Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 1 til 20 av 501 sitater

'Frihet' som retten til å bifalle det politisk korrekte:

Toleranse må innebære retten til å være uenig.
Dypt uenige parter kan diskutere med høy temperatur, men like
fullt med toleranse og rasjonelle argumenter relevante for
emnet som drøftes. Man vil lytte oppriktig til hverandre,
fordi man kan ha utbytte av å se verden fra et annet perspektiv
enn det man kom fra. Men man trenger ikke å bli enige til slutt.

Habermas fremholder at dersom den offentlige debatt skal være
produktiv, må argumentene være rasjonelle og kunnskapsbaserte.
Fakta bør avgjøre, ikke debattantenes dyktighet i hersketeknikk,
retorikk og sjikanering.

/ /

..at stadig flere amerikanere kjenner på en snikende, selvpålagt
sensur rundt emner der egne oppfatninger bryter med det
politisk korrekte nyhetsbildet.
De registrerer at de velger å tie for å unngå den sosiale
trakasseringen som følger der man oppfattes som 'fiende' av
systemet.
De radikale kreftene som straks angriper enhver som ymter meninger
som bryter med de politisk 'korrekte', finnes overalt --
i selskaper og familiefester, på universiteter og så definitivt
overalt i media.
Folk føler på frykten hvor de enn er.
Dr P C Roberts hevder at denne typen struktur minner langt mer om
nazismens Tredje Rike enn et fritt demokrati. Tausheten skriver
seg ikke fra normal sunn selvrefleksjon, men av ren og skjær
frykt for autoritetene.

..'Enveis-toleranse', situasjonen der en ydmykhet kreves av den
ene parten, mens den andre ikke behøver å yte slik respekt.
Begrepet toleranse mister dermed sin betydning og blir til et
politisk middel til å kvele opposisjon.

Å stemple noen som intolerant er blitt et effektivt våpen.
"Jeg føler meg krenket av det DU sier", heter det - og betyr at
meningsytreren må "vise respekt" og straks avstå fra sitt argument.

"Respekt" blir retten til å uttale seg på en slik måte at de
ekstreme kan godkjenne det.
Å komme med andre meninger eller forsvare borttrengte minoriteter,
oppviser dermed "liten respekt".
"Toleranse"-begrepene er dermed så smalt definert at det vil kvele
mangfoldet og den frie tanke.

..Gutfeld kommer med en rekke eksempler, blant annet det underlige
fenomenet at enhver som var kritisk til '0bamacare' eller illegal
innvandring til USA, automatisk var stemplet som rasist. I samme
kategori havnet raskt de som protesterte mot en moské på Ground
Zero. Han hevder at vi har skapt oss en panisk tilværelse full av
oppdiktede anklager og fabrikert indignasjon, der vi påberoper oss
å være støtt og krenket av å møte andres meninger.

Tidligere dødspunk-vokalist i bandet Turbonegro, Hans-Erik Dyvik
Husby omtaler betegnelsen 'kristofobi' -- forestillingen om at man
kan sjikanere en kristen så grovt man bare ønsker, men overhodet
ikke gjøre det samme med en homofil, en kvinne eller en jøde.
..Kristne.. i USA er svært bekymret for mulighetene til å kunne
utøve sin tro på en arbeidsplass, uten å bli trakassert.

 
-orwell-sitat-

Godt sagt! (0) Varsle Svar

(1946) ..Europas desperate jøder presset på for å komme inn
i landet. Sionismen, en jødisk stat i Palestina syntes å
være eneste vei å gå.
Det internasjonale samfunn var sjokkert over det som etter
krigen var blitt kjent som Hitlers folkemord.
Men på nytt skulle verden bli vitne til et rystende skuespill,

et kappløp mellom menneske-vrakene
som med et nødrop hadde sluppet unna Hitlers krematorier,
og den britiske middelhavsmarinen.

For den britiske regjeringen, som fortsatt var mandatmakt i
Palestina, forsøkte å forhindre at jøder i stort antall slapp
inn i landet. Men jødene strømmet i tusentall til havner
over hele Europa for å gå ombord i båter som skulle bringe dem
til landet som nå var deres eneste håp.
Mellom april 1945 og januar 1948 forsøkte 63 skip, lastet til
randen med desperate jøder, å lure den britiske marinen.
Bare fem skip greide det.

Mange av dem som ble tatt, ble sendt tilbake til leirene i
Tyskland av alle steder, andre havnet i leire i andre land,
f.eks Kypros.
Men denne kattens lek med musen vekket opinionen over store
deler av verden, aller mest i USA.

Nå hadde Auschwitz sin virkning på verdensopinionen. Derfor
hjalp det ikke at maktpolitikere i det amerikanske utenriks-
departement mente at USA hadde mest å vinne ved å støtte
araberne.
President Truman viftet dem til side og støttet delingen av
Palestina i en jødisk og en arabisk stat da saken kom opp i
FN i oktober 1947. Også Sovjet støttet delingen, russerne var
interessert i å svekke britene i Midtøsten. ..

