Årstall 2019


Alle a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å #
 • "Stormfulle høyder" av Emily Brontë
 • "Madame Bovary fra livet i provinsen" av Gustave Flaubert
 • "Mors og fars historie" av Edvard Hoem
 • "Fedra" av Jean Racine
 • "Misantropen ; Tartuffe eller Den skinnhellige : komedie i 5 akter komedie i 5 akter : " av Molière
 • "Tragedien om Hamlet, prins av Danmark folioutgaven 1623" av William Shakespeare
 • "Den guddommelege komedie" av Dante Alighieri
 • "Gengangere" av Henrik Ibsen
 • "Candide, eller Optimismen" av Voltaire
 • "Sult" av Knut Hamsun
 • "Faust en tragedie" av Johann Wolfgang von Goethe
 • "Kong Oidipus" av Sofokles
 • "Iliaden" av Homer
 • "Odysseen" av Homer
 • "Hevnen er søt tretten makabre fortellinger" av Roald Dahl
 • "Hellemyrsfolket. Bd. 1-3" av Amalie Skram
 • "Vareopptelling" av Erlend Loe
 • "To Kill a Mockingbird" av Harper Lee
 • "Slottet roman" av Franz Kafka
 • "I hans armar roman" av Marit Tusvik