
  caused by a lentivirus (slow virus),
  a member of the family of retroviruses.

 2. No lentivirus has been known to affect humans before the advent of AIDS.

 3. AIDS is a typical slow virus with a prolonged, silent incubation period
  of great variability, but usually lasting several years,
  followed by slowly progressive disease always ending in death.

 4. An epidemic of a new slow virus disease spreading unchecked
  is the ultimate virological nightmare,
  yet in none of the major scientific or medical journals has this
  been spelled out clearly and the implication discussed.

 5. Death is caused by the AIDS virus infecting, and slowly destroying,
  cells in the brain, lungs, intestine and immune system.

B. MORTALITY FOLLOWING INFECTION.

 1. Within five years of infection with the virus, twenty-five percent of people have developed fullblown AIDS and all of them die.

 2. The ultimate mortality within twenty-five years of infection is unknown as the virus has been spreading for only ten years. The optimistic view held by a decreasing number of virologists is that only fifty percent of those infected will die. Many virologists accept this pessimistic view, that all people infected with the virus will eventually be killed by it.

 3. All virologists are agreed that once infected with the AIDS virus,
  people are potentially infectious to others for life.

C. FAILURE OF ANTIBODIES AND VACCINES TO PROTECT.

 1. In all people with antibodies to the AIDS virus, some virus persists in brain and other cells from which it cannot be removed. In contrast to most virus infections, antibodies to a lentivirus do not provide protective immunity; they fail to neutralize or eliminate it. Although many people infected with the AIDS virus look and feel well for several years, destruction of the cells of the brain and immune systems is progressing slowly.

 2. The outlook for a successful vaccine is bleak. None is available for lentivirus diseases of animals. Search for a vaccine against infectious anemia of horses for eight years, and against maedi-visna in sheep for forty years has proved futile. Indeed when antibodies to a lentivirus are produced artificially by vaccination,

animals die after subsequent infection more rapidly than those which are not.

In spite of many successful vaccines, it should be realized that

for the majority of viral and bacterial diseases, vaccines do not work.

 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

In a 1953 cold war experiment, the Army sprayed clouds of toxic
material over Minneapolis dozens of times
and may have caused miscarriages and still-births,
a public television station here has reported.

The sprayings in Minneapolis and other cities were described then
as part of an effort 'to develop an aerosol screen to protect
Americans from fallout in case of an atomic attack' …
The material sprayed in Minneapolis was zinc cadmium sulfide,
a carcinogen, and the Army was actually testing how chemicals
would disperse during biological warfare,
the station reported.

One of the sites sprayed in Minneapolis was a public elementary
school where former students have reported an unusual number of
stillbirths and miscarriages .…

In its report, the station quoted experts as saying zinc cadmium
sulfide was toxic and might cause cancer.
It said it was sprayed 61 times in four parts of Minneapolis,
from generators in the rear of trucks or from rooftops.

One former student of the sprayed school told the station that
of her three children, one had Down's syndrome, another was
profoundly retarded and a third had a learning disability."

This was all done in the cause of Chemical and Bacteriological
Warfare.
We've read about its existence.
It appears in the news every once in a while. The Soviets were
said to possess a nightmarish capacity. President Nixon made
headlines around the world when he announced he would seek a ban
on it. (Nothing happened.)

It made big headlines when herds of sheep mysteriously fell over
dead in their fields near the Army's secretive CAB lab at Dugway,
Utah. The Army, of course, lied through its teeth and denied any
knowledge of what might have happened,
but the public discovered years later that the wind changed
on a day when they were testing one of their deadly airborne
toxins.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

 
-illu-
 

"en etat erobret av den næringen den skulle holde i tømme"

Det pågår nå kloden rundt et faglig og juridisk stormløp mot
nettopp disse miljøene som produserer DSAs kildemateriale –

fordi de beskytter en forurensning som nå seiler opp
som et av klodens mest presserende helse- og miljøproblemer.

Å holde seg bevisst i uvitenhet er straffbart

..at disse referansene er svindelaktige, hva enten det skyldes
uvitenhet, hjelpeløshet, slurv, bevisst svindel,

eller en ekko-kammer-aktig internkultur.

Organisasjonsutviklere kjenner godt til hvordan dette siste
fenomenet – sterk internkultur –

kan skape selvrettferdiggjørende «osteklokker».

..Faglig svakere begrunnelser er det derfor vanskelig å komme med
i en statsforvaltning som hevder at den skal være kunnskapsbasert.

Et klarere brudd på det grunnlovsfestede føre-var-prinsippet
er det vel også vanskelig å stille opp med.