Jødene sa ja til å dele Palestina i en jødisk og en arabisk
stat, araberne sa nei. .. Det var araberne som avviste en egen
palestinsk stat.

Kjennere av amerikansk politikk mener at om president Franklin
Roosevelt hadde fått leve noen år til - han døde våren 1945 -
så ville staten Israel aldri blitt opprettet.
Roosevelt omtales som antisemitt av enkelte historikere
(Paul Johnson: A history of the Jews).
 

( fulltekst her )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

-Hvordan kan en kjærlig Gud tillate at hundretusener dør
av sult hver dag? Hæ?? Svar på det! forlangte en hissig
jente med knyttede never. Flere blandet seg inn.
Noen spydige slengbemerkninger utviklet seg til diskusjon.
Andre ble stående og flire.
-Kristendom har alltid vært overklassens manipulasjonsvåpen!
-Sprøtt at slik middelaldersk moralisme og overtro har
overlevd så lenge!
..Tør du se inn i øynene på et sultende barn og si at Gud
bryr seg om det?
-Behold boka di sjøl, Gud! Ingen ekte kjærlighet orker å se
på nød uten å gjøre noe med det!

/

-Avisene Deres, Sir.
Bob skumleste overskriftene. Alle hadde makabre bilder fra
en sultkatastrofe.. En stor stamme, Mbasi-folket, var
utdødd og ikke noe var sensurert av synet som hadde møtt
fotografene. Dyrspiste og råtne lik i fargefotografier.
Bob tok en stor bit av rekesmørbrødet og bladde hoderystende
videre til Sporten. Han fikk dårlig samvittighet og bladde
tilbake. Men disse overskriftene passet jo perfekt til
kveldens preketekst! Pastor Bob plystret over den gode
timingen.
 

(se mer av helheten: Fulltekst her >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

..en felles erindring .. at historien hadde behandlet hele
det jødiske folk på en spesiell måte.. en begivenhet som
virket til folkets enhet, kom med arrestasjonen av og retts-
saken mot Adolf Eichmann som hadde hatt ansvar for Hitlers
utryddelsesleirer i nazi-okkuperte Europa. Eichmann hadde
gjort sitt arbeid med en gruvekkende dyktighet. ..
Retten.. avhørte hundrevis av vitner som åpenbarte så
makabre og opprørende detaljer at hele nasjonen ble grepet
av en ny bølge av sorg. Riksadvokaten Gideon Hausner,,
leste tiltalebeslutningen i 6 millioner anklageres navn
"hvis blod roper ut, men hvis stemmer er tause." ..

Det nær utenkelige ved menneskets degenerasjon ble utfoldet
i grusomme detaljer.. man kunne føle hvordan verden grøsset
av skamfølelse.
 

( fulltekst )

Godt sagt! (4) Varsle Svar

Martin hälsade än en gång. Joel svarade inte, men log nedlåtande.
Instinktivt kände Martin kylan komma när där han stod i
blickfältet for Joels självgoda blickmin och hans kärlekslösa
ögon. De gråstenskalla ögonen av en indifferent människa.

Barnets själviskt ömhetstiggande ögon mötte gråstenen:
En de sura rönnbärens män.
Sedan miljön hejdat Joels själ och bromsat den naturliga glädje
som innebor i allt födt liv hade han premierat sin egen dumhet
och tagit hand om sin egen förfrysning.
Hela hans uppträdande var en grov självhjälp.
Hans vanligaste fraser var "ah fan heller" och "inte fan".
Han satte alltid minus efter allt. Plus satte han bara efter
sin "djävlar". Han kom senare att bli Martins lägsta plågare,
en slö och likgiltig lärare i tomhet, hat och gråhet.

Instinktivt kände Martin avsmak och rädsla, men falsk och feg
som Martin var blev avsmaken och rädslan genast förvandlad i
ett inställsamt flin.
När han blev äldre och såg tillbaka fanns det inget han hatade
så mycket som dessa inställsamma flin med vilka han i så gott
som hela sin barndom vädjat till tomheten och oförståelsen.

Han visste att det var en sjukdom, inte bara hos honom utan hos
människorna där på gårdarna; deras bottenlöst sterila egenkärlek
med rönnbärsattityden utåt, mot den svage som inte vågade gå i
svaromål om livsvärdena, smickret inför den starke och hatet som
på grund av infrysningen växte och svällde i bröstet och grep
om hjärtat med förrutnelsens klo, tills handen grep om riset,
käppen, rottingen, dolken, svärdet, handgranaten, mausern och
sökte syndabockar, syndabockar, syndabockar!
Då, som vuxen, hatade han hatet självt i vanmäktigt raseri,
men alle hatare skrattade honom i ansiktet och han tog bara skada
till sin matsmältning.

Hatet var så bestickande. Det hade alltid de mest slående orden.
De isländska sagorna laddade av diktarens dolde hat
voro så sköna.
När Gunnars bågsträng brast sade han til Hallgerd: "-Tag två
lockar av ditt hår och sno med moder min en bågsträng åt mig.

-Står dig något på spel? frågade Hallgerd.
-Mitt liv, svarade Gunnar.
-Då skall jag väl minnas örfilen du gav mig.
En stund därefter hade Gunnar fallit."

Sagan om hatet var alltid skön. Hatets dramer lyste med
ouppnåelig glans från djupet av årtusenden. Varför?

Kulturen var en hatkultur och som en hatkultur skulle den dö,
stolt och värdig.

"Vig dem till vilan med svärdets vaggsång."

Det var en av de brottsligaste och skönaste rader som någonsin
skrivits.
Han älskade och hatade den.
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ledare för de fruktade husseinierna var den mest hänsyns-
löse och sluge intrigmakaren i den del av världen, som
var känd för sina hänsynslösa och sluga intrigörer.

..Haj Amin el-Husseini hade tidigare gjort gemensam sak
med turkarna.
Nu såg han, liksom flera andra arabledare det osmanska
rikets fall som ett lämpligt tilfälle att skaffa sig
ökad makt.
Haj Amin inriktade sig främst på att ta makten över
Palestina. Ställningen som mufti av Jerusalem skulle
ge honom den plattform han behövde.

Jerusalem stod bara efter Mecka och Medina som helig
muhammedansk stad. På turkarnas tid hade muftibefattningen
så gott som enbart varit en honnörspost. Konstantinopel
var då i egenskap av islams centrum alla muhammedaners
verkliga härskare. När nu turkarna var borta och en kristen
stad styrde Palestina, hade ställningen som mufti plötsligt
blivit betydelsesfull. Väldiga penningsummor strömmade in
från muhammedaner runtom i världen till underhåll av de
heliga platserna. Tidigare hade dessa fonder förvaltats
av Konstantinopel, men nu stod de till muftins förfogande.

Om Haj Amin kunde kapa åt sig den befattningen skulle han
kunna använda pengarna för sina egna syften. Det fanns
ytterligare ett skäl till att han ville bli mufti:

Nittionio procent av fellaherna var analfabeter.
Predikstolen var det enda massmediet. Fellahernas benägenhet
att råka i hysteri kunde användas som ett politiskt vapen.

När den gamla muftin dog skulle en ny mufti väljas.
Effendierna kände till Haj Amins ambitioner, och han kom på
fjärde plats.
Den saken oroade honom inte, för husseinierna satte genast
i gång med att terrorisera de tre män som hade fått fler
röster och "övertalade" dem att avsäga sig sin kandidatur.
Haj Amin el-Husseini blev i brist på medtävlare vald till
mufti av Jerusalem.
Han såg i judarnas återkomst det största hotet mmot sina
planer.

På muhammedanernas heliga dag som firades till minne av
Moses födelse hetsade Haj Amin el-Husseini upp en samling
fellaher mot judarna.
De lättpåverkade fellaherna förvandlades till en rasande
pöbelhop, och en regelrett pogrom bröt ut. De blev inte så
hysteriska att de vände sin vrede mot städer och kibbutzer
där judarna kunde försvara sig. I stället anställde de
blodbad på fromma försvarslösa judar i de heliga städerna
Safed, Tiberias, Hebron och Jerusalem.

Många av jordbrukskolonierna hade överlämnat alla sina vapen
till engelsmännen när de övertog mandatet. Om araberna hade
valt att anfalla de kolonierna skulle det ha blivit rena
slakten. Engelsmännen hade ansvaret för ordningens upprätt-
hållande, Jisjuv väntade sig att de skulle låta de skyldiga
stå till svars för sina gärningar liksom på turkarnas tid.

En undersökningskommision fann Haj Amin el-Husseini skyldig
men han blev senare benådad.

Omedelbart efter benådningen utgav det brittiska kolonial-
departementet en vitbok, en politisk deklaration i vilken
det förklarades att de judiska invandrarnas antal skulle
regleras efter landets förmåga att ekonomiskt absorbera dem.

Det var då Winston Churchill bidrog till att Transjordanien
avskildes från palestina-mandatet. ..
Engelsmännen hade kastat sin mask av välvilja.

( til 1. sitat >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

The Jewish question exists wherever Jews live
in perceptible numbers.
Where it does not exist, it is carried by Jews in the course
of their migrations.
We naturally move to those places where we are not persecuted,
and there our presence produces persecution.
This is the case in every country, and will remain so,
even in those highly civilized — for instance, France ...

I shall now put the Question in the briefest possible form:
Are we to "get out" now — and where to?
Or, may we yet remain? And, how long?
 

The whole plan is in its essence perfectly simple,...

Let the sovereignty be granted us over a portion of the globe
large enough to satisfy the rightful requirements of a nation;
the rest we shall manage for ourselves.