-Artikkeltekst-

 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"BorettslagLeder Garvesund tenker for oss."

Om det gjelder vitale spørsmål om Ansvar for vår egen helse,

blir det til helt tilfredsstillende orden og harmoni ?

Kan vi klare nøkternt å gjennomgå grunnlaget for hva vi
lar oss servere for "gjennomgranska Fakta" ?

en Regjering, har den langt vanntettere metoder til å
ettergranske sin med hui og hast innkjøpte Overbevisning,
enn et uavhengig, kanskje upolitisk borettslag med god tid
og egen forslagskasse?

Kan legsauer skjønne egen helse, eller våge å beite på en eller
annen virksom medisinplante, før veterinæren kommer farende
under blålys? - kan la seg tenke over? -

Assistanse: Hvordan kartlegger du holdbare fakta? >

"Indeed.. the test can induce the problem it is supposed to detect."

"Mothers are given the presumption that their babies enter the world with
numerous things wrong.."

Fagpres., med bilder fra Wuhan, Kina mv.: Eminent ryddejobb !

Godt sagt! (0) Varsle Svar

It strikes me that the biggest problems we face,
the biggest disasters we have experienced, mostly
have not come from individuals:
They have come from organisations - some of them bigger
than countries, many of them capable of affecting
100 thousands, even millions of lives.
So how do organisations - Think ??

( Margaret Heffernan, 2012 )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Dare to disagree > | Margaret Heffernan 2012
 

Willful blindness: > Margaret Heffernan at TEDx 2013

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Varslet Verdens- Voldsgrep:

Similar to how cattle are marked with ear tags, this global
Pharma/Tech alliance wants all humans
to be “vaccinated” with digital tracking chips
that will create a seamless monitoring system for a New World
Authority to manage the populations
of our world :

-illu-

varslet på forhånd?
 

This 'ID2020 Alliance'.. is a digital identity program

that aims to “leverage immunization” by a means of inserting
tiny microchips into persons' bodies.

In collaboration with the 'Global Alliance for Vaccines and
Immunizations', also known as GAVI,
[ Gates' Almighty Vaccines & Injections ]
 

the government of Bangladesh and various other “partners in”
government, academia, and humanitarian relief,
the ID2020 Alliance hopes to usher in this mark of the beast
as a way to keep tabs on every human being living on Earth.
/

In Austin, Texas: the homeless population is now being exploited
as a collective guinea pig for ID2020’s microchip vaccination
program,

which the group claims will help to “empower” homeless people
by supposedly giving them “control” over their personal
identity data.

ja spør sauene på jordet, om de ikke følte seg hjulpet
til bedre 'kontroll over sitt liv i velferdssystemet'
med en signalgul nummerplate i hvert øre.

Hvada, flokker av hjemløse i velferdsstaten Texas ??
Var de der sist du hørte nytt derfra?
 

sitert artikkel her >

"While the ID2020 program testing grounds are primarily
in the Third World, [ Slavekår-vante raser først! ]

the group says its also now working with governments here
in the United States
to start microchipping people through vaccination."
 

"All of this is priming the public for an eventual mandate of
microchip vaccinations,
which will be required for every individual

in order to buy and sell goods.

Chowdhury openly admitted this in stating that digital identity
systems will be necessary for “individuals access to services
and livelihoods.

Right off the Bible: A global identification system
is in the works that will eventually be required for people
to function in society, and ultimately survive.

Without these microchips in their bodies, people won’t be able
to work, let alone eat,
and it’s all happening right before our very eyes.

Keep in mind that ID2020 is a part of the so-called “REAL ID” ,
which will soon be required for those who wish to travel.

REAL ID will also be used as a backdoor method of implementing
mandatory vaccination policies for adults. "
 

( ..er jeg i ferd med å røpe noe fra handlingen i en bok? )

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Sannsynlig årsak til flest COVID-19 dødsfall :
 
/

"Å forstå Terrenget (pasientens kropp) kan være viktigere enn å
fokusere på alt om Rovdyret ( patogenet / viruset )" :

Hva gjør Influensa-vaksine med Covid-19 risiko ?

"motvirket coronavirus, men svekket immunforsvaret drastisk"

/

Ikke overse "bare blåbær" ?

Ikke baktal 'Placebo officinalis' :

doctormurray.com/

/

rolv.no: " Naturen har spredd medisiner overalt "

Godt sagt! (0) Varsle Svar

There’s little innovation in social and other policies because the UN
and the existing players won’t just let you start a new country.