( fra Gutenberg.org i bl.a. html (weblesbar))

Godt sagt! (1) Varsle Svar

We do not have a copy of this book, nor do I know where to get one.
If someone has a summary, quotes or information on obtaining this book,
please send feedback

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Millions of political prisoners in Russia were rounded up and
driven out to work on the great construction projects
of communism. Hundreds of thousands of them died
of scurvy and malnutrition.
Meanwhile large numbers of people, overcome with admiration,
lauded the Soviet regime.
It wasn't that they lacked the necessary information; simply
they didn't want to know, didn't want to believe it.

/
/

..it is possible to divide mankind into two categories--
those you could share a cell with and those you couldn't.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Palestina . . . kunde inte styras av brittiska marionetter.
Balfour-deklarationen
hade ratificerats av Nationernas Förbund [mini-UN],
enligt mandat-bestämmelserna måste britterna upprätta ett
judiskt hemland.
Dessutom hade judarna begåvat dem med en demokratiskt vald
skuggeregering, Jisjuv-centralen, den enda demokratiska
representationen i hela Mellersta Östern.

Chaim Weizmann och et tiotal sionistiska ledare inledde
underhandlingar med Feisal, som då var arabvärldens ledare.
En ömsesidig vänskapspakt ingicks mellan judar och araber,
i vilken båda parter förklarade sig beredda att respektera
den andras strävanden.
Araberna välkomande judarnas återkomst och erkände deras
historiska rättigheter till Palestina och deras mänskliga
rättigheter till ett fosterland. Araberna sa ochså rent ut
att de velkomnade den judiska kulturen och de pengar som
judarna förde in i landet.
På många håll inom arabvärlden hälsades judarna som
befriare.
Det fanns ingen representativ arabisk regering i Palestina
och inte heller på något annat håll inom arabvärlden.
När engelsmännen uppmanade araberna att tillsätta en
regering, uppstod det vanliga käbblet och intrigerandet.
De olika allianserna mellan effendierna, storgodsägarna,
företrädde endast en liten procent av folket.

Den mäktigaste effendisläkten var el-Hussaini klanen som
ägde stora jordområden i trakten av Jerusalem. Den var så
fruktad av de andra effendierna att man bildade ett makt-
block mot den, som omöjliggjorde varje form av arabisk
representation.
Ledare för de fruktade husseinierna var den mest hänsyns-
löse och sluge intrigmakaren i den del av världen, som
var känd för sina hänsynslösa och sluga intrigörer.

Han hette Haj Amin el-Husseini. ( --2-- )
Haj Amin hade tidigare gjort gemensam sak med turkarna.
Nu såg han, liksom flera andra arabledare det osmanska
rikets fall som ett lämpligt tilfälle att skaffa sig
ökad makt.
Haj Amin inriktade sig främst på att ta makten över
Palestina. Ställningen som mufti av Jerusalem skulle
ge honom den plattform han behövde.

(forts.)

"the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, led the
broad Arab-Nazi alliance
in a Holocaust that produced a military, economic,
political, and ideological common cause with Hitler." ( --3-- )

-Jisjuv- - -
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Balfour-deklarationen ratificerades av femtio nationer.
(...)

Men olycksbådande tecken märktes. Palestina höll på att
bli centrum för ett väldigt maktspel.

Spelets första akt var publicerandet av det hemliga
Sykes—Picot fördraget i vilket Frankrike och Storbritannien

drog upp riktlinjerna för en uppdelning av Mellersta östern.

Bolsjevikerna hade hittat en kopia av fördraget [avtalet] i
de tsaristiska dokumentarkiven och publicerat det
för att försätta Storbritannien och Frankrike i en pinsam
situation.

Sykes—Picot fördraget stod i direkt motsättning till de
tidigare brittiska löftena om att bevilja araberna
oberoende.
Araberna kände sig förrådda. Trots att britterna försökte
gjuta olja på vågorna besannades arabernas farhågor senare
när England och Frankrike vid San Remo konferensen delade
upp Mellersta östern, och England lade beslag på den största
biten [ 1920 ].
Frankrike övertog mandatet över Syrien och kontrollen över
en oljeledning från de rika oljefälten kring Mosul.

Under det turkiska väldet hade den syriska provinsen också
inbegripit Palestina och Libanon.
Frankrike ansåg sig berättigat till norra Palestina.
Britterna var orubbliga. De ville också ha Haifa som
utskeppningshamn för oljan från fälten vid Kirkuk utanför
Mosul - och hävdade att Balfour-deklarationen och
Palestinas unika ställning som ett utlovat judiskt hemland
gjorde det nödvändigt att det stannade under brittiskt
herravälde.

Det ledde till att fransmännen lejde flera syriska arab-
stammar för att sprida oro
och hugga för sig så mycket av norra Palestinia som möjligt
innan gränserna fastställdes.

De judar som hade begett sig in i Hule till Kfar Giladi
råkade illa ut.
I ett försök att driva bort dem för att stärka de franska
gränskraven anföll de fransklejda araberna Tel Haj

..men Tel Haj höll stånd och judarna stannade.. Hule-dalen
förblev inom det brittiska mandatet.

Före San Remo-konferensen hade fransmännen haft ett annat
bekymmer: Feisal, ledaren för arabupproret under världs-
kriget hade anlänt Damaskus och låtit utropa sig Kung av
Syrien. Fransmännen jagade bort Feisal.. som fortsatte
til Bagdad, där britterna behandlade honom betydligt
älskvärdare: de belönade sin trogne tjänare med att skapa
en ny stat
av det urgamla kulturlandet Mesopotamien, de kallade
landet Irak och utropade Feisal till kung.

Feisal hade en bror som hette Abdallah
som också måste belönas.
Britterna bildade ännu en "stat" av en del av Palestina-
mandatet och utnämnde Abdullah till dess emir.
Det landet kallade de Transjordanien.

Både Feisal och Abdallah var svurna fiender till Ibn Saud
som hade vägrat hjälpa britterna under världskriget.

Så britterna hade ordnat det bra för sig. De hade sina
marionett-regeringar i Irak och Transjordanien - två egna
skapelser.
De hade Egypten, Suezkanalen, oljefälten vid Mosul, och
Palestinamandatet.. dessutom hade de en uppsättning
"protektorat" och schejkdömen runt den arabiska halvön.

Britterna var väl insatta i de arabiska släktfejderna och
tillämpade den beprövade metoden "söndra och härska".

De höll sina marionetter på gott humör genom att skaffa dem
lyxbilar och välförsedda harem.

Med Palestina låg det annorlunda till. Det kunde inte styras
av brittiska marionetter.
Balfour-deklarationen hade ratificerats av Nationernas
Förbund [mini-UN],
enligt mandat-bestämmelserna måste britterna upprätta ett
judiskt hemland.


Sykes–Picot Agreement

Balfour Declaration
..issued by the British government in 1917.. announcing support
for the establishment of a "national home for the Jewish people"
in Palestine, then an Ottoman region with a small minority
Jewish population

San Remo conference 1920
by the four Principal Allied Powers of World War I

"determined the allocation of .. mandates for the administration
of three Ottoman territories in the Middle East: Palestine, Syria
and Mesopotamia. Whilst Syria and Mesopotamia were provisionally
recognized as states which would be given Mandatory assistance,
Palestine would instead be administered by the Mandatory
under an obligation to implement the Balfour Declaration.

Nationernas Förbund
"ultimately proved incapable of preventing aggression"

 

[s.290 i Exodus Del 1 Bonniers,Stockholm trykt 1977, 355 s.]

Godt sagt! (0) Varsle Svar

I got some friendly advice from a man who was.. running the
National Institutes of Health.
He called me into his spacious office ....

"This work you've been publishing on cancer patterns is
pretty interesting. You know, I started out my career
interested in the environment and cancer.
I'm pretty sure that some of the lung cancer we see in women
in southwestern Pennsylvania, where you come from, has
something to do with the environment.
I actually tried to do a study on that when I started out
doing research, but I decided against it."
"What made you change your mind?" I asked.

He leaned back in his chair and put his hands atop the back
of his head, rocking in thought.
"You ever hear of Wilhelm Hueper?"
I shook my head.

"Hueper started out like you.
Lots of good ideas about the environment. He thought the
exclusive focus on smoking would lead us away from other
causes of cancer that were far more deadly.

He was railroaded out of here. He wasn't the easiest fellow
to work with and rubbed lots of people the wrong way,
but not necessarily for the wrong reasons.
I decided after seeing what happened to him that I was better
off sticking to basic research.
Somebody like you should think about that."
I did. I stayed with NAS for a decade, . . .

 

 

-illus-

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Den ryske hygienikern A A Minch har jämfört den starka
luftförorening som orsakas av tung trafik och
skorstensutsläpp i städer utan tillräcklig grönska
med förhållandena i felaktigt ventilerade bostäder, kontor
och fabriker,
alltså resulterande i ett reducerat antal små luftjoner
och en övervikt av kat-joner.
I Moskva har man påvisat att generatorer för an-joner kan
återställa välbefinnandet genom en snabb elimination av
kroppslig och psykisk stresskänsla efter tröttande arbete.
Luftjonisering för att ta bort dålig lukt och
rena inomhusluften är välbekant.

De gamla germanerna bar enligt historikern Tacitus upp
sina sjuka på bergstopparna för att påskynda tillfrisknandet.
Där har man nu funnit elektriska fält på upp till 5000 V /m

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Jag vet en del lokaler, där jag efter en stunds vistelse
alltid blir nästan apatisk, och jag har känslan att såväl
kunder som personal där bara driver omkring liksom zombier.
Man känner sig modstulen, bedövad,
oinspirerad och håglös vid dessa tillfällen.
Vid en enkel undersökning med jonometer har man i många
dylika lokaler funnit en uttalad brist på an-joner
eller lågt totaljonantal. ....