(...)
 

I am equally unhappy with any involvement into people’s lives by
big governments –
overregulation and over-taxation in the EU makes me just as sad
as the cases of the prosecution of opposition in Russia.

There are no genuinely free countries – freedom of speech and
self-expression and entrepreneurship is limited
almost everywhere, but in different ways.
 

( Pavel Durov - software-arkitekt, post-Snowdenist, Putin-protestant )

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Litteratur og journalistikk er de to hovedfaktorer

blandt de oppdragende krefter.

Av denne grunn vil vår regjering kjøpe opp de fleste
tidsskrifter. På denne måte kan vi ... oppnå en enorm
innflytelse på menneskenes sinn. - ...
Men publikum må ikke få den ringeste anelse om disse
forholdsregler,
derfor må alle våre tidsskrifter tilsynelatende være av
innbyrdes motsatte meninger og oppfatninger, derved
inngyter vi tiltro ...
/

Hvis noen snakkemaskiner tror at de gjengir sine parti-
avisers meninger, vil de i virkeligheten bare følge
det flagg vi vinker på dem med.
For å oppnå at vår dagspresse kan utføre dette program
og på overbevisende måte støtte de forskjellige partier,
må vi organisere pressen med den største omhu.

Takket være disse forholdsregler, vil vi bli i stand
til å opphisse eller berolige den offentlige mening
angående politiske spørsmål, når som helst det blir
nødvendig. Vi vil kunne overtale eller forvirre dem
ved å trykke sanne eller falske nyheter, kjensgjerninger
eller dementier, alt ettersom det passer for oss.

Ved diskusjon av vår politikk - naturligvis overflatisk,
uten å røre kjernen, vil våre organer gå til skinnfeider
med offisielle aviser for å gi oss et påskudd til å
definere våre planer med større tydelighet enn vi kunne
i de midlertidige erklæringer. Dette dog naturligvis
kun når vi kan ha fordel av det.

Denne presseopposisjon vil også tjene til å holde folket
i den tro at ordets frihet fremdeles eksisterer.

 
 

( SentralMonopolittisk Slukeparti, tidlig programnotat )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Du må ha psykiatrisk hjelp, Lukas", konstaterte Timo
en dag. "Du kommer til å stikke ned Gert eller Siggi
en gang når de går på toalettet om natten. Bare fordi
du i din forvirring tar dem for å være satanister."

Sosionomene var etter hvert blitt redde selv. Ikke så
mye på grunn av satanistene [utenfor bokollektivet for
belastede unge]
men mer av hensyn til andre de hadde ansvaret for.

...var jeg kanskje skrullete, hadde jeg vel hallusinasjoner?

Jeg innbilte meg aldeles ikke at noen spionerte på meg,
overvåket og forfulgte meg: Det var et faktum.

( / )

I undervisningen hadde presten ofte rost sine bødlers
dyktighet:
"Hittil har ingen overlevd forsøk på å hoppe av.
Disse menn tar alle, før eller senere."
Det var ikke døden jeg fryktet mest, men den utspekulerte
torturen -- den langsomme, grusomme måten å dø, som jeg
for enhver pris måtte unngå.
Nå hadde jeg bare en eneste sjanse igjen:
Å ta livet av meg selv.
Jeg fikk tak i sterke beroligende piller. Hvis jeg skylte
dem ned med en flaske vodka, ville de forløse meg for alltid.
Men sosionomene fant pillene før jeg kunne sette planen ut
i livet.

 
[NB - dette ville vært usmakelig 'thriller-underholdning',
men vi regner det må regnes som samfunnsdebatt. ]

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The individual is in a dilemma:
either he decides to safeguard his freedom of choice, chooses
to use traditional, personal, moral, or empirical means,

thereby entering into competition with a power against which
there is no efficacious defense
and before which he must suffer defeat;

or he decides to accept technical necessity,
in which case he will himself appear the victor, but only
by submitting irreparably to technical slavery.

In effect he has no freedom of choice.”

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Regjeringen begynte å bli økende urolig for at så mange
sovjetborgere fremdeles trodde på Gud.
Man gav Sovjetunionens Vitenskapsakademi i oppdrag å gjøre
sosiologiske undersøkelser for å kartlegge grunnene.

Truer troende de urolige bolsjevikske partiapparater?

Undersøkelsene pågikk i 3 år 1959-1961. Resultatene ble
lagt til grunn for den 22.partikongressens krav om

"et gjennomtenkt og veloppbygd system for vitenskapelig-
ateistisk oppfostring, som skulle omfatte alle befolknings-
grupper og hindre spredningen av
religiøse synspunkter, spesielt blant barn og ungdom".