Den salta luften vid västkusten tycker vi verkar uppfriskande,
och vistelse vid badvikar och i båtar piggar upp.
För hundra år sedan rekommenderas ibland sjöresor vid
depressioner som behandling.
Ölands ljumma vindar har ansetts gynnsamma för astmasjuka.
Luftens halt av an-joner i dessa områden förklarar fullständigt
de inre komplicerade processerna via histamin- och
serotoninpåverkan av de psykiska funktionerna.

/

Till begreppet klimat har man till för några år sedan endast
inräknat sådana faktorer som temperatur och luftfuktighet.
..Tidigare har forskarna mestadels hänfört
luftför­oreningarnas problematik till effekter orsakade av
ozon- och svavel­dioxid-förekomsten.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

HATEplikt uten rabatt:

Islamkritisk teolog Raymond Ibrahim gir aktuelle eksempler
på hvordan HATEplikten forkynnes som daglig krav på
den menige muslim : Allah bare krever det.

America’s supposed best Muslim friends and allies — such as
Saudi Arabia and Qatar — are on record
calling on all Muslims to hate us.
According to a Saudi governmental run website, Muslims must
“oppose and hate whomever Allah commands us to oppose and hate,
including the Jews, the Christians, and other mushrikin
[non-Muslims], until they believe in Allah alone and abide
by his laws.."

 
Den finere skriften:

Krigsfanger kan som alltid tas til sex-slaver, men
det er skriftmisbruk å gi dem daglig status som nesten-hustruer -
 

Teologer avsiler stadig myggen og sluker kamelen,
som en kjent teolog-kritiker slo fast for etpar tusen år siden.
 

"..scholars apparently fail to understand that inherently unjust
laws — ones that permit the sexual enslavement of women
because they are non-Muslims
or that operate on the assumption that the value of human lives is
based on their Muslim or non-Muslim status —
will always be “abused.”"

For instance, Koran 2:256 says there is no coercion in Islam.
Yet, because other Koran verses call on Muslims to hate (60:4; 3:28)
and war on Christians and Jews (9:29),
it is only natural that, past and present, forced conversions
have been common.
After all, pressuring hell-bound infidels to embrace Islam
can be rationalized as an altruistic act.
Moreover, it helps empower Islam, which is always a good thing?

_

The prophet said, “a Muslim must not be killed on account of a kafir
[infidel].” Why? Because their blood is not equal.
The blood of the Muslim is superior.
Call it racism or whatever you want, but
of course the blood of the Muslim is superior.

This is not open to debate.

 

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Theological Aspects of Islam That Lead to Jihad

you will very frequently hear (authorities stating) that
the Islamic state, or ISIS,
a group that self-consciously refers to itself as islamic, and
trying to recruit muslims on the basis of its islamic
authenticity, "actually has nothing to do with islam".

(many national leaders / authorities) agree that what we see in
Jihad terror groups has nothing to do with 'the religion of islam'

..now, 30 000 people have gone, from all over the world, to join
the Islamic State, and they are all muslims.
And they are going there on the basis of their acceptance of the
Islamic state's appeal, on their acceptance of the claim that
it is not only islamic, but quint-essentially islamic
and The only authentic elaboration of Islam.
So who do we believe?

the Western leaders and intelligentia,
that these terror groups have nothing to do with the actual
religion,
or the terror groups themselves, who say that they have
everything to do with the actual religion -
(actually recruiting all these muslims) ?

...Which is the greater threat: jihad terror or “Islamophobia”?

Robert Spencer: The Theological Aspects of Islam That Lead to Jihad

Godt sagt! (2) Varsle Svar

The many potential negative health effects from EMF exposure,
including many cancers and Alzheimer’s disease - can take decades
to develop. So we won’t know the results of this experiment
for many years — possibly decades.
But by then, it may be too late for billions of people.

You may not realize it, but you are participating in an unauthorized
experiment — “the largest biological experiment ever,”
in the words of Swedish neuro-oncologist Leif Salford.

For the first time, many of us are holding high-powered
microwave transmitters — in the form of cell phones —
directly against our heads on a daily basis.

En rekke smådyr er rammet :
av mikrosendere i de nye strømmålerne
E-verket kom og satte opp en mørk natt.

/

To put it simply, the debate has two sides. On the one hand,
there are those who urge the adoption of a precautionary approach
to the public risk as we continue to investigate the health effects
of EMF exposure.
This group includes many scientists, myself included, who see
many danger signs that call out strongly for precaution.

On the other side are those who feel that we should wait for
definitive proof of harm
before taking any action.

The most vocal of this group include representatives of industries
who undoubtedly perceive threats to their profits
and would prefer that we continue buying and using more and more
connected electronic devices.

This industry effort has been phenomenally successful,
with widespread adoption of many EMF-generating technologies
throughout the world.

But EMF has many other sources as well. Most notably, the entire
power grid is an EMF-generation network
that reaches almost every individual in America
and 75% of the global population.
( med en noe annerledes, men gjennomtrengende
elektrisk forurensning )

Today, early in the 21st century, we find ourselves fully immersed
in a soup of electromagnetic radiation on a nearly continuous basis.