Dette resulterte i at sentralkomiteens ideologiske kommisjon
under ledelse av sjefsideologen Iljitjov
la frem et antireligiøst program i ni punkter.
Det gikk ut på en effektivisering av alle former for ateistisk
propaganda, som
a) dannelse av ateistiske forsknings- og utdannelsesanstalter,
b) spesielle propagandakurser,
c) oppfostring av barn og ungdom,
d) ateistisk propaganda blant studenter,
e) alminnelig ateistisk propaganda blant alle medborgere,
f) propaganda på arbeidsplassene,
g) i kolchoser og sovchoser,
h) propaganda blant husmødre og slike yrkesgrupper som ikke
omfattes av de ovenfor nevnte punkter, samt
i) maksimal utnyttelse av massemedia.

Samtidig begynte man igjen å stenge og rasere kirker som var
blitt åpnet i slutten av krigen. (..)

Antikristen påvirkning helt fra barnehagen

Den ateistiske propagandaen står nå under direkte ledelse av
partiet, ved de spesielle 'ateismeråd' ved partiets ideologiske
kommisjoner, fra sentralkomiteen og ned på områdenivå.
Den høyeste ledelse av all denne virksomhet utføres av
'Instituttet for vitenskapelig ateisme' ved sentralkomiteens
akademi for samfunnsvitenskaper.
Dette partiinstitutt utarbeider planer og aksjoner, som senere
gjennomføres av partiorganene på lavere nivå.
'Foreningen Kunnskap' stiller foredragsholdere og spesialister
til rådighet for de forskjellige partiorganer.

Den unge sovjetborgeren blir offer for systematisk antireligiøs
påvirkning helt fra barnehagen. Til og med fjerde klasse i
folkeskolen skjer det i form av samtaler, lek og leksjoner
uten spesielt strengt opplagt plan. Dog kreves det at barna
skal bruke de nyervervede 'kunnskapene' hjemme og forsøke å
påvirke sine troende foreldre eller bestemødre, samt rapportere
til klasseforstanderen om fremskritt.
Fra femte til åttende klasse inngår ateisme i faget historie (..)
I klassene 9 og 10 utgjør ateismen et selvstendig emne med 60
skjemaopplagte timer. Her kommer .. religionshistorie og filosofi
inn, begge fremstilt fra ateistisk synspunkt.

Foruten studier og selvstendige arbeidsoppgaver må elevene påta seg
å gjennomføre antireligiøse foredrag i de lavere klassene.
Karakterene beror i høy grad på hvordan elevene klarer disse oppgaver.

Fra 1959 ble det ved alle universiteter og høyskoler gjennomført
et frivillig kurs i "Den vitenskapelige ateismes grunner".
Fra 1964 ble dette obligatorisk for alle studenter. Uten godkjent
tentamen i faget får man f.eks ikke eksamen i medisin.
Kurset tar normalt 30 timer. Foruten disse leksjoner pleier man
å gjennomføre en rekke seminarer og foredrag, der studentene får
bruke ferdighetene i praksis.
Tross dette har man ved flere universiteter etter avsluttet kurs
i ateisme, avslørt en mengde troende studenter.
..Også kursene om vitenskapelig kommunisme har en spesiell
underavdeling om vitenskalpelig ateisme.

Til tross for alle disse tiltak ser man ofte f,eks i bladet
Vitenskap og Religion, sterkt kritiske artikler som klager over
den skrikende mangel på velutdannede ateistiske propagandister.

Foruten skoleungdom og studenter skal også hele den voksne
befolkningen ha ateistisk undervisning.. ifølge beslutning av
partiets sentralkomité av 2.jan 1964 (...)

Alex Milits, 1973

tekstlenke

wikiped om faget

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Nina SolåsIngeborg GIngvild SWenche VargasKarin BergkntschjrldAnjaSimen "Boktimmy" IngemundsenHilde H HelsethDolly DuckØystein LSSBSissel ElisabethKikkan HaugenConnieAnne Berit GrønbechLinda SolheimAtmanTone HCaroline Ekornes JohannessenVannflaskeMartine (@martineleser)Tove AlmaInger Johanne SæterbakkSolErlend Risvik PaulsenLibraritas vIngunn SmgeTor GeirTone SundlandCamilla RødjeAnne-Stine Ruud HusevågSiv ÅrdalAndreas BokleserToveKay NilsenHelena EJenny Dahl BakkenJan Arne Nygaard