(...) science demonstrates a wide range of bioeffects linked to EMF
exposure.
For instance, numerous studies have found that EMF damages and causes
mutations in DNA — the genetic material that defines us as individuals
and collectively as a species.
Mutations in DNA are believed to be the initiating steps in the
development of cancers, and it is the association of cancers with
exposure to EMF that has led to calls for revising safety standards.

This type of DNA damage is seen at levels of EMF exposure equivalent to
those resulting from typical cell phone use. ( . . . )

In fact, levels of EMF thousands of times lower than current safety
standards have been shown to
significantly increase risk for neurodegenerative diseases
(such as Alzheimer’s and Lou Gehrig’s disease)

and male infertility associated with damaged sperm cells.
In one study, those who lived within 50 meters of a high voltage power
line were significantly more likely to develop Alzheimer’s disease
when compared to those living 600 meters or more away.

The increased risk was 24 % after one year, 50% after 5 years, and 100%
after 10 years.
Other research demonstrates that using a cell phone between two and four
hours a day leads to 40 % lower sperm counts than found in men who do not
use cell phones, and the surviving sperm cells demonstrate
lower levels of motility and viability.

( omtaler mv. )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

"Tregt direktorat motsetter seg ekspertvurdering."

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

har som sitt samfunnsoppdrag å påse at vi vernes mot helseskader

fra smartmålere, WiFi, 5G og andre kilder til «svak»
ikke-ioniserende stråling.
Slik stråling advarer forskere verden over mot,
og påviser klare og tydelige mekanismer som kan forklare
betydelige deler av vår tids sykelighetsbilde.

DSA mener derimot at slik eksponering er 'problemfri'
utfra de kilder de legger til grunn,
og bruker heller tida på atomkraft, røntgen og solsenger.

Dette er bakgrunnen for at jeg har bedt om å få foreta en
kvalitetsvurdering av DSAs interne prosesser på dette området.

..DSAs svarbrev,.. legger ved dokumentasjon som viser at DSA
intet gjør og intet har gjort på dette feltet –
til tross for alle advarslene som kommer fra biologer og
medisinere verden over.
Interessant lesning: Temaet er innenfor ansvarsområdet,
men er ikke engang på dagsorden.

( Videre hos Einar Flydal >

tidl. overblikk

Godt sagt! (2) Varsle Svar

En av backstugorna hade en son som var värvad vid Kronprinsens
husarer. Varje höst och vår kom han hem och glänste i skogarna.

Framtill såg hans uniform ut som ett skrattande spjälverk
eller ett glödande eldgaller. "Vi husarer kalla dem revben",
sade han till pigan, vars hjärta han sakta halstrade på sitt
husargaller. I september kom hans slutbrev med några förklarande
husarfraser på. Det var vitt och dött som en kalkplatta -- nu
gick hon i sjön. Drogs upp den tredje oktober, uppsvälld som en
boj av fostret och dödsprocessen. Socknen talade på ytterst övligt
sätt om händelsen. Husaren tog sig nästa gång en flamma i Torup.
Där var torra landet överallt och inga sjöar.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

..att vi i trettiotalets början faktiskt inte kunde tänka oss
ett nytt världskrig.
Vi sysslade med allehanda projekt - t.ex Paneuropa --
vi trodde på Nationernas Förbund, och hade ännu inte upptäckt
vilken imperialism som låg dold bakom Sovjetrysslands frids-
toner. .. - detta decennium hade ännu inte upptäckt eller
uppfattat, att världen var delat i hungrande nationer och i
relativt rika nationer.

.. en utomordentlig vinning att detta under senare decennier
blivit klargjort. Det dröjde till min första Amerikaresa
1939, innan jag greps av fullkomligt fasa inför amerikanarnas
hållning mot indianerna - som jag först kom att interessera
mig för -- och sedan negrarna.

Jag fördes en gång.. ihop med mrs Roosevelt. Innan hon trädde
in, stod alla de svarta herrarna, mest akademiker, blandade
med de vita. När presidentskan steg in, drog de sig genast
åt sidan -- idel svarta.
Mrs Roosevelt gav rummet en svepande sträng blick, gick sedan
med snabba steg raka vägen till det svarta lägret och började
vänligt samtala med dem. --
Jag fick mycket på huden för de mot USA kritiske artiklar jag
skrev efter hemkomsten, alldeles före krigsutbrottet.
Men mer än ett enstaka skräckintryck blev det inte.
Jag kom aldrig att ta itu med negerproblemet på allvar. Och
just ingen annan gjorde det heller.
Men jag hade länge svårt med amerikanarna - med deras hållning
mot de svarta i minnet.

Så kom det häpnadsväckande: Nazismen.
De första åren tedde sig Hitler naiv och kufisk men inte
osympatisk. Han var vid den tiden en storartad talare - senare
blev han ju en hes skrikhals. På långt avstånd verkade hans
krav på nationell upprättelse och på front mot kommunismen
tilltalande.
Vad han verkligen förte i skölden, dröjde det innan man kunde
upptäcka. Man såg att arbetslösheten försvann i Tyskland,
välståndet tycktes stiga, hans fredslöften klingade präktigt.
Men snart klarnade sikten, man upptäckte brutaliteten och
kulturlösheten hos de svarta herrarna, och efter mordet på
Röhm och hans kamrater kunde man inte tveka längre.
Hitler var nog en sorts politiskt geni, som på fabelaktigt kort
tid lyckats erövra makten - men ett geni, som ställde sig i det
rent ondas tjänst.

Villigt skall jag dock erkänna att jag helt enkelt saknade
förutsättningar att fatta och tro möjligheten av en så djävulsk
sak som det planmässiga utrotandet av hela judendomen i
Tyskland -- och de andra länder. Inte ens när de första
rapporterna kom trodde jag. Men med tiden blev också den saken
uppenbar.

Då försvann trettiotalets framtidsdrömmar
om en ny mänsklighet, levande i samarbete och fred.
Det var som om ett helt nytt kapitel i ondskans historia

skrevs mitt framför näsan på oss,
där vi satt som naiva oförberedda åskådare litet utanför Europa
och tittade på.

Mitt viktigaste intryck är - min egen bristande beredskap,
min okunnighet, hur sent jag upptäckte sanningen.

Men under kriget var jag klar -- jag skrev under kriget tre
böcker mot nazismen och hundratals artiklar i samma anda.

De flesta av den tidens unga "intellektuella" var ointeresserade
av politik.
Även här måste jag erkänna min ytlighet. Jag var fängslad av
litteratur, filosofi, religion - inte av riksdagsfrågor.

I min ytlighet var jag rätt typisk. Först när jag på 30-talet
bosatte mig på landet, upptäckte jag hur det var ställt,
i vilken verklig misär ett så ofantligt stort antal landsmän
ännu levde. Jag blev då medlem av Socialdemokratiska partiet
och stod kvar där ända tills regeringen under kriget släppte
igenom tyska trupper till Norge.
Att jag senare kommit att så hårt kritisera socialdemokratin,
beror inte alls på att jag ogillar dess sociala rättfärdighets-
krav, utan på partiets kulturpolitik som skapat vårt nuvarande
skol- och universitets-elände och den moraliska upplösningen
bland stora grupper av vår ungdom. .. jag var ille rustad, hade
en ensidig bildning, stod främmande för de viktiga händelserna
omkring mig. Först omkring 30 års åldern började jag, med
stigande undran och skräck - upptäcka vilka jättestarka onda
makter som var i gång och hotade att skaka omkull den väster-
ländska kultur som jag älskade.
För sent begrep jag att det inte räckte med litteratur och
estetik, utan att det verkligen behövdes ett nytt svenskt
samhälle och någon ny europeisk och internationell ordning.

Trettiotalet står för mig som en tid av andliga och litterära
upptäckter, av en naiv optimism -- men samtidigt, og framför
allt, en tid av oansvarighet och förblindelser.

Läser jag mina egna, eller mina kamraters böcker från den tiden,
t.ex den naiva striden om "primitivismen" - blir jag lätt generad.
Allt detta var skenproblem.

Märkligt var det att de stora arbetardiktarna föreföll lika
blinda. Artur Lundkvist sjöng länge maskinernas lov!
Harry Martinson berörde sällan de sociala problemen, trots att
han i sanning upplevat dem in på livet.

Egendomligt nog såg akademiker som Arnold Ljungdal här klarare.
Maskinromantiken var ingenting för honom.
Han hade tidligt upptäckt vad vi nu kallar 'de alienerade',
de utanförställda
och försökte, så borgarpojke han var - tolka deras situation.

Även i min exil i Bergslagen .. kunde jag märka att det skalv
i marken av kommande stora händelser. Viktigst var hitlerismen,
som sedan i decennier upptog allas sinnen .. gav oss samtliga
ett intryck av en ondskans dimension som vi tidigare inte anat.
Till detta, de ohyggliga händelser bakom kulisserna i Sovjet-
ryssland. Sedan vissa starka religiöse rörelser som trängde fram
på oväntat sätt.. Om allt detta skall jag berätta i nästa del.

 

hitlerismen

kulturlösheten

'ordning & reda' >

de utanförställda

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Inger-LiseGVToveAgurSiv ÅrdalAnjaClarityHeleneEivind  VaksvikMargrete Dyvik CardonaOle Jacob OddenesTor BergHanne Kvernmo RyeElin LuråsTralteBenedicteHildeE .Synnøve H HoelHilde SkrettingPirelliLailaThea EmiliegretemorsiljehusmorHeidi Lcamillaingar hMarianne MHeleneIdaHelge-Mikal HartvedtAud- HelenBoktimmyBentMonica CarlsenIngunn SBente NogvaJulie StensethTuridGro